Konfigurera G Suite för organisationen

När du har registrerat dig för G Suite föreslår vi att du kommer igång.

Välj företagsstorlek och kom igång


Snabbstart för enmansföretag (1 användare)

Skapa din Gmail-företagsadress, börja använda onlinedokument med mera.

Kom igång


Snabbstart för småföretag (2–9 användare)

Lägg till användarkonton för ditt team, delta i videosamtal och jobba med Microsoft-dokument.

Kom igång


Implementering för medelstora företag (10–250 användare)

Lägg till flera användare samtidigt, synkronisera med Microsoft ® Exchange ® eller Outlook ®, migrera användarnas data och konfigurera teamdelning och ökad säkerhet.

Kom igång


Företagsimplementering (250+ användare)

Få avancerade tekniska guider och migreringsguider och resurser för ändringshantering. Eller hitta en partner som hjälper dig att implementera G Suite.

Kom igång


Implementering på utbildningsinstitutioner

Skaffa G Suite-appar som Gmail, Dokument, Drive, Kalender, Meet med mera, samt pedagogiska verktyg och tjänster som lärare och elever kan använda till samarbete och undervisning.

Kom igång


Ideell organisation

Om din organisation använder G Suite for Nonprofits använder du den här snabbstartguiden för att konfigurera och arbeta effektivt med dina nya tjänster.

Kom igång

Varumärkes- och aviseringsinställningar

Se även

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?