การส่งต่อ SMTP: กำหนดเส้นทางอีเมลขาออกที่ไม่ใช่ Gmail ผ่าน Google

หากคุณมี G Suite รุ่นที่ให้บริการฟรีแบบเดิมอยู่ โปรดอัปเกรดเป็น G Suite Basic เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้ 

หากองค์กรของคุณใช้ Microsoft® Exchange หรือบริการ SMTP อื่นที่ไม่ใช่ของ Gmail คุณสามารถกำหนดค่าบริการส่งต่อ SMTP ให้กำหนดเส้นทางอีเมลขาออกผ่าน Google ได้ คุณใช้การตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP เพื่อกรองข้อความหาสแปมและไวรัสก่อนที่จะเข้าถึงรายชื่อติดต่อภายนอก และยังใช้ความปลอดภัยอีเมลและการตั้งค่าขั้นสูงของ G Suite กับข้อความขาออกได้ด้วย

ก่อนเริ่มต้น

เปิดพื้นที่เก็บข้อมูลอีเมลแบบครอบคลุม

ขอแนะนำให้เปิดพื้นที่เก็บข้อมูลอีเมลแบบครอบคลุม เพราะพื้นที่เก็บข้อมูลนี้จะฝึกตัวกรองจดหมายขยะให้รู้จักที่อยู่ที่คุณส่งถึง เพื่อให้ระบบระบุข้อความที่ส่งมาจากที่อยู่เหล่านี้ว่าเป็นจดหมายขยะลดลง

คุณต้องเปิดพื้นที่เก็บข้อมูลอีเมลแบบครอบคลุม ถ้ามีระบบที่ไม่ใช่ Gmail ซึ่งใช้บริการส่งต่อ SMTP เพื่อกำหนดเส้นทางข้อความให้กับระบบติดตามตั๋ว ฐานข้อมูลข้อบกพร่อง หรือระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และเพื่อแสดงอีเมลนั้นในกล่องจดหมาย Gmail ของผู้ใช้ ถ้าใช้ Google ห้องนิรภัยและบริการการส่งต่อ SMTP คุณต้องเปิดพื้นที่เก็บข้อมูลอีเมลแบบครอบคลุมเพื่อให้เก็บข้อความที่ส่งผ่านการส่งต่อไว้ในห้องนิรภัย

ตรวจสอบข้อจำกัดการส่งสำหรับบริการส่งต่อ SMTP

การจำกัดต่อผู้ใช้

 • จำนวนข้อความสูงสุดที่ผู้ใช้ส่งได้ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงคือ 10,000 ข้อความ แต่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจำนวนใบอนุญาตผู้ใช้ในบัญชี G Suite ของคุณ
 • จำนวนสูงสุดของผู้รับที่ไม่ซ้ำซึ่งอนุญาตต่อลูกค้าในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงจะเท่ากับประมาณ 130 เท่าของจำนวนใบอนุญาตผู้ใช้ในบัญชี G Suite ของคุณ

หมายเหตุ:

 • หากผู้ใช้ส่งข้อความเกินจากนี้จะเห็นข้อผิดพลาด "550 5.4.5 เกินขีดจำกัดการส่งต่อ SMTP รายวันสำหรับผู้ใช้"

 • เซิร์ฟเวอร์ Google จะรองรับผู้รับได้มากกว่า 100 รายต่อธุรกรรม แต่การจัดกัดของ RFC 5321 อาจบล็อกธุรกรรมบางรายการ

จำนวนข้อความจะอิงจากที่อยู่ของซองที่ผู้ส่งแสดงในระหว่างการส่งต่อ SMTP ถ้าผู้ส่งซองไม่ใช่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ระบบจะไม่ใช้การจำกัดต่อผู้ใช้นี้ ไม่พิจารณาที่อยู่ในช่องถึง: และตอบกลับ: และไม่พิจารณาที่อยู่ที่แสดงในขณะตรวจสอบสิทธิ์ SMTP ซึ่งจะเปิดไว้ถ้าคุณเลือกตัวเลือกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ SMTP ดังที่ระบุด้านล่าง

ระบบป้องกันผู้ส่งได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เพื่อไม่ให้ส่งข้อความถ้าส่งถึงการจำกัดการส่งต่อของลูกค้าแล้ว ในกรณีนี้ผู้ส่งจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลายแบบตามการจำกัดต่อผู้ใช้

สำคัญ: หากต้องการเพิ่มขีดจำกัดการส่งต่อ SMTP คุณต้องชำระเงินตามใบเรียกเก็บเงินที่ Google สร้างขึ้นก่อนเพิ่มขีดจำกัดการส่งต่อ (ซึ่งต่างจากการเพิ่มขีดจำกัดของ Gmail ที่เริ่มดำเนินการได้เมื่อสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี)

การจำกัดต่อลูกค้า

การจำกัดนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนใบอนุญาตของผู้ใช้ในบัญชี G Suite ของคุณ และจะมีผลกับลูกค้ารายย่อยก่อนการจำกัดต่อผู้ใช้ที่กล่าวถึงข้างต้นมาก

ลูกค้าแต่ละรายจะมีการจำกัดอยู่ 2 อย่างด้วยกัน ดังนี้

 • จำนวนผู้รับทั้งหมดสูงสุดที่อนุญาตต่อลูกค้า 1 รายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงจะคิดเป็นประมาณ 130 เท่าของจำนวนใบอนุญาตผู้ใช้ในบัญชี G Suite ของคุณ (โดยจำกัดสูงสุดที่ผู้รับ 4,600,000 รายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้ารายใหญ่) ถ้าลูกค้าใช้งานเกินที่จำกัดนี้ ก็จะเห็นข้อผิดพลาด "550 5.7.1 เกินขีดจำกัดการส่งต่อ SMTP รายวันสำหรับลูกค้า"
 • จำนวนผู้รับทั้งหมดสูงสุดที่อนุญาตต่อลูกค้าในช่วงเวลา 10 นาทีจะคิดเป็นประมาณ 9 เท่าของจำนวนใบอนุญาตผู้ใช้ในบัญชี G Suite ของคุณ (โดยจำกัดสูงสุดที่ผู้รับ 319,444 รายในช่วงเวลา 10 นาทีสำหรับลูกค้ารายใหญ่) ถ้าลูกค้าใช้งานเกินที่จำกัดนี้ ผู้ใช้จะเห็นข้อผิดพลาด "450 4.2.1 เกินขีดจำกัดการส่งต่อ SMTP สูงสุดสำหรับลูกค้า"

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • ขีดจำกัดของผู้รับต่อผู้ใช้จะพิจารณาจากผู้รับที่ไม่ซ้ำกัน ในขณะที่ขีดจำกัดของลูกค้าจะดูจากผู้รับทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้รายหนึ่งส่งต่อข้อความ 1,000 รายการไปที่ผู้รับ A และส่งอีก 1,000 รายการให้ผู้รับ B จะนับเป็น 2 สำหรับขีดจำกัดต่อผู้ใช้ แต่นับเป็น 2,000 สำหรับขีดจำกัดของลูกค้า
 • ขีดจำกัดของลูกค้าจะมีผลกับอีเมลทั้งหมดที่ลูกค้าส่งต่อ รวมถึงอีเมลที่ส่งต่อจากโดเมนรองหรือโดเมนย่อยทั้งหมดของลูกค้า ตลอดจนอีเมลที่ส่งต่อจากที่อยู่ภายนอก โดยที่มีโดเมนของลูกค้าอยู่ในอาร์กิวเมนต์ "helo"
 • ขีดจำกัดของลูกค้าจะต่ำลงสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน กล่าวคือผู้รับทั้งหมด 100 รายต่อวันและผู้รับทั้งหมด 50 รายในช่วงเวลา 10 นาที
 • ขีดจำกัดการส่งต่อผู้ใช้นั้นมีการเผยแพร่แยกต่างหากที่นี่ สำหรับการส่งอีเมลโดยใช้ Gmail แทนที่จะใช้การส่งต่อ SMTP ขีดจำกัดของการส่งต่อ SMTP และการส่งผ่าน Gmail ของผู้ใช้นั้นไม่เกี่ยวข้องกัน และจะนับแยกจากกัน

การจำกัดการปฏิเสธการให้บริการ (DoS)

เซิร์ฟเวอร์การส่งต่อ SMTP ของ G Suite มีการป้องกันการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service หรือ DoS) อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับการป้องกันเหล่านี้ ตัวแทนของ SMTP ที่ส่งอีเมลจำนวนมากผ่าน smtp-relay.google.com และ smtp.gmail.com ควรใช้การเชื่อมต่อซ้ำ โดยส่งข้อความจำนวนมากต่อ 1 การเชื่อมต่อ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการใช้แคชการเชื่อมต่อ โปรดติดต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเพื่อขอรับวิธีการทำกระบวนการนี้

ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์มีตัวระบุเฉพาะในอาร์กิวเมนต์ HELO หรือ EHLO ในระหว่างการเชื่อมต่อ SMTP เช่น เลือกชื่อโดเมนหรือชื่อเซิร์ฟเวอร์แทนที่จะเป็น "localhost" หรือ "smtp-relay.gmail.com"

การจำกัดการละเมิดการส่งต่อ

Google เฝ้าติดตามข้อความที่ส่งผ่านบริการส่งต่อ SMTP เพื่อจัดหมวดหมู่จดหมายขยะ เมื่อตรวจพบว่ามีจดหมายขยะจำนวนมากที่ส่งมาจากผู้ใช้ผ่านบริการส่งต่อ เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลให้กับผู้ดูแลระบบขั้นสูงเพื่อแจ้งเตือนลักษณะการส่งนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายจดหมายขยะและการละเมิดและการจัดการการละเมิดการส่งต่อ SMTP

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเส้นทางอีเมลขาออกโดยใช้การตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP

หมายเหตุ: หลังจากป้อนและบันทึกที่อยู่หรือช่วงที่อยู่ IP แล้ว คุณสามารถเปิดหรือปิดรายการนี้ได้โดยทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องทางซ้ายของรายการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. ไปที่แอปแล้วG Suiteแล้วGmailแล้วการตั้งค่าขั้นสูงจากหน้าแรกคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  เคล็ดลับ: หากต้องการดูการตั้งค่าขั้นสูง ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้า Gmail

 3. จากทางซ้าย ให้เลือกองค์กรระดับบนสุด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในปรับการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับ Gmail

  หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าบริการการส่งต่อ SMTP ให้กับองค์กรระดับบนได้เท่านั้น และดูการตั้งค่าจากระดับองค์กรย่อยได้เมื่อเพิ่มเข้าไป แต่ไม่สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบการตั้งค่าจากระดับองค์กรย่อยได้

 4. เลื่อนลงไปที่การตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP ในหัวข้อการกำหนดเส้นทาง วางเมาส์เหนือการตั้งค่า แล้วคลิกกำหนดค่า ถ้ามีการกำหนดการตั้งค่าไว้แล้ว ให้วางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้ที่การตั้งค่า แล้วคลิกแก้ไขหรือเพิ่มรายการอื่น
 5. หากเพิ่มการตั้งค่าใหม่ ให้ป้อนรายละเอียดเฉพาะ
 6. ในส่วนผู้ส่งที่ได้รับอนุญาต ให้เลือกผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อความผ่านบริการการส่งต่อ SMTP ดังนี้
  • เฉพาะผู้ใช้ Apps ที่ลงทะเบียนในโดเมนของฉัน ผู้ส่งต้องเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในโดเมนของคุณ
  • เฉพาะที่อยู่ในโดเมนของฉัน ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ G Suite ที่รู้จัก แต่ต้องอยู่ในโดเมนของคุณที่ลงทะเบียนแล้ว กรณีนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณมีแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือที่กำหนดเองซึ่งต้องส่งข้อความ
  • ที่อยู่ใดก็ได้ (ไม่แนะนำ) ที่อยู่ของผู้ส่งเป็นที่อยู่ใดก็ได้ แม้แต่ที่อยู่นอกโดเมนของคุณ
   ตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการโจมตีจากมัลแวร์ในเครื่องของผู้ใช้หรือจากการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานของ SMTP ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เราจึงไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้

   เพื่อให้ตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ทำงานเป็นปกติ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลให้ใช้ SMTP AUTH เพื่อระบุโดเมนที่ส่งหรือใช้ชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO โปรดดูวิธีการในการกำหนดค่าประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการที่ด้านล่างนี้ นอกจากนี้ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ (เช่น yahoo.com) หรือส่งอีเมลโดยมีค่า envelope-from ว่างเปล่า (เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" ในวันหยุด)

   ถ้าผู้ส่งซองไม่ได้อยู่ในโดเมนของคุณ ระบบจะเปลี่ยนผู้ส่งซองจาก user@[โดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ] เป็น postmaster@[โดเมนของคุณ] โดยที่ [โดเมนของคุณ] เป็นโดเมนที่ระบบได้รับจาก SMTP AUTH หรือจากคำสั่ง HELO หรือ EHLO

 7. ในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ โปรดทำเครื่องหมายที่ช่องเดียวหรือทั้ง 2 ช่องเพื่อตั้งค่าวิธีการตรวจสอบสิทธิ์
  • รับเฉพาะอีเมลจากที่อยู่ IP ที่ระบุ ระบบจะรับเฉพาะอีเมลที่ส่งจากที่อยู่ IP เหล่านี้ว่ามาจากโดเมนของคุณ
  • ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ SMTP บังคับใช้การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP เพื่อระบุโดเมนที่ส่ง การใช้ตัวเลือกนี้จะทำให้ลูกค้าของคุณเชื่อมต่อผ่าน TLS
 8. ถ้าเลือกรับเฉพาะข้อความจากที่อยู่ IP ที่ระบุ ให้กรอกที่อยู่ IP นั้นดังนี้
  1. คลิกเพิ่มช่วง IP
  2. ป้อนคำอธิบายที่อยู่หรือช่วงที่อยู่ IP
  3. ป้อนที่อยู่หรือช่วงที่อยู่ IP

   ใช้รูปแบบ Classless Inter-Domain Routing (CIDR) เพื่อป้อนช่วง IP เช่น 123.123.123.123 ใช้ที่อยู่ IP สาธารณะของคุณเอง จำนวนที่อยู่ IP สูงสุดที่คุณสามารถระบุในช่วงนี้คือ 65,536 ขอแนะนำให้คุณระบุช่วง IP ที่อนุญาตเป็นจำนวนน้อยที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อความปลอดภัย

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รูปแบบที่อยู่ IPv6 เพื่อระบุที่อยู่ IP เช่น

   1050:0000:0000:0000:0005:0600:300c:326b หรือ

   1050:0:0:0:5:600:300c:326b หรือ

   1050::5:600:300c:326b

  4. เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดอยู่ เพื่อเปิดใช้ (หรือยกเลิกการเลือกเพื่อปิดใช้) ที่อยู่ IP หรือช่วงที่อยู่ IP นี้
  5. คลิกบันทึก

   หมายเหตุ: หลังจากป้อนและบันทึกที่อยู่หรือช่วงที่อยู่ IP คุณสามารถเปิดหรือปิดรายการนี้ได้ในอนาคต โดยเลือกหรือเลิกเลือกช่องทางซ้ายของรายการ

 9. ในส่วนการเข้ารหัส ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายต้องการการเข้ารหัส TLS เพื่อกำหนดให้ต้องเข้ารหัส TLS ในการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ของ Google รวมถึงเนื้อหาของข้อความด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณไม่รองรับ TLS โปรดอย่าเลือกช่องนี้ เพราะถ้าเลือกช่องนี้ Google จะปฏิเสธข้อความที่ไม่ได้เข้ารหัส

 10. คลิกเพิ่มการตั้งค่าหรือบันทึก จากนั้นการตั้งค่าใหม่จะถูกเพิ่มไปยังหน้าการตั้งค่าขั้นสูง
 11. เลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วคลิกบันทึก

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอาจมีผลต่อบัญชีของผู้ใช้ในอีก 1 ชั่วโมง คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นได้ในบันทึกการตรวจสอบของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออกที่ติดตั้งในองค์กรให้ชี้ไปยัง Google

กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกในองค์กรให้ชี้ไปยัง smtp-relay.gmail.com คลิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้านล่างเพื่อดูคำแนะนำ

หมายเหตุเกี่ยวกับการกำหนดค่า

 • หากเลือกช่องเพื่อกำหนดให้มีการเข้ารหัส TLS ในขั้นตอนที่ 9 คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลในองค์กรให้ชี้ไปยัง smtp-relay.gmail.com บนพอร์ต 587
 • หากไม่กำหนดให้มีการเข้ารหัส TLS คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลในองค์กรให้ชี้ไปยัง smtp-relay.gmail.com บนพอร์ต 25 พอร์ต 465 หรือพอร์ต 587 ได้

  หมายเหตุ: ต้องใช้อีเมลและรหัสผ่านของ G Suite เสมอสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อส่งผ่านพอร์ต 587 และ 465 หากไม่มีการเข้ารหัส TLS คุณจะใช้การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP ไม่ได้และจะต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์ที่อยู่ IP

 • ขอแนะนำให้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อแสดงตัวระบุเฉพาะ (เช่น ชื่อโดเมนหรือชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมล) ในคำสั่ง HELO หรือ EHLO สำหรับการเชื่อมต่อของการส่งต่อ SMTP ที่เซิร์ฟเวอร์ทำไว้กับ Google หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อทั่วไป เช่น "localhost" หรือ "smtp-relay.gmail.com" ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัด เกี่ยวกับ DoS
 • บริการส่งต่อ SMTP ไม่รองรับผู้รับซองหลายราย (RCPT TO) เมื่อระบุผู้ส่งซองเป็นค่าว่าง (MAIL FROM: <>)

ข้อกำหนดในการกำหนดค่าเพิ่มเติม

นอกจากขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com
 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ในกรณีดังกล่าว คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO โปรดดูวิธีการที่นี่

Microsoft Exchange 2007/2010 โดยไม่มี Edge Server

หากไม่มี Edge Server ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP สำหรับ Exchange 2007/2010 ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า Outbound Services บนเซิร์ฟเวอร์ Hub Transport

คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มระยะหมดเวลาสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมล Microsoft Exchange 2007/2010 การตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นนั้นเหมาะสมแล้ว

วิธีสร้างและกำหนดค่า Send Connector ในเซิร์ฟเวอร์ Hub Connector

 1. คลิก Organization Configuration แล้ว Hub Transport
 2. คลิก Send Connectors
 3. คลิกขวาที่บานหน้าต่างการดำเนินการ แล้วเลือก New SMTP Send Connector
 4. กำหนดชื่อเครื่องมือเชื่อมต่อนี้ว่า Outbound
 5. คลิกรายการ แล้วเลือก Internet จากนั้นคลิก Next


   
 6. คลิก Add เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Add Address Space


   
 7. ในช่อง Domain ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อกำหนดเส้นทางให้อีเมลทั้งหมดผ่านเครื่องมือเชื่อมต่อใหม่


   
 8. เลือกช่อง Include all subdomains แล้วคลิก OK
 9. ในกล่องโต้ตอบ New SMTP Send Connector ให้คลิก Next
 10. ในการตั้งค่าเครือข่าย ให้คลิกตัวเลือก Route mail through the following smart hosts
 11. คลิก Add


   
 12. ในกล่องโต้ตอบ "Add smart host" ให้ป้อน smtp-relay.gmail.com ในช่อง Fully qualified domain name

 13. ในหัวข้อ Configure smart host authentication settings ให้คลิกตัวเลือก None แล้วคลิก Next


   
 14. ในหน้า Source Server ให้คลิก Add แล้วระบุรายการฮับเซิร์ฟเวอร์ขาออกแต่ละเครื่องที่จะทำหน้าที่เป็นบริดจ์เฮด
   
 15. คลิก OK แล้ว Next
 16. ในหน้า New Connector ให้คลิก New


   
 17. คลิก Finish เพื่อสิ้นสุดการกำหนดค่าเครื่องมือเชื่อมต่อในการส่ง


   
 18. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

นอกจากขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และคุณส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com
 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO โปรดดูวิธีการที่นี่

สิ่งสำคัญ: ทีมสนับสนุนของ G Suite ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ติดตั้งในองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Microsoft Exchange โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange ของคุณ คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งาน Microsoft Exchange ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Microsoft Exchange ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange

Microsoft Exchange 2007/2010 โดยมี Edge Server

สำหรับ Microsoft Exchange 2007/2010 แต่ละเซิร์ฟเวอร์จะได้รับมอบหมายบทบาทที่ชัดเจนและแตกต่างกัน Edge Server คือหนึ่งในบทบาทดังกล่าว Edge Server จะเชื่อมต่อ Exchange Server อื่นๆ ทั้งหมดกับอินเทอร์เน็ต และทำหน้าที่ในการกรองและรักษาความปลอดภัย

หากต้องการส่งอีเมลใน Edge Transport Server คุณต้องกำหนดค่าเครื่องมือเชื่อมต่อในการส่ง โดยผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขเครื่องมือเชื่อมต่อในการส่งได้ใน Exchange Management Console โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ด้านล่างเพื่อตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP สำหรับ Exchange 2007/2010 ใน Edge Server ของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มระยะหมดเวลาสำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมล Microsoft Exchange 2007/2010 การตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นนั้นเหมาะสมแล้ว

วิธีสร้างและกำหนดค่า Send Connector ในเซิร์ฟเวอร์ Hub Connector

 1. คลิก Organization Configuration แล้ว Hub Transport
 2. คลิก Send Connectors
 3. ดับเบิลคลิกที่เครื่องมือเชื่อมต่อ EdgeSync – [your site] to Internet โดยที่ [your site] เป็นชื่อไซต์ของคุณ


   
 4. จากแท็บ Address Space ให้ตรวจสอบว่าเพิ่มโดเมนเครื่องหมายดอกจัน (*) แล้ว


   
 5. จากแท็บ Network ให้เลิกเลือกช่อง Enable Domain Security (Mutual Auth TLS) และคลิกตัวเลือก Route mail through the following smart hosts


   
 6. คลิก Add เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ Add smart host
 7. ป้อน smtp-relay.gmail.com ในช่อง Fully qualified domain name และคลิก OK

 8. ในแท็บ Source Server ให้ยืนยันว่าได้กำหนดการสมัครรับข้อมูล Edge ที่เหมาะสมแล้ว
 9. จาก Exchange Management Shell ให้เรียกใช้คำสั่ง start-edgesynchronization


   
 10. ใน Edge Server ให้ยืนยันว่าได้รับการตั้งค่า Send Connector ใหม่แล้ว และตรงกับในฮับเซิร์ฟเวอร์
 11. ตรวจสอบเครื่องมือเชื่อมต่อของการรับใน Edge Server และยืนยันข้อมูลต่อไปนี้
  • แท็บ Network มีช่วง IP ของฮับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
  • แท็บ Authentication ได้เลือกตัวเลือก Exchange Server Authentication ไว้
  • แท็บ Permission Groups มีการเลือกตัวเลือก Exchange Servers ไว้
 12. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

นอกจากขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และคุณส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com

 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO โปรดดูวิธีการที่นี่

ข้อมูลสำคัญ: ทีมสนับสนุนของ G Suite ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ติดตั้งในองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Microsoft Exchange คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange ของคุณ คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งาน Microsoft Exchange ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Microsoft Exchange ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange

Microsoft Exchange 2000/2003

เปลี่ยนช่วงการลองใหม่ และกำหนดค่าสมาร์ทโฮสต์ให้เปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยัง Google ดังนี้

 1. คลิกขวาที่ SMTP Virtual Server แล้วเลือก Properties

 2. คลิกแท็บ Delivery

 3. ในส่วน Outbound ให้เปลี่ยนค่าช่วงการลองใหม่เริ่มต้นดังนี้
  First retry interval (minutes): 1
  Second retry interval (minutes): 1
  Third retry interval (minutes): 3
  Subsequent retry interval (minutes): 5

 4. คลิก Connectors แล้วคลิกขวาที่ SMTP Connector (หรือ Internet Mail SMTP Connector) แล้วเลือก Properties

 5. จากแท็บ General ให้พิมพ์ smtp-relay.gmail.com ลงไป

 6. คลิก OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

นอกจากขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และคุณส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com

 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO

ข้อมูลสำคัญ: ทีมสนับสนุนของ G Suite ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ติดตั้งในองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Microsoft Exchange คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange ของคุณ คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งาน Microsoft Exchange ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Microsoft Exchange ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange

IBM Lotus Domino

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ด้านล่างเพื่อตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP สำหรับ IBM Lotus Domino วิธีการเหล่านี้เขียนขึ้นสำหรับ Lotus Domino R5/R6 เพื่อใช้กับลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการกำหนดค่าระยะหมดเวลาสำหรับ Lotus Domino R5/R6 โดยให้ใช้การตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นได้

ตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์และปรับช่วงการลองใหม่

 1. เปิด Domino Administrator

 2. คลิก Administration แล้วเลือกแท็บ Configuration

 3. คลิก Configurations

 4. ดับเบิลคลิกที่ชื่อของ Domino Server

 5. คลิก Edit Server Configuration ที่ด้านบนของหน้าต่าง

 6. เลือกแท็บ Router/SMTP ในแถวแรก (การดำเนินการนี้จะเลือกแท็บ Basics ในแท็บแถวที่ 2)

 7. ในหัวข้อ Relay host for messages leaving the local internet domain ให้เพิ่ม smtp-relay.gmail.com ลงไป

 8. เลือกแท็บ Restrictions and Controls จากแถวที่ 2

 9. เลือกแท็บ Transfer Controls จากแถวที่ 3

 10. ตั้ง Initial Transfer Retry Interval เป็น 1 นาทีหรือนานกว่านี้

 11. คลิก Save & Close เพื่อออกจากการตั้งค่า

 12. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

นอกจากขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และคุณส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com
 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO

ข้อมูลสำคัญ: ทีมสนับสนุนของ G Suite ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ติดตั้งในองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหากับ IBM Lotus Domino โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบของ IBM Lotus Domino วิธีการเหล่านี้สำหรับใช้กับลักษณะการใช้งาน IBM Lotus Domino ที่พบได้บ่อย การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า IBM Lotus Domino ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ IBM Lotus Domino

Novell Groupwise

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ด้านล่างเพื่อตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP สำหรับ Novell Groupwise คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่ ขั้นแรก คุณจะต้องเพิ่มระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ก่อนตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์

วิธีเพิ่มระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์

 1. เปิดอินเทอร์เฟซ Groupwise ConsoleOne

 2. คลิกขวาที่รายการ Internet Agent แล้วเลือก Properties

 3. เลือกแท็บ SMTP/MIME Settings แล้วคลิก Timeouts

 4. กำหนดค่าดังต่อไปนี้
  Commands: 5 minutes
  Data: 3 minutes
  Connection Establishment: 2 minutes
  Initial Greeting: 5 minutes
  TCP Read: 5 minutes
  Connection Termination: 15 minutes

 5. คลิก Apply OK

วิธีตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์

 1. เปิดอินเทอร์เฟซ Groupwise ConsoleOne

 2. คลิกขวาที่รายการ Internet Agent แล้วเลือก Properties

 3. ถ้าหน้า SMTP/MIME Settings ไม่ใช่หน้าเริ่มต้น ให้เลือกแท็บ SMTP/MIME และคลิก Settings

 4. ตั้งค่าจำนวน SMTP Send Threads ให้เท่ากับจำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกันที่เซิร์ฟเวอร์ Groupwise สามารถรองรับได้โดยไม่เกิดปัญหา

 5. กรอก smtp-relay.gmail.com ในช่อง Relay Host for Outbound Messages

 6. คลิก Apply OK

 7. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

นอกจากขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และคุณส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com

 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO โปรดดูวิธีการที่นี่

ข้อมูลสำคัญ: ทีมสนับสนุนของ G Suite ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ติดตั้งในองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Novell Groupwise คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบ Novell Groupwise คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งาน Novell Groupwise ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Novell Groupwise ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้ดูแลระบบ Novell Groupwise

Sendmail

ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP สำหรับ Sendmail คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ ระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ใน Sendmail จะมีค่าเป็น Timeout.datafinal ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ 1 ชั่วโมง ถ้ามีการลดค่า Timeout.datafinal ให้ต่ำกว่านี้ ให้เพิ่มค่าเป็น 1 ชั่วโมง

วิธีกำหนดค่าสมาร์ทโฮสต์สำหรับ Sendmail

 1. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์ /etc/mail/sendmail.mc
  define(`SMART_HOST', `smtp-relay.gmail.com')​​

 2. หยุดกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ Sendmail แล้วเริ่มต้นอีกครั้ง

 3. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

นอกจากขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และคุณส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com

 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO โปรดดูวิธีการที่นี่

ข้อมูลสำคัญ: ทีมสนับสนุนของ G Suite ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ติดตั้งในองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Sendmail คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบ Sendmail ของคุณ คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งาน Sendmail ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Sendmail ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ Sendmail

Apple Macintosh OS X

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ด้านล่างเพื่อตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP สำหรับ Apple Macintosh OS X คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่

วิธีตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์

 1. ใน Server Admin ให้เลือก Mail แล้วคลิก Settings

 2. ในหัวข้อ Relay all mail through this host ให้ป้อน smtp-relay.gmail.com ลงไป

 3. คลิก Save เพื่อปิด Server Admin

 4. เริ่มการทำงานของบริการอีเมลอีกครั้ง

 5. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

นอกจากขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และคุณส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com
 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO

สิ่งสำคัญ: ทีมสนับสนุนของ G Suite ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ติดตั้งในองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Apple Macintosh OS X คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบ Apple Macintosh OS X ของคุณ คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งาน Apple Macintosh OS X ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Apple Macintosh OS X ควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ Apple Macintosh OS X

Qmail

ทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อตั้งค่าบริการการส่งต่อ SMTP สำหรับ Gmail ซึ่งใช้ได้กับลักษณะการทำให้ใช้งานได้ส่วนใหญ่

คุณอาจต้องเพิ่มระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ก่อนตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์ ระยะหมดเวลาเริ่มต้นคือ 1,200 วินาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่านี้ก่อนหน้านี้ โปรดแก้ไขไฟล์ /var/qmail/timeoutsmtpd และเพิ่มเป็น 900 วินาทีเป็นอย่างต่ำ

วิธีตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์สำหรับ Qmail

 1. แก้ไข (หรือสร้าง) ไฟล์ /var/qmail/control/smtproutes แล้วเพิ่มบรรทัดนี้ต่อท้าย
  :smtp-relay.gmail.com:25
 2. หากคุณมีโดเมนภายในที่ไม่ควรกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลมาที่ Google คุณจะต้องเพิ่มการกำหนดเส้นทางเฉพาะให้กับเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่เหมาะสมในไฟล์ /var/qmail/control/smtproutes โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้
  <InternalDomain>:<ServerForInternalDomain>
 3. หยุดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ Qmail แล้วเริ่มการทำงานใหม่
 4. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าระบบอีเมลขาออกทำงานได้

นอกจากขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ข้างต้นแล้ว คุณอาจต้องกำหนดค่าเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และคุณส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com
 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียนแล้ว หรือเพื่อแสดงชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO โปรดดูวิธีการที่นี่

ข้อมูลสำคัญ: ฝ่ายสนับสนุนของ G Suite ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ติดตั้งในองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Qmail คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบ Qmail ของคุณ คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งาน Qmail ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Qmail ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ Qmail

Postfix

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำที่ด้านล่างเพื่อตั้งค่าบริการส่งต่อ SMTP สำหรับ Postfix คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งานส่วนใหญ่ ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ Postfix การตั้งค่าระยะหมดเวลาเริ่มต้นนั้นเหมาะสมแล้ว

วิธีตั้งค่าสมาร์ทโฮสต์สำหรับ Postfix

 1. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์การกำหนดค่า (พาธตัวอย่าง /etc/postfix/main.cf)
  relayhost = smtp-relay.gmail.com:25
 2. เริ่มการทำงานของ Postfix ใหม่โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้
  # sudo postfix reload
 3. ส่งข้อความทดสอบเพื่อยืนยันว่าอีเมลขาออกของคุณไหลออกแล้ว

ตรวจสอบว่าข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง

 • คุณคลิกตัวเลือกที่อยู่ใดก็ได้ในการตั้งค่าผู้ส่งที่อนุญาต และส่งอีเมลจากโดเมนที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น yahoo.com
 • คุณส่งอีเมลโดยไม่ได้ระบุที่อยู่ "จาก" เช่น รายงานที่ไม่เกี่ยวกับการส่ง หรือการแจ้งเตือน "ไม่อยู่ในสำนักงาน" ในวันหยุด

ถ้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง ให้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ใช้ SMTP AUTH ในการตรวจสอบสิทธิ์เป็นผู้ใช้ G Suite ที่ลงทะเบียน หรือใช้ชื่อโดเมนของคุณในคำสั่ง HELO หรือ EHLO โปรดดูวิธีการที่นี่

ข้อมูลสำคัญ: ทีมสนับสนุนของ G Suite ไม่มีบริการสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ติดตั้งในองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดปัญหากับ Postfix คุณควรปรึกษาผู้ดูแลระบบ Postfix คำแนะนำเหล่านี้เหมาะสำหรับลักษณะการใช้งาน Postfix ส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Postfix ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ Postfix

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร