De gegevens van uw organisatie exporteren

Data Export biedt exportfuncties voor G Suite-kernservices. Gegevens die gebruikers hebben verwijderd, kunnen niet worden geëxporteerd.

Als u wilt dat uw gebruikers hun eigen gegevens downloaden, vraagt u ze Uw gegevens downloaden te bekijken. 

Belangrijk: Bepaalde typen gegevens kunnen momenteel niet worden geëxporteerd met de Data Export-tool. We raden u aan de lijst met niet-ondersteunde gegevenstypen te bekijken voordat u een export start. 

Vereisten

Als u de Data Export-tool wilt gebruiken, moet u voldoen aan deze vereisten:

 • U moet dertig dagen of langer een account in uw domein hebben, als uw domein meer dan dertig dagen geleden is gemaakt.
 • U moet een hoofdgebruiker zijn van uw Google-domein.
 • Verificatie in twee stappen moet zijn afgedwongen voor uw account. Dit is alleen vereist voor de beheerder die de export uitvoert.
 • U mag niet meer dan duizend gebruikers hebben in uw Google-account. Als u meer dan duizend gebruikers heeft, neemt u contact op met Google Cloud-ondersteuning om de Data Export-tool tijdelijk in te schakelen.

De gegevens van uw gebruikers exporteren

 1. Open de Data Export-tool.

  Tip: Als u dit vanuit de Google Beheerdersconsole wilt doen, klikt u rechtsboven op Openen "" en klikt u onder Tools op Data Export.

 2. Klik op Export starten.

Het exportproces duurt meestal 72 uur, maar kan 9 dagen duren, afhankelijk van de grootte van de gegevensexport.U ontvangt een e-mail om u op de hoogte te stellen wanneer het proces is voltooid en klaar is om te importeren naar een alternatieve service.

Als u wilt dat uw gebruikers hun eigen gegevens downloaden, vraagt u ze Uw gegevens downloaden te bekijken.

De geëxporteerde gegevens bekijken

Klik in de bevestigingsmail of de Data Export-tool op Archief openen. Klik in het archief op de map om een ​​lijst met gebruikersmappen te bekijken. Elke gebruikersmap bevat een zip-bestand met de gegevens van die gebruiker. Klik op het zip-bestand om de gegevens van een gebruiker te downloaden. Pak het bestand vervolgens uit om de gegevens van de gebruiker per product te bekijken. De geëxporteerde gegevens zijn dertig dagen beschikbaar en worden daarna permanent verwijderd.

Het rapport van de gegevensexport bekijken

In de hoofdmap van het gegevensexportarchief staat een rapport met de status van de export. U kunt het rapport openen in een webbrowser.

Als er exportfouten zijn opgetreden, bevat het rapport de volgende gegevens:

 • Gebruikers-/service-ID: De gebruikersnaam van een gebruikersaccount of groepsnaam, of de ID van het serviceaccount waarvoor de exportfouten zijn opgetreden. De accounts staan op alfabetische volgorde.
 • Accounttype: Dit kan een van de volgende opties zijn:
  • Gebruiker
  • Groep
  • Gegevens in eigendom van klant: Bestanden die eigendom zijn van uw organisatie, niet van individuele gebruikers.

   Opmerking: In het rapport staan enkele specifieke typen gegevens die eigendom zijn van de klant, zoals gedeelde Drives.

  • Serviceaccount: Het account dat automatisch is gemaakt voor gegevens zonder eigenaar, zoals Google Jamboard-content.
 • Archief: Links naar archiefbestanden waarvan de inhoud eigendom is van een gebruiker of het serviceaccount.
 • Foutenoverzicht: Het aantal bestanden dat is geëxporteerd en het aantal dat niet kon worden geëxporteerd. Als u een lijst wilt bekijken met de bestanden die niet zijn geëxporteerd, klikt u op de pijl links van het foutenoverzicht.

 

Neem contact op met Google Cloud-support als u bestanden wilt ophalen die niet zijn geëxporteerd. Google Cloud-support stelt de exporttijdlimiet opnieuw in, zodat u een nieuwe volledige export kunt starten zonder dertig dagen te hoeven wachten.

Vragen

Kan ik de gegevens van mijn gebruikers opnieuw exporteren?
Ja. Dertig dagen nadat uw laatste export is voltooid, kunt u het exportproces opnieuw starten.
Kan ik de gegevens van slechts een deel van mijn gebruikers exporteren?

Nee. Met de Data Export-tool worden alle gegevens van alle gebruikers in uw domein geëxporteerd. U kunt niet alleen bepaalde soorten gegevens exporteren, of slechts de gegevens van een deel van de gebruikers.

Individuele gebruikers kunnen verschillende soorten gegevens zelf exporteren. Zie Uw gegevens downloaden voor meer informatie.

Ik wil alleen e-mailgegevens exporteren. Kan dit met de Data Export-tool?

Nee. Met de Data Export-tool kunt u niet opgeven welke soort gegevens moeten worden geëxporteerd. De tool exporteert alle gegevens van alle gebruikers in uw domein.

Individuele gebruikers kunnen verschillende soorten gegevens zelf exporteren. Zie Uw gegevens downloaden voor meer informatie.

Welke gegevens worden meegenomen in een export?

Opmerking: Zie Bekende problemen met G Suite voor de huidige lijst met niet-ondersteunde gegevenstypen.

Cloud Search

Zie Uw gegevens uit Cloud Search downloaden voor een lijst met de gegevens die worden meegenomen in een Cloud Search-export.

De export bevat de gegevens van de volgende typen accounts:

Drive

Zie Uw gegevens exporteren uit Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Sites, Drive, Tekeningen en Formulieren voor een lijst met de gegevens die worden meegenomen in een Drive-export.

De export bevat de gegevens van de volgende typen accounts:

Herinneringen

Zie Uw gegevens exporteren uit Google Herinneringen voor een lijst met de gegevens die worden meegenomen in de export van Google Herinneringen.

De export bevat de gegevens van de volgende typen accounts:

Waar worden de geëxporteerde gegevens opgeslagen?
De gegevens worden in de Verenigde Staten opgeslagen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?