Pangkalahatang-ideya, checklist ng aplikasyon, at mga FAQ ng Partner Program ng YouTube

Nagbibigay ang Partner Program ng YouTube (YPP) sa mga creator ng higit pang access sa mga resource at feature ng YouTube. Nagbibigay ang artikulong ito ng pangkalahatang-ideya ng mga available na feature, mga pamantayan para sa pagsali, checklist ng aplikasyon, at ilang FAQ.

Intro to Making Money on YouTube

Ang makukuha mo

Minimum na mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado para makasali

 1. Sundin ang lahat ng patakaran ng Partner Program ng YouTube.
 2. Tumira sa bansa o rehiyon kung saan available ang Partner Program ng YouTube.
 3. Magkaroon ng mahigit 4,000 pampublikong tagal ng panonood sa nakalipas na 12 buwan.
 4. Magkaroon ng mahigit 1,000 subscriber.
 5. Magkaroon ng naka-link na AdSense account.

Checklist ng aplikasyon ng Partner Program ng YouTube

Maaaring mag-apply ang lahat para sa YPP ngunit kailangan mong matugunan ang ilan sa aming alituntunin. Nilalayon ng checklist na ito na gabayan ka sa buong proseso ng aplikasyon.

 1. Tiyaking nakakasunod ang iyong channel sa aming mga patakaran at alituntunin. Kapag nag-apply ka, daraan ka sa karaniwang proseso ng pagsusuri para makita kung nakakatugon ang iyong channel sa aming mga patakaran at alituntunin. Ang mga channel lang na nakakatugon sa mga ito ang tatanggapin sa programa. Patuloy rin kaming nagsusuri ng mga channel sa programa para makita kung patuloy na nakakatugon ang mga ito sa aming mga patakaran at alituntunin.
 2. Tiyaking 1 lang ang AdSense account mo. Kapag nasa programa ka na, kakailanganin mo ng AdSense account para mabayaran. Kung mayroon ka nang AdSense account, gamitin ang isang naaprubahan na. Maaari kang mag-link ng maraming channel hangga't maaari sa isang AdSense account. Kung wala kang AdSense account, maaari kang gumawa ng isa habang nag-a-apply ka para sa YPP.
 3. Tiyaking mayroon kang hindi bababa sa 1,000 subscriber at 4,000 oras ng pampublikong tagal ng panonood. Kapag nag-a-access kami ng mga channel para sa pag-access ng Partner Program ng YouTube, kailangan namin ng konteksto. Kapag naabot mo ang threshold na ito, karaniwan itong nangangahulugang mayroon kang mas maraming content. Nakakatulong sa amin ang threshold na mas mahusay na makapagpasya kung natutugunan ng iyong channel ang aming mga patakaran at alituntunin.
 4. Mag-apply para sa YPP. Maaari kang mag-apply para sa YPP anumang oras ngunit susuriin lang ang iyong channel kapag naabot mo na ang aming threshold. Sundin ang mga tagubiling ito:
  1. Mag-sign in sa YouTube.
  2. Sa kanang bahagi sa itaas, piliin ang icon ng iyong account > Creator Studio.
  3. Sa kaliwang menu, piliin ang Channel > Status at mga feature.
  4. Sa ilalim ng "Monetization," i-click ang I-enable.
  5. Sundin ang mga hakbang sa screen.
 5. Sumailalim sa pagsusuri. Kapag naabot ng channel mo ang threshold sa subscriber at tagal ng panonood sa Partner Program ng YouTube, awtomatiko itong mailalagay sa queue ng mga susuriin. Pagkatapos ay titingnan ng aming mga automated na system at taong tagasuri ang content ng iyong channel para makita kung nakakasunod ito sa lahat ng aming alituntunin. Matitingnan mo ang status ng iyong aplikasyon anumang oras sa https://www.youtube.com/account_monetization.
  • Kung natanggap ka sa YPP: Congrats! Narito ang isang listahan ng mga FAQ na nakukuha namin sa mga creator na kakasali lang sa YPP.
  • Kung hindi ka natanggap sa YPP: Napag-alaman ng aming mga tagasuri na napakalaking bahagi ng iyong channel ang hindi nakakatugon sa aming mga patakaran at alituntunin. Maaari kang mag-apply muli pagkalipas ng 30 araw pagkatapos mong hindi matanggap. Tingnan ang aming mga FAQ para sa mga tip kung paano mapatibay ang iyong aplikasyon.

Proseso ng pagsusuri

Kapag naabot mo na ang aming threshold ng subscriber at tagal ng panonood, ilalagay sa queue ang iyong aplikasyon. Titingnan ng aming mga taong tagasuri ang iyong channel nang buo para makita kung nakakatugon ito sa mga patakaran ng aming Partner Program ng YouTube.

Makikipag-ugnayan kaming muli hinggil sa napagpasyahan kapag nasuri na ang iyong channel (karaniwang umaabot nang 1 buwan pagkatapos mong maabot ang threshold).

Tandaan: Minsan, maaaring kailanganin mong maghintay nang mahigit sa isang buwan. Maraming dahilan kung bakit ito maaaring maantala -- bilang ng aplikasyon na mas marami kaysa sa pangkaraniwan, mga isyu sa system, o maaaring kailanganin namin paminsan-minsan na magpalit ng mga resource. Sinusubukan ng aming mga espesyalista sa patakaran na matapos ang mga aplikasyon sa lalong madaling panahon, ngunit maaari pa rin itong maantala dahil kaunti lang ang aming mga espesyalista.
 

Mapapabilis mo ba ang aking aplikasyon?

Hindi. Hindi mapapabilis ng aming team ang iyong aplikasyon. Inilalagay sa queue ang lahat ng aplikasyon at ipoproseso ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakatanggap sa mga ito. Minsan, kailangang suriin nang maraming beses ang mga channel lalo na kung maraming tagasuri ang hindi sumasang-ayon sa pagiging angkop ng iyong channel para sa YPP. Sa mga ganitong sitwasyon, maaaring kailanganin ng maraming pagsusuri na nangangahulugang maaaring mas tumagal pa bago magkaroon ng desisyon.

Mga FAQ sa aplikasyon

Paano kung hindi ko maabot ang threshold ng programa?

Kung hindi mo pa naaabot ang threshold, ipagpatuloy lang ang pagsisikap sa paggawa ng orihinal na content at pagbuo ng iyong audience. Narito ang ilang mapagkukunan na makakatulong sa iyong mapalago ang channel mo:

Tingnan ang lahat ng resource na available sa iyo bilang creator.

Kung maabot ko ang threshold, awtomatiko ba akong makakapasok sa YPP?

Hindi. Daraan sa karaniwang proseso ng pagsusuri ang bawat channel na nakakaabot sa threshold. Titingnan ng aming mga taong tagasuri ang iyong channel nang buo para makita kung nakakatugon ito sa mga patakaran ng aming Partner Program ng YouTube. Ang mga channel lang na nakakasunod sa aming mga patakaran at alituntunin ang magagawang kumita.

Ano ang mangyayari kung bumaba sa threshold ang mga bilang ko pagkatapos kong mag-apply?

Hindi awtomatikong aalisin ng YouTube ang iyong channel sa YPP kung bababa ito sa threshold. Gayunpaman, nakalaan sa YouTube ang karapatan, sa pagpapasya nito, na alisin ang monetization ng mga channel kung ang channel ay hindi magiging aktibo at hindi mag-a-upload o magpo-post sa Komunidad sa loob ng 6 na buwan o mas matagal pa.

Mawawalan ng monetization ang mga channel kung lalabag ang mga ito sa alinman sa mga patakaran ng Partner Program ng YouTube, anuman ang tagal ng panonood at bilang ng subscriber ng mga ito.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?