Tổng quan về Chương trình Đối tác YouTube

Chương trình Đối tác YouTube (YouTube Partner Program - YPP) cho phép người sáng tạo kiếm tiền từ nội dung của họ trên YouTube. Người sáng tạo có thể kiếm tiền từ quảng cáo phân phát trên video của họ và từ người đăng ký YouTube Premium xem nội dung của họ. Bạn có thể đăng ký tham gia Chương trình đối tác YouTube từ tài khoản của bạn trong Creator Studio.

Để được xem xét là thành viên của Chương trình đối tác YouTube, bạn cần phải:

Khi được chấp nhận vào YPP, bạn sẽ có thể:

Các cách thức kiếm tiền khác trên YouTube

Chúng tôi có các tính năng cho phép người xem của bạn mua hàng hóa kỹ thuật số và hàng hóa thực thông qua YouTube. Các tính năng này bao gồm:

Những tính năng này có các yêu cầu về điều kiện sử dụng khác nhau và không cung cấp cho tất cả những người tham gia Chương trình đối tác YouTube.

Điều kiện và ngưỡng tham gia chương trình

Bạn sẽ đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình đối tác YouTube (YPP) nếu đáp ứng tất cả những yêu cầu sau:

Ngưỡng tham gia chương trình này cho phép chúng tôi cải thiện đáng kể khả năng nhận diện người sáng tạo có đóng góp tích cực cho cộng đồng và giúp họ tăng thêm doanh thu quảng cáo (đồng thời hạn chế kẻ xấu). Các tiêu chuẩn này cũng giúp chúng tôi ngăn chặn nội dung có khả năng không thích hợp tham gia kiếm tiền -- đây là những nội dung có thể gây tổn hại đến doanh thu của tất cả mọi người.

Bạn có thể kiểm tra thời gian xemsố người đăng ký của mình trong YouTube Analytics. Nếu bạn chưa đáp ứng được ngưỡng này, hãy tiếp tục cố gắng tạo nội dung gốc hấp dẫn và xây dựng đội ngũ khán giả của mình bằng các mẹo từ những người sáng tạo hàng đầu.

Làm cách nào để kiểm tra số giờ xem trên kênh của tôi?

Bạn có thể sử dụng báo cáo Thời gian xem của YouTube Analytics để xem số giờ xem trên kênh của mình. Theo mặc định, báo cáo này sẽ hiển thị số giờ xem theo phút. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn thay đổi chế độ xem của mình để báo cáo hiển thị thời gian xem theo giờ. Trong biểu đồ, hãy nhấp vào menu thả xuống của phần So sánh số liệu, rồi chọn Thời gian xem (giờ).

Xem báo cáo Thời gian xem

Creator Studio Classic

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào Báo cáo thời gian xem hoặc làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn tài khoản của bạn > Creator Studio.
  3. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Analytics > Thời gian xem.
  4. Ở đầu báo cáo, bạn sẽ thấy thông tin về Số lần hiển thị > Tỷ lệ nhấp > Lượt xem > Thời lượng xem trung bình > Thời gian xem.
  5. Để tải báo cáo xuống, hãy nhấp vào Xuất báo cáo ở trên cùng bên phải.
Cách đăng ký
Bạn có thể làm theo 4 bước để tham gia Chương trình Đối tác YouTube từ tài khoản của mình trong Creator Studio hoặc phiên bản YouTube Studio thử nghiệm. Khi đạt đến ngưỡng tham gia chương trình, kênh của bạn sẽ được xem xét tham gia.
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nộp đơn đăng ký tham gia
Sau khi kênh của bạn đạt được ngưỡng tham gia chương trình, chúng tôi sẽ xem xét hoạt động trên kênh để đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ các chính sách của Chương trình Đối tác YouTube, Điều khoản dịch vụ của YouTube, Chính sách spam của YouTubeNguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn ngay sau khi quy trình này hoàn tất. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái của đơn đăng ký bằng cách chuyển đến Creator Studio > Kênh > Kiếm tiền. Quy trình xét duyệt này có thể mất tối đa vài tuần để hoàn tất.

Câu hỏi thường gặp

Điều gì sẽ xảy ra nếu kênh của tôi giảm xuống dưới ngưỡng tham gia chương trình?

YouTube sẽ không tự động loại bỏ kênh của bạn khỏi Chương trình Đối tác YouTube nếu kênh giảm xuống dưới ngưỡng tham gia chương tình. Tuy nhiên, YouTube vẫn có toàn quyền xóa tính năng kiếm tiền khỏi các kênh nếu kênh đó không hoạt động và không tải video lên hoặc đăng bài trong tab Cộng đồng từ 6 tháng trở lên.

Các kênh sẽ mất tính năng kiếm tiền nếu vi phạm bất kỳ chính sách nào của Chương trình Đối tác YouTube, bất kể số giờ xem và số người đăng ký của kênh là bao nhiêu.
Nếu tôi không đáp ứng được ngưỡng tham gia chương trình thì sao?

Nếu bạn chưa đạt được ngưỡng này, hãy tiếp tục tạo nội dung gốc hấp dẫn và xây dựng đội ngũ khán giả của mình. Dưới đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn phát triển kênh của mình:

Xem tất cả các tài nguyên có sẵn dành cho bạn với tư cách là người sáng tạo.
Trạng thái kiếm tiền có ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm không?
Trạng thái kiếm tiền không dùng để thông báo về cách video hiển thị trên YouTube.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi mất quyền truy cập vào Chương trình Đối tác YouTube?

Nếu chúng tôi xác định rằng kênh của bạn không còn đủ điều kiện để tham gia kiếm tiền, thì kênh của bạn sẽ mất quyền truy cập vào tất cả các công cụ và tính năng kiếm tiền liên kết với Chương trình Đối tác YouTube.

Nếu chúng tôi đã xóa khả năng kiếm tiền của bạn do bạn vi phạm chính sách thì bạn nên bắt đầu bằng cách truy cập vào trang kiếm tiền để đọc thêm về chính sách mà kênh của bạn đã vi phạm. Sau đó, hãy xem lại video của bạn để đảm bảo các video đó tuân thủ các chính sách của Chương trình Đối tác YouTube và Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Bước tiếp theo là chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ video nào vi phạm chính sách của chúng tôi.

Bạn có thể tiếp tục tải nội dung gốc lên và xây dựng lượng khán giả của mình trên YouTube ngay cả khi không tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Bạn có thể đăng ký tham gia lại chương trình này sau 30 ngày.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?