Tổng quan và điều kiện tham gia Chương trình Đối tác YouTube

Đã cập nhật vào tháng 11 năm 2019. Các yêu cầu về điều kiện tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP) không có gì thay đổi. Chúng tôi đang thực hiện một số thay đổi về cách đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Vì vậy, giờ đây, bạn có thể thấy quá trình đăng ký có sự khác biệt. 

Sau đây là những nội dung mới: 

 • Nếu muốn đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube, bạn chỉ có thể bắt đầu quá trình đăng ký khi đạt ngưỡng 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem công khai hợp lệ trong 12 tháng qua. 
 • Bạn có thể yêu cầu nhận thông báo sau khi đạt ngưỡng đó. 

Điểm khác biệt về số giờ xem trong Creator Studio phiên bản cũ:

 • Trước đây, trong Creator Studio phiên bản cũ, chúng tôi hiển thị số giờ xem trên các video công khai, không công khai và riêng tư của bạn đều tính vào mức đủ điều kiện tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Đây là một sai sót vì chúng tôi chỉ tính số giờ xem công khai đối với Chương trình Đối tác YouTube.
 • Chúng tôi đã sửa màn hình đăng ký mới trong YouTube Studio. Giờ đây, màn hình này chỉ hiển thị số giờ xem công khai của bạn. 

Nếu bạn bắt đầu quá trình đăng ký trong Creator Studio phiên bản cũ, thì bạn có thể nhận thấy quá trình đăng ký có thể khác biệt đôi chút. Nếu trước đây, bạn:

 • Đã ký điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube thì chúng tôi đã lưu lại thỏa thuận của bạn. Bạn cần kết nối hoặc đăng ký tài khoản AdSense trong YouTube Studio sau khi đạt được ngưỡng trên. 
 • Đã ký điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube VÀ kết nối tài khoản AdSense, thì chúng tôi đã lưu lại thỏa thuận và thông tin chi tiết về tài khoản AdSense của bạn. Sau khi bạn đạt được ngưỡng trên thì kênh của bạn sẽ tự động được thêm vào hàng đợi để chờ xem xét tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

Chương trình Đối tác YouTube cung cấp cho người sáng tạo nhiều quyền sử dụng các tài nguyên và tính năng của YouTube. Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về các tính năng có sẵn, tiêu chí tham gia, danh sách những việc cần làm khi đăng ký tham gia và một số câu hỏi thường gặp.

Intro to Making Money on YouTube

Lợi ích dành cho bạn

Điều kiện tối thiểu để tham gia

 1. Tuân thủ tất cả các chính sách kiếm tiền của YouTube.
  • Chính sách kiếm tiền của YouTube là bộ chính sách cho phép bạn kiếm tiền trên YouTube. Nếu bạn là đối tác YouTube thì thỏa thuận của bạn, bao gồm các chính sách của Chương trình Đối tác YouTube, yêu cầu bạn tuân thủ các chính sách kiếm tiền này để có khả năng kiếm tiền trên YouTube.
 2. Sống ở một quốc gia hay khu vực mà Chương trình Đối tác YouTube được cung cấp.
 3. Có hơn 4.000 giờ xem công khai hợp lệ trong 12 tháng qua.
 4. Có hơn 1.000 người đăng ký.
 5. Đã liên kết tài khoản AdSense.

Danh sách những việc cần làm khi đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube

Bất kỳ ai đạt ngưỡng đều có thể đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube nhưng chúng tôi chỉ xem xét đơn đăng ký của bạn khi bạn tuân thủ một số nguyên tắc của chúng tôi. Danh sách này nhằm hướng dẫn bạn qua các bước của quá trình đăng ký.

 1. Hãy chắc chắn rằng kênh của bạn tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của chúng tôi. Khi đăng ký, bạn sẽ trải qua một quy trình đánh giá tiêu chuẩn để kiểm tra xem liệu kênh của bạn có tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của chúng tôi hay không. Chỉ những kênh tuân thủ những chính sách và nguyên tắc này mới được chấp nhận tham gia chương trình. Chúng tôi cũng liên tục kiểm tra các kênh đang tham gia chương trình để đảm bảo các kênh đó tiếp tục tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của chúng tôi.
 2. Có ít nhất 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem công khai hợp lệ. Khi đánh giá các kênh cho Chương trình Đối tác YouTube, chúng tôi cần xem xét các điều kiện cụ thể. Khi bạn đạt đến ngưỡng này thì điều đó thường có nghĩa là bạn có nhiều nội dung. Ngưỡng này giúp chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt hơn về việc kênh của bạn có đáp ứng các chính sách và nguyên tắc của chúng tôi hay không. Bạn chỉ có thể đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube sau khi đạt được ngưỡng này. 
 3. Ký điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube. Bạn cũng có thể yêu cầu nhận thông báo khi kênh đạt được ngưỡng về số người đăng ký và giờ xem công khai. Sau khi kênh của bạn đáp ứng ngưỡng trên, hãy làm theo các hướng dẫn sau:
  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn > YouTube Studio (phiên bản thử nghiệm).
  3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
  4. Nếu bạn chưa đạt ngưỡng này, hãy nhấp vào mục Thông báo cho tôi khi tôi đủ điều kiện để nhận email thông báo khi bạn đạt được 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem trong 12 tháng qua. Nếu bạn đạt ngưỡng trên, hãy nhấp vào nút Bắt đầu trên thẻ "Xem lại điều khoản của Chương trình Đối tác". 
  5. Sau khi bạn đã ký điều khoản, chúng tôi sẽ đánh dấu bước này bằng ký hiệu "Xong" màu xanh lục trên thẻ "Xem lại điều khoản của Chương trình Đối tác". 
 4. Đảm bảo rằng bạn chỉ có 1 tài khoản AdSense. Việc kết nối với khoản AdSense là một bước trong quá trình đăng ký để bạn có thể nhận tiền thanh toán. 
  1. Hãy nhấp vào nút Bắt đầu trên thẻ "Đăng ký sử dụng Google AdSense". 
   • Nếu bạn đã có tài khoản AdSense, hãy sử dụng tài khoản đã được phê duyệt. Bạn có thể liên kết tất cả các kênh mà bạn muốn với một tài khoản AdSense.
   •  Nếu chưa có tài khoản AdSense thì bạn có thể tạo một tài khoản bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  2. Sau khi bạn đã kết nối với tài khoản AdSense, chúng tôi sẽ đánh dấu bước này bằng ký hiệu "Xong" màu xanh lục trên thẻ "Đăng ký sử dụng Google AdSense". 
 5. Chờ để được xem xét. Sau khi bạn ký điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube và kết nối với tài khoản AdSense, kênh của bạn sẽ tự động được thêm vào hàng đợi để chờ xem xét. Sau đó, các hệ thống tự động và nhân viên đánh giá của chúng tôi sẽ xem xét nội dung trên kênh của bạn để kiểm tra xem liệu kênh có tuân thủ tất cả các nguyên tắc của chúng tôi hay không. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký bất cứ lúc nào tại https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization.
  1. Nếu bạn được chấp nhận tham gia Chương trình Đối tác YouTube: Xin chúc mừng! Giờ đây, bạn có thể thiết lập các tùy chọn quảng cáo và bật tính năng kiếm tiền trên các video tải lên của mình. Đây là danh sách những câu hỏi thường gặp mà những người sáng tạo mới tham gia Chương trình Đối tác YouTube thường hỏi. 
  2. Nếu bạn bị từ chối tham gia Chương trình Đối tác YouTube: Tức là, nhân viên đánh giá nhận thấy rằng phần lớn nội dung trên kênh của bạn không tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của chúng tôi. Bạn có thể nộp lại đơn đăng ký sau 30 ngày kể từ khi bị từ chối. Hãy xem những câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết các mẹo về cách tăng khả năng thành công cho đơn đăng ký của bạn.

Quy trình xem xét

Sau khi bạn đạt ngưỡng về số người đăng ký và thời gian xem, đồng thời, bạn đã ký điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube và kết nối với tài khoản AdSense, thì đơn đăng ký của bạn sẽ được thêm vào hàng đợi. Nhân viên đánh giá của chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ kênh của bạn để kiểm tra xem kênh có tuân thủ các chính sách kiếm tiền của YouTube hay không.

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thông báo quyết định sau khi hoàn tất quy trình xem xét (thường mất khoảng 1 tháng sau khi kênh đạt ngưỡng).

Lưu ý: Đôi khi, bạn có thể phải đợi hơn 1 tháng. Có nhiều lý do dẫn đến sự chậm trễ, chẳng hạn như số lượng đơn đăng ký nhiều hơn bình thường, các vấn đề về hệ thống hoặc đôi khi, chúng tôi có thể cần phải bố trí lại các nguồn lực. Các chuyên gia chính sách của chúng tôi đều cố gắng xử lý các đơn đăng ký nhanh nhất có thể, nhưng vẫn có thể có sự chậm trễ vì số lượng chuyên gia là có hạn.

 

YouTube có thể đẩy nhanh quá trình xem xét đơn đăng ký của tôi được không?

Rất tiếc là các nhóm đánh giá của chúng tôi không thể đẩy nhanh quá trình xem xét đơn đăng ký của bạn được. Tất cả các đơn đăng ký đều được đưa vào hàng đợi và được xử lý theo thứ tự tiếp nhận. Đôi khi, một số kênh cần phải được xem xét nhiều lần, đặc biệt nếu như nhiều người đánh giá không thống nhất về mức độ phù hợp của kênh cho việc tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Trong những trường hợp như vậy, thời gian đưa ra quyết định có thể lâu hơn vì YouTube có thể cần xem xét nhiều lần.

Câu hỏi thường gặp về quá trình đăng ký

Nếu tôi không đáp ứng được ngưỡng tham gia chương trình thì sao?

Nếu bạn chưa đạt được ngưỡng này, hãy tiếp tục tạo nội dung gốc hấp dẫn và xây dựng đội ngũ khán giả của mình. Dưới đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn phát triển kênh của mình:

Xem tất cả các tài nguyên có sẵn dành cho người sáng tạo.

"Giờ xem công khai hợp lệ" nghĩa là gì?

Không phải tất cả số giờ xem đều được tính cho ngưỡng đủ điều kiện của Chương trình Đối tác YouTube. 

Giờ xem được tính là giờ xem công khai hợp lệ bao gồm:
 • Số giờ mà khán giả đã xem các video mà bạn đặt ở chế độ công khai
Số giờ xem đạt được khi khán giả xem các loại video sau không được tính cho ngưỡng đủ điều kiện của Chương trình Đối tác YouTube: 
 • Video riêng tư
 • Video không công khai
 • Video đã xóa
 • Chiến dịch TrueViews 

Nếu đạt đến ngưỡng thì tôi có tự động được tham gia Chương trình Đối tác YouTube không?

Không. Sau khi đạt đến ngưỡng, kênh của bạn sẽ phải trải qua một quy trình xem xét tiêu chuẩn. Nhóm của chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ kênh của bạn để kiểm tra liệu kênh có tuân thủ các chính sách kiếm tiền của YouTube hay không. Chỉ các kênh tuân thủ chính sách và nguyên tắc của chúng tôi mới có thể kiếm tiền.

Điều gì xảy ra nếu số người đăng ký và số giờ xem của tôi giảm xuống dưới ngưỡng sau khi tôi đăng ký tham gia?

Sau khi bạn đạt ngưỡng, chúng tôi sẽ gửi kênh của bạn cho nhóm xem xét. Vì vậy, việc số người đăng ký hoặc số giờ xem của bạn giảm dưới ngưỡng đó trong khi chờ để được xem xét không ảnh hưởng đến quy trình này. Nếu bạn đã đạt ngưỡng đó và đăng ký tham gia Chương trình Đối tác YouTube, thì chúng tôi sẽ vẫn xem xét kênh của bạn xem có phù hợp với Chương trình Đối tác YouTube hay không.

Tuy nhiên, YouTube vẫn có toàn quyền xóa tính năng kiếm tiền khỏi các kênh nếu kênh đó không hoạt động và không tải video lên hoặc không đăng bài trong tab Cộng đồng từ 6 tháng trở lên.

Các kênh sẽ mất tính năng kiếm tiền nếu vi phạm bất kỳ chính sách nào liên quan đến việc kiếm tiền trên YouTube, bất kể số giờ xem và số người đăng ký của kênh là bao nhiêu.

Nếu tôi đã đăng ký trong Creator Studio phiên bản cũ thì sao?
Nếu bạn bắt đầu quá trình đăng ký trong Creator Studio phiên bản cũ, thì bạn có thể nhận thấy quá trình đăng ký có thể khác biệt đôi chút. Nếu trước đây, bạn:
 • Đã ký điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube thì chúng tôi đã lưu lại thỏa thuận của bạn. Bạn cần kết nối hoặc đăng ký tài khoản AdSense trong YouTube Studio sau khi đạt được ngưỡng trên. 
 • Đã ký điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube VÀ kết nối tài khoản AdSense, thì chúng tôi đã lưu lại thỏa thuận và thông tin chi tiết về tài khoản AdSense của bạn. Sau khi bạn đạt được ngưỡng trên thì kênh của bạn sẽ tự động được thêm vào hàng đợi để chờ xem xét tham gia Chương trình Đối tác YouTube.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?