Prehľad Partnerského programu YouTube a podmienky oprávnenosti

Aktualizované v októbri 2019. V podmienkach oprávnenosti Partnerského programu YouTube nedošlo k žiadnym zmenám. Meníme spôsob žiadosti o prijatie do Partnerského programu YouTube, prostredie tak môže vyzerať inak. 

Prehľad noviniek: 

 • Ak chcete žiadať o prijatie do Partnerského programu YouTube, proces žiadosti môžete začať až vtedy, keď dosiahnete hranicu 1 000 odberateľov a 4 000 platných hodín pozerania za posledných 12 mesiacov. 
 • Môžete požiadať o to, aby sme vám zaslali upozornenie, až dosiahnete túto hranicu. 

Rozdiel v hodinách pozerania v klasickom Štúdiu pre autorov:

 • V minulosti sme v klasickom Štúdiu pre autorov v rámci podmienok oprávnenosti Partnerského programu YouTube zobrazovali hodiny pozerania vašich verejných, nezaradených a súkromných videí. Išlo o omyl, pretože do Partnerského programu YouTube počítame iba hodiny pozerania verejných videí.
 • Opravili sme novú registračnú obrazovku v Štúdiu YouTube. Teraz už zobrazuje iba hodiny pozerania verejných videí. 

Ak ste proces žiadosti začali v klasickom Štúdiu pre autorov, prostredie môže vyzerať trochu inak. Ak ste v minulosti:

 • podpísali podmienky Partnerského programu YouTube, vašu zmluvu sme uložili. Po dosiahnutí hranice budete musieť pripojiť svoj účet AdSense alebo si ho zaregistrovať v Štúdiu YouTube; 
 • podpísali podmienky Partnerského programu YouTube a zároveň pripojili svoj účet AdSense, vašu zmluvu a podrobnosti účtu AdSense sme uložili. Po dosiahnutí hranice bude váš kanál automaticky pridaný do poradia kanálov Partnerského programu YouTube čakajúcich na kontrolu.

Partnerský program YouTube poskytuje autorom lepší prístup k zdrojom a funkciám na YouTube. Tento článok obsahuje prehľad dostupných funkcií, podmienky oprávnenosti na prijatie do programu, kontrolný zoznam pre uchádzačov a niektoré časté otázky.

Intro to Making Money on YouTube

Čo získate

Minimálne podmienky oprávnenosti na prijatie do programu

 1. Dodržiavajte všetky pravidlá speňažovania služby YouTube.
  • Pravidlá speňažovania služby YouTube sú zbierkou pravidiel, ktoré vám umožňujú zarábať peniaze na YouTube. Ak ste partnerom služby YouTube, vaša zmluva vrátane pravidiel Partnerského programu YouTube vyžaduje dodržiavanie týchto pravidiel speňažovania, ak chcete potenciálne zarábať peniaze na YouTube.
 2. Bydlisko v krajine alebo regióne, kde je Partnerský program YouTube k dispozícii
 3. Viac než 4 000 platných hodín pozerania verejných videí za posledných 12 mesiacov
 4. Viac než 1 000 odberateľov
 5. Pripojený účet AdSense

Kontrolný zoznam pre uchádzačov o prijatie do Partnerského programu YouTube

Každý, kto dosiahne našu hranicu, môže požiadať o prijatie do Partnerského programu YouTube, no musí zároveň dodržať aj stanovené pokyny. Tento kontrolný zoznam vás prevedie procesom žiadosti.

 1. Váš kanál musí spĺňať naše pravidlá a pokyny. Po podaní žiadosti prejdete štandardným procesom kontroly, aby sa overilo, či váš kanál spĺňa naše pravidlá a pokyny. Do programu budú prijaté iba kanály, ktoré ich spĺňajú. Priebežne tiež kontrolujeme kanály, ktoré už sú do programu zapojené, aby sme si overili, či naše pravidlá a pokyny naďalej spĺňajú.
 2. Musíte mať aspoň 1 000 odberateľov a 4 000 platných hodín pozerania verejných videí. Pri posudzovaní kanálov na prijatie do Partnerského programu YouTube potrebujeme kontext. Keď dosiahnete stanovenú hranicu, zvyčajne to znamená, že máte viac obsahu. Hranica nám pomáha lepšie sa rozhodnúť, či váš kanál spĺňa naše pravidlá a pokyny. O prijatie do Partnerského programu YouTube môžete požiadať, až dosiahnete stanovenú hranicu. 
 3. Podpíšte podmienky Partnerského programu YouTube. Môžete požiadať o to, aby sme vám zaslali upozornenie, až dosiahnete stanovenú hranicu počtu odberateľov a hodín pozerania verejných videí. Keď váš kanál dosiahne stanovenú hranicu, postupujte takto:
  1. Prihláste sa na YouTube.
  2. Vpravo hore kliknite na svoju profilovú fotku > Štúdio YouTube (beta).
  3. V ponuke vľavo kliknite na Speňažovanie.
  4. Ak ste ešte nedosiahli hranicu, kliknite na Upozorniť ma, keď budem spĺňať podmienky, aby ste dostali e‑mail, až dosiahnete 1 000 odberateľov a 4 000 platných hodín pozerania verejných videí za posledných 12 mesiacov. Keď dosiahnete stanovenú hranicu, kliknite na Začať na karte „Prečítajte si podmienky Partnerského programu“. 
  5. Po podpísaní podmienok označíme tento krok zelenou značkou Hotovo na karte „Prečítajte si podmienky Partnerského programu“. 
 4. Môžete mať iba jeden účet AdSense. V rámci procesu žiadosti budete musieť pripojiť účet AdSense, aby ste mohli dostávať peniaze. 
  1. Kliknite na Začať na karte „Zaregistrujte sa do služby Google AdSense“. 
   • Ak už účet AdSense máte, použite ten, ktorý už bol schválený. K jednému účtu AdSense môžete pripojiť ľubovoľný počet kanálov.
   •  Ak nemáte účet AdSense, môžete si ho vytvoriť podľa pokynov na obrazovke.
  2. Po pripojení vášho účtu AdSense označíme tento krok zelenou značkou Hotovo na karte „Zaregistrujte sa do služby Google AdSense“. 
 5. Absolvujte kontrolu. Po podpísaní podmienok Partnerského programu YouTube a pripojení účtu AdSense bude váš kanál automaticky zaradený do poradia kanálov čakajúcich na kontrolu. Naše automatické systémy a kontrolóri potom skontrolujú obsah vášho kanála a určia, či spĺňa všetky naše pokyny. Stav svojej žiadosti si môžete kedykoľvek pozrieť na https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization.
  1. Ak sme vás prijali do Partnerského programu YouTube: gratulujeme! Teraz si môžete nastaviť predvoľby reklám a povoliť speňažovanie v nahraných videách. Tu je zoznam častých otázok od autorov, ktorí sa práve zapojili do Partnerského programu YouTube. 
  2. Ak sme vás odmietli z Partnerského programu YouTube: naši kontrolóri zistili, že významná časť vášho kanála nespĺňa naše pravidlá a pokyny. Ďalšiu žiadosť môžete podať po 30 dňoch od zamietnutia. Pozrite si naše časté otázky, kde nájdete tipy, ako zvýšiť svoje šance na prijatie.

Proces kontroly

Keď dosiahnete hranice počtu odberateľov a celkovej doby pozerania, podpíšete podmienky Partnerského programu YouTube a pripojíte účet AdSense, vašu žiadosť zaradíme do poradia. Naši kontrolóri posúdia celý váš kanál, aby zistili, či spĺňa pravidlá speňažovania služby YouTube.

Po dokončení kontroly vás sa s vami skontaktujeme a oznámime vám naše rozhodnutie (zvyčajne asi po mesiaci od dosiahnutia limitu).

Poznámka: Niekedy možno budete musieť čakať viac ako mesiac. K oneskoreniu môže dôjsť z viacerých príčin: pre vyšší počet žiadostí, problémy so systémom alebo preto, že pracovníkom musíme občas prideliť iné úlohy. Naši experti na pravidlá sa snažia žiadosti vybaviť čo najrýchlejšie, ale vzhľadom na obmedzený počet expertov nie sú oneskorenia vylúčené.

 

Môžete proces žiadosti urýchliť?

Nie. Naše tímy nedokážu proces žiadosti urýchliť. Všetky žiadosti zaradíme a spracujeme v poradí, v akom boli prijaté. Niekedy sa vyžadujú aj viaceré kontroly kanálov (najmä ak sa viacerí kontrolóri nezhodujú v názore, či je kanál pre Partnerský program YouTube vhodný). V takom prípade môžu byť potrebné viaceré kontroly, čo znamená, že prijatie rozhodnutia môže trvať dlhšie.

Časté otázky o podaní žiadosti

Čo ak nedosahujem programovú hranicu?

Ak zatiaľ nedosahujete hranicu, naďalej tvorte originálny obsah a rozširujte svoje publikum. Tu uvádzame niekoľko zdrojov, ktoré vám pomôžu rozšíriť si kanál:

Pozrite si všetky zdroje, ktoré máte ako autor k dispozícii.

Čo znamenajú platné hodiny pozerania verejných videí?

Do hranice Partnerského programu YouTube sa nezapočítavajú všetky hodiny pozerania. 

Čo sa počíta ako platná hodina pozerania verejných videí:
 • hodiny pozerania získané z videí, ktoré ste nastavili ako verejné.
Hodiny pozerania získané z ďalej uvedených typov videí sa nezarátavajú do hranice Partnerského programu YouTube: 
 • Súkromné videá
 • Nezaradené videá
 • Odstránené videá
 • Kampane TrueView 

Ak dosahujem hranicu, dostanem sa do Partnerského programu YouTube automaticky?

Nie. Každý kanál, ktorý dosiahne hranicu, prejde štandardným procesom kontroly. Náš tím skontroluje celý váš kanál, aby zistil, či spĺňa pravidlá speňažovania služby YouTube.. Speňažovať obsah môžu len kanály, ktoré spĺňajú naše pravidlá a pokyny.

Čo sa stane, ak po podaní žiadosti moje čísla klesnú pod stanovenú hranicu?

Váš kanál skontrolujeme, keď dosiahnete stanovenú hranicu. Nezáleží na tom, či počet vašich odberateľov alebo hodín pozerania počas čakania na kontrolu klesne pod túto hranicu. Ak ste dosiahli hranicu a požiadali o prijatie do Partnerského programu YouTube, aj tak skontrolujeme, či je váš kanál vhodný pre Partnerský program YouTube.

YouTube si však vyhradzuje právo podľa vlastného úsudku odstrániť speňažovanie z kanálov, ktoré sú neaktívne a za posledných šesť či viac mesiacov nenahrali žiadne videá ani nezverejnili žiadne príspevky pre komunitu.

Kanály, ktoré porušia ktorékoľvek z pravidiel speňažovania služby YouTube, prídu o možnosť speňažovania bez ohľadu na počet hodín pozerania či odberateľov.

Čo ak som už podal(a) žiadosť v klasickom Štúdiu pre autorov?
Ak ste proces žiadosti začali v klasickom Štúdiu pre autorov, prostredie môže vyzerať trochu inak. Ak ste v minulosti:
 • podpísali podmienky Partnerského programu YouTube, vašu zmluvu sme uložili. Po dosiahnutí hranice budete musieť pripojiť svoj účet AdSense alebo si zaregistrovať nový v Štúdiu YouTube; 
 • podpísali podmienky Partnerského programu YouTube a zároveň pripojili svoj účet AdSense, vašu zmluvu a podrobnosti účtu AdSense sme uložili. Po dosiahnutí hranice bude váš kanál automaticky pridaný do poradia kanálov Partnerského programu YouTube čakajúcich na kontrolu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?