Gjør deg klar! Nye inntektskilder med Shorts og oppdateringer av YouTubes partnerprogram er på vei. Finn ut mer i YouTube-bloggen, og se alle detaljene i brukerstøtten.

YouTubes partnerprogram – oversikt og kriterier

På grunn av den pågående krigen i Ukraina setter vi inntil videre alle Google- og YouTube-annonser på pause for brukere som befinner seg i Russland. Finn ut mer.

Fra og med 1. november 2021 må skapere som tjener penger på innholdet sitt, slå på totrinnsbekreftelse for Google-kontoen som er knyttet til YouTube-kanalen de har tilgang til YouTube Studio eller YouTube Studio-innholdsbehandlingen med. Finn ut mer

Oppdatert august 2021: Vi har oppdatert denne artikkelen med informasjon om et nytt kvalifikasjonskrav for å bli med i YouTubes partnerprogram.

Gjennom YouTubes partnerprogram (YPP) får skapere bredere tilgang til YouTube-ressurser samt funksjoner for inntektsgenerering. Som medlem av YPP får du også muligheten til å motta en andel av inntekten fra annonsene som vises i innholdet ditt. Denne artikkelen omhandler

 • tilgjengelige funksjoner
 • kriteriene for å bli med
 • en sjekkliste for søknaden
 • svar på diverse andre vanlige spørsmål om YPP

Intro to Making Money on YouTube

Du får

Minstekrav for å bli med

 1. Du må overholde alle retningslinjene for inntektsgenerering på YouTube-kanaler.
  • Retningslinjene for inntektsgenerering på YouTube-kanaler er en samling med retningslinjer du må følge for å kunne tjene penger på YouTube. Som YouTube-partner må du i henhold til avtalen din, som omfatter retningslinjene for YouTubes partnerprogram, overholde disse retningslinjene for inntektsgenerering for å kunne tjene penger på YouTube.
 2. Du må bo i et land eller en region der YouTubes partnerprogram er tilgjengelig.
 3. Du kan ikke ha noen aktive advarsler om brudd på retningslinjene for brukere på kanalen din.
 4. Videoene dine må ha mer enn 4000 timer med gyldig offentlig seertid i løpet av de siste tolv månedene.
 5. Kanalen din må ha over 1000 abonnenter.
 6. Du må ha en tilknyttet AdSense-konto.

Sjekkliste for søknaden til YouTubes partnerprogram

Alle som oppfyller kriteriene, kan søke om å bli med i YouTubes partnerprogram, men vi har noen retningslinjer du må overholde. Denne sjekklisten er ment som en veiledning gjennom søknadsprosessen.

 1. Først må du sørge for at totrinnsbekreftelse er slått på for Google-kontoen din. Da beskyttes kontoen din med både passord og en ekstra bekreftelse.
 2. Sørg for at kanalen din overholder retningslinjene våre. Du kan dessuten ikke ha noen aktive advarsler om brudd på retningslinjene for brukere på kanalen. Når du søker, må du gjennom en standard evalueringsprosess der vi vurderer om kanalen din er i tråd med retningslinjene våre. Kanaler som er i tråd med retningslinjene våre, kan bli med i programmet. Vi evaluerer kanalene i programmet kontinuerlig for å forsikre oss om at de fortsatt overholder retningslinjene.
 3. Du må ha minst 1000 abonnenter og minst 4000 timer med gyldig offentlig seertid. Når vi vurderer om kanaler skal få bli med i YouTubes partnerprogram, trenger vi kontekst. Når du oppfyller disse kravene, betyr det vanligvis at du har tilstrekkelig innhold til at vi får et godt bilde av kanalen din, slik at vi kan avgjøre om den overholder retningslinjene våre. Når du oppfyller disse kravene, kan du søke om å bli med i YPP. 
 4. Signér vilkårene for YouTubes partnerprogram. Du kan be om å bli varslet når du oppfyller kravene for antall abonnenter og timer med offentlig seertid. Når disse kravene er oppfylt for kanalen din, gjør du følgende:
  1. Logg på YouTube.
  2. Klikk på profilbildet ditt øverst til høyre og så YouTube Studio.
  3. Klikk på Inntektsgenerering på menyen til venstre.
  4. Hvis du ikke oppfyller kravene, kan du klikke på Varsle meg når jeg er kvalifisert for å motta en e-post når det skjer. Du mottar en e-post når du har oppfylt kravene om 1000 abonnenter og 4000 timer med seertid i løpet av de siste tolv månedene. Når du har oppfylt kravene, klikker du på Start på kortet «Les vilkårene for partnerprogrammet».
  5. Når du har signert vilkårene, markerer vi dette trinnet med et grønt «Ferdig»-symbol på kortet «Les vilkårene for partnerprogrammet». 
 5. Sørg for at du bare har én AdSense-konto. I løpet av søknadsprosessen må du tilknytte en AdSense-konto, slik at du kan motta betalinger. 
  1. Klikk på Start på kortet «Registrer deg for Google AdSense». 
   • Hvis du allerede har en godkjent AdSense-konto, bruker du den. Det finnes ingen grense for hvor mange kanaler du kan knytte til en enkelt AdSense-konto.
   •  Hvis du ikke har AdSense-konto, kan du opprette en ved å følge veiledningen på skjermen.
  2. Når du har tilknyttet en AdSense-konto, merker vi dette trinnet med et grønt «Ferdig»-symbol på kortet «Registrer deg for Google AdSense». 
 6. Bli evaluert. Når du har signert vilkårene for YouTubes partnerprogram og tilknyttet en AdSense-konto, blir kanalen din automatisk satt i en evalueringskø. De automatiske systemene og menneskelige evaluererne våre gjennomgår innholdet på kanalen din for å vurdere om kontoen din er i samsvar med alle retningslinjene våre. Du kan sjekke statusen for søknaden din når som helst på https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization.
  1. Hvis du får bli med i YouTubes partnerprogram: Gratulerer! Nå kan du angi innstillinger for annonser og slå på inntektsgenerering for opplastingene dine. Her er en liste over vanlige spørsmål som vi ofte får fra skapere som nettopp er blitt med i YouTubes partnerprogram. 
  2. Hvis YPP-søknaden din blir avvist: Evaluererne våre har kommet frem til at en betydelig andel av kanalen din ikke overholder retningslinjene våre. Du kan søke på nytt 30 dager etter avslaget. Ta en titt på de vanlige spørsmålene for å få tips om hvordan du kan styrke søknaden din.

Evalueringsprosessen

Søknaden din plasseres i en kø når du

 • oppfyller kravene til antall abonnenter og seertid
 • ikke har noen aktive advarsler om brudd på retningslinjene for brukere
 • har signert vilkårene for YouTubes partnerprogram
 • har tilknyttet AdSense-kontoen din

De menneskelige evaluererne våre ser på kanalen din under ett for å vurdere om kontoen din er i tråd med retningslinjene for inntektsgenerering på YouTube-kanaler.

Du får informasjon om avgjørelsen når kanalen din er evaluert. Vanligvis tar dette omtrent én måned fra datoen da du oppfylte kravene.

Merk: Noen ganger er ventetiden lengre enn én måned. Det kan være flere grunner til forsinkelser, for eksempel flere søknader enn vanlig, systemproblemer eller at vi har måttet flytte om på ressurser. Vi har et begrenset antall eksperter som jobber med dette, og selv om de gjør sitt beste for å behandle søknadene så raskt som mulig, ber vi om forståelse for at det iblant kan oppstå forsinkelser.

Kan jeg få fremskyndet behandlingen av søknaden min?

Nei, vi kan dessverre ikke fremskynde behandlingsprosessen. Alle søknadene settes i kø og behandles i den rekkefølgen de mottas. Noen ganger er det nødvendig med flere gjennomganger av en kanal, spesielt hvis evaluererne våre er uenige om hvorvidt kanalen er egnet for YPP. I slike tilfeller kan det ta lengre tid å komme frem til en avgjørelse.

Hold deg aktiv for å fortsette å tjene penger

Etter hvert som YouTubes partnerprogram fortsetter å vokse, er det viktig å ivareta et aktivt og imøtekommende økosystem av kanaler. Siden vi ønsker å prioritere skapere som er aktive og engasjerer seg i fellesskapet, kan vi deaktivere inntektsgenerering for kanaler som ikke har lastet opp videoer eller publisert innhold på Fellesskap-fanen i løpet av de siste seks månedene eller mer.

Vanlige spørsmål om hvordan du søker, med mer

Hva om jeg ikke oppfyller kravene for programmet?

Hvis du foreløpig ikke oppfyller kravene, er det bare å fortsette å lage originalt innhold og skaffe seere. Her er noen ressurser du kan bruke for å nå ut til flere med kanalen din:

Se ressursene du og andre skapere har tilgang til.

Hvis du har aktive advarsler om brudd på retningslinjene for brukere på kanalen din, kan du søke etter at advarslene utløper, eller etter at du har anket og fått medhold. Dette er bare et kvalifikasjonskrav for de som ønsker å bli med i YouTubes partnerprogram. Medlemmer i programmet blir ikke fjernet når de får advarsler om brudd på retningslinjene for brukere.

Hva betyr «gyldige timer med offentlig seertid»?
Ikke alle timer med seertid teller opp mot kravet for YouTubes partnerprogram. 

Følgende teller som gyldige timer med offentlig seertid:
 • timer med seertid fra videoer du har angitt som offentlige
Timer med seertid fra følgende typer videoer teller ikke mot kravet for YouTubes partnerprogram: 
 • private videoer
 • ikke-oppførte videoer
 • slettede videoer
 • annonsekampanjer 
 • videoer som spilles av fra hyllen «Snuttsamlinger og korte videoer»
 • direktesendinger som er ikke-oppført eller slettet, eller som ikke er konvertert til VOD (video på forespørsel)

Blir jeg automatisk med i YPP hvis jeg oppfyller kravene?

Nei. Alle kanalene som oppfyller kravene, må gjennom en standard evalueringsprosess. Teamet vårt ser på innholdet på kanalen din under ett for å vurdere om kontoen din er i tråd med retningslinjene for inntektsgenerering på YouTube-kanaler. Kanalen din kan dessuten ikke ha noen aktive advarsler om brudd på retningslinjene for brukere når du søker. Kanaler som overholder retningslinjene våre, kan tjene penger på YouTube.

Hva skjer hvis seer- eller abonnenttallene mine faller under kravet etter at jeg har søkt?

Kanalen din sendes til evaluering så snart den er over terskelen for antall abonnenter og timer med offentlig seertid. Det spiller ingen rolle om antallet abonnenter eller timer med seertid faller under terskelen mens du venter på evaluering. Så lenge du har oppfylt kravene og søkt om å bli med i YouTubes partnerprogram, kommer vi uansett til å evaluere kanalen din.

YouTube forbeholder seg imidlertid retten til å bruke eget skjønn for å fjerne inntektsgenerering fra kanaler som er inaktive og ikke har hatt opplastinger eller foruminnlegg i løpet av de siste seks månedene eller mer.

Kanaler mister muligheten til å tjene penger hvis de bryter noen av retningslinjene for inntektsgenerering på YouTube-kanaler. Dette gjelder uavhengig av om kravene til seertid og antall abonnenter er oppfylt.

Hva om jeg allerede har sendt inn en søknad via den eldre versjonen av Skaperstudio?

Hvis du startet søknadsprosessen i den eldre versjonen av Skaperstudio og fortsatt ønsker å bli med i YouTubes partnerprogram, må du gjøre følgende:

 • Sørg for at kanalen din er kvalifisert, og søk på nytt om å bli med i YouTubes partnerprogram. Følg søknadsveiledningen på denne siden.
Jeg er ikke med i YPP lenger (eller var aldri med i programmet), men jeg ser annonser i videoene mine. Tjener jeg penger på disse annonsene?

YouTube har mulighet til å vise annonser i hvilket som helst innhold på plattformen. Dette betyr at hvis du tidligere var medlem av YPP (og for øyeblikket ikke er med i programmet), kan det fortsatt vises annonser i innholdet ditt. Hvis dette er tilfellet, mottar du ikke en andel av inntektene.

Skulle du bli medlem av YPP en gang i fremtiden igjen, får du muligheten til å motta en andel av inntektene fra annonser som vises i innholdet ditt. I så fall må du sørge for at kanalen din oppfyller kvalifikasjonskriteriene som er beskrevet på denne siden, før du søker om å bli med i YPP på nytt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
59
false
false