YouTubes partnerprogram – oversikt og kriterier

Oppdatert juni 2020: Vi har oppdatert denne artikkelen, men det er ingen endringer i retningslinjene våre. Vi har oppdatert denne artikkelen for å gi bedre innsyn i at YouTube kan slå av inntektsgenerering for kanaler som ikke har lastet opp videoer eller publisert innhold på Fellesskap-fanen i løpet av de siste seks månedene eller mer.

Gjennom YouTubes partnerprogram (YPP) får skapere bredere tilgang til YouTube-ressurser og -funksjoner. Denne artikkelen inneholder en oversikt over tilgjengelige funksjoner, kriteriene for å bli med, en sjekkliste over alt som må være i orden når du søker, og svar på noen vanlige spørsmål.

Intro to Making Money on YouTube

Du får

Minstekrav for å bli med

 1. Du må overholde alle YouTube-retningslinjene for inntektsgenerering.
  • YouTube-retningslinjene for inntektsgenerering er en samling med retningslinjer du må følge for å kunne tjene penger på YouTube. Hvis du er YouTube-partner, krever avtalen din og retningslinjene for YouTubes partnerprogram at du overholder retningslinjene for inntektsgenerering for å kunne tjene penger på YouTube.
 2. Du må bo i et land eller en region der YouTubes partnerprogram er tilgjengelig.
 3. De offentlige videoene dine må ha mer enn 4000 timer med seertid i løpet av de siste tolv månedene.
 4. Kanalen din må ha over 1000 abonnenter.
 5. Du må ha en tilknyttet AdSense-konto.

Sjekkliste for søknaden til YouTubes partnerprogram

Alle som oppfyller kriteriene, kan søke om å bli med i YouTubes partnerprogram, men vi har noen retningslinjer du må overholde. Denne sjekklisten er ment som en veiledning gjennom søknadsprosessen.

 1. Sørg for at kanalen din er i samsvar med retningslinjene våre. Når du søker, iverksettes det en standard evalueringsprosess for å kontrollere om kanalen din er i tråd med retningslinjene. Bare kanaler som er i tråd med retningslinjene, kan bli med i programmet. Vi evaluerer kanalene i programmet kontinuerlig, for å sikre at alle som er med, fortsatt overholder retningslinjene.
 2. Slå på totrinnsbekreftelse for Google-kontoen din. Dette bidrar til å beskytte kontoen din med både et passord og en ekstra enhet. Hvis du ikke aktiverer totrinnsbekreftelse, kan det hende at behandlingen av søknaden din blir forsinket. Derfor anbefaler vi at du gjør dette. Gå til g.co/2sv for å komme i gang.
 3. Du må ha minst 1000 abonnenter, og de offentlige videoene dine må ha minst 4000 timer med seertid. Når vi evaluerer kanaler for tilgang til YouTubes partnerprogram, trenger vi kontekst. Når du oppfyller dette kravet, betyr det vanligvis at du har tilstrekkelig innhold til at vi får et godt bilde av kanalen din, slik at vi kan avgjøre om du overholder retningslinjene våre. Du kan ikke søke om å bli med i YouTubes partnerprogram før du oppfyller dette kravet. 
 4. Signér vilkårene for YouTubes partnerprogram. Du kan be om å bli varslet når du oppfyller kravene for antall abonnenter og timer med seertid for offentlige videoer. Når disse kravene er oppfylt for kanalen din, gjør du følgende:
  1. Logg på YouTube.
  2. Øverst til høyre klikker du på profilbildet ditt > YouTube Studio.
  3. Klikk på Inntektsgenerering på menyen til venstre.
  4. Hvis du ligger under terskelen, kan du klikke på Varsle meg når jeg er kvalifisert for å motta en e-post når du har oppfylt kravet om 1000 abonnenter og 4000 timer med seertid i løpet av de siste tolv månedene. Hvis du har nådd terskelen, kan du klikke på Start på kortet «Les vilkårene for partnerprogrammet». 
  5. Når du har signert vilkårene, markerer vi dette trinnet med et grønt «Ferdig»-symbol på kortet «Les vilkårene for partnerprogrammet». 
 5. Sørg for at du bare har én AdSense-konto. I løpet av søknadsprosessen må du tilknytte en AdSense-konto, slik at du kan motta betalinger. 
  1. Klikk på Start på kortet «Registrer deg for Google AdSense». 
   • Hvis du allerede har en godkjent AdSense-konto, bruker du den. Det finnes ingen grense for hvor mange kanaler du kan knytte til en enkelt AdSense-konto.
   •  Hvis du ikke har noen AdSense-konto, kan du opprette en ved å følge veiledningen på skjermen.
  2. Når du har tilknyttet en AdSense-konto, merker vi dette trinnet med et grønt «Ferdig»-symbol på kortet «Registrer deg for Google AdSense». 
 6. Bli evaluert. Når du har signert vilkårene for YouTubes partnerprogram og tilknyttet en AdSense-konto, blir kanalen din automatisk satt i en evalueringskø. De automatiserte systemene og menneskelige evaluererne våre ser på innholdet på kanalen din for å vurdere om det er i samsvar med alle retningslinjene våre. Du kan når som helst sjekke statusen for søknaden din ved å gå til https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization.
  1. Hvis du får bli med i YouTubes partnerprogram: Gratulerer! Du kan nå angi innstillinger for annonser og slå på inntektsgenerering for opplastingene dine. Her er en liste over vanlige spørsmål som vi ofte får fra skapere som nettopp er blitt med i YouTubes partnerprogram. 
  2. Hvis YPP-søknaden din blir avvist: Evaluererne våre har kommet frem til at en betydelig andel av kanalen din ikke overholder retningslinjene våre. Du kan søke på nytt 30 dager etter avslaget. Ta en titt på de vanlige spørsmålene for å få tips om hvordan du kan styrke søknaden din.

Evalueringsprosessen

Når du oppfyller kravene til antall abonnenter og timer med seertid samt har signert vilkårene for YouTubes partnerprogram og koblet til en AdSense-konto, blir søknaden din satt i kø. De menneskelige evaluererne våre danner seg et helhetsbilde av kanalen din for å sjekke om den er i samsvar med YouTube-retningslinjene for inntektsgenerering.

Du får informasjon om avgjørelsen når kanalen din er evaluert. Vanligvis tar dette omtrent én måned fra datoen da du oppfylte kravene.

Merk: Noen ganger er ventetiden lengre enn én måned. Det kan være flere grunner til forsinkelser, for eksempel flere søknader enn vanlig, systemproblemer eller at vi har måttet flytte om på ressurser. Vi har et begrenset antall eksperter som jobber med dette, og selv om de gjør sitt beste for å behandle søknadene så raskt som mulig, ber vi om forståelse for at det iblant kan oppstå forsinkelser.

 

Kan jeg få fremskyndet behandlingen av søknaden min?

Nei, vi kan dessverre ikke fremskynde behandlingsprosessen. Alle søknadene settes i kø og behandles i den rekkefølgen de mottas. Noen ganger er det nødvendig med flere evalueringer av en kanal, spesielt hvis evaluererne våre er uenige om hvorvidt kanalen er egnet for YouTubes partnerprogram. I slike tilfeller kan det ta lengre tid å komme frem til en avgjørelse.

Hold deg aktiv for å fortsette å tjene penger

Etter hvert som YouTubes partnerprogram stadig vokser, er det viktig å ivareta et aktivt og imøtekommende økosystem av kanaler. Vi ønsker å rette ressursene våre mot skapere som er aktive og engasjerer seg i fellesskapet. Vi kan deaktivere inntektsgenerering for kanaler som ikke har lastet opp videoer eller publisert innhold på Fellesskap-fanen i løpet av de siste seks månedene eller mer.

Vanlige spørsmål om søknadsprosessen

Hva om jeg ikke oppfyller kravene for programmet?

Hvis du foreløpig ikke oppfyller kravene, er det bare å fortsette å lage originalt innhold og skaffe seere. Her er noen ressurser du kan bruke for å nå ut til flere med kanalen din:

Se alle ressursene du og andre skapere har tilgang til.

Hva betyr «gyldige timer med seertid for offentlige videoer»?

Ikke alle timer med seertid teller opp mot kravet for YouTubes partnerprogram. 

Følgende teller som gyldige timer med seertid for offentlige videoer:
 • timer med seertid fra videoer du har angitt som offentlige
Timer med seertid fra følgende typer videoer teller ikke mot kravet for YouTubes partnerprogram: 
 • private videoer
 • ikke-oppførte videoer
 • slettede videoer
 • TrueView-kampanjer 

Blir jeg automatisk med i YouTubes partnerprogram hvis jeg oppfyller kravene?

Nei. Alle kanalene som oppfyller kravene, må gjennom en standard evalueringsprosess. Teamet vårt danner seg et helhetsbilde av kanalen din for å sjekke om den er i samsvar med YouTube-retningslinjene for inntektsgenerering. Det er bare kanaler som overholder retningslinjene våre, som kan tjene penger på YouTube.

Hva skjer hvis seer- eller abonnenttallene mine faller under terskelen etter at jeg har søkt?

Kanalen din sendes til evaluering så snart den er over terskelen for antall abonnenter og timer med offentlig seertid. Det spiller ingen rolle om antallet abonnenter eller timer med seertid faller under terskelen mens du venter på evaluering. Så lenge du har oppfylt kravene og søkt om å bli med i YouTubes partnerprogram, kommer vi fortsatt til å evaluere kanalen din.

YouTube forbeholder seg imidlertid retten til å bruke eget skjønn for å fjerne inntektsgenerering fra kanaler som er inaktive og ikke har hatt opplastinger eller foruminnlegg i løpet av de siste seks månedene eller mer.

Kanaler mister funksjonen for inntektsgenerering hvis de bryter med noen av YouTube-retningslinjene for inntektsgenerering, uavhengig av seertid og antall abonnenter.

Hva om jeg allerede har sendt inn en søknad via den eldre versjonen av Skaperstudio?
Hvis du startet søknadsprosessen i den eldre versjonen av Skaperstudio, kan forløpet være litt annerledes. Les det som gjelder deg:
 • Hvis du tidligere har signert vilkårene for YouTubes partnerprogram, har vi lagret avtalen din. Du må tilknytte AdSense-kontoen din eller registrere deg for en AdSense-konto i YouTube Skaperstudio så snart du har nådd terskelen. 
 • Hvis du tidligere har signert vilkårene for YouTubes partnerprogram OG tilknyttet AdSense-kontoen din, har vi lagret avtalen og AdSense-informasjonen din. Så snart du har nådd grensen, blir kanalen din automatisk satt i evalueringskøen for YouTubes partnerprogram.
Er YPP nytt for deg, og er du usikker på hva du skal gjøre nå? Ta Velkommen til YPP-kurset på Skaperskolen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?