YouTube-partnerprogramma: overzicht, aanmeldingschecklist en veelgestelde vragen

Met het YouTube-partnerprogramma (YPP) krijgen creators meer toegang tot YouTube-bronnen en -functies. In dit artikel vind je een overzicht van de beschikbare functies, de deelnamecriteria, een aanvraagchecklist en enkele veelgestelde vragen.

Intro to Making Money on YouTube

Wat je krijgt

Minimale deelnamevereisten

 1. Je voldoet aan het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten.
  • Het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten is een verzameling beleidsregels die het genereren van inkomsten op YouTube mogelijk maken. Als je een YouTube-partner bent, moet je volgens je overeenkomst en het beleid van het YouTube-partnerprogramma voldoen aan deze beleidsregels om inkomsten te kunnen genereren op YouTube.
 2. Je woont in een land of regio waar het YouTube-partnerprogramma beschikbaar is.
 3. Je openbare video's zijn in de afgelopen twaalf maanden minimaal vierduizend uur bekeken.
 4. Je hebt meer dan duizend abonnees.
 5. Je hebt een gekoppeld AdSense-account.

Aanmeldingschecklist voor het YouTube-partnerprogramma

Iedereen kan zich voor het YPP aanmelden, maar je moet wel aan enkele van onze richtlijnen voldoen. We hebben deze checklist opgesteld om je tijdens het aanmeldingsproces te begeleiden.

 1. Je kanaal voldoet aan ons beleid en onze richtlijnen. Wanneer je je aanmeldt, doorloop je een standaard beoordelingsproces om te controleren of je kanaal aan ons beleid en onze richtlijnen voldoet. Alleen kanalen die hieraan voldoen, worden tot het programma toegelaten. We controleren ook voortdurend kanalen in het programma om te zien of ze aan ons beleid en onze richtlijnen blijven voldoen.
 2. Je hebt slechts één AdSense-account. Zodra je aan het programma deelneemt, heb je een AdSense-account nodig om te worden betaald. Als je al een AdSense-account hebt, gebruik je het account dat al is goedgekeurd. Je kunt al je kanalen aan één AdSense-account koppelen. Als je geen AdSense-account hebt, kun je dit maken wanneer je je aanmeldt voor het YPP.
 3. Je hebt minimaal duizend abonnees en vierduizend uur aan openbare kijktijd. We hebben context nodig wanneer we beoordelen of kanalen toegang kunnen krijgen tot het YouTube-partnerprogramma. Als je aan de drempelwaarden voldoet, betekent dit meestal dat je veel content hebt. De drempelwaarden helpen ons een onderbouwd antwoord te geven op de vraag of je kanaal aan ons beleid en onze richtlijnen voldoet.
 4. Meld je aan voor het YPP. Je kunt je op elk moment aanmelden voor het YPP, maar je kanaal wordt pas beoordeeld als je aan onze drempelwaarden voldoet. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Log in bij YouTube.
  2. Selecteer rechtsboven je accountpictogram > Creator Studio.
  3. Selecteer in het linkermenu Kanaal > Status en functies.
  4. Klik onder 'Inkomsten genereren' op Inschakelen.
  5. Volg de stappen op het scherm.
 5. Laat je kanaal beoordelen. Je kanaal wordt automatisch in een beoordelingswachtrij geplaatst zodra je de drempelwaarden van het YouTube-partnerprogramma voor het aantal abonnees en de kijktijd hebt bereikt. Onze geautomatiseerde systemen en menselijke reviewers bekijken vervolgens de content van je kanaal om te controleren of deze aan al onze richtlijnen voldoet. Je kunt je aanvraagstatus op elk gewenst moment controleren op https://www.youtube.com/account_monetization.
  • Als je wordt toegelaten tot het YPP: Gefeliciteerd! Hier is een lijst met veelgestelde vragen die we krijgen van creators die net tot het YPP zijn toegelaten.
  • Als je bent afgewezen voor het YPP: Onze reviewers hebben vastgesteld dat een aanzienlijk deel van je kanaal niet aan ons beleid en onze richtlijnen voldoet. Je kunt je dertig dagen na de afwijzing opnieuw aanmelden voor het programma. Bekijk onze veelgestelde vragen om na te gaan hoe je je aanmelding kansrijker maakt.

Beoordelingsproces

Als je kanaal aan onze drempelwaarden voor abonnees en kijktijd voldoet, wordt je aanmelding in de wachtrij geplaatst. Onze menselijke reviewers bekijken je kanaal als geheel om te controleren of het voldoet aan het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten.

Nadat je kanaal is beoordeeld, nemen we contact met je op over de beslissing (meestal ongeveer een maand nadat je de drempelwaarden hebt bereikt).

Opmerking: Het is mogelijk dat je langer dan een maand moet wachten. Het proces kan om meerdere redenen meer tijd in beslag nemen: we ontvangen ongebruikelijk veel aanmeldingen, er zijn problemen met systemen of onze medewerkers moeten zich door omstandigheden op andere taken richten. Onze beleidsspecialisten verwerken aanmeldingen zo snel mogelijk, maar soms kan de beoordeling wat meer tijd in beslag nemen omdat we een beperkt aantal specialisten in dienst hebben.
 

Kunnen jullie mijn aanmelding sneller verwerken?

Nee. Onze teams kunnen je aanmelding niet sneller verwerken. Alle aanmeldingen worden in een wachtrij geplaatst en verwerkt in de volgorde waarin we ze ontvangen. Soms moet een kanaal meer dan één keer worden beoordeeld, met name als meerdere reviewers het oneens zijn over de geschiktheid van je kanaal voor het YPP. Als dit het geval is, moet je kanaal mogelijk meerdere keren worden beoordeeld, waardoor het langer duurt voordat we een beslissing nemen.

Veelgestelde vragen over aanmeldingen

Wat als ik de drempelwaarden voor het programma niet haal?

Heb je de drempel nog niet gehaald? Blijf dan originele content maken en je publiek uitbreiden. Hier vind je enkele bronnen waarmee je je kanaal kunt laten groeien:

Bekijk alle bronnen die je als creator kunt gebruiken.

Kom ik automatisch in het YPP zodra ik de drempel haal?

Nee. Elk kanaal dat de drempel haalt, moet een standaard beoordelingsproces doorlopen. Onze menselijke reviewers bekijken je kanaal als geheel om te controleren of het voldoet aan het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten. Alleen kanalen die aan onze beleidsregels en richtlijnen voldoen, kunnen inkomsten genereren.

Wat gebeurt er als mijn waarden onder de drempel zakken nadat ik me heb aangemeld?

YouTube verwijdert je kanaal niet automatisch uit het YPP als het onder de drempelwaarde zakt. YouTube behoudt zich wel het recht voor om naar eigen goeddunken het genereren van inkomsten stop te zetten voor kanalen die zes maanden of langer inactief zijn en niets uploaden of geen communityposts plaatsen.

Kanalen die het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten schenden, kunnen niet langer inkomsten genereren, ongeacht de kijktijd en het aantal abonnees.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?