Informace o Partnerském programu YouTube a podmínkách vstupu

Partnerský program YouTube (YPP) rozšiřujeme o další autory, kteří se dostanou k fanouškovskému financování a nákupním funkcím dříve. Rozšířený Partnerský program YouTube je dostupný způsobilým autorům v těchto zemích a oblastech. Pokud se nacházíte v některé z těchto zemí nebo oblastí, přečtěte si další informace o změnách v Partnerském programu YouTube v tomto článku.

Pokud se v žádné z dostupných zemí či oblastí nenacházíte, podmínky Partnerského programu YouTube se pro vás nijak nemění.

Zkontrolujte, zda jste způsobilí k účasti v rozšířeném Partnerském programu YouTube. Pokud podmínky nesplňujete, vyberte v části Příjmy ve Studiu YouTube možnost Zasílat oznámení. Jakmile se vás rozšířený program YPP bude týkat a vy splníte podmínky způsobilosti, zašleme vám e-mail. 
 

Partnerský program YouTube (YPP) umožňuje autorům lepší přístup ke zdrojům a funkcím zpeněžení YouTube a přístup k našim týmům podpory pro autory. Umožní také sdílení výnosů z reklam zobrazovaných u vašeho obsahu. V tomto článku se dozvíte podrobnější informace o funkcích programu, kritériích způsobilosti a o tom, jak požádat o zařazení do programu.

Jak vydělávat peníze na YouTube

Přihlaste se k odběru kanálu YouTube Creators, kde najdete nejnovější zprávy a tipy.
Chcete se zapojit do Partnerského programu YouTube, ale potřebujete nejdříve poradit, jak získat publikum? Podívejte se na tipy k získání fanouškovské základny a na tipy k Partnerskému programu YouTube.

Co je pro zapojení potřeba

 1. Musíte dodržovat zásady zpeněžování kanálů YouTube.
  1. Tyto zásady a pokyny vám umožní zpeněžit váš obsah na YouTube a přijetím smlouvy o partnerství s YouTube se zavazujete k jejich dodržování.
 2. Musíte žít v zemi nebo oblasti, kde je Partnerský program YouTube k dispozici.
 3. Na svém kanálu nesmíte mít žádnou aktivní sankci za porušení pokynů pro komunitu.
 4. V účtu Google musíte mít zapnuté dvoufázové ověření.
 5. Musíte mít na YouTube přístup k pokročilým funkcím.
 6. Musíte mít jeden aktivní účet AdSense pro YouTube propojený s vaším kanálem. Pokud zatím účet nemáte, počítejte s tím, že bude třeba si ho ve Studiu YouTube vytvořit (nový účet AdSense pro YouTube se vytváří ve Studiu YouTube – další informace).

Jak splnit kritéria

Jakmile vám bude jasné, co je ke vstupu potřeba, můžete začít pracovat na splnění podmínek pro zařazení do YPP na základě videí Shorts, nebo dlouhých videí. Pokud chcete, abychom vás informovali, až podmínky splníte, klikněte na možnost Zaslat oznámení, až budu mít nárok v části Příjmy ve Studiu YouTube. E-mail vám přijde, až splníte jednu z níže uvedených podmínek způsobilosti.

1. Získáte 1000 odběratelů se 4000 platnými veřejnými hodinami sledování za posledních 12 měsíců, nebo
2. získáte 1000 odběratelů a 10 milionů platných veřejných zhlédnutí videí Shorts za posledních 90 dní.

Připomínáme, že počet veřejných hodin sledování ze zhlédnutí videí Shorts ve feedu videí Shorts se nezapočítává do limitu 4 000 veřejných hodin sledování.

Další informace o podmínkách způsobilosti

Tyto podmínky nám pomáhají poučeněji posoudit, zda váš kanál splňuje naše zásady a pokyny. Po podání žádosti projde váš kanál standardní kontrolou, kde si ověříme, zda splňuje naše zásady a pokyny. Pokud kanál naše zásady a pokyny splní, do Partnerského programu YouTube ho přijmeme. Připomínáme, že kanály v YPP průběžně kontrolujeme, abychom zajistili, že zásady a pokyny budou dodržovat dlouhodobě.

Kde podat žádost

✨ NOVINKA✨ Dřívější přístup k funkcím Partnerského programu YouTube

Jakmile budete mít vše, co je potřeba, a váš kanál splní podmínky pro podání žádosti, můžete se do Partnerského programu YouTube zaregistrovat na počítači nebo na mobilním zařízení:

 1. Přihlaste se do YouTube.
 2. V pravém horním rohu klikněte na svůj profilový obrázek a pak Studio YouTube
 3. V nabídce vlevo klikněte na možnost Vydělávat.
 4. Začněte výběrem možnosti Zaregistrovat.
 5. Přečtěte si základní podmínky a kliknutím na možnost Spustit je přijměte.
 6. Pokud chcete nastavit účet AdSense pro YouTube nebo propojit stávající aktivní účet, klikněte na možnost Spustit.

Po dokončení se v kroku „Nakonec proběhne kontrola“ zobrazí stav Probíhá, což znamená, že jsme vaši žádost v pořádku obdrželi.

Jak žádost kontrolujeme

Až přijmete podmínky Partnerského programu YouTube a připojíte aktivní účet AdSense pro YouTube, bude váš kanál automaticky zařazen do fronty ke kontrole. Naše automatické systémy spolu s kontrolory váš kanál následně zkontrolují a ověří, jestli splňuje všechny naše zásady a pokyny. Na stav žádosti se můžete kdykoli znovu podívat v části Příjmy ve Studiu YouTube.

Po dokončení kontroly vám zašleme rozhodnutí (obvykle přibližně za měsíc). 

Připomínáme, že v případě neobvykle vysokého počtu žádostí, problémů se systémem nebo omezení zdrojů může dojít ke zdržení. Všechny žádosti o vstup do Partnerského programu YouTube zpracováváme v pořadí, ve kterém jsme je obdrželi. Někdy je nutné kanál zkontrolovat víckrát, především v případě, kdy se několik kontrolorů neshodne na tom, jestli je k účasti v YPP způsobilý. Rozhodování může v takových případech trvat déle.

Pokud vaše první žádost nebude úspěšná, nepropadejte panice. Proti rozhodnutí se můžete do 21 dnů odvolat nebo budete pokračovat v nahrávání originálního obsahu a po uplynutí 30 dnů budete moci žádost podat znovu. Pokud není toto vaše první zamítnutá žádost nebo jste již dříve žádali znovu, můžete to zkusit znovu po 90 dnech. Naši kontroloři pravděpodobně zjistili, že značná část vašeho obsahu momentálně nesplňuje naše zásady a pokyny. Proto před opětovným podáním žádosti nezapomeňte zkontrolovat celkový obsah vašeho kanálu a upravit ho tak, aby naše zásady a pokyny splňoval. Přečtěte si, co můžete udělat pro to, aby měla vaše žádost příště lepší šanci na úspěch.

Vyberte si, jak chcete vydělávat a dostávat zaplaceno

Jakmile budete do YPP zařazeni, začněte ve Studiu YouTube s reklamami na stránkách sledování videí, reklamami ve feedu videí Shorts, členstvím, Super funkcemi, Nákupy a dalšími funkcemi. Před zapnutím funkcí zpeněžení bude potřeba, abyste si přečetli a přijali podmínky v příslušných modulech. Další informace o modulech a nabízených možnostech najdete zde.

Poté, co si vyberete způsoby zpeněžení, budete moci spravovat nastavení reklam, zapnout zpeněžení pro nahrávaná videa a podobně. Přečtěte si odpovědi na časté dotazy od autorů, kteří do programu právě vstoupili.

Přijímání plateb

Navštivte naše centrum nápovědy, které vám pomůže lépe se zorientovat ve vašich příjmech jako partnera YouTube, kde se dozvíte vše o AdSense pro YouTube (programu společnosti Google, který umožňuje autorům zapojeným do YPP dostávat zaplaceno) a kde vyřešíte běžné problémy s platbami.

Pokud chcete vydělávat, musíte být aktivní

Partnerský program YouTube se stále rozrůstá, proto je velmi důležité udržovat zdravý a aktivní ekosystém kanálů. Svou podporu chceme zaměřit na autory, kteří jsou aktivní a komunikují s diváky. Může se proto stát, že u kanálů, které po dobu šesti a více měsíců nezveřejní žádné video ani příspěvek na kartě Komunita, zpeněžení deaktivujeme.

Časté dotazy ohledně přihlášek a podobně

Co když limity pro vstup do programu nesplním?

Pokud podmínky zatím nesplňujete, pracujte dále na vytváření originálního obsahu a rozšiřujte si okruh diváků. Prostudujte si naše materiály, které pomohou kanálu růst:

Pokud na svém kanálu máte aktivní sankce za porušení pokynů pro komunitu, můžete o vstup do partnerského programu požádat až po vypršení jejich platnosti. Žádost můžete podat také po úspěšném odvolání proti sankcím za porušení pokynů pro komunitu. Stávající členové kvůli obdržení sankcí za porušení pokynů pro komunitu z Partnerského programu YouTube vyloučeni nebudou.

Co znamená pojem „platné veřejné hodiny sledování“ a „platná veřejná zhlédnutí videí Shorts“?

Platné veřejné hodiny sledování

Co se počítá jako platné veřejné hodiny sledování:

 • Hodiny sledování, které jste získali z dlouhých videí nastavených jako veřejná.

Pro splnění podmínky pro vstup do Partnerského programu YouTube se nepočítají hodiny sledování získané z následujících druhů videí:

 • soukromá videa,
 • neveřejná videa,
 • smazaná videa,
 • reklamní kampaně,
 • YouTube Shorts,
 • živé přenosy, které jsou neveřejné, smazané nebo nebyly převedeny na VOD (video na vyžádání).

Platná veřejná zhlédnutí videí Shorts

Co se počítá jako platné veřejné zhlédnutí videa Shorts:

 • Zhlédnutí videí Shorts, která jste nastavili jako veřejná a která se zobrazují ve feedu videí Shorts.
Připomínáme, že počet veřejných hodin sledování ze zhlédnutí videí Shorts ve feedu videí Shorts se nezapočítává do splnění podmínky 4000 veřejných hodin sledování. Podrobnosti ke způsobilosti zhlédnutí videí Shorts ve vztahu k tomu, jakým způsobem vypočítáváme platby, najdete v zásadách zpeněžení YouTube Shorts.

Když dosáhnu požadované hranice pro vstup do programu, bude můj kanál přijat automaticky?

Ne. Každý kanál, který dosáhne stanovené hranice, musí absolvovat standardní proces kontroly. Náš tým váš kanál celkově posoudí a zkontroluje, zda splňuje zásady zpeněžování kanálů YouTube. Abyste se mohli přihlásit, váš kanál také nesmí mít žádné aktivní sankce za porušení pokynů pro komunitu. Na zpeněžení mají nárok pouze kanály, které naše zásady a pokyny dodržují.

Co když mi po podání žádosti počty klesnou pod stanovenou hranici?

Váš kanál odešleme ke kontrole, jakmile dosáhnete hranice platných veřejných hodin sledování a stanoveného počtu odběratelů. Nezáleží tedy na tom, jestli během kontroly počet odběratelů nebo hodin sledování klesne. Pokud jste hranice dosáhli a podali žádost o přijetí do YPP, kanál i tak zkontrolujeme. Upozorňujeme, že kanál musí před kontrolou projít všemi kroky registrace, které v současné době zahrnují podepsání smlouvy a připojení účtu AdSense pro YouTube.

Pokud je kanál neaktivní a po dobu šesti měsíců nebo déle nezveřejnil žádné příspěvky pro komunitu, YouTube si vyhrazuje právo zpeněžení odebrat.

Kanály o možnost zpeněžení přijdou i v případě, že jakkoli poruší zásady zpeněžení kanálu YouTube. V takovém případě na jejich hodiny sledování ani počet odběratelů nebude brán zřetel.

V programu už nejsem (nebo jsem ani nikdy nebyl/a) a u mých videí se zobrazují reklamy. Získávám z těchto reklam výnosy?

YouTube může zobrazovat reklamy u veškerého obsahu na platformě. Pokud jste dříve byli součástí YPP (ale momentálně nejste), reklamy se u vašeho obsahu mohou zobrazovat i nadále. V takovém případě podíl na výnosech nezískáte.

Pokud se do programu YPP znovu zapojíte, budete moci získat podíl na výnosech z reklam zobrazovaných po vašem návratu. V takovém případě se při návratu do YPP ujistěte, že váš kanál splňuje kritéria způsobilosti nastíněná na této stránce.

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka