Informace o Partnerském programu YouTube, podmínky vstupu a časté dotazy

Partnerský program YouTube (PPY) umožňuje autorům větší přístup ke zdrojům a funkcím YouTube. Tento článek uvádí přehled dostupných funkcí, kritéria pro účast, podmínky pro podání žádosti a odpovědi na nejčastější dotazy.

Intro to Making Money on YouTube

Co získáte

Minimální požadavky pro vstup do programu

 1. Dodržujete všechny zásady zpeněžení na YouTube
  • Zásady zpeněžení na YouTube jsou sbírkou zásad, které vám umožňují zpeněžování na YouTube. Pokud jste partnerem YouTube, vyžaduje vaše smlouva včetně zásad zpeněžení YT dodržování těchto zásad zpeněžení, aby bylo možné na YouTube potenciálně vydělávat peníze.
 2. Žijete v zemi, kde je Partnerský program YouTube k dispozici.
 3. Za posledních 12 měsíců máte více než 4000 hodin sledování veřejných videí.
 4. Máte více než 1000 odběratelů.
 5. Máte připojený účet AdSense.

Podmínky pro podání žádosti o vstup do Partnerského programu YouTube

Žádost o vstup do programu PPY může podat každý, musí ale dodržovat některé naše zásady. Tento seznam uvádí, co je pro podání žádosti potřeba.

 1. Váš kanál splňuje naše zásady a pokyny. Po podání žádosti proběhne klasický proces kontroly, při kterém ověříme, jestli váš kanál splňuje naše zásady a pokyny. Do programu lze přijmout pouze kanály, které je splňují. Všechny kanály, které jsou už do programu zapojeny, také pravidelně kontrolujeme a ověřujeme, jestli naše zásady a pokyny stále splňují.
 2. Máte účet AdSense (pouze jeden). Až do programu vstoupíte, budete účet AdSense potřebovat pro příjem vyplácených peněz. Pokud už účet AdSense máte, použijte ten, který je už schválený. S jedním účtem AdSense můžete propojit libovolný počet kanálů. Pokud účet AdSense nemáte, můžete si ho vytvořit při podání žádosti o vstup do PPY.
 3. Máte alespoň 1000 odběratelů a minimálně 4000 hodin sledování veřejných videí. Když posuzujeme způsobilost kanálů pro vstup do Partnerského programu YouTube, potřebujeme více informací. Dosažení uvedené hranice většinou znamená, že máte dostatek vlastního obsahu. Nastavený limit nám umožňuje přijímat informovanější rozhodnutí o tom, jestli váš kanál splňuje naše zásady a pokyny.
 4. Požádali jste o vstup do programu PPY. Žádost můžete podat kdykoli; kontrola kanálu ale proběhne teprve poté, až dosáhnete požadované hranice odběratelů a sledovanosti. Postupujte podle těchto pokynů:
  1. Přihlaste se do YouTube.
  2. V pravém horním rohu vyberte ikonu účtu > Studio pro autory.
  3. V levé nabídce vyberte možnost Kanál > Stav a funkce.
  4. Pod položkou Zpeněžení klikněte na tlačítko Povolit.
  5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Nakonec proběhne kontrola. Až váš kanál splní limity Partnerského programu YouTube ohledně počtu odběratelů a hodin sledování, bude automaticky zařazen do fronty ke kontrole. Naše automatické systémy a lidé z týmu kontroly pak prohlédnou váš obsah a zkontrolují, jestli splňuje všechny naše pokyny. Stav žádosti si můžete kdykoli zkontrolovat na adrese https://www.youtube.com/account_monetization.
  • Pokud jste byli přijati do programu PPY: Blahopřejeme! Přečtěte si odpovědi na časté dotazy od autorů, kteří do programu právě vstoupili.
  • Pokud vám byl vstup do programu PPY zamítnut: Naši kontroloři zjistili, že značná část vašeho obsahu nesplňuje naše zásady a pokyny. Po uplynutí 30 dnů od zamítnutí ale můžete žádost podat znovu. Prostudujte si časté dotazy, kde najdete tipy, jak při dalším podání žádosti zvýšit své šance na úspěch.

Průběh kontroly

Jakmile splníte limit počtu odběratelů a sledovanosti, vaše žádost bude zařazena do fronty. Lidé z týmu kontroly váš kanál celkově prohlédnou a zkontrolují, jestli splňuje zásady zpeněžení na YouTube.

Po dokončení kontroly vám zašleme rozhodnutí (obvykle přibližně měsíc poté, kdy dojde ke splnění požadavků).

Poznámka: Někdy je třeba počkat déle než měsíc. Zpoždění může mít různé příčiny, např. nezvykle vysoký počet žádostí, systémové problémy nebo třeba když zrovna potřebujeme, aby naši pracovníci řešili jiné úkoly. Naši odborníci na zásady se snaží projít žádosti co nejrychleji, ale protože jich máme jen omezený počet, může docházet ke zpožděním.
 

Lze proces zpracování žádosti urychlit?

Ne. Naše týmy nemohou průběh zpracování žádosti nijak urychlit. Všechny žádosti jsou zařazovány do fronty a jejich zpracování probíhá v pořadí, ve kterém jsou přijaty. Někdy je nutné provést více kontrol kanálu, především v případě, kdy se několik kontrolorů neshodne na tom, zda je kanál k účasti v programu PPY způsobilý. V takovém případě je potřeba provést další kontroly a rozhodování může trvat déle.

Časté dotazy k podávání žádosti

Co když limity pro vstup do programu nesplním?

Pokud podmínky dosud nesplňujete, pracujte dále na vytváření originálního obsahu a rozšiřujte si okruh diváků. Prostudujte si naše materiály, které pomohou vašemu kanálu růst.

Seznamte se se zdroji, které máte jako autor k dispozici.

Když splním limity, bude můj kanál automaticky do programu PPY přijat?

Ne. Každý kanál, který splní limity, musí absolvovat standardní proces kontroly. Lidé z týmu kontroly váš kanál celkově prohlédnou a zkontrolují, jestli splňuje zásady zpeněžení na YouTube. Na zpeněžení mají nárok pouze kanály, které dodržují naše zásady a pokyny.

Co když moje počty klesnou pod stanovenou hranici po podání žádosti?

Pokud hodnota klesne pod požadovanou hranici, YouTube váš kanál z Partnerského programu YouTube automaticky neodebere. YouTube si však vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odstranit zpeněžení kanálům, pokud jsou neaktivní a v uplynulých 6 měsících nenahrávaly videa ani nezveřejňovaly komunitní příspěvky.

Kanály přijdou o možnost zpeněžení, pokud poruší jakoukoli ze zásad zpeněžení na YouTube, bez ohledu na počet hodin sledování a odběratelů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?