Общ преглед и условия на Партньорската програма на YouTube

Актуализация за септември 2020 г.: С тази актуализация разяснихме изискванията за каналите, които са кандидатствали за участие в Партньорска програма на YouTube чрез класическото приложение „Студио“. Научете повече.

Партньорската програма на YouTube дава на създателите повече достъп до ресурсите и функциите на платформата. Тази статия съдържа общ преглед на наличните функции, критериите за присъединяване, контролен списък за кандидатстване и някои ЧЗВ.

Intro to Making Money on YouTube

Какво получавате

Минимални условия за присъединяване

 1. Трябва да спазвате правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи.
  • Това са правила, които ви дават възможност да получавате приходи чрез YouTube. Ако сте партньор на YouTube и искате да печелите пари чрез платформата, подписаното от вас споразумение и правилата на Партньорската програма на YouTube ви задължават да спазвате правилата за получаване на възможност за приходи.
 2. Местожителството ви трябва да е в държава или регион с достъп до Партньорската програма на YouTube.
 3. Трябва да имате над 4000 валидни часа гледане публично през последните 12 месеца.
 4. Трябва да имате над 1000 абонати.
 5. Трябва да имате свързан профил в AdSense.

Контролен списък за кандидатстване за Партньорската програма на YouTube

Всеки, който е достигнал прага, може да заяви участие в Партньорската програма на YouTube, но трябва да проверите дали спазвате правилата ни. Този контролен списък има за цел да ви помогне да преминете през процеса на кандидатстване.

 1. Каналът ви трябва да спазва правилата и указанията ни. Когато кандидатствате, ще преминете през стандартен процес на проверка, за да разберем дали каналът ви спазва правилата и указанията ни. В програмата се приемат само онези канали, които ги спазват. Също така непрекъснато проверяваме каналите в програмата, за да сме сигурни, че продължават да спазват правилата и указанията ни.
 2. Активирайте потвърждаването в две стъпки за профила си в Google, за да защитите последния както с парола, така и с допълнително устройство. Ако не използвате тази функция, може да има забавяне в прегледа на заявлението ви за участие. Затова силно препоръчваме да я включите. За целта отворете g.co/2sv.
 3. Трябва да имате поне 1000 абонати и 4000 валидни часа гледане на публични видеоклипове. Когато оценяваме канали във връзка с достъп до Партньорската програма на YouTube, ни е необходим контекст. Когато достигнете този праг, това обикновено означава, че имате повече съдържание. Прагът ни помага да вземем по-информирано решение дали каналът ви отговаря на правилата и указанията ни. Можете да кандидатствате за участие в Партньорската програма на YouTube само след достигане на този праг. 
 4. Трябва да приемете условията на Партньорската програма на YouTube. Можете да заявите получаване на известие при достигане на прага за брой абонати и часове гледане публично. След като каналът ви достигне прага, изпълнете тези инструкции:
  1. Влезте в профила си в YouTube.
  2. Горе вдясно кликнете върху снимката на потребителския си профил > YouTube Studio.
  3. В менюто вляво кликнете върху Възможност за приходи.
  4. Ако не сте достигнали прага, кликнете върху Искам да получа известие, когато отговарям на условията. Така ще получите имейл, когато достигнете 1000 абонати и 4000 часа гледане публично през последните 12 месеца. Ако сте го достигнали, кликнете върху Стартиране в картата „Преглед на правилата на Партньорската програма“. 
  5. След като приемете условията, ще означим тази стъпка със зелен знак „Готово“ в посочената по-горе карта. 
 5. Уверете се, че имате само един профил в AdSense. Като част от процеса на кандидатстване трябва да свържете профил в AdSense за получаване на плащания. 
  1. Кликнете върху Стартиране в картата „Регистриране за Google AdSense“. 
   • За да използвате вече създаден профил в AdSense, той трябва да е одобрен. С един профил в AdSense можете да свържете неограничен брой канали.
   •  Ако нямате профил в AdSense, можете да създадете такъв, като изпълните инструкциите на екрана.
  2. След като свържете профила си в AdSense, ще означим тази стъпка със зелен знак „Готово“ в картата „Регистриране за Google AdSense“. 
 6. Следва преглед на канала ви. След като приемете условията на Партньорската програма на YouTube и свържете профил в AdSense, каналът ви автоматично ще бъде поставен на опашката за преглед. Автоматизираните ни системи и проверяващите служители ще прегледат съдържанието на канала ви, за да проверят дали спазва указанията ни. По всяко време можете да проверявате състоянието на заявлението си на адрес https://studio.youtube.com/channel/UC/monetization.
  1. Ако заявлението ви за участие в Партньорската програма на YouTube е прието: Поздравления! Вече можете да настройвате предпочитания за реклами и да активирате възможността за приходи за качванията си. Следва списък с ЧЗВ, които ни задават наскоро присъединилите се към програмата създатели. 
  2. Ако заявлението ви за участие в Партньорската програма на YouTube не е прието: Проверяващите служители са установили, че правилата и указанията ни не са спазени за съществена част от канала ви. Можете да кандидатствате отново 30 дни след отказа. Прегледайте нашите ЧЗВ за съвети как да направите заявлението си по-надеждно.

Процес на преглед

Когато достигнете посочения праг за абонати и време на гледане, приемете условията на Партньорската програма на YouTube и свържете профил в AdSense, кандидатурата ви ще бъде поставена на опашка. Проверяващите лица ще разгледат цялостно канала ви, за да разберат дали отговаря на правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи.

След като прегледаме канала ви, ще ви уведомим за решението си (обикновено около 1 месец след достигане на прага).

Забележка: Понякога може да се наложи да чакате повече от месец. Причините за това може да са няколко – по-голям брой заявления от обикновено, проблеми със системите или от време на време необходимост от пренасочване на ресурси. Специалистите ни по правилата се опитват да преглеждат заявленията за участие възможно най-бързо, но са възможни закъснения поради ограничения брой специалисти.

Можете ли да ускорите процеса на кандидатстване?

Не. Екипите ни не могат да ускорят процеса на кандидатстване. Всички кандидатури се поставят на опашка и се обработват според реда на получаване. Понякога за каналите се изисква повече от един преглед, особено ако няколко проверяващи служители са на различно мнение дали каналът ви е подходящ за Партньорската програма на YouTube. В тези случаи са необходими няколко прегледа, което съответно означава повече време за вземане на решение.

Печелене на пари чрез активно участие

Тъй като Партньорската програма на YouTube продължава да се разраства, е важно да се поддържа стабилна и активна екосистема от канали. За да предоставяме подкрепа на създатели, които са активни и ангажирани с общността, може да деактивираме възможността за приходи за канали, които не са качвали видеоклипове или публикували съдържание в раздела „Общност“ в продължение поне на 6 месеца.

ЧЗВ относно заявлението за участие

Какво се случва, ако не достигна прага на програмата?

Ако все още сте под прага, продължавайте да създавате оригинално съдържание и да изграждате аудиторията си. Ето някои ресурси, които могат да ви помогнат да развиете канала си:

Вижте всички достъпни ресурси за създатели.

Какво означава „валидни часове гледане публично“?

Не всички часове гледане се включват в прага за Партньорската програма на YouTube. 

Какво се счита за валиден час гледане публично:
 • Часове гледане от видеоклипове, зададени като публични.
Часовете гледане, получени чрез следните типове видеоклипове, не се включват в прага за Партньорската програма на YouTube: 
 • Частни видеоклипове
 • Скрити видеоклипове
 • Изтрити видеоклипове
 • Рекламни кампании
 • Видеоклипове, възпроизведени от „Видеоистории“ и лавицата с кратки видеоклипове.

Ако достигна прага, автоматично ли ще вляза в Партньорската програма на YouTube?

Не. Всеки канал, който достигне прага, ще премине през стандартен процес на преглед. Екипът ни ще разгледа цялостно канала ви, за да разбере дали отговаря на правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи. Само каналите, които спазват правилата и указанията ни, ще имат възможност за приходи.

Какво се случва, ако стойностите на броячите ми паднат под прага след подаване на заявлението за участие?

Ще изпратим канала ви за преглед, след като достигне прага за абонати и валидни часове гледане на публични видеоклипове. Той ще бъде прегледан дори и броят на абонатите или часовете гледане да паднат под прага, докато изчаквате преглед. Ако сте достигнали прага и сте кандидатствали за участие в Партньорската програма на YouTube, ще прегледаме дали каналът ви е подходящ за нея.

Но си запазваме правото по свое усмотрение да премахваме възможността за приходи за канали, ако са неактивни, не качват съдържание или не публикуват в раздел „Общност“ от 6 месеца или повече.

Каналите ще загубят възможността за приходи, ако нарушат някое от правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи, независимо от броя на абонатите и часовете гледане, които са постигнали.

Какво се случва, ако вече имам подадено заявление за участие чрез класическото приложение „Студио“
Ако по-рано сте започнали процеса на кандидатстване за Партньорската програма на YouTube чрез класическото приложение „Студио“ и все още искате да участвате, моля, проверете дали каналът ви продължава да отговаря на условията и отново изпратете заявление. За целта трябва да изпълните инструкциите за кандидатстване, посочени на тази страница.
Нямате опит с Партньорската програма на YouTube и не знаете как да продължите? Участвайте в урока за въведение в Партньорската програма на YouTube в Академията за създатели.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?