Общ преглед на Партньорската програма на YouTube, контролен списък за кандидатстване и ЧЗВ

Партньорската програма на YouTube дава на създателите повече достъп до ресурсите и функциите на платформата. Тази статия съдържа общ преглед на наличните функции, критериите за присъединяване, контролен списък за кандидатстване и някои ЧЗВ.

Intro to Making Money on YouTube

Какво получавате

Минимални условия за присъединяване

 1. Трябва да спазвате правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи.
  • Това са правила, които ви дават възможност да получавате приходи чрез YouTube. Ако сте партньор на YouTube и искате да печелите пари чрез платформата, подписаното от вас споразумение и правилата на Партньорската програма на YouTube ви задължават да спазвате правилата за получаване на възможност за приходи.
 2. Местожителството ви трябва да е в държава или регион, където Партньорската програма на YouTube е достъпна.
 3. Трябва да имате над 4000 публични часа гледане през последните 12 месеца.
 4. Трябва да имате над 1000 абонати.
 5. Трябва да имате свързан профил в AdSense.

Контролен списък за кандидатстване за Партньорската програма на YouTube

Всеки може да кандидатства за Партньорската програма на YouTube, но трябва да проверите дали спазвате правилата ни. Този контролен списък има за цел да ви помогне да преминете през процеса на кандидатстване.

 1. Каналът ви трябва да спазва правилата и указанията ни. Когато кандидатствате, ще преминете през стандартен процес на проверка, за да разберем дали каналът ви спазва правилата и указанията ни. В програмата се приемат само онези канали, които ги спазват. Също така непрекъснато проверяваме каналите в програмата, за да разберем дали продължават да спазват правилата и указанията ни.
 2. Уверете се, че имате само един профил в AdSense. След като се присъедините към програмата, трябва да имате профил в AdSense, за да получавате плащания. За да използвате вече създаден профил в AdSense, той трябва да е одобрен. С един профил в AdSense можете да свържете неограничен брой канали. Ако нямате профил в AdSense, можете да си създадете, когато кандидатствате за Партньорската програма на YouTube.
 3. Трябва да имате поне 1000 абонати и 4000 публични часа гледане. Когато оценяваме канали във връзка с достъп до Партньорската програма на YouTube, ни е необходим контекст. Когато достигнете този праг, това обикновено означава, че имате повече съдържание. Прагът ни помага да вземем по-информирано решение дали каналът ви отговаря на правилата и указанията ни.
 4. Кандидатствайте за Партньорската програма на YouTube. Можете да кандидатствате за Партньорската програма на YouTube по всяко време, но каналът ви ще бъде прегледан само при достигане на посочения праг. Изпълнете следните указания:
  1. Влезте в YouTube
  2. Горе вдясно изберете иконата на профила > Студио.
  3. От менюто вляво изберете Канал > Състояние и функции.
  4. Кликнете върху Активиране под „Възможност за приходи“.
  5. Изпълнете стъпките на екрана.
 5. Получете преглед. Когато каналът ви достигне прага на Партньорската програма на YouTube за абонати и часове на гледане, автоматично ще бъде поставен на опашка за преглед. Автоматизираните ни системи и проверяващите служители ще разгледат съдържанието на канала ви, за да разберат дали спазва указанията ни. Можете да проверявате състоянието на заявлението си по всяко време на адрес https://www.youtube.com/account_monetization.
  • Ако заявлението ви за участие в Партньорската програма на YouTube е прието: Поздравления! Следва списък с ЧЗВ, които ни задават наскоро присъединилите се към Партньорската програма на YouTube създатели.
  • Ако заявлението ви за участие в Партньорската програма на YouTube не е прието: Проверяващите служители установиха, че правилата и указанията ни не са спазени за съществена част от канала ви. Можете да кандидатствате отново 30 дни след отказа. Прегледайте нашите ЧЗВ за съвети как да направите заявлението си по-надеждно.

Процес на преглед

Когато достигнете посочения праг за абонати и време на гледане, кандидатурата ви ще бъде поставена на опашка. Проверяващите служители ще разгледат цялостно канала ви, за да разберат дали отговаря на правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи.

След като прегледаме канала ви, ще ви уведомим за решението си (обикновено около 1 месец след достигане на прага).

Забележка: Понякога може да се наложи да чакате повече от месец. Причините за това може да са няколко – по-голям брой заявления от обикновено, проблеми със системите или от време на време необходимост от пренасочване на ресурси. Специалистите ни по правилата се опитват да преглеждат заявленията за участие възможно най-бързо, но са възможни закъснения поради ограничения брой специалисти.
 

Можете ли да ускорите процеса на кандидатстване?

Не. Екипите ни не могат да ускорят процеса на кандидатстване. Всички кандидатури се поставят на опашка и се обработват според реда на получаване. Понякога за каналите се изисква повече от един преглед, особено ако няколко проверяващи служители са на различно мнение дали каналът ви е подходящ за Партньорската програма на YouTube. В тези случаи са необходими няколко прегледа, което съответно означава повече време за вземане на решение.

ЧЗВ относно заявлението за участие

Какво се случва, ако не достигна прага на програмата?

Ако все още сте под прага, продължавайте да създавате оригинално съдържание и да изграждате аудиторията си. Ето някои ресурси, които могат да ви помогнат да развиете канала си:

Вижте всички достъпни ресурси за създатели.

Ако достигна прага, автоматично ли ще вляза в Партньорската програма на YouTube?

Не. Всеки канал, който достигне прага, ще премине през стандартен процес на преглед. Проверяващите служители ще разгледат цялостно канала ви, за да разберат дали отговаря на правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи. Само каналите, които спазват правилата и указанията ни, ще имат възможност за приходи.

Какво се случва, ако стойностите на броячите ми паднат под прага след подаване на заявлението за участие?

Ако резултатите на канала ви паднат под прага на Партньорската програма на YouTube, няма да го премахнем автоматично. Но си запазваме правото по свое усмотрение да премахваме възможността за приходи за канали, ако са неактивни и не качват съдържание, или не публикуват в раздел „Общност“ от поне 6 месеца.

Каналите ще загубят възможността за приходи, ако нарушат някое от нашите правила за получаване на възможност за приходи, независимо от времето на гледане или броя абонати, които са постигнали.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?