ประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ

การร้องเรียนทางกฎหมายและคำสั่งศาล

หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณยื่นการร้องเรียนทางกฎหมายได้ตามขั้นตอนการร้องเรียนเครื่องหมายการค้า การหมิ่นประมาท การลอกเลียนแบบ หรือการร้องเรียนทางกฎหมายอื่นๆ หากมีคำสั่งศาลที่บังคับใช้กับผู้อัปโหลด คุณจะแนบสำเนาคำสั่งศาลดังกล่าวได้ในการตอบการตอบกลับอัตโนมัติที่ได้รับหลังจากยื่นการร้องเรียนทางกฎหมายที่เหมาะสมแล้ว คำสั่งศาลทุกฉบับจะได้รับการตรวจสอบและประเมินตามหลักเกณฑ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

โปรดทราบว่าคุณยังมีวิธีอื่นๆ ในการรายงานเนื้อหาให้เราทราบ เช่น หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของชุมชน โปรดแจ้งว่าเนื้อหานั้นไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ก่อนยื่นการร้องเรียนทางกฎหมาย ให้พิจารณาว่าวิดีโอเป็นไปตามมาตรฐานในการนำออกภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการล่วงละเมิดหรือไม่

การหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี (CTM)

เมื่อพูดถึงการหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี เราหมายถึงเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ละเมิดแบบแผนการให้สัญญาอนุญาตของซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงหมายเลขซีเรียล คีย์เจน รหัสผ่าน และวิธีการอื่นๆ ในการแฮ็กซอฟต์แวร์หรือเกม

CTM แตกต่างจากลิขสิทธิ์อย่างไร

CTM คือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงซอฟต์แวร์ ส่วนลิขสิทธิ์จะเกี่ยวข้องกับการแสดงภาพซอฟต์แวร์หรือวิธีการให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ หากมีอินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์อยู่ในวิดีโอ หรือมีลิงก์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อยู่ในวิดีโอหรือคำอธิบายวิดีโอ คุณควรยื่นการแจ้งเพื่อให้ลบเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์

การร้องเรียน CTM จะกระทำได้เมื่อข้อมูลที่ละเมิดไม่ได้อยู่ในวิดีโอ (หรือลิงก์โดยตรง) แต่วิดีโอแนะนำวิธีการเข้าถึงโดยผิดกฎหมายแก่ผู้ใช้

หากเชื่อว่าคุณมีการร้องเรียน CTM ที่ถูกต้อง โปรดกรอกข้อมูลในเว็บฟอร์มของเรา

ยื่นการร้องเรียนการหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี

 

คำบรรยายวิดีโอ

หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าวิดีโอของคุณละเมิดกฎหมายด้านการสื่อสารและการเข้าถึงวิดีโอ เป็นไปได้ว่าคุณอาจมีการอัปโหลดเนื้อหาที่เคยฉายทางทีวีพร้อมคำบรรยายวิดีโอ กฎหมายด้านการสื่อสารและการเข้าถึงวิดีโอ (CVAA) กำหนดให้การจัดโปรแกรมวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีคำบรรยายวิดีโอเมื่อฉายทางทีวีจะต้องแสดงคำบรรยายวิดีโอเมื่อเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตด้วย หากเชื่อว่าคุณได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดของ CVAA คุณอาจเลือกการรับรองสำหรับเนื้อหาของคุณ

หากคุณเชื่อว่ากฎหมาย CVAA ได้กำหนดให้วิดีโอมีคำบรรยายวิดีโอ แต่ผู้อัปโหลดไม่ได้จัดให้มีซึ่งคำบรรยายวิดีโอดังกล่าว โปรดส่งคำขอผ่านทางเว็บฟอร์ม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร