Andra juridiska ärenden

Juridiska klagomål och domstolsbeslut

Om du anser att det finns innehåll på webbplatsen som bryter mot dina rättigheter eller gällande lagar kan du skicka ett juridiskt klagomål i våra flöden för varumärken, ärekränkning, förfalskningar eller andra juridiska klagomål. Om du har ett domstolsbeslut mot en uppladdare kan du bifoga en kopia på beslutet när du svarar på det automatiska meddelandet du får när du skickar ett tillämpligt juridiskt klagomål. Alla domstolsbeslut granskas och bedöms utifrån en uppsättning regionala och globala kriterier.

Kom ihåg att det även finns andra resurser för att göra oss uppmärksamma på innehåll. Om du till exempel anser att innehåll inte följer våra riktlinjer för communityn uppmanar vi dig att flagga det. Tänk på att du även bör undersöka om videon uppfyller kraven för borttagning enligt vår policy för integritet eller mot trakasserier innan du skickar ett juridiskt klagomål.

Åsidosättande av tekniska hinder

Med åsidosättande av tekniska hinder menar vi verktyg som låter användare kringgå en programvaras licensprotokoll. Det kan vara ett serienummer, lösenord, en nyckelgenerator eller andra metoder för att hacka programvara eller spel.

Vad är skillnaden mellan CTM (Circumvention of Technological Measures, åsidosättande av tekniska hinder) och upphovsrätt?

CTM är ett verktyg som ger användare möjlighet att få åtkomst till programvara. Upphovsrätt handlar däremot om avbildning av programvaran eller medlen för att skaffa den. Om programvarans gränssnitt ingår i videon, eller om det finns en länk till att ladda ned programvaran i videon eller dess beskrivning, kan du behöva göra en anmälan om upphovsrättsintrång.

En CTM-anmälan är lämplig när materialet som utsatts för intrång inte ingår i videon (eller har länkats till direkt), som i stället utgör ett sätt för användare att komma åt materialet på olagligt vis.

Fyll i vårt webbformulär om du anser att du kan göra en välgrundad CTM-anmälan.

Skicka anmälan om åsidosättande av tekniska hinder

Textning

Om du har fått ett meddelande om att din video strider mot Communications and Video Accessibility Act kanske du har laddat upp innehåll som ursprungligen visades på tv med textning. Enligt Communications and Video Accessibility Act (CVAA) måste alla förinspelade videor som har textning på tv också vara textade på internet. Om du anser att CVAA-kravet inte gäller i din situation kan du välja en certifiering för ditt innehåll.

Om du anser att en video ska ha textning enligt CVAA och uppladdaren inte har gjort textning tillgänglig skickar du in en anmälan via webbformuläret.

Förordning om terrorisminnehåll på internet (”TCO”)

Om du hittar innehåll som du anser bryter mot våra riktlinjer för communityn och vill skicka in det för granskning rapporterar du innehållet. Om du vill veta mer om YouTubes policyer kan du läsa riktlinjerna för communityn. Du kan också rapportera innehåll om du anser att det bör tas bort av juridiska skäl.

Om du är en behörig myndighet kan du kontakta YouTube och läsa om hur du kan kontakta kontaktpersonen för beslut om borttagning i enlighet med artikel 3 i TCO. Google godkänner kommunikation på engelska för detta ändamål.

Du hittar mer information om EU:s förordning om terroristinnehåll på internet (EU 2021/784) i den officiella EU-förordningen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
59
false
false