Inne problemy prawne

Skargi prawne i orzeczenia sądowe

Jeśli uważasz, że określone treści w witrynie naruszają Twoje prawa lub obowiązujące przepisy, możesz przesłać skargę prawną dotyczącą znaków towarowych, zniesławień, podróbek lub kwestii prawnych innego rodzaju.Jeśli masz orzeczenie sądowe przeciwko przesyłającemu, możesz zgłosić stosowną skargę, a potem dołączyć kopię orzeczenia w odpowiedzi na otrzymaną automatyczną wiadomość. Wszystkie orzeczenia sądowe podlegają weryfikacji i ocenie w oparciu o zbiór kryteriów regionalnych i globalnych.

Pamiętaj, że jeśli chcesz zwrócić naszą uwagę na jakieś treści, masz do wyboru jeszcze inne możliwości. Jeśli uważasz na przykład, że niektóre treści nie są zgodne z Wytycznymi dla społeczności, zgłoś je. Zanim zgłosisz skargę prawną, zastanów się, czy dany film spełnia kryteria usuwania treści wynikające z naszej polityki prywatności i zasad dotyczących nękania.

Omijanie zabezpieczeń technologicznych

Omijanie zabezpieczeń technologicznych rozumiemy jako narzędzia, które umożliwiają użytkownikom obejście protokołu licencji oprogramowania. Narzędzia te mogą obejmować numery seryjne, programy generujące klucze, hasła i inne metody łamania zabezpieczeń oprogramowania lub gier.

Czym różni się omijanie zabezpieczeń technologicznych od praw autorskich?

Omijanie zabezpieczeń technologicznych to narzędzie, które umożliwia użytkownikom dostęp do oprogramowania. Prawa autorskie dotyczą przedstawiania oprogramowania lub metod jego pozyskiwania. Jeśli w filmie widoczny jest interfejs oprogramowania lub link do pobrania oprogramowania (albo znajduje się on w opisie filmu), możesz przesłać żądanie usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich.

Z roszczenia dotyczącego omijania zabezpieczeń technologicznych można skorzystać wtedy, gdy materiał, do którego prawa zostały naruszone, nie pojawia się w filmie (ani nie ma w nim bezpośredniego linku do niego), ale film przedstawia sposób, w jaki sposób użytkownik może nielegalnie uzyskać do niego dostęp.

Jeśli uważasz, że Twoje roszczenie jest zasadne, wypełnij formularz internetowy.

Prześlij skargę dotyczącą omijania zabezpieczeń technologicznych

 

Napisy

Gdy otrzymasz komunikat, że Twój film narusza ustawę Communications and Video Accessibility Act, możliwe, że przesłane przez Ciebie treści oryginalnie pokazywane były w telewizji z napisami. Ustawa Communications and Video Accessibility Act (CVAA) wymaga, aby wszystkie nagrane wcześniej treści, które były nadawane w telewizji z napisami, również miały udostępnione napisy w wersji online. Jeśli uważasz, że ustawa CVAA Cię nie dotyczy, możesz wybrać oświadczenie odnoszące się do Twoich treści.

Jeżeli uważasz, że zgodnie z ustawą CVAA dany film powinien zawierać napisy, ale przesyłający ich nie udostępnił, prześlij skargę przy użyciu formularza internetowego.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?