Andre juridiske problemer

Juridiske klager og rettskjennelser

Hvis du mener noe av innholdet på nettstedet krenker rettighetene dine eller bryter gjeldende lov og rett, kan du sende inn en juridisk klage gjennom klageprosessene for varemerker, ærekrenkelser, forfalskninger eller andre juridiske klager. Hvis du har en rettskjennelse mot en opplaster, kan du legge ved en kopi av den i et svar på det automatiske svaret du får når du sender inn den juridiske klagen. Hver rettskjennelse undersøkes og vurderes ut fra et sett med regionale og globale kriterier.

Husk at det også finnes andre ressurser du kan bruke for å fortelle oss om innhold vi bør se nærmere på. Hvis du for eksempel synes at innholdet ikke er i tråd med retningslinjene våre for brukere, kan du rapportere det. Vurder om videoen oppfyller standardene for fjerning i henhold til personvernreglene våre eller retningslinjene om trakassering, før du sender inn en juridisk klage.

Omgåelse av teknologiske tiltak

Når vi sier omgåelse av teknologiske tiltak (CTM, circumvention of technological measures), mener vi verktøy som gjør det mulig for brukeren å unngå lisensieringsprotokollen til en programvare. Dette kan innebære serienumre, nøkkelgeneratorer, passord og andre metoder for å hacke programvare eller spill.

Hva er forskjellen mellom CTM og opphavsrett?

CTM er et verktøy som gir brukerne mulighet til å få tilgang til programvare. Opphavsrett er knyttet til avbildninger av programvaren eller mulighetene til å skaffe seg den. Hvis programvaregrensesnittet synes i videoen, eller hvis det finnes en nedlastingslink til programvaren i videoen eller videobeskrivelsen, kan du sende inn et varsel om opphavsrettslig fjerning.

Et CTM-krav er aktuelt når det krenkede materialet ikke er med i videoen (eller det ikke finnes en direktelink), men videoen viser hvordan brukerne kan få tilgang til den på ulovlig vis.

Hvis du mener at du har et gyldig CTM-krav, kan du fylle ut nettskjemaet vårt.

Send inn klage om omgåelse av teknologiske tiltak

Teksting

Hvis du har fått et varsel om at videoen din bryter Communications and Video Accessibility Act, kan det hende du har lastet opp innhold som opprinnelig ble vist på TV med teksting. I henhold til Communications and Video Accessibility Act (CVAA) skal alle forhåndsinnspilte programmer som vises på TV med teksting, også vises med teksting på internett. Hvis du mener at du er unntatt fra CVAA-kravet, kan du velge en sertifisering for innholdet ditt.

Hvis du mener en video er pålagt å inneholde teksting i henhold til CVAA, men brukeren som lastet opp innholdet, ikke har gjort teksting tilgjengelig, kan du sende inn en forespørsel via nettskjemaet.

Forordningen mot terroristinnhold på nettet (Terrorist Content Online Regulation)

Hvis du oppdager innhold du mener er i strid med retningslinjene for brukere, og du vil sende det til gjennomgang, ber vi deg om å rapportere det. Du kan finne ut mer ved å lese YouTube-retningslinjene for brukere. Du kan også rapportere innhold hvis du mener at det bør fjernes av juridiske årsaker.

Hvis du er en utnevnt kompetent myndighet, kan du kontakte YouTube for å bli videreformidlet til en kontaktperson for fjerningsordre i henhold til artikkel 3 i forordningen om terroristinnhold på nettet. Google godtar bare kommunikasjon på engelsk i denne sammenhengen.

For mer informasjon om EU-forordningen om terroristinnhold på nettet (EU 2021/784) kan du lese EUs offisielle forskriftstekst.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny