Άλλα νομικά θέματα

Νόμιμες καταγγελίες και δικαστικές αποφάσεις

Αν θεωρείτε ότι συγκεκριμένο περιεχόμενο του ιστοτόπου παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε νόμιμη καταγγελία σύμφωνα με τις ροές καταγγελίας για εμπορικά σήματα, δυσφήμιση, απομιμήσεις προϊόντων ή άλλα νομικά ζητήματα. Αν έχετε δικαστική απόφαση εναντίον ενός χρήστη που ανέβασε περιεχόμενο, μπορείτε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ως απόκριση στην αυτόματη απάντηση που λαμβάνετε αφότου υποβάλετε την κατάλληλη νόμιμη καταγγελία. Κάθε δικαστική απόφαση εξετάζεται και αξιολογείται με βάση διάφορα τοπικά και παγκόσμια κριτήρια.

Έχετε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι πόροι για να επιστήσετε την προσοχή μας σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, αν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες της κοινότητας, μπορείτε να το επισημάνετε. Επίσης, μπορείτε να εξετάσετε μήπως το βίντεο πληροί τα κριτήρια για κατάργηση σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου ή παρενόχλησης προτού υποβάλετε μια νόμιμη καταγγελία.

Παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων

Όταν αναφερόμαστε σε παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων, εννοούμε τα εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να αποφύγουν το πρωτόκολλο άδειας χρήσης ενός λογισμικού. Αυτό αφορά σειριακούς αριθμούς, προγράμματα δημιουργίας κλειδιών (keygen), κωδικούς πρόσβασης ή άλλους τρόπους παράνομης πρόσβασης σε λογισμικό ή παιχνίδια.

Ποια η διαφορά μεταξύ παράκαμψης τεχνολογικών μέτρων και πνευματικών δικαιωμάτων;

Η παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων είναι ένα εργαλείο που παρέχει στους χρήστες τα μέσα απόκτησης πρόσβασης σε λογισμικό. Τα πνευματικά δικαιώματα αφορούν την απεικόνιση του λογισμικού ή τα μέσα απόκτησής του. Αν η διεπαφή του λογισμικού εμφανίζεται στο βίντεο ή υπάρχει σύνδεσμος λήψης για το λογισμικό στο βίντεο ή στην περιγραφή του βίντεο, μπορείτε να υποβάλετε γνωστοποίηση κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αξίωση για παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων είναι κατάλληλη όταν το υλικό που έχει παραβιαστεί δεν εμφανίζεται στο βίντεο (ούτε υπάρχει απευθείας σύνδεσμος για αυτό), αλλά το βίντεο δείχνει στους χρήστες πώς μπορούν να αποκτήσουν παράνομα πρόσβαση σε αυτό.

Αν πιστεύετε ότι η αξίωσή σας για παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων είναι έγκυρη, συμπληρώστε τη φόρμα ιστού.

Υποβολή καταγγελίας για παράκαμψη τεχνολογικών μέτρων

Υπότιτλοι

Αν λάβατε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι το βίντεό σας παραβαίνει τον Νόμο περί Επικοινωνιών και Προσβασιμότητας στα Βίντεο,  μπορεί να έχετε ανεβάσει περιεχόμενο το οποίο προβλήθηκε αρχικά στην τηλεόραση με υπότιτλους. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Επικοινωνιών και Προσβασιμότητας στα Βίντεο (CVAA), όλα τα προγεγραμμένα βίντεο που προβλήθηκαν στην τηλεόραση με υπότιτλους πρέπει να διατίθενται με υπότιτλους και στο διαδίκτυο. Αν πιστεύετε ότι εξαιρείστε από την απαίτηση του Νόμου περί Επικοινωνιών και Προσβασιμότητας στα Βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε ένα  πιστοποιητικό για το περιεχόμενό σας.

Εάν θεωρείτε ότι απαιτείται να περιλαμβάνονται υπότιτλοι σε κάποιο βίντεο βάσει του CVAA, αλλά ο χρήστης που ανέβασε το βίντεο δεν έχει διαθέσει υπότιτλους, υποβάλετε ένα αίτημα μέσω φόρμας ιστού.

Κανονισμός για περιεχόμενο που σχετίζεται με τρομοκρατία στο διαδίκτυο ("TCO")

Αν βρείτε περιεχόμενο που πιστεύετε ότι παραβαίνει τις Οδηγίες κοινότητας και θέλετε να το υποβάλετε για έλεγχο, αναφέρετέ το. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές του YouTube, μπορείτε να διαβάσετε τις Οδηγίες κοινότητας. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε περιεχόμενο που πιστεύετε ότι θα πρέπει να καταργηθεί για νομικούς λόγους.

Αν έχετε οριστεί αρμόδια κρατική αρχή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το YouTube για να μάθετε πώς να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας για τις αποφάσεις κατάργησης σύμφωνα με το Άρθρο 3 του TCO. Για αυτόν τον σκοπό, η Google δέχεται μηνύματα στην αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό για περιεχόμενο που σχετίζεται με τρομοκρατία στο διαδίκτυο της ΕΕ (ΕΕ 2021/784), διαβάστε το επίσημο κείμενο του Κανονισμού της ΕΕ.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
59
false
false