Zasady dotyczące nękania i poniżania w internecie

Bezpieczeństwo naszych twórców, widzów i partnerów jest dla nas najważniejsze. Dlatego oczekujemy, że wszyscy użytkownicy będą pomagać nam w dbaniu o bezpieczeństwo tej wyjątkowej i aktywnej społeczności. Niezwykle istotne jest zapoznanie się z wytycznymi dla społeczności oraz zrozumienie tego, jaką rolę odgrywają one we wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w YouTube. Poświęć chwilę, by dokładnie przeczytać poniższe zasady. Możesz też zajrzeć na tę stronę, gdzie znajdziesz kompletną listę naszych wytycznych.

Treści zawierające groźby pod adresem innych osób są w YouTube niedozwolone. Nie zezwalamy również na treści zawierające powtarzające się wyzwiska lub złośliwe obelgi, które są wymierzone w określone osoby z powodu ich wrodzonych cech. Cechy te to między innymi przynależność do grupy chronionej i cechy fizyczne.

Jeśli zobaczysz treści, które są niezgodne z tą zasadą, zgłoś je. Instrukcje zgłaszania naruszeń wytycznych dla społeczności znajdziesz tutaj. Jeżeli znajdziesz kilka filmów i komentarzy, które warto zgłosić, możesz zgłosić cały kanał. Wskazówki na temat tego, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i swojego konta oraz jak chronić swoją prywatność, znajdziesz w Centrum bezpieczeństwa dla twórców i w artykule Zachowanie bezpieczeństwa w YouTube.

Jeżeli ktoś zacznie Ci grozić i sprawi, że przestaniesz czuć się bezpiecznie, zgłoś to bezpośrednio lokalnym organom ścigania.

Co ta zasada oznacza dla Ciebie

Jeśli publikujesz treści

Nie publikuj w YouTube treści, które pasują do któregokolwiek z poniższych opisów.

 • Treści zawierające powtarzające się wyzwiska lub złośliwe obelgi (na przykład rasistowskie) odnoszące się do wrodzonych cech danej osoby. Cechy te to między innymi przynależność do grupy chronionej, cechy fizyczne oraz status osoby, która doświadczyła napaści na tle seksualnym, przemocy domowej lub wykorzystywania w wieku dziecięcym albo w przypadku której rozpowszechniane były zdjęcia o charakterze erotycznym przedstawiające tę osobę i uzyskane bez jej zgody.
 • Treści publikowane w celu ośmieszenia, oszukania lub obrażenia osoby nieletniej. Nieletni to osoba poniżej prawnie określonego wieku pełnoletności. Zazwyczaj oznacza to każdą osobę, która nie ukończyła 18 lat, jednak ten próg może różnić się w zależności od lokalizacji.

Inne rodzaje treści, które naruszają te zasady

 • Ujawnianie informacji umożliwiających identyfikację danej osoby, takich jak adres domowy, adresy e-mail, dane logowania, numery telefonów, numer paszportu, dokumentacja medyczna czy informacje o koncie bankowym.
  • Uwaga: nie dotyczy to publikowania powszechnie dostępnych informacji publicznych. Obejmują one np. numer telefonu do biura urzędnika publicznego czy numer telefonu do firmy.
 • Treści, które nakłaniają innych do nękania poszczególnych osób lub grożenia im w YouTube albo poza platformą.
 • Treści, które zachęcają fanów do obraźliwego zachowania, takiego jak doxing (czyli zbieranie i publikowanie czyichś danych itp.), dogpiling lub brigading (czyli zmasowany atak na jednego użytkownika lub społeczność/grupę użytkowników) albo atakowanie poza platformą.
 • Treści skierowane przeciwko możliwej do zidentyfikowania osobie w ramach szkodliwej teorii spiskowej, w wyniku której dochodzi do bezpośrednich gróźb i aktów przemocy.
 • Treści, które w sposób bezpośredni lub pośredni grożą przemocą fizyczną albo zniszczeniem mienia osobom możliwym do zidentyfikowania.
  • Uwaga: groźby pośrednie uwzględniają groźby, w których nie jest określony czas, miejsce lub sposób przemocy, ale które mogą obejmować wymachiwanie bronią czy symulowaną przemoc.
 • Treści publikowane przez ludzi chcących wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, w których widzimy, jak zatrzymują lub atakują oni osobę możliwą do zidentyfikowania.
 • Treści przedstawiające ustawione spotkanie, podczas którego oskarża się możliwą do zidentyfikowania osobę o niewłaściwe zachowanie wobec osoby nieletniej. Odbywa się ono bez udziału organów ścigania.
 • Treści przedstawiające zadowolenie lub naśmiewanie się ze śmierci albo poważnych obrażeń osoby możliwej do zidentyfikowania.
 • Treści, które przedstawiają twórców symulujących akty poważnej przemocy wobec innych osób (egzekucje, tortury, okaleczanie, bicie itp.).
 • Treści zawierające akty seksualne odbywane bez przyzwolenia drugiej osoby, nieakceptowane przez daną osobę traktowanie jej jako obiekt seksualny lub cokolwiek, co w obrazowy sposób seksualizuje lub poniża daną osobę.
 • Treści, które pokazują, jak rozpowszechniać obrazy o charakterze erotycznym uzyskane bez zgody widocznej na nich osoby.

Te zasady dotyczą filmów, opisów filmów, komentarzy, transmisji na żywo i wszelkich innych usług lub funkcji YouTube. Pamiętaj – to nie jest pełna lista. Zasady te dotyczą również linków zewnętrznych w Twoich treściach. Może to obejmować klikalne adresy URL, słowne kierowanie użytkowników do innych witryn w trakcie filmu i podobne działania.

Wyjątki

Dopuszczamy treści przedstawiające nękanie, jeżeli mają one charakter przede wszystkim edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny. Nie jest to jednak zezwolenie na nękanie kogokolwiek. Oto kilka przykładów:

 • Debaty dotyczące wysokiej rangi urzędników lub przywódców: treści przedstawiające debaty lub dyskusje na temat aktualnych kwestii dotyczących osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze, takich jak wysokiej rangi urzędnicy państwowi czy prezesi dużych międzynarodowych korporacji.
 • Przedstawienia przygotowane według scenariusza: obelgi występujące w kontekście medium artystycznego, takiego jak satyra, stand-up lub muzyka (np. utwory zawierające tzw. diss). Uwaga: ten wyjątek nie jest zezwoleniem na obrażanie kogokolwiek pod przykrywką żartu.
 • Edukacja lub szerzenie świadomości na temat nękania: treści przedstawiające rzeczywiste lub symulowane nękanie w celach dokumentalnych albo z udziałem chętnych uczestników (np. aktorów) w celu zwalczania nękania w internecie czy podnoszenia świadomości na temat tego problemu.

Uwaga: przyjmujemy bardziej nieugięte stanowisko wobec treści, które złośliwie obrażają inne osoby z powodu ich przynależności do grupy chronionej, niezależnie od tego, czy jest to osoba wysoko postawiona, czy też nie.

Zarabianie i kary

W niektórych przypadkach możemy usunąć treści lub zastosować inną karę. Dzieje się tak, gdy twórca:

 • wielokrotnie zachęca odbiorców do agresywnego zachowania;
 • wielokrotnie i w licznych materiałach atakuje, obraża i nęka z powodu wrodzonych cech osobę możliwą do zidentyfikowania;
 • naraża inną osobę na ryzyko odniesienia obrażeń fizycznych ze względu na sytuację społeczną lub polityczną;
 • tworzy treści, które szkodzą społeczności YouTube poprzez ciągłe podżeganie do wrogości między twórcami, w celu osiągnięcia osobistych korzyści finansowych.

Przykłady

Oto kilka przykładów treści, które nie są dozwolone w YouTube:

 • Wielokrotne pokazywanie czyichś zdjęć i komentowanie ich w stylu: „Popatrzcie, jakie ten typ ma paskudne zęby!” z podobnymi uwagami dotyczącymi wrodzonych cech danej osoby pojawiającymi się w trakcie całego filmu.
 • Atakowanie danej osoby z powodu jej przynależności do grupy chronionej, na przykład poprzez mówienie: „Spójrzcie na tych brudasów [obelga skierowana do grupy chronionej], chciałbym, żeby potrąciła ich ciężarówka”.
 • Atakowanie danej osoby i twierdzenie, że jest ona zaangażowana w handel ludźmi, w kontekście szkodliwej teorii spiskowej, w wyniku której dochodzi do bezpośrednich gróźb i aktów przemocy.
 • Skrajne znieważenie innej osoby, by ją „odczłowieczyć” z powodu jej cech wrodzonych. Na przykład: „Spójrzcie na tę sukę! Ona nawet nie jest człowiekiem – musi być jakimś mutantem albo zwierzęciem!”.
 • Przedstawianie morderstwa osoby możliwej do zidentyfikowania, jej poważnych obrażeń lub udziału w obrazowo zaprezentowanym akcie seksualnym, który odbywa się bez jej zgody.
 • Konta poświęcone jedynie złośliwemu obrażaniu osób możliwych do zidentyfikowania.

Więcej przykładów

 • Atakowanie danej osoby ze względu na jej wrodzone cechy i życzenie jej śmierci lub poważnych obrażeń, na przykład „Chciałbym, żeby ktoś po prostu potraktował młotkiem tę twarz [osoby należącej do grupy chronionej]”.
 • Tworzenie zagrożenia dla czyjegoś bezpieczeństwa fizycznego. Obejmuje to zarówno groźby domniemane, np. „Nasze następne spotkanie źle się dla Ciebie skończy”, groźby dosłowne, takie jak „Gdy się spotkamy w sobotę, dam Ci w twarz”, jak i sugerowanie przemocy, np. przez powiedzenie „Lepiej uważaj” przy jednoczesnym wymachiwaniu bronią.
 • Publikowanie niepublicznych informacji identyfikujących daną osobę, takich jak numer telefonu, adres zamieszkania lub adres e-mail, żeby zwrócić na nią uwagę lub skierować na nią ruch pochodzący od niechętnych jej osób. Na przykład: „Mam jego numer telefonu, dzwońcie do niego i zostawiajcie wiadomości, dopóki nie zareaguje”.
 • „Najeżdżanie” na osobę możliwą do zidentyfikowania lub jej złośliwe nękanie poprzez rozmowy głosowe w grze albo wiadomości podczas transmisji.
 • Kierowanie widzów do sekcji komentarzy konkretnego YouTubera lub YouTuberki w celu publikowania tam obraźliwych treści. Na przykład: „Wejdźmy na kanał tej osoby i dajmy z siebie wszystko. Napiszmy jej, jak bardzo chcemy, żeby zdechła”.
 • Podawanie linków do zewnętrznych stron ze zdjęciami o charakterze erotycznym uzyskanymi bez zgody widocznej na nich osoby.
 • Zachęcanie widzów do kontaktu w celu rozpowszechniania zdjęć o charakterze erotycznym uzyskanych bez zgody widocznej na nich osoby.
 • Wszczynanie fałszywych alarmów albo podobne żarty telefoniczne skierowane do służb ratunkowych lub zajmujących się zarządzaniem kryzysowym (tzw. „swatting”), a także zachęcanie widzów do podejmowania takich lub podobnych działań.
 • Prześladowanie lub próba szantażowania użytkowników.
 • Przybliżanie lub zbyt długie skupianie ostrości kamery na piersiach, pośladkach lub narządach płciowych osoby możliwej do zidentyfikowania w celu jej poniżenia, uprzedmiotowienia lub seksualizacji.
 • Treści z gier wideo, które zostały stworzone lub zmodyfikowane („zmodowane”), aby propagować przemoc i nienawiść wobec osób posiadających cechy wymienione powyżej.

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Nie publikuj treści, jeśli podejrzewasz, że mogą one naruszać te zasady.

Co się stanie, jeśli treść narusza te zasady

Jeśli Twój materiał narusza te zasady, usuniemy go i wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem. Jeżeli po raz pierwszy zdarzyło Ci się naruszyć wytyczne dla społeczności, najprawdopodobniej otrzymasz od nas upomnienie, ale na Twój kanał nie zostanie nałożona żadna kara. Jeśli taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, możemy nałożyć na Twój kanał ostrzeżenie. Jeżeli otrzymasz 3 ostrzeżenia w ciągu 90 dni, Twój kanał zostanie zamknięty. Dowiedz się więcej o naszym systemie ostrzeżeń.

Możemy zamknąć Twój kanał lub konto za wielokrotne naruszenia wytycznych dla społeczności albo Warunków usługi. Możemy też zamknąć kanał lub konto za pojedynczy przypadek poważnego naruszenia albo gdy głównym celem kanału jest działanie naruszające zasady. Więcej informacji o zamykaniu kont i kanałów znajdziesz tutaj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
59
false
false