Zasady dotyczące nękania i poniżania w internecie

Bezpieczeństwo naszych twórców, widzów i partnerów jest dla nas najważniejsze. Dlatego oczekujemy, że wszyscy użytkownicy będą pomagać nam w dbaniu o bezpieczeństwo tej wyjątkowej i aktywnej społeczności. Niezwykle istotne jest zapoznanie się z wytycznymi dla społeczności oraz zrozumienie tego, jaką rolę odgrywają one we wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w YouTube. Poświęć chwilę, by dokładnie przeczytać poniższe zasady. Możesz też zajrzeć na tę stronę, gdzie znajdziesz kompletną listę naszych wytycznych.
Ostatnio ogłosiliśmy aktualizacje naszych zasad dotyczących nękania, aby lepiej chronić twórców i użytkowników. Poniższe zasady zostały zaktualizowane tak, aby uwzględniały te zmiany.

Treści zawierające groźby pod adresem innych osób są w YouTube niedozwolone. Nie zezwalamy również na treści zawierające powtarzające się wyzwiska lub złośliwe obelgi, które są wymierzone w określone osoby z powodu ich wrodzonych cech. Cechy te to między innymi przynależność do grupy chronionej i cechy fizyczne.

Jeśli zobaczysz treści, które są niezgodne z tą zasadą, zgłoś je. Instrukcje zgłaszania naruszeń wytycznych dla społeczności znajdziesz tutaj. Jeżeli znajdziesz kilka filmów i komentarzy, które warto zgłosić, możesz zgłosić cały kanał. Więcej wskazówek i sprawdzonych metod dotyczących dbania o bezpieczeństwo swoje i swojego konta oraz tego, jak chronić swoją prywatność, znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy.

Jeżeli ktoś zacznie Ci grozić i sprawi, że przestaniesz czuć się bezpiecznie, zgłoś to bezpośrednio lokalnym organom ścigania.

Co ta zasada oznacza dla Ciebie

Jeśli publikujesz treści

Nie publikuj w YouTube treści, które pasują do któregokolwiek z poniższych opisów.

 • Treści zawierające powtarzające się wyzwiska lub złośliwe obelgi (na przykład rasistowskie) z powodu wrodzonych cech danej osoby. Cechy te to między innymi status grupy chronionej, cechy fizyczne oraz status osoby, która doświadczyła napaści na tle seksualnym, przemocy domowej lub wykorzystywania w wieku dziecięcym.
 • Treści publikowane w celu ośmieszenia, oszukania lub obrażenia osoby nieletniej. Nieletni to osoba poniżej prawnie określonego wieku pełnoletności. Zazwyczaj oznacza to każdą osobę, która nie ukończyła 18 lat, jednak ten próg może różnić się w zależności od lokalizacji.

Inne rodzaje treści, które naruszają te zasady

 • Ujawnianie prywatnych danych, takich jak adres domowy, adresy e-mail, dane logowania, numery telefonów, numer paszportu lub dane konta bankowego.
  • Uwaga: nie dotyczy to publikowania powszechnie dostępnych informacji publicznych. Dotyczy to informacji takich jak numer telefonu do biura urzędnika publicznego czy numer telefonu do firmy.
 • Treści, które nakłaniają innych do nękania poszczególnych osób lub grożenia im w YouTube albo poza platformą.
 • Treści, które zachęcają fanów do obraźliwego zachowania, takiego jak doxing (czyli zbieranie i publikowanie czyichś danych itp.), dogpiling lub brigading (czyli zmasowany atak na jednego użytkownika lub społeczność/grupę użytkowników) albo atakowanie poza platformą.
 • Treści skierowane przeciwko osobie możliwej do zidentyfikowania w ramach szkodliwej teorii spiskowej, w wyniku której dochodzi do bezpośrednich gróźb i aktów przemocy.
 • Treści, które w sposób bezpośredni lub pośredni grożą przemocą fizyczną albo zniszczeniem mienia osobom możliwym do zidentyfikowania.
  • Uwaga: „groźby pośrednie” uwzględniają groźby, w których nie jest określony czas, miejsce lub sposób przemocy, ale które mogą obejmować wymachiwanie bronią czy symulowaną przemoc.
 • Treści publikowane przez ludzi chcących wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, w których widzimy, jak zatrzymują lub atakują oni osobę możliwą do zidentyfikowania.
 • Treści przedstawiające cieszenie lub naśmiewanie się ze śmierci albo poważnych obrażeń osoby możliwej do zidentyfikowania.
 • Treści, które przedstawiają twórców symulujących akty poważnej przemocy wobec innych osób (egzekucje, tortury, okaleczanie, bicie itp.).
 • Treści zawierające akty seksualne odbywane bez przyzwolenia drugiej osoby, nieakceptowane przez daną osobę traktowanie jej jako obiekt seksualny lub cokolwiek, co w obrazowy sposób seksualizuje lub poniża daną osobę.
 • Treści, które pokazują, jak rozpowszechniać obrazy o charakterze erotycznym uzyskane bez zgody widocznej na nich osoby.

Te zasady dotyczą filmów, opisów filmów, komentarzy, transmisji na żywo i wszelkich innych usług lub funkcji YouTube. Pamiętaj, że to nie jest pełna lista.

Wyjątki

Dopuszczamy treści przedstawiające nękanie, jeżeli mają one charakter przede wszystkim edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny. Nie jest to jednak zachęta do nękania kogokolwiek. Oto kilka przykładów:

 • Debaty dotyczące wysokiej rangi urzędników lub przywódców: treści przedstawiające debaty lub dyskusje na temat aktualnych kwestii dotyczących osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze, takich jak wysokiej rangi urzędnicy państwowi czy prezesi dużych międzynarodowych korporacji.
 • Przedstawienia przygotowane według scenariusza: obelgi występujące w kontekście medium artystycznego, takiego jak satyra, stand-up lub muzyka (np. utwory zawierające tzw. diss). Uwaga: ten wyjątek nie jest zachętą do obrażania kogokolwiek pod przykrywką żartu.
 • Edukacja lub szerzenie świadomości na temat nękania: treści przedstawiające rzeczywiste lub symulowane nękanie w celach dokumentalnych albo z udziałem chętnych uczestników (np. aktorów) w celu zwalczania nękania w internecie czy podnoszenia świadomości na temat tego problemu.

Uwaga: przyjmujemy bardziej nieugięte stanowisko wobec treści, które złośliwie obrażają inne osoby z powodu ich przynależności do grupy chronionej, niezależnie od tego, czy jest to osoba wysoko postawiona, czy też nie.

Zarabianie i inne kary

W niektórych przypadkach możemy usunąć treści lub wymierzyć inną karę. Dzieję się tak, gdy twórca:

 • wielokrotnie zachęca odbiorców do agresywnego zachowania;
 • wielokrotnie i w licznych materiałach atakuje, obraża i nęka z powodu wrodzonych cech osobę możliwą do zidentyfikowania;
 • naraża inną osobę na ryzyko odniesienia obrażeń fizycznych ze względu na sytuację społeczną lub polityczną;
 • tworzy treści, które szkodzą społeczności YouTube poprzez ciągłe podżeganie do wrogości między twórcami, w celu osiągnięcia osobistych korzyści finansowych.

Przykłady

Oto kilka przykładów treści, które nie są dozwolone w YouTube:

 • Wielokrotne pokazywanie czyichś zdjęć i komentowanie ich w stylu: „Popatrzcie, jakie ten typ ma paskudne zęby!” z podobnymi uwagami dotyczącymi wrodzonych cech danej osoby pojawiającymi się w trakcie całego filmu.
 • Atakowanie danej osoby z powodu jej przynależności do grupy chronionej, na przykład poprzez mówienie: „Spójrzcie na tych brudasów [obelga skierowana do grupy chronionej], chciałbym, żeby potrąciła ich ciężarówka”.
 • Atakowanie danej osoby i twierdzenie, że jest ona zaangażowana w handel ludźmi, w kontekście szkodliwej teorii spiskowej, w wyniku której dochodzi do bezpośrednich gróźb i aktów przemocy.
 • Skrajne znieważenie innej osoby, by ją „odczłowieczyć” z powodu jej cech wrodzonych. Na przykład: „Spójrzcie na tę sukę! Ona nawet nie jest człowiekiem – musi być jakimś mutantem albo zwierzęciem!”.
 • Przedstawianie morderstwa osoby możliwej do zidentyfikowania, jej poważnych obrażeń lub udziału w obrazowo zaprezentowanym akcie seksualnym, który odbywa się bez jej zgody.
 • Konta poświęcone jedynie złośliwemu obrażaniu osób możliwych do zidentyfikowania.

Więcej przykładów

 • Atakowanie danej osoby ze względu na jej wrodzone cechy poprzez życzenie jej śmierci lub poważnych obrażeń, na przykład „Chciałbym, żeby ktoś po prostu potraktował tę twarz [członka grupy chronionej] młotkiem”.
 • Tworzenie zagrożenia dla czyjegoś bezpieczeństwa fizycznego. Obejmuje to zarówno groźby domniemane, np. „Nasze następne spotkanie źle się dla Ciebie skończy”, groźby dosłowne, takie jak „Gdy się spotkamy w sobotę, dam Ci w twarz”, jak i sugerowanie przemocy, np. poprzez powiedzenie „Lepiej uważaj” przy jednoczesnym wymachiwaniu bronią.
 • Publikowanie niepublicznych informacji identyfikujących daną osobę, takich jak numer telefonu, adres zamieszkania lub adres e-mail, żeby zwrócić na nią uwagę lub skierować na nią ruch pochodzący od niechętnych jej osób. Na przykład: „Mam jego numer telefonu, dzwońcie do niego i zostawiajcie wiadomości, dopóki nie zareaguje”.
 • „Najeżdżanie” na osobę możliwą do zidentyfikowania lub jej złośliwe nękanie poprzez rozmowy głosowe w grze albo wiadomości podczas transmisji.
 • Kierowanie widzów do sekcji komentarzy danego użytkownika YouTube w celu publikowania tam obraźliwych treści. Na przykład: „Chodźmy na kanał tej osoby i dajmy z siebie wszystko. Napiszmy jej, jak bardzo chcemy, żeby zdechła”.
 • Wszczynanie fałszywych alarmów albo podobne żarty telefoniczne skierowane do służb ratunkowych lub zajmujących się zarządzaniem kryzysowym (tzw. „swatting”), a także zachęcanie widzów do podejmowania takich lub podobnych działań.
 • Prześladowanie lub próba szantażowania użytkowników.
 • Przybliżanie lub zbyt długie skupianie ostrości kamery na piersiach, pośladkach lub narządach płciowych osoby możliwej do zidentyfikowania w celu jej poniżenia, uprzedmiotowienia lub seksualizacji.
 • Treści z gier wideo, które zostały stworzone lub zmodyfikowane („zmodowane”), aby propagować przemoc i nienawiść wobec osób posiadających cechy wymienione powyżej.

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Nie publikuj treści, jeśli uważasz, że mogą one naruszać te zasady.

Co się stanie, jeśli treść narusza te zasady

Jeśli Twój materiał narusza te zasady, usuniemy go i wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem. Jeżeli po raz pierwszy zdarzyło Ci się naruszyć wytyczne dla społeczności, najprawdopodobniej otrzymasz od nas upomnienie, ale na Twój kanał nie zostanie nałożona żadna kara. Jeśli taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, możemy nałożyć na Twój kanał ostrzeżenie. Jeżeli otrzymasz 3 ostrzeżenia w ciągu 90 dni, Twój kanał zostanie zamknięty. Dowiedz się więcej o naszym systemie ostrzeżeń.

Możemy zamknąć Twój kanał lub konto za wielokrotne naruszenia wytycznych dla społeczności albo Warunków usługi. Możemy też zamknąć kanał lub konto za pojedynczy przypadek poważnego naruszenia albo gdy głównym celem kanału jest działanie naruszające zasady. Więcej informacji o zamykaniu kont i kanałów znajdziesz tutaj.


Możemy też zamknąć kanał lub konto za wielokrotne naruszenia wytycznych dla społeczności lub Warunków usługi, jak również za pojedynczy przypadek poważnego naruszenia albo gdy głównym celem kanału jest działanie naruszające zasady. Więcej informacji o zamykaniu kont i kanałów znajdziesz tutaj.

 Więcej informacji znajdziesz w Akademii twórców

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych wytycznych dla społeczności, oglądając filmy i rozwiązując quizy? Zapoznaj się z tym kursem w Akademii twórców.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false