Zasady dotyczące szerzenia nienawiści


 
W YouTube zawsze obowiązywały zasady zakazujące szerzenia nienawiści, jednak 5 czerwca zapowiedzieliśmy, że wprowadzimy w nich pewne zmiany. Więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj. Zmiany te zostały wprowadzone w poniższych zasadach.

Szerzenie nienawiści jest w YouTube niedozwolone. Usuwamy treści promujące przemoc lub nienawiść wobec osób bądź grup ze względu na takie cechy jak:

 • wiek,
 • przynależność kastowa,
 • niepełnosprawność,
 • przynależność etniczna,
 • tożsamość i ekspresja płciowa,
 • narodowość,
 • rasa,
 • status imigranta,
 • religia,
 • płeć biologiczna/kulturowa,
 • orientacja seksualna,
 • bycie ofiarą brutalnego aktu przemocy lub osobą z nią spokrewnioną,
 • status weterana.

Jeśli zobaczysz treści, które są niezgodne z tą zasadą, zgłoś je. Instrukcje zgłaszania naruszeń Wytycznych dla społeczności znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz zgłosić wiele filmów lub komentarzy albo cały kanał użytkownika, użyj narzędzia do zgłaszania naruszeń.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli publikujesz treści

Nie publikuj w YouTube treści, które mają na celu:

 • Zachęcanie do przemocy wobec osób lub grup na podstawie dowolnej z wymienionych wyżej cech. W YouTube nie dopuszczamy gróźb, a wezwania do przemocy traktujemy jak prawdziwe zagrożenia. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących gróźb i nękania.
 • Podżeganie do nienawiści wobec osób lub grup na podstawie dowolnej z wymienionych wyżej cech.

Inne rodzaje treści, które naruszają te zasady

 • Odczłowieczanie osób lub grup poprzez nazywanie ich podludźmi, porównywanie do zwierząt, insektów, szkodników, zarazy lub innych nieludzkich istot.
 • Pochwalanie lub gloryfikowanie przemocy wobec osób bądź grup ze względu na wyżej wymienione cechy.
 • Wykorzystywanie oszczerstw i stereotypów na tle rasowym, religijnym lub innym, aby podżegać innych do nienawiści na podstawie dowolnej z wymienionych wyżej cech.Odnosi się to do wszelkich rodzajów wypowiedzi, tekstów lub obrazów promujących stereotypy lub traktujących je jako fakt.
 • Twierdzenie, na podstawie wspomnianych cech, że dane osoby lub grupy są gorsze pod względem psychicznym lub fizycznym, czegoś im brakuje lub są chore. Obejmuje to stwierdzenia, że członkowie jakiejś grupy są gorsi od innych, mniej inteligentni, mniej zdolni lub wybrakowani.
 • Uznawanie wyższości jednej grupy nad tymi, które mają cechy wymienione powyżej, by uzasadniać przemoc, dyskryminację, segregację lub wykluczenie.
 • Teorie spiskowe, które przypisują złe, niemoralne lub wrogie intencje osobom lub grupom ze względu na określone wyżej cechy.
 • Wezwania do podporządkowania sobie osób lub grup albo dominacji nad nimi ze względu na wymienione wyżej cechy.
 • Zaprzeczanie, że doszło do udokumentowanego aktu przemocy.
 • Atakowanie innej osoby ze względu na jej emocjonalne, romantyczne lub seksualne zainteresowanie inną osobą.
 • Treści zawierające propagandę nienawiści i supremacji, których celem jest też rekrutacja nowych członków lub uzyskanie finansowego wsparcia dla danej ideologii.
 • Teledyski promujące rasizm za pomocą tekstu, metadanych lub obrazu.

Treści edukacyjne

Możemy zezwolić na publikację materiałów obejmujących treści szerzące nienawiść, jeśli mają one charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny. Nie jest to jednak zachęta do promowania mowy nienawiści. Przykłady:

 • Dokument o grupie szerzącej nienawiść: treści edukacyjne, które nie wspierają takiej grupy i nie promują jej idei, byłyby dozwolone. Dokument promujący przemoc lub nienawiść nie byłby dozwolony.
 • Film dokumentalny o badaniach naukowych przeprowadzonych na grupie ludzi: dokument przedstawiający, w jaki sposób pewne teorie zmieniają się na przestrzeni lat, byłby dozwolony ze względu na charakter edukacyjny, nawet jeśli przedstawione w nim teorie sugerowałyby wyższość lub niższość pewnych grup. Dokument, w którym stwierdza się, że istnieją dowody naukowe na to, że konkretna osoba lub grupa jest gorsza od innych lub należy do innego gatunku, nie byłby dozwolony.
 • Materiały archiwalne z wydarzeń takich jak II wojna światowa, które nie promują przemocy lub nienawiści.

Te zasady dotyczą filmów, opisów filmów, komentarzy, transmisji na żywo i wszelkich innych usług lub funkcji YouTube. W przypadku materiałów edukacyjnych, które zawierają treści szerzące nienawiść, w obrazie lub ścieżce dźwiękowej filmu musi występować odpowiedni kontekst. Podanie go w tytule lub opisie jest niewystarczające.

Przykłady

Oto przykłady posługiwania się mową nienawiści zabronioną w YouTube.

 • „Cieszę się, że [akt przemocy] miał miejsce. Dostali to, na co zasłużyli [odnosząc się do osób o wyżej wymienionych cechach]”.
 • „[Osoby o powyższych cechach] to świnie” lub „[Osoby o powyższych cechach] są jak zwierzęta”.

Więcej przykładów

 • „Do dzieła, pobijcie [osobę o powyższych cechach]”.
 • „Wszyscy w [grupach o powyższych cechach] są przestępcami i bandytami”.
 • „[Ludzie o powyższych cechach] to ścierwo”.
 • „[Ludzie o powyższych cechach] są zarazą”.
 • „Osoby [o cechach wymienionych powyżej] są mniej inteligentne od nas, ponieważ ich mózgi są mniejsze”.
 • „Naszemu istnieniu zagraża [grupa z jakimikolwiek wymienionymi powyżej cechami], więc powinniśmy starać się ją wygnać za wszelką cenę”.
 • „[Grupa z jakimikolwiek cechami wymienionymi powyżej] chce przejąć władzę nad światem i pozbyć się nas”.
 • „[Podana wyżej cecha] to po prostu forma choroby psychicznej, która wymaga wyleczenia”.
 • „Powinniśmy zabronić [osobie, która ma wspomniane wyżej cechy] dostępu do edukacji, ponieważ nie zasługuje na wykształcenie”.
 • „Wszystkie tak zwane ofiary tego brutalnego wydarzenia to aktorzy. Nikt nie został ranny, to fałszywa informacja”.
 • Krzyczenie do kogoś: „Niepełnosprawni ludzie to szkodniki!”, nawet jeśli ta osoba nie jest niepełnosprawna.
 • Ubliżanie komuś, mówiąc, że „udaje”, gdy prezentuje swoją tożsamość lub ekspresję płciową.
 • „Wszystkie tak zwane ofiary tego wydarzenia to aktorzy. Nikt nie został ranny”.
 • Krzyczenie do kogoś: „[osoby o powyższych cechach] to szkodniki!”, bez względu na to, czy ta osoba posiada domniemane cechy, czy nie.
 • Treści z gier wideo, które zostały utworzone lub zmodyfikowane („zmodowane”), aby promować przemoc lub nienawiść wobec grupy z jakimikolwiek cechami wymienionymi powyżej.

Pamiętaj, że to tylko przykładowe wypowiedzi. Nie publikuj treści, jeśli uważasz, że mogą naruszać zasady.

Co się dzieje, gdy treść narusza zasady

Jeśli Twój materiał narusza te zasady, usuniemy go i wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem. Jeśli po raz pierwszy zdarzyło Ci się opublikować treści, które naruszają Wytyczne dla społeczności, otrzymasz od nas upomnienie, ale na Twój kanał nie zostanie nałożona żadna kara. Jeśli taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, nałożymy ostrzeżenie na Twój kanał. Po otrzymaniu trzech ostrzeżeń Twój kanał zostanie zamknięty. Dowiedz się więcej o naszym systemie ostrzeżeń.

Jeśli stwierdzimy, że Twój materiał pasuje do kategorii treści szerzących nienawiść, możemy ograniczyć dostępne dla niego funkcje YouTube. Dowiedz się więcej o ograniczeniach funkcji.

 Więcej informacji znajdziesz w Akademii twórców

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych Wytycznych dla społeczności, oglądając filmy i rozwiązując quizy? Włącz nasz kurs w Akademii twórców.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?