Zasady dotyczące szerzenia nienawiści


 
Bezpieczeństwo naszych twórców, widzów i partnerów jest dla nas najważniejsze. Dlatego oczekujemy, że wszyscy użytkownicy będą pomagać nam w dbaniu o bezpieczeństwo tej wyjątkowej i aktywnej społeczności. Niezwykle istotne jest zapoznanie się z wytycznymi dla społeczności oraz zrozumienie tego, jaką rolę odgrywają one we wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w YouTube. Poświęć chwilę, by dokładnie przeczytać poniższe zasady. Możesz też zajrzeć na tę stronę, gdzie znajdziesz kompletną listę naszych wytycznych.
Uwaga: 5 czerwca 2019 roku ogłosiliśmy zmiany w zasadach dotyczących szerzenia nienawiści. Więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj. Zmiany te zostały wprowadzone w poniższych zasadach.

Szerzenie nienawiści jest w YouTube niedozwolone. Usuwamy treści promujące przemoc lub nienawiść wobec osób bądź grup ze względu na takie cechy jak:

 • wiek,
 • przynależność kastowa,
 • niepełnosprawność,
 • przynależność etniczna,
 • tożsamość i ekspresja płciowa,
 • narodowość,
 • rasa,
 • status imigranta,
 • religia,
 • płeć biologiczna/kulturowa,
 • orientacja seksualna,
 • bycie ofiarą brutalnego aktu przemocy lub osobą z nią spokrewnioną,
 • status weterana.

Jeśli zobaczysz treści, które naruszają te zasady, zgłoś je. Instrukcje zgłaszania naruszeń wytycznych dla społeczności znajdziesz tutaj. Jeżeli znajdziesz więcej filmów lub komentarzy, które warto zgłosić, możesz zgłosić cały kanał.

Co ta zasada oznacza dla Ciebie

Jeśli publikujesz treści

Nie publikuj w YouTube treści, które mają na celu:

 • Zachęcanie do przemocy wobec osób lub grup na podstawie dowolnej z wymienionych wyżej cech. W YouTube nie dopuszczamy gróźb, a wezwania do przemocy traktujemy jak prawdziwe zagrożenia. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących gróźb i nękania.
 • Podżeganie do nienawiści wobec pojedynczych osób lub grup na podstawie dowolnej z wymienionych wyżej cech.

Inne rodzaje treści, które naruszają te zasady

 • Dehumanizowanie osób lub grup poprzez nazywanie ich podludźmi, porównywanie do zwierząt, insektów, szkodników, zarazy lub innych nieludzkich istot.
 • Pochwalanie lub gloryfikowanie przemocy wobec osób bądź grup ze względu na wyżej wymienione cechy.
 • Wykorzystywanie oszczerstw i stereotypów na tle rasowym, religijnym lub innym, aby podżegać innych do nienawiści na podstawie dowolnej z wymienionych wyżej cech. Odnosi się to do wszelkich rodzajów wypowiedzi, tekstów lub obrazów promujących stereotypy albo traktujących je jako fakt.
 • Twierdzenie, na podstawie wspomnianych cech, że dane osoby lub grupy są gorsze pod względem psychicznym lub fizycznym, czegoś im brakuje albo są chore. Obejmuje to stwierdzenia, że członkowie jakiejś grupy są gorsi od innych, mniej inteligentni, mniej zdolni lub wybrakowani.
 • Uznawanie wyższości jednej grupy nad tymi, które mają cechy wymienione powyżej, by uzasadniać przemoc, dyskryminację, segregację lub wykluczenie.
 • Teorie spiskowe zawierające twierdzenia, że poszczególne osoby lub grupy są złe, niemoralne lub podstępne na podstawie wyżej wymienionych cech.
 • Wezwania do podporządkowania sobie osób lub grup albo dominacji nad nimi ze względu na wymienione wyżej cechy.
 • Umniejszanie znaczenia dobrze udokumentowanego brutalnego aktu przemocy lub cierpień ofiar tego zdarzenia lub zaprzeczanie im.
 • Atakowanie innej osoby ze względu na jej emocjonalne, romantyczne lub seksualne zainteresowanie inną osobą.
 • Treści zawierające propagandę nienawiści i supremacji, których celem jest też rekrutacja nowych członków lub uzyskanie finansowego wsparcia dla danej ideologii.
 • Teledyski promujące rasizm za pomocą tekstu, metadanych lub obrazu.

Treści edukacyjne

Możemy zezwolić na publikację materiałów obejmujących treści szerzące nienawiść, jeśli mają one charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny. Nie jest to jednak zezwolenie na promowanie wypowiedzi szerzących nienawiść. Przykłady:

 • Dokument o grupie szerzącej nienawiść: treści edukacyjne, które nie wspierają takiej grupy i nie promują jej idei, byłyby dozwolone. Dokument promujący przemoc lub nienawiść nie byłby dozwolony.
 • Film dokumentalny o badaniach naukowych przeprowadzonych na grupie ludzi: dokument przedstawiający, w jaki sposób pewne teorie zmieniają się na przestrzeni lat, byłby dozwolony ze względu na charakter edukacyjny, nawet jeśli przedstawione w nim teorie sugerowałyby wyższość lub niższość pewnych grup. Dokument, w którym stwierdza się, że istnieją dowody naukowe na to, że konkretna osoba lub grupa jest gorsza od innych albo należy do innego gatunku, nie byłby dozwolony.
 • Materiały archiwalne z wydarzeń takich jak II wojna światowa, które nie promują przemocy lub nienawiści.

Te zasady dotyczą filmów, opisów filmów, komentarzy, transmisji na żywo i wszelkich innych usług lub funkcji YouTube. Zasady te dotyczą również linków zewnętrznych w Twoich treściach. Może to obejmować klikalne adresy URL, słowne kierowanie użytkowników do innych witryn w trakcie filmu i podobne działania.

W przypadku materiałów edukacyjnych, które zawierają treści szerzące nienawiść, w obrazie lub ścieżce dźwiękowej filmu musi występować odpowiedni kontekst. Podanie go w tytule lub opisie jest niewystarczające.

Generowanie przychodu i kary

W niektórych przypadkach możemy usunąć treści lub zastosować inną karę. Dzieje się tak, gdy twórca:

 • Wielokrotnie zachęca odbiorców do agresywnego zachowania.
 • Wielokrotnie i w licznych materiałach atakuje i obraża grupę osób na podstawie wyżej wymienionych cech oraz znęca się nad nią.
 • Naraża grupę o wyżej wymienionych cechach na ryzyko odniesienia obrażeń fizycznych ze względu na lokalną sytuację społeczną lub polityczną.
 • Tworzy treści, które szkodzą ekosystemowi YouTube poprzez ciągłe podżeganie do wrogości wobec grupy o wyżej wymienionych cechach, w celu osiągnięcia korzyści finansowych.

Przykłady

Oto przykłady posługiwania się mową nienawiści zabronioną w YouTube.

 • „Cieszę się, że [akt przemocy] miał miejsce. Dostali to, na co zasłużyli [odnosząc się do osób o wyżej wymienionych cechach]”.
 • „[Osoby o powyższych cechach] to świnie” lub „[Osoby o powyższych cechach] są jak zwierzęta”.

Więcej przykładów

 • „Do dzieła, pobijcie [osobę o powyższych cechach]”.
 • „Wszyscy należący do [grup o powyższych cechach] są przestępcami i bandytami”.
 • „[Ludzie o powyższych cechach] to ścierwo”.
 • „[Ludzie o powyższych cechach] są zarazą”.
 • „Osoby [o cechach wymienionych powyżej] są mniej inteligentne od nas, ponieważ ich mózgi są mniejsze”.
 • „Naszemu istnieniu zagraża [grupa z dowolną cechą wymienioną powyżej], więc powinniśmy starać się ją wygnać za wszelką cenę”.
 • „[Grupa z dowolną cechą wymienioną powyżej] chce przejąć władzę nad światem i pozbyć się nas”.
 • „[Podana wyżej cecha] to po prostu forma choroby psychicznej, która wymaga leczenia”.
 • „Powinniśmy zabronić [osobie, która ma wspomniane wyżej cechy] dostępu do edukacji, ponieważ nie zasługuje na wykształcenie”.
 • „Wszystkie tak zwane ofiary tego brutalnego wydarzenia to aktorzy. Nikt nie został ranny, to fałszywa informacja”.
 • „Liczba osób, które zginęły w wyniku tego wydarzenia, była naprawdę niewielka”.
 • Krzyczenie do kogoś: „[Osoby o powyższych cechach] to szkodniki!”, bez względu na to, czy ta osoba posiada domniemane cechy, czy nie.
 • Treści z gier wideo, które zostały utworzone lub zmodyfikowane („zmodowane”), aby promować przemoc lub nienawiść wobec grupy z jakimikolwiek cechami wymienionymi powyżej.

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Nie publikuj treści, jeśli uważasz, że mogą one naruszać te zasady.

Co się stanie, jeśli treść narusza te zasady

Jeśli Twój materiał narusza te zasady, usuniemy go i wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem. Jeżeli po raz pierwszy zdarzyło Ci się naruszyć wytyczne dla społeczności, najprawdopodobniej otrzymasz od nas upomnienie, ale na Twój kanał nie zostanie nałożona żadna kara. Jeśli taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, możemy nałożyć na Twój kanał ostrzeżenie. Jeżeli otrzymasz 3 ostrzeżenia w ciągu 90 dni, Twój kanał zostanie zamknięty. Dowiedz się więcej o naszym systemie ostrzeżeń.

Możemy zamknąć Twój kanał lub konto za wielokrotne naruszenia wytycznych dla społeczności albo Warunków usługi. Możemy też zamknąć kanał lub konto za pojedynczy przypadek poważnego naruszenia albo gdy głównym celem kanału jest działanie naruszające zasady. Więcej informacji o zamykaniu kont i kanałów znajdziesz tutaj.

Jeśli stwierdzimy, że Twój materiał ma pewne cechy treści szerzących nienawiść, możemy ograniczyć dostępne dla niego funkcje YouTube. Dowiedz się więcej o ograniczeniach funkcji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false
false