Zasady dotyczące szerzenia nienawiści

Szerzenie nienawiści jest niedozwolone w YouTube. Usuwamy treści promujące przemoc lub nienawiść wobec osób bądź grup ze względu na takie cechy jak:

 • Wiek
 • Niepełnosprawność
 • Przynależność etniczna
 • Tożsamość płciowa
 • Narodowość
 • Rasa
 • Status imigranta
 • Religia
 • Płeć
 • Orientacja seksualna*
 • Status weterana

* Odnosimy się do definicji tożsamości płciowej, płci i orientacji seksualnej, pamiętając, że poglądy społeczeństwa na te kwestie wciąż ewoluują.

Jeśli zobaczysz treści, które są niezgodne z zasadami, zgłoś je. Instrukcje zgłaszania naruszeń Wytycznych dla społeczności znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz zgłosić kilka filmów, komentarzy lub cały kanał użytkownika, skorzystaj z naszego narzędzia do zgłaszania naruszeń, które pozwoli Ci przesłać bardziej szczegółową skargę.

Co to oznacza dla reklamodawców

Jeśli publikujesz treści

Nie publikuj w YouTube treści, które mają na celu:

 • Zachęcanie do przemocy wobec osób lub grup ze względu na wyżej wymienione cechy. Nie dopuszczamy gróźb w YouTube, a wezwania do przemocy traktujemy jak prawdziwe zagrożenia. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących gróźb i nękania.
 • Dehumanizowanie osób lub grup poprzez nazywanie ich podludźmi, porównywanie do zwierząt, insektów, szkodników, zarazy lub innych nieludzkich istot.

Inne rodzaje treści, które naruszają te zasady

 • Chwalenie lub gloryfikowanie przemocy wobec osób bądź grup ze względu na wyżej wymienione cechy.
 • Używanie rasowych, etnicznych, religijnych lub innych oszczerstw, których głównym celem jest szerzenie nienawiści.
 • Używanie stereotypów, które podżegają do nienawiści ze względu na którąkolwiek z powyższych cech lub ją promują. Odnosi się to do wszelkich rodzajów wypowiedzi, tekstów lub obrazów promujących stereotypy lub traktujących je jako fakt.
 • Stwierdzenia o niższości pewnych grup w stosunku do innych ze względu na wyżej wymienione cechy. Obejmuje to nazywanie członków tych grup mniej inteligentnymi, mniej zdolnymi lub wybrakowanymi.

Treści edukacyjne

Możemy zezwolić na publikację treści szerzących nienawiść, jeśli mają one charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny. Nie jest to jednak zachęta do promowania mowy nienawiści. Przykłady:

 • Dokument o grupie szerzącej nienawiść: treści edukacyjne, które nie wspierają takiej grupy i nie promują jej idei, byłyby dozwolone. Dokument promujący przemoc lub nienawiść nie byłby dozwolony.
 • Film dokumentalny o badaniach naukowych przeprowadzonych na grupie ludzi: dokument przedstawiający, w jaki sposób pewne teorie zmieniają się na przestrzeni lat, byłby dozwolony ze względu na charakter edukacyjny, nawet jeśli przedstawione w nim teorie sugerowałyby wyższość lub niższość pewnych grup. Dokument, w którym stwierdza się, że istnieją dowody naukowe na to, że konkretna osoba lub grupa jest gorsza od innych lub należy do innego gatunku, nie byłby dozwolony.

Te zasady dotyczą filmów, opisów filmów, komentarzy, transmisji na żywo i wszelkich innych usług lub funkcji YouTube. Pamiętaj, że to nie jest pełna lista.

Przykłady

Oto przykłady posługiwania się mową nienawiści zabronioną w YouTube.

 • „Cieszę się, że [akt przemocy] miał miejsce. Dostali to, na co zasłużyli [odnosząc się do osób o wyżej wymienionych cechach]”.
 • „[Osoby o powyższych cechach] to świnie” lub „[Osoby o powyższych cechach] są jak zwierzęta”.

Więcej przykładów

 • „Do dzieła, pobijcie [osobę o powyższych cechach]”.
 • „Wszyscy w [grupach o powyższych cechach] są źli”.
 • „[Ludzie o powyższych cechach] to ścierwo”.
 • „[Cecha wymieniona powyżej] to choroba”.
 • „[Ludzie o powyższych cechach] są zarazą”.

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Nie publikuj treści, jeśli uważasz, że mogą one naruszać te zasady.

Co się dzieje, gdy treść narusza zasady

Jeśli Twój materiał narusza nasze zasady, usuniemy go i wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem. Jeśli po raz pierwszy zdarzyło Ci się opublikować treści, które naruszają Wytyczne dla społeczności, otrzymasz od nas upomnienie, ale na Twój kanał nie zostanie nałożona żadna kara. Jeśli taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, nałożymy ostrzeżenie na Twój kanał. Po otrzymaniu trzech ostrzeżeń Twój kanał zostanie zamknięty. Dowiedz się więcej o naszym systemie ostrzeżeń.

Jeśli stwierdzimy, że Twój materiał pasuje do kategorii treści szerzących nienawiść, możemy ograniczyć dostępne dla niego funkcje YouTube. Dowiedz się więcej o ograniczeniach funkcji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?