Правила относно тормоза и малтретирането в киберпространството


 

В YouTube не се допускат съдържание или поведение, които целят да упражняват злонамерен тормоз, да заплашват или да малтретират други лица.

Ако виждате съдържание, което нарушава тези правила, моля, сигнализирайте за него. Инструкции за сигнализиране за нарушения на правилата на общността ни са налице тук. Ако искате да подадете сигнал за няколко видеоклипа, коментара или целия канал на потребител, моля, използвайте нашия инструмент за подаване на сигнал, за да изпратите по-подробна жалба.

Ако срещу вас са отправени конкретни заплахи и не се чувствате в безопасност, говорете с възрастен, на когото имате доверие, и съобщете на местните правоохранителни органи.

Какво означава това за вас

Ако публикувате съдържание

Не публикувайте съдържание в YouTube, ако то попада в някое от посочените по-долу описания.

 • Разкриване на нечия лична информация, например адрес, лични имейл адреси, лични телефонни номера, номер на паспорт или информация за банкови сметки.
  • Забележка: Това не включва публикуването на широкодостъпна публична информация, като служебен телефонен номер на служител в публичния сектор.
 • Съдържание, което е умишлено публикувано с цел нечие унижаване.
 • Съдържание, което отправя опасни и негативни коментари/видеоклипове за друго лице.
 • Съдържание, което подтиква други да упражняват тормоз или да заплашват лица във или извън YouTube.
 • Съдържание, което включва насилствени сексуални действия или нежелано представяне в сексуален контекст.
 • Съдържание, което включва заплахи към конкретни лица за физическо нараняване или унищожаване на собственост.
 • Съдържание, което включва оскърбително или заплашително поведение, насочено към непълнолетно лице.
 • Представяне в сексуален контекст или унижаване на лице, което участва или присъства в иначе несексуален контекст.
 • Съдържание, в което се твърди, че конкретни жертви на публични инциденти с насилие или техни близки са актьори или че изживяванията им не са истински.

Тези правила важат за видеоклипове, описания на видеоклипове, коментари, потоци на живо и всеки друг продукт или функция на YouTube. Моля, имайте предвид, че това не е пълен списък.

Примери

Следват някои примери за съдържание, което не се допуска в YouTube.

 • Заплаха за физическата безопасност на друго лице. Това включва както косвени заплахи, като „Следващия път с теб е свършено“, така и явни – „В събота ще ти разбия физиономията.“
 • Публикуване на скрита лична идентифицираща информация за дадено лице, като телефонен номер, домашен адрес или имейл, с изричното намерение за насочване на внимание или трафик към това лице с цел злоупотреба. Например: „Имам телефонния номер на лицето. Не спирайте да звъните и да изпращате съобщения, докато не вдигне!“

Моля, имайте предвид, че това са само някои примери. Не публикувайте съдържание, ако считате, че може да нарушава тези правила.

Още примери

 • Преследване в реалния живот или онлайн.
 • Злонамерено записване на хора без съгласието им.
 • Нагледно представяне в сексуален контекст/унижаване/опозоряване на лице с цел злоупотреба.
 • Публикуване на финансова информация (публична или частна), пароли или идентификационни данни на дадено лице независимо от контекста.
 • Изнудване на потребители с неудобна или зловредна информация, снимки, видеоклипове и др.
 • Искане към потребителите да предприемат мерки или да провеждат разследвания, които неминуемо ще нарушат неприкосновеността на личния живот на дадено лице. Например: „Трябва да намеря домашния адрес на това лице. Моля ви, уведомете ме ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО кой може да ми помогне.“
 • Насочване на потребителите към секция с коментари на участник в YouTube с ясната и единствена цел за умишлена злоупотреба. Например: „Всеки трябва незабавно да посети канала на това лице. Подлудете го, като му кажете колко много искаме да умре“.
 • Умишлено осмиване или подигравка с дадено лице въз основа на личностните му характеристики. Това включва изрази като „Вижте му грозните зъби – отвратителни са!“
 • Показване на главата на дадено лице на снимка, обработена с Photoshop, която изобразява участието му в сексуални действия.
 • Профили, създадени изцяло с цел злоупотреба чрез насочване на вниманието към или злепоставяне на отделно лице, чиято самоличност може да бъде установена.
 • Фалшиви сигнали или други шегаджийски обаждания до номер за спешни повиквания или кризисен център или насърчаване на зрителите към такова поведение.

Какво се случва, когато съдържанието нарушава тези правила

Ако съдържанието ви нарушава тези правила, ще го премахнем и ще ви уведомим по имейл за това. Ако за първи път публикувате съдържание, което нарушава правилата на общността ни, ще получите предупреждение без наказание за канала ви. В противен случай ще получите предупреждение. При 3 предупреждения каналът ви ще бъде прекратен. Можете да научите повече за системата ни за предупреждения тук.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?