Topluluk Kuralları ihtarıyla ilgili temel bilgiler

Bu içerik, Topluluk Kuralları ihtarlarıyla ilgilidir. Topluluk Kuralları ihtarlarından farklı olan telif hakkı ihtarları hakkında bilgi edinmek için telif hakkı ihtarıyla ilgili temel bilgiler sayfamıza gidin.

Topluluk Kuralları ihtarları, inceleme görevlilerimiz YouTube'da nasıl davranılması gerektiğini belirleyen kuralların veya Topluluk Kuralları'nın ihlal edildiği konusunda bilgilendirildiğinde verilir.

Bazen içerik, Topluluk Kuralları ihlallerinden farklı nedenlerle (ör. birinci taraf gizlilik şikayeti veya mahkeme kararı) kaldırılır. Bu durumda, yükleyici ihtar almaz.

İhtar aldığınızda ne olur?

İhtar alırsanız bu durumu e-postayla, mobil ile masaüstü platformunda bildirimlerle ve kanal ayarlarınızda bildiririz. Bilgilendirmede şunları da belirtiriz:

  • Kaldırılan içerik
  • İhlal edilen politikalar (ör. yetişkinlere uygun içerik veya şiddet)
  • Kanalınız üzerindeki etkisi
  • Bundan sonra yapabilecekleriniz

İçeriğiniz Topluluk Kuralları'nı ihlal ediyorsa kanalınız şu şekilde etkilenir:

Uyarı

Hataların olabileceğini ve amacınızın politikalarımızı ihlal etmek olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, ilk ihlalde genellikle yalnızca uyarı verilir. Yalnızca bir kez uyarılacağınızı ve bu uyarının kanalınızda etkin kalacağını unutmayın. İçeriğinizin Topluluk Kuralları'nı tekrar ihlal ettiği tespit edilirse ihtar alırsınız. Bazı durumlarda, ciddi düzeyde gerçekleşen tek bir kötüye kullanım, uyarı gönderilmeden kanalınızın kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Kararımızın hatalı olduğunu düşünüyorsanız uyarıya itiraz edebilirsiniz.

İlk İhtar

İçeriğinizin politikalarımıza uymadığını ikinci kez tespit edersek ihtar alırsınız.

Bu nedenle aşağıdaki işlemleri bir hafta boyunca gerçekleştiremezsiniz:

  • Video, canlı yayın veya hikaye yükleme
  • Özel küçük resim veya Topluluk gönderisi oluşturma
  • Oynatma listesi oluşturma, düzenleme veya listelere ortak çalışan ekleme
  • "Kaydet" düğmesini kullanarak izleme sayfasından oynatma listesi ekleyip kaldırma

Bir haftalık sürenin sonunda tüm ayrıcalıklar otomatik olarak geri verilir ancak aldığınız ihtar 90 gün boyunca kanalınızda etkin kalır.

İkinci ihtar

İlk ihtarınızla aynı 90 günlük dönemde ikinci bir ihtar alırsanız 2 hafta boyunca içerik yayınlayamazsınız. Başka bir sorun yoksa 2 haftalık dönemden sonra tüm ayrıcalıklar otomatik olarak geri verilir ancak her ihtarın geçerliliği alındıktan 90 gün sonra sona erer.

Üçüncü İhtar

Aynı 90 günlük dönemde üç ihtar alırsanız kanalınız YouTube'dan kalıcı olarak kaldırılır. Her ihtarın geçerliliğinin alındıktan 90 gün sonra sona erdiğini ve içerik silmenin aldığınız ihtarı kaldırmayacağını unutmayın.

İhtar aldığınızda yapmanız gerekenler

YouTube'da kalmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Bu nedenle lütfen:

  1. İçeriğinizin politikalarımıza uyduğundan emin olmak için Topluluk Kurallarımız hakkında bilgi edinin.
  2. Kanalınız ihtar aldıysa ve hata yaptığımızı düşünüyorsanız lütfen bu durumu bize bildirin. Bu karara buradan itiraz edebilirsiniz.

YouTube, kendi takdirine bağlı olarak içerik üreticinin içerik üretme imkanını kısıtlama hakkını da saklı tutar. Hesabınızın YouTube'u veya bazı YouTube özelliklerini kullanması kısıtlandıysa YouTube'da bu kısıtlamaları aşmak için başka bir kanal kullanmanıza izin verilmez. Bu durum, kısıtlamanın hesabınızda etkin olduğu sürece geçerlidir. Bu kısıtlamanın ihlali Hizmet Şartlarımız uyarınca atlatma sayılır ve hesabınızın kapatılmasıyla sonuçlanabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?