Basisprincipes van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen

Dit artikel gaat over waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen. Waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen zijn iets anders dan waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten. Meer informatie daarover vind je in de basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht.

Je krijgt een waarschuwing voor schending van de communityrichtlijnen als we melding krijgen van een schending van de gedragsregels op YouTube, de communityrichtlijnen.

Soms wordt content verwijderd om andere redenen dan schendingen van communityrichtlijnen, zoals een privacyklacht van een betrokken partij of een rechterlijk bevel. In deze gevallen krijgt de uploader geen waarschuwing.

Wat gebeurt er als je een waarschuwing ontvangt?

Als je een waarschuwing krijgt, brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail, via meldingen op mobiel en desktop en in je kanaalinstellingen. Je krijgt ook de volgende informatie:

  • Welke content is verwijderd
  • Welk beleid is overtreden (bijvoorbeeld inzake seksuele content of geweld)
  • Welke gevolgen de waarschuwing heeft voor je kanaal
  • Wat je nu kunt doen

Als je content in strijd is met onze communityrichtlijnen zijn dit de gevolgen voor je kanaal:

Melding

We begrijpen dat iedereen een fout kan maken en dat mensen niet opzettelijk ons beleid schenden, daarom ontvang je voor de eerste schending slechts een melding. Dit betekent dat je een eerste keer gewaarschuwd bent. De volgende keer dat je content in strijd is met de communityrichtlijnen ontvang je een echte waarschuwing. Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt, kun je bezwaar maken tegen de melding.

Eerste waarschuwing

Als we van mening zijn dat je content ons beleid voor een tweede keer schendt, ontvang je een waarschuwing. Dit betekent dat je gedurende één week geen video's, live streams of stories kunt uploaden en geen aangepaste thumbnails of communityposts kunt maken. Na een week worden alle mogelijkheden automatisch hersteld, maar de waarschuwing blijft negentig dagen actief op je kanaal.

Tweede waarschuwing

Als je binnen negentig dagen na je eerste waarschuwing een tweede waarschuwing krijgt, kun je twee weken geen content posten. Als er verder geen problemen zijn, krijgt het account na twee weken automatisch weer toegang tot alle functies, maar iedere waarschuwing verloopt pas negentig dagen nadat je deze hebt ontvangen.

Derde waarschuwing

Bij drie waarschuwingen binnen negentig dagen wordt je kanaal definitief van YouTube verwijderd. Houd er rekening mee dat elke waarschuwing pas negentig dagen na ontvangst verloopt en dat content verwijderen er niet voor zorgt dat je waarschuwing ook verdwijnt.

Wat moet je doen als je een waarschuwing krijgt?

We zien je graag op YouTube, dus:

  1. Lees meer over onze communityrichtlijnen om ervoor te zorgen dat je content voldoet aan ons beleid.
  2. Als je kanaal een waarschuwing heeft ontvangen en je denkt dat we een fout hebben gemaakt, laat het ons dan weten. Je kunt hier bezwaar maken tegen deze beslissing.

YouTube behoudt zich ook het recht voor om de mogelijkheden voor content maken door de creator naar eigen goeddunken te beperken. Als je met je account geen gebruik kunt maken van YouTube of YouTube-functies is het verboden om een ander kanaal te gebruiken om deze beperkingen op YouTube te omzeilen.Dit geldt zolang de beperking actief blijft voor je account. Overtreding van deze beperking wordt op basis van onze servicevoorwaarden als omzeiling beschouwd en kan ertoe leiden dat je account wordt beëindigd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?