Basisprincipes van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen

Dit artikel gaat over waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen. Waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen zijn iets anders dan waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten. Meer informatie daarover vind je in de basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht.

Je krijgt een waarschuwing voor schending van de communityrichtlijnen als we melding krijgen van een schending van de gedragsregels op YouTube, de communityrichtlijnen.

Soms wordt content verwijderd om een andere reden dan schending van de communityrichtlijnen, zoals een privacyklacht van een betrokken partij of een rechterlijk bevel. In deze gevallen krijgt de gebruiker die de video heeft geüpload geen waarschuwing.

Wat er gebeurt als je een waarschuwing krijgt

Als je een waarschuwing krijgt, brengen we je hiervan op de hoogte via e-mail, via meldingen op mobiel en desktop en in je kanaalinstellingen. Je krijgt ook de volgende informatie:

  • Welke content is verwijderd
  • Welk beleid is overtreden (bijvoorbeeld het beleid voor content voor volwassenen of het beleid tegen geweld)
  • Welke gevolgen de waarschuwing heeft voor je kanaal
  • Wat je nu kunt doen

Als je content in strijd is met onze communityrichtlijnen, zijn dit de gevolgen voor je kanaal:

Melding

We begrijpen dat iedereen een fout kan maken en dat je niet opzettelijk ons beleid schendt. Daarom krijg je voor de eerste schending meestal alleen maar een melding. Je krijgt maar één melding en deze vervalt niet. De volgende keer dat je content de communityrichtlijnen schendt, krijg je een waarschuwing. Soms leidt een enkel geval van ernstig misbruik direct tot kanaalbeëindiging zonder dat je eerst een melding krijgt. Als je denkt dat we een fout hebben gemaakt, kun je bezwaar maken tegen de melding.

Eerste waarschuwing

Als we vaststellen dat je voor de tweede keer ons beleid schendt met je content, krijg je een waarschuwing.

Dit betekent dat je een week lang het volgende niet kunt doen:

  • Video's, livestreams of stories uploaden
  • Aangepaste thumbnails of communityposts maken
  • Playlists maken en bewerken of bijdragers aan playlists toevoegen
  • Playlists toevoegen aan of verwijderen van de weergavepagina via de knop Opslaan

Na een week worden al je rechten automatisch hersteld, maar de waarschuwing blijft negentig dagen actief op je kanaal.

Tweede waarschuwing

Als je binnen negentig dagen na je eerste waarschuwing een tweede waarschuwing krijgt, kun je twee weken geen content posten. Als er verder geen problemen zijn, krijgt het account na twee weken automatisch weer toegang tot alle functies, maar iedere waarschuwing verloopt pas negentig dagen nadat je deze hebt gekregen.

Derde waarschuwing

Bij drie waarschuwingen binnen negentig dagen wordt je kanaal definitief van YouTube verwijderd. Houd er rekening mee dat elke waarschuwing pas negentig dagen na ontvangst verloopt en dat een waarschuwing niet verdwijnt als je de content verwijdert.

Wat te doen als je een waarschuwing krijgt

We willen graag dat je op YouTube blijft, dus:

  1. Lees meer over onze communityrichtlijnen om ervoor te zorgen dat je content aan ons beleid voldoet.
  2. Laat het ons weten als je kanaal volgens jou onterecht een waarschuwing heeft gekregen. Je kunt hier bezwaar maken tegen de beslissing.

YouTube behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken de contentmogelijkheden van een creator te beperken. Als je met je account geen gebruik kunt maken van YouTube of YouTube-functies, is het verboden om een ander kanaal te gebruiken om deze beperkingen op YouTube te omzeilen. Dit geldt zolang de beperking actief is voor je account. Overtreding van deze beperking wordt op basis van onze servicevoorwaarden als omzeiling beschouwd en kan ertoe leiden dat je account wordt beëindigd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?