Basisprincipes van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen

Dit artikel gaat over waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen. Waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen zijn iets anders dan waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten. Meer informatie daarover vind je in de basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht.

Je krijgt een waarschuwing voor schending van de communityrichtlijnen als we melding krijgen van een dergelijke schending. Een dergelijke schending kan onder meer betrekking hebben op video's die naaktheid of seksuele content, gewelddadige of expliciete content, schadelijke of gevaarlijke content, haatzaaiende content, bedreigingen, spam, misleidende metadata of scams bevatten.

In sommige gevallen kan content om andere redenen dan een schending van de communityrichtlijnen worden verwijderd, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid van de uploader, een privacyklacht van een betrokken partij, een gerechtelijke uitspraak of een andere reden waarbij geen kwade opzet in het spel is. In deze gevallen krijgt de uploader geen waarschuwing en worden er geen maatregelen tegen het account genomen.

Wat gebeurt er als je een waarschuwing ontvangt?

Je ontvangt een waarschuwing via e-mail, maar je ziet ook een melding in de kanaalinstellingen van je account. Beide bevatten meer informatie over de reden waarom je content is verwijderd (bijvoorbeeld vanwege seksuele of gewelddadige content). Als je een waarschuwing ontvangt, is het belangrijk te weten waarom je content is verwijderd en hier in het beleidscentrum meer informatie over te lezen, zodat je waarschuwingen voortaan kunt voorkomen.

We begrijpen dat gebruikers fouten kunnen maken en ons beleid niet met opzet schenden. Daarom zijn waarschuwingen niet permanent. Elke waarschuwing verloopt drie maanden nadat deze is verstuurd.

Wanneer er een waarschuwing in je account staat, kun je bepaalde YouTube-functies mogelijk niet gebruiken. In de kanaalinstellingen van je account zie je welke functies actief zijn.

Meerdere waarschuwingen

Als je waarschuwingen voor je account ontvangt, gebeurt er het volgende:

  • Eerste waarschuwing: Accounts met één waarschuwing vanwege schending van de communityrichtlijnen kunnen mogelijk niet live streamen. Als je niet live kunt streamen met je account, mag je ook geen ander kanaal gebruiken om live te streamen op YouTube. Dit geldt zolang de beperking actief blijft voor je account. Overtreding van deze beperking wordt op basis van onze servicevoorwaarden als omzeiling beschouwd en kan ertoe leiden dat je account wordt beëindigd.
  • Tweede waarschuwing: Als je binnen een periode van drie maanden twee waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen ontvangt voor je account, kun je gedurende twee weken geen nieuwe content op YouTube posten. Als er verder geen problemen zijn, krijgt het account na twee weken automatisch weer toegang tot alle functies. De waarschuwingen blijven in je account staan en verlopen afzonderlijk van elkaar, drie maanden nadat ze zijn verstuurd.
    Opmerking: Als je waarschuwing betrekking heeft op een schending van ons beleid voor thumbnails, kun je gedurende dertig dagen geen aangepaste thumbnails gebruiken.
  • Derde waarschuwing: Als je binnen een periode van drie maanden drie waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen ontvangt voor je account, wordt je account beëindigd.

Bezwaar maken tegen waarschuwingen

Als je vindt dat je content de communityrichtlijnen van YouTube niet schendt, kun je bezwaar maken tegen de waarschuwing voor je account.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?