Creators in the YouTube Partner Program can start sharing ads revenue from Shorts in February 2023. Shorts views are already counting towards new program eligibility requirements for creators not in YPP. Learn more!

Základní informace o sankcích za porušení pokynů pro komunitu na YouTube

Tento článek pojednává o sankcích za porušení pokynů pro komunitu. Pro informace o sankcích za porušení autorských práv, které se od sankcí za porušení pokynů pro komunitu liší, přejděte na základní informace o sankcích za porušení autorských práv.

Pokyny pro komunitu jsou souborem pravidel chování na YouTube. Pokud váš obsah poruší pokyny pro komunitu, váš kanál obdrží sankci.

Obsah můžeme odebrat i z jiných důvodů než pro porušení pokynů pro komunitu. Příkladem může být stížnost první strany na porušení ochrany soukromí nebo soudní příkaz. V takových případech není na váš účet uvalena sankce.

Postup při udělení sankce za porušení autorských práv

V případě sankce vám zašleme e‑mail. Také si můžete nastavit zasílání oznámení na počítači, mobilu a v nastavení kanálu. Sdělíme vám také další informace:

 • jaký obsah byl odstraněn,
 • jaké konkrétní zásady porušoval (například obtěžování nebo násilí),
 • jaké důsledky to má pro váš kanál,
 • jaké jsou vaše další možnosti.

Pokud váš obsah poruší pokyny pro komunitu, na váš kanál to bude mít následující vliv:

Varování

Chápeme, že chyby se stávají a že nemáte v úmyslu naše zásady porušovat úmyslně – proto při prvním porušení zásad zpravidla dostanete pouze varování. Varování obdržíte pouze jedno a to zůstane ve vašem kanálu. Jestliže zjistíme, že váš obsah porušil pokyny pro komunitu znovu, obdržíte sankci. Může se stát, že jediný případ vážného zneužití povede k ukončení kanálu bez varování. Pokud se domníváte, že jsme rozhodli chybně, můžete se proti varování odvolat.

První sankce

Pokud podruhé zjistíme, že váš obsah nedodržuje naše zásady, uvalíme na váš kanál sankci.

Tato sankce znamená, že po dobu jednoho týdne nebudete moci dělat následující:

 • nahrávat videa, živé přenosy nebo příběhy,
 • spustit plánovaný živý přenos,
 • naplánovat zveřejnění videa,
 • vytvořit premiéru,
 • přidávat upoutávky k nadcházející premiéře nebo živému přenosu,
 • vytvářet vlastní miniatury nebo sdílet příspěvky pro komunitu,
 • vytvářet nebo upravovat playlisty či do nich přidávat spolupracovníky,
 • přidávat nebo odebírat playlisty ze stránky sledování pomocí tlačítka Uložit.

Váš veřejný obsah, jehož zveřejnění je teprve naplánováno, je po dobu platnosti postihu nastaven na „soukromý“. Na konci období pozastavení budete muset jeho zveřejnění znovu naplánovat.

Po uplynutí jednoho týdne vaše oprávnění obnovíme automaticky, ale sankce na vašem kanálu zůstane aktivní po dobu 90 dnů.

Druhá sankce

Pokud během 90 dnů od první sankce obdržíte druhou sankci, nebudete moci zveřejňovat obsah dva týdny. Pokud se po dvoutýdenním období nevyskytnou žádné další problémy, budou oprávnění obnovena v plném rozsahu. Platnost jednotlivých sankcí vyprší za 90 dnů.

Třetí sankce

Při třech sankcích během období 90 dní bude váš kanál z YouTube trvale odstraněn. Platnost jednotlivých sankcí vyprší za 90 dnů.

Upozornění: Smazáním obsahu sankci nezrušíte. Sankci za porušení pokynů pro komunitu můžete stejně tak obdržet i na základě již vymazaného obsahu. Další informace o tom, v jakých případech si vymazaný obsah ponecháváme, můžete najít v našichzásadách pro ochranu soukromí.

Pokud dojde k sankci za porušení pokynů pro komunitu, váš oficiální kanál interpreta bude pozastaven a stane se standardním kanálem. Další informace

Co dělat, když je na váš účet uvalena sankce

Rádi bychom, abyste na YouTube zůstali. Prosíme vás proto o následující:

 1. Prostudujte si naše pokyny pro komunitu a ověřte si, jestli váš obsah naše zásady dodržuje.
 2. Pokud váš kanál obdržel sankci a vy se domníváte, že jsme chybu udělali my, dejte nám vědět. Proti rozhodnutí se můžete odvolat zde.

YouTube si také vyhrazuje právo omezit podle vlastního rozhodnutí možnosti autora při vytváření obsahu. Váš účet může být deaktivován nebo vám může být omezen přístup k některým funkcím YouTube. Pokud k tomu dojde, nesmíte používat jiný kanál a tato omezení tak obcházet. Tento zákaz platí, dokud je omezení vašeho účtu aktivní. Porušení tohoto omezení se považuje za obcházení našich smluvních podmínek a může vést k ukončení vašeho účtu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
59
false
false