Základní informace o sankcích za porušení pokynů pro komunitu

Tento článek pojednává o sankcích za porušení pokynů pro komunitu. Pokud hledáte informace o sankcích za porušení autorských práv, které se od sankcí za porušení pokynů pro komunitu liší, přejděte na stránku základních informací o sankcích za porušení autorských práv.

Sankce za porušení pokynů pro komunitu jsou uplatňovány v případě, kdy jsou naši editoři upozorněni na porušení pravidel chování na YouTube, neboli pokynů pro komunitu.

Někdy je obsah odebrán z jiných důvodů než pro porušení pokynů pro komunitu, například kvůli stížnosti na ochranu soukromí nebo ze soudního příkazu. V těchto případech není na uživatele, který video nahrál, uvalena sankce.

Co se stane, pokud je na váš účet uvalena sankce

Pokud jste dostali sankci, upozorníme vás prostřednictvím e-mailu, v oznámeních na mobilním zařízení i na počítači a také v nastavení kanálu. Sdělíme vám také další informace:

  • jaký obsah byl odstraněn,
  • které zásady byly porušeny (například obsah pro dospělé nebo násilí),
  • jaké důsledky to má pro váš kanál,
  • jaké jsou vaše další možnosti.

Pokud váš obsah poruší pokyny pro komunitu, na váš kanál to bude mít následující vliv:

Varování

Chápeme, že chyby se stávají a že jste naše zásady neporušili úmyslně – proto při prvním porušení zásad dostanete pouze varování. Upozorňujeme, že varování zašleme pouze jednou a na vašem kanálu zůstane. Jestliže poté zjistíme, že váš obsah opět porušil pokyny pro komunitu, obdržíte sankci. Může se stát, že jediný případ vážného zneužití povede k ukončení kanálu bez varování. Pokud se domníváte, že jsme rozhodli chybně, můžete se proti varování odvolat.

První sankce

Když zjistíme, že váš obsah znovu nedodržuje naše zásady, uvalíme na váš kanál sankci.

To znamená, že týden nebudete moci:

  • nahrávat videa, živé přenosy nebo příběhy,
  • vytvářet vlastní miniatury nebo sdílet příspěvky pro komunitu,
  • vytvářet, upravovat či přidávat spolupracovníky do seznamů videí,
  • přidávat nebo odebírat seznamy videí ze stránky sledování s použitím tlačítka Uložit.

Všechna oprávnění vám budou po uplynutí jednoho týdne automaticky vrácena, ale sankce bude v kanálu platit 90 dní.

Druhá sankce

Pokud během 90 dnů od první sankce obdržíte druhou sankci, nebudete moci zveřejňovat obsah dva týdny. Když se nevyskytnou žádné další problémy, budou po uplynutí této doby oprávnění automaticky obnovena v plném rozsahu. Platnost jednotlivých sankcí ale vyprší až za 90 dní od jejich udělení.

Třetí sankce

Při třech sankcích během 90denního období bude váš kanál z YouTube trvale odstraněn. Upozorňujeme, že platnost každé sankce vyprší za 90 dní od uplatnění a smazáním příslušného obsahu ji nevyřešíte.

Co dělat, když je na váš účet uvalena sankce

Rádi bychom, abyste na YouTube zůstali. Prosíme vás proto:

  1. Prostudujte si naše pokyny pro komunitu a ověřte si, jestli váš obsah naše zásady dodržuje.
  2. Pokud váš kanál obdržel sankci a vy se domníváte, že jsme chybu udělali my, dejte nám vědět. Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat zde.

YouTube si také vyhrazuje právo omezit podle vlastního rozhodnutí možnosti autora při vytváření obsahu. Pokud byl vašemu účtu omezen přístup k YouTube nebo k funkcím YouTube, máte také zakázáno tato omezení obejít použitím jiného kanálu. To platí tak dlouho, dokud je omezení na vašem kanálu aktivní. Porušení tohoto omezení se považuje za obcházení našich Smluvních podmínek a může vést k ukončení vašeho účtu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?