Základní informace o sankcích za porušení pokynů pro komunitu na YouTube

Tento článek pojednává o sankcích za porušení pokynů pro komunitu. Pro informace o sankcích za porušení autorských práv, které se od sankcí za porušení pokynů pro komunitu liší, přejděte na základní informace o sankcích za porušení autorských práv.

Pokyny pro komunitu jsou souborem pravidel chování na YouTube. Tyto zásady se vztahují na všechny typy obsahu na naší platformě včetně neveřejného či soukromého obsahu, komentářů, odkazů, příspěvků pro komunitu a miniatur. Tento seznam není úplný. Pokud váš obsah poruší pokyny pro komunitu, váš kanál obdrží sankci.

Poznámka: Obsah můžeme odebrat i z jiných důvodů než pro porušení pokynů pro komunitu. Příkladem může být stížnost první strany na porušení ochrany soukromí nebo soudní příkaz. V takovém případě není na váš kanál uvalena sankce.

Tvorba videí s použitím zdravého rozumu: pokyny pro komunitu YouTube

Postup při udělení sankce za porušení autorských práv

V případě sankce vám zašleme e‑mail. Také si můžete nastavit zasílání oznámení na počítači, mobilu a v nastavení kanálu. Sdělíme vám také další informace:

 • jaký obsah byl odstraněn,
 • jaké konkrétní zásady porušoval (například obtěžování nebo násilí),
 • jaké důsledky to má pro váš kanál,
 • jaké jsou vaše další možnosti.

Pokud váš obsah poruší pokyny pro komunitu, na váš kanál to bude mít následující vliv:

Varování

Chápeme, že chyby se stávají a že nemáte v úmyslu naše zásady porušovat úmyslně – proto při prvním porušení zásad zpravidla dostanete pouze varování. Pokud chcete, aby toto varování za 90 dní zmizelo, můžete absolvovat školení k zásadám. Pokud ale váš obsah během těchto 90 dnů poruší stejné zásady, varování nevyprší a vašemu kanálu bude udělena sankce.

Může se stát, že jediný případ vážného zneužití povede k ukončení kanálu bez varování. Pokud se domníváte, že jsme rozhodli chybně, můžete se proti varování odvolat.

Volitelné školení k zásadám

Školení k zásadám jsou krátké vzdělávací kurzy vytvořené na základě konkrétních zásad pro komunitu, které jste porušili.

Pokud dostanete varování za porušení pokynů pro komunitu a chcete se zúčastnit školení k zásadám, přístup k němu získáte ve Studiu YouTube na místech, kde vidíte svá porušení zásad. To zahrnuje hlavní panel Studia a kartu Obsah. Odkaz na školení uvidíte také v e‑mailových a bannerových oznámeních. Poznámka: Ne všechna varování kvůli porušení pokynů pro komunitu jsou k dispozici pro školení k zásadám.

Pokud nepovinné školení k zásadám dokončíte, vaše varování po 90 dnech vyprší. Pokud po dokončení školení porušíte jiné zásady, obdržíte další varování.

Opakované porušení zásad nebo jediný případ vážného porušení může vést k ukončení účtu. Autorům, kteří zásady poruší opakovaně, můžeme školení znepřístupnit.

První sankce

Pokud podruhé zjistíme, že váš obsah nedodržuje naše zásady, uvalíme na váš kanál sankci.

Tato sankce znamená, že po dobu jednoho týdne nebudete moci dělat následující:

 • nahrávat videa nebo živé přenosy,
 • spustit plánovaný živý přenos,
 • naplánovat zveřejnění videa,
 • vytvořit premiéru,
 • přidávat upoutávky k nadcházející premiéře nebo živému přenosu,
 • vytvářet vlastní miniatury nebo sdílet příspěvky pro komunitu,
 • vytvářet nebo upravovat playlisty či do nich přidávat spolupracovníky,
 • přidávat nebo odebírat playlisty ze stránky sledování pomocí tlačítka Uložit.

Váš veřejný obsah, jehož zveřejnění je teprve naplánováno, je po dobu platnosti postihu nastaven na „soukromý“. Na konci období pozastavení budete muset jeho zveřejnění znovu naplánovat.

Poznámka: Postih začíná datem potvrzení.

Po uplynutí jednoho týdne vaše oprávnění obnovíme automaticky, ale sankce na vašem kanálu zůstane aktivní po dobu 90 dnů.

Sankce může také vést ke ztrátě přístupu k pokročilým funkcím. Další informace o obnovení přístupu

Druhá sankce

Pokud během 90 dnů od první sankce obdržíte druhou sankci, nebudete moci zveřejňovat obsah dva týdny. Pokud se po dvoutýdenním období nevyskytnou žádné další problémy, budou oprávnění obnovena v plném rozsahu. Platnost jednotlivých sankcí vyprší za 90 dnů.

Třetí sankce

Při třech sankcích během období 90 dní bude váš kanál z YouTube trvale odstraněn. Platnost jednotlivých sankcí vyprší za 90 dnů.

Upozornění: Smazáním obsahu sankci nezrušíte. Sankci za porušení pokynů pro komunitu můžete stejně tak obdržet i na základě již vymazaného obsahu. Další informace o tom, v jakých případech si vymazaný obsah ponecháváme, můžete najít v našich zásadách pro ochranu soukromí.

Pokud dojde k sankci za porušení pokynů pro komunitu, váš oficiální kanál interpreta bude pozastaven a stane se standardním kanálem. Další informace

Co dělat, když je na váš účet uvalena sankce

Rádi bychom, abyste na YouTube zůstali. Prosíme vás proto o následující:

 1. Prostudujte si naše pokyny pro komunitu a ověřte si, jestli váš obsah naše zásady dodržuje.
 2. Pokud váš kanál obdržel sankci a vy se domníváte, že jsme chybu udělali my, dejte nám vědět. Proti rozhodnutí se můžete odvolat zde.

YouTube si také vyhrazuje právo omezit podle vlastního uvážení možnosti autora při vytváření obsahu. Váš kanál může být deaktivován nebo vám může být omezen přístup k některým funkcím YouTube.

Pokud k tomu dojde, nesmíte používat, vytvořit ani získat jiný kanál a tato omezení tak obcházet. Tento zákaz platí, dokud je omezení vašeho kanálu YouTube aktivní. Porušení tohoto omezení se považuje za obcházení našich smluvních podmínek a může vést k ukončení všech vašich stávajících kanálů YouTube, všech nových kanálů, které vytvoříte nebo získáte, a kanálů, ve kterých se opakovaně nebo nápadně objevujete.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6842597825208083578
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
59