Treści szkodliwe i niebezpieczne


Treści mające na celu zachęcanie do niebezpiecznych lub nielegalnych działań, które mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć, nie są dozwolone w YouTube.

Jeśli zobaczysz treści, które są niezgodne z tą zasadą, zgłoś je. Instrukcje zgłaszania naruszeń Wytycznych dla społeczności znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz zgłosić wiele filmów lub komentarzy albo cały kanał użytkownika, użyj narzędzia do zgłaszania naruszeń.

Co ta zasada oznacza dla Ciebie

Jeśli publikujesz treść

Nie publikuj w YouTube treści, które pasują do któregokolwiek z poniższych opisów.

 • Wyjątkowo niebezpieczne wyzwania: wyzwania, które stwarzają bezpośrednie ryzyko obrażeń.
 • Niebezpieczne lub groźne żarty: żarty, które sprawiają, że ich ofiary odczuwają strach przed nadciągającym poważnym niebezpieczeństwem, lub wywołują stan zagrożenia emocjonalnego u nieletnich.
 • Instrukcje dotyczące zabijania lub krzywdzenia: pokazywanie widzom, jak wykonywać czynności mające na celu zabijanie lub okaleczanie innych, na przykład dostarczanie instrukcji, jak zbudować bombę, by zranić lub zabić inne osoby.
 • Używanie lub produkowanie twardych narkotyków: treści przedstawiające osoby nadużywające substancji kontrolowanych, takich jak kokaina lub opioidy, lub treści zawierające instrukcje produkcji narkotyków. Narkotyki twarde to narkotyki, które (w większości przypadków) prowadzą do uzależnienia.
 • Zaburzenia odżywiania: treści, w których osoby cierpiące na anoreksję lub inne zaburzenia odżywiania są chwalone za utratę wagi, przechwalają się tym lub zachęcają innych do naśladowania ich zachowania.Zaburzenia odżywiania to inaczej nieprawidłowe lub zaburzone nawyki żywieniowe, które negatywnie wpływają na zdrowie danej osoby (dotyczy to także spożywania przedmiotów niebędących żywnością).
 • Brutalne wydarzenia: promowanie lub wychwalanie tragedii takich jak strzelaniny w szkołach.
 • Instrukcje dotyczące kradzieży: pokazywanie użytkownikom, jak kraść pieniądze lub dobra materialne.
 • Instrukcje dotyczące hakowania i wyłudzania informacji: pokazywanie użytkownikom, jak omijać zabezpieczenia systemów komputerowych lub kraść dane uwierzytelniające i osobowe.
 • Promowanie niebezpiecznych lekarstw lub sposobów leczenia: treści, w których padają stwierdzenia, że szkodliwe substancje i kuracje mają właściwości lecznicze.

Pamiętaj, że to nie jest pełna lista.

Nie publikuj treści przedstawiających nieletnich, którzy uczestniczą w niebezpiecznych działaniach, lub zachęcających nieletnich do brania w nich udziału. Nigdy nie stawiaj nieletnich w niebezpiecznych sytuacjach, które mogą prowadzić do obrażeń. Do takich sytuacji należą m.in. niebezpieczne wyczyny kaskaderskie, wyzwania i żarty. Więcej informacji o bezpieczeństwie dzieci znajdziesz tutaj.

Materiały z ograniczeniami wiekowymi

Podczas podejmowania decyzji o nałożeniu ograniczenia wiekowego na treści lub ich usunięciu bierzemy pod uwagę poniższe czynniki. Pamiętaj, że to nie jest pełna lista.

 • Czy przedstawione w filmie działanie może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
 • Czy osoby biorące udział w tym działaniu są wyszkolonymi profesjonalistami i podjęły właściwe środki, by zapobiec obrażeniom.
 • Czy prezentowane działanie może zostać w łatwy sposób powtórzone przez osoby nieletnie.
 • Czy materiał może zostać wykorzystany do popełnienia poważnych aktów przemocy.
 • Czy przesłany materiał ma charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny.
 • Czy materiał zawiera komentarz, który odradza podejmowanie konkretnych działań.
 • Czy użytkownik może ocenić autentyczność wydarzeń w filmie.

Przykłady filmów z ograniczeniami wiekowymi

 • Filmy przedstawiające rzekomo niebezpieczne żarty, które dla widzów wyglądają autentycznie.
 • Filmy prezentujące reakcje na niebezpieczne wyzwania, które nie odradzają podejmowania takich działań.

Film prezentujący niebezpieczne zachowania może być dozwolony, jeżeli ma on charakter przede wszystkim edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny (EDNA) i nie jest nadmiernie drastyczny. Przykładowo reportaż o ryzyku, jakie niosą zabawy z podduszaniem, byłby prawdopodobnie do zaakceptowania, ale publikowanie wyjętych z kontekstu klipów z tego samego reportażu już nie.

Te zasady dotyczą filmów, opisów filmów, komentarzy, transmisji na żywo i wszelkich innych usług lub funkcji YouTube.

Przykłady

Oto kilka przykładów treści, które nie są dozwolone w YouTube.

Wyjątkowo niebezpieczne wyzwania

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. To nie jest pełna lista.

 • Podduszanie: prezentowanie działań, które uniemożliwiają oddychanie lub mogą doprowadzić do uduszenia w wyniku zadławienia, utonięcia, próby powieszenia się lub połknięcia rzeczy, które nie są jedzeniem.
 • Nieprawidłowe korzystanie z broni: używanie broni, takiej jak broń palna lub noże, bez podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa lub w sposób, który może doprowadzić do obrażeń fizycznych. Dotyczy to również wyzwania, w którym osoba występująca w filmie celuje z broni palnej do innej osoby, aby sprowokować ją do wyciągnięcia broni.
 • Spożywanie szkodliwych substancji: połykanie lub wstrzykiwanie przedmiotów, które nie są jedzeniem, bądź substancji chemicznych, które mogą doprowadzić do chorób lub zatrucia. Dotyczy to m.in. wyzwań polegających na spożywaniu detergentów.
 • Podpalanie, zamrażanie, rażenie prądem: działania, które niosą ze sobą ryzyko poważnych poparzeń, zamarznięcia, odmrożeń lub porażeń prądem. Obejmuje to wyzwania takie jak podpalanie się czy oblewanie się wrzątkiem.
 • Okaleczanie i urazy tępymi przedmiotami: treści przedstawiające samookaleczanie, powstrzymywanie się od prowadzenia zdrowego trybu życia, upadki, zadawanie ran kłutych, kolizje, urazy przy użyciu tępych przedmiotów lub miażdżenie.
 • Wyzwania, w których biorą udział dzieci: pokazywanie nieletnich pijących alkohol, palących e-papierosy, tytoń lub marihuanę albo obchodzących się nieodpowiednio ze sztucznymi ogniami.

Uwaga: możemy nałożyć ograniczenie wiekowe na treści, które są określone jako materiały edukacyjne lub dokumentalne. Na przykład dokument o samookaleczaniu może być dozwolony w YouTube, ale nie będzie dostępny dla wszystkich widzów.

Niebezpieczne lub groźne żarty

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. To nie jest pełna lista.

 • Umyślne zadawanie obrażeń fizycznych: zadawanie obrażeń niczego niespodziewającym się ofiarom żartów poprzez m.in. bicie czy dodawanie środków przeczyszczających do jedzenia lub napojów albo żarty polegające na rażeniu prądem.
 • Wywoływanie poczucia zagrożenia u innych osób: wprowadzanie innych osób w błąd poprzez sugerowanie im, że są w prawdziwym niebezpieczeństwie, nawet jeśli ostatecznie nie odniosą żadnych obrażeń. Dotyczy to gróźb przy użyciu broni, straszenia bombą, wszczynania fałszywych alarmów, dzwonienia pod numery alarmowe bez przyczyny, udawanych wtargnięć do domów, kradzieży lub porwań.
 • Wywoływanie stanu zagrożenia emocjonalnego u dzieci: żarty, które wywołują stan zagrożenia emocjonalnego u dzieci lub innych narażonych osób. Dotyczy to fałszywych zgonów lub samobójstw, udawanej przemocy, pozorowanego porzucenia dziecka przez rodzica lub opiekuna, prezentowania rodzica lub opiekuna obrażającego i poniżającego dziecko.

Uwaga: możemy nałożyć ograniczenie wiekowe na filmy przedstawiające żarty, w których biorą udział osoby dorosłe i które nie naruszają naszych zasad. Na przykład żart, w którym pojawia się realistycznie wyglądająca rana, może być dozwolony w YouTube, ale nie będzie dostępny dla wszystkich widzów.

Brutalne wydarzenia lub instrukcje dotyczące zadawania obrażeń

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. To nie jest pełna lista.
 • Konstruowanie bomb: pokazywanie użytkownikom, w jaki sposób zbudować bombę, by zranić lub zabić inne osoby, taką jak bomba rurowa, ładunek wybuchowy w przesyłce, kamizelka z materiałami wybuchowymi czy koktajl Mołotowa.
 • Przemoc dotycząca dzieci: prawdziwe bójki lub sceny przemocy, w których biorą udział dzieci.

Uwaga: możemy nałożyć ograniczenie wiekowe na takie treści, jeśli mają one charakter edukacyjny lub dokumentalny. Na przykład materiały przedstawiające akt przemocy w kontekście medycznym, akademickim, historycznym, filozoficznym lub informacyjnym mogą być dozwolone w YouTube, ale nie będą dostępne dla wszystkich widzów.

Zażywanie narkotyków

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. To nie jest pełna lista.

 • Prezentowanie zażywania narkotyków twardych: treści inne niż edukacyjne, które pokazują osoby zażywające narkotyki przyjmowane dożylnie, takie jak heroina, lub wąchające klej.
 • Produkowanie narkotyków twardych: treści inne niż edukacyjne, które pokazują, jak produkować narkotyki.
 • Nieletni zażywający alkohol lub narkotyki: pokazywanie nieletnich pijących alkohol, palących e-papierosy, tytoń lub marihuanę albo zażywających narkotyki twarde.
 • Sprzedawanie narkotyków miękkich i twardych: promowanie narkotyków, by je sprzedać. Jeśli w opisie podasz linki stron, na których sprzedawane są narkotyki, Twój kanał zostanie zamknięty.
 • Stosowanie sterydów: treści inne niż edukacyjne pokazujące, jak zażywać sterydy w celach rekreacyjnych (np. kulturystycznych).

Uwaga: możemy nałożyć ograniczenie wiekowe na takie treści, jeśli mają one charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny. Na przykład dokument o dożylnym zażywaniu narkotyków, przedstawiający osoby wstrzykujące sobie narkotyki, może być dozwolony w YouTube, ale nie będzie dostępny dla wszystkich widzów. Jeżeli Twoje treści prezentują przedmioty przeznaczone do zażywania narkotyków, również mogą otrzymać ograniczenie wiekowe.

Zaburzenia odżywiania

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. To nie jest pełna lista. 
 • Używanie w metadanych słów lub zwrotów, które promują bądź pochwalają zaburzenia odżywiania.
 • Filmy, które promują bądź pochwalają spożywanie przedmotów niebędących jedzeniem.

Szkodliwe lekarstwa i sposoby leczenia

Promowanie lub polecanie zażywania szkodliwych substancji bądź stosowania szkodliwych kuracji jest niedozwolone. Poniżej znajduje się kilka przykładów. To nie jest pełna lista. 
 • Roztwór Mineral Solution
 • „Czarna maść”

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Nie publikuj treści, jeśli uważasz, że mogą one naruszać te zasady.

Co się dzieje, gdy treść narusza zasady

Jeśli Twój materiał narusza te zasady, usuniemy go i wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem. Jeśli po raz pierwszy zdarzyło Ci się opublikować treści, które naruszają Wytyczne dla społeczności, otrzymasz od nas upomnienie, ale na Twój kanał nie zostanie nałożona żadna kara. Jeśli taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, nałożymy ostrzeżenie na Twój kanał. Po otrzymaniu trzech ostrzeżeń Twój kanał zostanie zamknięty. Dowiedz się więcej o naszym systemie ostrzeżeń.

 •  Więcej informacji znajdziesz w Akademii twórców

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych Wytycznych dla społeczności, oglądając filmy i rozwiązując quizy? Sprawdź kurs w Akademii twórców.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?