Zasady dotyczące treści szkodliwych i niebezpiecznych

Bezpieczeństwo naszych twórców, widzów i partnerów jest dla nas najważniejsze. Dlatego oczekujemy, że wszyscy użytkownicy będą pomagać nam w dbaniu o bezpieczeństwo tej wyjątkowej i aktywnej społeczności. Niezwykle istotne jest zapoznanie się z wytycznymi dla społeczności oraz zrozumienie tego, jaką rolę odgrywają one we wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w YouTube. Poświęć chwilę, by dokładnie przeczytać poniższe zasady. Możesz też zajrzeć na tę stronę, gdzie znajdziesz kompletną listę naszych wytycznych.
Uwaga: niedawno zaktualizowaliśmy wytyczne dla społeczności, by lepiej wyjaśnić zasady dotyczące nieprawdziwych informacji w YouTube. Aby zapoznać się z tymi zasadami, przeczytaj nasze artykuły o nieprawdziwych informacjach oraz nieprawdziwych informacjach na temat wyborów.

YouTube nie zezwala na treści zachęcające do niebezpiecznych lub nielegalnych działań, które mogą spowodować poważne obrażenia fizyczne lub śmierć.

Jeśli zobaczysz treści, które naruszają te zasady, zgłoś je. Instrukcje zgłaszania naruszeń wytycznych dla społeczności znajdziesz tutaj. Jeżeli znajdziesz więcej filmów lub komentarzy, które warto zgłosić, możesz zgłosić cały kanał.

Co ta zasada oznacza dla Ciebie

Jeśli publikujesz treści

Nie publikuj w YouTube treści, które pasują do któregokolwiek z tych opisów.

 • Wyjątkowo niebezpieczne wyzwania: wyzwania, które stwarzają bezpośrednie ryzyko obrażeń.
 • Niebezpieczne lub groźne żarty: żarty, które sprawiają, że ich ofiary odczuwają strach przed nadciągającym poważnym niebezpieczeństwem, lub wywołują stan zagrożenia emocjonalnego u nieletnich.
 • Instrukcje zabijania lub krzywdzenia: pokazywanie widzom, jak wykonywać czynności mające na celu zabijanie lub okaleczanie innych. Przykładem mogą być treści przedstawiające, jak zbudować bombę, by zranić lub zabić inne osoby.
 • Zażywanie lub produkowanie twardych narkotyków: treści przedstawiające nadużywanie narkotyków twardych, takich jak kokaina lub opioidy, albo instrukcje produkcji takich substancji. Narkotyki twarde to narkotyki, które (w większości przypadków) prowadzą do uzależnienia.
 • Zaburzenia odżywiania: treści, które zachwalają lub gloryfikują anoreksję bądź inne zaburzenia odżywiania albo zachęcają do naśladowania takich zachowań.Zaburzenia odżywiania to inaczej nieprawidłowe lub zaburzone nawyki żywieniowe, które negatywnie wpływają na zdrowie danej osoby (dotyczy to także spożywania przedmiotów niebędących żywnością).
 • Brutalne wydarzenia: promowanie lub wychwalanie tragedii takich jak strzelaniny w szkołach.
 • Instrukcje dotyczące kradzieży lub oszukiwania: pokazywanie widzom, jak kraść dobra materialne, lub promowanie nieuczciwych zachowań.
 • Hakowanie: instruowanie użytkowników, jak używać komputera i technologii informatycznych do kradzieży danych uwierzytelniających, ujawniania danych osobowych lub krzywdzenia innych osób poprzez m.in. włamywanie się na konta w mediach społecznościowych.
 • Omijanie płatności za cyfrowe treści lub usługi: pokazywanie widzom, jak używać aplikacji, witryn lub innych technologii informacyjnych, aby uzyskać nieautoryzowany bezpłatny dostęp do treści audio lub audiowizualnych, pełnych wersji gier wideo, oprogramowania lub usług strumieniowego przesyłania danych, za które normalnie trzeba zapłacić.

Pamiętaj, że ta lista nie jest wyczerpująca.

Nie publikuj treści, które przedstawiają osobę nieletnią uczestniczącą w niebezpiecznych działaniach lub zachęcają osoby nieletnie do udziału takich działaniach. Nigdy nie stawiaj nieletnich w niebezpiecznych sytuacjach, które mogą prowadzić do obrażeń. Do takich sytuacji należą m.in. niebezpieczne wyczyny kaskaderskie, wyzwania i żarty. Więcej informacji o bezpieczeństwie dzieci znajdziesz tutaj.

Materiały z ograniczeniem wiekowym

Zanim zdecydujemy, czy treść zostanie usunięta czy objęta ograniczeniami wiekowymi, bierzemy pod uwagę wymienione tu czynniki. Pamiętaj, że ta lista nie jest wyczerpująca.

 • Czy przedstawione w filmie działanie może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
 • Czy osoby biorące udział w tym działaniu są wyszkolonymi profesjonalistami i podjęły właściwe środki, by zapobiec obrażeniom.
 • Czy nieletni mogą łatwo naśladować przedstawione działanie.
 • Czy materiał może zostać wykorzystany do popełnienia poważnych aktów przemocy.
 • Czy przesłany materiał ma charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny.
 • Czy materiał zawiera komentarz, który odradza podejmowanie konkretnych działań.
 • Czy użytkownik może ocenić autentyczność wydarzeń w filmie.
 • Czy treści promują produkt, który zawiera narkotyki, nikotynę lub substancję kontrolowaną.

Przykłady filmów z ograniczeniami wiekowymi

 • Filmy przedstawiające rzekomo niebezpieczne żarty, które dla widzów wyglądają autentycznie.
 • Filmy prezentujące reakcje na niebezpieczne wyzwania, które nie odradzają podejmowania takich działań.
 • Filmy promujące punkty sprzedaży marihuany.
 • Filmy z recenzjami marek olejków do e-papierosów.
 • Film z instrukcjami dotyczącymi oszukiwania lub pomagającymi w oszukiwaniu.

Możemy zezwolić na publikację filmów przedstawiających niebezpieczne działania, jeśli mają one charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny (EDNA). Na przykład reportaż o ryzyku, jakie niosą zabawy z podduszaniem, byłby prawdopodobnie do zaakceptowania, ale publikowanie wyjętych z kontekstu klipów z tego samego reportażu już nie.

Te zasady dotyczą filmów, opisów filmów, komentarzy, transmisji na żywo i wszelkich innych usług lub funkcji YouTube.

Wyjątkowo niebezpieczne wyzwania

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. Pamiętaj: to nie jest pełna lista.

 • Podduszanie: prezentowanie działań, które uniemożliwiają oddychanie lub mogą doprowadzić do uduszenia w wyniku:
  • zadławienia, uduszenia lub próby powieszenia się;
  • połknięcia rzeczy, które nie są jedzeniem.
 • Nieprawidłowe korzystanie z broni: używanie broni, takiej jak broń palna lub noże, bez podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa lub w sposób, który może doprowadzić do obrażeń fizycznych. Dotyczy to również wyzwania, w którym osoba występująca w filmie celuje z broni palnej do innej osoby, aby sprowokować ją do wyciągnięcia broni.
 • Spożywane szkodliwych substancji: połykanie przedmiotów, które nie są jedzeniem, bądź przyjmowanie substancji chemicznych, które mogą doprowadzić do chorób lub zatrucia. Dotyczy to również wyzwań polegających na spożywaniu detergentów.
 • Podpalanie, zamrażanie, rażenie prądem: działania, które niosą ze sobą ryzyko poważnych poparzeń, zamarznięcia, odmrożeń lub porażeń prądem. Dotyczy to również wyzwań takich jak podpalanie się czy oblewanie się wrzątkiem.
 • Okaleczanie i urazy tępymi przedmiotami: treści przedstawiające:
  • samookaleczanie;
  • powstrzymywanie się od prowadzenia zdrowego trybu życia;
  • upadki, zadawanie ran kłutych, kolizje, urazy przy użyciu tępych przedmiotów lub miażdżenie.
 • Wyzwania, w których biorą udział dzieci: pokazywanie nieletnich pijących alkohol, palących waporyzatory, e-papierosy, tytoń lub marihuanę albo obchodzących się nieodpowiednio ze sztucznymi ogniami.

Uwaga: możemy nałożyć ograniczenie wiekowe na treści, które są określone jako materiały edukacyjne lub dokumentalne. Na przykład dokument o samookaleczaniu może być dozwolony w YouTube, ale nie będzie dostępny dla wszystkich widzów.

Niebezpieczne lub groźne żarty

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. Pamiętaj: to nie jest pełna lista.

 • Umyślne zadawanie obrażeń fizycznych: zadawanie obrażeń niczego niespodziewającym się ofiarom żartów poprzez m.in. bicie czy dodawanie środków przeczyszczających do jedzenia lub napojów albo żarty polegające na rażeniu prądem.
 • Wywoływanie poczucia zagrożenia u innych osób: wprowadzanie innych osób w błąd poprzez sugerowanie im, że są w prawdziwym niebezpieczeństwie, nawet jeśli ostatecznie nie odniosą żadnych obrażeń. Obejmuje to m.in.:
  • grożenie bronią,
  • straszenie bombą,
  • wszczynanie fałszywych alarmów o niebezpiecznych osobach lub dzwonienie pod numery alarmowe bez przyczyny,
  • udawane wtargnięcia do domów lub kradzieże,
  • udawane porwania.
 • Wywoływanie stanu zagrożenia emocjonalnego u dzieci: żarty, które wywołują stan zagrożenia emocjonalnego u dzieci lub innych narażonych osób. Obejmuje to m.in.:
  • fałszywe zgony lub samobójstwa,
  • udawaną przemoc,
  • pozorowane porzucenie dziecka przez rodzica lub opiekuna,
  • prezentowanie rodzica lub opiekuna obrażającego lub poniżającego dziecko.

Uwaga: możemy nałożyć ograniczenie wiekowe na filmy przedstawiające żarty, w których biorą udział osoby dorosłe i które nie naruszają naszych zasad. Na przykład żart, w którym pojawia się realistycznie wyglądająca rana, może być dozwolony. Nie będzie on jednak dostępny dla wszystkich odbiorców.

Brutalne wydarzenia lub instrukcje zadawania obrażeń

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. Pamiętaj: to nie jest pełna lista.
 • Konstruowanie bomb: pokazywanie widzom, jak zranić lub zabić inne osoby, budując bombę taką jak:
  • bomba rurowa,
  • ładunek wybuchowy w przesyłce,
  • kamizelka z materiałami wybuchowymi,
  • koktajl Mołotowa.
 • Przemoc wobec dzieci: prawdziwe bójki lub sceny przemocy, w których biorą udział dzieci.

Uwaga: możemy nałożyć ograniczenie wiekowe na takie treści, jeśli mają one charakter edukacyjny lub dokumentalny. Na przykład materiały przedstawiające akt przemocy w kontekście medycznym, akademickim, historycznym, filozoficznym lub informacyjnym mogą być dozwolone. Nie będą one jednak dostępne dla wszystkich odbiorców.

Zażywanie narkotyków

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. Lista nie jest wyczerpująca.

 • Prezentowanie używania narkotyków twardych: treści inne niż edukacyjne, które przedstawiają zażywanie narkotyków przyjmowanych dożylnie, takich jak heroina, lub wąchanie kleju.
 • Produkowanie narkotyków twardych: treści inne niż edukacyjne, które pokazują, jak produkować narkotyki.
 • Nieletni pijący alkohol lub zażywający narkotyki: pokazywanie nieletnich pijących alkohol, palących waporyzatory, e-papierosy, tytoń lub marihuanę albo obchodzących się nieodpowiednio ze sztucznymi ogniami.
 • Sprzedawanie narkotyków miękkich i twardych: promowanie narkotyków, by je sprzedać. Jeśli w opisie podasz linki stron, na których sprzedawane są narkotyki, Twój kanał zostanie zamknięty.
 • Stosowanie sterydów: treści inne niż edukacyjne pokazujące, jak zażywać sterydy w celach rekreacyjnych (np. kulturystycznych).
Uwaga: jeśli tego typu materiały mają charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny, możemy nałożyć na nie ograniczenie wiekowe. Jeżeli na przykład w dokumencie o narkotykach podawanych dożylnie pojawiają sceny przedstawiające wstrzykiwanie narkotyków, ten film może być dozwolony w YouTube, ale nie będzie dostępny dla wszystkich odbiorców. Jeżeli Twoje treści prezentują przedmioty przeznaczone do zażywania narkotyków, również mogą otrzymać ograniczenie wiekowe.

Zaburzenia odżywiania

Poniższe typy treści nie są dozwolone w YouTube. To nie jest pełna lista.
 • Używanie w metadanych słów lub zwrotów, które promują bądź pochwalają zaburzenia odżywiania.
 • Filmy, które promują bądź pochwalają spożywanie przedmiotów niebędących jedzeniem.
 

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Jeśli uważasz, że Twój materiał może naruszać te zasady, nie publikuj go.

Co się stanie, jeśli treść narusza te zasady

Jeśli Twój materiał narusza te zasady, usuniemy go i wyślemy Ci e-maila z powiadomieniem. Jeżeli po raz pierwszy zdarzyło Ci się naruszyć wytyczne dla społeczności, najprawdopodobniej otrzymasz od nas upomnienie, ale na Twój kanał nie zostanie nałożona żadna kara. Jeśli taka sytuacja zdarzyła się już wcześniej, możemy nałożyć na Twój kanał ostrzeżenie. Jeżeli otrzymasz 3 ostrzeżenia w ciągu 90 dni, Twój kanał zostanie zamknięty. Dowiedz się więcej o naszym systemie ostrzeżeń.

Możemy zamknąć Twój kanał lub konto za wielokrotne naruszenia wytycznych dla społeczności albo Warunków usługi. Możemy też zamknąć kanał lub konto za pojedynczy przypadek poważnego naruszenia albo gdy głównym celem kanału jest działanie naruszające zasady. Więcej informacji o zamykaniu kont i kanałów znajdziesz tutaj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false