Beleid tegen schadelijke of gevaarlijke content

De veiligheid van onze creators, kijkers en partners heeft onze hoogste prioriteit. We hebben jullie hulp nodig om deze unieke en levendige community te beschermen. Het is belangrijk dat je begrijpt wat de Communityrichtlijnen inhouden en welke rol ze spelen in onze gedeelde verantwoordelijkheid om YouTube veilig te houden. Neem de tijd om het beleid hieronder zorgvuldig door te lezen. Je kunt ook naar deze pagina gaan voor een volledige lijst van onze richtlijnen.
Opmerking: We hebben onlangs onze Communityrichtlijnen geüpdatet om meer duidelijkheid te geven over misleidende informatie op YouTube. Deze beleidsregels vind je in onze artikelen over misleidende informatie en misleidende informatie over verkiezingen.

YouTube verbiedt content waarin gevaarlijke of illegale activiteiten worden aangemoedigd die kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden.

Meld het als je content ziet die dit beleid schendt. Hier lees je hoe je schendingen van onze Communityrichtlijnen meldt.Als je meerdere video's of reacties wilt melden, kun je het kanaal melden.

Wat dit beleid voor jou betekent

Als je content post

Post geen content op YouTube die voldoet aan een van de beschrijvingen hieronder.

 • Extreem gevaarlijke challenges: Uitdagingen die een direct risico op lichamelijk letsel met zich meebrengen.
 • Gevaarlijke of bedreigende practical jokes: Practical jokes waarbij slachtoffers vrezen voor ernstig fysiek gevaar of die ernstig emotioneel leed veroorzaken bij minderjarigen.
 • Instructies om te doden of te verwonden: Kijkers laten zien hoe ze activiteiten kunnen uitvoeren die bedoeld zijn om anderen te doden of te verminken. Bijvoorbeeld met aanwijzingen voor het maken van een bom die is bedoeld om mensen te verwonden of te doden.
 • Gebruik of productie van harddrugs: Content waarin harddrugs zoals cocaïne of opioïden worden misbruikt of waarin wordt getoond hoe je deze drugs produceert. Harddrugs zijn drugs die (overwegend) tot fysieke verslaving kunnen leiden.
 • Eetstoornissen: Content waarin anorexia en andere eetstoornissen worden verheerlijkt of waarin kijkers worden aangemoedigd hun leefstijl hierop te baseren. Eetstoornissen worden gekenmerkt door abnormale of afwijkende eetgewoonten die een negatieve invloed hebben op iemands gezondheid (waaronder ook het eten van non-foodartikelen).
 • Gewelddadige gebeurtenissen: Promotie of verheerlijking van gewelddadige tragische gebeurtenissen, zoals schietpartijen op scholen.
 • Instructies voor diefstal of valsspelen: Video's waarin wordt uitgelegd hoe kijkers producten kunnen stelen of waarin oneerlijk gedrag wordt gepromoot.
 • Instructies voor hacken: Video's waarin wordt uitgelegd hoe je moedwillig computers of informatietechnologie gebruikt om inloggegevens te stelen, persoonsgegevens in gevaar te brengen of anderen ernstige schade toe te brengen door bijvoorbeeld (maar niet alleen) socialmedia-accounts te hacken.
 • Omzeilen van betaling voor digitale content of services: Kijkers laten zien hoe ze apps, websites of andere informatietechnologieën gebruiken om ongeoorloofde kosteloze toegang te krijgen tot audiocontent, audiovisuele content, volledige videogames, software of streamingservices waarvoor ze normaal gesproken moeten betalen.

Onthoud dat dit geen volledige lijst is. Dit beleid is ook van toepassing op externe links in je content. Deze links kunnen verschillende vormen hebben, van klikbare URL's tot gesproken woorden van creators die kijkers via hun video doorsturen naar andere sites.

Post geen content waarin een minderjarige deelneemt aan gevaarlijke activiteiten of waarin minderjarigen worden aangemoedigd deel te nemen aan gevaarlijke activiteiten. Breng minderjarigen nooit in gevaarlijke situaties die tot letsel kunnen leiden, zoals gevaarlijke stunts, uitdagingen of practical jokes. Je vindt hier meer informatie over de veiligheid van kinderen.

Video's met leeftijdsbeperking

De volgende overwegingen kunnen een rol spelen wanneer we besluiten een leeftijdsbeperking in te stellen voor content of deze te verwijderen. Onthoud dat dit geen volledige lijst is.

 • Kan de getoonde handeling leiden tot ernstige verwondingen of overlijden?
 • Zijn de personen die de handeling uitvoeren professionals die voorbereidingen hebben getroffen om letsel te voorkomen?
 • Kunnen minderjarigen de getoonde handeling makkelijk imiteren?
 • Kan de content worden gebruikt om ernstige gewelddadige handelingen uit te voeren?
 • Is de video van educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke aard?
 • Wordt er commentaar gegeven waarin de handeling wordt ontmoedigd?
 • Kan de kijker zien of het echt of nep is?
 • Wordt er in de content een product gepromoot dat drugs, nicotine of een andere gereguleerde stof bevat?

Voorbeelden van video's met een leeftijdsbeperking

 • Een video over in scène gezette schadelijke pranks die zo echt lijken dat de kijker niet weet of ze echt of nep zijn.
 • Een reactievideo bij een gevaarlijke challenge, zonder commentaar waarin deelname aan de challenge wordt ontmoedigd.
 • Een video waarin een apotheek wordt gepromoot waar cannabis wordt verkocht.
 • Een reviewvideo over merken e-liquid met nicotine.
 • Een video met instructies voor oneerlijk gedrag of waarin oneerlijk gedrag mogelijk wordt gemaakt.

We kunnen video's waarin gevaarlijke handelingen voorkomen toestaan als het doel een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke aard heeft. Een nieuwsbericht over het gevaar van wurgspelletjes is bijvoorbeeld gepast, maar mogelijk is het niet toegestaan om zonder context fragmenten uit dat nieuwsbericht te posten.

Dit beleid is van toepassing op video's, videobeschrijvingen, reacties, livestreams en andere YouTube-producten en -functies.

Extreem gevaarlijke challenges

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst. 

 • Verstikking: Alle activiteiten waarbij ademhalen niet mogelijk is of waarbij verstikking kan optreden, zoals:
  • Wurg-, verdrinkings- of ophangingsspelletjes
  • Het eten van non-foodartikelen
 • Verkeerd gebruik van wapens: Wapens, zoals vuurwapens of messen, gebruiken zonder de juiste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen of op een manier waarbij er fysiek letsel kan ontstaan. Dit omvat ook de zogenaamde No Lackin' Challenge. 
 • Schadelijke stoffen innemen: Non-foodartikelen of chemicaliën eten, consumeren of inbrengen die kunnen leiden tot ziekte of vergiftiging. Dit omvat challenges waarbij je schoonmaakmiddel moet innemen. 
 • Verbranding, bevriezing en elektrocutie: Activiteiten met een inherent risico op ernstige verbranding, bevriezing of elektrocutie. Dit omvat de vuurchallenge en de heetwaterchallenge. 
 • Verminking en stomp trauma: Activiteiten zoals:
  • Zelfverminking
  • Afwijkende gezondheidspraktijken
  • Vallen, spietsen, botsen, pletten en stomp trauma toebrengen.
 • Challenges met kinderen: Laten zien dat minderjarigen alcohol drinken, vaporizers gebruiken, tabak, e-sigaretten of marihuana roken. 

Opmerking: We kunnen een leeftijdsbeperking opleggen aan video's waarin op educatieve of informatieve wijze uitleg wordt gegeven over dit type content. Een documentaire over zelfverminking is dus mogelijk wel toegestaan, maar niet beschikbaar voor kijkers van alle leeftijden. 

Gevaarlijke of bedreigende practical jokes 

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst. 

 • Opzettelijk fysiek letsel toebrengen: Fysiek letsel toebrengen aan nietsvermoedende slachtoffers van practical jokes, door ze te slaan, laxeermiddelen in hun eten en drinken te stoppen of ze iets schokkends te laten overkomen. 
 • Iemand het gevoel geven dat hij of zij direct gevaar loopt: Andere mensen laten geloven dat ze daadwerkelijk gevaar lopen, zelfs als ze daarbij geen fysiek letsel oplopen. Hierbij gaat het onder andere om het volgende:
  • Bedreiging met wapens
  • Valse bommeldingen
  • Neptelefoontjes naar alarmnummers
  • Nepinvallen of -overvallen
  • Nepontvoeringen
 • Emotioneel leed bij kinderen: Practical jokes die emotioneel leed bij kinderen of andere kwetsbare individuen kunnen veroorzaken. Hierbij gaat het onder andere om het volgende:
  • Het in scène zetten van overlijden of zelfmoord
  • Nepgeweld
  • Doen alsof een ouder of verzorger een kind in de steek gaat laten
  • Tonen dat een ouder of verzorger verbaal agressief is tegen een kind of het kind bespot of belachelijk maakt

Opmerking: We kunnen een leeftijdsbeperking opleggen aan practical jokes met volwassenen waarbij ons beleid niet wordt geschonden. Een practical joke met een realistisch ogende verwonding is dus mogelijk wel toegestaan. De video zal daarentegen niet beschikbaar zijn voor kijkers van alle leeftijden. 

Gewelddadige gebeurtenissen of instructies om schade toe te brengen 

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • Bommen maken: Kijkers laten zien hoe ze een bom kunnen maken die bedoeld is om mensen te verwonden of te doden, zoals:
  • Pijpbommen
  • Bombrieven
  • Bomvesten
  • Molotovcocktails
 • Geweld waarbij kinderen betrokken zijn: Echte vechtpartijen of echt geweld tussen kinderen. 

Opmerking: We kunnen een leeftijdsbeperking opleggen aan dit type content als het informatief of educatief van aard is. Content met een medisch, academisch, historisch, filosofisch of actueel perspectief is dus mogelijk wel toegestaan. De video zal daarentegen niet beschikbaar zijn voor kijkers van alle leeftijden. 

Drugsgebruik 

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.

 • Gebruik van harddrugs tonen: Niet-educatieve content met mensen die intraveneuze drugs zoals heroïne injecteren of die lijm snuiven.
 • Harddrugs maken: Niet-educatieve content waarin wordt uitgelegd hoe je drugs maakt.
 • Minderjarigen die alcohol of drugs gebruiken: Content waarin minderjarigen alcohol drinken, vaporizers gebruiken of tabak, e-sigaretten of marihuana roken.
 • Harddrugs of softdrugs verkopen: Content waarin drugs worden belicht met het doel ze te verkopen. Als je beschrijving links bevat om harddrugs te verkopen, wordt je kanaal beëindigd.
 • Gebruik van steroïden: Niet-educatieve content waarin wordt getoond hoe je steroïden gebruikt voor recreatieve doeleinden (zoals bodybuilding).
Opmerking: We kunnen desondanks een leeftijdsbeperking instellen voor content van educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke aard. Een documentaire over intraveneuze drugs waarin je drugsinjecties ziet is dus mogelijk wel toegestaan, maar niet beschikbaar voor kijkers van alle leeftijden. Als je content artikelen voor drugsgebruik toont, kan er ook een leeftijdsbeperking worden opgelegd.

Eetstoornissen

De volgende soorten content zijn niet toegestaan op YouTube. Dit is geen volledige lijst.
 • In metadata woorden of uitdrukkingen gebruiken die eetstoornissen promoten of verheerlijken.
 • Video's die het eten van non-foodartikelen promoten of verheerlijken.
 

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Post geen content als je denkt dat deze dit beleid schendt.

Wat er gebeurt als content dit beleid schendt

Als je content dit beleid schendt, verwijderen we de content en sturen we je een e-mail om je dit te laten weten. Als dit de eerste keer is dat je onze Communityrichtlijnen schendt, krijg je waarschijnlijk een melding, maar worden er geen maatregelen genomen tegen je account. Als het niet de eerste keer is, geven we je kanaal mogelijk een waarschuwing. Als je 3 waarschuwingen binnen 90 dagen krijgt, wordt je kanaal beëindigd. Hier vind je meer informatie over ons waarschuwingssysteem.

We kunnen je kanaal of account beëindigen vanwege herhaaldelijke schendingen van de Communityrichtlijnen of Servicevoorwaarden. We kunnen je kanaal of account ook beëindigen vanwege een afzonderlijk geval van ernstig misbruik of als het kanaal vooral content bevat die ons beleid schendt. Meer informatie over kanaal- en accountbeëindiging vind je hier.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
59
false