Beleid inzake schadelijke of gevaarlijke content

Content die tot doel heeft gevaarlijke of illegale activiteiten aan te moedigen die het risico van ernstig lichamelijk letsel of overlijden met zich meebrengen, is niet toegestaan op YouTube.

Meld het als je content ziet die dit beleid schendt. Instructies voor het melden van schendingen van onze communityrichtlijnen zijn hier beschikbaar. Als je meerdere video's, reacties of het volledige kanaal van een gebruiker wilt melden, ga je naar onze rapportagetool. Hiermee kun je meer informatie aan je klacht toevoegen.

Wat betekent dit precies?

Als je content post

Post geen content op YouTube die voldoet aan een van de onderstaande beschrijvingen.

 • Instructies om te doden of te verwonden: kijkers laten zien hoe ze activiteiten moeten uitvoeren die bedoeld zijn om anderen te doden of te verminken, bijvoorbeeld aanwijzingen geven voor het maken van een bom die is bedoeld om mensen te verwonden of te doden
 • Gebruik of productie van harddrugs: content waarin mensen gereguleerde stoffen zoals cocaïne of opioïden gebruiken, of content met instructies voor het produceren van drugs
 • Extreem gevaarlijke uitdagingen: uitdagingen die een direct risico op lichamelijk letsel met zich meebrengen, zoals het verstikkingsspel, uitdagingen waarbij iemand in brand wordt gestoken, uitdagingen waarbij wasmiddel moet worden gegeten, uitdagingen waarbij vuurwapens worden getrokken of uitdagingen met heet water
 • Gevaarlijke of bedreigende grappen: practical jokes die ervoor zorgen dat slachtoffers ernstig fysiek gevaar vrezen, of die ernstige emotionele problemen veroorzaken bij minderjarigen
 • Eetstoornissen: content waarin mensen met anorexia of andere eetstoornissen worden geprezen omdat ze zijn afgevallen, erover opscheppen of anderen aanmoedigen om het gedrag te imiteren
 • Gewelddadige gebeurtenissen: gewelddadige tragedies promoten of verheerlijken, zoals schietpartijen op scholen
 • Instructies voor diefstal: gebruikers laten zien hoe ze geld of producten kunnen stelen
 • Instructies voor hacken en phishing: gebruikers laten zien hoe ze beveiligde computersystemen kunnen omzeilen of gebruikersgegevens en persoonlijke gegevens kunnen stelen

Let op: Dit is geen volledige lijst.

Post geen content waarin een minderjarige deelneemt aan gevaarlijke activiteiten of minderjarigen worden aangemoedigd gevaarlijke activiteiten uit te voeren. Breng minderjarigen nooit in gevaarlijke situaties die tot letsel kunnen leiden, zoals gevaarlijke stunts, uitdagingen of practical jokes. Je vindt hier meer informatie over de veiligheid van kinderen.

Video's met leeftijdsbeperking

De volgende overwegingen kunnen een rol spelen wanneer we besluiten een leeftijdsbeperking in te stellen voor content of deze te verwijderen. Let op: Dit is geen volledige lijst.

 • Kan de getoonde handeling leiden tot ernstige verwondingen of overlijden?
 • Zijn de personen die de handeling uitvoeren professionals die voorbereidingen hebben getroffen om letsel te voorkomen?
 • Kan de handeling makkelijk door minderjarigen worden geïmiteerd?
 • Kan de content worden gebruikt om ernstige gewelddadige handelingen uit te voeren?
 • Is de video van educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke aard?

Een video waarin gevaarlijke handelingen worden getoond, wordt mogelijk toegelaten als de video voornamelijk van educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke aard is, en als de video niet nodeloos expliciet is. Een nieuwsbericht over het gevaar van wurgspelletjes is bijvoorbeeld gepast, maar mogelijk is het niet toegestaan om zonder context fragmenten uit dat nieuwsbericht te posten.

Dit beleid is van toepassing op video's, videobeschrijvingen, reacties, live streams en andere YouTube-producten en -functies.

Voorbeelden

Hier volgen enkele voorbeelden van content die niet is toegestaan op YouTube.

 • Gebruikers laten zien hoe ze een bom kunnen maken die bedoeld is om mensen te verwonden of te doden, zoals een pijpbom, een pakketbom, een kledingstuk met explosieven of een molotovcocktail.

 • Practical jokes waarbij mensen worden achtervolgd door iemand die met wapens zwaait, of waarbij ze ernstige lichamelijke verwondingen kunnen oplopen, bijvoorbeeld door van extreme hoogten te worden geduwd.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Plaats geen content waarvan je denkt dat die in strijd zou kunnen zijn met dit beleid.

Meer voorbeelden

 • Niet-educatieve content met mensen die intraveneuze drugs zoals heroïne injecteren.
 • Content met minderjarigen die roken of vapen.
 • Practical jokes die kinderen ernstige emotionele problemen bezorgen, zoals door de dood van een ouder of voogd in scène te zetten, door kinderen te schande te zetten of door te doen alsof een kind door een ouder of voogd in de steek wordt gelaten.
 • Een video die laat zien hoe je stiekem drugs in het drankje van een ander kunt doen.
 • Gebruikers laten zien hoe ze een geldautomaat kunnen hacken.
 • Video's waarin gebruikers wordt geleerd hoe ze zich kunnen voordoen als een bank bij een phishingaanval en zo de gebruikersnaam en het wachtwoord van een slachtoffer kunnen bemachtigen.
 • Gebruikers laten zien hoe ze betalingsprocessen kunnen omzeilen om software of apps gratis te downloaden.

Wat gebeurt er wanneer content dit beleid schendt?

Als je content dit beleid schendt, verwijderen we de content en sturen we je een e-mail om je dit te laten weten. Als dit de eerste keer is dat je content hebt gepost die onze communityrichtlijnen schendt, ontvang je een melding, maar worden er geen maatregelen genomen tegen je account. Als het niet de eerste keer is, geven we je kanaal een waarschuwing. Je kanaal wordt beëindigd als je drie waarschuwingen hebt gekregen. Je kunt hier meer informatie vinden over ons waarschuwingssysteem.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?