Beleid inzake schadelijke of gevaarlijke content

We hebben onlangs updates aangekondigd voor ons beleid rondom gevaarlijke uitdagingen en pranks. Uitdagingen met een duidelijk risico op overlijden zijn niet toegestaan op YouTube. Content waarin een kind deelneemt aan gevaarlijke uitdagingen die een direct risico op verwonding of lichamelijk letsel met zich meebrengen, is ook niet toegestaan op YouTube.

We staan ook geen pranks toe waarbij slachtoffers denken dat ze in fysiek gevaar verkeren of pranks die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Gevaarlijke of grove pranks die emotioneel leed bij kinderen kunnen veroorzaken, zijn niet toegestaan.

Het lijkt misschien niet eerlijk dat je sommige zaken niet mag weergeven vanwege de mogelijke reactie van kijkers. Toch gaat sommige content ons echt te ver. Het gaat hierbij om content die bedoeld is om geweld of gevaarlijke of illegale activiteiten met een risico op ernstige verwondingen of de dood te stimuleren.

We leggen ook beperkingen op aan content die bedoeld is voor de verkoop van bepaalde gereguleerde of illegale goederen en diensten. Dit geldt voor rechtstreekse verkoop en voor links naar sites waarop de goederen en diensten worden verkocht. Dit zijn onder andere drugs, (recept)geneesmiddelen, alcohol, nicotineproducten, online casino's, valse documenten of gestolen creditcardgegevens.

Dit zijn enkele typen video's waarvan wij vinden dat ze gevaarlijke of illegale activiteiten aanmoedigen:

 • Instructies voor het maken van bommen
 • Uitdagingen die aanzetten tot handelingen met een inherent risico op ernstige verwondingen
 • Pranks waarbij slachtoffers de indruk hebben fysiek gevaar te lopen
 • Pranks die emotioneel leed bij kinderen veroorzaken
 • Gebruik van harddrugs
 • Andere handelingen die kunnen leiden tot ernstige verwondingen

Een video waarin gevaarlijke handelingen worden getoond, wordt mogelijk toegelaten als de video voornamelijk van educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke aard is, en als de video niet nodeloos expliciet is. Een nieuwsartikel over het gevaar van wurgspelletjes is gepast, maar fragmenten uit dezelfde documentaire zonder context mogelijk niet.

Video's die anderen aanzetten tot het plegen van geweld zijn op YouTube ten strengste verboden. Als je video aanzet tot geweld of anderen met geweld bedreigt, wordt deze van de site verwijderd.

We zijn zeer alert op schadelijke of gevaarlijke video's waar kinderen bij betrokken zijn. Post geen video's waarin je een minderjarige toont die meedoet aan een schadelijke of gevaarlijke activiteit. Ter bescherming van kinderen stellen we mogelijk leeftijdsbeperkingen in voor video's waarin volwassenen meedoen aan activiteiten met een hoog risico op letsel of overlijden.

We stellen onszelf de volgende vragen wanneer we beslissen een leeftijdsbeperking in te stellen of een waarschuwing te geven voor een video:
 • Kan de getoonde handeling leiden tot ernstige verwondingen of overlijden?
 • Zijn de personen die de handeling uitvoeren professionals die alle nodige voorbereidingen hebben getroffen om letsel te voorkomen?
 • Kan de handeling makkelijk door kinderen worden nagedaan?
 • Kan de content worden gebruikt om ernstig geweld te plegen?
 • Is de video van educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke aard?

Schadelijke of gevaarlijke content melden

De video markeren: als je denkt dat een video dit beleid schendt of niet voor kijkers van alle leeftijden geschikt is, kun je de video melden door deze te markeren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?