Beleid inzake schadelijke of gevaarlijke content

Het lijkt misschien niet eerlijk dat je sommige zaken niet mag weergeven vanwege de mogelijke reactie van kijkers. Toch gaat content die is bedoeld om geweld of gevaarlijke, illegale activiteiten met een risico op ernstige verwondingen of de dood te stimuleren, ons echt te ver.

Video's waarvan wij vinden dat deze gevaarlijke of strafbare activiteiten aanmoedigen zijn onder andere: instructies voor het maken van bommen, wurgspelletjes, het gebruik van harddrugs of andere handelingen die ernstig letsel kunnen veroorzaken. Een video die gevaarlijke handelingen toont, wordt mogelijk toegelaten als het hoofddoel van de video van educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke (EDSA) aard is, en het niet nodeloos expliciet is. Een nieuwsartikel over het gevaar van wurgspelletjes is gepast, maar fragmenten uit dezelfde documentaire zonder context mogelijk niet.

Video's die anderen aanzetten tot het plegen van geweld zijn op YouTube ten strengste verboden. Als je video aan anderen vraagt om geweld te plegen of mensen met geweld bedreigt, dan wordt deze van de site verwijderd.

Wij zijn erg gevoelig voor schadelijke of gevaarlijke video's waar minderjarigen bij betrokken zijn. Als je video een minderjarige toont die meedoet aan een schadelijke of gevaarlijke activiteit, plaats deze dan niet. Ter bescherming van minderjarigen plaatsen wij mogelijk leeftijdsbeperkingen op video's waarin volwassenen meedoen aan activiteiten met een hoog risico op letsel of overlijden.

Onze overwegingen wanneer we beslissen om een video een leeftijdsbeperking of waarschuwing te geven:
  • Kan de getoonde handeling leiden tot ernstige verwondingen of overlijden.
  • Zijn de personen die de handeling uitvoeren professionals die alle nodige voorbereidingen om letsel te voorkomen hebben getroffen.
  • Kan de handeling makkelijk door minderjarigen worden geïmiteerd.
  • Kunnen de video's worden gebruikt om ernstige gewelddadige handelingen uit te voeren.
  • Is de video van educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke aard.

Schadelijke of gevaarlijke content melden

Markeer de video: als je denkt dat een video dit beleid schendt of niet voor kijkers van alle leeftijden geschikt is, kun je de video markeren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?