Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Schadelijke of gevaarlijke video's

Hoewel het niet helemaal eerlijk is om te zeggen dat je iets niet mag laten zien vanwege de mogelijke reactie van gebruikers, trekken we de streep bij video's die aanzetten tot geweld of waarin gevaarlijke of illegale activiteiten worden gepromoot met een groot risico op ernstig lichamelijk letsel of de dood.

Video's waarvan wij vinden dat deze gevaarlijke of strafbare activiteiten aanmoedigen zijn onder andere: instructies voor het maken van bommen, wurgspelletjes, het gebruik van harddrugs of andere handelingen die ernstig letsel kunnen veroorzaken. Een video die gevaarlijke handelingen toont, wordt mogelijk toegelaten als het hoofddoel van de video van educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke (EDSA) aard is, en het niet nodeloos expliciet is. Een nieuwsartikel over het gevaar van wurgspelletjes is gepast, maar fragmenten uit dezelfde documentaire zonder context mogelijk niet.

Video's die anderen aanzetten tot het plegen van geweld zijn op YouTube ten strengste verboden. Als je video aan anderen vraagt om geweld te plegen of mensen met geweld bedreigt, dan wordt deze van de site verwijderd.

Wij zijn erg gevoelig voor schadelijke of gevaarlijke video's waar minderjarigen bij betrokken zijn. Als je video een minderjarige toont die meedoet aan een schadelijke of gevaarlijke activiteit, plaats deze dan niet. Ter bescherming van minderjarigen plaatsen wij mogelijk leeftijdsbeperkingen op video's waarin volwassenen meedoen aan activiteiten met een hoog risico op letsel of overlijden.

Onze overwegen bij de beslissing om een video een leeftijdsbeperking of waarschuwing te geven
  • Kan de getoonde handeling leiden tot ernstige verwonding of overlijden.
  • Zijn de personen die de handeling uitvoeren professionals die alle nodige voorbereidingen om letsel te voorkomen hebben getroffen.
  • Kan de handeling makkelijk door minderjarigen worden geïmiteerd.
  • Kunnen de video's worden gebruikt om ernstige gewelddadige handelingen uit te voeren.
  • Is de video van educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke aard.

Reporting harmful or dangerous content

De video markeren: je kunt video's waarvan je denkt dat ze dit beleid schenden, of niet gepast zijn voor alle leeftijden, rapporteren door de video te markeren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false