Vad är upphovsrätt?

I många länder är det så att när en person skapar ett originalverk i ett visst fysiskt medium äger han eller hon automatiskt upphovsrätten till verket. Som upphovsrättsinnehavare har personen ensamrätt att använda materialet. För det mesta är det bara upphovsrättsinnehavaren som kan ge tillåtelse åt någon annan att använda materialet. 

Vilka typer av verk omfattas av upphovsrätten?
  • audiovisuella verk, till exempel tv-program, filmer och onlinevideor
  • ljudinspelningar och musikkompositioner
  • skriftliga verk, till exempel föreläsningar, artiklar, böcker och musikkompositioner
  • grafiska verk, till exempel målningar, affischer och annonser
  • tv-spel och datorprogram
  • dramatik, till exempel pjäser och musikaler.

Idéer, fakta och processer omfattas inte av upphovsrätten. För att vara berättigat till upphovsrättsligt skydd i enlighet med upphovsrätten måste ett verk vara både kreativt och fixerat i en fysisk lagringsenhet. Namn och titlar omfattas inte som sådana av upphovsrätt.

Kan jag använda upphovsrättsskyddade verk utan att bryta mot upphovsrätten?

Det är möjligt att använda upphovsrättsskyddat innehåll utan att göra intrång i upphovsrätten, till exempel vid undantag från upphovsrätten som tillåten användning, skälig användning eller genom att få tillstånd att använda någon annans innehåll.

Funderar du på att använda någon annans musik i din video? Läs mer om alternativen för att använda musik:

Alternativ för att använda musik i dina videor

 

Vissa kreatörer väljer att tillåta andra att använda deras innehåll mot vissa villkor, en så kallad Creative Commons-licens.

Kan YouTube avgöra vem som äger upphovsrätten till ett verk?

Nej. YouTube kan inte medla i upphovsrättstvister. När vi får in en fullständig och giltig begäran om borttagning av upphovsrättsskäl tar vi bort innehållet i enlighet med gällande lag. När vi får ett giltigt bestridande av anmälan vidarebefordrar vi det till den person som begärde borttagningen. Sedan är det upp till parterna att lösa frågan i domstol.

Är upphovsrätt samma sak som varumärkesskydd?

Nej. Upphovsrätt är bara en form av immateriell egendom. Det är inte samma sak som varumärkesskydd, som skyddar varumärken, slogans, logotyper och andra källsymboler från att användas av andra för vissa ändamål. Det skiljer sig också från patenträtten, som skyddar uppfinningar.

YouTube erbjuder en separat borttagningsprocess för videor som bryter mot varumärkesskydd eller andra lagar.

Vad är skillnaden mellan upphovsrätt och integritet?

Att du är med i en video, på en bild eller i en ljudinspelning innebär inte att du äger upphovsrätten till den. Om din kompis till exempel filmade ett samtal mellan er två skulle hen äga upphovsrätten till videoinspelningen. Orden i samtalet är inte föremål för upphovsrätt och frikopplade från själva videon såvida de inte fastställts i förväg.

Om din vän eller någon annan har laddat upp en video, en bild eller en inspelning med dig utan ditt tillstånd, och du känner att det inkräktar på ditt privatliv eller hotar din säkerhet, kan du skicka in en integritetsanmälan.

Vanliga missuppfattningar om upphovsrätt

Nedan följer några vanliga missuppfattningar om upphovsrätt och hur den fungerar på YouTube. Tänk på att om du gör något av följande skyddar du inte ditt innehåll från begäranden om borttagning av upphovsrättsskäl eller Content ID-anspråk:

Missuppfattning 1: Om du informerar om vem upphovsrättsinnehavaren är får du använda upphovsrättsskyddat innehåll

Du får inte automatiskt rätten att använda upphovsrättsskyddat innehåll om du informerar om vem upphovsrättsinnehavaren är. Se till att du har fått alla nödvändiga rättigheter till alla upphovsrättsskyddade delar i din video innan du laddar upp den på YouTube.

Om du anser att din användning av upphovsrättsskyddat innehåll räknas som ett undantag från upphovsrätten, till exempel tillåten användning eller skälig användning, bör du tänka på att även om du lägger till eget material i någon annans upphovsrättsskyddade material kanske din video inte är berättigad till ett undantag från upphovsrätten. Tänk på att noggrant granska ditt innehåll och skaffa juridisk rådgivning om det behövs innan du laddar upp innehållet.

Missuppfattning 2: Du kan använda vilket innehåll som helst genom att hävda ideell användning

Upphovsrättsanspråk får göras på upphovsrättsskyddade verk även om du inte tjänar pengar på dem. Exempelvis räcker det inte att ange att uppladdningen ”endast görs i underhållningssyfte” eller är ”ideell”.

När det gäller upphovsrättsliga undantag, som tillåten användning eller skälig användning, undersöker domstolar noggrant syftet med användningen för att avgöra om den kvalificerar sig som undantag från upphovsrätten. Att användningen är icke-kommersiell kan vara till din fördel i analysen av användningen, men det är inte säkert att det är tillräckligt.

Missuppfattning 3: Om andra kreatörer gör det får du också göra det

Även om det finns videor som liknar den du har laddat upp betyder det inte nödvändigtvis att du också har rätt att lägga upp innehållet.

Ibland godkänner en upphovsrättsinnehavare att vissa verk visas på vår webbplats medan andra verk inte får visas. Det kan också vara så att liknande videor ägs av olika upphovsrättsinnehavare. Den ena kanske ger tillåtelse medan den andra inte gör det.

Missuppfattning 4: Du får använda innehåll som du köpt på iTunes eller i cd- eller dvd-format

Du har inte nödvändigtvis rätt att ladda upp innehåll på YouTube bara för att du har köpt det. Även om du talar om vem som är upphovsrättsinnehavare kan det fortfarande utgöra ett brott mot lagen om upphovsrätt att lägga upp videor som innehåller material som du har köpt.

Missuppfattning 5: Det är okej att använda innehåll du spelat in själv från tv, bio eller radio

Bara för att du spelat in något själv betyder det inte att du äger alla rättigheter för att ladda upp det på YouTube. Om någon annans upphovsrättsskyddade material förekommer i det du själv spelat in, till exempel upphovsrättsskyddad bakgrundsmusik, måste du få tillåtelse av upphovsrättsinnehavaren.

Missuppfattning 6: Det räcker med att ange att du ”inte har för avsikt att göra intrång i upphovsrätten”

Fraser som ”författaren innehar samtliga rättigheter”, ”inget intrång avses” eller ”jag äger inte” betyder inte att du har upphovsrättsinnehavarens tillstånd eller att användningen av innehåll räknas som ett undantag från upphovsrätten, till exempel tillåten användning eller skälig användning.

Missuppfattning 7: Det går bra att använda upphovsrättsskyddat innehåll om det bara är några sekunder

Allt upphovsrättsskyddat innehåll som används utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, även om det bara är några sekunder, kan leda till ett upphovsrättsanspråk på din video. Om du anser att din användning av innehållet räknas som ett undantag från upphovsrätten, till exempel tillåten användning eller skälig användning, bör du tänka på att endast domstolar kan fatta detta beslut.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny