Vad är upphovsrätt?

I många länder är det så att när en person skapar ett originalverk i ett visst fysiskt medium äger han eller hon automatiskt upphovsrätten till verket. Som upphovsrättsinnehavare har personen ensamrätt att använda materialet. För det mesta är det bara upphovsrättsinnehavaren som kan ge tillåtelse åt någon annan att använda materialet. 

Vilka typer av verk omfattas av upphovsrätten?
  • audiovisuella verk, till exempel tv-program, filmer och videor på webben
  • ljudinspelningar och musikkompositioner
  • skriftliga verk, till exempel föreläsningar, artiklar, böcker och musikkompositioner
  • grafiska verk, till exempel målningar, affischer och annonser
  • tv-spel och datorprogram
  • dramatik, till exempel pjäser och musikaler.

Idéer, fakta och processer omfattas inte av upphovsrätten. För att vara berättigat till upphovsrättsligt skydd i enlighet med upphovsrätten måste ett verk vara både kreativt och fixerat i ett konkret medium. Namn och titlar omfattas inte som sådana av upphovsrätt.

Kan jag använda upphovsrättsskyddade verk utan att bryta mot upphovsrätten?

Det går att använda ett upphovsrättsskyddat verk utan att bryta mot ägarens upphovsrätt. Antingen genom tillåten användning eller genom att få tillstånd att använda någon annans innehåll i din video.

Funderar du på att använda någon annans musik i din video? Läs mer om alternativen för att använda musik:

Alternativ för att använda musik i dina videor

 

Vissa kreatörer väljer att tillåta andra att använda deras innehåll mot vissa villkor, en så kallad Creative Commons-licens.

Kan YouTube avgöra vem som äger upphovsrätten till ett verk?

Nej. YouTube kan inte medla i upphovsrättstvister. När vi får ett meddelande om fullständig borttagning tar vi bort innehållet på det sätt som lagen kräver. När vi får ett giltigt bestridande av anmälan vidarebefordrar vi det till den person som begärde borttagningen. Sedan är det upp till parterna att lösa frågan i domstol.

Är upphovsrätt samma sak som varumärkesskydd?

Upphovsrätt är bara en form av immateriell egendom. Det är inte samma sak som varumärkesskydd, som skyddar varumärken, sloganer, logotyper och andra källsymboler från att användas av andra för vissa ändamål. Det skiljer sig också från patenträtten, som skyddar uppfinningar.

YouTube erbjuder en separat borttagningsprocess för videor som bryter mot varumärkesskydd eller andra lagar.

Vad är skillnaden mellan upphovsrätt och integritet?

Att du är med i en video, på en bild eller i en ljudinspelning innebär inte att du äger upphovsrätten till den. Om din kompis till exempel filmade ett samtal mellan er två skulle hen äga upphovsrätten till videoinspelningen. Orden i samtalet är inte föremål för upphovsrätt och frikopplade från själva videon såvida de inte fastställts i förväg.

Om din vän eller någon annan har laddat upp en video, en bild eller en inspelning med dig utan ditt tillstånd, och du känner att det inkräktar på ditt privatliv eller hotar din säkerhet, kan du skicka in ett integritetsklagomål.

Vanliga missuppfattningar om upphovsrätt

Nedan följer några vanliga missuppfattningar om upphovsrätt och hur den fungerar på YouTube.

Tänk på att ditt innehåll inte skyddas från upphovsrättsanspråk om du gör något av följande.
Missuppfattning 1: Om du informerar om vem upphovsrättsinnehavaren är får du använda upphovsrättsskyddat innehåll

Du får inte automatiskt rätten att använda upphovsrättsskyddat innehåll om du informerar om vem upphovsrättsinnehavaren är. Se till att skaffa rättigheterna till allt olicensierat innehåll i din video innan du laddar upp den på YouTube. Om du förlitar dig på tillåten användning är det inte säkert att videon klassas som tillåten användning även om du lägger till eget material i någon annans upphovsrättsskyddade innehåll. Se till att du är införstådd med alla fyra faktorerna och skaffa juridisk hjälp om det behövs.

Missuppfattning 2: Du kan använda vilket innehåll som helst genom att hävda ideell användning

Upphovsrättsanspråk får göras på upphovsrättsskyddade verk även om du inte tjänar pengar på dem. Exempelvis räcker det inte att ange att uppladdningen ”endast görs i underhållningssyfte” eller är ”ideell”. När det gäller tillåten användning tittar domstolar extra noga på syftet med användningen när de ska avgöra om den är tillåten. Att användningen är icke-kommersiell kan vara till din fördel i analysen av användningen, men det är inte säkert att det är tillräckligt.

Missuppfattning 3: Om andra kreatörer gör det får du också göra det

Även om det finns videor som liknar den du har laddat upp betyder det inte nödvändigtvis att du också har rätt att lägga upp innehållet. Ibland godkänner en upphovsrättsinnehavare att vissa verk visas på vår webbplats medan andra verk inte får visas. Det kan också vara så att liknande videor ägs av olika upphovsrättsinnehavare. Den ena kanske ger tillåtelse medan den andra inte gör det.

Missuppfattning 4: Du får använda innehåll som du köpt på iTunes eller i cd- eller dvd-format

Du har inte nödvändigtvis rätt att ladda upp innehåll på YouTube bara för att du har köpt det. Även om du talar om vem som är upphovsrättsinnehavare kan det fortfarande utgöra ett brott mot lagen om upphovsrätt att lägga upp videor som innehåller material som du har köpt.

Missuppfattning 5: Det är okej att använda innehåll du spelat in själv från tv, bio eller radio

Bara för att du spelat in något själv betyder det inte att du äger alla rättigheter för att ladda upp det på YouTube. Om någon annans upphovsrättsskyddade material förekommer i det du själv spelat in, till exempel upphovsrättsskyddad bakgrundsmusik, måste du få tillåtelse av lämpliga upphovsrättsinnehavare att använda det.

Missuppfattning 6: Det räcker med att ange att du ”inte har för avsikt att bryta mot upphovsrätten”

Fraser som ”författaren innehar samtliga rättigheter”, ”inget intrång avses” eller ”jag äger inte” betyder inte att du har upphovsrättsinnehavarens tillstånd eller att användningen av materialet automatiskt är tillåten.

Missuppfattning 7: Det går bra att använda upphovsrättsskyddat innehåll om det bara är några sekunder

All användning av olicensierat, upphovsrättsskyddat innehåll, även om det bara är några sekunder, kan leda till att Content ID gör anspråk på din video eller att den tas bort av upphovsrättsinnehavaren. Du kan hävda tillåten användning, men du bör veta att frågan om tillåten användning endast kan avgöras i en rättssal.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false
false