Giới thiệu về phát trực tiếp

Trực tiếp trên YouTube là một cách dễ dàng giúp bạn tiếp cận người xem trong thời gian thực. Dù bạn đang phát trực tiếp trò chơi điện tử, tổ chức buổi Hỏi đáp trực tiếp hay giảng dạy một lớp học thì các công cụ của chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý sự kiện trực tiếp đó và tương tác với người xem trong thời thực.

Chúng tôi có một số cách giúp bạn có thể phát trực tiếp trên YouTube. Dưới đây là nội dung tổng quan ngắn gọn:

Đơn giản: Các tùy chọn này phù hợp cho những người mới bắt đầu hoặc nếu bạn muốn nhanh chóng phát trực tiếp.

  • Webcam: Phát trực tiếp qua webcam là một cách phát trực tiếp dễ dàng mà không cần có bộ mã hóa. Bạn có thể bắt đầu phát trực tiếp từ máy tính xách tay/máy tính để bàn bằng cách sử dụng webcam. Tìm hiểu thêm
  • Di động: Tính năng phát trực tiếp trên thiết bị di động cho phép bạn phát trực tiếp từ ứng dụng YouTube. Lưu ý: để có thể phát trực tiếp trên thiết bị di động, bạn cần phải có ít nhất 1.000 người đăng ký. Tìm hiểu thêm

Tùy chỉnh: Phù hợp với các sự kiện trực tiếp nâng cao hơn.

  • Phát trực tiếp qua bộ mã hóa: Bộ mã hóa cho phép bạn ghi lại nội dung, bao gồm cả máy tính để bàn, máy quay, micrô và nhiều thiết bị khác, rồi gửi nội dung đó đến Trực tiếp trên YouTube để phát trực tiếp đến tất cả người hâm mộ của bạn. Phát trực tiếp qua bộ mã hóa là cách phù hợp nhất với các sự kiện phát trực tiếp như phát nội dung trò chơi của bạn, sử dụng phần cứng âm thanh/video bên ngoài, sử dụng nhiều máy quay, v.v. Tìm hiểu thêm

Tất cả nội dung trong các sự kiện trực tiếp phải tuân thủ Nguyên tắc cộng đồngĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi. Nếu cho rằng bạn sẽ phát trực tiếp nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, thì chúng tôi có thể giới hạn độ tuổi người xem hoặc xóa sự kiện trực tiếp đó. YouTube cũng có toàn quyền hạn chế khả năng phát trực tiếp của người sáng tạo.

Nếu bạn có sự kiện trực tiếp bị hạn chế, thì tài khoản của bạn cũng có thể phải nhận cảnh cáo. Sau khi nhận cảnh cáo, bạn sẽ không được phép phát trực tiếp trong khoảng thời gian tối đa là 3 tháng. Nếu tài khoản bị hạn chế phát trực tiếp, thì bạn không được phép sử dụng một kênh khác để phát trực tiếp trên YouTube. Tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi quyết định hạn chế đó không còn có hiệu lực trên tài khoản của bạn nữa. Việc vi phạm quy định hạn chế này được coi là hành vi lẩn tránh theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và có thể khiến tài khoản của bạn bị chấm dứt. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?