Създаване на подкаст емисия в YouTube Studio

Научете как да създадете подкаст емисия чрез YouTube Studio и да я добавите към YouTube Music.

Създаване на подкаст емисия в YouTube Studio

В YouTube подкаст предаването е плейлист, а епизодите на подкаст емисиите са видеоклипове в този плейлист. Подкаст емисията ви трябва да съдържа само цели епизоди, организирани в реда, в който трябва да бъдат възпроизвеждани. Ако подкаст емисията ви съдържа няколко сезона, включете ги в една и съща подкаст емисия.

Създателите на подкаст емисии отговарят на условията за следните предимства:

 • Включване в YouTube Music
 • Значки за подкаст емисии на страниците за гледане и на тези на плейлисти
 • Фокус върху адреса youtube.com/podcasts с цел привличане на нови слушатели
 • Официални карти за търсене
 • Лесно откриване от страницата за гледане и улесняване на слушателите да намират епизодите ви
 • Препоръки за нови слушатели с подобни интереси
 • Подобрени функции за търсене с цел улеснение на аудиторията да намира подкаст емисията ви.
Забележка:
 • Някои плейлисти не отговарят на условията за функциите на подкаст емисиите, дори ако ги посочите като подкаст емисии. Съдържанието, което не отговаря на условията, включва, без изброяването да е изчерпателно, съдържание, което не се притежава от създателя.
 • Кратките видеоклипове, създадени за поддръжка на подкаст емисията ви, няма да се показват в YouTube Music.
 • Youtube.com/podcasts е налице само в САЩ.
 • Подкаст емисиите за създатели са включени в приложението YouTube Music в държавите/регионите, където тази функция е налице.

Научете как да създадете подкаст емисия в YouTube

Прегледайте най-добрите ни практики за създатели на подкаст емисии за още съвети относно оптимизирането на канала ви или научете как да създадете подкаст емисия в YouTube Studio, като използвате посочената по-долу информация. Ако сте нов потребител на YouTube, научете как да качвате видеоклипове като епизоди на подкаст емисията си.

Създаване на нова подкаст емисия в YouTube Studio

За да създадете нова подкаст емисия:

 1. В YouTube Studio кликнете върху Създаване  и след това Нова подкаст емисия.
  • Може да поискаме да потвърдите профила си, преди да създадете нова подкаст емисия.
 2. От изскачащия прозорец изберете Създаване на нова подкаст емисия.
  • Изберете Задаване на съществуващ плейлист като подкаст емисия , ако искате да превърнете съществуващ плейлист в подкаст емисия. Научете как да оптимизирате съществуващи плейлисти в следващата секция.
 3. Въведете подробностите за подкаст емисията, включително:
 4. Кликнете върху Създаване, за да запазите промените.

След като създадете подкаст емисия, добавете епизоди, като качите нови или съществуващи видеоклипове в подкаст емисията. Научете как да добавяте видеоклипове към подкаст емисията си в следващата секция.

Имайте предвид:

 • В YouTube всеки епизод от подкаст емисията е представляван като видеоклип. MP3 файлове не могат да бъдат превърнати в подкаст емисии в YouTube. За да създадете подкаст емисия, качете или добавете видеоклипове към плейлиста на подкаст емисията.
 • Ако епизод от подкаст емисията ви нарушава правилата ни относно авторските права, съдържанието ви може да не отговаря на условията за функциите на подкаст емисиите. Научете повече за честната употреба и защитеното с авторски права съдържание в YouTube.
 • Подкаст емисиите са налице за възпроизвеждане само на аудио. За да изключите възпроизвеждането само на аудио за даден видеоклип, трябва да го премахнете от всички подкаст емисии чрез настройките за видеоклипове.
За да научите повече за оптимизирането на предаването си в YouTube, прегледайте най-добрите ни практики в съветите за създатели.

Добавяне на видеоклипове към подкаст емисия

За да качите нови видеоклипове към подкаст емисията си:

 1. В YouTube Studio, отворете Съдържание  и след това Подкаст емисии.
 2. Изберете подкаст емисия.
 3. Кликнете върху Добавяне на видеоклипове и след това Качване на видеоклипове.
 4. Качете видеоклиповете, които искате да добавите към подкаст емисията, и въведете подробности за тях.
 5. Кликнете върху Създаване, за да запазите промените.

За да добавите съществуващи видеоклипове към подкаст емисия:

 1. В YouTube Studio, отворете Съдържание  и след това Подкаст емисии.
 2. Изберете подкаст емисия.
 3. Кликнете върху Добавяне на видеоклипове и след това Добавяне на съществуващи видеоклипове.
 4. Изберете видеоклиповете, които искате да добавите към подкаст емисията си.
 5. Кликнете върху Добавяне към плейлист и изберете подкаст емисията от списъка.
 6. Кликнете върху Запазване, за да добавите видеоклипове към подкаст емисията.

Задаване на съществуващ плейлист като подкаст емисия

 1. В YouTube Studio отворете Съдържание и след това Плейлисти.
 2. Задръжте курсора на мишката върху плейлиста, който искате да посочите като подкаст емисия.
 3. Кликнете върху Меню и след това Задаване като подкаст емисия.
 4. Прегледайте подробностите за подкаст емисията си и добавете квадратно миниизображение за нея. Подробностите за подкаст емисиите включват заглавие, описание и кой може да гледа подкаст емисията ви в YouTube.
 5. Кликнете върху Готово, за да потвърдите промените.

Имайте предвид:

 • Ако епизод от подкаст емисията ви нарушава правилата ни относно авторските права, съдържанието ви може да не отговаря на условията за функциите на подкаст емисиите. Научете повече за честната употреба и защитеното с авторски права съдържание в YouTube.
 • Задайте плейлист като подкаст емисия само ако той съдържа пълните епизоди на подкаст емисията. Ако имате допълнителен набор от плейлисти за сезони или клипове, не ги задавайте като подкаст емисия.
Съществуващите ви плейлисти трябва да са оптимизирани за подкастинг в YouTube. За да научите повече, прегледайте нашите най-добри практики в съветите за създатели.

Наименуване на подкаст емисията

По време на настройването задайте описателно заглавие на подкаст емисията си. Не добавяйте допълнителни думи към заглавието на подкаст емисията (включително „подкаст емисия“, освен ако това не е част от името на предаването).

Избягвайте общи заглавия на подкаст емисии, като например „Пълни епизоди“, „Нови качвания“, „Подкаст емисия“ и др. Ако заглавието на плейлиста ви е твърде неясно, YouTube ще замени заглавието на подкаст емисията с името на канала ви в приложението YouTube Music.

Забележка:
 • Някои плейлисти не отговарят на условията за функциите на подкаст емисиите, дори ако ги посочите като подкаст емисии. Съдържанието, което не отговаря на условията, включва, без изброяването да е изчерпателно, съдържание, което не се притежава от създателя.
 • Кратките видеоклипове, създадени за поддръжка на подкаст емисията ви, няма да се показват в YouTube Music.
 • Youtube.com/podcasts е налице само в САЩ.
 • Подкаст емисиите за създатели са включени в приложението YouTube Music в държавите/регионите, където тази функция е налице.

Редактиране на подробностите за подкаст емисията

За да редактирате подробностите за подкаст емисията си:

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. Отворете Съдържание и след това подкаст емисии.
 3. Задръжте курсора на мишката върху подкаст емисията, която искате да редактирате, и кликнете върху .
 4. На страницата с подробности редактирайте заглавието, описанието, квадратното миниизображение на подкаст емисията, видимостта или реда на видеоклиповете в нея.
 5. Кликнете върху Запазване.

Премахване на функции за подкастинг от плейлист

 1. В YouTube Studio отворете Съдържание и след това Подкаст емисии.
 2. Задръжте курсора на мишката върху плейлиста, за който искате да премахнете задаването като подкаст емисия.
 3. Кликнете върху Меню до подкаст емисията, от която искате да премахнете функции.
 4. Изберете Задаване като плейлист.
 5. Кликнете върху Да, за да потвърдите.

Пренареждане на епизоди в подкаст емисията ви

За да редактирате реда на използване на епизодите си, трябва да ги преподредите в плейлиста на подкаст емисията си.

 1. В YouTube Studio отворете Съдържание и след това Подкаст емисии.
 2. Кликнете върху Редактиране в подкаст емисията, която искате да актуализирате.
 3. На страницата с подробности за подкаст емисията кликнете върху менюто Стандартно подреждане на видеоклиповете и изберете как искате да бъдат сортирани.
 4. Кликнете върху Запазване в горния десен ъгъл, за да потвърдите промените.
 • Ако предаването ви е с епизоди, подредете видеоклиповете си от най-новите към най-старите,
 • а ако е със серии, подредете плейлиста от най-стария към най-новия видеоклип.

Измерване на ефективността на подкаст емисиите ви в YouTube

За да разберете общата ефективност на подкаст емисията си:

 1. Отворете YouTube Studio.
 2. В раздела Analytics кликнете върху Общ преглед.
 3. Изберете съответната подкаст емисия от картата Вашите подкаст емисии долу вдясно на страницата.

Забележка: Ако имате само една подкаст емисия в YouTube, това ще е единствената опция.

В тази моментна снимка можете да намерите показванията и времето на гледане, както и данни за подкаст емисията си. Ако имате няколко подкаст емисии, плейлистите ще се показват във въртележка.

За задълбочен анализ на ефективността на подкаст емисията ви:

 1. Отворете YouTube Studio.
 2. В раздела Analytics кликнете върху Общ преглед.
 3. Изберете Преглед на показателите за подкаст емисиите в Analytics.

От този изглед ще виждате:

 • общ преглед на ефективността на подкаст емисиите си;
 • източници на трафик;
 • демографски данни за аудиторията;
 • показатели за задържане на аудиторията;
 • данни за приходите;
 • и други.

Ако имате няколко подкаст емисии, кликнете върху заглавието на тази, която искате да анализирате.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
14003513538142427545