Konfigurera Google Wifi

Nu ska vi börja konfigurera ditt nya mesh-Wi-Fi-system från Google Wifi. Du kan även konfigurera OnHub-enheter med de här anvisningarna.

Obs! Om du vill konfigurera Google Nest Wifi-enheter med ett befintligt Google Wifi-nätverk följer du anvisningarna för hur du använder Google Wifi med Google Nest Wifi. OnHub är inte kompatibel med Nest Wifi.

Du behöver följande för att komma igång:

 • En eller flera Google Wifi-åtkomstpunkter.
 • Ett Google-konto.
 • En av följande mobila enheter:
  • En Android-telefon med Android 6.0 eller senare
  • An Android-surfplatta med Android 6.0 eller senare
  • En iPhone eller iPad med iOS 12.0 eller senare
 • Den senaste versionen av Google Home-appen för Android eller iOS eller Google Wifi-appen.
 • En internetuppkoppling.
 • Ett modem (ingår inte).
 • Ethernet-kabel till den primära Wifi-åtkomstpunkten (medföljer).
 • Nätadapter till varje Wifi-åtkomstpunkt (medföljer).

Viktigt! Vi rekommenderar att du köper Google Wifi i det land där du ska använda det. Eftersom bestämmelserna för trådlösa nätverk skiljer sig från land till land kan det uppstå kompatibilitetsproblem om du flyttar Wifi-enheter till ett annat land. Google har ingen möjlighet att ge support för detta. Om du konfigurerar ett mesh-nätverk rekommenderar vi att du köper alla Wifi-åtkomstpunkter i samma land.

Konfigurera den primära Google Wifi-åtkomstpunkten

Innan du konfigurerar den första Google Wifi-åtkomstpunkten (primär Wifi-åtkomstpunkt) kontrollerar du att modemet fungerar och är anslutet till internet.

 1. Ladda ned Google Home-appen för Android eller iOS.
 2. Om det här är första gången du använder Google Home-appen konfigurerar du ett hem.
 3. Välj var den primära Wifi-åtkomstpunkten ska stå. 
  • Du kan använda valfri Google Wifi-åtkomstpunkt som primär Wifi-åtkomstpunkt. 
  • Den primära Wifi-åtkomstpunkten måste vara ansluten till ett fungerande modem som är anslutet till internet.
  • Placera den primära Wifi-åtkomstpunkten i ögonhöjd och låt den stå framme, till exempel på en hylla eller tv-bänk, för starkast möjliga signal.
  • Läs mer om var Google Wifi-enheterna ska placeras.
 4. Anslut Ethernet-kabeln till Google Wifi-åtkomstpunktens WAN-port . Anslut sedan den andra änden till modemet.
 5. Anslut den primära Wifi-åtkomstpunkten till ett vägguttag.
 6. Vänta i 90 sekunder tills lampan pulserar blått. Det innebär att den kan konfigureras i Google Home-appen.
 7. Öppna Google Home-appen Google Home app på telefonen eller surfplattan. 
 8. Tryck på Lägg till   Konfigurera enhet  Ny enhet
 9. Välj ett hem.
 10. Appen bör hitta Google Wifi-enheten. Tryck på Ja för att fortsätta. Om du har flera enheter som är tillgängliga för konfigurering väljer du den primära Wifi-åtkomstpunkten.
 11. Läs av QR-koden på enhetens undersida. 
  • Håll telefonen på ungefär 12 cm avstånd för att läsa av koden. Läs mer om hur du läser av QR-koder.
  • Om du inte kan läsa av QR-koden trycker du på Fortsätt utan inläsning och anger sedan konfigurationskoden som finns på enhetens undersida.
 12. Välj ett rum för routern eller skapa ett nytt.
 13. Ge Wi-Fi-nätverket ett namn och ett säkert lösenord.
 14. Slutför konfigureringen genom att följa stegen i appen.
 15. Nu skapar routern ditt Wi-Fi-nätverk. Det kan ta några minuter.
 16. Om du vill lägga till en annan Wifi-enhet trycker du på Ja i appen för att fortsätta eller följer anvisningarna nedan för att konfigurera en åtkomstpunkt senare.

Lägga till fler åtkomstpunkter

Google Wifi- och Google Nest Wifi-enheter kan läggas till i nätverket som du har skapat med den primära Wifi-åtkomstpunkten. Alla ytterligare Wifi-enheter som läggs till fungerar som åtkomstpunkter i mesh-nätverket. När du har bestämt var du ska ställa åtkomstpunkten och kopplat in den använder du Google Home-appen för att konfigurera den.

 1. Öppna Google Home-appen Google Home app
 2. Tryck på Lägg till   Konfigurera enhet  Ny enhet
 3. Välj ett hem om du ombeds att göra det.
 4. Den bör hitta Wifi-enheten. Tryck på Ja för att fortsätta. Om du har flera enheter som är tillgängliga för konfigurering väljer du den enhet du vill konfigurera som åtkomstpunkt Nästa.
 5. Läs av QR-koden på enhetens undersida.
  • Håll telefonen på ungefär 12 cm avstånd för att läsa av koden. Fler tips om hur du läser av QR-koder.
  • Om du inte kan läsa av QR-koden trycker du på Fortsätt utan inläsning och anger sedan konfigurationskoden som finns på enhetens undersida.
 6. Nu ansluts åtkomstpunkten. Om du använder en Nest Wifi-åtkomstpunkt trycker du på Ja när du hör ett ljud från högtalaren. 
 7. Slutför konfigureringen enligt anvisningarna i appen.
 8. Om du vill lägga till en annan åtkomstpunkt trycker du på Ja i appen när du ombeds göra det, eller upprepar dessa steg senare för att lägga till ytterligare åtkomstpunkter.
 9. När du har lagt till alla Wifi-enheter görs ett mesh-test som en kontroll av att allt fungerar.

Felsöka konfigureringen

Om konfigureringen misslyckades testar du följande steg:

 1. Koppla ur modemet, routern och åtkomstpunkten och koppla in dem igen.
 2. Kontrollera att alla åtkomstpunkter är inkopplade och anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
 3. Återställ standardinställningarna.
 4. Kontakta supporten.

Anvisningar för Google Wifi-appen

Google Wifi kan konfigureras i Google Home-appen eller i Google Wifi-appen. Vi rekommenderar att du konfigurerar i Google Home-appen genom att följa anvisningarna ovan för en bättre upplevelse. 

Om du har ett befintligt Google Wifi-nätverk kan du migrera nätverket till Google Home-appen.

Innan du konfigurerar den första Google Wifi-åtkomstpunkten (primär Wifi-åtkomstpunkt) kontrollerar du att modemet fungerar och är anslutet till internet.

 1. Välj var den primära Wifi-åtkomstpunkten ska stå. 
  • Du kan använda valfri Google Wifi-åtkomstpunkt som primär Wifi-åtkomstpunkt. 
  • Den primära Wifi-åtkomstpunkten måste vara ansluten till ett fungerande modem som är anslutet till internet.
  • Placera den primära Wifi-åtkomstpunkten i ögonhöjd och låt den stå framme, till exempel på en hylla eller tv-bänk, för starkast möjliga signal.
  • Läs mer om var Google Wifi-enheterna ska placeras.
 2. Anslut den medföljande Ethernet-sladden till WAN-porten  på Google Wifi-åtkomstpunkten. Anslut sedan den andra änden till modemet.
 3. Anslut Google Wifi-åtkomstpunkten till ett vägguttag. Lampan blinkar långsamt i blått för att visa att den är påslagen och redo att konfigureras.
 4. Ladda ned Google Wifi-appen till en mobil enhet som kör Android eller iOS. Obs! Appen är endast kompatibel med Android 4 eller senare eller iOS 10 eller senare.
 5. Öppna Google Wifi-appen .
 6. Läs igenom användarvillkoren och integritetspolicyn. Om du inte vill dela användningsstatistik och felrapporter inaktiverar du Hjälp oss att göra Google Wifi bättre genom att dela anonym användningsstatistik och anonyma felrapporter från ditt nätverk.
 7. Tryck på Kom igång.
 8. Logga in på ditt Google-konto om du blir uppmanad att göra det.
 9. Appen hittar automatiskt Wifi-åtkomstpunkten. Tryck på Skanna kod. Rikta telefonens kamera mot QR-koden på Wifi-åtkomstpunktens bas. Telefonen ansluts automatiskt till Google Wifi-åtkomstpunkten. Obs! Om QR-koden saknas eller om den inte går att läsa av kan du leta reda på koden och ange den manuellt.  
 10. Välj plats för Google Wifi-åtkomstpunkten och tryck sedan på Nästa. Den här etiketten gör det lättare att identifiera den senare. Du kan också skapa en egen etikett.
 11. Ge Wi-Fi-nätverket ett namn tryck på Nästa.
 12. Skapa ett lösenord tryck på Skapa.
 13. Aktivera molntjänster genom att trycka på Aktivera. Då ger du Google tillåtelse att samla in, lagra och analysera data om ditt nätverk och dina enheter i syfte att ge dig bästa prestandan, nätverksstatistik i realtid och hjälp när du behöver det. Om du vill inaktivera molntjänsterna trycker du på Nej tack. Obs! Om du gör det kan du inte använda vissa funktioner som Familjens Wi-Fi och nätverksövervakning. Läs mer om molntjänster.
 14. Om du har fler Google Wifi-åtkomstpunkter väljer du hur många fler du behöver konfigurera och trycker på NästaLäs mer om var det är bäst att placera Wifi-åtkomstpunkter. Om du inte har fler Google Wifi-åtkomstpunkter trycker du på Inga. Klart!
 15. Om du vill lägga till fler åtkomstpunkter håller du telefonen nära Google Wifi-åtkomstpunkten och trycker på Lägg till Wifi-åtkomstpunkt.
 16. Sedan trycker du på Testa nu för att testa styrkan på Wi-Fi-anslutningen och avgöra om den kan flyttas till en bättre plats.
 17. Nu visas en översikt över ditt Wi-Fi-nätverk och alla Wifi-åtkomstpunkter som du har konfigurerat. Tryck på Nästa.

När Google Wifi-åtkomstpunkterna är konfigurerade laddar appen ned och installerar programvaran för Google Wifi, vilken innehåller de senaste funktionerna och säkerhetsåtgärderna. Det kan ta upp till tio minuter. Wifi-åtkomstpunkterna startar om och Wifi-nätverket är inte tillgängligt förrän Wifi-åtkomstpunkterna är helt påslagna och lampan lyser med ett fast blågrönt sken.

Nu är det klart! Google Wifi har konfigurerats. Kolla in vad du kan göra nu.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt