Dịch trang web trên Google Go

Bạn có thể dịch bất cứ trang nào qua ứng dụng Google Go. Tính năng này giúp bạn dễ dàng chuyển nhanh một trang sang ngôn ngữ mình đã chọn.

Dịch trang web

Bạn có thể dịch các trang bằng thanh dịch. Thanh dịch sẽ xuất hiện ở đầu các trang có ngôn ngữ khác với tùy chọn cài đặt ngôn ngữ của bạn. 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Go Google Go.

 2. Truy cập vào một trang web được viết bằng ngôn ngữ khác.

 3. Trên thanh dịch, hãy nhấn vào ngôn ngữ mà bạn muốn dịch sang.

 4. Nếu bạn không thấy thanh dịch, hãy nhấn vào Trình đơn Trình đơnsau đó Mở tùy chọn dịch.

Thay đổi ngôn ngữ dịch

Bạn có thể chuyển đến phần cài đặt ngôn ngữ để chọn ngôn ngữ mà trang sẽ được dịch sang. Tìm hiểu cách thay đổi ngôn ngữ trong phần cài đặt Google Go.

Luôn dịch trang  

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Go Google Go.
 2. Truy cập vào một trang web được viết bằng ngôn ngữ mà bạn đang xem xét.
 3. Trên thanh dịch, hãy nhấn vào ngôn ngữ mà bạn muốn dịch sang. 
 4. Nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.
 5. Nhấn vào tùy chọn cho câu hỏi “Luôn dịch các trang [ngôn ngữ gốc] sang [ngôn ngữ đã chọn]?”
  • Từ giờ trở đi, các trang được viết bằng ngôn ngữ đã chọn sẽ tự động được dịch và thanh dịch sẽ biến mất.

 6. Nếu bạn không thấy thanh dịch, hãy nhấn vào Trình đơn Trình đơnsau đó Mở tùy chọn dịch.

Tắt tính năng dịch các trang được viết bằng một ngôn ngữ cụ thể

Bạn có thể chuyển về ngôn ngữ gốc nếu trước đó bạn đã quyết định luôn dịch một trang sang ngôn ngữ bạn đã chọn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Go Google Go.

 2. Truy cập vào một trang web được viết bằng ngôn ngữ mà bạn đang xem xét. 

 3. Trên thanh dịch, hãy nhấn vào ngôn ngữ gốc của trang đó. 

 4. Nhấn vào biểu tượng Đóng Đóng.

 5. Nhấn vào tùy chọn Không cho câu hỏi “Dịch các trang viết bằng [ngôn ngữ gốc] trong tương lai?”

  • Các trang sẽ không được dịch nữa và thanh dịch sẽ biến mất.

 6. Nếu bạn không thấy thanh dịch, hãy nhấn vào Trình đơn Trình đơnsau đó Mở tùy chọn dịch.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
100334
false
false