Prevođenje web-stranica u aplikaciji Google Go

Google Go omogućuje vam da prevedete bilo koju stranicu. Na taj način možete lakše prebaciti stranicu na svoj odabrani jezik.

Prijevod web-stranica

Stranice možete prevoditi pomoću prijevodne trake. Ona će se prikazivati na vrhu stranica koje su na jeziku koji se razlikuje od vaših jezičnih postavki. 

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google Go Google Go.

 2. Otvorite web-stranicu napisanu na nekom stranom jeziku.

 3. U prijevodnoj traci dodirnite jezik na koji želite prevesti web-stranicu.

 4. Ako ne vidite prijevodnu traku, dodirnite Izbornik Izbornika zatim Otvorite opcije prijevoda.

Promjena jezika prijevoda

Jezik na koji će se stranice prevesti možete odabrati u jezičnim postavkama. Saznajte kako promijeniti jezik u postavkama aplikacije Google Go.

Uvijek prevodite stranice  

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google Go Google Go.
 2. Otvorite web-stranicu na željenom jeziku.
 3. U prijevodnoj traci dodirnite jezik na koji želite prevesti web-stranicu. 
 4. Dodirnite Zatvaranje Zatvaranje.
 5. Kad se prikaže upit "Uvijek prevesti stranice s jezika [izvorni jezik] na [odabrani jezik]?", dodirnite Da.
  • Stranice na odabranom jeziku nadalje će se automatski prevoditi, a prijevodna će traka nestati.

 6. Ako ne vidite prijevodnu traku, dodirnite Izbornik Izbornika zatim Otvorite opcije prijevoda.

Zaustavljanje prevođenja stranica na određenom jeziku

Možete se vratiti na izvorni jezik ako ste prethodno odredili da se stranice uvijek prevode na odabrani jezik.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google Go Google Go.

 2. Otvorite web-stranicu na željenom jeziku. 

 3. U prijevodnoj traci dodirnite izvorni jezik stranice. 

 4. Dodirnite Zatvaranje Zatvaranje.

 5. Kad se prikaže upit "Želite li da se [izvorni jezik] ubuduće prevodi?", dodirnite Ne.

  • Stranice se više neće prevoditi i prijevodna će traka nestati.

 6. Ako ne vidite prijevodnu traku, dodirnite Izbornik Izbornika zatim Otvorite opcije prijevoda.

Povezani članci