Polityka treści w wyszukiwarce Google

Google korzysta z automatycznych systemów wykrywania treści w internecie i innych źródłach. Systemy te generują wyniki wyszukiwania zapewniające przydatne i wiarygodne odpowiedzi na miliardy wyszukiwań, które przetwarzamy każdego dnia.

Wyszukiwarka Google obejmuje biliony stron internetowych, obrazów, filmów i innych treści, a wyniki zawierają materiały, które część osób może uznać za budzące zastrzeżenia, obraźliwe lub kontrowersyjne.

Automatyczne systemy Google pomagają w ochronie przed materiałami budzącymi zastrzeżenia. Wyniki wyszukiwania powinny być przydatne i trafne oraz ograniczać spam. Możemy ręcznie usuwać treści, które są niezgodne z zasadami Google dotyczącymi treści, na podstawie analizy poszczególnych przypadków przeprowadzonej przez naszych wykwalifikowanych ekspertów. Możemy również usuwać witryny z rankingu, na przykład w przypadku stwierdzenia licznych naruszeń zasad dotyczących treści w witrynie.

Więcej informacji znajdziesz na tych stronach:

Ogólna polityka treści w wyszukiwarce Google

Zasady te dotyczą treści publikowanych w każdym miejscu w wyszukiwarce Google, w tym również w wynikach wyszukiwania w internecie. Wyniki wyszukiwania to strony internetowe, obrazy, filmy, wiadomości i inne materiały znalezione przez Google w internecie.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci lub inne treści związane z ich wykorzystywaniem

Blokujemy wyniki wyszukiwania, które prowadzą do materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz do treści, które krzywdzą dzieci, narażają je na niebezpieczeństwo lub są związane z jakimkolwiek innym wykorzystywaniem dzieci. Dowiedz się, jak zgłaszać materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci

Poufne dane osobowe

Google może usunąć określone dane osobowe, w przypadku których istnieje duże ryzyko, że zostaną wykorzystane do kradzieży tożsamości, nadużyć finansowych lub wyrządzenia szkody w inny sposób, np. przez ujawnienie prywatnych informacji, zdjęć czy tworzenie sfabrykowanych materiałów pornograficznych bez zgody przedstawionych w nich osób. Dowiedz się, jak usunąć dane osobowe z Google

Spam

Wyszukiwarka Google wykrywa spam dzięki automatycznym systemom. Google podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie spamu, czyli treści, które stosują podstęp w celu zmanipulowania użytkowników lub systemów wyszukiwania. Gdy weryfikatorzy Google stwierdzą, że strony witryny rozpowszechniają spam zgodnie z opisem w podstawowych zasadach dotyczących wyszukiwarki Google, podejmujemy ręczne działania. Więcej informacji o zasadach dotyczących spamu w wyszukiwarce Google

Prośby webmasterów i właścicieli witryn

Na prośbę webmasterów i właścicieli witryn usuwamy wybrane treści z wyników wyszukiwania. Dowiedz się, jak zablokować dostęp do Twoich materiałów lub jak usunąć informacje z Google.

Uzasadnione wnioski prawne

Usuwamy treści lub funkcje z wyników wyszukiwania ze względów prawnych. Na przykład usuwamy treść, jeśli otrzymamy zasadne powiadomienie na mocy amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Usuwamy także treści z lokalnych wersji Google zgodnie z prawem danego kraju, gdy otrzymamy informację, że treści te są problematyczne. Na przykład z niemieckiej wersji naszego serwisu usuwamy nielegalne treści wychwalające partię nazistowską, a z serwisu dostępnego w Indiach – treści obrażające uczucia religijne. Usuwamy strony związane z zapytaniami o imię lub nazwisko zgodnie z przesłanymi prośbami dotyczącymi ochrony danych osobowych na mocy przepisów znanych jako „prawo do bycia zapomnianym” w Unii Europejskiej. Dokładnie sprawdzamy zgłoszenia, bo musimy mieć pewność, że są one dobrze uzasadnione. Często odmawiamy usunięcia treści, jeśli nie ma do tego wyraźnych podstaw prawnych.

Jeśli to możliwe, wyświetlamy powiadomienie o usunięciu wyników i zgłaszamy ten fakt w Lumen Database – projekcie prowadzonym przez Berkman Center for Internet and Society, który monitoruje przypadki ograniczania wolności słowa. Niektóre szczegóły dotyczące usunięcia informacji z wyników wyszukiwania ze względów prawnych ujawniamy również w Raporcie przejrzystości. Dowiedz się, jak poprosić o usunięcie treści ze względów prawnych

Zasady dotyczące funkcji wyszukiwania

Zasady te dotyczą wielu funkcji wyszukiwania. Te funkcje i ich treści mogą być postrzegane jako lepszej jakości czy bardziej wiarygodne niż wyniki wyszukiwania w internecie, pomimo że są one generowane automatycznie, podobnie jak wyniki wyszukiwania w internecie. Nie chcemy też, by funkcje przewidywania i doprecyzowania szokowały lub obrażały ludzi. Funkcje wyszukiwania objęte tymi zasadami obejmują panele, karuzele, ulepszenia wizytówek firm w sieci (np. za pomocą uporządkowanych danych), funkcje przewidywania i zawężania oraz wyniki i funkcje wypowiadane na głos. Te zasady nie odnoszą się do wyników wyszukiwania w internecie.

Rozwiń wszystko Zwiń wszystko

Reklamy

Nie akceptujemy treści, które przede wszystkim promują produkty lub usługi, takich jak bezpośrednie wezwania do kupna, linki do innych stron, informacje kontaktowe firm czy inne taktyki promocyjne. Nie dopuszczamy też treści sponsorowanych, które są w formie ukrytej lub które są opracowane tak, by udawały niezależne treści.

Treści niebezpieczne

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które mogą przyczynić się do wyrządzenia poważnej i bezpośredniej krzywdy ludziom lub zwierzętom. Dotyczy to między innymi niebezpiecznych towarów, usług i działań, jak również samookaleczania (m.in. zaburzeń odżywiania, zażywania narkotyków czy okaleczeń).

Nieuczciwe praktyki

Nie zezwalamy na treści ani konta, których celem jest podszywanie się pod inną osobę lub organizację, które ukrywają tożsamość właściciela treści albo główny cel ich utworzenia i w związku z tym wprowadzają użytkowników w błąd, a także które służą nieuczciwym lub zorganizowanym działaniom w celu zmylenia bądź oszukania innych. Obejmuje to między innymi:

 • Wprowadzanie użytkowników w błąd co do kraju pochodzenia oraz powiązań państwowych lub politycznych bądź ukrywanie takich informacji.
 • Kierowanie treści do użytkowników w innym kraju pod fałszywym pretekstem.
 • Współpracę w kwestii zatajania lub przedstawiania nieprawdziwych informacji dotyczących powiązań lub niezależności wydawcy.

Te zasady nie obejmują materiałów o wartości artystycznej, edukacyjnej, historycznej, dokumentacyjnej lub naukowej oraz takich, które mogą być źródłem innych istotnych korzyści dla społeczeństwa.

Treści związane z nękaniem

Nie tolerujemy nękania, dokuczania ani gróźb. Obejmuje to m.in. treści, które mogą:

 • prowadzić do znęcania się nad konkretną osobą;
 • zawierać poważne groźby;
 • seksualizować kogoś w niechciany sposób;
 • ujawniać informacje prywatne, które mogą posłużyć do wystosowania gróźb względem osoby, której dotyczą;
 • bagatelizować ofiary przemocy lub tragedii;
 • zaprzeczać zaistniałym okrucieństwom;
 • doprowadzać do nękania w inny sposób.
Treści szerzące nienawiść

Niedozwolone są treści, których głównym celem jest nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup między innymi ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową albo inną cechę, która może być przyczyną planowej dyskryminacji lub marginalizacji (np. status uchodźcy lub imigranta, kastę, ubóstwo bądź bezdomność), a także promowanie i usprawiedliwianie takiej przemocy.

Zmanipulowane treści

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści dźwiękowych, wideo ani graficznych zmanipulowanych w celu oszukania, zdezorientowania lub wprowadzenia w błąd przez przedstawienie działań lub zdarzeń, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Chodzi o treści, które mogą wprowadzić w błąd lub wyrządzić znaczną szkodę grupom lub osobom albo w znacznym stopniu zmniejszyć zaufanie do procesów obywatelskich i wyborczych oraz negatywnie wpłynąć na udział w tych procesach.

Treści medyczne

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które są sprzeczne z założeniami naukowymi lub medycznymi oraz metodami o potwierdzonej skuteczności.

Towary objęte regulacjami

Nie zgadzamy się na treści, które ułatwiają prowadzenie promocji lub sprzedaży towarów i usług objętych regulacjami, w tym między innymi alkoholu, usług hazardowych, środków farmaceutycznych, niezatwierdzonych suplementów, wyrobów tytoniowych, broni, sztucznych ogni czy urządzeń medycznych.

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Zabraniamy publikowania treści zawierających nagość, grafik przedstawiających akty seksualne oraz materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym. Dopuszczamy terminy medyczne i naukowe odnoszące się do anatomii człowieka i edukacji seksualnej.

Treści związane z terroryzmem

Zabraniamy zamieszczania treści, które propagują akty terrorystyczne lub ekstremistyczne, takie jak rekrutacja, podżeganie do przemocy czy pochwała ataków terrorystycznych.

Treści przedstawiające przemoc i okrucieństwo

Nie zezwalamy na publikowanie treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo, których celem jest szokowanie lub wywołanie sensacji. Obejmuje to drastyczne przedstawienie:

 • aktów przemocy lub incydentów, które prowadzą do poważnych obrażeń lub śmierci, bez kontekstu historycznego lub edukacyjnego;
 • narządów wewnętrznych lub kości bez kontekstu medycznego lub naukowego;
 • możliwej do zidentyfikowania ofiary brutalnej śmierci;
 • znęcania się nad zwierzętami lub ich zabijania w sposób wykraczający poza standardowe polowanie, przetwarzanie żywności lub praktykę kulturową.
Wulgaryzmy i przekleństwa

Nie akceptujemy treści nieprzyzwoitych i niecenzuralnych, których użycie jest nieuzasadnione lub których głównym celem jest szokowanie lub wywołanie sensacji.

Zasady dotyczące poszczególnych funkcji

Niektóre funkcje wyszukiwania podlegają szczególnym zasadom, które są niezbędne ze względu na określony sposób działania. Więcej informacji znajdziesz na tych stronach:

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
100334