รายงานการครอบคลุมของดัชนี

ดูหน้าที่จัดทำดัชนีแล้วและปัญหาที่พบระหว่างการจัดทำดัชนีเว็บไซต์ของคุณ

 

รายงานการครอบคลุมของดัชนี

 

สถานะการครอบคลุมของดัชนีใน Search Console - การฝึกอบรม Google Search Console

ทำความเข้าใจรายงาน

คุณจะเข้าใจรายงานนี้ได้ง่ายขึ้นมากหากได้อ่านวิธีการทำงานของ Google Search ก่อน

รายงานนี้แสดงสถานะการจัดทำดัชนี URL ทั้งหมดที่ Google ได้เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ หน้าสรุปจะแสดงผลลัพธ์ของ URL ทั้งหมดในพร็อพเพอร์ตี้โดยจัดกลุ่มตามสถานะ ("ข้อผิดพลาด" "คำเตือน" หรือ "ถูกต้อง") และเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานะนั้นๆ (เช่น ไม่พบ URL ที่ส่ง (404)) คลิกแถวของตารางในหน้าสรุปเพื่อดู URL ทั้งหมดที่มีสถานะ/เหตุผลเหมือนกันและดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา

 

ฉันต้องใช้รายงานนี้ไหม

หากเว็บไซต์มีไม่ถึง 500 หน้า คุณอาจไม่ต้องใช้รายงานนี้ แต่จะค้นหาเว็บไซต์ใน Google ได้ง่ายกว่ามากด้วยการป้อน site:your_site โดยเปลี่ยน "your_site" เป็น URL หน้าแรกของเว็บไซต์แบบไม่ต้องใส่ "http://" หรือ "https://" ข้างหน้า เช่น site:example.com หรือ site:example.com/petstore ผลการค้นหาจะแสดงหน้าในเว็บไซต์ของคุณที่ Google รู้จัก คุณเพิ่มข้อความค้นหาเพื่อค้นหาหน้าที่เจาะจงในเว็บไซต์ได้ เช่น site:example.com/petstore iguanas zebras

 

หน้าสรุป

รายงานสรุปแสดงสถานะดัชนีของหน้าเว็บทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณที่ Google พยายามรวบรวมข้อมูลโดยจัดกลุ่มตามสถานะและเหตุผล

โปรแกรมรวบรวมข้อมูลหลัก

ค่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลหลักในหน้าสรุปจะแสดงประเภท User Agent เริ่มต้นที่ Google ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ โดยที่สมาร์ทโฟนหรือเดสก์ท็อปจำลองข้อมูลผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเดสก์ท็อปตามลำดับ

Google รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บทั้งหมดในเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลหลักนี้ นอกจากนี้ Google อาจรวบรวมข้อมูลบางส่วนของหน้าเว็บโดยใช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลรอง (บางครั้งเรียกว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลทางเลือก) ซึ่งเป็น User Agent อีกประเภทหนึ่ง เช่น หากโปรแกรมรวบรวมข้อมูลหลักสำหรับเว็บไซต์คือสมาร์ทโฟน โปรแกรมรวบรวมข้อมูลรองจะเป็นเดสก์ท็อป และหากโปรแกรมรวบรวมข้อมูลหลักคือเดสก์ท็อป โปรแกรมรวบรวมข้อมูลรองจะเป็นสมาร์ทโฟน วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลรองคือการพยายามเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้เข้าชมด้วยอุปกรณ์ประเภทอื่น

สิ่งที่ควรตรวจสอบ

โดยหลักการแล้ว คุณน่าจะพบว่าจำนวนหน้าเว็บที่จัดทำดัชนีอย่างถูกต้องค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเว็บไซต์ หากพบจำนวนที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน โปรดดูส่วนการแก้ปัญหา ตารางสถานะในหน้าสรุปจะจัดกลุ่มและจัดเรียงเป็น "สถานะและเหตุผล" ซึ่งคุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบมากที่สุดก่อน

สิ่งที่ไม่ต้องตรวจสอบ

 • คุณไม่ควรคาดหวังว่า URL ทั้งหมดในเว็บไซต์จะได้รับการจัดทำดัชนี แต่ควรตั้งเป้าหมายให้ Canonical ของทุกหน้าได้รับการจัดทำดัชนี หน้าที่ซ้ำหรือหน้าทางเลือกจะมีป้ายกำกับว่า "ยกเว้น" ในรายงานนี้ และมีเนื้อหาโดยส่วนใหญ่เหมือนกับหน้า Canonical ถ้าคุณเห็นหน้าที่ทำเครื่องหมายว่าซ้ำหรือเป็นหน้าทางเลือกก็สบายใจได้ เพราะนั่นหมายความว่าเราพบหน้า Canonical และจัดทำดัชนีแล้ว คุณค้นหาหน้า Canonical ของ URL ต่างๆ ได้โดยเรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL ดูเหตุผลอื่นๆ ที่อาจทำให้หน้าเว็บขาดหายไป
 • เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหาใหม่ Google อาจใช้เวลา 2-3 วันในการจัดทำดัชนี คุณลดเวลาหน่วงในการจัดทำดัชนีได้โดยส่งคำขอให้จัดทำดัชนี

สถานะ

แต่ละหน้าจะมีสถานะการจัดทำดัชนีของหน้าเว็บอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • มีข้อผิดพลาด: ไม่ได้จัดทำดัชนีหน้าเว็บนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขได้ที่คำอธิบายประเภทข้อผิดพลาดที่เจาะจง คุณควรให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้ก่อน
 • คำเตือน: หน้าเว็บนี้จัดทำดัชนีแล้วแต่มีปัญหาที่คุณควรทราบ
 • ยกเว้น: ไม่ได้จัดทำดัชนีหน้าเว็บนี้ แต่คุณน่าจะตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น (เช่น คุณอาจวางแผนที่จะยกเว้นหน้าเว็บโดยใช้คำสั่ง noindex หรืออาจเป็นหน้าที่ซ้ำกับหน้า Canonical ที่เราจัดทำดัชนีแล้วในเว็บไซต์ของคุณ)
 • ถูกต้อง: หน้าเว็บนี้จัดทำดัชนีแล้ว

เหตุผล

การกำหนดแต่ละสถานะ ("ข้อผิดพลาด", "คำเตือน", "ถูกต้อง", "ยกเว้น") มีเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง ดูคำอธิบายประเภทสถานะด้านล่างเพื่อดูคำอธิบายและวิธีจัดการสถานะแต่ละประเภท

การตรวจสอบความถูกต้อง

สถานะการตรวจสอบสำหรับปัญหานี้ คุณควรแก้ไขปัญหาที่มีสถานะการตรวจสอบ "ไม่สำเร็จ" หรือ "ยังไม่ได้เริ่ม" ก่อนเป็นอันดับแรก

เกี่ยวกับการตรวจสอบ

หลังจากแก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาที่พบในเว็บไซต์แล้ว คุณจะขอให้ Google ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ถ้าไม่มีอินสแตนซ์ทั้งหมดที่ระบุแล้ว ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหานั้นว่าได้รับการแก้ไขแล้วในตารางสถานะและจะเลื่อนปัญหานั้นลงไปอยู่ที่ท้ายตาราง Search Console จะติดตามสถานะการตรวจสอบปัญหาในภาพรวม ตลอดจนสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์แต่ละรายการ หากไม่พบอินสแตนซ์ต่างๆ ของปัญหา จะถือว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว (สำหรับสถานะที่แท้จริงที่บันทึกไว้ โปรดดูสถานะการตรวจสอบปัญหาและสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของปัญหา...

ระยะเวลาของปัญหาเริ่มจากครั้งแรกที่ตรวจพบว่ามีอินสแตนซ์ในเว็บไซต์จนถึง 90 วันหลังจากที่ระบบทำเครื่องหมายอินสแตนซ์สุดท้ายว่าไม่มีอยู่ในเว็บไซต์แล้ว หากผ่านไป 90 วันโดยไม่เกิดปัญหานั้นซ้ำอีก ระบบจะนำปัญหาออกจากประวัติรายงาน

วันที่ตรวจพบปัญหาครั้งแรก หมายถึง ครั้งแรกที่ตรวจพบปัญหาในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาและจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น

 • หากอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาได้รับการแก้ไข แต่หลังจากนั้น 15 วันมีอินสแตนซ์ใหม่ของปัญหาเกิดขึ้น ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหาดังกล่าวเป็นเปิดและวันที่ "ตรวจพบครั้งแรก" จะยังคงเป็นวันที่เดิม
 • หากเกิดปัญหาเดิมหลังจากที่แก้ไขอินสแตนซ์ล่าสุดไปแล้ว 91 วัน ระบบจะปิดปัญหาก่อนหน้านี้และบันทึกว่าเป็นปัญหาใหม่โดยระบุวันที่ตรวจพบครั้งแรกเป็น "วันนี้"

ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน

ต่อไปนี้คือภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบหลังจากที่คุณคลิกตรวจสอบการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันและคุณจะได้รับการแจ้งความคืบหน้าทางอีเมล

 1. เมื่อคุณคลิกตรวจสอบการแก้ไข Search Console จะตรวจสอบหน้าเว็บบางหน้าทันที
  • หากมีอินสแตนซ์ปัจจุบันปรากฏในหน้าเว็บเหล่านี้ การตรวจสอบจะสิ้นสุดและสถานะการตรวจสอบจะยังไม่เปลี่ยนแปลง
  • หากหน้าตัวอย่างไม่มีข้อผิดพลาดปัจจุบัน การตรวจสอบจะดำเนินต่อไปโดยมีสถานะเริ่มต้น หากตรวจพบปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ปัญหาเหล่านี้จะนับเป็นปัญหาประเภทอื่นๆ และการตรวจสอบจะดำเนินต่อไป
 2. Search Console จะดำเนินการกับ URL ที่ระบุไว้ในรายการซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และจัดคิวในการรวบรวมข้อมูลใหม่ให้เฉพาะ URL ที่มีอินสแตนซ์ที่รู้จักของปัญหานี้ ไม่ใช่ทั้งเว็บไซต์ Search Console จะติดตามบันทึก URL ทั้งหมดที่เลือกไว้ในประวัติการตรวจสอบซึ่งคุณดูได้จากหน้ารายละเอียดของปัญหา
 3. เมื่อเลือก URL:
  1. หากไม่พบปัญหา สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็นผ่าน หากนี่เป็นอินสแตนซ์แรกที่เลือกหลังจากการตรวจสอบเริ่มต้นขึ้น สถานะการตรวจสอบจะเปลี่ยนเป็นทำได้ดี
  2. หาก URL นั้นเข้าถึงไม่ได้แล้ว สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์จะเปลี่ยนเป็นอื่นๆ (ซึ่งไม่ใช่สถานะข้อผิดพลาด)
  3. หากยังคงมีอินสแตนซ์ดังกล่าวอยู่ สถานะปัญหาจะเปลี่ยนเป็นล้มเหลว และการตรวจสอบจะสิ้นสุด หากนี่เป็นหน้าใหม่ที่ค้นพบจากการรวบรวมข้อมูลตามปกติ จะถือเป็นอีกอินสแตนซ์หนึ่งของปัญหาที่มีอยู่นี้
 4. เมื่อตรวจสอบ URL ทั้งหมดที่มีข้อผิดพลาดและคำเตือนแล้ว และพบว่าจำนวนปัญหาเป็น 0 สถานะของปัญหาจะเปลี่ยนเป็นผ่าน ข้อมูลสำคัญ: แม้จำนวนหน้าเว็บที่ได้รับผลกระทบลดลงเป็น 0 และสถานะปัญหาเปลี่ยนเป็นผ่าน แต่ป้ายกำกับความรุนแรงเดิมจะยังคงแสดงอยู่ (ข้อผิดพลาดหรือคำเตือน)

แม้ว่าคุณไม่เคยคลิก "เริ่มต้นการตรวจสอบ" แต่ Google สามารถตรวจหาอินสแตนซ์ที่แก้ไขแล้วของปัญหาได้ หาก Google ตรวจพบว่ามีการแก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาในระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามปกติ ระบบจะเปลี่ยนสถานะปัญหาในรายงานเป็น "N/A"

เมื่อใดที่ถือว่าปัญหาของ URL หรือรายการ "แก้ไขแล้ว"

ระบบจะทำเครื่องหมายปัญหาของ URL หรือรายการเป็นแก้ไขแล้วเมื่อตรงกับเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

 • เมื่อมีการรวบรวมข้อมูล URL และไม่พบปัญหาในหน้าเว็บอีกต่อไป ซึ่งในกรณีข้อผิดพลาดของแท็ก AMP อาจหมายความว่าคุณแก้ไขแท็กแล้วหรือมีการนำแท็กออกแล้ว (หากไม่จำเป็นต้องใช้แท็กนั้น) โดยในระหว่างที่ระบบพยายามตรวจสอบ จะถือว่า "ผ่าน"
 • หาก Google เข้าถึงหน้าเว็บไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม (มีการนำหน้าเว็บออก, ทำเครื่องหมาย noindex, ต้องตรวจสอบสิทธิ์ เป็นต้น) จะถือว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วสำหรับ URL นั้น ซึ่งในระหว่างการพยายามตรวจสอบจะถือว่าอยู่ในสถานะการตรวจสอบ "อื่นๆ"

การตรวจสอบอีกครั้ง

หากคลิกตรวจสอบอีกครั้งในกรณีที่การตรวจล้มเหลว การตรวจสอบจะเริ่มต้นอีกครั้งสำหรับอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวทั้งหมด รวมทั้งอินสแตนซ์ใหม่ของปัญหานี้ที่พบระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามปกติ

คุณควรรอให้รอบการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะขอการตรวจสอบรอบใหม่ แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาบางอย่างในระหว่างรอบปัจจุบันแล้วก็ตาม

ระบบจะไม่ตรวจสอบอินสแตนซ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ทำเครื่องหมายเป็นผ่าน) หรือที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป (ทำเครื่องหมายเป็นอื่นๆ) ซ้ำอีก และจะนำอินสแตนซ์นั้นออกจากประวัติเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอีกครั้ง

ประวัติการตรวจสอบ

คุณดูความคืบหน้าของคำขอตรวจสอบได้โดยคลิกลิงก์รายละเอียดการตรวจสอบในหน้ารายละเอียดของปัญหา

สำหรับรายงาน AMP และรายงานสถานะดัชนี ระบบจะจัดกลุ่มรายการต่างๆ ในหน้าประวัติการตรวจสอบตาม URL ส่วนรายงานความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือรายงานผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ระบบจะจัดกลุ่มรายการต่างๆ ตาม URL ร่วมกับรายการข้อมูลที่มีโครงสร้าง (ตามที่กำหนดโดยค่า "ชื่อ" ของรายการนั้นๆ) สถานะการตรวจสอบจะใช้กับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณกำลังตรวจสอบ คุณจะติดป้ายกำกับปัญหาหนึ่งว่า "ผ่าน" ในหน้าเว็บ แต่ติดป้ายกำกับปัญหาอื่นๆ ว่า "ล้มเหลว" "รอดำเนินการ" หรือ "อื่นๆ" ได้

สถานะการตรวจสอบปัญหา

สถานะการตรวจสอบที่ใช้กับปัญหาที่พบมีดังนี้

 • ไม่เริ่มทำงาน: มีหน้าเว็บอย่างน้อย 1 หน้าที่มีอินสแตนซ์ของปัญหา ซึ่งคุณไม่เคยเริ่มทำการตรวจสอบ ขั้นตอนถัดไป:
  1. คลิกที่ปัญหาเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด ตรวจสอบแต่ละหน้าเพื่อดูตัวอย่างข้อผิดพลาดในหน้าที่แสดงอยู่โดยใช้การทดสอบ AMP (ถ้าการทดสอบ AMP ไม่แสดงข้อผิดพลาดในหน้านั้น นั่นเป็นเพราะคุณแก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าที่แสดงอยู่หลังจาก Google พบข้อผิดพลาดและสร้างรายงานปัญหานี้แล้ว)
  2. คลิก "ดูข้อมูลเพิ่มเติม" ในหน้ารายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดกฎที่ถูกละเมิด
  3. คลิกแถว URL ตัวอย่างในตารางเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้นๆ
  4. แก้ไขหน้าเว็บ แล้วคลิกตรวจสอบการแก้ไขเพื่อให้ Google รวบรวมข้อมูลของหน้านั้นอีกครั้ง Google จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการตรวจสอบ โปรดอดใจรอเพราะการตรวจสอบอาจใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 วันไปจนถึงประมาณ 2 สัปดาห์ 
 • เริ่มทำงาน: คุณเริ่มการตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่พบอินสแตนซ์ของปัญหาที่เหลืออยู่ ขั้นตอนถัดไป: Google จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณขณะทำการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง หากจำเป็น
 • ทำได้ดี: คุณได้เริ่มทำการตรวจสอบและเราพบว่าอินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหาที่ตรวจสอบไปได้รับการแก้ไขแล้ว ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร แต่ Google จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณขณะทำการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง
 • ผ่าน: อินสแตนซ์ของปัญหาทั้งหมดที่ทราบหายไปแล้ว (หรือไม่มี URL ที่ได้รับผลกระทบแล้ว) คุณต้องคลิก "ตรวจสอบการแก้ไข" ถึงจะได้สถานะนี้ (ถ้าอินสแตนซ์หายไปโดยที่คุณไม่ได้ขอการตรวจสอบ สถานะจะเปลี่ยนเป็น N/A) ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร
 • ไม่มี: Google พบว่าปัญหาใน URL ทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว แม้ว่าคุณไม่ได้เริ่มการตรวจสอบก็ตาม ขั้นตอนถัดไป: ไม่ต้องทำอะไร
 • ล้มเหลว: เกณฑ์บางอย่างของหน้าเว็บยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากที่คลิก "ตรวจสอบ" แล้ว ขั้นตอนถัดไป: แก้ไขปัญหาและตรวจสอบอีกครั้ง

สถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์

หลังจากที่ส่งคำขอการตรวจสอบแล้ว ระบบจะระบุสถานะการตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาแต่ละรายการ ดังนี้

 • การตรวจสอบที่รอดำเนินการ: อยู่ในคิวเพื่อรับการตรวจสอบ Google ตรวจสอบครั้งล่าสุดพบว่ามีอินสแตนซ์ของปัญหาอยู่
 • ผ่าน: [ไม่มีในรายงานทั้งหมด] Google ตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาและพบว่าอินสแตนซ์ดังกล่าวไม่มีอยู่แล้ว สถานะนี้จะได้มาต่อเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาเท่านั้น
 • ล้มเหลว: Google ตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาและพบว่ายังคงปรากฏอยู่ สถานะนี้จะได้มาต่อเมื่อคุณคลิกตรวจสอบอินสแตนซ์ของปัญหาเท่านั้น
 • อื่นๆ : [ไม่มีในรายงานทั้งหมด] Google เข้าถึง URL ที่เป็นโฮสต์ของอินสแตนซ์ไม่ได้ หรือ (สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง) ไม่พบรายการบนหน้าเว็บอีกแล้ว หากเป็นเช่นนี้จะถือว่าผ่าน

โปรดทราบว่า URL เดียวกันอาจมีสถานะที่ต่างกันสำหรับปัญหาต่างๆ เช่น ถ้าหน้าหนึ่งมีทั้งปัญหา X และปัญหา Y ปัญหา X อาจมีสถานะการตรวจสอบเป็นผ่าน ส่วนปัญหา Y ในหน้าเดียวกันอาจมีสถานะการตรวจสอบเป็นรอดำเนินการ

ตัวกรองแบบเลื่อนลงสำหรับการค้นพบ URL

ใช้ตัวกรองแบบเลื่อนลงเหนือแผนภูมิเพื่อกรองผลของดัชนีตามวิธีที่ Google ค้นพบ URL ค่าที่มีให้ใช้งานมีดังนี้

 • หน้าเว็บที่รู้จักทั้งหมด [ค่าเริ่มต้น] - แสดง URL ทั้งหมดที่ Google ค้นพบไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม
 • หน้าเว็บที่ส่งทั้งหมด - แสดงเฉพาะหน้าเว็บที่ส่งมาในแผนผังเว็บไซต์เพื่อรายงานนี้หรือด้วยคำสั่ง ping ของแผนผังเว็บไซต์
 • URL ของแผนผังเว็บไซต์ที่เจาะจง - แสดงเฉพาะ URL ที่ระบุไว้ในแผนผังเว็บไซต์ที่เจาะจงซึ่งส่งมาโดยใช้รายงานนี้ ซึ่งรวมถึง URL ในแผนผังเว็บไซต์ที่ฝังอยู่

ระบบจะถือว่าแผนผังเว็บไซต์ส่ง URL มาแม้ว่าจะค้นพบ URL นั้นผ่านกลไกอื่นด้วย (เช่น โดยการรวบรวมข้อมูลแบบทั่วไปจากหน้าเว็บอื่น)

หน้ารายละเอียด

คลิกแถวในหน้าสรุปเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดของสถานะและเหตุผลที่ระบุไว้ในแถวนั้น ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เลือกได้โดยคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้ารายละเอียด

กราฟในหน้านี้แสดงจำนวนหน้าที่ได้รับผลกระทบเมื่อเวลาผ่านไป

ตารางแสดงตัวอย่างรายการหน้าเว็บที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นๆ วิธีใช้งานมีดังนี้

 • เปิด URL ในตารางโดยคลิกลิงก์สำหรับข้าม บนแถวในตาราง
 • ตรวจสอบ URL ในตารางโดยคลิกไอคอนตรวจสอบ บนแถวในตาราง
 • เมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือคำเตือนหนึ่งๆ ครบทุกอินสแตนซ์แล้ว คุณจะขอให้ Google ตรวจสอบการแก้ไขได้

หากเห็น URL ใดทำเครื่องหมายว่ามีปัญหาซึ่งคุณได้แก้ไขปัญหานั้นไปแล้ว ก็อาจเป็นเพราะคุณแก้ไขปัญหาหลังจากที่ Google รวบรวมข้อมูลครั้งล่าสุดแล้ว ดังนั้นให้ตรวจสอบวันที่เรารวบรวมข้อมูลของ URL นั้น ตรวจสอบและยืนยันการแก้ไขแล้วขอให้จัดทำดัชนีใหม่

แหล่งที่มา

ค่าแหล่งที่มาในหน้ารายละเอียดจะแสดงประเภท User Agent (สมาร์ทโฟนหรือเดสก์ท็อป) ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล URL ที่ระบุ User Agent แต่ละประเภทจะจำลองผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเว็บจากประเภทอุปกรณ์นั้นๆ (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเดสก์ท็อปตามลำดับ)

 

การแชร์รายงาน

คุณแชร์รายละเอียดปัญหาในรายงานการครอบคลุมหรือรายงานการเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยคลิกปุ่มแชร์ ในหน้าดังกล่าว ลิงก์นี้จะให้สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะหน้ารายละเอียดปัญหาปัจจุบันรวมถึงหน้าประวัติการตรวจสอบปัญหานี้แก่ใครก็ตามที่มีลิงก์ แต่ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงหน้าอื่นๆ แก่สมาชิกของคุณ รวมถึงไม่ได้ทำให้ผู้ใช้ที่ได้รับการแชร์มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆ ในพร็อพเพอร์ตี้หรือบัญชีของคุณ คุณเพิกถอนลิงก์ได้ตลอดเวลาด้วยการปิดการแชร์สำหรับหน้านี้

การส่งออกข้อมูลรายงาน

รายงานหลายรายการมีปุ่มส่งออก เพื่อส่งออกข้อมูลรายงาน ระบบจะส่งออกทั้งข้อมูลแผนภูมิและตาราง ค่าที่แสดงเป็น ~ หรือ - ในรายงาน (ไม่มี/ไม่ใช่ตัวเลข) จะเป็น 0 ในข้อมูลที่ดาวน์โหลด

การแก้ปัญหา

คุณยืนยันสถานะการจัดทำดัชนีสำหรับ URL ที่แสดงในรายงานนี้ได้โดยการตรวจสอบ URL ดังนี้

 1. จากหน้ารายละเอียด ให้คลิก URL ในตารางตัวอย่างเพื่อเปิดแผงด้านข้างที่แสดงรายการตัวเลือกการทดสอบ
 2. ในแผงด้านข้าง ให้คลิกตรวจสอบ URL เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเวอร์ชันที่ Google จัดทำดัชนี
 3. ในรายงานที่จัดทำดัชนี ให้ตรวจสอบส่วนการครอบคลุม > รวบรวมข้อมูล และการครอบคลุม > การจัดทำดัชนี เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการรวบรวมข้อมูลและดัชนีของหน้า หากต้องการทดสอบหน้าเว็บเวอร์ชันที่เผยแพร่ ให้คลิกทดสอบ URL ที่เผยแพร่

ปัญหาทั่วไป

ต่อไปนี้คือปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีที่คุณอาจพบในรายงาน

จำนวนหน้าเว็บทั้งหมดที่จัดทำดัชนีลดต่ำลงโดยไม่มีข้อผิดพลาดที่สัมพันธ์กัน

หากพบว่าจำนวนหน้าเว็บทั้งหมดที่จัดทำดัชนีลดต่ำลงโดยไม่มีข้อผิดพลาดที่สัมพันธ์กัน แสดงว่าคุณอาจกำลังบล็อกการเข้าถึงหน้าเว็บที่มีอยู่ (ผ่าน robots.txt, "noindex" หรือการกำหนดให้ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบ) แต่เฉพาะกับหน้าเว็บที่คุณไม่ได้ส่งมาจัดทำดัชนี หากคุณส่งหน้าเหล่านี้ให้เราจัดทำดัชนี คุณจะเห็นชุดข้อผิดพลาดที่สัมพันธ์กัน ตรวจสอบ URL ที่ยกเว้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและสัมพันธ์กับการลดลงของจำนวนหน้าที่ถูกต้อง

มีหน้าที่ยกเว้นมากกว่าหน้าที่ถูกต้อง

หากเห็นจำนวนหน้าที่ "ยกเว้น" มากกว่าจำนวนหน้าที่ "ถูกต้อง" ให้ดูประเภทการยกเว้น เหตุผลที่มีการยกเว้นโดยทั่วไป ได้แก่

 • คุณมีกฎ robots.txt ที่บล็อก Google ไม่ให้รวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ หากบล็อกผิดหน้า ให้เลิกบล็อกหน้าเหล่านั้น
 • เว็บไซต์มีหน้าที่ซ้ำกันจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะใช้พารามิเตอร์เพื่อกรองหรือจัดเรียงคอลเล็กชันที่ใช้กันทั่วไป (เช่น type=dress หรือ color=green หรือ sort=price) หน้าเหล่านี้อาจสมควรที่จะยกเว้นอยู่แล้วหากมีเนื้อหาเหมือนกัน เพียงแต่จัดเรียง กรอง หรือมีการเข้าถึงในแบบต่างๆ กันเท่านั้น หากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูงและคิดว่า Google เข้าใจพารามิเตอร์ในเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง คุณอาจใช้เครื่องมือพารามิเตอร์ของ URL เพื่อปรับแต่งการจัดการพารามิเตอร์ของเว็บไซต์
ข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

ข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเทมเพลตของคุณซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ขึ้น หรือคุณอาจส่งแผนผังเว็บไซต์ที่มี URL ที่บล็อกไว้ไม่ให้มีการรวบรวมข้อมูล (โดยใช้ robots.txt, "noindex" หรือการกำหนดให้ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบ เป็นต้น) ให้คลิกที่ปัญหาและตรวจสอบข้อผิดพลาดในหน้าเว็บ

หากพบข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ให้ทำดังนี้

 1. หาความสอดคล้องระหว่างจำนวนข้อผิดพลาดทั้งหมดในการจัดทำดัชนีหรือจำนวนรายการทั้งหมดที่จัดทำดัชนีแล้ว และ Sparkline ข้างแถวข้อผิดพลาดในหน้าสรุปที่เป็นข้อบ่งชี้ปัญหาที่อาจส่งผลต่อจำนวนข้อผิดพลาดโดยรวมหรือจำนวนหน้าทั้งหมดที่จัดทำดัชนีแล้ว
 2. คลิกแถวข้อผิดพลาดที่น่าจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อไปที่หน้ารายละเอียดซึ่งจะมีข้อมูลเพิ่มเติม อ่านคำอธิบายเกี่ยวกับประเภทข้อผิดพลาดนั้นๆ เพื่อดูวิธีจัดการที่ดีที่สุด
 3. แก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของข้อผิดพลาดและส่งคำขอให้ตรวจสอบโดยคลิกตรวจสอบการแก้ไขในหน้ารายละเอียดของเหตุผลนั้นๆ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
 4. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนขณะที่เราทำการตรวจสอบ และหลังจากนั้น 2-3 วันก็กลับมาดูได้ว่าข้อผิดพลาดลดลงหรือไม่
 5. นำตัวกรองของ URL ที่ยกเว้นออกเป็นระยะๆ จากนั้นจัดเรียงตามจำนวนหน้าที่ได้รับผลกระทบ และสแกนหาปัญหาที่ไม่พึงประสงค์
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์หมายความว่า Googlebot เข้าถึง URL ของคุณไม่ได้ คำขอหมดเวลา หรือเว็บไซต์ของคุณกำลังมีผู้ใช้จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ Googlebot จึงถูกบังคับให้ยกเลิกคำขอ

การทดสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

คุณใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่าจะสร้างซ้ำเพื่อจำลองข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงในรายงานการครอบคลุมของดัชนีได้หรือไม่

การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์

 • ลดการโหลดหน้าเว็บที่ไม่จำเป็นสำหรับคำขอหน้าเว็บไดนามิก
  เว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาเดียวกันใน URL มากกว่า 1 รายการถือว่าแสดงเนื้อหาแบบไดนามิก (เช่น www.example.com/shoes.php?color=red&size=7 แสดงเนื้อหาเดียวกับ www.example.com/shoes.php?size=7&color=red) หน้าเว็บไดนามิกอาจใช้เวลานานเกินไปในการตอบสนองและทำให้เกิดปัญหาการหมดเวลา หรือเซิร์ฟเวอร์อาจแสดงสถานะว่าทำงานหนักเกินไปเพื่อขอให้ Googlebot รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ช้าลง โดยทั่วไป เราแนะนำให้คงรายการพารามิเตอร์ไว้ให้สั้นๆ และใช้แต่น้อย หากมั่นใจเกี่ยวกับวิธีที่พารามิเตอร์ทำงานบนเว็บไซต์ ก็แจ้งให้ Google ทราบได้ว่าควรจัดการพารามิเตอร์เหล่านี้อย่างไร
 • ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เว็บไซต์ทำงานเป็นปกติ ไม่ได้ทำงานหนักเกินไป และกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
  หากยังคงมีปัญหาการเชื่อมต่อ การหมดเวลา หรือการตอบสนอง โปรดติดต่อเว็บโฮสต์และเพิ่มความสามารถในการรับมือกับการเข้าชมไซต์
 • ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บล็อก Google โดยไม่ได้ตั้งใจ
  คุณอาจบล็อก Google ไว้เมื่อมีปัญหาระดับระบบ เช่น ปัญหาการกำหนดค่า DNS การกำหนดค่าไฟร์วอลล์หรือระบบการป้องกัน DoS ไม่ถูกต้อง หรือปัญหาการกำหนดค่าระบบจัดการเนื้อหา ระบบป้องกันเป็นส่วนสำคัญของโฮสติ้งที่ดีและมักมีการกำหนดค่าให้บล็อกคำขอของเซิร์ฟเวอร์ที่มากผิดปกติโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Googlebot มักสร้างคำขอมากกว่าผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ จึงอาจไปกระตุ้นการทำงานของระบบป้องกันให้บล็อก Googlebot ไม่ให้รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณได้ หากคุณต้องการแก้ปัญหานี้ ให้หาว่าส่วนใดในโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ที่บล็อก Googlebot และนำการบล็อกออก เนื่องจากไฟร์วอลล์อาจไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ คุณจึงควรคุยกับผู้ให้บริการโฮสติ้ง
 • ควบคุมการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของเครื่องมือค้นหาและการจัดทำดัชนีอย่างชาญฉลาด
  ผู้ดูแลเว็บบางคนอาจตั้งใจป้องกันไม่ให้ Googlebot เข้าถึงเว็บไซต์ของตนโดยใช้ไฟร์วอลล์ตามที่อธิบายข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ โดยทั่วไปมักไม่ได้ต้องการบล็อก Googlebot โดยสิ้นเชิงแต่ต้องการควบคุมวิธีรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณพบปัญหาดังกล่าว ให้ตรวจสอบดังนี้
ข้อผิดพลาด 404

เราขอแนะนำให้แก้ไขหน้าข้อผิดพลาด 404 อย่างเดียวเท่านั้น ไม่ต้องแก้ไขหน้า 404 ที่ยกเว้น "URL ข้อผิดพลาด 404" หมายถึง URL ที่คุณเจาะจงขอให้ Google จัดทำดัชนี แต่ Google หาไม่พบ ส่วน "URL 404 ที่ยกเว้น" คือ URL ที่ Google ค้นพบผ่านกลไกอื่นๆ

ประเมินและแก้ไขข้อผิดพลาด 404

หน้าเว็บหรือเว็บไซต์ที่หายไป

หากหน้าเว็บไม่ได้อยู่ในรายงานเลย อาจเป็นเพราะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • Google ไม่ทราบเกี่ยวกับหน้านี้ ต่อไปนี้คือข้อพึงทราบเกี่ยวกับการค้นพบได้ของหน้าเว็บ
  • หากเป็นเว็บไซต์หรือหน้าที่สร้างขึ้นใหม่ โปรดทราบว่าอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้ Google ค้นพบและรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์หรือหน้าใหม่ๆ
  • คุณต้องส่งแผนผังเว็บไซต์หรือคำขอให้รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บมาเพื่อให้ Google ทราบเกี่ยวกับหน้าเว็บ มิเช่นนั้น Google จะต้องหาลิงก์ไปยังหน้าเว็บจากที่อื่น
  • หลังจากทราบ URL ของหน้าเว็บแล้ว Google อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง (ไม่เกิน 2-3 สัปดาห์) เพื่อรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด
  • การจัดทำดัชนีจะไม่เกิดขึ้นทันที แม้ว่าคุณจะส่งคำขอให้รวบรวมข้อมูลมาโดยตรง
 • Google เข้าถึงหน้าเว็บของคุณไม่ได้ (เนื่องจากต้องเข้าสู่ระบบหรือผู้ใช้บางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าถึงได้)
 • หน้าเว็บมีแท็ก noindex ซึ่งทำให้ Google จัดทำดัชนีไม่ได้ หรือ
 • หน้าเว็บไม่ได้รับการจัดทำดัชนีด้วยสาเหตุบางอย่าง

วิธีแก้ไข

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบปัญหาในหน้าเว็บ หากหน้าเว็บไม่ได้อยู่ในรายงานการครอบคลุมของดัชนีแต่แสดงว่ามีการจัดทำดัชนีในรายงานการตรวจสอบ URL อาจเป็นเพราะมีการจัดทำดัชนีเมื่อเร็วๆ นี้และจะปรากฏในรายงานการครอบคลุมของดัชนีในอีกไม่ช้า หากหน้าเว็บแสดงว่าไม่ได้รับการจัดทำดัชนีในเครื่องมือตรวจสอบ URL (ตามที่คาดไว้) ให้ทดสอบหน้าที่เผยแพร่อยู่ ผลการทดสอบหน้าที่เผยแพร่อยู่จะบ่งชี้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ใช้ข้อมูลจากการทดสอบและเอกสารการทดสอบเพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหา

ข้อผิดพลาดและการยกเว้น "ส่งแล้ว แต่/ส่งแล้ว และ"
ทุกเหตุผลในการจัดทำดัชนีที่ใช้คำว่า "ส่งแล้ว" ในชื่อเรื่อง (เช่น "ส่งแล้ว แต่ URL มีปัญหาในการรวบรวมข้อมูล" หมายความว่า URL นั้นแสดงอยู่ในแผนผังเว็บไซต์ที่อ้างอิงโดยไฟล์ robots.txt หรือส่งโดยใช้รายงานแผนผังเว็บไซต์
วิธีแก้ปัญหา "ส่งแล้ว"
 • แก้ปัญหาที่ทำให้รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บไม่ได้ หรือ
 • นำ URL ออกจากแผนผังเว็บไซต์และส่งแผนผังเว็บไซต์อีกครั้งในรายงานแผนผังเว็บไซต์ (เพื่อการบริการที่เร็วที่สุด) หรือ
 • ใช้รายงานแผนผังเว็บไซต์เพื่อลบแผนผังเว็บไซต์ที่มี URL ออก (และตรวจสอบว่าไม่มีแผนผังเว็บไซต์ใดในไฟล์ robots.txt ที่มี URL นี้)

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมหน้าเว็บของฉันถึงอยู่ในดัชนี ฉันไม่ต้องการให้จัดทำดัชนีหน้านั้น

Google จัดทำดัชนี URL ทั้งหมดที่พบเว้นแต่คุณจะมีคำสั่ง noindex ในหน้านั้น (หรือหน้านั้นถูกบล็อกชั่วคราว) และ Google จะพบหน้าเว็บได้หลายวิธี รวมถึงจากการที่มีผู้ลิงก์ไปยังหน้าเว็บของคุณจากเว็บไซต์อื่น

 • หากต้องการบล็อกหน้าเว็บไม่ให้แสดงในผลการค้นหาของ Google คุณกำหนดได้ว่าจะต้องลงชื่อเข้าใช้หน้านั้นหรือใช้คำสั่ง noindex ในหน้าเว็บ
 • หากต้องการให้นำหน้าเว็บออกจากผลการค้นหาของ Google หลังจากที่มีการพบหน้านั้นแล้ว คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ช่วงหลังๆ นี้ทำไมถึงยังไม่มีการจัดทำดัชนีเว็บไซต์ของฉันใหม่

Google จัดทำดัชนีหน้าเว็บโดยยึดตามเกณฑ์หลายรายการด้วยกัน ซึ่งรวมถึงความถี่ในการเปลี่ยนแปลงหน้าตามที่ได้คาดไว้ หากเว็บไซต์ของคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อย อัตราการรีเฟรชดัชนีอาจช้าลง ซึ่งก็ไม่มีปัญหาถ้าหน้าเว็บไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากคุณคิดว่าเว็บไซต์ต้องมีการรีเฟรช โปรดขอให้ Google รวบรวมข้อมูลอีกครั้ง

ช่วยรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บ/เว็บไซต์อีกครั้งได้ไหม

ขอให้ Google รวบรวมข้อมูลอีกครั้ง

ทำไมถึงมีการยกเว้นหน้าเว็บหลายหน้ามาก

ดูรายละเอียดของเหตุผลในการยกเว้นได้ในรายงานการครอบคลุมของดัชนี การยกเว้นโดยส่วนใหญ่มีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณมีกฎ robots.txt ที่บล็อกเราไม่ให้รวบรวมข้อมูลปริมาณมากในเว็บไซต์ ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่ามีปัญหานี้จริงหรือไม่
 • เว็บไซต์มีหน้าที่ซ้ำกันจำนวนมาก ซึ่งโดยปกติเป็นเพราะใช้พารามิเตอร์เพื่อกรองหรือจัดเรียงคอลเล็กชันที่ใช้กันทั่วไป (เช่น type=dress หรือ color=green หรือ sort=price) หน้าเหล่านี้จะมีป้ายกำกับว่า "ซ้ำ" หรือ "ทางเลือก" ในรายงานการครอบคลุมของดัชนี
 • URL เปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL อื่น แต่มีการจัดทำดัชนีเฉพาะ URL เปลี่ยนเส้นทาง ปลายทางของการเปลี่ยนเส้นทางไม่มีการจัดทำดัชนี

Google เข้าถึงแผนผังเว็บไซต์ของฉันไม่ได้

โปรดตรวจสอบว่าไฟล์ robots.txt ไม่ได้บล็อกแผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์ถูกต้อง และคุณใช้ URL ที่ถูกต้องในรายการของ robots.txt หรือในรายงานแผนผังเว็บไซต์ที่ส่งมา ทดสอบ URL แผนผังเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือทดสอบแผนผังเว็บไซต์ที่เปิดให้คนทั่วไปใช้งาน

ทำไม Google ถึงยังรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บที่ลบออกไปแล้วอยู่

Google จะยังคงรวบรวมข้อมูล URL ที่รู้จักทั้งหมดอยู่ต่อไปแม้ว่า URL จะแสดงข้อผิดพลาด 4XX มาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะมองว่าอาจเป็นข้อผิดพลาดชั่วคราวก็ได้ โดยจะไม่รวบรวมข้อมูล URL ในกรณีเดียวเท่านั้น นั่นคือเมื่อ URL นั้นแสดงคำสั่ง noindex กลับมา

รายงานการครอบคลุมของดัชนีจะมีเฉพาะ URL ที่แสดงข้อผิดพลาด 404 ในเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงรายการข้อผิดพลาด 404 ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่รู้จบ

ฉันเห็นหน้าเว็บของฉัน แต่ทำไม Google ถึงไม่เห็น

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่า Google เห็นหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่หรือไม่ และดูเหตุผลในกรณีที่ไม่เห็น แต่ถ้าเห็น ก็อาจเป็นเพราะข้อผิดพลาดในการเข้าถึงได้รับการแก้ไขหลังจากที่มีการรวบรวมข้อมูลครั้งล่าสุดแล้ว โปรดเรียกใช้การรวบรวมข้อมูลแบบสดโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL และส่งคำขอให้จัดทำดัชนี

เครื่องมือตรวจสอบ URL ไม่ระบุปัญหาใดเลย แต่รายงานการครอบคลุมของดัชนีกลับแสดงข้อผิดพลาด ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

คุณอาจแก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากที่ Google รวบรวมข้อมูล URL ครั้งล่าสุดไปแล้ว ดูวันที่รวบรวมข้อมูล URL ดังกล่าว (ซึ่งควรจะแสดงในหน้ารายละเอียดของ URL ในรายงานการครอบคลุมของดัชนีหรือในมุมมองแบบจัดทำดัชนีในเครื่องมือตรวจสอบ URL) ตรวจดูว่าคุณได้ทำการแก้ไขใดๆ หรือไม่หลังจากที่มีการรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บ

ฉันจะหาสถานะดัชนีของ URL ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร

หากต้องการทราบสถานะดัชนีของ URL ใดโดยเฉพาะ ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL คุณจะค้นหาหรือกรองตาม URL ในรายงานการครอบคลุมของดัชนีไม่ได้

เหตุผลของสถานะ

การที่ระบบแสดงสถานะปัญหาอาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

ข้อผิดพลาด

ระบบไม่ได้จัดทำดัชนีหน้าที่มีข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ (5xx): เซิร์ฟเวอร์ของคุณแสดงข้อผิดพลาดระดับ 500 เมื่อส่งคำขอไปที่หน้าเว็บ ดูการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์

ข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนเส้นทาง: Google พบข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนเส้นทางประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ สายการเปลี่ยนเส้นทางยาวเกินไป, การวนรอบเมื่อเปลี่ยนเส้นทาง, URL เปลี่ยนเส้นทางมีความยาวเกินกว่าที่กำหนดไว้ในที่สุด, สายการเปลี่ยนเส้นทางมี URL ที่ใช้ไม่ได้หรือว่างเปล่า ใช้เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บ เช่น Lighthouse เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเส้นทาง

URL ที่ส่งถูกไฟล์ robots.txt บล็อกไว้: คุณส่งหน้านี้มาเพื่อจัดทำดัชนี แต่หน้าดังกล่าวถูกไฟล์ robots.txt ของเว็บไซต์บล็อกไว้

 1. คลิกหน้าในตารางตัวอย่างเพื่อขยายแผงเครื่องมือด้านข้าง
 2. คลิกทดสอบการบล็อกของ robots.txt เพื่อเรียกใช้เครื่องมือทดสอบ robots.txt สำหรับ URL นั้น เครื่องมือควรจะไฮไลต์กฎที่บล็อก URL ไว้
 3. อัปเดตไฟล์ robots.txt เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือนำกฎออกตามความเหมาะสม คุณค้นหาตำแหน่งของไฟล์นี้ได้โดยคลิกดู robots.txt ที่ใช้งานอยู่ในเครื่องมือทดสอบ robots.txt หากคุณใช้บริการเว็บโฮสติ้งและไม่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์นี้ ให้ค้นหาเอกสารประกอบของบริการหรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือเพื่อแจ้งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

URL ที่ส่งถูกทำเครื่องหมายว่า "noindex": คุณส่งหน้านี้มาเพื่อจัดทำดัชนี แต่หน้าดังกล่าวมีคำสั่ง "noindex" ในเมตาแท็กหรือส่วนหัว HTTP หากต้องการจัดทำดัชนีหน้านี้ คุณต้องนำแท็กหรือส่วนหัว HTTP ออก ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อยืนยันข้อผิดพลาด

 1. คลิกไอคอนการตรวจสอบ ข้าง URL ในตาราง
 2. ในส่วนการครอบคลุม > การจัดทำดัชนี > อนุญาตให้จัดทำดัชนีไหม รายงานควรแสดงว่า noindex ป้องกันไม่ให้จัดทำดัชนี
 3. ตรวจสอบว่าแท็ก noindex ยังคงมีอยู่ในเวอร์ชันที่เผยแพร่ ดังนี้
  1. คลิกทดสอบ URL ที่เผยแพร่
  2. ในส่วนความพร้อมใช้งาน > การจัดทำดัชนี > อนุญาตให้จัดทำดัชนีไหม ดูว่าระบบยังคงตรวจพบคำสั่ง noindex หรือไม่ หากไม่เห็นคำสั่ง noindex แล้ว คุณคลิกขอรับการจัดทำดัชนีเพื่อให้ Google ลองจัดทำดัชนีหน้าเว็บอีกครั้งได้ หากยังเห็นคำสั่ง noindex อยู่ คุณจะต้องนำคำสั่งออกเพื่อให้ระบบจัดทำดัชนีหน้าได้

ดูเหมือนว่า URL ที่ส่งจะเป็น Soft 404: คุณส่งหน้านี้มาเพื่อจัดทำดัชนี แต่เซิร์ฟเวอร์แสดงข้อผิดพลาดที่ดูเหมือนว่าจะเป็น Soft 404 ดูวิธีแก้ไขปัญหานี้

URL ที่ส่งแสดงคำขอที่ไม่ได้รับสิทธิ์ (401): คุณส่งหน้านี้มาเพื่อจัดทำดัชนี แต่ Google ได้รับโค้ดตอบกลับ 401 (ไม่ได้รับสิทธิ์) โปรดนำข้อกำหนดการต้องมีสิทธิ์สำหรับหน้านี้ออก หรืออนุญาตให้ Googlebot เข้าถึงหน้าเว็บด้วยการยืนยันตัวตน คุณยืนยันข้อผิดพลาดนี้ได้โดยไปที่หน้าในโหมดไม่ระบุตัวตน

ไม่พบ URL ที่ส่ง (404): คุณส่ง URL ที่ไม่มีอยู่จริงมาให้จัดทำดัชนี ดูการแก้ไขข้อผิดพลาด 404

URL ที่ส่งแสดง 403: URL ที่ส่งมากำหนดให้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง แต่ Google ไม่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบเลย หากควรมีการจัดทำดัชนีหน้านี้ โปรดให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้เข้าชมที่ไม่ระบุตัวตน มิเช่นนั้น อย่าส่งหน้านี้มาจัดทำดัชนี

URL ที่ส่งถูกบล็อกเนื่องจากปัญหา 4xx อื่นๆ: เซิร์ฟเวอร์แสดงโค้ดตอบกลับ 4xx ที่ไม่รวมอยู่ในประเภทปัญหาอื่นๆ ที่อธิบายไว้ที่นี่สำหรับ URL ที่ส่งมา คุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ถ้าไม่แก้ไข ก็ไม่ควรส่ง URL นี้มาจัดทำดัชนี ลองแก้ไขข้อบกพร่องในหน้านี้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL

คำเตือน

คุณควรให้ความสนใจกับหน้าเว็บที่ขึ้นสถานะคำเตือน และหน้าเว็บนั้นอาจได้รับการจัดทำดัชนีแล้วหรือยังก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เฉพาะ

ได้รับการจัดทำดัชนีแม้จะถูกบล็อกโดย robots.txt: หน้าเว็บนี้ได้รับการจัดทำดัชนีแม้จะถูกบล็อกโดยไฟล์ robots.txt ของเว็บไซต์ (Google ดำเนินการตาม robots.txt เสมอ แต่อาจไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้มีการจัดทำดัชนีหากมีบุคคลอื่นลิงก์มายังหน้าเว็บของคุณ) เราไม่แน่ใจว่าคุณตั้งใจบล็อกหน้าดังกล่าวไม่ให้แสดงในผลการค้นหาหรือไม่

จัดทำดัชนีโดยไม่มีเนื้อหา: หน้าเว็บนี้ปรากฏในดัชนีของ Google แต่ Google อ่านเนื้อหาไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง สาเหตุที่เป็นไปได้คืออาจมีการปิดบังหน้าเว็บจริงไม่ให้ Google อ่าน หรือหน้าเว็บอาจอยู่ในรูปแบบที่ Google จัดทำดัชนีไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่กรณีของการบล็อกด้วย robots.txt

ถูกต้อง

หน้าเว็บที่มีสถานะถูกต้องได้รับการจัดทำดัชนีแล้ว

ส่งและจัดทำดัชนีแล้ว: คุณส่ง URL เพื่อขอรับการจัดทำดัชนี และได้รับการจัดทำดัชนีแล้ว

จัดทำดัชนีแล้ว แต่ไม่ได้ส่งในแผนผังไซต์: Google พบ URL และจัดทำดัชนีแล้ว เราขอแนะนำให้ส่ง URL ที่สำคัญทั้งหมดโดยใช้แผนผังไซต์

มีการยกเว้น

โดยทั่วไปแล้ว หน้าเหล่านี้จะไม่ได้รับการจัดทำดัชนี และเราคิดว่าควรเป็นเช่นนั้น หน้าเหล่านี้เป็นหน้าที่ซ้ำกับหน้าที่มีการจัดทำดัชนีแล้ว หรือเป็นหน้าที่กลไกบางอย่างในเว็บไซต์บล็อกไม่ให้ได้รับการจัดทำดัชนี หรือไม่ก็ไม่ได้รับการจัดทำดัชนีด้วยเหตุผลที่เราคิดว่าไม่ใช่ข้อผิดพลาด

มีการยกเว้นโดยแท็ก "noindex": Google พบคำสั่ง "noindex" เมื่อพยายามจัดทำดัชนีหน้าเว็บ จึงไม่ได้จัดทำดัชนีหน้าดังกล่าว หากคุณไม่ต้องการให้จัดทำดัชนีหน้านี้ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ แต่หากต้องการให้จัดทำดัชนีหน้านี้ คุณควรนำคำสั่ง "noindex" ออก วิธียืนยันว่ามีแท็กหรือคำสั่งนี้อยู่คือขอหน้าดังกล่าวในเบราว์เซอร์ แล้วค้นหาเนื้อหาการตอบกลับและส่วนหัวการตอบกลับของ "noindex" 

ถูกบล็อกโดยเครื่องมือนำหน้าออก: ขณะนี้หน้าถูกบล็อกโดยคำขอให้นำ URL ออก หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ยืนยันแล้ว คุณจะใช้เครื่องมือนำ URL ออกเพื่อดูว่าใครส่งคำขอให้นำ URL ออกได้ คำขอให้นำออกจะมีผลประมาณ 90 วันหลังจากวันที่นำออกเท่านั้น หลังจากนั้น Googlebot อาจกลับไปจัดทำดัชนีหน้าดังกล่าวแม้ว่าคุณจะไม่ได้ส่งคำขอให้จัดทำดัชนีอีกก็ตาม หากไม่ต้องการให้จัดทำดัชนีหน้าดังกล่าว ให้ใช้ "noindex" กำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ในหน้าเว็บ หรือนำหน้าดังกล่าวออก

ถูกบล็อกโดย robots.txt: หน้านี้ถูกบล็อกจาก Googlebot ด้วยไฟล์ robots.txt คุณยืนยันการบล็อกนี้ได้โดยใช้เครื่องมือทดสอบ robots.txt โปรดทราบว่าอาจยังมีการจัดทำดัชนีหน้าดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นได้อยู่ หาก Google พบข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับหน้านี้ได้โดยไม่ต้องโหลดหน้า ก็ยังจัดทำดัชนีหน้านี้ได้ (แม้จะเป็นกรณีที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย) หากไม่ต้องการให้ Google จัดทำดัชนีหน้าเว็บ ให้นำการบล็อกของ robots.txt ออกแล้วใช้คำสั่ง "noindex"

ถูกบล็อกเนื่องจากคำขอที่ไม่ได้รับอนุญาต (401): หน้าเว็บถูกบล็อกจาก Googlebot ด้วยคำขอการให้สิทธิ์ (การตอบสนอง 401) หากคุณต้องการให้ Googlebot รวบรวมข้อมูลหน้านี้ได้ โปรดนำข้อกำหนดการให้สิทธิ์ออกหรืออนุญาตให้ Googlebot เข้าถึงหน้าเว็บได้

รวบรวมข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ได้จัดทำดัชนี: Google รวบรวมข้อมูลหน้าดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้จัดทำดัชนี อาจมีหรือไม่มีการจัดทำดัชนีหน้านี้ในอนาคต ไม่จำเป็นต้องส่ง URL มารวบรวมข้อมูลอีก

ค้นพบแล้วแต่ยังไม่ได้จัดทำดัชนี: Google พบหน้าเว็บดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้รวบรวมข้อมูล โดยทั่วไป Google ต้องการรวบรวมข้อมูล URL แต่คาดว่าจะทำให้เว็บไซต์นั้นมีการใช้งานมากเกินไป Google จึงกำหนดเวลาการรวบรวมข้อมูลใหม่อีกครั้ง และนี่คือเหตุผลที่วันที่รวบรวมข้อมูลครั้งล่าสุดไม่ปรากฏอยู่ในรายงาน

หน้าทางเลือกที่มีแท็ก Canonical ที่ถูกต้อง: หน้านี้เป็นหน้าเว็บที่ซ้ำกับหน้าที่ Google มองว่าเป็นหน้า Canonical หน้าเว็บนี้ชี้ไปที่หน้า Canonical ดังกล่าวอย่างถูกต้อง คุณจึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ

หน้าเว็บซ้ำโดยไม่มีหน้า Canonical ที่ผู้ใช้เลือก: หน้านี้มีหน้าที่ซ้ำกันแต่ไม่มีหน้าใดที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นหน้า Canonical เราคิดว่าหน้านี้ไม่ใช่หน้า Canonical คุณควรทำเครื่องหมายอย่างชัดแจ้งว่าหน้านี้เป็นหน้า Canonical การตรวจสอบ URL นี้ควรแสดง Canonical URL ที่ Google เลือกไว้

หน้าเว็บซ้ำ Google เลือกหน้า Canonical ต่างจากผู้ใช้: มีการทำเครื่องหมายหน้านี้เป็นหน้า Canonical สำหรับหน้าเว็บชุดหนึ่ง แต่ Google คิดว่า URL อีกรายการเหมาะที่จะเป็น Canonical URL มากกว่า Google ได้จัดทำดัชนีหน้าเว็บที่เราคิดว่าเหมาะที่จะเป็นหน้า Canonical มากกว่าหน้านี้ เราขอแนะนำให้คุณทำเครื่องหมายหน้านี้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นหน้าซ้ำของ Canonical URL ระบบค้นพบหน้านี้โดยไม่ต้องมีคำขอให้รวบรวมข้อมูลที่ชัดแจ้ง การตรวจสอบ URL นี้ควรแสดง Canonical URL ที่ Google เลือกไว้

ไม่พบหน้าเว็บ (404): หน้านี้แสดงข้อผิดพลาด 404 เมื่อส่งคำขอ Google ค้นพบ URL นี้โดยไม่ต้องมีคำขอหรือแผนผังไซต์ที่ชัดแจ้ง Google อาจค้นพบ URL ในรูปแบบลิงก์จากเว็บไซต์อื่นหรืออาจเป็นหน้าเว็บที่มีอยู่ก่อนหน้านี้และถูกลบออกไปแล้ว Googlebot อาจลองรวบรวมข้อมูล URL นี้ไปอีกระยะหนึ่งเพราะไม่มีวิธีบอกให้ Googlebot ลืม URL อย่างถาวร แต่จะรวบรวมข้อมูลน้อยครั้งลงเรื่อยๆ ดังนั้นการตอบสนอง 404 จึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาหากเกิดจากเจตนา ให้ใช้การเปลี่ยนเส้นทาง 301 ไปยังตำแหน่งใหม่หากมีการย้ายหน้าเว็บ อ่านการแก้ไขข้อผิดพลาด 404

หน้าเว็บมีการเปลี่ยนเส้นทาง: URL เป็นการเปลี่ยนเส้นทาง จึงไม่ได้เพิ่มลงในดัชนี

Soft 404: คำขอหน้าเว็บแสดงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการตอบสนองแบบ Soft 404 ซึ่งหมายความว่าหน้าเว็บแสดงข้อความ "ไม่พบ" ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยไม่มีรหัสการตอบสนอง 404 ที่เกี่ยวข้อง เราขอแนะนำให้แสดงรหัสการตอบสนอง 404 สำหรับหน้าที่ "ไม่พบ" จริงๆ หรือใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าเว็บเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าไม่ใช่ข้อผิดพลาด Soft 404 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าเว็บซ้ำ URL ที่ส่งไม่ได้รับเลือกเป็นหน้า Canonical: URL ดังกล่าวเป็นหนึ่งในชุด URL ที่ซ้ำกัน โดยไม่มีการทำเครื่องหมายว่า URL ใดเป็นหน้า Canonical อย่างชัดแจ้ง คุณขออย่างชัดแจ้งให้จัดทำดัชนี URL นี้ แต่เป็น URL ที่ซ้ำกันและ Google คิดว่า URL อีกรายการหนึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Canonical URL จึงไม่ได้จัดทำดัชนี URL นี้ แต่จัดทำดัชนี Canonical URL ที่เราเลือกแทน (Google จัดทำดัชนีเฉพาะ Canonical URL ในชุด URL ที่ซ้ำกัน) ความแตกต่างระหว่างสถานะนี้กับ "Google เลือกหน้า Canonical ต่างจากผู้ใช้" ก็คือคุณได้ขอให้จัดทำดัชนีอย่างชัดแจ้ง การตรวจสอบ URL นี้ควรแสดง Canonical URL ที่ Google เลือกไว้

ถูกบล็อกเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง (403) User Agent ให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึง อย่างไรก็ตาม Googlebot จะไม่มีการให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาด เซิร์ฟเวอร์ของคุณจึงแสดงข้อผิดพลาดนี้อย่างไม่ถูกต้อง ควรแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ robots.txt หรือ noindex บล็อกหน้าเว็บ

ถูกบล็อกเนื่องจากปัญหา 4xx อื่นๆ: เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาด 4xx ซึ่งไม่รวมอยู่ในประเภทปัญหาอื่นๆ ที่อธิบายไว้ที่นี่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร