Rapporten om sidindexering

Se vilka sidor Google kan hitta och indexera på webbplatsen och läs mer om indexeringsproblem som kan ha uppstått.

Öppna rapporten om sidindexering

 

Status för indextäckning i Search Console – utbildning i Google Search Console

 

Komma igång

Användningsguide för dig som inte är expert

Så här kommer du igång om du inte har sysslat med indexering eller sökmotoroptimering tidigare eller om du har en liten webbplats:

 1. Ta ställning till om du behöver den här rapporten. Om din webbplats har färre än 500 sidor behöver du förmodligen inte använda den här rapporten. I stället kan du ta reda på om de viktigaste sidorna (eller några sidor) på webbplatsen har indexerats med följande sökningar på Google. Om sökningarna inte ger några resultat för webbplatsen och du är villig att lägga tid på att förstå rapporten ordentligt bör du använda rapporten om indextäckning för att se varför webbplatsen inte indexerats (läs felsökningsavsnittet).
  • Se ett urval av sidor från din webbplats som Google känner till:
   Syntax: site:<<webbplatsens_rotdomän_eller_sökväg>>
   Exempel: site:example.com eller site:example.com/djuraffär
  • Sök efter ämnen som omfattas av din webbplats (sök efter termer från de viktigaste sidorna, inklusive startsidan):
   Syntax: site:<<webbplatsens_rotdomän_eller_sökväg>> term1 term2
   Exempel: site:example.com/djuraffär leguaner zebror.
  • Sök efter den exakta webbadressen till en sida på webbplatsen för att se om Google har indexerat den (sök efter de viktigaste sidorna på webbplatsen, inklusive startsidan):
   Syntax: site:<<exakt-webbadress>
   Exempel: site:http://example.com/djuraffär/hamster
 2. I denna korta användarguide finns en snabb och lättförståelig förklaring av rapporten.
 3. Om du vill veta mer:
  • Läs artikeln Så fungerar Google Sök. Om du inte vet hur indexering fungerar är risken stor att du bara blir förvirrad eller frustrerad av den här rapporten.
  • Den här rapporten används inte för att undersöka indexeringsstatusen för enskilda sidor. Använd granskningsverktyget för webbadresser om du vill se vilken indexeringsstatus en enskild sida har.
  • Att titta efter i rapporten:
   • Är alla viktiga webbadresser gröna (indexerade)? De flesta webbplatser har åtminstone några sidor som inte har indexerats, men alla viktiga sidor bör vara indexerade. Kom ihåg att dubbletter av webbadresser inte ska indexeras. Kontrollera indexeringsstatusen för startsidan och viktiga sidor med hjälp av granskningsverktyget för webbadresser. Observera att högst 1 000 poster visas i listan med exempeladresser, och vi kan inte garantera att alla webbadresser med en viss status visas även om listan innehåller färre än 1 000 poster.
   • Har de grå (inte indexerade) webbadresserna uteslutits av goda skäl? Det gör ingenting om en webbadress inte indexeras, bara det är av rätt anledning. Det kan till exempel vara att du har en förväntad robots.txt-regel på webbplatsen, en noindex-tagg på sidan, en dubblettadress eller en 404-kod för en sida som du har tagit bort och inte har bytt ut.
   • Om det totala antalet webbadresser i rapporten är mycket lägre än antalet sidor på webbplatsen finns det sidor på den som Google inte hittar. Det här är några möjliga orsaker:
    • De saknade sidorna är nya eller hela webbplatsen är ny. Det kan ta en vecka innan Google börjar genomsöka och indexera en ny sida eller webbplats. Om sidan eller webbplatsen är ny väntar du några dagar, så att Google hinner hitta och genomsöka den. Om det är bråttom, eller om tiden går utan att något verkar hända, kan du be Google att genomsöka enskilda sidor.
    • Google kan inte hitta de saknade sidorna. Google måste kunna hitta en sida för att genomsöka den. Det innebär att den måste länkas från en känd sida eller från en webbplatskarta. Om webbplatsen är ny är det bäst att börja med att begära indexering av startsidan. Google börjar då genomsöka webbplatsen utifrån den. Om delar av en webbplats saknas kontrollerar du att det finns fungerande länkar till den. Om du anlitar ett webbhotell, till exempel Wix eller SquareSpace, får Google oftast information om att det finns nya sidor när du har publicerat dem. Läs webbhotellets dokumentation om hur du publicerar dina sidor så att de blir tillgängliga för sökmotorer.
   • Läs dokumentationen för det specifika indexeringsproblemet för att förstå och vid behov åtgärda problemet. Om du hoppar över dokumentationen kommer det att krävas mer tid och arbete i längden än om du läser den.
  • Detta ska du inte titta efter:
   • Förvänta dig inte att alla webbadresser på webbplatsen ska ha indexerats. Vissa webbadresser kan vara dubbletter eller så innehåller de kanske ingen meningsfull information. Men du bör se till att de viktigaste sidorna på webbplatsen är indexerade.
   • Webbadresser som inte har indexerats kan fungera utan problem. Se efter varför webbadresserna inte har indexerats för att förstå varför sidan inte ska indexeras.
   • Förvänta dig inte att det totala antalet ska stämma exakt med din uppfattning av hur många webbadresser det finns på webbplatsen. Summan för de indexerade och de inte indexerade webbadresserna ovanför diagrammet är fullständig och korrekt ur Googles perspektiv, men små avvikelser kan uppstå av olika skäl.
   • Att en sida har indexerats är ingen garanti för att den visas vid en sökning. Sökresultaten anpassas utifrån användarens sökhistorik, plats och flera andra variabler. Det innebär att en sida inte alltid visas i sökresultaten även om den har indexerats, och när den dyker upp är det inte säkert att den alltid visas på samma position. Om det står i Search Console att en webbadress har indexerats kan du utgå från att den har det och kan visas i sökresultaten även om den inte dyker upp när du söker.

Vanliga frågor

Vad visas i den här rapporten?

Rapporten om sidindexering visar hur många webbadresser på webbplatsen som har genomsökts och indexerats av Google. (Om du inte har full koll på vad termerna betyder kan du läsa om hur Google Sök fungerar). Google hittar webbadresser på många olika sätt och försöker genomsöka de flesta. Om en webbadress saknas eller inte är tillgänglig fortsätter Google förmodligen att försöka genomsöka den ett tag.

Vad är indexering?

Indexering är när Google hittar (genomsöker) en sida, bearbetar dess innehåll och lägger till den i Googles index (indexerar den). Sedan kan sidan visas såväl i Googles sökresultat som i andra tjänster från Google, till exempel Förslag. Läs artikeln om hur Google Sök fungerar om du vill veta mer om indexering.

Vad ska jag göra så att jag får min sida eller webbplats indexerad?

Om du använder ett webbhotell, t.ex. Wix eller SquareSpace, får Google troligen reda på att du har publicerat eller uppdaterat en sida via webbhotellet. Du kan läsa mer om hur du ska publicera sidor så att sökmotorer kan hitta dem i webbhotellets dokumentation.

Om du skapar en webbplats eller sida utan att anlita ett webbhotell kan du informera Google om nya webbplatser eller sidor med hjälp av en webbplatskarta eller på flera andra sätt.

Vi rekommenderar starkt att du ser till att startsidan blir indexerad. Från startsidan bör Google kunna indexera alla andra sidor på webbplatsen, om navigeringen av den är heltäckande och har implementerats korrekt.

Är det okej om en sida inte har indexerats?

Javisst. Google indexerar inte sidor som blockerats av en robots.txt-regel eller noindex-tagg. Google indexerar inte heller sidor som är dubbletter av andra sidor på webbplatsen eller sidor som är olämpliga att indexera (t.ex. varianter av samma sida där olika filter tillämpats). I granskningsverktyget för webbadresser ser du varför en sida inte har indexerats. Om du råkar ut för indexeringsfel eller inte förstår varför en sida inte indexerats kan du läsa mer i dokumentationen och åtgärda problemet på det sätt som beskrivs där.

Guide om användning för sökmotoroptimerare, utvecklare och erfarna webbplatsägare

Om du är en erfaren sökmotoroptimerare, utvecklare eller webbplatsägare men inte har använt rapporten om sidindexering ännu:
 1. Läs artikeln Så fungerar Google Sök. Om du inte vet hur indexering fungerar är risken stor att du blir förvirrad eller frustrerad av den här rapporten.
 2. Följ riktlinjerna i Navigera i rapporten, inklusive Vad du kan titta efter och Detta ska du inte titta efter.
 3. Läs felsökningsavsnittet om vanliga problem och hur du åtgärdar dem.
 4. Kom ihåg att statusen Inte indexerad inte nödvändigtvis är dålig. Undersök orsaken till varför en viss webbadress inte indexeras.
 5. Läs dokumentationen för det specifika problemet för att förstå problemet och se hur du kan åtgärda det.

Navigera i rapporten

I rapporten om sidindexering visas statusen i Googles index för alla webbadresser som Google känner till på din egendom.

Sammanfattningssida

På sammanfattningssidan på toppnivå i rapporten visas ett diagram och antalet sidor som indexerats eller inte indexerats (men begärts), samt tabeller som visar varför det inte gick att indexera webbadresserna eller andra möjliga indexeringsförbättringar.

 • I tabellen Därför har sidorna inte indexerats visas problem som förhindrar att webbadresser indexeras på din webbplats. Om du klickar på en rad visas en informationssida med webbadresserna som berörs av det här problemet och webbplatshistoriken där problemet förekommer.
 • I tabellen Förbättra sidupplevelsen visas problem som inte förhindrar indexering av sidor. Vi rekommenderar dock att du åtgärdar problemen så att Google får bättre förståelse för dina sidor. Om du klickar på en rad visas en informationssida med fokus på alla webbadresser med samma problem.
 • Länken Visa data om indexerade sidor visar information om tidigare antal indexerade sidor och en lista med exempel på upp till 1 000 indexerade webbadresser.

Vad du kan titta efter

Helst ska antalet indexerade sidor öka gradvis allt eftersom webbplatsen växer. Läs felsökningsavsnittet om du märker att det sjunker eller skjuter i höjden.

Ditt mål är att den kanoniska versionen av varje viktig sida ska indexeras. Dubbletter och alternativa sidor ska inte indexeras. Det är oftast bra om en sida har markerats som en dubblett eller alternativ sida: det betyder att vi har hittat den kanoniska sidan och indexerat den. Du kan se vilken den kanoniska sidan är för en webbadress genom att köra granskningsverktyget för webbadresser.

Se fler orsaker till varför sidor kan saknas.

Detta ska du inte titta efter

 • 100 % täckning: Du bör inte förvänta dig att alla webbadresser på webbplatsen ska indexeras, bara de kanoniska sidorna (enligt beskrivningen ovan).
 • Omedelbar indexering: När du lägger till nytt innehåll kan det ta några dagar innan Google indexerar det. Du kan minska väntetiden genom att begära indexering.

Status

En webbadress kan ha någon av följande statusar:

 • Inte indexerad: Webbadressen har inte indexerats, antingen på grund av ett indexeringsfel eller av ett giltigt skäl (till exempel om sidan blockeras från indexering av robots.txt-filen eller är en dubblett). Orsakerna till varför webbadresser inte har indexerats visas i tabellen Därför har sidorna inte indexerats. Läs dokumentationen för varje orsak och ta reda på om det är något du bör åtgärda. Värdet Källa anger om detta troligen är något som du kan åtgärda.
 • Indexerad: De här webbadresserna har indexerats. Du kan se ett urval av indexerade webbadresser genom att klicka på Visa data om indexerade sidor nedanför diagrammet på sammanfattningssidan i rapporten.

Orsak

Anledningen till att en webbadress inte fick att indexera. Beskrivningen av orsaker nedan innehåller en beskrivning av varje problem och hur man hanterar den om det behövs.

Källa

Värdet Källa i tabellen visar om källan till problemet är Google eller webbplatsen. I allmänhet kan du bara åtgärda problem där webbplatsen anges som källa.

Verifiering

Om du har begärt verifiering av en åtgärd för det här problemet och i så fall vilken status verifieringsförsöket har. Prioritera problem med verifieringsstatusen Misslyckades eller Har inte startats där källan är Webbplats.

Verifiera åtgärderna

När du har åtgärdat alla förekomster av ett problem på webbplatsen kan du begära att Google verifierar ändringarna. Om alla kända förekomster är åtgärdade minskas problemet till noll i tabellen över problem och hamnar längst ned i tabellen.

Varför behövs verifiering?

Följande är fördelarna med att berätta för Google att du har åtgärdat alla förekomster av ett visst problems status eller kategori:

 • Du får ett e-postmeddelande när Google har bekräftat att problemet har åtgärdats på alla webbadresser, eller om Google har hittat förekomster av problemet som fortfarande finns kvar.
 • Du kan följa Googles steg för att bekräfta dina åtgärder och se en logg över alla sidor som har lagts till i kö för kontroll samt status för varje webbadress.

Du måste kanske inte alltid åtgärda och verifiera ett specifikt problem på webbplatsen. Till exempel är webbadresser som blockeras av robots.txt troligen avsiktligt blockerade. Använd sunt förnuft när du bestämmer om du ska åtgärda ett visst problem.

Du kan också åtgärda problem utan att verifiera dem. Google uppdaterar antalet förekomster när en sida med kända problem genomsöks, oavsett om du uttryckligen begärt verifiering av den eller inte.

Proffstips: Validera åtgärderna efter webbplatskarta
Du kan påskynda en begäran om åtgärd genom att skapa och skicka in en webbplatskarta som bara innehåller dina viktigaste sidor. Sedan kan du filtrera rapporten efter webbplatskartan innan du begär verifiering. En begäran om validering mot en delmängd av de berörda webbadresserna kan slutföras snabbare än en begäran som omfattar alla berörda webbadresser på webbplatsen.

Starta verifieringen

Så här meddelar du Search Console att du har åtgärdat ett problem:

 1. Åtgärda alla förekomster av problemet på webbplatsen. Om du missade en åtgärd avbryts verifieringen när Google hittar en enda återstående förekomst av problemet.
 2. Öppna informationssidan för problemet som du har åtgärdat. Klicka på problemet i listan över problem i rapporten.
  • ⚠️ Om du filtrerar efter en specifik webbplatskarta i rapporten tillämpas verifieringen bara på objekt i webbplatskartan vid den tidpunkt då du begärde valideringen. Detta kanske är vad du vill göra. Men det är bra att vara medveten om.
 3. Klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits. Klicka inte på Verifiera att åtgärder vidtagits igen förrän verifieringen har slutförts eller misslyckats. Läs mer om hur Google kontrollerar dina åtgärder.
 4. Du kan bevaka verifieringsförloppet. Verifieringen tar normalt upp till cirka två veckor, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid, så ha tålamod. Du får en avisering när verifieringen lyckas eller misslyckas.
 5. Om verifieringen misslyckas kan du se vilken webbadress som ledde till att verifieringen misslyckades genom att klicka på Mer information på informationssidan för problemet. Åtgärda sidan, bekräfta åtgärden på alla webbadresser med statusen Väntande och starta om verifieringen.

När anses ett problem med en webbadress eller ett objekt vara åtgärdat?

Ett problem med en webbadress eller annat objekt ses som åtgärdat när något av följande villkor har uppfyllts:

 • När webbadressen har genomsökts och problemet inte längre går att hitta på sidan. För AMP-taggfel kan detta betyda att du har åtgärdat taggen eller tagit bort den (om det inte var en obligatorisk tagg). Under ett verifieringsförsök får det statusen Godkändes.
 • Om sidan inte är tillgänglig för Google av någon anledning (om sidan har tagits bort, märkts med noindex, kräver autentisering osv.) ses problemet som åtgärdat för den webbadressen. Vid en påbörjad verifiering kategoriseras webbadressen in under verifieringsstuatusen Övrigt.

Problemets varaktighet

Med ett problems varaktighet avses tiden från och med att den första förekomsten av problemet identifierades på webbplatsen fram till att 90 dagar har gått sedan den sista förekomsten på webbplatsen markerades som åtgärdad. Om det går 90 dagar utan upprepningar tas problemet bort från tabellen över problem.

Datumet då problemet först upptäcktes avser första gången det upptäcktes under den här varaktighetsperioden och ändras inte. Med andra ord:

 • Om alla förekomster av ett problem har åtgärdats men en ny förekomst uppstår 15 dagar senare ligger problemet fortfarande kvar och datumet då det först upptäcktes ändras inte.
 • Om samma problem uppstod 91 dagar efter att den sista förekomsten åtgärdades har det föregående problemet avslutats. Då registreras det som ett nytt problem med det datumet då problemet först upptäcktes som det nya datumet.
Verifieringsflöde

Här följer en översikt över vad som händer när du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits för ett problem. Processen kan ta flera dagar eller ännu längre tid och du får aviseringar om hur det går via e-post.

 1. När du klickar på Verifiera att åtgärder vidtagits kontrollerar Search Console några sidor direkt.
  • Om det aktuella problemet påträffas på någon av de sidorna avslutas verifieringen och statusen förblir densamma.
  • Om felet inte finns på provsidorna fortsätter verifieringen, som då övergår till statusen Startat. Om andra, orelaterade problem påträffas under verifieringen räknas de som förekomster av detta andra problem och verifieringen fortsätter.
 2. Systemet arbetar sig igenom listan med kända webbadresser där problemet finns i Search Console. Det är bara webbadresser där förekomster av problemet har identifierats som ställs i kö för ny genomsökning, inte hela webbplatsen. Alla kontrollerade webbadresser sparas i verifieringshistoriken i Search Console där du hittar dem via informationssidan för problemet.
 3. Följande händer när en webbadress kontrolleras:
  1. Om problemet inte påträffas ändras verifieringsstatusen för denna förekomst till Godkänd. Om det här var den första förekomsten av problemet som kontrollerades ändras problemets verifieringsstatus till Det ser bra ut.
  2. Om webbadressen inte längre är tillgänglig ändras verifieringsstatusen för den här förekomsten till Övrigt (som inte är en felstatus).
  3. Om problemet finns kvar ändras statusen för problemet till Misslyckades och verifieringen avslutas. Om det gällde en ny sida som upptäckts vid en ordinarie genomsökning ses den som ytterligare en förekomst av det befintliga problemet.
 4. När webbadresser i kön har kontrollerats och problemet är åtgärdat ändras statusen till Godkändes. Men även när alla förekomster har åtgärdats ändras inte etikettens allvarlighetsgrad (Fel eller Varning), bara antalet berörda objekt (0).

Även om du aldrig klickar på Starta verifiering kan Google identifiera att fel har åtgärdats. Om Google upptäcker att alla förekomster av ett problem har åtgärdats under den vanliga genomsökningen ändras antalet problem till 0 i rapporten.

Omverifiering

⚠️ Vänta tills en verifieringscykel har slutförts innan du begär en ny, även om du har åtgärdat problem under den pågående cykeln.

Så här startar du om en misslyckad verifiering:

 1. Navigera till verifieringsloggen för den misslyckade verifieringen: Öppna informationssidan för problemet som inte godkändes och klicka på Mer information.
 2. Klicka på Starta ny verifiering.
 3. Verifieringen startas om för alla webbadresser som har statusen Väntande eller Misslyckades plus nya förekomster av problemet som upptäcktes vid normal genomsökning sedan det senaste verifieringsförsöket. Webbadresser som är markerade med Godkändes eller Övrigt kontrolleras inte igen.
 4. Verifieringen tar normalt upp till cirka två veckor, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid, så ha tålamod.

Visa verifieringsförloppet

Så här gör du för att visa förloppet för en aktuell verifieringsbegäran eller historiken för den senaste begäran om en verifiering inte pågår:

 1. Öppna informationssidan för problemet. Öppna informationssidan för problemet genom att klicka på raden för problemet på huvudrapportsidan.
 2. Klicka på Mer information om du vill öppna verifieringens informationssida för den begäran.
  • Förekomststatus för varje webbadress som ingår i begäran visas i tabellen.
  • Förekomststatusen gäller för det specifika problem som du undersöker. Du kan ha ett problem med statusen Godkändes på en sida, men andra problem med statusen Misslyckades, Väntande ellerÖvrigt på samma sida.
  • I AMP-rapporten och rapporten om sidindexering grupperas posterna på sidan för verifieringshistorik efter webbadress.
  • I rapporten om användbarhet på mobila enheter och rapporten om utökat resultat grupperas innehållet efter en kombination av webbadress och det strukturerade dataobjektet (som bestäms utifrån objektets namnvärde).
Statusen för verifieringsbegäran

Verifieringsstatusen för ett problem kan vara någon av följande:

 • Har inte startats: En eller flera förekomster av problemet har aldrig varit med i en verifieringsbegäran för det här problemet.
  Nästa steg:
  1. Klicka på problemet och läs mer om vad felet består i. Granska de enskilda sidorna och se exempel på felet på den aktiva sidan.
  2. Klicka på Läs mer på informationssidan för att se information om problemet.
  3. Du får mer information om ett enskilt fel genom att klicka på raden för en exempeladress.
  4. Åtgärda sidorna och klicka sedan på Verifiera att åtgärder vidtagits för att starta verifieringenVerifieringen tar normalt upp till cirka två veckor, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid, så ha tålamod.
 • Startat: Ett verifieringsförsök har påbörjats och inga resterande förekomster av problemet har hittats ännu.
  Nästa steg: Google meddelar dig vad som behöver göras (om något) allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Det ser bra ut: Ett verifieringsförsök har påbörjats och alla förekomster av problemet som har kontrollerats hittills har varit åtgärdade.
  Nästa steg: Du behöver inte göra något nu. Google meddelar dig vad som behöver göras allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Godkändes: Alla kända förekomster av problemet är borta (eller så är de berörda webbadresserna inte tillgängliga längre). Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits. (Om förekomster försvinner utan att du har begärt verifiering ändras statusen till Saknas.)
  Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Saknas: Google har upptäckt att problemet åtgärdats på alla webbadresser utan att du begärt verifiering.
  Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Misslyckades: Ett visst antal sidor med problemet kvarstår efter att du har klickat på Verifiera.
  Nästa steg: Åtgärda problemet och starta om verifieringen.
Verifieringsstatus för förekomst

När du begär verifiering tilldelas alla förekomster av problemet en status enligt följande:

 • Väntande: Google ställde det i kö för verifiering. Senast Google såg efter fanns den här förekomsten av problemet kvar.
 • Godkändes: [Finns inte i alla rapporter] Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet fanns kvar och det gjorde den inte. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Misslyckades: Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet har tagits bort men den fanns fortfarande kvar. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Övrigt: [Finns inte i alla rapporter] Google kunde inte nå webbadressen där förekomsten fanns. För strukturerad data betyder det att Google inte kunde hitta det strukturerade dataobjektet på sidan längre. Ses som likvärdigt med Godkändes.

Observera att olika problem på en och samma webbadress kan ha olika status. Om både problem X och problem Y finns på en sida kan t.ex. verifieringsstatusen Godkändes visas för problem X medan problem Y på samma sida fortfarande har veriferingsstatusen Väntande.

Filter för webbplatskartor

Med rullgardinsfiltret ovanför diagrammet kan du filtrera indexresultat efter om de finns med i en webbplatskarta eller inte. Du kan välja mellan följande alternativ:

 • Alla kända sidor [standard] – visa alla webbadresser som Google känner till, oavsett om de finns i en webbplatskarta eller inte.
 • Alla inskickade sidor – visa endast webbadresser i en webbplatskarta eller ett index över webbplatskartor som skickats in med rapporten Webbplatskartor eller en robots.txt-fil på webbplatsen.
 • Endast sidor som inte skickats in – visa endast webbadresser som finns i en webbplatskarta som skickats in med rapporten för webbplatskartor eller en robots.txt-fil på webbplatsen.
 • Webbadress till en specifik webbplatskarta – visa endast webbadresser i en enskild webbplatskarta eller ett index för en webbplatskarta som skickats in med rapporten Webbplatskartor eller en robots.txt-fil på webbplats.

En webbadress klassas som inskickad via en webbplatskarta även om vi har hittat den på något annat sätt också (till exempel organiskt via en annan genomsökt sida).

Informationssida

Klicka på en rad på sammanfattningssidan, så öppnas en informationssida för webbadresser med samma problem eller status på webbplatsen. Du kan läsa mer om det aktuella problemet genom att klicka på Läs mer högst upp på sidan.

Diagrammet på den här sidan visar antalet berörda sidor över tid.

Tabellen Exempel innehåller en lista med exempel på sidor som berörs av detta problem. Listan visar inte nödvändigtvis alla webbadresser med det här problemet och är begränsad till 1 000 rader. Varje exempelrad har följande funktion:

När du har åtgärdat alla förekomster av ett fel eller en varning kan du klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits för att meddela Google om att du har åtgärdat problemet.

Visas ett problem som du redan har åtgärdat vid en webbadress? Det kan vara så att du åtgärdade problemet EFTER Googles senaste genomsökning. Om ett problem som du redan har åtgärdat visas vid en webbadress kontrollerar du genomsökningsdatumet. Kontrollera att problemet verkligen har åtgärdats och begär omindexering.

Dela rapporten

Du kan dela information om problem i täcknings- och förbättringsrapporter genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till informationssidan om det aktuella problemet och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

Exportera rapportdata

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Värden som visas om antingen ~ eller - i rapporten (inte tillgänglig/inte ett tal) blir nollor i din nedladdade data.

Felsökning

Tabellen ordnas utifrån vad vi tror är de viktigaste problemen att åtgärda. Så här undersöker du en specifik orsak i tabellen med indexeringsfel:

 1. Klicka på en rad i tabellen Därför har sidorna inte indexerats. Avgör om det finns ett problem baserat på anledningen till att sidan inte indexerats och på ditt indexeringsmål och om detta är något som du kan åtgärda, baserat på värdet källa.
 2. Läs information om ett specifikt problem.
 3. Granska ett exempel på en webbadress som berörs av problemet:
  1. Klicka på granskningsikonen bredvid webbadressen i exempeltabellen för att öppna granskningen av den aktuella webbadressen.
  2. Du hittar information om genomsökning och index för webbadressen i avsnitten Täckning > Genomsökning och Täckning > Indexering i rapporten om granskade webbadresser.
  3. Testa den aktiva versionen av sidan genom att klicka på Testa den aktiva webbadressen.

Förstå och åtgärda vanliga indexeringsproblem

Här är några av de vanligaste indexeringsproblemen som du kan stöta på i den här rapporten:

Minskning av det totala antalet indexerade sidor utan motsvarande fel

Om det totala antalet indexerade sidor sjunker utan motsvarande ökning av antalet fel kan det tyda på att du blockerar åtkomsten till befintliga sidor via robots.txt, noindex eller inloggningskrav. Titta efter en plötslig ökning av webbadresser som inte indexerats, vilket motsvarar en minskning av antalet indexerade sidor.

Fler sidor som inte har indexerats än sidor som har indexerats

Om du ser fler sidor som inte har indexerats än sidor som har indexerats kan du titta på orsaken i rapporten. Vanliga orsaker till stora grupper av sidor som inte indexerats:

 • Du har en robots.txt-regel som blockerar Google från att söka igenom stora delar av din webbplats. Om du har blockerat fel sidor kan du avblockera dem.
 • Det finns ett stort antal dubblettsidor på webbplatsen. Ofta beror detta på att parametrar (exempel: type=dress eller color=green eller sort=price) används för att filtrera eller sortera en och samma samling sidor. Sådana sidor ska inte indexeras om de bara visar samma innehåll som sorterats, filtrerats eller uppnåtts på olika sätt.
Ökningar av antalet fel

Om antalet fel stiger kraftigt kan det bero på att något som ändrats i en mall har gett upphov till nya fel. Det kan också vara så att du har skickat in en webbplatskarta där ett antal av webbadresserna blockeras för sökrobotar genom robots.txt, noindex eller ett inloggningskrav.

Om antalet fel stiger kraftigt:

 1. Se om du kan hitta något samband mellan det totala antalet indexeringsfel eller det totala antalet indexerade sidor och kurvan för en felrad på sammanfattningssidan. Detta kan ge en indikation på vilket problem som påverkar det totala antalet fel eller det totala antalet indexerade sidor.
 2. Klicka på informationssidan för de fel som du tror bidrar till att antalet fel har ökat. Läs i beskrivningen av den aktuella feltypen hur den bäst kan hanteras.
 3. Om det behövs kan du klicka på ett problem så att det öppnas och se efter på en exempelsida vad det är som är fel.
 4. Åtgärda alla förekomster av felet och begär verifiering genom att klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits på orsakens informationssida. Läs mer om verifiering.
 5. Vi aviserar dig under valideringens gång, men du kan titta in igen efter några dagar och se om antalet fel har minskat.
Serverfel
Ett serverfel innebär att Googlebot inte kunde nå webbadressen, att tidsgränsen för begäran överskreds eller att webbplatsen var upptagen. Därför tvingades Googlebot att avbryta.
Kontrollera resultatet för värdstatusen för en webbplats i rapporten Genomsökningsstatistik för att se om Google rapporterar om problem med webbplatsens tillgänglighet som du kan bekräfta och åtgärda.

Testa serveranslutningen

Du kan använda granskningsverktyget för webbadresser för att se om du kan återskapa ett serverfel som rapporteras i rapporten om sidindexering. Tänk på att serverfel kan vara övergående, så realtidstestet kan lyckas även om Googles genomsökning misslyckades på grund av ett serverfel.

Åtgärda serveranslutningsfel

 • Titta på den senaste tillgängligheten för värden i rapporten Genomsökningsstatistik för att se om det finns något bestående eller storskaligt problem med webbplatsen.
 • Minska överflödig inläsning vid dynamiska sidbegäranden.
  En webbplats där flera webbadresser leder till samma innehåll anses visa innehållet dynamiskt (till exempel när www.example.com/shoes.php?color=red&size=7 leder till samma innehåll som www.example.com/shoes.php?size=7&color=red). Dynamiska sidor kan svara för långsamt vilket leder till problem med överskriden tidsgräns. Servern kan även signalera att den är överbelastad så att Googlebot ska söka igenom webbplatsen långsammare. Som allmän rekommendation bör du hålla listan med parametrar kort och använda dem sparsamt.
 • Kontrollera att webbplatsens värdserver inte ligger nere, är överbelastad eller felaktigt konfigurerad.
  Kontakta webbhotellet om anslutnings-, tidsgräns- eller svarsproblemen kvarstår. Du kan behöva öka webbplatsens förmåga att hantera trafik.
 • Kontrollera att du inte har blockerat Google av misstag.
  Du kanske blockerar Google på grund av ett problem på systemnivå, till exempel ett DNS-konfigurationsfel, en brandvägg eller ett DoS-skyddssystem som konfigurerats felaktigt eller ett innehållshanteringssystems inställningar. Skyddssystem är en viktig del av bra värdtjänster och konfigureras ofta för att automatiskt blockera ovanligt många serverbegäranden. Eftersom Googlebot i många fall besöker fler sidor än en vanlig användare kan dessa skyddssystem aktiveras. Skyddssystemen blockerar då Googlebot och hindrar sökroboten från att söka igenom webbplatsen. Du kan reda ut problemen genom att ta reda på vilken del av webbplatsens infrastruktur som hindrar Googlebot och ta bort blockeringen. Du har kanske ingen kontroll över brandväggen, så du kan behöva diskutera detta med webbhotellet.
 • Styr sökmotorns genomsökning och indexering av webbplatsen på ett klokt sätt.
  Vissa webbansvariga hindrar avsiktligt Googlebot från att nå webbplatsen, kanske med en brandvägg enligt beskrivningen ovan. I dessa fall är avsikten inte att blockera Googlebot helt, utan att kontrollera hur webbplatsen söks igenom och indexeras. Kontrollera följande om detta gäller dig:
404-fel

I allmänhet rekommenderar vi att du bara åtgärdar 404-fel som du länkar till dig själv eller anger i en webbplatskarta. Om en sida har flyttats ska du returnera en 3XX-omdirigering till den nya sidan. Läs mer om hur du utvärderar och åtgärdar 404-fel.

Sidor eller webbplatser som saknas

Om din sida inte finns i rapporten alls har antagligen något av följande inträffat:

 • Google vet inte att sidan finns. Några kommentarer om synlighet för sidor:
  • Om det här är en ny webbplats eller sida ska du komma ihåg att det kan ta lite tid för Google att hitta och genomsöka nya webbplatser eller sidor.
  • Om Google ska få reda på att det finns en ny sida måste du skicka in en webbplatskarta eller begära genomsökning av sidan, eller också måste Google hitta en länk till sidan någonstans.
  • När sidans webbadress väl är känd kan det ta lite tid (upp till några veckor) innan Google genomsöker hela webbplatsen eller delar av den.
  • Indexeringen görs aldrig ögonblickligen, även om du har begärt genomsökning.
  • Google garanterar inte att alla sidor överallt kommer med i Googles index.
 • Google kan inte nå din sida (den kräver inloggning eller är på annat vis inte tillgänglig för alla användare på internet).
 • Sidan har en noindex-tagg, vilket förhindrar att Google indexerar den.
 • Sidan har av någon orsak tagits bort från indexet.

Åtgärda så här:

Testa problemet på din sida med granskningsverktyget för webbadresser. Om sidan inte finns i rapporten om sidindexering men anges som indexerad i granskningsrapporten för webbadresser indexerades den förmodligen nyligen och kommer snart att visas i rapporten om sidindexering. Testa livesidan om sidan är angiven som icke-indexerad i granskningsverktyget för webbadresser (vilket är vad du skulle vänta dig). Testresultatet för livesidor bör visa vad problemet är. Använd informationen från testet och testdokumentationen för att veta hur du ska åtgärda problemet.

Vanliga frågor

Varför finns min sida i indexet? Jag vill inte att den ska finnas där.

Google kan indexera alla webbadresser vi hittar, såvida du inte har lagt in ett noindex-direktiv på sidan (eller om den är tillfälligt blockerad). Det finns också många sätt som Google kan hitta en sida på, t.ex. genom att någon har länkat till den från en annan webbplats.

 • Om du vill blockera en sida så att den inte visas i Googles sökresultat kan du kräva någon form av inloggning eller använda ett noindex-direktiv på sidan. Vi rekommenderar att du inte använder en robots.txt-regel eftersom det gör att noindex inte visas för Google.
 • Om du vill att en sida ska tas bort från Googles sökresultat efter att vi hittat den måste du följa de här anvisningarna.

Varför har min sida inte indexerats om på länge?

Google indexerar om sidor utifrån ett antal kriterier, bland annat hur ofta vi tror att sidan ändras. Om webbplatsen inte ändras så ofta kan en långsammare genomsökningsfrekvens användas, vilket inte gör något så länge sidorna inte ändras. Om sidan har ändrats avsevärt sedan den senaste genomsökningen kan du begära att Google genomsöker den på nytt. Men kom ihåg att Google genomsöker dina sidor automatiskt, så du behöver inte be om en ny genomsökning om det inte sker en viktig ändring och Google inte verkar ha märkt det på ett tag (minst en vecka).

Skulle ni vilja genomsöka min sida/webbplats igen?

Begär att Google genomsöker den på nytt.

Varför har så många av mina sidor inte indexerats?

Se orsakerna i rapporten om sidindexering. Här följer de vanligaste orsakerna till att många webbadresser på en webbplats inte indexeras:

 • Det finns en regel i robots.txt som hindrar Google från att genomsöka stora delar av webbplatsen. De här sidorna ska markeras som blockerade av robot.txt-filen i rapporten om sidindexering. Leta reda på och ta bort blockeringsregeln i robots.txt-filen.
 • Det finns ett stort antal dubblettsidor på webbplatsen. Ofta beror detta på att parametrar (som type=dress eller color=green eller sort=price) används för att filtrera eller sortera en och samma samling sidor. Sådana sidor märks som dubbletter eller alternativa sidor i rapporten om sidindexering. Google indexerar inte dubbletter av en sida.
 • Besökaren omdirigeras någon annanstans från webbadressen. Webbadresser med omdirigering indexeras inte. Bara målsidan som besökaren omdirigeras till indexeras.

Google kommer inte åt min webbplatskarta

Kontrollera att webbplatskartan inte blockeras av robots.txt, att den är giltig och att rätt webbadress har använts i robots.txt-posten eller den inskickade rapporten. Testa webbplatskartans webbadress i något av de testverktyg för webbplatskartor som finns.

Varför fortsätter Google att försöka genomsöka en sida som har tagits bort?

Google fortsätter att försöka genomsöka alla kända webbadresser även när de har gett upphov till 4XX-fel ett tag ifall det skulle röra sig om ett tillfälligt fel. Det enda som gör så att en webbadress inte genomsöks är om ett noindex-direktiv returneras för den.

I rapporten om sidindexering visas bara webbadresser som har gett 404-fel under den senaste månaden, så att du ska slippa se en ständigt växande lista med 404-fel.

Jag kan öppna min sida, varför kan inte Google det?

Kontrollera om Google kan nå den aktiva sidan med granskningsverktyget för webbadresser. Om det inte går bör det stå varför. Om vi når sidan är det troligen så att ett åtkomstproblem har åtgärdats efter den senaste genomsökningen. Gör ett realtidstest i granskningsverktyget för webbadresser och begär indexering.

I granskningsverktyget för webbadresser visas inga problem, men i rapporten om sidindexering står att det finns ett fel. Vad beror det på?

Kanske åtgärdade du felet efter att webbadressen senast genomsöktes av Google. Se efter vilket genomsökningsdatum som anges för webbadressen (det bör stå på webbadressens informationssida i rapporten om sidindexering eller i vyn för den indexerade versionen i granskningsverktyget för webbadresser). Se om du har åtgärdat något sedan sidan senast genomsöktes.

Granskningen av webbadresser i realtid testar dessutom inte alla problem som omfattas av rapporten om sidindexering, framför allt testas inte villkor för dubbletter eller kanoniska sidor i realtidstestet.

Hur hittar jag indexstatus för en viss webbadress?

Om du vill se vilken indexeringsstatus som en enskild webbadress har använder du granskningsverktyget för webbadresser. Det går inte att söka eller filtrera efter webbadress i rapporten om sidindexering.

Indexeringsorsaker

Följande orsaker till att en sida inte indexerats eller att indexeringen varit problematisk kan visas i rapporten för sidindexering:


Inte indexerad

De här sidorna har inte indexerats, men det behöver inte bero på ett fel. Läs den specifika beskrivningen för att ta reda på om det är ett fel som du bör åtgärda.

Serverfel (5xx)

Servern returnerade ett fel i 500-serien när sidan begärdes. Se Åtgärda serverfel.

Omdirigeringsfel

Google upptäckte ett av följande omdirigeringsfel:

 • en omdirigeringskedja som var för lång
 • en omdirigeringsloop
 • en omdirigeringsadress som överskred maxlängden för webbadresser
 • en omdirigeringskedja som innehöll en tom eller felaktig webbadress.

Använd ett felsökningsverktyg, t.ex. Lighthouse, för att få mer information om omdirigeringen.

Webbadressen blockeras av robots.txt

Sidan blockeras av webbplatsens robots.txt-fil. Du kan verifiera detta med testverktyget för robots.txt. Observera att detta inte garanterar att sidan inte kan indexeras på annat sätt. Det finns en liten möjlighet att sidan fortfarande kan indexeras om Google hittar annan information om den utan att läsa in den. Om du vill vara säker på att Google inte indexerar en sida tar du bort blockeringen i robots.txt-filen och använder ett noindex-direktiv.

Webbadressen har märkts med noindex

När Google försökte indexera sidan påträffades ett noindex-direktiv och därför indexerades den inte. Om du inte vill att sidan ska indexeras har du gjort rätt. Om du vill att sidan ska indexeras tar du bort noindex-direktivet.

Så här bekräftar du problemet:

 1. Klicka på förstoringsglaset bredvid webbadressen i tabellen.
 2. Under Täckning > Indexering > Är indexering tillåten? i rapporten bör det stå att noindex förhindrar indexeringen. Du kan söka igenom sidans källa eller svarshuvudnt efter ordet noindex.
 3. Kontrollera att noindex-taggen fortfarande finns i den publicerade versionen:
  1. Klicka på Testa den aktiva webbadressen
  2. Se efter under Tillgänglighet > Indexering > Är indexering tillåten? om noindex-direktivet fortfarande hittas. Om noindex inte längre finns kvar kan du klicka på Begär indexering och be Google att försöka indexera sidan igen. Om noindex fortfarande finns måste du ta bort det för att sidan ska kunna indexeras.
 4. Om du vill att den här sidan ska indexeras måste du ta bort taggen eller fältet i HTTP-huvudet.

Soft 404

Något som vi tror är ett soft 404-fel returnerades vid begäran av sidan. Det betyder att ett användarvänligt meddelande av typen Sidan hittades inte visas utan motsvarande HTTP-svarskod 404. Vi rekommenderar att du låter servern returnera svarskoden 404 för alla sidor som inte hittas och att du lägger till mer information på sidan för att meddela oss om att det inte är ett soft 404-fel. För att se sidan som den visas för Google kör du ett realtidstest på en webbadress mot sidan och klickar på Visa testad sida för att se en skärmbild av hur sidan renderas av Google. Läs om hur du åtgärdar ett soft 404-fel.

Blockerad på grund av en oauktoriserad begäran (401)

Sidan blockeras för Googlebot av ett krav på auktorisering (svaret 401). Om du vill att Googlebot ska kunna genomsöka sidan tar du bort auktoriseringskravet för sidan eller tillåter att Googlebot får åtkomst till sidorna genom att verifiera sin identitet. Du kan verifiera felet genom att besöka sidan i inkognitoläge.

Hittades inte (404)

Sidan gav ett 404-fel när vi begärde den. Google hittade webbadressen utan någon uttrycklig begäran eller webbplatskarta. Google kan ha hittat webbadressen som en länk från en annan sida, eller så har kanske sidan funnits tidigare men tagits bort. Googlebot fortsätter förmodligen att försöka nå den här webbadressen under en tid. Det finns inget sätt att få Googlebot att glömma en webbadress permanent. Däremot försöker Googlebot genomsöka sidan alltmer sällan. 404-svar är inte nödvändigtvis ett problem om sidan har tagits bort utan ersättning. Om sidan har flyttats omdirigerar du till dess nya plats med en 301-omdirigering. Se Åtgärda 404-fel.

Sidan blockerades på grund av att åtkomst är förbjuden (403)

HTTP 403 innebär att användaragenten tillhandahöll användaruppgifter men nekades åtkomst. Men Googlebot tillhandahåller aldrig användaruppgifter. Därför har servern returnerat fel felkod. Sidan indexeras inte.

Om du vill att Googlebot ska indexera sidan bör du antingen tillåta användare som inte är inloggade eller uttryckligen tillåta att Googlebot skickar förfrågningar utan autentisering (men du bör verifiera dess identitet).

Webbadressen blockerades på grund av ett annat 4xx-problem

Servern stötte på ett annat fel i 400-serien än de som beskrivs här. Testa att felsöka sidan med granskningsverktyget för webbadresser:

Genomsökt – inte indexerad för närvarande

Google har genomsökt sidan men inte indexerat den. Den kan komma att indexeras senare och du behöver inte skicka om webbadressen för genomsökning.

Upptäckt – inte indexerad för närvarande

Google har hittat sidan men inte genomsökt den än. Detta brukar betyda att Googles genomsökning sannolikt hade överbelastat webbplatsen, så Google senarelade den. Därför saknas datumet för senaste genomsökning i rapporten.

Alternativ sida med korrekt kanonisk tagg

Den här sidan har markerats som ett alternativ till en annan sida (det vill säga en AMP-sida med en kanonisk version för datorer eller en mobilversion av en kanonisk version för datorer eller datorversionen av en kanonisk mobilsida). Det finns en korrekt hänvisning från den här sidan till den kanoniska sidan, som är indexerad, så du behöver inte göra något mer. Sidor på alternativa språk identifieras inte av Search Console.

Dubblett utan att användaren valt en kanonisk sida

Sidan är en dubblett av en annan sida, men ingen sida har angetts som kanonisk. Google har valt den andra sidan som den kanoniska sidan. Sidan visas därför inte i Sök. Du kan granska den här webbadressen och se vilken webbadress som Google anser är den kanoniska sidan för den här sidan.

Det här är inte ett fel utan sker avsiktligt eftersom Google inte visar dubbletter av sidor. Om du anser att Google har valt fel webbadress som kanonisk kan du tydligt märka upp vilken av sidorna som är den kanoniska. Om du anser att den här sidan inte är en dubblett av den sida som Google valt ut som kanonisk sida bör du se till att innehållet på sidorna skiljer sig avsevärt åt mellan dem.

Dubblett: Google har valt en annan kanonisk sida än användaren

Den här sidan har markerats som kanonisk för ett antal sidor, men Google föredrar en annan sida som kanonisk. Google har indexerat sidan vi anser är kanonisk i stället för den här.

 1. Granska den här webbadressen om du vill se den kanoniska webbadressen som Google valt under Indexering av sidor > Kanonisk webbadress som valts av Google.
 2. Titta på den kanoniska sidan du valde under Indexering av sidor > Kanonisk webbadress som angetts av användaren.
 3. Titta på den aktuella sidan, den sida som användaren angett som kanonisk och den kanoniska sidan som valts av Google i webbläsaren.
 4. Det här innebär att Google anser att den testade sidan inte är en dubblett av den sida som användaren angett som kanonisk. I stället anser Google att den testade sidan är en dubblett av den sida som Google valt som kanonisk.
  • Om den kanoniska sidan som valts av Google är den testade sidan bedömer Google att den testade sidan inte liknar andra sidor.
  • Om den sida som användaren angett som kanonisk inte liknar den aktuella sidan väljer Google aldrig ut webbadressen som kanonisk. En dubblettsida måste likna den kanoniska sidan. (Det är vad som avses med dubblett.)

Sida med omdirigering

Detta är en icke-kanonisk webbadress som omdirigerar till en annan sida. Det innebär att webbadressen inte indexeras. Omdirigeringens måladress kan vara indexerad eller inte, beroende på hur Google bedömer måladressen.

En kanonisk webbadress med en omdirigering kan indexeras.

Om du visar den här webbadressen i rapporten för granskning av webbadresser gäller den indexerade informationen den testade webbadressen (eventuella omdirigeringar ignoreras). Om du vill se indexeringsstatusen för den kanoniska webbadressen som är kopplad till webbadressen (webbadressen som finns i Googles index) klickar du på knappen GRANSKA i avsnittet Indexering av sidor > Indexering i rapporten.

Realtidstestat av en webbadress följer omdirigeringar och testar sedan den slutliga webbadressen, även om realtidstestet inte visar att det följer omdirigeringar.


Varning

Varningar visas i tabellen Förbättra sidupplevelsen på sammanfattningssidan i rapporten om sidindexering. De här problemen förhindrar inte att en sida indexeras, men de innebär att Googles förmåga att förstå och indexera dina sidor blir sämre.

Indexerad men blockerad av robots.txt

Sidan har indexerats trots att den blockeras av webbplatsens robots.txt-fil. Google följer alltid robots.txt men sidan kan indexeras ändå om någon annan har länkat till den. Google varken begär eller genomsöker sidan, men vi kan fortfarande indexera den utifrån informationen på sidan som länkar till den blockerade sidan. På grund av robots.txt-regeln är utdraget som visas i Googles sökresultat förmodligen mycket begränsat.

Nästa steg:

Sidan har indexerats utan innehåll

Den här sidan finns i Googles index, men Google kunde av någon anledning inte läsa innehållet. Möjliga orsaker kan vara att sidan kan ha dolts för Google via cloaking eller att dess format hindrar Google från att indexera den. Detta beror inte på att den blockeras av robots.txt. Granska sidan och titta i avsnittet Täckning för mer information.


Indexerad

Du kan se antalet indexerade webbadresser i diagrammet på sammanfattningssidan. Du hittar en lista med exempel på webbadresser och mer information om dem genom att klicka på Visa data om indexerade sidor under diagrammet.

Sidan är indexerad

Sidan har indexerats. Det kan dock finnas andra problem som behöver åtgärdas, till exempel problem med strukturerad data. Andra eventuella problem beskrivs i lämpligt avsnitt i granskningsrapporten för webbadresser.

 

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny