Raport Stan w indeksie

Pozwala sprawdzić, które z Twoich stron zostały zindeksowane, i czy podczas indeksowania witryny nie wystąpiły jakieś problemy.

Czy potrzebuję tego raportu?

Jeśli Twoja witryna zawiera mniej niż 500 stron, prawdopodobnie nie musisz korzystać z tego raportu. Zamiast tego, aby szybko sprawdzić, czy witryna jest zindeksowana, przeprowadź jedno z następujących wyszukiwań w Google:

 • site:<<site_root_domain_or_path>> – wyświetla podzbiór stron, o których Google wie, że znajdują się w Twojej witrynie. Przykłady: site:example.com lub site:example.com/sklepzoologiczny
 • site:<<your_site>> hasło1 hasło2 – wyszukuje zindeksowane strony z określonymi hasłami w Twojej witrynie. Przykład: site:example.com/sklepzoologiczny legwany zebry.
 • site:<<exact-url>> – wyszukuje dokładny adres URL strony w witrynie, aby sprawdzić, czy została ona zindeksowana przez Google. Przykład: site:http://example.com/sklepzoologiczny/myszoskoczek

 

RAPORT STAN W INDEKSIE

 

Stan w indeksie w Search Console – szkolenie z Google Search Console

Czytanie raportu

Znacznie łatwiej będzie Ci zrozumieć ten raport i wykorzystać związane z nim możliwości, jeśli przeczytasz, jak działa wyszukiwarka Google.

Raport Stan w indeksie zawiera informacje o stanie indeksowania przez Google wszystkich adresów URL w Twojej usłudze.

 • Strona podsumowania najwyższego poziomu pokazuje wyniki dotyczące wszystkich adresów URL w Twojej usłudze, pogrupowane według stanu (błąd, ostrzeżenie lub prawidłowy) i jego konkretnej przyczyny (np. Nie udało się odnaleźć przesłanego URL-a [404]).
 • Kliknij wiersz tabeli na stronie podsumowania, aby wyświetlić stronę z informacjami na temat wszystkich adresów URL z tym samym stanem lub przyczyną.

Strona podsumowania

Raport najwyższego poziomu zawiera informacje o stanie indeksu wszystkich stron, które robot Google próbował zindeksować, pogrupowane według stanu i przyczyny.

Robot główny

Wartość robot główny na stronie podsumowania pokazuje domyślny typ klienta użytkownika, którego Google używa do indeksowania Twojej witryny: na smartfony lub na komputery.Roboty symulują użytkownika odpowiednio na urządzeniu mobilnym lub komputerze.

Za pomocą tego głównego typu robota Google indeksuje wszystkie strony w witrynie. Poza tym Google może również indeksować podzbiór Twoich stron za pomocą robota dodatkowego (inaczej nazywanego też robotem alternatywnym), który odpowiada drugiemu typowi klienta użytkownika. Jeśli główny robot indeksujący Twoją witrynę to robot na smartfony, robotem dodatkowym będzie robot na komputery. Jeśli głównym robotem jest robot na komputery, dodatkowym będzie robot na smartfony. Celem dodatkowego indeksowania jest próba uzyskania informacji o tym, jak zachowuje się Twoja witryna, gdy odwiedza ją użytkownik korzystający z innego typu urządzenia.

Na co zwrócić uwagę

W miarę rozbudowywania witryny wykres powinien pokazywać stopniowo powiększającą się liczbę prawidłowo zindeksowanych stron. Jeśli zauważysz spadki lub skoki, przejdź do sekcji rozwiązywania problemów. Zawartość tabeli stanów na stronie podsumowania jest pogrupowana i posortowana według stanu i przyczyny.

Najważniejsze jest zindeksowanie wersji kanonicznej każdej istotnej strony. Zduplikowanealternatywne strony powinny być oznaczone w tym raporcie etykietą „Wykluczono”. Takie strony mają zasadniczo tę samą treść co strona kanoniczna. Jeśli masz strony oznaczone jako wersje zduplikowane lub alternatywne, zwykle jest to dobry znak – oznacza to, że znaleźliśmy wersję kanoniczną i ją zindeksowaliśmy. Wersję kanoniczną dowolnego adresu URL możesz znaleźć za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL. Więcej informacji o przyczynach braku stron

Czego nie oczekiwać

 • Zindeksowania 100% witryny: tak jak pisaliśmy powyżej, nie oczekuj, że zindeksowane zostaną wszystkie adresy URL w Twojej witrynie, a jedynie strony kanoniczne.
 • Szybkiego indeksowania: zindeksowanie nowych treści może zająć nam kilka dni. Aby przyspieszyć ten proces, poproś o zindeksowanie.

Stan

Każda strona może mieć jedną z tych wartości stanu:

 • Błąd: strona nie została zindeksowana. Aby uzyskać informacje o błędzie i sposobie jego naprawienia, przeczytaj opis konkretnego typu błędu. To są problemy, na których należy się skupić w pierwszej kolejności.
 • Ostrzeżenie: strona została zindeksowana, ale zawiera błąd, o którym musisz się dowiedzieć.
 • Wykluczono: strona nie została zindeksowana, ale uznaliśmy, że było to przez Ciebie zamierzone. Może to być na przykład strona zawierająca dyrektywę noindex lub zduplikowana strona kanoniczna, którą już zindeksowaliśmy w Twojej witrynie.
 • Prawidłowy: strona została zindeksowana.

Przyczyna

Każdy stan (Błąd, Ostrzeżenie, Prawidłowy, Wykluczono) ma konkretną przyczynę. Opisy poszczególnych typów stanu oraz sposobów ich obsługi znajdziesz poniżej.

Weryfikacja

Stan weryfikacji danego problemu. W pierwszej kolejności zajmij się rozwiązaniem problemów, które mają stan „Niepowodzenie” lub „Nie rozpoczęto”.

Informacje o weryfikacji

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o zweryfikowanie zmian. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, problem zostanie oznaczony w tabeli stanów jako rozwiązany i umieszczony na dole. Search Console śledzi stan weryfikacji całego problemu, a także stan każdego jego wystąpienia. Po zniknięciu wszystkich wystąpień problem uznaje się za rozwiązany. (Informacje o rejestrowaniu stanów faktycznych – patrz: Stan weryfikacji problemuStan weryfikacji wystąpienia).

Więcej informacji o czasie trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z historii zgłoszeń.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został po raz pierwszy wykryty. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą „pierwszego wykrycia” pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z datą pierwszego wykrycia ustawioną na „dzisiaj”.

Podstawowy proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli na dowolnej z tych stron znajdzie bieżące wystąpienie, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma tego błędu, weryfikacja przechodzi do etapu Rozpoczęta. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, zostają one policzone jako problemy odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść ze strony szczegółów problemu.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta podczas standardowego indeksowania, stwierdza się kolejne wystąpienie istniejącego problemu.
 4. Jeśli po sprawdzeniu wszystkich adresów URL z błędami i ostrzeżeniami liczba problemów wynosi 0, stan problemu zmienia się na Powodzenie. Ważne: nawet jeśli liczba stron, których dotyczy problem, spadnie do 0, a stan problemu zmieni się na Powodzenie, pierwotna etykieta wagi (Błąd lub Ostrzeżenie) będzie nadal widoczna.

Nawet jeśli nie klikniesz przycisku „Rozpocznij weryfikację”, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, stan problemu zmieni się w raporcie na „Nie dotyczy”.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL lub elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji da wówczas wynik „Powodzenie”.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem dotyczący tego adresu URL zostanie uznany za rozwiązany. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan „Inne”.

Ponowna weryfikacja

Jeśli po nieudanej weryfikacji klikniesz Zweryfikuj ponownie, rozpocznie się ponowna weryfikacja wszystkich wystąpień z wynikiem Niepowodzenie oraz wszelkich nowych wystąpień problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania.

Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Wystąpienia, które pomyślnie przeszły weryfikację (zostały oznaczone jako Powodzenie) albo są już nieosiągalne (zostały oznaczone jako Inne), nie są sprawdzane ponownie. Po kliknięciu „Zweryfikuj ponownie” są usuwane z historii.

Historia weryfikacji

Postęp w realizacji prośby o weryfikację możesz sprawdzić, klikając link szczegółów weryfikacji na stronie szczegółów problemu.

Wpisy w historii weryfikacji są pogrupowane według adresów URL na potrzeby raportu AMP i raportu stanu indeksowania. Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu). Stan weryfikacji odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę „Powodzenie”, a inne mogą być oznaczone etykietą „Niepowodzenie”, „Oczekuje” lub „Inne”.

Stan weryfikacji problemu

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jedna strona z wystąpieniem tego problemu, dla której nigdy nie podjęto próby weryfikacji. Dalsze czynności:
  1. Kliknij problem, by zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP. (Jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Kliknij „Więcej informacji” na stronie szczegółów, by zobaczyć szczegóły naruszonej reguły.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, by zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na swoich stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, a Google ponownie zindeksuje Twoje strony. Google powiadomi Cię o postępach weryfikacji. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość.
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu. Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione. Dalsze kroki: nie musisz nic robić. W miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji „Sprawdź poprawkę” (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”). Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji.Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu „Zweryfikuj” na określonej liczbie stron nadal występuje problem. Dalsze kroki: rozwiąż problem i przeprowadź ponowną weryfikację.

Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu wystąpieniu problemu jest przypisywany jeden z poniższych stanów weryfikacji:

 • Oczekuje na weryfikację: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: [Niedostępne w niektórych raportach] kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: [Niedostępne w niektórych raportach] Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam adres URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Na przykład, jeśli jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekuje.

Filtr wykrywania adresów URL

Widoczny nad wykresem filtr umożliwia filtrowanie wyników indeksu według sposobu, przy użyciu którego dany URL został wykryty przez Google. Dostępne są te wartości:

 • Wszystkie znane strony [wartość domyślna] – pokazuje wszystkie adresy URL wykryte przez Google dowolnym sposobem.
 • Wszystkie przesłane strony – pokazuje tylko strony przesłane w mapie witryny do tego raportu lub za pomocą funkcji ping mapy witryny.
 • URL konkretnej mapy witryny – pokazuje tylko adresy URL wymienione w konkretnej mapie witryny przesłanej za pomocą tego raportu. Obejmuje to też wszystkie adresy URL w zagnieżdżonych mapach witryn.

URL jest uważany za przesłany w mapie witryny, nawet jeśli został też wykryty w inny sposób (na przykład w trakcie zwykłego indeksowania z innej strony).

Strona ze szczegółowymi informacjami

Kliknij wiersz na stronie podsumowania, aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami o danej kombinacji stanu i przyczyny. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o wybranym problemie, kliknij Więcej informacji na górze strony.

Dostępny na niej wykres przedstawia liczbę stron z problemami na przestrzeni czasu.

Tabela zawiera przykładową listę stron, których dotyczy dany stan, wraz z jego przyczyną. Możesz kliknąć te elementy wiersza:

Wartość Źródło na stronie z informacjami wskazuje typ klienta użytkownika (na smartfony lub na komputery) wykorzystany do zindeksowania podanych adresów URL.

Po naprawieniu wszystkich błędów lub ostrzeżeń kliknij Sprawdź poprawkę, aby poinformować Google, że problem został rozwiązany.

Przy adresie URL widzisz błąd, który został już naprawiony? Prawdopodobnie problem został rozwiązany PO ostatnim indeksowaniu przez Google. Dlatego też, jeśli widzisz przy jakimś adresie URL błąd, który został już naprawiony, sprawdź datę jego ostatniego indeksowania. Sprawdź i potwierdź poprawkę, a następnie prześlij prośbę o ponowne zindeksowanie.

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij  na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.Wartości pokazane w raporcie jako ~ lub – (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu równe 0.

Rozwiązywanie problemów

Możesz potwierdzić stan indeksowania dowolnego adresu URL pokazywanego w tym raporcie. Wystarczy, że sprawdzisz ten adres:

 1. Ustal, czy stan indeksowania rzeczywiście stanowi problem, uwzględniając typ stanu, cel indeksowania i konkretny błąd.
 2. Przeczytaj szczegółowe informacje o problemie.
 3. Sprawdź adres URL za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL.
  1. Kliknij ikonę inspekcji  obok adresu URL w tabeli przykładów, żeby rozpocząć sprawdzanie tego adresu URL.
  2. Sprawdź szczegóły dotyczące skanowania i indeksowania tego adresu URL w sekcjach Stan w indeksie > SkanowanieStan w indeksie > Indeksowanie w raporcie narzędzia do sprawdzania adresów URL.
  3. Aby przetestować opublikowaną wersję strony, kliknij Sprawdź URL wersji opublikowanej.

Częste problemy

Oto niektóre typowe problemy z indeksowaniem, które mogą pojawić się w tym raporcie:

Spadek całkowitej liczby zindeksowanych stron bez powiązanych błędów

Jeśli zauważysz spadek łącznej liczby zindeksowanych stron bez adekwatnego wzrostu liczby błędów, być może blokujesz dostęp do istniejących stron za pomocą pliku robots.txt, tagu noindex lub wymogu logowania. Sprawdź adresy URL ze stanem Wykluczono pod kątem nagłego wzrostu, który odpowiada spadkowi liczby stron ze stanem Prawidłowy. Pamiętaj, że jeśli te adresy URL zostały przesłane w mapie witryny, będą oznaczone jako błędy, a nie wykluczone.

Więcej stron wykluczonych niż prawidłowych

Jeśli liczba stron ze stanem Wykluczono przekracza liczbę stron ze stanem Prawidłowy, sprawdź przyczyny wykluczenia. Najczęstsze przyczyny wykluczenia:

 • Masz regułę pliku robots.txt, która uniemożliwia nam indeksowanie dużych sekcji Twojej witryny. Jeśli blokujesz niewłaściwe strony, odblokuj je.
 • Twoja witryna ma dużo zduplikowanych stron – prawdopodobnie dlatego, że używa parametrów do filtrowania lub sortowania wspólnych kolekcji (np. typ=sukienka, kolor=zielony lub sortowanie=cena). Te strony prawdopodobnie powinny być wykluczone, jeśli tylko wyświetlają te same treści, które są sortowane, filtrowane lub otwierane na różne sposoby. Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem i uważasz, że Google błędnie interpretuje parametry w Twojej witrynie, możesz użyć narzędzia Parametry w URL-ach, by dostosować sposób obsługi parametrów witryny.
Skoki liczby błędów

Nagłe wzrosty liczby błędów mogą być spowodowane zmianą w szablonie, która wprowadziła nowy błąd, albo zawartymi w przesłanej mapie witryny adresami URL zablokowanymi przed indeksowaniem za pomocą pliku robots.txt, tagu noindex lub wymogu logowania.

Jeśli zauważysz nagły wzrost liczby błędów:

 1. Sprawdź, czy nie występuje związek między łączną liczbą błędów indeksowania lub łączną liczbą zindeksowanych stron a miniwykresem  obok wiersza danego błędu na stronie podsumowania. Może to pomóc w znalezieniu problemu, który wpływa na łączną liczbę błędów lub łączną liczbę zindeksowanych stron.
 2. Poszukaj na stronach z informacjami wszelkich błędów, które zdają się przyczyniać do wzrostu łącznej liczby błędów. Przeczytaj opis konkretnego typu błędu, aby dowiedzieć się, jak najlepiej go naprawić.
 3. Jeśli jest taka potrzeba, kliknij problem i sprawdź przykładową stronę, żeby zobaczyć, co jest nie tak.
 4. Napraw wszystkie błędy i poproś o weryfikację. Aby to zrobić, kliknij Sprawdź poprawkę na stronie ze szczegółowymi informacjami o danej przyczynie. Więcej informacji o weryfikowaniu
 5. W miarę postępów weryfikacji będziesz otrzymywać powiadomienia, ale aby sprawdzić, czy liczba błędów się zmniejszyła, zajrzyj do raportu za kilka dni.
Błędy serwera
Błąd serwera oznacza, że Googlebot nie mógł uzyskać dostępu do adresu URL, upłynął czas oczekiwania na realizację żądania lub witryna je odrzuciła. Z tego powodu Googlebot musiał zrezygnować z żądania.
Sprawdź decyzję o stanie hosta dotyczącą Twojej strony w raporcie Statystyki indeksowania, żeby dowiedzieć się, czy Google zgłasza problemy z dostępnością strony, które możesz potwierdzić i rozwiązać.

Sprawdzanie połączenia z serwerem

Korzystając z narzędzia do sprawdzania adresów URL, możesz zobaczyć, czy potrafisz odtworzyć błąd serwera zgłoszony w raporcie Stan w indeksie.

Jak naprawić błąd połączenia z serwerem?

 • Skróć czas wczytywania stron dynamicznych.
  Witryna jest dynamiczna, jeśli udostępnia te same treści pod różnymi adresami URL (np. www.example.com/buty.php?kolor=czerwony&rozmiar=40 zawiera to samo co www.example.com/buty.php?rozmiar=40&kolor=czerwony). Uzyskanie odpowiedzi strony dynamicznej może trwać zbyt długo, co powoduje błąd przekroczenia czasu oczekiwania. Serwer może też zgłosić stan przeciążenia, by Googlebot wolniej indeksował witrynę. Zalecamy więc oszczędne stosowanie list parametrów i ograniczenie liczby ich elementów. Jeśli dokładnie wiesz, jak działają parametry w Twojej witrynie, możesz dać nam znać, jak je obsługiwać.
 • Upewnij się, że serwer z Twoją witryną nie jest wyłączony, przeciążony ani błędnie skonfigurowany.
  Jeśli nadal zdarzają się problemy z połączeniem, czasem oczekiwania lub uzyskaniem odpowiedzi, skontaktuj się ze swoją firmą hostingową i zastanów się nad zwiększeniem możliwości obsługi żądań przez witrynę.
 • Sprawdź, czy dostęp Google do Twojej witryny nie został przypadkowo zablokowany.
  Dostęp Googlebota może być zablokowany z powodu problemu w systemie, takiego jak błąd konfiguracji DNS, nieprawidłowe ustawienia zapory lub systemu ochrony przed atakami polegającymi na odmowie usługi (DoS, Denial of Service). Problem może też powodować konfiguracja systemu zarządzania treścią. Systemy ochrony stanowią ważny element poprawnej usługi hostingowej i często ich konfiguracja powoduje automatyczne blokowanie adresów, z których do serwera jest przesyłana nadzwyczaj duża liczba żądań. Googlebot często przesyła więcej żądań niż zwykły użytkownik, dlatego może wywołać reakcję systemu ochrony, który go zablokuje i uniemożliwi zindeksowanie witryny. Aby rozwiązać problem tego typu, sprawdź, który element infrastruktury witryny blokuje Googlebota, a następnie usuń blokadę. Jeśli nie masz kontroli nad ustawieniami zapory sieciowej, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych.
 • Rozważnie zarządzaj indeksowaniem witryny.
  Niektórzy webmasterzy celowo utrudniają Googlebotowi dostęp do witryny, wykorzystując np. zaporę sieciową. Celem zazwyczaj nie jest całkowite zablokowanie Googlebota, ale kontrolowanie sposobu pobierania i indeksowania witryny. Jeśli stosujesz takie metody, zapoznaj się z tymi wskazówkami:
Błędy 404

Zalecamy naprawienie tylko stron z błędami 404, a nie wykluczonych stron z komunikatem 404. Strony z błędami 404 to strony, których nie udało nam się znaleźć, mimo że otrzymaliśmy od Ciebie wyraźną prośbę o ich zindeksowanie, co jest oczywistym błędem. Z kolei wykluczone strony z komunikatem 404 to strony odkryte przy użyciu innego sposobu, np. za pomocą linku na innej stronie. Jeśli strona została przeniesiona, najlepiej ustawić przekierowanie 3XX do nowej strony.Dowiedz się więcej o ocenianiu błędów 404 i ich naprawianiu

Brakujące strony lub witryny

Jeśli strony w ogóle nie ma w raporcie, prawdopodobnie wynika to z jednej z tych przyczyn:

 • Google nie wie o stronie. Uwagi na temat wykrywalności stron:
  • Jeśli jest to nowa witryna lub strona, pamiętaj, że może minąć trochę czasu, zanim Google ją znajdzie i zindeksuje.
  • Jeśli chcesz, byśmy dowiedzieli się o określonej stronie, prześlij mapę witryny lub poproś o zindeksowanie strony. W przeciwnym razie będziemy musieli znaleźć gdzieś link do niej.
  • Gdy już znamy adres URL strony, może minąć trochę czasu (do kilku tygodni), zanim zindeksujemy część lub całość Twojej witryny.
  • Indeksowanie nigdy nie następuje od razu, nawet jeśli poprosisz o nie bezpośrednio.
  • Google nie gwarantuje, że wszystkie strony z całej sieci znajdą się w naszym indeksie.
 • Google nie może wyświetlić Twojej strony (wymaga ona logowania lub z innych przyczyn nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników internetu).
 • Strona zawiera tag noindex, który uniemożliwia Google jej zindeksowanie.
 • Z jakiegoś powodu strona została pominięta w indeksie.

Sposób naprawy:

Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by zobaczyć problem na stronie. Jeśli strony nie ma w raporcie Stan w indeksie, ale jest wymieniona w raporcie narzędzia do sprawdzania adresów URL jako zindeksowana, prawdopodobnie została zindeksowana niedawno i wkrótce pojawi się w raporcie Stan w indeksie. Jeśli w narzędziu do sprawdzania adresów URL strona jest wymieniona jako niezindeksowana (czego można się spodziewać), przetestuj opublikowaną stronę. Wyniki testu opublikowanej strony powinny wskazać istotę problemu: wykorzystaj informacje z testu i jego dokumentacji, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem.

Błędy i wykluczenia „Przesłano”
Każda przyczyna indeksowania, która ma w tytule słowo „Przesłano” (na przykład „Przesłany URL zwrócił błąd 403”), oznacza, że adres URL jest wymieniony w mapie witryny wskazanej przez plik robots.txt lub przesłanej przy użyciu raportu Mapy witryn.
Aby rozwiązać problem ze słowem „Przesłano”:
 • rozwiąż problem uniemożliwiający zindeksowanie strony
  lub
 • usuń adres URL z mapy witryny i ponownie prześlij mapę witryny w raporcie Mapy witryny (to najszybszy sposób)
  lub
 • korzystając z raportu Mapy witryn, usuń wszystkie mapy witryn zawierające ten adres URL (i sprawdź, czy żadna mapa witryny wymieniona w pliku robots.txt nie zawiera tego adresu URL).

Najczęstsze pytania

Dlaczego moja strona jest w indeksie? Nie chcę, by była indeksowana.

Google może indeksować każdy znaleziony URL, chyba że na stronie umieszczono dyrektywę noindex (lub adres został tymczasowo zablokowany). Google może znaleźć stronę na wiele różnych sposobów, np. gdy ktoś umieści w innej witrynie link, który do niej prowadzi.

 • Jeśli chcesz, by Twoja strona była zablokowana w wynikach wyszukiwania Google, możesz określić wymóg logowania się w celu uzyskania do niej dostępu lub użyć dyrektywy noindex.
 • Jeśli chcesz, by Twoja strona została usunięta z wyników wyszukiwania Google po jej znalezieniu, musisz wykonać te czynności.

Dlaczego moja witryna nie została ostatnio ponownie zindeksowana?

Googlebot ponownie indeksuje strony na podstawie różnych kryteriów, na przykład tego, jak często według niego strona się zmienia. Jeśli Twoja witryna nie zmienia się często, częstotliwość odświeżania może być mniejsza, co jest w porządku, o ile Twoje strony się nie zmieniły. Jeśli uważasz, że witryna wymaga odświeżenia, poproś Google o jej ponowne zindeksowanie.

Czy można ponownie zindeksować stronę/witrynę?

Poproś Google o ponowne zindeksowanie

Dlaczego tak wiele moich stron zostało wykluczonych?

Zapoznaj się z przyczynami wykluczenia wyszczególnionymi w raporcie Stan w indeksie. Najczęściej strona jest wykluczona, ponieważ:

 • Masz regułę pliku robots.txt, która blokuje indeksowanie dużych sekcji Twojej witryny. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by potwierdzić problem.
 • Twoja witryna ma dużo zduplikowanych stron – zazwyczaj dlatego, że używa parametrów do filtrowania lub sortowania wspólnych kolekcji (np. typ=sukienka, kolor=zielony lub sortowanie=cena). Te strony będą oznaczone w raporcie Stan w indeksie jako „zduplikowane” lub „alternatywne”.
 • Adres URL przekierowuje do innego adresu URL. Same przekierowania nie są indeksowane, ale docelowe strony przekierowania już tak.

Google nie może uzyskać dostępu do mojej mapy witryny

Sprawdź, czy mapa witryny nie jest zablokowana przez plik robots.txt, czy jest prawidłowa i czy używasz właściwego adresu URL we wpisie pliku robots.txt lub w przesłanym raporcie Mapy witryn. Sprawdź URL mapy witryny za pomocą publicznie dostępnych narzędzi do testowania map witryn.

Dlaczego Google wciąż indeksuje stronę, która została usunięta?

Google nadal indeksuje wszystkie znane adresy URL nawet po tym, jak przez jakiś czas zwracają one błędy 4XX, na wypadek, gdyby to były błędy tymczasowe. URL nie będzie już indeksowany tylko wtedy, gdy zwróci dyrektywę noindex.

Aby nie wyświetlała Ci się stale rosnąca lista błędów 404, raport Stan w indeksie zawiera tylko te adresy URL, które zwróciły błędy 404 w ciągu ostatniego miesiąca.

Skoro ja widzę swoją stronę, dlaczego Google jej nie widzi?

Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by sprawdzić, czy Google widzi opublikowaną stronę. Jeśli nie, narzędzie powinno wyjaśnić dlaczego. Jeśli tak, od czasu ostatniego indeksowania prawdopodobnie problem dostępu został rozwiązany. Przeprowadź indeksowanie wersji opublikowanej, korzystając z narzędzia do sprawdzania adresów URL, i poproś o zindeksowanie.

Narzędzie do sprawdzania adresów URL nie wykryło żadnych problemów, ale raport Stan w indeksie zawiera błąd. Dlaczego?

Być może błąd został naprawiony po ostatnim zindeksowaniu adresu URL przez Google. Sprawdź datę indeksowania Twojego adresu URL (powinna być widoczna na stronie ze szczegółowymi informacjami o adresie URL w raporcie Stan w indeksie lub w widoku wersji zindeksowanej w narzędziu do sprawdzania adresów URL). Sprawdź, czy od czasu indeksowania strony wprowadzono jakieś poprawki.

Jak znaleźć stan indeksowania określonego adresu URL?

Aby poznać stan indeksowania określonego adresu URL, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL. W raporcie Stan w indeksie nie można wyszukiwać ani filtrować według adresu URL.

Przyczyny stanów

Raport Stan w indeksie zawiera te typy stanów:

Błąd

Strony z błędami nie zostały zindeksowane

Błąd serwera (5xx): po zgłoszeniu żądania strony Twój serwer zwrócił błąd na poziomie 500. Patrz Usuwanie błędów serwera.

Błąd przekierowania: robot Google napotkał jeden z tych błędów przekierowania – zbyt długi łańcuch przekierowań, pętla przekierowań, przekierowanie przekroczyło maksymalną długość dozwoloną dla adresu URL, nieprawidłowy lub pusty adres URL w łańcuchu przekierowań. Aby uzyskać więcej informacji o tym przekierowaniu, skorzystaj z narzędzia do debugowania takiego jak Lighthouse.

Przesłany URL jest zablokowany przez plik robots.txt: stronę przesłano do zindeksowania, ale została zablokowana przez plik robots.txt.

 1. Kliknij stronę w tabeli Przykłady, by rozwinąć panel boczny z narzędziami.
 2. Kliknij Przetestuj blokowanie przez plik robots.txt, by sprawdzić adres URL testerem pliku robots.txt. Narzędzie powinno wskazać regułę, która blokuje ten adres URL.
 3. Zaktualizuj plik robots.txt, by usunąć lub zmienić regułę (w zależności od potrzeb). Lokalizację tego pliku znajdziesz, klikając Sprawdź bieżący plik robots.txt w narzędziu testującym. Jeśli korzystasz z usług hostingu WWW i nie masz uprawnień do edytowania tego pliku, przeszukaj dokumentację usługi lub skontaktuj się z jej centrum pomocy i powiadom o tym problemie.

Przesłany URL zawiera tag „noindex”: stronę przesłano do zindeksowania, ale w metatagu lub nagłówku HTTP zawiera ona dyrektywę „noindex”. Jeśli chcesz, by ta strona została zindeksowana, usuń tag lub nagłówek HTTP. Aby potwierdzić problem, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL:

 1. Obok adresu URL w tabeli kliknij ikonę inspekcji .
 2. W sekcji Stan > Indeksowanie > Czy indeksowanie jest dozwolone raport powinien wskazywać, że dyrektywa „noindex” uniemożliwia indeksowanie.
 3. Sprawdź, czy tag „noindex” nadal występuje w aktywnej wersji strony:
  1. Kliknij Sprawdź URL wersji aktywnej.
  2. W sekcji Dostępność > Indeksowanie > Czy indeksowanie jest dozwolone sprawdź, czy dyrektywa noindex nadal jest wykrywana. Jeśli nie, kliknij Poproś o zindeksowanie, by wysłać do Google prośbę o ponowne zindeksowanie strony. Jeśli dyrektywa „noindex” nadal jest obecna, musisz ją usunąć, by umożliwić zindeksowanie strony.

Przesłany adres URL wydaje się zgłaszać pozorny błąd 404: stronę przesłano do zindeksowania, ale serwer wydaje się zgłaszać pozorny błąd 404. Jak to naprawić

Przesłany URL zwraca błąd z powodu nieautoryzowanego żądania (401): stronę przesłano do zindeksowania, jednak wyszukiwarka Google uzyskała odpowiedź 401 (brak autoryzacji). Usuń z tej strony wymagania autoryzacji lub zezwól Googlebotowi na dostęp do Twoich stron po zweryfikowaniu jego tożsamości. Możesz sprawdzić ten błąd, odwiedzając stronę w trybie incognito.

Nie udało się odnaleźć przesłanego URL-a (404): do zindeksowania przesłano nieistniejący adres URL. Patrz Usuwanie błędów 404.

Przesłany URL zwrócił błąd 403: przesłany adres URL wymaga autoryzowanego dostępu, ale Google nie ma do niego żadnych danych logowania. Jeśli ta strona powinna zostać zindeksowana, udziel dostępu anonimowym użytkownikom, a w przeciwnym razie nie przesyłaj jej do zindeksowania.

Przesłany URL jest zablokowany z powodu innego błędu 4xx: serwer zwrócił kod odpowiedzi 4xx, który nie pasuje do żadnego innego rodzaju problemu opisanego tutaj w przypadku przesyłanych adresów URL. Napraw błąd lub nie przesyłaj tego adresu URL do zindeksowania. Spróbuj usunąć błędy ze strony za pomocą narzędzia do sprawdzania adresów URL.

Ostrzeżenie

Strony ze stanem Ostrzeżenie mogą wymagać Twojej interwencji. O tym, czy zostały zindeksowane, informuje konkretny wynik.

Strona zindeksowana, ale zablokowana przez plik robots.txt: strona została zindeksowana, mimo że została zablokowana przez plik robots.txt w witrynie (Google zawsze przestrzega instrukcji z pliku robots.txt, jednak ta blokada nie działa wtedy, gdy ktoś inny utworzy link do danej strony). Nie mamy pewności, czy chcesz uniemożliwić wyświetlanie strony w wynikach wyszukiwania:

Strona zindeksowana bez zawartości: ta strona pojawia się w indeksie Google, ale z jakiegoś powodu nie udało się odczytać jej zawartości. Możliwe przyczyny to maskowanie strony lub format strony, którego Google nie może zindeksować. Nie jest to związane z blokowaniem za pomocą pliku robots.txt.

Prawidłowy

Strony ze stanem Prawidłowy zostały zindeksowane.

Strona przesłana i zindeksowana: URL został przesłany do indeksowania i zindeksowany.

Strona zindeksowana, ale nieprzesłana w mapie witryny: URL został wykryty przez Google i zindeksowany. Zalecamy przesłanie wszystkich istotnych adresów URL w mapie witryny.

Wykluczono

Te strony zwykle nie są indeksowane i wydaje nam się, że tak powinno być. Są to duplikaty stron indeksowanych, strony, których indeksowanie blokuje jakiś mechanizm w Twojej witrynie, lub strony zablokowane z innego powodu, który uważamy za uzasadniony.

Strona wykluczona za pomocą tagu „noindex”: przy próbie zindeksowania tej strony wyszukiwarka Google napotkała dyrektywę „noindex” i nie wykonała tego działania. Jeśli nie chcesz, by strona była indeksowana, udało Ci się. Jeśli chcesz, by strona została zindeksowana, usuń instrukcję „noindex”. Aby potwierdzić obecność tego tagu lub dyrektywy, poproś o wyświetlenie strony w przeglądarce i przeszukaj treść odpowiedzi oraz nagłówki odpowiedzi pod kątem tagu „noindex”.

Strona zablokowana przez narzędzie do usuwania stron: strona jest obecnie zablokowana w związku z prośbą o usunięcie adresu URL. Jeśli jesteś zweryfikowanym właścicielem witryny, możesz użyć narzędzia do usuwania adresów URL, by sprawdzić, kto przesłał taką prośbę. Takie prośby są skuteczne przez około 90 dni od daty usunięcia adresu URL. Po tym czasie Googlebot może powrócić do strony i ją zindeksować, nawet jeśli nie prześlesz kolejnej prośby o zindeksowanie. Jeśli nie chcesz, by strona została zindeksowana, użyj tagu „noindex”, ustaw wymóg autoryzacji dla strony lub usuń stronę.

Strona zablokowana przez plik robots.txt: ta strona została zablokowana dla Googlebota za pomocą pliku robots.txt. Możesz to sprawdzić, używając testera pliku robots.txt. Pamiętaj, że nie oznacza to, że strona nie zostanie zindeksowana w inny sposób. Jeśli Google może wyszukać inne informacje na temat tej strony bez jej ładowania, strona może nadal zostać zindeksowana (choć zdarza się to rzadko). Aby mieć pewność, że strona nie zostanie zindeksowana przez Google, usuń blokadę z pliku robots.txt i użyj instrukcji „noindex”.

Strona zablokowana z powodu nieautoryzowanego żądania (401): strona została zablokowana dla Googlebota przez żądanie autoryzacji (odpowiedź 401). Jeśli chcesz, by Googlebot mógł ją zindeksować, usuń wymagania autoryzacji lub zezwól Googlebotowi na dostęp do strony.

Strona zeskanowana, ale jeszcze nie zindeksowana: strona została zeskanowana, ale nie została jeszcze zindeksowana przez Google. Strona może zostać zindeksowana w przyszłości. Nie ma potrzeby ponownego przesyłania tego adresu URL do pobrania.

Strona wykryta – obecnie nie zindeksowana: strona została już znaleziona, ale nie została jeszcze zindeksowana przez Google. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest to, że próba zindeksowania danego adresu URL przez Google mogła przeciążyć stronę i indeksowanie zostało zaplanowane na później. Właśnie dlatego data ostatniego indeksowania w raporcie jest pusta.

Alternatywna strona zawierająca prawidłowy tag strony kanonicznej: ta strona to duplikat strony rozpoznanej przez Google jako strona kanoniczna. Ta strona prawidłowo wskazuje stronę kanoniczną, więc nie musisz nic robić.

Duplikat, użytkownik nie oznaczył strony kanonicznej: ta strona ma duplikaty, z których żaden nie został oznaczony jako strona kanoniczna. Według naszej oceny to nie jest strona kanoniczna. Wskaż jednoznacznie adres kanoniczny dla tej strony. Sprawdzenie tego adresu URL powinno wykazać kanoniczny URL wybrany przez Google.

Duplikat, wyszukiwarka Google wybrała inną stronę kanoniczną niż użytkownik: ten URL jest oznaczony jako kanoniczny dla zestawu stron, ale wyszukiwarka Google uznała, że inny URL lepiej sprawdzi się jako strona kanoniczna. Wyszukiwarka Google zindeksowała stronę, którą uznała za kanoniczną, zamiast tej strony. Zalecamy jednoznaczne wskazanie tej strony jako duplikatu kanonicznego adresu URL. Ta strona została wykryta bez wyraźnej prośby o zindeksowanie. Sprawdzenie tego adresu URL powinno wykazać kanoniczny URL wybrany przez Google.

Nie znaleziono (404): ta strona zwraca po jej zażądaniu błąd 404. Wyszukiwarka Google wykryła ten adres URL bez wyraźnej prośby o zindeksowanie oraz bez mapy witryny. Wyszukiwarka Google mogła wykryć adres URL jako link z innej witryny lub możliwe, że ta strona wcześniej występowała, ale została usunięta. Googlebot prawdopodobnie będzie jeszcze przez jakiś czas dalej sprawdzać ten URL. Nie da się pokierować działaniem Googlebota w taki sposób, by zapomniał trwale URL, może on jednak indeksować stronę coraz rzadziej. Odpowiedź 404 nie stanowi problemu, o ile jest zwracana celowo. Jeśli strona została przeniesiona, użyj przekierowania 301 do nowej lokalizacji. Przeczytaj sekcję Usuwanie błędów 404.

Strona zawiera przekierowanie: URL to przekierowanie, dlatego nie został dodany do indeksu.

Pozorny błąd 404: żądanie strony zwraca prawdopodobnie pozorną odpowiedź 404. Oznacza to, że wyświetla się przystępny komunikat „nie znaleziono” bez właściwego kodu odpowiedzi 404. Zalecamy zwracanie kodu odpowiedzi 404 w przypadku rzeczywiście „nieznalezionych” stron lub uzupełnianie stron o dodatkowe informacje, by zasygnalizować nam, że nie chodzi o pozorny błąd 404. Więcej informacji

Duplikat, przesłany URL nie został oznaczony jako strona kanoniczna: URL to jeden z wielu duplikatów adresów URL bez jednoznacznie oznaczonej strony kanonicznej. Pomimo przesłanej przez Ciebie wyraźnej prośby ten adres URL nie został zindeksowany przez wyszukiwarkę Google, ponieważ uznała ona, że jest on duplikatem i że inny adres URL będzie lepszym kanonicznym URL-em. Zamiast tego zindeksowaliśmy wybrany przez nas kanoniczny URL. (Spośród zbioru duplikatów Google indeksuje tylko kanoniczny URL). Różnica między tym stanem a stanem „Wyszukiwarka Google wybrała inną stronę kanoniczną niż użytkownik” polega na tym, że w tym przypadku została zgłoszona przez Ciebie wyraźna prośba o indeksowanie.Sprawdzenie tego adresu URL powinno wykazać kanoniczny URL wybrany przez Google.

Strona zablokowana z powodu zabronionego dostępu (błąd 403): klient użytkownika podał dane logowania, ale nie uzyskał dostępu. Jednak Googlebot nigdy nie podaje danych logowania, więc serwer nieprawidłowo zwraca ten błąd. Musisz albo naprawić ten błąd, albo zablokować stronę za pomocą pliku robots.txt lub dyrektywy „noindex”.

Strona zablokowana z powodu innego błędu poziomu 4xx: serwer napotkał błąd 4xx, który nie pasuje do żadnego innego opisanego tutaj rodzaju problemu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false