Raport o stanie indeksu

Z tego raportu dowiesz się, które z Twoich stron zostały zindeksowane, oraz jak naprawić te, których zindeksować się nie udało. Każdy słupek na wykresie przedstawia całkowitą liczbę adresów URL o danym stanie (prawidłowym, błędnym itd.) zarejestrowanym przez Google.

OTWÓRZ RAPORT O STANIE INDEKSU

 

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu, klikając przycisk Udostępnij na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania jakichkolwiek czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

 

Na co zwrócić uwagę

W miarę rozbudowywania witryny wykres powinien pokazywać stopniowo powiększającą się liczbę prawidłowo zindeksowanych stron.

 • Jeśli zauważysz nagły skok liczby błędów indeksowania, może to być spowodowane zmianą w szablonie, która wprowadziła nowy błąd, albo zawartymi w przesłanej mapie witryny adresami URL zablokowanymi przed indeksowaniem (na przykład przy użyciu pliku robots.txt, tagu noindex lub wymogu logowania).
 • Jeśli zauważysz spadek całkowitej liczby zindeksowanych stron bez powiązanych błędów, może to oznaczać, że blokujesz dostęp do istniejących stron (przy użyciu pliku robots.txt, tagu „noindex” lub wymogu uwierzytelnienia). Jeśli przyczyna jest inna, przejrzyj powody wykluczenia posortowane według liczby stron, których dotyczy problem. W ten sposób dowiesz się, co może powodować taki spadek.
 • Jeśli masz wiele niezindeksowanych stron, które według Ciebie powinny być zindeksowane, wskazówek poszukaj w wykluczonych adresach URL. Plik robots.txt lub tag noindex może wykluczać wiele stron z indeksowania.
Jak są wyszukiwane adresy URL? Google odkrywa nowe adresy URL na wiele różnych sposobów, najczęściej sprawdzając linki znajdujące się na stronach zindeksowanych lub korzystając z map witryn. Czasami te linki są błędne (i mogą powodować pojawianie się błędów 404 w witrynie). Czasami jakaś strona, która wcześniej istniała, znikła. Kiedy jednak Google dowie się o jakimś adresie URL, przez jakiś czas będzie ponawiał próby jego zindeksowania. Takie działanie jest normalne. Jeśli chcesz temu zapobiec, możesz zablokować indeksowanie lub dostęp albo użyć przekierowania 301 (tam, gdzie ma to zastosowanie).

Raport najwyższego poziomu

Raport najwyższego poziomu zawiera informacje o stanie indeksu wszystkich stron, które robot Google próbował zindeksować, pogrupowane według stanu i przyczyny.

Stan

Każda strona może mieć jeden z tych ogólnych stanów:

 • Błąd: strona nie została zindeksowana. Aby uzyskać informacje o błędzie i sposobie jego naprawienia, przeczytaj opis typu konkretnego błędu poniżej. To są problemy, na których należy się skupić w pierwszej kolejności.
 • Ostrzeżenie: strona jest (lub do niedawna była) zindeksowana, ale zawiera błąd, o którym musisz wiedzieć.
 • Wykluczono: strona nie została uwzględniona w indeksie z przyczyn, na które zazwyczaj nie masz wpływu. Może się ona znajdować na pośrednim etapie procesu indeksowania lub została celowo wykluczona przez Ciebie (przy użyciu na przykład dyrektywy noindex), w związku z czym działa w sposób oczekiwany.
 • Prawidłowe: strona została zindeksowana.

Przyczyna

Każdy stan (prawidłowe, ostrzeżenie, błąd, wykluczono) może mieć konkretną przyczynę. Dane w tabeli są pogrupowane według przyczyn – każdy wiersz może więc odpowiadać nawet kilku adresom URL. Opisy poszczególnych typów stanu oraz sposobów ich obsługi znajdziesz w Opisach typów stanu poniżej.

Weryfikacja

Stan procesu weryfikacji zainicjowanej przez użytkownika dla danego problemu. W pierwszej kolejności należy zająć się problemami, które mają stan nieudane lub nierozpoczęte.

Filtr wykrywania adresów URL

Widoczny nad wykresem filtr umożliwia filtrowanie wyników indeksu według sposobu, przy użyciu którego dany adres URL został wykryty przez Google. Dostępne są te wartości:

 • Wszystkie znane strony [wartość domyślna] – pokazuje wszystkie adresy URL wykryte przez Google dowolnym sposobem.
 • Wszystkie przesłane strony – pokazuje tylko strony przesłane w mapie witryny przy użyciu Search Console, pliku robots.txt lub pingu mapy witryny.
 • URL konkretnej mapy witryny – pokazuje tylko adresy URL wymienione w konkretnej mapie witryny przesłanej przy użyciu Search Console. Jeśli jest to indeks mapy witryny, zgłaszane są wszystkie adresy URL znajdujące się w dowolnej uwzględnionej w nim mapie.

Adres URL jest uważany za przesłany w mapie witryny, nawet jeśli został też odkryty przy użyciu innego sposobu (na przykład w trakcie zwykłego indeksowania z innej strony).

Analizowanie raportu według stanu i przyczyny

Po kliknięciu wiersza na górze strony zobaczysz szczegółowe informacje o konkretnym typie stanu. Raport o przyczynach zawiera te informacje:

 • Wykres pokazujący adresy URL według stanu ogólnego (prawidłowe, błąd, ostrzeżenie, wykluczono).
 • Tabelę pokazującą adresy URL według typu stanu oraz czas ich ostatniego indeksowania.

Ważne: widzisz przy jakimś adresie URL oznaczenie błędu, który został już wyeliminowany? Prawdopodobnie problem został rozwiązany PO ostatnim indeksowaniu przez Google. Dlatego też, jeśli widzisz przy jakimś adresie URL błąd, który został już naprawiony, sprawdź datę jego ostatniego indeksowania:

 • Jeśli dany adres URL został ponownie zindeksowany po naprawieniu błędu, oznacza to, że nie udało nam się potwierdzić, że błąd został naprawiony. Sprawdź i potwierdź poprawkę, a następnie poczekaj na kolejne indeksowanie.
 • Jeśli dany adres URL został ponownie zindeksowany przed poprawką, poczekaj, aż Google ponownie zindeksuje stronę lub kliknij „Zacznij naprawianie” (jeśli ta opcja jest widoczna) i napraw błąd, korzystając z procesu zarządzania problemami.

Rozwiązywanie problemów ze stronami

 1. Sprawdź, czy nie występuje korelacja między łączną liczbą błędów indeksowania lub łączną liczbą zindeksowanych stron a miniwykresem konkretnego błędu. Może to pomóc odnaleźć problem, który wpływa na łączną liczbę błędów lub łączną liczbę zindeksowanych stron.
 2. Rozwiąż problemy:
  1. Adresy URL w tabeli są pogrupowane według wagi problemu i ostrzeżenia oraz posortowane według połączenia wagi problemu, liczby stron, których dotyczy problem, oraz aktualnego stanu weryfikacji. Zalecamy zajęcie się nimi w pokazanej kolejności domyślnej.
  2. Jeśli liczba błędów rośnie, poszukaj skoków częstotliwości, które wystąpiły w tym samym czasie co skoki liczby błędów na głównym wykresie, a następnie kliknij ich wiersz, by wyświetlić raport szczegółowy (opisany poniżej) zawierający więcej informacji.
  3. Kliknij wiersz błędu, by przejść na stronę analizy zawierającą więcej informacji (patrz niżej). Przeczytaj opis konkretnego typu błędu, by dowiedzieć się, jak najlepiej go naprawić.
  4. Napraw wszystkie wystąpienia poszczególnych przyczyn i poproś o ich zweryfikowanie, klikając Sprawdź poprawkę w analizie danej przyczyny. Więcej informacji o weryfikowaniu
  5. W miarę postępów weryfikacji będziesz otrzymywać powiadomienia, ale aby sprawdzić, czy liczba błędów się zmniejszyła, zajrzyj do raportu za kilka dni.
 3. Od czasu do czasu usuwaj filtr wykluczonych adresów URL, sortuj je według liczby stron z problemami oraz skanuj pod kątem wszelkich niechcianych problemów.

Przyczyny stanów

Oto możliwe przyczyny poszczególnych stanów Twoich stron.

Przesłano a nie przesłano

Za każdym razem, gdy widzisz w wyniku indeksu słowo „Przesłano”, oznacza to, że otrzymaliśmy od Ciebie wyraźną prośbę o zindeksowanie danego adresu URL przesłanego w mapie witryny.

Błąd


Strony z błędami nie zostały zindeksowane.


Błąd serwera (5xx): po zgłoszeniu żądania strony Twój serwer zwrócił błąd na poziomie 500.

Błąd przekierowania: URL to wynik błędu przekierowania. Możliwe typy: zbyt długi łańcuch przekierowań; pętla przekierowań; URL przekierowania przekroczył maksymalną długość adresu URL; zły lub pusty URL w łańcuchu przekierowań.

Przesłany URL jest zablokowany przez plik robots.txt: strona została przesłana do indeksowania, ale jest zablokowana przez plik robots.txt. Sprawdź stronę, korzystając z testera pliku robots.txt.

Przesłany URL zawiera tag „noindex”: strona została przesłana do indeksowania, zawiera jednak instrukcję „noindex” w metatagu lub odpowiedzi HTTP. Jeśli chcesz, aby ta strona została zindeksowana, usuń tag lub odpowiedź HTTP.

Przesłany adres URL wydaje się zgłaszać pozorny błąd 404: strona została przesłana do indeksowania, ale serwer wydaje się zgłaszać pozorny błąd 404.

Przesłany URL zwraca błąd z powodu nieautoryzowanego żądania (401): strona została przesłana do indeksowania, jednak wyszukiwarka Google uzyskała odpowiedź 401 (brak autoryzacji). Usuń dla tej strony wymagania dotyczące autoryzacji lub zezwól Googlebotowi na dostęp do Twoich stron po zweryfikowaniu jego tożsamości.

Nie udało się odnaleźć przesłanego URL-a (404): do indeksowania przesłano nieistniejący URL.

Przesłany URL zawiera błędy indeksowania: strona została przesłana do indeksowania, ale wyszukiwarka Google napotkała nieokreślony błąd pobierania, którego nie można przypisać do żadnej innej przyczyny. Zdebuguj stronę, używając narzędzia Pobierz jako Google.

Ostrzeżenie


Strony ze stanem Ostrzeżenie mogą wymagać Twojej interwencji. O tym, czy zostały zindeksowane, informuje konkretny wynik.


Strona zindeksowana, ale zablokowana przez plik robots.txt: strona została zindeksowana pomimo tego, że jest blokowana przez plik robots.txt (Google z reguły stosuje się do pliku robots.txt, jednak ta blokada nie działa wtedy, gdy ktoś inny utworzy link do danej strony). Jest to ostrzeżenie, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy chcesz uniemożliwić wyświetlanie strony w wynikach wyszukiwania. Jeśli chcesz zablokować tę stronę, plik robots.txt nie jest odpowiednim mechanizmem pozwalającym uniknąć indeksowania. Zamiast tego użyj tagu „noindex” lub zastosuj uwierzytelnianie, by nie zezwalać na anonimowy dostęp do strony. Aby sprawdzić, która reguła blokuje daną stronę, możesz użyć testera pliku robots.txt. Plik robots.txt powoduje, że każdy pokazywany fragment strony może być nieoptymalny. Jeśli nie chcesz blokować tej strony, zaktualizuj plik robots.txt, by ją odblokować.

Prawidłowe


Strony ze stanem Prawidłowe zostały zindeksowane.

Strona przesłana i zindeksowana: URL został przesłany do indeksowania i zindeksowany.

Strona zindeksowana, ale nieprzesłana w mapie witryny: URL został wykryty przez Google i zindeksowany. Zalecamy przesłanie wszystkich prawidłowych adresów URL przy użyciu mapy witryny.

Strona zindeksowana; warto ustawić ją jako kanoniczną: URL został zindeksowany. Ponieważ istnieją duplikaty tego adresu URL, zalecamy bezpośrednie oznaczenie go jako adresu kanonicznego.

Wykluczono


Strony te zazwyczaj nie są indeksowane; prawdopodobnie jest to celowe.


Dostęp do strony zablokowany tagiem „noindex”: po próbie zindeksowania tej strony wyszukiwarka Google napotkała instrukcję „noindex” i nie wykonała tego działania. Jeśli nie chcesz, aby strona była zindeksowana, użycie tej instrukcji jest właściwą strategią. Jeśli chcesz, aby strona została zindeksowana, usuń instrukcję „noindex”.

Strona zablokowana przez narzędzie do usuwania stron: strona jest obecnie zablokowana w związku z prośbą o usunięcie adresu URL. Prośby o usunięcie adresu URL są skuteczne przez określony czas (patrz powiązana dokumentacja). Po tym czasie Googlebot może powrócić do strony i zindeksować ją, nawet jeśli nie prześlesz kolejnej prośby o zindeksowanie. Jeśli nie chcesz, by strona została zindeksowana, użyj tagu „noindex”, ustaw wymóg autoryzacji dla strony lub usuń stronę. Jeśli jesteś zweryfikowanym właścicielem witryny, możesz użyć narzędzia do usuwania adresów URL, by sprawdzić, kto przesłał prośbę o usunięcie adresu URL.

Strona zablokowana przez plik robots.txt: ta strona została zablokowana dla Googlebota z użyciem pliku robots.txt. Możesz to sprawdzić, używając testera pliku robots.txt. Pamiętaj, że nie oznacza to, że strona nie zostanie zindeksowana w inny sposób. Jeśli Google może wyszukać inne informacje na temat tej strony bez jej ładowania, strona może nadal zostać zindeksowana (choć zdarza się to rzadko). Aby mieć pewność, że strona nie zostanie zindeksowana przez Google, usuń blokadę z pliku robots.txt i użyj instrukcji „noindex”.

Strona zablokowana z powodu nieautoryzowanego żądania (401): strona została zablokowana dla Googlebota przez żądanie autoryzacji (odpowiedź 401). Jeśli chcesz, by Googlebot mógł zindeksować tę stronę, usuń wymagania dotyczące autoryzacji lub zezwól Googlebotowi na dostęp do Twoich stron po zweryfikowaniu jego tożsamości.

Nieprawidłowość związana z indeksowaniem: podczas pobierania tego adresu URL wystąpiła nieokreślona nieprawidłowość. Może to oznaczać kod odpowiedzi w formacie 4xx lub 5xx. Możesz spróbować pobrać stronę, używając narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy nie występują błędy z pobieraniem. Strona nie została zindeksowana.

Pobrano, ale jeszcze nie zindeksowano: strona została przez Google pobrana, ale nie zindeksowana. Strona może zostać zindeksowana w przyszłości. Nie ma potrzeby ponownego przesyłania tego adresu URL do pobrania.

Wykryta – obecnie nie zindeksowana: strona została już znaleziona, ale nie została jeszcze zindeksowana przez Google. Najczęstszą przyczyną tego stanu jest to, że podczas próby zindeksowania danego adresu URL przez Google strona była przeciążona i indeksowanie zostało zaplanowane na później. Właśnie dlatego data ostatniego indeksowania w raporcie jest pusta.

Alternatywna strona zawierająca prawidłowy tag strony kanonicznej: ta strona to duplikat strony rozpoznanej przez Google jako strona kanoniczna i prawidłowo wskazuje tę stronę kanoniczną. Nie musisz nic robić.

Duplikat strony, który nie zawiera tagu strony kanonicznej: ta strona ma duplikaty, z których żaden nie został oznaczony jako strona kanoniczna. Według naszej oceny to nie jest strona kanoniczna. Wskaż jednoznacznie adres kanoniczny dla tej strony. Aby dowiedzieć się, która strona jest kanoniczna, kliknij wiersz tabeli, by uruchomić zapytanie info: o ten adres URL, które powinno zwrócić stronę kanoniczną.

Powielona strona w formacie innym niż HTML: strona w formacie innym niż HTML (np. plik PDF) to duplikat innej strony oznaczonej przez Google jako strona kanoniczna. W wyszukiwarce Google jest zwykle wyświetlany wyłącznie kanoniczny URL strony. Jeśli chcesz, możesz określić stronę kanoniczną, używając w odpowiedzi nagłówka HTTP Link.

Wyszukiwarka Google wybrała inną stronę kanoniczną niż użytkownik: URL jest oznaczony jako kanoniczny dla zestawu stron, wyszukiwarka Google uznała jednak, że inny URL lepiej sprawdzi się jako URL kanoniczny. Uznaliśmy tę stronę za duplikat, dlatego nie zindeksowaliśmy jej; indeksowana jest wyłącznie strona kanoniczna. Zalecamy jednoznaczne wskazanie tej strony jako duplikatu kanonicznego URL-a. Aby dowiedzieć się, która strona jest kanoniczna, kliknij wiersz tabeli, by uruchomić zapytanie info: o ten adres URL, które powinno zwrócić stronę kanoniczną.

Nie znaleziono (404): ta strona zwraca po jej zażądaniu błąd 404. URL został znaleziony przez Google bez żądania indeksowania. Robot Google mógł poznać URL na różne sposoby, np. z linku znajdującego się na innej stronie lub dzięki temu, że strona istniała wcześniej i została usunięta. Googlebot prawdopodobnie będzie jeszcze przez jakiś czas dalej sprawdzać ten URL. Nie da się pokierować działaniem Googlebota w taki sposób, by zapomniał trwale URL, może on jednak indeksować stronę coraz rzadziej. Odpowiedź 404 nie stanowi problemu, o ile jest zwracana celowo. Jeśli strona została przeniesiona, użyj przekierowania 301 do nowej lokalizacji. Więcej informacji na temat znaczenia błędów 404 w witrynie

Strona usunięta w wyniku skargi prawnej: strona została usunięta z indeksu w wyniku skargi prawnej.

Strona zawiera przekierowanie: URL to przekierowanie, dlatego nie został dodany do indeksu.

W kolejce do indeksowania: strona znajduje się w kolejce do indeksowania. Sprawdź za kilka dni, czy strona została już zindeksowana.

Pozorny błąd 404: żądanie strony zwraca prawdopodobnie pozorną odpowiedź 404. Oznacza to, że wyświetla się przystępny komunikat „nie znaleziono” bez właściwego kodu odpowiedzi 404. Zalecamy zwracanie kodu odpowiedzi 404 w przypadku „nieznalezionych” stron, by zapobiec ich indeksowaniu.

Usunięto przesłany URL: ta strona została przesłana do indeksowania, ale została usunięta z indeksu z nieokreślonej przyczyny.

Przesłany URL nie został oznaczony jako strona kanoniczna: URL to jeden z wielu duplikatów adresów URL bez jednoznacznie oznaczonej strony kanonicznej. Pomimo przesłanego przez Ciebie wyraźnego żądania ten URL nie został zindeksowany przez Google, ponieważ wyszukiwarka Google uznała, że inny URL będzie lepszym kanonicznym adresem URL. Zamiast tego zindeksowaliśmy wybrany przez nas URL kanoniczny. Różnica pomiędzy tym stanem i stanem „Wyszukiwarka Google wybrała inną stronę kanoniczną niż użytkownik” polega na tym, że w tym przypadku zostało przez Ciebie zgłoszone jasne żądanie indeksowania.

 

Informacje o weryfikacji

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o zweryfikowanie zmian. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, problem zostanie oznaczony w tabeli stanów jako rozwiązany i umieszczony na dole. Search Console śledzi ogólny stan weryfikacji problemu, a także stan każdego wystąpienia problemu. Po zniknięciu wszystkich wystąpień problem uznaje się za rozwiązany. (Informacje o rejestrowaniu stanów faktycznych – patrz: Stan weryfikacji problemuStan weryfikacji wystąpienia).

Więcej informacji o czasie trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z historii zgłoszeń.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został po raz pierwszy wykryty. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą „pierwszego wykrycia” pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z datą pierwszego wykrycia ustawioną na „dzisiaj”.

Podstawowy proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli bieżące wystąpienie jest obecne na dowolnej z tych stron, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma tego błędu, weryfikacja przechodzi do etapu Rozpoczęta. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, zostają one policzone jako problemy odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść z poziomu strony szczegółów problemu.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta poprzez standardowe indeksowanie, stwierdza się inne wystąpienie istniejącego problemu.
 4. Jeśli po sprawdzeniu wszystkich adresów URL z błędami i ostrzeżeniami liczba problemów wynosi 0, stan problemu zmienia się na Powodzenie. Ważne: nawet jeśli liczba stron dotkniętych problemem spadnie do zera, a stan problemu zmieni się na Powodzenie, pierwotna etykieta wagi (Błąd lub Ostrzeżenie) będzie nadal widoczna.

Nawet jeśli nigdy nie klikniesz przycisku „Rozpocznij weryfikację”, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, stan problemu zmieni się w raporcie na „Nie dotyczy”.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL lub elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji da wówczas wynik „Powodzenie”.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem będzie uznany za rozwiązany w kontekście tego adresu URL. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan „Inne”.

Ponowna weryfikacja

Jeśli po nieudanej weryfikacji klikniesz Zweryfikuj ponownie, rozpocznie się ponowna weryfikacja wszystkich wystąpień z wynikiem Niepowodzenie oraz wszelkich nowych wystąpień problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania.

Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Wystąpienia, które pomyślnie przeszły weryfikację (zostały oznaczone jako Powodzenie) albo są już nieosiągalne (zostały oznaczone jako Inne) nie są sprawdzane ponownie. Po kliknięciu „Zweryfikuj ponownie” są usuwane z historii.

Historia weryfikacji

Postęp w realizacji prośby o weryfikację możesz sprawdzić, klikając link szczegółów weryfikacji na stronie szczegółów problemu.

Wpisy w historii weryfikacji są pogrupowane według adresów URL na potrzeby raportu AMP i raportu stanu indeksowania. Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu). Stan weryfikacji odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę „Powodzenie”, a inne mogą być oznaczone etykietą „Niepowodzenie”, „Oczekuje” lub „Inne”.

Stan weryfikacji problemu

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jedna strona z wystąpieniem tego problemu, dla której nigdy nie podjęto próby weryfikacji. Dalsze kroki:
  1. Kliknij problem, by zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP (jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Kliknij „Więcej informacji” na stronie szczegółów, by zobaczyć szczegóły naruszonej reguły.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, by zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na swoich stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, a Google ponownie zindeksuje Twoje strony. Google powiadomi Cię o postępach weryfikacji. Weryfikacja trwa od kilku dni do około dwóch tygodni – prosimy o cierpliwość. 
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu. Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione. Dalsze kroki: nic nie musisz robić; w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji „Sprawdź poprawkę” (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”). Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji. Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu „Zweryfikuj” na określonej liczbie stron nadal występuje problem. Dalsze kroki: rozwiąż problem i przeprowadź ponowną weryfikację.

Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu wystąpieniu problemu przypisywany jest jeden z poniższych stanów weryfikacji konkretnego problemu (stany Powodzenie i Inne nie są stosowane w raportach stanu indeksowania):

 • Oczekuje na weryfikację: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie poprzez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie poprzez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Na przykład, jeśli jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekuje.

 

Znane problemy

Poniżej znajdują się znane problemy występujące w tej wersji beta nowej Search Console. Nie musisz ich nam zgłaszać, ale chętnie poznamy Twoją opinię o wszystkich pozostałych funkcjach lub zauważonych problemach. Aby ją przesłać, użyj funkcji dodawania opinii na pasku nawigacyjnym.

 • Dane indeksowania nie są aktualizowane codziennie, przez co mogą być opóźnione o kilka dni, a niektóre punkty danych są interpolowane.
 • Wykresy powinny obejmować ostatnie 90 dni, ale na razie mogą pokazywać mniejszy zakres. 
 • W filtrze map witryn znalazły się tylko mapy przesłane przy użyciu Search Console lub dyrektyw pliku robots.txt.
 • Lista stanów jest wciąż precyzowana i może się zmienić, na przykład:
  • Elementy z etykietą Błąd łączą różne typy odpowiedzi (4xx/5xx).
  • Możesz zignorować elementy „Strona pominięta z nieokreślonych powodów” lub „Inne”.
 • Kliknięcie wiersza konkretnej przyczyny powoduje przekierowanie do narzędzi w starej Search Console. Mamy nadzieję to poprawić w przyszłości.
 • Nadal trwa opracowywanie wersji na komórki.
 • Zestawy usług i usługi aplikacji mobilnych nie są jeszcze obsługiwane.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?