Statusrapport voor indexdekking

Gebruik dit rapport om te achterhalen welke van je pagina's zijn geïndexeerd en hoe je pagina's kunt verbeteren die niet kunnen worden geïndexeerd. Elke balk in het diagram vertegenwoordigt het totale aantal URL's met een bepaalde status (geldig, fout, enzovoort) zoals bekend bij Google.

HET RAPPORT VOOR INDEXDEKKING OPENEN

 

Het rapport delen

Je kunt probleemgegevens delen door op de knop Delen op de pagina te klikken. Via deze link krijgt iedereen die de link heeft, alleen toegang tot de huidige pagina en eventuele validatiegeschiedenispagina's voor dit probleem. De link geeft geen toegang tot andere pagina's voor je bron en geeft de gebruiker waarmee de link is gedeeld, niet de mogelijkheid om acties voor je property of account uit te voeren. U kunt de link op elk gewenst moment intrekken door delen uit te schakelen voor deze pagina.

 

Waar je op moet letten

Als alles goed is, moet je een geleidelijk toenemend aantal geldige geïndexeerde pagina's zien wanneer je site groter wordt.

 • Als je een piek in indexeringsfouten ziet: Dit wordt mogelijk veroorzaak door een wijziging in een template waardoor een nieuwe fout wordt geïntroduceerd. Het kan ook dat je een sitemap hebt verzonden die URL's bevat die zijn geblokkeerd tegen crawlen (bijvoorbeeld door robots.txt, noindex of inlogvereisten).
 • Als je een daling ziet in het totale aantal geïndexeerde pagina's zonder overeenkomende fouten: Dit kan betekenen dat je de toegang tot je bestaande pagina's blokkeert (door robots.txt, noindex of vereiste autorisatie). Als dit niet het probleem is, bekijk je de uitgesloten problemen, gesorteerd op het aantal betreffende pagina's, om te achterhalen wat deze daling kan hebben veroorzaakt.
 • Als je een aanzienlijk aantal pagina's hebt die zijn niet geïndexeerd: Bekijk de uitgesloten URL's voor aanwijzingen als je denkt dat de URL's wel moeten worden geïndexeerd. Het kan zijn dat je veel van je pagina's automatisch blokkeert of hebt voorzien van noindex-tags.
Hoe worden deze URL's gevonden? Google ontdekt URL's op veel manieren, meestal door links van gecrawlde pagina's te volgen of via sitemaps. Soms zijn deze links verkeerd (en kunnen ze 404-fouten op je site veroorzaken). Soms heeft de pagina bestaan, maar is deze verdwenen. Wanneer Google echter op de hoogte is van een URL, probeert Google deze URL enige tijd te crawlen. Dat is normaal, maar als je dit wilt voorkomen, kun je indexering blokkeren, toegang blokkeren of een 301-omleiding gebruiken (indien van toepassing).

Rapport op het hoogste niveau

Het rapport op het hoogste niveau geeft de indexstatus van alle pagina's weer die Google heeft geprobeerd te crawlen op je site, gegroepeerd op status en reden.

Status

Elke pagina kan een van de volgende algemene statustypen bevatten:

 • Fout: De pagina is niet geïndexeerd. Bekijk de onderstaande beschrijving over het specifieke fouttype voor meer informatie en hoe je de fout kunt oplossen. Je moet je eerst op deze problemen richten.
 • Waarschuwing: De pagina is geïndexeerd of is tot voor kort geïndexeerd geweest en bevat een probleem waarvan je op de hoogte moet zijn.
 • Uitgesloten: De pagina is niet opgenomen in de index om redenen waarop je gewoonlijk geen invloed hebt. De pagina bevindt zich mogelijk in een tussenfase van het indexeringsproces of is bewust door jou uitgesloten (bijvoorbeeld door een noindex-instructie). In dit laatste geval reageert de pagina zoals verwacht.
 • Geldig: De pagina is geïndexeerd.

Reden

Elke status (geldig, waarschuwing, fout, uitgesloten) kan een specifieke reden hebben. De gegevens in de tabel zijn gegroepeerd op reden. Elke rij kan een of meer URL's beschrijven. Bekijk Beschrijvingen van statustypen hieronder voor een beschrijving van elk statustype en hoe je hiermee om moet gaan.

Validatie

De status van een door de gebruiker gestarte validatiestroom voor dit probleem. Je moet prioriteit geven aan problemen waarbij de validatie is mislukt of niet is gestart.

Dropdownfilter voor URL-ontdekking

Met het dropdownfilter boven het diagram kun je indexresultaten filteren op basis van het mechanisme waarmee Google de URL heeft gevonden. De volgende waarden zijn beschikbaar:

 • Alle bekende pagina's [standaard]: Geeft alle door Google ontdekte URL's weer die op alle mogelijke manieren zijn ontdekt.
 • Alle verzonden pagina's: Geeft alleen pagina's weer die zijn verzonden in een sitemap via Search Console, een robots.txt-bestand of een sitemap-ping.
 • Specifieke sitemap-URL: Geeft alleen URL's weer die zijn vermeld in een specifieke sitemap die is verzonden via Search Console. Als dit een sitemapindex is, worden alle URL's in alle opgenomen sitemaps vermeld.

Een URL wordt beschouwd als verzonden via een sitemap, zelfs als deze ook via een ander mechanisme is ontdekt (bijvoorbeeld door organisch te crawlen vanaf een andere pagina).

Gedetailleerd rapport op status en reden

Wanneer je op een rij op de bovenste pagina klikt, worden de details voor een specifiek statustype weergegeven. Het rapport over de redenen bevat de volgende informatie:

 • Een diagram waarin de URL's op algemene status (geldig, fout, waarschuwing, uitgesloten) worden weergegeven.
 • Een tabel met de URL's op statustype en de laatste keer dat de URL is gecrawld.

Belangrijk: Zie je een URL die is gemarkeerd met een probleem dat je al hebt opgelost? Misschien heb je het probleem verholpen na de laatste Google-crawl. Als je dus een URL met een probleem ziet dat je al hebt opgelost, moet je de crawldatum voor die URL controleren:

 • Als de URL na je oplossing opnieuw is gecrawld, kunnen we je oplossing niet bevestigen. Controleer en bevestig je oplossing en wacht op een nieuwe crawl.
 • Als de URL is gecrawld vóór de oplossing, kun je wachten tot Google de pagina opnieuw crawlt of kun je op 'Beginnen met oplossen' (indien weergegeven) klikken en het probleem oplossen via de werkstroom voor probleembeheer.

Problemen met je pagina's oplossen

 1. Kijk of je overeenkomsten kunt vinden tussen het totale aantal indexeringsfouten of het totale aantal geïndexeerde URL's en de sparkline voor een specifieke fout. Dit kan een aanwijzing zijn voor welk probleem de oorzaak is voor je totale aantal fouten of totale aantal geïndexeerde pagina's.
 2. Los problemen op:
  1. De tabel met URL's gegroepeerd op ernst en waarschuwing wordt gesorteerd op basis van een combinatie van ernst, het aantal betreffende pagina's en of deze op dit moment worden gevalideerd. We raden je aan deze in de weergegeven standaardvolgorde af te handelen.
  2. Als er een toename in fouten is, zoek je in de rij naar frequentiepieken die op hetzelfde moment zijn opgetreden als foutpieken in de bovenste diagram. Klik op de rij voor meer informatie in het gedetailleerde rapport (hierna beschreven).
  3. Klik op een foutrij voor de gedetailleerde pagina met meer informatie (zie hieronder). Lees de beschrijving over het specifieke fouttype voor de beste afhandeling.
  4. Los alle instanties van elke reden op en vraag een validatie aan door op Oplossing valideren in de details voor die reden te klikken. Meer informatie over validatie.
  5. Je ontvangt meldingen tijdens de voortgang van je validatie, maar je kunt ook na een paar dagen opnieuw controleren of je aantal fouten omlaag is gegaan.
 3. Verwijder regelmatig het filter voor uitgesloten URL's, sorteer de URL's op aantal betreffende pagina's en scan ze op ongewenste problemen.
Serverfouten verhelpen
Een serverfout betekent dat Googlebot geen toegang tot je URL kon krijgen, dat het verzoek resulteerde in een time-out of dat je site bezet was. Googlebot heeft het verzoek niet kunnen uitvoeren.

Serverconnectiviteit testen

Je kunt de URL-inspectietool gebruiken om te zien of je een serverfout kunt reproduceren die in het rapport Indexdekkingsstatus wordt gemeld.

Problemen met de serverconnectiviteit oplossen

 • Verminder overmatig laden voor dynamische paginaverzoeken.
  Een site levert dynamische content als deze dezelfde content voor meerdere URL's levert (www.example.com/shoes.php?color=red&size=7 geeft bijvoorbeeld dezelfde content weer als www.example.com/shoes.php?size=7&color=red).  Dynamische pagina's reageren soms niet snel genoeg, waardoor er time-outproblemen kunnen optreden. Ook kan het gebeuren dat de server de status overbelast retourneert om Googlebot te vragen de site langzamer te crawlen. We raden je aan parameters kort te houden en ze zo min mogelijk te gebruiken. Als je zeker weet hoe parameters op je site werken, kun je Google vertellen hoe we met deze parameters moeten omgaan.
 • Controleer of de hostingserver van je site niet onbeschikbaar, overbelast of verkeerd geconfigureerd is.
  Neem contact op met je webhost als de verbindings-, time-out- of reactieproblemen aanhouden. Je zou ook je site kunnen aanpassen zodat deze meer verkeer kan verwerken.
 • Controleer of je niet onbedoeld Google blokkeert.
  Het kan zijn dat je Google blokkeert als gevolg van een probleem op systeemniveau, zoals een probleem met de DNS-configuratie, een verkeerd geconfigureerde firewall of een verkeerd geconfigureerd DoS-beveiligings- of contentmanagementsysteem. Beveiligingssystemen vormen een belangrijk onderdeel van goede hosting en zijn vaak geconfigureerd om automatisch ongewoon veel serververzoeken te blokkeren. Omdat Googlebot echter vaak meer verzoeken doet dan een menselijke gebruiker, kan het zijn dat deze beveiligingssystemen worden ingeschakeld en voorkomen dat Googlebot je website crawlt. Als je dergelijke problemen wilt oplossen, ga je na welk deel van de infrastructuur van je website Googlebot blokkeert en verwijder je deze blokkering. Het kan zijn dat je de firewall niet zelf beheert. Als dit het geval is, kun je contact met je hostingprovider opnemen.
 • Beheer het sitecrawlen en indexeren door zoekmachines met verstand.
  Sommige webmasters zorgen er opzettelijk voor dat Googlebot hun website niet kan bereiken, mogelijk via een firewall, zoals hierboven is beschreven. In die gevallen is het meestal niet de bedoeling Googlebot volledig te blokkeren, maar om te bepalen hoe de site wordt gecrawld en geïndexeerd. Als dit voor jou het geval is, controleer je het volgende: Als je wilt wijzigen hoe vaak Googlebot je site crawlt, kun je een verzoek indienen om de crawlfrequentie van Googlebot te wijzigen. Hostingproviders kunnen ook het eigendom van IP-adressen verifiëren.
404-fouten verhelpen

De meeste 404-fouten hebben geen gevolgen voor de positie van je site op Google en je kunt ze veilig negeren. Meestal worden ze veroorzaakt door typefouten, een verkeerde siteconfiguratie of door de toegenomen inspanningen van Google om links in ingesloten content, zoals JavaScript, te herkennen en te crawlen. Hier volgen enkele aanwijzingen die je kunt gebruiken voor je onderzoek en om 404-fouten te verhelpen:

 1. Bepaal of het de moeite waard is de fout op te lossen. Voor veel (de meeste?) 404-fouten is het niet de moeite waard om ze op te lossen. En wel om de volgende reden: sorteer je 404-fouten op prioriteit en verhelp de fouten die moeten worden opgelost. Je kunt de andere fouten negeren, omdat 404-fouten geen negatieve gevolgen hebben voor de indexering of positie van je site.
  • Als er een verwijderde pagina is die geen vervanging of equivalent heeft, is de juiste oplossing een 404-reactiecode retourneren.
  • Als het om een onjuiste URL gaat die wordt gegenereerd door een script of die nooit heeft bestaan op je site, is het waarschijnlijk niet een probleem waarover je je zorgen hoeft te maken. Je vindt het mogelijk niet prettig dat de fout in je rapport wordt weergegeven, maar je hoeft deze niet op te lossen, tenzij de URL een link is die vaak verkeerd wordt gespeld (zie hieronder).
 2. Controleer waar de ongeldige links zich bevinden. Klik op een URL om informatie over Gelinkt vanaf deze pagina's te bekijken. De oplossing is afhankelijk van of de link afkomstig is van je eigen of een andere site:
  1. Corrigeer links vanaf je eigen site naar ontbrekende pagina's of verwijder ze zo nodig.
   • Als de content is verplaatst, voeg je een omleiding toe.
   • Als je content definitief hebt verwijderd en niet van plan bent deze te vervangen door nieuwere, gerelateerde content, laat je de oude URL een 404- of 410-code retourneren. Google behandelt 410-codes (Verdwenen) hetzelfde als 404-codes (Niet gevonden). Het retourneren van een andere code dan 404 of 410 voor een niet-bestaande pagina (of gebruikers omleiden naar een andere pagina, zoals de homepage, in plaats van een 404-code retourneren) kan problematisch zijn. Dergelijke pagina's heten zachte 404's en kunnen verwarrend zijn voor zowel de gebruikers als de zoekmachines.
   • Als de URL onbekend is: Er kunnen af en toe 404-fouten worden weergegeven voor URL's die nooit hebben bestaan op je site. Deze onverwachte URL's kunnen worden gegenereerd wanneer Googlebot probeert links te volgen die zijn gevonden in JavaScript, Flash-bestanden of andere ingesloten content of die mogelijk alleen bestaan in een sitemap. Je site kan bijvoorbeeld code zoals de volgende gebruiken om bestandsdownloads bij te houden in Google Analytics:
    <a href="helloworld.pdf"
     onClick="_gaq.push(['_trackPageview','/download-helloworld']);">
     Hello World PDF</a>

    Wanneer Googlebot deze code tegenkomt, kan Googlebot proberen de URL http://www.example.com/download-helloworld te crawlen, ook als dit geen echte pagina is. In dit geval kan de link worden weergegeven als een 404-fout (Niet gevonden) in het rapport Crawlfouten. Google werkt eraan dit type crawlfout te voorkomen. Deze fout heeft geen gevolgen voor het crawlen of positioneren van je site.

  2. Corrigeer verkeerd gespelde links vanaf andere sites met 301-omleidingen. Een verkeerd gespelde versie van een legitieme URL (www.example.com/redshoos in plaats van www.example.com/redshoes) is waarschijnlijk ontstaan wanneer iemand die een link naar je site heeft toegevoegd, een typefout heeft gemaakt. In dit geval kun je die verkeerd gespelde URL opvangen door een 301-omleiding naar de juiste URL toe te voegen. Je kunt ook contact opnemen met de webmaster van een site met een onjuiste link en vragen of de link kan worden geüpdatet of verwijderd.
 3. Negeer de overige fouten. Maak geen nepcontent, voeg geen omleiding naar je homepage toe en gebruik robots.txt niet om die URL's te blokkeren. Dit maakt het moeilijker voor ons om de structuur van je site te herkennen en correct te verwerken. We noemen dit zachte 404-fouten. Houd er rekening mee dat als je op Dit probleem is opgelost in het rapport Crawlfouten klikt, de 404-fout slechts tijdelijk wordt verborgen. De fout wordt opnieuw weergegeven wanneer Google weer probeert die URL te crawlen. (Zodra Google een URL heeft gecrawld, kan Google proberen die URL altijd te crawlen. Als je een omleiding op 300-niveau toevoegt, wordt de nieuwe crawlpoging uitgesteld, mogelijk voor een zeer lange tijd.)  Houd er rekening mee dat als je een URL-verwijderingsverzoek indient via de tool voor het verwijderen van URL's, de fout niet wordt verwijderd uit dit rapport.

Als je een URL op je site niet herkent, kun je deze negeren. Deze fouten treden op wanneer iemand browst naar een niet-bestaande URL op je site, bijvoorbeeld wanneer iemand een URL verkeerd heeft getypt in de browser of wanneer iemand een link-URL verkeerd heeft getypt. Mogelijk wil je echter sommige van deze verkeerd getypte URL's opvangen, zoals beschreven in de bovenstaande lijst.

Statusredenen

Dit zijn de mogelijke redenen voor elk van je pagina's.

Verzonden versus niet verzonden

Elke keer dat je een indexresultaat met het woord Verzonden ziet, betekent dit dat je Google expliciet hebt gevraagd de URL te indexeren, omdat je deze URL hebt verzonden in een sitemap.

Fout


Pagina's met fouten zijn niet geïndexeerd.


Serverfout (5xx): Je server heeft een fout van het type 500 geretourneerd toen de pagina werd aangevraagd. Meer informatie is te vinden in Serverfouten verhelpen.

Fout met omleiding: Er is een omleidingsfout opgetreden voor de URL. Kan een van de volgende typen fouten zijn: de URL bevatte een te lange omleidingsketen; de URL bevatte een omleidingslus; de omleidings-URL overschreed uiteindelijk de maximale URL-lengte; de omleidingsketen bevatte een onjuiste of lege URL.

Ingediende URL geblokkeerd door robots.txt: Je hebt deze pagina ingediend voor indexering, maar de pagina wordt geblokkeerd door robots.txt. Test je pagina met de robots.txt-tester.

Ingediende URL gemarkeerd als noindex: Je hebt deze pagina ingediend voor indexering, maar een metatag of HTTP-header van de pagina bevat een noindex-instructie. Als je wilt dat deze pagina wordt geïndexeerd, moet je de tag of HTTP-header verwijderen.

Ingediende URL is een soft 404: Je hebt deze pagina ingediend voor indexering, maar de server heeft een soft 404 geretourneerd.

Ingediende URL retourneert ongeautoriseerd verzoek (401): Je hebt deze pagina ingediend voor indexering, maar Google heeft een 401-reactie (niet geautoriseerd) ontvangen. Verwijder de autorisatievereisten voor deze pagina of geef Googlebot toegang tot je pagina's door de identiteit van Googlebot te verifiëren.

Ingediende URL niet gevonden (404): Je hebt een niet-bestaande URL ingediend voor indexering. Meer informatie is te vinden in 404-fouten oplossen.

Probleem met crawlen voor ingediende URL: Je hebt deze pagina ingediend voor indexering en Google heeft een niet-gespecificeerde crawlfout aangetroffen die niet onder een van de andere redenen valt. Spoor fouten op je pagina op met behulp van de URL-inspectietool.

Waarschuwing


Pagina's met een waarschuwingsstatus kunnen je aandacht vereisen en zijn al dan niet geïndexeerd, afhankelijk van het specifieke resultaat.


Geïndexeerd, maar geblokkeerd door robots.txt: De pagina is geïndexeerd, ondanks het feit dat deze wordt geblokkeerd door robots.txt (Google volgt altijd de instructies in robots.txt op, maar dit helpt niet als iemand anders links naar de pagina toevoegt). Dit wordt gemarkeerd als waarschuwing omdat we niet zeker weten of je de pagina wilt blokkeren in zoekresultaten. Als je deze pagina wilt blokkeren, is robots.txt niet de juiste methode om te voorkomen dat de pagina wordt geïndexeerd. Als je wilt voorkomen dat de pagina wordt geïndexeerd, gebruik je 'noindex' of blokkeer je anonieme toegang tot de pagina door middel van verificatie. Je kunt de robots.txt-tester gebruiken om te bepalen door welke regel deze pagina wordt geblokkeerd. Vanwege het robots.txt-bestand is een fragment dat voor de pagina wordt weergegeven, waarschijnlijk niet optimaal. Als je deze pagina niet wilt blokkeren, update je je robots.txt-bestand om de blokkering van je pagina op te heffen.

Geldig


Pagina's met een geldige status zijn geïndexeerd.

Ingediend en geïndexeerd: Je hebt de URL ingediend voor indexering en deze is geïndexeerd.

Geïndexeerd, niet ingediend in sitemap: De URL is gevonden door Google en geïndexeerd. We raden je aan alle belangrijke URL's in te dienen via een sitemap.

Geïndexeerd, overweeg om te markeren als canoniek: De URL is geïndexeerd. De pagina bevat dubbele URL's, maar we beschouwen deze URL als canoniek. De URL is niet expliciet gemarkeerd als canoniek. We raden je daarom aan de URL expliciet te markeren als canoniek.

Uitgesloten


Deze pagina's zijn meestal niet geïndexeerd en we denken dat dat klopt. Deze pagina's zijn duplicaten van geïndexeerde pagina's, de indexering van pagina's wordt geblokkeerd door een mechanisme op je site of de pagina's zijn anderszins niet geïndexeerd om een reden die volgens ons geen fout is.


Uitgesloten door de tag noindex: Toen Google de pagina probeerde te indexeren, is er een noindex-instructie aangetroffen, waardoor de pagina niet is geïndexeerd. Als je niet wilt dat deze pagina wordt geïndexeerd, heb je dit goed gedaan. Als de pagina echter wel moet worden geïndexeerd, moet de noindex-instructie worden verwijderd.

Geblokkeerd door tool voor paginaverwijdering: De pagina wordt momenteel geblokkeerd door een URL-verwijderingsverzoek. Als je een geverifieerde site-eigenaar bent, kun je de tool voor URL-verwijdering gebruiken om te zien wie een URL-verwijderingsverzoek heeft ingediend. Verwijderingsverzoeken zijn alleen geldig gedurende een bepaalde periode (zie de gekoppelde documentatie). Na die periode kan Googlebot terugkeren en de pagina indexeren, zelfs als je geen ander indexeringsverzoek indient. Als je niet wilt dat de pagina wordt geïndexeerd, gebruik je noindex, vereis je verificatie voor de pagina of verwijder je de pagina.

Geblokkeerd door robots.txt: Deze pagina wordt met een robots.txt-bestand geblokkeerd voor Googlebot. Je kunt dit verifiëren met de robots.txt-tester. Houd er rekening mee dat de pagina wel nog op een andere manier kan worden geïndexeerd. Als Google andere informatie over deze pagina kan vinden zonder deze te laden, kan de pagina alsnog worden geïndexeerd (hoewel dit minder vaak voorkomt). Je kunt voorkomen dat de pagina door Google wordt geïndexeerd, door het robots.txt-blok te verwijderen en een noindex-instructie te gebruiken.

Geblokkeerd wegens ongeautoriseerd verzoek (401): De pagina is geblokkeerd voor Googlebot door een verzoek tot autorisatie (401-reactie). Als je wilt dat Googlebot deze pagina crawlt, verwijder je de autorisatievereisten of geef je Googlebot toegang tot je pagina.

Crawlafwijking: Er heeft zich een niet-gespecificeerde afwijking voorgedaan bij het ophalen van deze URL. Dit kan betekenen dat er een 4xx- of 5xx-reactiecode wordt geretourneerd. Probeer de pagina op te halen met Fetchen als Google om te controleren of er zich problemen met het ophalen voordoen. De pagina is niet geïndexeerd.

Gecrawld - momenteel niet geïndexeerd: De pagina is wel door Google gecrawld, maar niet geïndexeerd. Het is mogelijk dat de pagina in de toekomst alsnog wordt geïndexeerd, maar dat is niet zeker. De URL hoeft niet opnieuw te worden ingediend om te worden gecrawld.

Gevonden - momenteel niet geïndexeerd: De pagina is gevonden door Google, maar nog niet gecrawld. Doorgaans heeft Google in dit geval geprobeerd de URL te crawlen maar was de site overbelast waardoor Google het crawlen opnieuw moest plannen. Dit is de reden waarom de laatste crawldatum leeg is in het rapport.

Alternatieve pagina met correcte canonieke tag: Deze pagina is een duplicaat van een pagina die Google als canoniek herkent. Deze pagina bevat een correcte verwijzing naar de canonieke pagina. Je hoeft dus verder niets te doen.

Dubbele pagina zonder door gebruiker geselecteerde canonieke pagina: Er zijn duplicaten van de pagina. Geen van de duplicaten is echter gemarkeerd als canoniek. We denken dat deze pagina niet de canonieke pagina is. Je moet de canonieke pagina voor deze pagina markeren. Bij inspectie van deze URL zou de door Google geselecteerde canonieke URL moeten worden weergegeven.

Dubbele niet-html-pagina: Deze niet-html-pagina (bijvoorbeeld een pdf-bestand) is een duplicaat van een andere pagina die Google heeft gemarkeerd als canoniek. Meestal wordt alleen de canonieke URL weergegeven in Google Zoeken. Desgewenst kun je een canonieke pagina opgeven door de Link HTTP-header in een reactie te gebruiken.

Dubbele pagina, Google heeft een andere canonieke pagina gekozen dan de gebruiker: Deze pagina is gemarkeerd als canoniek voor een reeks pagina's, maar Google denkt dat een andere URL een betere canonieke pagina is. Google heeft de pagina die wij als canoniek beschouwen geïndexeerd, in plaats van deze pagina. We raden je aan deze pagina expliciet te markeren als een duplicaat van de canonieke URL. Deze pagina is ontdekt zonder expliciet crawlverzoek. Bij inspectie van deze URL zou de door Google geselecteerde canonieke URL moeten worden weergegeven.

Niet gevonden (404): De pagina retourneert een 404-fout wanneer de pagina wordt aangevraagd. Google heeft deze URL ontdekt zonder expliciet verzoek of sitemap. Google heeft de URL mogelijk als een link van een andere site ontdekt, of mogelijk bestond de pagina al eerder en is deze verwijderd. Googlebot blijft deze URL waarschijnlijk gedurende een bepaalde periode proberen. Er is echter geen manier om aan te geven dat Googlebot een URL permanent moet vergeten. Wel is het zo dat de pagina steeds minder vaak wordt gecrawld. 404-reacties vormen geen probleem, indien ze als zodanig zijn bedoeld. Als je pagina is verplaatst, gebruik je een 301-omleiding naar de nieuwe locatie. Meer informatie is te vinden in 404-fouten oplossen

Pagina verwijderd wegens juridische klacht: De pagina is uit de index verwijderd vanwege een juridische klacht.

Pagina met omleiding: De URL is een omleiding en is daarom niet toegevoegd aan de index.

In wachtrij voor crawlen: De pagina staat in de wachtrij om te worden gecrawld. Controleer over een paar dagen nog eens of de pagina al is gecrawld.

Soft 404: Het paginaverzoek retourneert een reactie die wij als soft 404-reactie beschouwen. Dit betekent dat er een gebruiksvriendelijk bericht met de tekst 'niet gevonden' wordt weergegeven zonder een 404-reactiecode. We raden je aan een 404-reactiecode te retourneren voor pagina's die niet zijn gevonden of meer informatie toe te voegen aan de pagina om ons te laten weten dat dit geen soft 404 is. Meer informatie

Ingediende URL is verwijderd: Je hebt deze pagina ingediend om te worden geïndexeerd, maar de pagina is om onbekende reden verwijderd uit de index.

Dubbele pagina, ingediende URL niet geselecteerd als canoniek: De URL is een van de URL's uit een set dubbele URL's zonder een expliciet gemarkeerde canonieke pagina. Je hebt expliciet gevraagd om deze URL te indexeren, maar omdat de URL een duplicaat is en een andere URL volgens Google een betere kandidaat voor de canonieke pagina is, heeft Google deze URL niet geïndexeerd. In plaats daarvan is de door ons geselecteerde canonieke pagina geïndexeerd. (Google indexeert uitsluitend de canonieke URL in een reeks duplicaten.) Het verschil tussen deze status en 'Google heeft een andere canonieke pagina gekozen dan de gebruiker' is dat je in dit geval expliciet hebt verzocht de URL te indexeren. Bij inspectie van deze URL zou de door Google geselecteerde canonieke URL moeten worden weergegeven.

 

Over validatie

Nadat je alle instanties van een specifiek probleem op je site hebt gecorrigeerd, kun je Google vragen je wijzigingen te valideren. Als alle bekende problemen zijn verdwenen, wordt het probleem in de statustabel gemarkeerd als opgelost en onderaan de tabel geplaatst. Search Console houdt de validatiestatus van het probleem als geheel bij, evenals de status van elke instantie van het probleem. Wanneer alle instanties van het probleem zijn verdwenen, wordt het probleem beschouwd als gecorrigeerd. (Zie Validatiestatus van een probleem en Validatiestatus van een instantie voor de actuele status van geregistreerde problemen.)

Meer informatie over de levensduur van een probleem...

De levensduur van een probleem begint zodra de eerste instantie van het probleem is gedetecteerd op je site. De levensduur eindigt 90 dagen nadat de laatste instantie op je site is gemarkeerd als opgelost. Wanneer het probleem de daaropvolgende negentig dagen niet terugkeert, wordt het probleem verwijderd uit de rapportgeschiedenis.

De eerste detectiedatum van het probleem is het moment waarop het probleem voor het eerst tijdens de levensduur van het probleem wordt gedetecteerd. De eerste detectiedatum kan niet worden gewijzigd. Dit houdt het volgende in:

 • Als alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, maar het probleem zich vijftien dagen later opnieuw voordoet, dan wordt het probleem gemarkeerd als open en blijft de datum waarop het probleem voor het eerst werd gedetecteerd de oorspronkelijke datum.
 • Als hetzelfde probleem zich 91 dagen nadat de laatste instantie is gecorrigeerd, opnieuw voordoet, dan wordt het vorige probleem gesloten en wordt dit probleem geregistreerd als nieuw probleem. De datum voor de eerste detectie wordt ingesteld op vandaag.

Algemene validatiestroom

Hier volgt een overzicht van het validatieproces nadat je op Oplossing valideren hebt geklikt voor een probleem. Dit proces kan enkele dagen duren en je ontvangt voortgangsmeldingen via e-mail.

 1. Wanneer je op Oplossing valideren klikt, controleert Search Console onmiddellijk enkele pagina's.
  • Als de huidige instantie op een van deze pagina's voorkomt, wordt de validatie beëindigd en blijft de validatiestatus ongewijzigd.
  • Als de voorbeeldpagina's niet de huidige fout bevatten, wordt de validatie voortgezet met de status Gestart. Als er tijdens de validatie andere, niet-gerelateerde problemen worden aangetroffen, worden deze problemen meegeteld voor het andere type probleem en wordt de validatie voortgezet.
 2. Search Console werkt de lijst met bekende URL's af waarop dit probleem van toepassing is. Alleen URL's met bekende instanties van dit probleem worden in de wachtrij voor opnieuw crawlen geplaatst, niet de hele site. Search Console houdt in de validatiegeschiedenis bij welke URL's zijn gecontroleerd. De validatiegeschiedenis kan worden bekeken via de pagina met probleemgegevens.
 3. Wanneer een URL wordt gecontroleerd, kunnen de volgende situaties zich voordoen:
  1. Als het probleem niet wordt gevonden, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Geslaagd. Als dit de eerste instantie is die wordt gecontroleerd nadat de validatie is gestart, wordt de validatiestatus voor het probleem gewijzigd in Dat ziet er goed uit.
  2. Als de URL niet meer bereikbaar is, wordt de validatiestatus voor de instantie gewijzigd in Overig (dit is geen foutstatus).
  3. Als de instantie nog altijd wordt aangetroffen, wordt de probleemstatus gewijzigd in Mislukt en wordt de validatie beëindigd. Als dit een nieuwe pagina is die wordt ontdekt naar aanleiding van een normale crawlbewerking, wordt de fout beschouwd als nog een instantie van het bestaande probleem.
 4. Wanneer alle URL's met fouten en waarschuwingen zijn gecontroleerd en het aantal problemen nul is, wordt de probleemstatus gewijzigd in Geslaagd. Belangrijk: Ook als het aantal betreffende pagina's nul is en de probleemstatus is gewijzigd in Geslaagd, wordt nog altijd het oorspronkelijke label met de ernst van de fout weergegeven (Fout of Waarschuwing).

Zelfs als je nooit op 'Validatie starten' klikt, kan Google gecorrigeerde instanties van een probleem detecteren. Als Google tijdens een reguliere crawlbewerking detecteert dat alle instanties van een probleem zijn gecorrigeerd, wordt de probleemstatus in het rapport in 'N.v.t.' gewijzigd.

Wanneer wordt een probleem met een URL of item beschouwd als gecorrigeerd?

Een probleem met een URL of item wordt gemarkeerd als Gecorrigeerd wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Wanneer de URL wordt gecrawld, wordt het probleem niet meer op de pagina aangetroffen. In geval van een AMP-tagfout kan dit betekenen dat de tag is gecorrigeerd of dat de tag is verwijderd (als de tag niet is vereist). Tijdens een validatiepoging wordt de tag beschouwd als geslaagd.
 • Als de pagina om welke reden dan ook niet beschikbaar is voor Google (de pagina is verwijderd, de pagina is voorzien van een noindex-instructie, de pagina vereist verificatie, enzovoort), wordt het probleem voor die URL beschouwd als gecorrigeerd. Tijdens een validatiepoging wordt de pagina meegeteld voor de validatiestatus 'Overig'.

Opnieuw valideren

Wanneer je voor een mislukte validatie op Opnieuw valideren klikt, worden alle mislukte instanties opnieuw gevalideerd. Daarnaast worden alle nieuwe instanties gevalideerd die zijn gedetecteerd via een normale crawlbewerking.

Je moet wachten totdat een validatiecyclus is voltooid voordat je een andere cyclus aanvraagt, zelfs wanneer je tijdens de huidige cyclus enkele problemen hebt gecorrigeerd.

Wanneer je op 'Opnieuw valideren' klikt, worden instanties die zijn gevalideerd (gemarkeerd als Geslaagd) of niet meer bereikbaar zijn (gemarkeerd als Overig) niet opnieuw gecontroleerd en verwijderd uit de geschiedenis.

Validatiegeschiedenis

Je kunt de voortgang van een validatieverzoek bekijken door op de pagina met probleemgegevens op de link 'Validatiegegevens' te klikken.

Items in de validatiegeschiedenis zijn gegroepeerd op URL voor het AMP-rapport en het rapport 'Indexeringsstatus'. In de rapporten 'Mobiel gebruiksgemak' en 'Uitgebreid resultaat' worden items gegroepeerd op basis van de combinatie van URL + gestructureerd gegevensitem (zoals bepaald door de naamwaarde van het item). De validatiestatus is van toepassing op het specifieke probleem dat je aan het onderzoeken bent. Op een pagina kan één probleem met het label 'Geslaagd' worden weergegeven, terwijl andere problemen met het label 'Mislukt', 'In behandeling' of 'Overig' worden weergegeven.

Validatiestatus van een probleem

De volgende validatiestatussen kunnen van toepassing zijn op een bepaald probleem:

 • Niet gestart: Er zijn een of meer pagina's met een instantie van dit probleem waarvoor nog nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stappen:
  1. Klik op het probleem om de details van de fout te achterhalen. Inspecteer met behulp van de AMP-test de afzonderlijke pagina's om voorbeelden van de fout op de live pagina te bekijken. (Als de fout op de pagina niet wordt weergegeven wanneer je de AMP-test uitvoert, heb je de fout op de live pagina al gecorrigeerd nadat Google de fout heeft aangetroffen en dit probleemrapport is gegenereerd.)
  2. Klik op 'Meer informatie' op de detailpagina om de details te bekijken van de regel die is geschonden.
  3. Klik in de tabel op een rij met voorbeeld-URL's om meer informatie over dat specifieke probleem weer te geven.
  4. Corrigeer je pagina's en klik vervolgens op Oplossing valideren om ervoor te zorgen dat je pagina's opnieuw door Google worden gecrawld. Google houdt je op de hoogte van de validatievoortgang. Het validatieproces kan een paar dagen tot ongeveer twee weken duren. Wacht dus geduldig af tot je een melding van ons ontvangt. 
 • Gestart: Er is een validatiepoging gestart en er zijn tot dusver geen instanties van het probleem gevonden. Volgende stap: Je ontvangt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en, indien nodig, instructies voor wat je moet doen.
 • Dat ziet er goed uit: Er is een validatiepoging gestart en alle gecontroleerde instanties zijn gecorrigeerd. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen. Je ontvangt meldingen van Google over de voortgang van de validatie en instructies voor wat je moet doen.
 • Geslaagd: Alle bekende instanties van het probleem zijn verdwenen (of de betreffende URL is niet langer beschikbaar). Je moet op 'Oplossing valideren' hebben geklikt om deze status te bereiken (als er instanties zijn verdwenen zonder dat je om een validatie hebt gevraagd, wordt de status gewijzigd in 'N.v.t.'). Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • N.v.t.: Google heeft vastgesteld dat het probleem voor alle URL's is gecorrigeerd, ondanks dat er nooit een validatiepoging is gestart. Volgende stap: Je hoeft verder niets te doen.
 • Mislukt: Nadat je op 'Valideren' hebt geklikt, doet het probleem zich nog altijd op een bepaald aantal pagina's voor. Volgende stappen: Verhelp het probleem en voer een nieuwe validatie uit.

Validatiestatus van een instantie

Nadat validatie is aangevraagd, wordt aan elke instantie van een bekend probleem een van de volgende validatiestatussen voor een specifiek probleem toegewezen (de status Geslaagd en de status Overig worden niet gebruikt in het rapport 'Indexeringsstatus'):

 • In afwachting van validatie: De instantie is in de wachtrij voor validatie geplaatst. Tijdens de laatste controle door Google bestond deze instantie van het probleem nog steeds.
 • Geslaagd: Google heeft de instantie van het probleem gecontroleerd en deze doet zich niet meer voor. Deze status kan alleen worden bereikt wanneer je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Mislukt: Na controle door Google blijkt dat de instantie van het probleem zich nog steeds voordoet. Deze status kan alleen worden bereikt wanneer je voor deze instantie van het probleem expliciet op Valideren hebt geklikt.
 • Overig: Google kan de URL niet bereiken die als host voor de instantie fungeert of (voor gestructureerde gegevens) kan het item op de pagina niet meer vinden. Wordt beschouwd als gelijk aan Geslaagd.

Houd er rekening mee dat dezelfde URL verschillende statussen voor verschillende problemen kan hebben. Als bijvoorbeeld zowel probleem X als probleem Y zich op een pagina voordoet, kan probleem X de validatiestatus Geslaagd hebben, terwijl probleem Y op dezelfde pagina de status In behandeling kan hebben.

 

Bekende problemen

Hier volgen bekende problemen in deze bètaversie van de nieuwe Search Console. Het is niet nodig deze aan ons te melden, maar we stellen je feedback over andere functies of problemen die je tegenkomt op prijs. Gebruik de functie Feedback in de navigatiebalk.

 • De indexeringsgegevens worden niet dagelijks geüpdatet. De gegevens kunnen dus enkele dagen vertraagd zijn en bepaalde gegevenspunten kunnen zijn geïnterpoleerd.
 • De diagrammen moeten betrekking hebben op de afgelopen 90 dagen, maar kunnen momenteel mogelijk minder weergeven. 
 • Het dropdownfilter voor sitemaps bevat alleen sitemaps die zijn verzonden met Search Console of robots.txt-instructies.
 • De statuslijst wordt verfijnd en kan veranderen, bijvoorbeeld:
  • Items met het label Fout worden gecombineerd met andere typen reacties (4xx/5xx)
  • Je kunt items met 'Verwijderd vanwege niet-specifieke redenen' of 'Overige' negeren.
 • Wanneer je op een specifieke redenrij klikt, word je nu omgeleid naar de tools in de oude versie van Search Console. We hopen dit in de toekomst te verbeteren.
 • Er wordt nog gewerkt aan de mobiele functionaliteit.
 • Propertysets en mobiele-app-property's worden nog niet ondersteund.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?