Přehled stavu zahrnutí do indexu

Pomocí tohoto přehledu můžete zjistit, které z vašich stránek byly indexovány, a opravit stránky, které indexovány nebyly. Každý sloupec v grafu představuje celkový počet adres URL s určitým stavem (platné, chyba apod.) podle Googlu.

OTEVŘÍT PŘEHLED ZAHRNUTÍ DO INDEXU

 

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet. Pomocí vygenerovaného odkazu lze získat přístup pouze k aktuální stránce a stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

 

Co hledat

Ideálně by měl počet platných indexovaných stránek s rozvojem vašeho webu postupně narůstat.

 • Náhlý nárůst počtu chyb indexování může způsoben zanesením nové chyby při změně šablony nebo odesláním souboru Sitemap s adresami URL, jejichž procházení je blokováno (například souborem robots.txt, metaznačkou noindex nebo vyžadováním přihlášení).
 • Pokles celkového počtu indexovaných stránek bez odpovídajících chyb může znamenat, že blokujete přístup k existujícím stránkám (souborem robots.txt, metaznačkou noindex nebo vyžadováním ověření). Pokud přístup k existujícím stránkám neblokujete, zkuste příčinu poklesu vyhledat tak, že si projdete důvody vyloučení seřazené podle počtu dotčených stránek.
 • Máte-li významný počet neindexovaných stránek, které by podle vás indexovány být měly, zkuste příčinu odhadnout podle vyloučených adres URL. Je možné, že procházení mnoha stránek blokujete souborem robots.txt nebo metaznačkami noindex.
Jak Google tyto adresy URL nachází? Google adresy URL objevuje řadou způsobů, nejčastěji pomocí odkazů na procházených stránkách nebo pomocí souborů Sitemap. Někdy tyto odkazy mohou být chybné (a mohou vést k chybám 404). Jindy se stává, že stránka sice existovala, ale již byla odstraněna. Jakmile se však Google o adrese URL jednou dozví, bude se ji určitou dobu pokoušet procházet. Jedná se o záměrné chování, ale pokud mu chcete zabránit, můžete indexování a přístup zablokovat nebo použít přesměrování 301 (pokud je to vhodné).

Přehled nejvyšší úrovně

Přehled nejvyšší úrovně ukazuje stav indexování všech stránek, které se Google na vašem webu pokoušel procházet, seskupených podle stavu a důvodu.

Stav

Každá stránka může mít jeden z následujících obecných stavů:

 • Chyba: Stránka nebyla indexována. Další informace a pokyny k odstranění chyby naleznete v popisu konkrétního typu chyby níže. Na tyto problémy byste se měli zaměřit jako první.
 • Upozornění: Stránka je (nebo donedávna byla) indexována a dochází u ní k problému, o kterém byste měli vědět.
 • Vyloučeno: Stránka v indexu není zahrnuta z důvodů, které obvykle nemůžete ovlivnit. Může se jednat o stránku v mezifázi procesu indexování nebo o stránku, kterou jste úmyslně vyloučili (například direktivou noindex) a chová se tedy správně.
 • Platné: Stránka byla indexována.

Důvod

Každý stav (platné, upozornění, chyba, vyloučeno) může mít konkrétní důvod. Data v tabulce jsou uspořádána do skupin podle důvodů. Každý řádek představuje jednu nebo více adres URL. Popisy jednotlivých typů stavu a pokyny, jak s nimi naložit, naleznete v popisech typů stavů níže.

Ověření

Stav uživatelem iniciovaného procesu ověření tohoto problému. Přednostně byste se měli věnovat problémům, u nichž ověření selhalo nebo nebylo zahájeno.

Rozbalovací filtr objevení adresy URL

Rozbalovací filtr nad grafem umožňuje filtrovat výsledky indexování podle mechanismu, kterým Google adresu URL nalezl. K dispozici jsou tyto hodnoty:

 • Všechny známé stránky [výchozí] – Zobrazí všechny adresy URL bez ohledu na to, jak je Google objevil.
 • Všechny odeslané stránky – Zobrazí pouze stránky uvedené v souboru Sitemap odeslaném prostřednictvím služby Search Console, souboru robots.txt nebo speciálního požadavku pro odesílání souborů Sitemap).
 • Adresa URL konkrétního souboru Sitemap – Zobrazí pouze adresy URL uvedené v konkrétním souboru Sitemap, který byl odeslán pomocí služby Search Console. Pokud se jedná o index souborů Sitemap, bude přehled obsahovat adresy URL ze všech zahrnutých souborů Sitemap.

Adresa URL se považuje za odeslanou pomocí souboru Sitemap i v případě, že byla zároveň objevena i jiným způsobem (například organickým procházením jiné stránky).

Podrobný přehled podle stavu a důvodu

Kliknutím na řádek na stránce nejvyšší úrovně zobrazíte podrobnosti pro konkrétní typ stavu. Přehled důvodů obsahuje tyto informace:

 • Graf s adresami URL podle obecného stavu (platné, chyba, upozornění, vyloučeno).
 • Tabulku s adresami URL podle typu stavu a času posledního procházení.

Důležité: Je za problematickou označena adresa URL, kterou jste již opravili? Je možné, že jste ji opravili PO posledním procházení Googlem. Pokud tedy vidíte adresu URL s problémem, který jste již opravili, podívejte se, kdy byla projita:

 • Jestliže byla projita po opravě, opravu jsme nenalezli. Zkontrolujte opravu a počkejte na další procházení.
 • Jestliže adresa URL byla projita před opravou, buď počkejte, než ji Google projde znovu, nebo klikněte na tlačítko Zahájit opravu (pokud ho vidíte) a opravte problém pomocí procesu pro správu problémů.

Odstraňování problémů se stránkami

 1. Zkuste najít souvislost mezi celkovým počtem chyb indexování nebo celkovým počtem indexovaných stránek a minigrafem pro konkrétní chybu. Mohlo by vám to napovědět, který problém má na celkový počet chyb nebo celkový počet indexovaných stránek dopad.
 2. Odstraňte problémy:
  1. V tabulce jsou adresy URL seskupeny podle závažnosti a upozornění a seřazeny podle kombinace závažnosti, počtu dotčených stránek a podle toho, zda probíhá jejich ověřování. Doporučujeme zabývat se jimi v pořadí, ve kterém jsou ve výchozím stavu zobrazeny.
  2. V případě nárůstu počtu chyb hledejte v řádku špičky, které časově odpovídají špičkám výskytu chyb v grafu nahoře, a kliknutím na řádek zobrazte další informace v podrobném přehledu (popsáno dále).
  3. Kliknutím na řádek s chybou zobrazíte stránku s pordobnostmi, na níž najdete další informace (viz níže). V popisu konkrétního typu chyby si přečtěte, jak s ní nejlépe naložit.
  4. Opravte všechny výskyty každého důvodu a kliknutím na Ověřit opravu v podrobném přehledu pro daný důvod požádejte o ověření. Další informace o ověření.
  5. O průběhu ověření vás budeme informovat. Za několik dnů můžete v přehledu také zkontrolovat, zda počet chyb poklesl.
 3. Pravidelně odstraňujte filtr vyloučených adres URL, řaďte je podle počtu dotčených stránek a kontrolujte, zda u nich nedochází k nechtěným problémům.
Oprava chyb serveru
Chyba serveru znamená, že se Googlebotu nepodařilo k adrese URL získat přístup, vypršel časový limit požadavku nebo byl web zaneprázdněn. V důsledku toho musel Googlebot od požadavku upustit.

Testování připojení serveru

Chybu serveru nahlášenou v přehledu Stav zahrnutí do indexu můžete zkusit reprodukovat pomocí nástroje Kontrola adresy URL.

Oprava chyb připojení k serveru

 • V případě žádostí o dynamické stránky omezte nadměrné načítání stránek.
  U webů, které zobrazují stejný obsah pro několik adres URL, se zobrazování obsahu považuje za dynamické (např. www.example.com/boty.php?barva=cervena&velikost=7 zobrazuje stejný obsah jako www.example.com/boty.php?velikost=7&barva=cervena).  Dynamickým stránkám může odezva trvat dlouho, což může vést k problémům s vypršením časového limitu. Nebo server může vracet stav přetížení a tím Googlebota žádat, aby web procházel pomaleji. Obecně doporučujeme, aby parametry byly krátké a nebylo jich příliš mnoho. Pokud dobře víte, jakým způsobem parametry pro vaše stránky fungují, můžete Googlu sdělit, jak s nimi má zacházet.
 • Zkontrolujte, zda hostující server stránek není mimo provoz, přetížený nebo nesprávně nakonfigurovaný.
  Pokud problémy s připojením, vypršením časového limitu či odezvou přetrvávají, kontaktujte hostitele webových stránek a zkuste zlepšit schopnost stránek zvládat provoz.
 • Zkontrolujte, zda Google neúmyslně neblokujete.
  Google může být blokován z důvodu problémů na systémové úrovni, např. z důvodu problému s konfigurací DNS, nesprávně nakonfigurované brány firewall nebo ochranného systému DoS či konfigurace systému správy obsahu. Ochranné systémy jsou důležitou součástí dobrého hostingu a často jsou nastaveny tak, aby automaticky blokovaly neobvykle vysoký počet požadavků na servery. Googlebot často odesílá více požadavků než lidský uživatel. Tím může tyto ochranné systémy aktivovat, a ty jej následně mohou zablokovat a zabránit mu v procházení webu. Chcete-li problém opravit, zjistěte, která část vaší webové infrastruktury Googlebota blokuje a blokování odstraňte. Je možné, že nastavení firewallu nemůžete sami měnit. V takovém případě budete muset tento problém projednat se svým poskytovatelem hostingu.
 • Do procházení a indexování webových stránek vyhledávačem zasahujte s rozvahou
  Někteří webmasteři Googlebotu záměrně zabraňují v procházení webu (například prostřednictvím firewallu, jak je popsáno výše). V takovém případě obvykle nemají v úmyslu zablokovat Googlebotu přístup úplně, ale pouze kontrolovat, jakým způsobem je stránka procházena a indexována. Pokud se vás to týká, zkontrolujte následující body: Chcete-li změnit, jak často Googlebot bude vaše stránky procházet, můžete požádat o změnu rychlosti procházení Googlebotem. Poskytovatelé hostingových služeb mohou také ověřit své vlastnictví adres IP.
Oprava chyb 404

Většina chyb 404 nemá dopad na hodnocení vašeho webu na Googlu a můžete je bez obav ignorovat. Obvykle jsou způsobeny překlepy, nesprávnou konfigurací webu nebo zvýšeným úsilím Googlu o rozpoznávání a procházení odkazů ve vloženém obsahu, jako je JavaScript. Níže uvádíme několik rad, které vám s prozkoumáním a opravou chyb 404 pomohou:

 1. Vyhodnoťte, zda chyba stojí za opravu. Mnoho (většina?) chyb 404 za opravu nestojí. Uspořádejte proto chyby 404 podle priority a opravte pouze ty, které je potřeba opravit. Protože chyby 404 nemají vliv na indexování ani hodnocení webu, můžete ostatní ignorovat.
  • Pokud se jedná o smazanou stránku, pro kterou není k dispozici žádná náhrada ani ekvivalentní stránka, je vracení chyby 404 správný postup.
  • Pokud se jedná o nefunkční adresu URL vygenerovanou skriptem nebo o adresu, která na vašem webu nikdy neexistovala, pravděpodobně se tímto problémem nemusíte zabývat. Je možné, že vás tato chyba v přehledech bude trochu znepokojovat, ale pokud se nejedná o odkaz, který uživatelé často zadávají chybně, není ji potřeba opravovat.
 2. Podívejte se, kde se neplatné odkazy nachází. Kliknutím na adresu URL zobrazte informace Odkazy z těchto stránek. Oprava se bude lišit podle toho, zda odkaz pochází z vašeho vlastního webu nebo z webu třetí strany:
  1. Opravte odkazy ze svého vlastního webu na chybějící stránky nebo je trvale odstraňte.
   • Pokud byl obsah přesunut, přidejte přesměrování.
   • Pokud jste obsah trvale smazali a neplánujete jej nahrazovat novým souvisejícím obsahem, nechte starou adresu URL vracet chybu 404 nebo 410. Google v současné době zachází s kódy 410 (Odstraněno) stejně jako s kódy 404 (Nenalezeno). Pokud server pro neexistující stránku vrací jiný kód než 404 nebo 410 (nebo místo vrácení kódu 404 přesměruje uživatele na jinou stránku, například na domovskou stránku), může to být problematické. Takovým stránkám se říká stránky s falešnou chybou 404 a mohou být matoucí pro uživatele i vyhledávače.
   • Pokud adresu URL neznáte: Občas můžete zaznamenat chyby 404 pro adresy URL, které na vašem webu nikdy nebyly. Je možné, že tyto neočekávané adresy URL vygeneroval Googlebot, který se pokoušel sledovat odkazy v JavaScriptu, souborech Flash nebo v jiném vloženém obsahu nebo odkazy uvedené pouze v souboru Sitemap. Váš web může například ke sledování stahování souborů ve službě Google Analytics používat kód podobný následujícímu:
    <a href="ahojsvete.pdf"
     onClick="_gaq.push(['_trackPageview','/stazeni-ahojsvete']);">
     PDF Ahoj světe</a>

    Když tento kód objeví Googlebot, může se pokusit procházet adresu URL http://www.example.com/stazeni-ahojsvete, ačkoli to není skutečná stránka. V takovém případě se tento odkaz zobrazí na stránce Chyby procházení jako chyba 404 (Nenalezeno). Google pracuje na řešení, které tomuto typu chyby procházení pomůže předejít. Tato chyba nemá žádný vliv na procházení ani hodnocení vašeho webu.

  2. Oprava nesprávně zadaných odkazů z jiných webů pomocí přesměrování s kódem 301. K nesprávnému zadání platné adresy URL (www.example.com/cervenebuty namísto www.example.com/cerveneboty) pravděpodobně došlo, když někdo chtěl vytvořit odkaz na váš web a udělal překlep. V tomto případě můžete nesprávně zadanou adresu URL zachytit vytvořením přesměrování 301 na správnou adresu URL. Můžete také kontaktovat webmastera webu, na kterém se nesprávný odkaz nachází, a požádat ho o opravu nebo smazání daného odkazu.
 3. Zbylé chyby ignorujte. Nevytvářejte falešný obsah, nepřesměrovávejte na svou domovskou stránku ani přístup k těmto adresám URL neblokujte pomocí souboru robots.txt. Všechny tyto praktiky nám ztěžují rozpoznání struktury vašeho webu a její správné zpracování. Tyto praktiky nazýváme falešné chyby 404. Kliknutím na tlačítko Označit jako opravené v přehledu Chyby procházení chybu 404 skryjete pouze dočasně. Až se Google danou adresu URL pokusí procházet příště, chyba se znovu zobrazí. (Pokud se Googlu určitou adresu URL jednou podařilo úspěšně projít, může se jí pokoušet procházet již navždy. Další pokus o procházení lze odložit pomocí přesměrování s kódem 3xx, někdy i o velmi dlouhou dobu.)  Upozorňujeme, že odesláním žádosti o odstranění adresy URL pomocí nástroje na odstraňování adres URL chybu z tohoto přehledu neodstraníte.

Pokud adresu URL na svém webu nerozpoznáváte, můžete ji ignorovat. K těmto chybám dochází, když se někdo pokusí přejít na stránku, která na vašem webu neexistuje – například když někdo při zadávání adresy URL do prohlížeče nebo při vytváření odkazu udělá překlep. Některé z těchto chybně zadaných adres URL však může být dobré zachytit, jak je popsáno v seznamu výše.

Důvody stavů

Zde jsou možné důvody pro jednotlivé stránky.

Odesláno vs. neodesláno

Výsledky indexování se slovem „Odesláno“ značí, že jste Google o indexování výslovně požádali tím, že jste adresu URL odeslali v souboru Sitemap.

Chyba


Stránky s chybami nebyly indexovány.


Chyby serveru (5xx): Server na žádost o stránku vrátil chybu 5xx. Viz Oprava chyb serveru.

Chyba přesměrování: U adresy URL došlo k chybě přesměrování. Může se jednat o jeden z těchto typů chyb: příliš dlouhý řetězec přesměrování, přesměrovací smyčka, překročení maximální délky adresy URL či chybná nebo prázdná adresa URL v řetězci přesměrování.

Odeslaná adresa URL je blokována souborem robots.txt: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale je blokována souborem robots.txt. Zkuste stránku otestovat pomocí nástroje na testování souborů robots.txt.

Odeslaná adresa URL je označena značkou noindex: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale má v metaznačce nebo v záhlaví protokolu HTTP direktivu noindex. Chcete-li stránku indexovat, příslušnou značku nebo záhlaví protokolu HTTP odstraňte.

Odeslaná adresa URL vypadá jako falešná chyba 404: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale server vrátil obsah, který vypadá jako falešná chyba 404.

Odeslaná adresa URL vrací kód 401 (neoprávněný požadavek): Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale Google obdržel odpověď 401 (neoprávněný požadavek). Buď pro tuto stránku autorizační požadavky odstraňte, nebo Googlebotu přístup ke stránkám povolte tím, že ověříte jeho identitu.

Odeslaná adresa URL nebyla nalezena (404): Odeslali jste k indexování neexistující adresu URL. Viz Oprava chyb 404.

U odeslané adresy URL došlo k problému s procházením: Tuto stránku jste odeslali k procházení a Google u ní narazil na blíže neurčenou chybu procházení, která nespadá pod žádný z jiných důvodů. Zkuste stránku ladit pomocí nástroje Kontrola adresy URL.

Upozornění


Stránky s upozorněním mohou vyžadovat vaši pozornost a v závislosti na konkrétním výsledku mohou (ale nemusejí) být indexovány.


Indexováno, ačkoli je přístup blokován souborem robots.txt: Stránka byla indexována, ačkoliv je blokována souborem robots.txt. (Google soubor robots.txt vždy respektuje, ale pokud na stránku odkazuje někdo jiný, může být přesto indexována.) Tento stav je označen jako upozornění, protože si nejsme jistí, zda jste zahrnutí stránky do výsledků vyhledávání nechtěli zablokovat. Pokud tuto stránku chcete zablokovat, soubor robots.txt není správným mechanizmem k zabránění indexování. Chcete-li předejít indexování, měli byste buď použít direktivu noindex, nebo ke stránce pomocí autorizace zakázat anonymní přístup. Pomocí nástroje na testování souborů robots.txt můžete zjistit, které pravidlo stránku blokuje. Případný úryvek zobrazovaný pro stránku vzhledem k souboru robots.txt pravděpodobně nebude optimální. Pokud tuto stránku nechcete blokovat, aktualizujte soubor robots.txt tak, aby ji neblokoval.

Platné


Stránky s platným stavem byly indexovány.

Odesláno a indexováno: Adresu URL jste odeslali k indexování a byla indexována.

Indexováno, neodesláno v souboru Sitemap: Adresa URL byla objevena Googlem a indexována. Všechny důležité adresy URL doporučujeme odeslat pomocí souboru Sitemap.

Indexováno, zvažte označení této stránky jako kanonické: Adresa URL byla indexována. Stránka má duplicitní adresy URL, ale tuto adresu URL považujeme za kanonickou. Není explicitně označena za kanonickou, proto doporučujeme explicitně ji označit jako kanonickou.

Vyloučeno


Tyto stránky obvykle nejsou indexovány a domníváme se, že to byl váš záměr.


Blokováno značkou noindex: Když se Google pokusil stránku indexovat, narazil na direktivu noindex, a proto ji neindexoval. Jestliže stránku nechcete indexovat, postupovali jste správně. Pokud stránku chcete indexovat, měli byste direktivu noindex odstranit.

Blokováno nástrojem na odstraňování stránek: Stránka je v současné době blokována žádostí o odstranění adresy URL. Jestliže jste ověřeným vlastníkem webu, můžete se pomocí nástroje na odstraňování adres URL podívat, kdo žádost o odstranění adresy URL odeslal. Žádosti o odstranění blokují stránky pouze po určitou dobu (viz odkazovaná dokumentace). Po této době se Googlebot může vrátit a stránku indexovat, i když neodešlete další žádost o indexování. Pokud stránku indexovat nechcete, použijte direktivu noindex, vyžadujte pro stránku ověření nebo stránku odstraňte.

Blokováno souborem robots.txt: Tato stránka byla pro Googlebota zablokována souborem robots.txt. Můžete si to ověřit pomocí nástroje na testování souborů robots.txt. Upozorňujeme, že toto blokování nezaručuje, že stránka nebude indexována jinými prostředky. Pokud Google může najít jiné informace o stránce, aniž by ji načetl, bude stránka přesto indexována (je to však méně časté). Chcete-li zajistit, aby Google stránku neindexoval, blokování ze souboru robots.txt odstraňte a použijte direktivu noindex.

Blokováno kvůli neoprávněnému požadavku (401): Přístup Googlebota na stránku byl zablokován žádostí o autorizaci (odpověď 401). Pokud chcete, aby Googlebot stránku mohl procházet, buď autorizační požadavky odstraňte, nebo Googlebotu přístup ke stránce povolte.

Anomálie procházení: Při načítání této adresy URL došlo k neočekávané anomálii. Může se jednat o kód odpovědi 4xx nebo 5xx. Zkuste stránku načíst pomocí nástroje Načíst jako Google a zkontrolujte, zda narazíte na nějaké problémy. Stránka nebyla indexována.

Procházeno – momentálně neindexováno: Google stránku prošel, ale neindexoval ji. V budoucnu může být indexována, ale nemusí. Adresu URL není potřeba k procházení odesílat znovu.

Objeveno – momentálně neindexováno: Google stránku našel, ale dosud ji neprošel. K tomu obvykle dochází, když se Google pokusí adresu URL procházet, ale web je přetížen. Procházení je proto nutné naplánovat na jiný termín. Z tohoto důvodu je datum posledního procházení v přehledu prázdné.

Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky: Stránka je duplicitní verzí stránky, kterou Google považuje za kanonickou. Stránka správně odkazuje na kanonickou stránku. Vše je tedy v pořádku.

Duplicitní stránka bez kanonické značky: Stránka má duplicitní verze, ale žádná verze není označena za kanonickou. Domníváme se, že tato stránka není kanonickou verzí. Měli byste explicitně označit kanonickou verzi této stránky. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Duplicitní stránka jiného typu než HTML: Stránka jiného typu než HTML (například soubor PDF) je duplikátem jiné stránky, kterou Google označil za kanonickou. Ve Vyhledávání Google se obvykle zobrazuje pouze kanonická adresa URL. Pokud chcete, můžete kanonickou stránku uvést v odpovědi pomocí záhlaví Link protokolu HTTP.

Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel: Tato adresa URL je označena za kanonickou pro sadu stránek, ale Google se domnívá, že by lepší kanonickou stránkou byla jiná adresa URL. Google místo této stránky indexoval stránku, kterou považuje za kanonickou. Doporučujeme vám explicitně tuto stránku označit jako duplikát kanonické adresy URL. Tato stránka byla objevena bez explicitní žádosti o procházení. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Nenalezeno (404): Server na žádost o tuto stránku vrátil chybu 404. Google tuto adresu URL objevil bez explicitní žádosti o procházení a bez souboru Sitemap. Google tuto adresu URL mohl objevit jako odkaz z jiného webu nebo se může jednat o adresu, která dříve existovala, ale byla smazána. Googlebot se tuto adresu URL pravděpodobně nějakou dobu bude snažit procházet. Ačkoliv neexistuje žádný způsob, jako Googlebotu sdělit, aby adresu URL trvale zapomněl, bude se ji pravděpodobně pokoušet procházet čím dál méně často. Pokud jsou odpovědi s kódem 404 úmyslné, nejedná se o problém. Jestliže stránka byla přesunuta, přesměrujte pomocí kódu 301 na nové umístění. Přečtěte si část Oprava chyb 404.

Stránka byla odstraněna kvůli právní stížnosti: Stránka byla z indexu odstraněna kvůli právní stížnosti.

Stránka s přesměrováním: Adresa URL je přesměrování a proto nebyla přidána do indexu.

Zařazeno do fronty k procházení: Stránka je ve frontě k procházení. Za několik dní se znovu podívejte, zda byla projita.

Falešné 404: Stránka vrací obsah, který je podle nás pravděpodobně falešnou odpovědí 404. To znamená, že stránka vrací uživatelsky přívětivou zprávu „Nenalezeno“ bez odpovídajícího kódu odpovědi 404. U stránek, které skutečně nebyly nalezeny, doporučujeme vracet kód odpovědi 404. Případně doporučujeme přidáním dalších informací na stránku nám sdělit, že se nejedná o falešnou chybu 404. Další informace

Odeslané adresy URL odstraněné z indexu: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale stránka byla z indexu z neuvedeného důvodu odstraněna.

Odeslaná adresa URL nebyla vybrána jako kanonická: Adresa URL je jednou ze sady duplicitních adres URL a není explicitně označena za kanonickou stránku. Explicitně jste požádali o indexování této adresy URL, ale protože se jedná o duplicitní adresu a Google se domnívá, že lepším kandidátem na kanonickou verzi je jiná adresa, tato adresa nebyla indexována. Indexovali jsme místo ní námi vybranou kanonickou verzi. (Ze sady duplicitních stránek Google indexuje jen kanonickou verzi.) Rozdíl mezi tímto stavem a stavem „Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel“ je v tom, že jste explicitně požádali o indexování. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

 

Ověření

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření změn. Pokud byly všechny známé výskyty opraveny, bude problém v tabulce stavu označen za opravený a bude přesunut na její konec. Search Console sleduje stav ověření problému celkově a stav jeho jednotlivých výskytů. Když jsou všechny výskyty problému odstraněny, je považován za opravený. (Informace o skutečně zaznamenaných stavech najdete v sekcích Stav ověření problémuStav ověření výskytu.)

Další informace o době existence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z historie přehledu odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je chvíle prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na dnešní datum.

Základní průběh ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Proces může trvat několik dní a o jeho průběhu budete informováni pomocí e-mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověřování, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Je-li daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Pokud byly zkontrolovány všechny adresy URL s chybami a upozorněními a počet problémů není nula, změní se stav problému na Prošlo. Důležité: I když počet dotčených stránek klesne na nulu a stav problému se změní na Úspěšně ověřeno, bude se i nadále zobrazovat původní štítek závažnosti (Chyba nebo Upozornění).

Google může opravené výskyty problému zjistit, aniž byste ověřování spustili kliknutím. Když Google při běžném procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní stav problému v přehledu na „Není k dispozici“.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, buď že jste značku opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Tento stav bude při pokusu o ověření vyhodnocen jako „Úspěšně ověřeno“.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Při pokusu o ověření se takovéto případy započítají jako stav ověření „Jiné“.

Opětovné ověření

Když u neúspěšného ověření kliknete na Znovu ověřit, spustí se ověření znovu pro všechny výskyty, které neprošly, a také pro nové výskyty tohoto problému zjištěné při běžném procházení.

O další cyklus ověření byste měli požádat až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste některé problémy během aktuálního cyklu opravili.

Výskyty, které prošly ověřením (označené Úspěšně ověřeno) nebo již nejsou dostupné (označené Jiné), nejsou kontrolovány znovu a po kliknutí na Znovu ověřit jsou odstraněny z historie.

Historie ověření

Průběh žádosti o ověření lze zobrazit kliknutím na odkaz na podrobnosti ověření na stránce s podrobnostmi o problému.

V přehledech stránek AMP a stavu indexu jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adres URL. V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name). Stav ověření se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém může být na stránce označen jako Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.

Stav ověření problému

Problém může mít následující stavy ověření:

 • Nespuštěno: Existuje alespoň jedna stránka s výskytem tohoto problému, pro kterou dosud nebyl spuštěn pokus o ověření. Další kroky:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte pomocí testu stránek AMP. (Pokud test stránek AMP chybu na stránce neukazuje, je to způsobeno tím, že jste ji na aktivní stránce opravili – poté co ji Google na stránce našel a vygeneroval tento přehled problémů.)
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi si prohlédněte podrobnosti o pravidle, které bylo porušeno.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté Google kliknutím na Ověřit opravu požádejte o jejich opětovné projití. O průběhu ověření vás Google bude informovat. Ověření může trvat několik dnů až dva týdny. Buďte proto trpěliví. 
 • Spuštěno: Zahájili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému. Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny. Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno: Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici). Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření. Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytoval. Další kroky: Vyřešte problém a požádejte o opětovné ověření.

Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření pro konkrétní problém (v přehledu Stav indexu se nepoužívají stavy Úspěšně ověřeno a Jiné):

 • Čeká na ověření: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Jiné: Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Nevyřízeno.

 

Známé problémy

V této beta verzi nové služby Search Console dochází k níže uvedeným známým problémům. Tyto problémy nám nemusíte hlásit. Uvítáme však zpětnou vazbu ohledně jakýchkoliv jiných funkcí nebo problémů, na které narazíte. Použijte možnost odeslání zpětné vazby na navigačním panelu.

 • Údaje o indexování se neaktualizují každý den. Údaje proto mohou být několik dní zpožděny a některé datové body jsou interpolovány.
 • Grafy by měly zahrnovat posledních 90 dní, ale v současné době mohou zahrnovat kratší období. 
 • Rozbalovací filtr souborů Sitemap obsahuje pouze soubory Sitemap odeslané pomocí služby Search Console nebo direktiv v souboru robots.txt.
 • Seznam stavů vylepšujeme a může se změnit. Příklady:
  • U položek s označením Chyba jsou smíšeny různé typy odpovědí (4xx/5xx).
  • Položky označené „Vyloučeno z neuvedených důvodů“ a „Jiné“ můžete ignorovat.
 • Po kliknutí na řádek konkrétního důvodu budete v současné době přesměrováni na nástroje ve staré službě Search Console. Do budoucna máme v plánu toto chování zlepšit.
 • Prostředí pro mobilní zařízení je stále ve vývoji.
 • Zatím nejsou podporovány sady služeb a mobilní aplikace.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?