Přehled Zahrnutí do indexu

Podívejte se, které stránky Google na vašem webu našel, které byly indexovány a zda při indexování došlo k nějakým problémům.

PŘEHLED ZAHRNUTÍ DO INDEXU

 

Stav zahrnutí do indexu v Search Console – školení služby Google Search Console

 

Přehled vypadá jinak?
Někteří uživatelé mohou v několika přehledech zaznamenat změnu. V některých případech mohou být všechny položky ze tří kategorií (platné, upozorněníneplatné) přeskupeny do dvou kategorií (platnéneplatné). Také to může znamenat, že se v tabulce na vstupní stránce přehledu nyní zobrazují pouze neplatné položky. Pokud přehled vypadá úplně jinak než při posledním použití, přečtěte si o těchto změnách.

Začínáme

Začátečníci

Pokud s indexováním nebo SEO začínáte nebo máte jen malý web, postupujte takto:

 1. Posuďte, zda tento přehled potřebujete používat. Pokud váš web obsahuje méně než 500 stránek, tento přehled pravděpodobně nepotřebujete. Zda je váš web indexován, si místo toho můžete zkontrolovat pomocí některého z následujících vyhledávání na Googlu: Pokud se žádné výsledky vyhledávání nezobrazí, můžete pomocí přehledu Zahrnutí do indexu ověřit, zda skutečně žádné stránky z vašeho webu nejsou indexovány. Pokud je v tomto přehledu uvedeno nula platných stránek (nebo nula stránek v jakémkoliv stavu), přečtěte si sekci o odstraňování problémů.
  • site:<<kořenová_doména_nebo_cesta_webu>> – Zobrazí podmnožinu stránek vašeho webu, o kterých Google ví. Příklady: site:example.com nebo site:example.com/chovatelskepotreby
  • site:<<váš_web>> výraz1 výraz2 – Vyhledá na vašem webu indexované stránky, které obsahují konkrétní výrazy. Příklad: site:example.com/chovatelskepotreby iguany zebry.
  • site:<<přesná-URL>> – Vyhledá přesnou adresu URL stránky vašeho webu za účelem zjištění, zda ji Google indexoval. Příklad: site:http://example.com/chovatelskepotreby/piskomil
 2. Přečtěte si tuto krátkou jednoduchou uživatelskou příručku, ve které najdete rychlé a snadné vysvětlení tohoto přehledu.
 3. Pokud se chcete dozvědět více:
  1. Přečtěte si, jak funguje Vyhledávání Google. Pokud indexování nerozumíte, může vás tento přehled zmást nebo znechutit – věřte nám.
  2. Přehled Zahrnutí do indexu slouží k porozumění obecnému stavu indexování vašeho webu. Nehodí se ke zkoumání stavu indexování konkrétních stránek. Ke zjištění stavu indexování konkrétní stránky použijte nástroj Kontrola adresy URL.
  • Co v tomto přehledu hledat:
   • Je většina adres URL zelená (platné) nebo šedá (vyloučené)? Většina stránek webu by měla být platná nebo vyloučená: Platné stránky jsou zahrnuty v indexu. Vyloučené stránky jsou z indexu vyloučeny z důvodů, o kterých se Search Console domnívá, že byste s nimi souhlasili.
   • Jsou některé adresy URL červené (chyba)? Adresy URL s chybou téměř vždy představují problém. Množství času, které opravou chyb indexování chcete strávit, však závisí na tom, jak je stránka pro váš web důležitá.
   • Jsou šedé (vyloučené) adresy URL vyloučeny z důvodů, které jste očekávali? Vyloučené adresy URL nejsou indexovány, ale domníváme se, že to pravděpodobně není chyba. Důvody vyloučení znamenají, že indexování stránky výslovně blokováno (například pomocí pravidla v souboru robots.txt na webu nebo značky noindex na stránce). Vyloučeny jsou také duplicitní stránky (Google indexuje pouze jednu verzi ze sady duplicitních stránek). Ujistěte se, zda jsou důvody vyloučení stránek přijatelné. Pokud ne, opravte jej podle dokumentace pro konkrétní vyloučený stav.
   • Indexuje Google nejdůležitějších adresy URL vašeho webu? Přehled Zahrnutí do indexu neslouží ke kontrole jednotlivých adres URL. Výsledky však můžete filtrovat tak, aby zobrazovaly pouze platné adresy URL, a poté se podívat, zda jsou uvedeny důležité adresy URL. (Seznam adres URL v přehledu je omezen na 1000 položek. Ani v případě, že je adres URL v určitém stavu méně než 1000, však není zaručeno, že v něm budou uvedeny všechny.) Pomocí nástroje Kontrola adresy URL zkontrolujte stav indexu domovské stránky a klíčových stránek.
   • Nachází Google většinu vašich adres URL? Přehled ukazuje všechny adresy URL, o kterých Google na vašem webu ví, ať už jsou indexovány, či nikoliv. Pokud je celkový počet adres URL v tomto přehledu mnohem menší než počet stránek na vašem webu, Google některé stránky na vašem webu nenašel. Některé možné důvody:
    • Stránky nebo váš web jsou nové. Může trvat přibližně týden, než Google začne procházet a indexovat novou stránku nebo web. Pokud jsou vaše stránky nebo stránka nové, několik dní počkejte, než je Google najde a projde. V naléhavé situaci nebo v případě, že čekání nefunguje, můžete Google výslovně požádat o projití jednotlivých stránek.
    • Google stránky nemůže najít. Na stránky by měly směřovat odkazy z míst, o kterých Google ví: z jiných známých stránek (vaše domovská stránka či jiné známé stránky vašeho webu), z jiných webů nebo ze souboru Sitemap. U nového webu je nejlepší nejdříve požádat o indexování domovské stránky. Google by pak web měl začít procházet. Pokud některé části webu chybí, zkontrolujte, zda jsou správně propojeny pomocí odkazů. Pokud používáte službu hostování webů, jako je například Wix nebo SquareSpace, přečtěte si v dokumentaci hostitele webu, jak publikovat stránky a zajistit, aby je vyhledávače našly.
   • Přečtěte si dokumentaci konkrétního typu stavu. Najdete v ní informace o důvodu konkrétního stavu a doporučení ohledně možných řešení. Pokud si dokumentaci nepřečtete, bude vás to v dlouhodobém horizontu stát více úsilí a času, než kdybyste si ji přečetli.
  • Co byste neměli očekávat:
   • Neočekávejte, že budou indexovány všechny adresy URL vašeho webu. Některé adresy URL mohou být duplicitní nebo nemusejí obsahovat smysluplné informace.
   • Vyloučené adresy URL jsou obvykle v pořádku. Přečtěte si u každé vyloučené adresy URL konkrétní důvod a ověřte si, zda je daná stránka vyloučena správně.
   • Adresy URL s chybami je pravděpodobně potřeba opravit. Přečtěte si důvod chyby, abyste zjistili, proč k problému dochází a jak chyby opravit.
   • Celkové hodnoty pokrytí nad grafem jsou z pohledu Googlu úplné a přesné. Neočekávejte však, že budou přesně odpovídat vašemu odhadu počtu adres URL na webu. Z různých důvodů se mohou vyskytnout malé nesrovnalosti.
   • To, že byla stránka indexována, ještě nezaručuje, že se stránka zobrazí ve výsledcích vyhledávání. Výsledky vyhledávání jsou u každého uživatele přizpůsobeny podle historie vyhledávání, lokality a mnoha dalších proměnných. I když je stránka indexovaná, nezobrazí se tedy při každém vyhledávání, a když se zobrazí, nebude mít pokaždé stejné hodnocení. Pokud tedy Search Console tvrdí, že je adresa URL indexována, ačkoliv se ve výsledcích vyhledávání nezobrazuje, můžete předpokládat, že je indexována a může se ve výsledcích vyhledávání zobrazovat.

Časté dotazy

Co tento přehled ukazuje?

Přehled Zahrnutí do indexu ukazuje, zda Google konkrétní adresy URL prošel a indexoval. (Pokud nevíte, co tyto výrazy znamenají, přečtěte si, jak Vyhledávání Google funguje.) Google adresy URL nachází mnoha způsoby a většinu z nich se pokouší procházet. Pokud adresa URL chybí nebo není dostupná, Google se ji ještě nějakou dobu pravděpodobně bude pokoušet procházet.

Adresa URL v tomto přehledu může být v jednom z těchto stavů:

 • Platné: Google stránku našel a indexoval. Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Upozornění: Google stránku našel a pravděpodobně indexoval, ale domníváme se, že se u ní vyskytuje problém. Přečtěte si popis upozornění níže s pokyny, jak dále postupovat.
 • Chyba: Adresa URL není indexována a domníváme se, že je to způsobeno chybou, kterou můžete opravit. Přečtěte si popis chyby níže s pokyny, jak dále postupovat.
 • Vyloučeno: Adresa URL není indexována, což je ale pravděpodobně správné. Buď Googlu bráníte v procházení a indexování stránky, nebo je stránka klasifikována jako duplicitní verze jiné procházené stránky na vašem webu.

Co je to indexování?

K indexování dochází, když Google stránku najde (projde), zpracuje její obsah a vloží ji do indexu Google (indexuje ji). Stránka se tak může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google i v dalších službách Google, například v kanálu Objevit. Další informace o indexování najdete v článku Jak funguje Vyhledávání Google.

Jak zajistím, aby moje stránka nebo web byly indexovány?

Pokud používáte službu hostování webů, jako je například Wix nebo SquareSpace, hostingová služba pravděpodobně bude Google o publikování nebo aktualizaci stránek informovat. Informace o tom, jak publikovat stránky a zajistit, aby je vyhledávače našly, naleznete v dokumentaci hostitele webu.

Pokud web nebo stránku vytváříte bez hostingové služby, můžete Google o nových webech nebo stránkách informovat pomocí souboru Sitemap nebo jinou metodou.

Důrazně doporučujeme zajistit indexování domovské stránky. Pokud na webu máte úplnou a řádně implementovanou navigaci pro návštěvníky, měl by být Google z domovské stránky schopen indexovat všechny ostatní stránky webu.

Je v pořádku, když stránka není indexována?

Naprosto. Google neindexuje stránky, které jsou blokovány pravidlem v souboru robots.txt nebo značkou noindex, stránky, které jsou duplikáty jiných stránek na vašem webu, ani stránky, které k indexování nejsou vhodné (například varianty stránky s různými filtry). Pokud chcete zjistit, proč konkrétní stránka není indexována, použijte nástroj Kontrola adresy URL. Pokud při indexování došlo k chybě nebo stránka byla vyloučena z důvodu, který nedává smysl, postupujte podle dokumentace, která vám pomůže problém pochopit a opravit.

SEO, vývojáři a zkušení vlastníci webových stránek

Pokud jste zkušený SEO, vývojář nebo vlastník webových stránek, ale dosud jste přehled Zahrnutí do indexu nepoužívali:
 1. Přečtěte si, jak funguje Vyhledávání Google. Pokud nerozumíte indexování, bude pro vás tento přehled jenom matoucí nebo frustrující. Věřte nám.
 2. Postupujte podle pokynů v části Co přehled obsahuje, včetně pokynů v částech Co hledatCo byste neměli očekávat.
 3. V části pro odstraňování problémů si přečtěte o běžných problémech a jejich řešení.
 4. Mějte na paměti, že stav Vyloučeno u adresy URL nutně nemusí být špatný. Tyto adresy URL jsou vyloučeny a domníváme se, že jste je pravděpodobně chtěli vyloučit. V případě duplicitní adresy URL je třeba pochopit, proč je adresa URL duplicitní a proč u ní Google příslušnou možnost zvolil. Pokud se domníváte, že byla jako kanonická vybrána nesprávná stránka, můžete Googlu poskytnout signály ohledně preferované kanonické adresy URL.
 5. Přečtěte si dokumentaci konkrétního stavu a důvodu a tipy k opravě.

Co přehled obsahuje

Přehled Zahrnutí do indexu ukazuje stav indexování všech adres URL, o kterých Google ve vaší službě ví.

 • Na stránce s celkovým souhrnem jsou zobrazeny výsledky pro všechny adresy URL ve vaší službě seskupené podle stavu (chyba, upozornění nebo platné) a konkrétního důvodu pro daný stav (například Odeslaná adresa URL nebyla nalezena (404)).
 • Kliknutím na řádek tabulky na souhrnné stránce zobrazíte stránku s podrobnostmi, která se zaměřuje na všechny adresy URL se stejným stavem a důvodem.

Souhrnná stránka

Stránka nejvyšší úrovně v přehledu ukazuje stav indexování všech stránek, které se Google na vašem webu pokoušel procházet, seskupených podle stavu a důvodu.

Co hledat

S rozvojem vašeho webu by měl ideálně počet platných indexovaných stránek postupně narůstat. Pokud vidíte náhlé poklesy nebo nárůsty, prostudujte si sekci o odstraňování problémů. Tabulka stavů na souhrnné stránce je seskupena a seřazena podle kombinace stav + důvod.

Cílem je zajistit, aby byla indexována kanonická verze každé stránky. Všechny duplicitní nebo alternativní stránky by v tomto přehledu měly být označeny jako vyloučené. Duplicitní nebo alternativní stránky mají v podstatě stejný obsah jako kanonická stránka. Mít stránku označenou jako duplicitní nebo alternativní je obvykle dobrá věc. Znamená to, že jsme našli kanonickou stránku a indexovali ji. Kanonickou verzi pro libovolnou adresu URL najdete spuštěním nástroje Kontrola adresy URL. Podívejte se na další důvody, proč stránky můžou chybět.

Co byste neměli očekávat

 • 100% pokrytí: Neočekávejte, že budou indexovány všechny adresy URL vašeho webu. Očekávejte to pouze u kanonických stránek, které jsou popsány výše.
 • Okamžité indexování: Když přidáte nový obsah, Googlu může trvat několik dní, než ho indexuje. Prodlevu indexování můžete snížit požádáním o indexování.

Primární prohledávač

Hodnota Primární prohledávač na souhrnné stránce ukazuje výchozí typ user-agenta, který Google používá k procházení vašeho webu. Možné jsou tyto hodnoty: Chytrý telefonPočítač. Tyto prohledávače simulují buď návštěvníky, kteří používají mobilní zařízení, nebo návštěvníky, kteří používají počítač.

Pomocí tohoto primárního typu prohledávače prochází Google všechny stránky na vašem webu. Kromě toho může Google část vašich stránek procházet také pomocí sekundárního prohledávače (někdy je označován jako alternativní), což je druhý typ user-agenta. Pokud se pro váš web jako primární používá prohledávač typu Chytrý telefon, sekundární prohledávač je typu Počítač a naopak. Cílem sekundárního procházení je získat další informace o tom, jak se váš web chová, když jej uživatelé navštěvují pomocí jiného typu zařízení.

Stav

Každá stránka může mít jednu z následujících hodnot stavu:

 • Chyba: Stránka není indexována. Podrobné informace o chybě a o tom, jak ji odstranit, naleznete v popisu konkrétního typu chyby. Na tyto problémy byste se měli zaměřit jako první.
 • Upozornění: Stránka je indexována, ale vyskytuje se u ní problém, o kterém byste měli vědět.
 • Vyloučeno: Stránka není indexována, ale domníváme se, že to byl váš záměr. (Může se jednat například o stránku, kterou jste záměrně vyloučili pomocí direktivy noindex, nebo o duplikát kanonické stránky, kterou jsme na vašem webu již indexovali.)
 • Platné: Stránka je indexována.

Důvod

Každý stav (chyba, upozornění, platné, vyloučeno) má konkrétní důvod. Popisy jednotlivých typů stavu a pokyny, jak s nimi naložit, naleznete v popisech typů stavů níže.

Ověření

Stav ověření tohoto problému. Přednostně byste měli opravit problémy, u nichž ověření selhalo nebo nebylo zahájeno.

Ověřte své opravy

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření oprav. Pokud jsou všechny známé výskyty opraveny, počet problémů v tabulce problémů klesne na nulu a propadne se na konec tabulky.

Proč ověření provádět

Jestliže Googlu sdělíte, že jste všechny problémy v konkrétním stavu nebo kategorii vyřešili, přinese vám to následující výhody:

 • Pokud Google zjistí, že oprava byla provedena na všech adresách URL, nebo pokud naopak nalezne neopravené výskyty daného problému, obdržíte e‑mail.
 • Postup Googlu při ověřování oprav můžete sledovat. Můžete si také zobrazit protokol všech stránek zařazených do fronty ke kontrole a stav opravy jednotlivých adres URL.

Některé specifické problémy na webu nemusí být potřeba opravovat a ověřovat: například adresy URL blokované souborem robots.txt jsou blokovány úmyslně. Při rozhodování o řešení problému se řiďte vlastním úsudkem.

Počet výskytů Google aktualizuje při každém procházení stránky s problémy, bez ohledu na to, zda jste výslovně požádali o ověření opravy.

Spuštění ověření

Jak službě Search Console sdělit, že jste problém vyřešili:

 1. Opravte všechny výskyty problému na webu. Pokud některý neopravíte, jakmile Google narazí na zbývající výskyt tohoto problému, ověřování se zastaví.
 2. Otevřete stránku s podrobnostmi o problému, který jste vyřešili. V seznamu problémů v přehledu klikněte na řádek tabulky obsahující daný problém.
 3. Klikněte na Ověřit opravu. Na tlačítko Ověřit opravu znovu klikněte až poté, co bude ověření úspěšně dokončeno nebo selže. Přečtěte si další podrobnosti o tom, jak Google kontroluje vaše opravy.
 4. Průběh ověření můžete sledovat. Ověření obvykle trvá až dva týdny, ale v některých případech může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost. Až bude ověření dokončeno (případě se nezdaří), obdržíte oznámení.
 5. Pokud se ověření nezdaří, kliknutím na Zobrazit podrobnosti na stránce s podrobnostmi o problému se můžete podívat, která adresa URL to způsobila. Tuto stránku opravte, opravu potvrďte na všech adresách URL ve stavu Nevyřízenoověření zahajte znovu.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, že jste značku buď opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Během pokusu o ověření bude označena jako Úspěšně ověřeno.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Během pokusu o ověření je problém zařazen do stavu ověření Jiné.

Doba evidence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z tabulky problémů odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je okamžik prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na datum nového zjištění.
Proces ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Tento proces může trvat několik dní nebo i déle a o jeho průběhu vás budeme informovat prostřednictvím e‑mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověření, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Pokud je daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Až budou adresy URL ve frontě zkontrolovány a bude zjištěno, že na nich byl problém vyřešen, změní se stav na Úspěšně ověřeno. Štítek závažnosti problému (chyba nebo upozornění) se však ani po opravení všech výskytů nezmění. Pouze počet dotčených položek klesne na 0.

Google může opravené výskyty problému zjistit i v případě, že nekliknete na Spustit ověření. Pokud Google během pravidelného procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní se v přehledu počet problémů na 0.

Opětovné ověření

⚠️ O další ověření požádejte až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste během aktuálního ověřování opravili nějaké problémy.

Postup opětovného spuštění neúspěšného ověření:

 1. Přejděte do protokolu ověření pro neúspěšné ověření: Otevřete stránku s podrobnostmi o problému, u kterého se nezdařilo ověření, a klikněte na Zobrazit podrobnosti.
 2. Klikněte na Spustit nové ověření.
 3. Ověření se znovu spustí pro všechny adresy URL označené jako Nevyřízeno nebo Nezdařilo se a pro všechny nové výskyty tohoto problému objevené při běžném procházení od posledního pokusu o ověření. Adresy URL označené jako Úspěšně ověřeno nebo Jiné se znovu nekontrolují.
 4. Ověření obvykle trvá až dva týdny, ale v některých případech může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost.

Zobrazení průběhu ověření

Postup zobrazení průběhu aktuální žádosti o ověření nebo historie poslední žádosti, pokud ověření neprobíhá:

 1. Otevřete stránku s podrobnostmi o problému. Kliknutím na řádek problému na hlavní stránce přehledu otevřete stránku s podrobnostmi o problému.
 2. Kliknutím na Zobrazit podrobnosti otevřete stránku s podrobnostmi o ověření pro danou žádost.
  • V tabulce je zobrazen stav instance pro každou adresu URL uvedenou v žádosti.
  • Stav instance se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém na stránce může být označen Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.
  • V přehledu AMP a v přehledu Zahrnutí do indexu jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adresy URL.
  • V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name).
Stav žádosti o ověření

Ověření konkrétního problému může mít následující stavy:

 • Nespuštěno: Nejméně jeden výskyt tohoto problému nikdy nebyl zahrnut v žádosti o ověření pro tento problém.
  Další kroky:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte pomocí testu stránek AMP. (Pokud test stránek AMP chybu na stránce neukazuje, je to způsobeno tím, že jste ji na aktivní stránce opravili – poté co ji Google na stránce našel a vygeneroval tento přehled problémů.)
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi o problému zobrazíte podrobnosti.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté kliknutím na Ověřit opravu spusťte ověřeníOvěření obvykle trvá až dva týdny, v některých případech však může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost. 
 • Spuštěno: Spustili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému.
  Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny.
  Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici).
  Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nespustili pokus o ověření.
  Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytuje.
  Další kroky: Odstraňte problém a znovu spusťte ověření.
Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření:

 • Nevyřízeno: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému výslovně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému výslovně klikli na Ověřit.
 • Jiné: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Nevyřízeno.

Rozbalovací filtr objevení adresy URL

Pomocí rozbalovacího filtru nad grafem můžete výsledky indexování filtrovat podle toho, jak Google adresu URL nalezl. K dispozici jsou tyto hodnoty:

 • Všechny známé stránky [výchozí] – Zobrazí všechny adresy URL bez ohledu na to, jak je Google objevil.
 • Všechny odeslané stránky – Zobrazí pouze stránky odeslané v souborech Sitemap podaných pomocí tohoto přehledu nebo pomocí speciálního požadavku pro odesílání souborů Sitemap.
 • Adresa URL konkrétního souboru Sitemap – Zobrazí pouze adresy URL uvedené v konkrétním souboru Sitemap, který byl odeslán pomocí tohoto přehledu. Jsou zahrnuty i všechny adresy URL ve vnořených souborech Sitemap.

Adresa URL se považuje za odeslanou pomocí souboru Sitemap i v případě, že byla zároveň objevena i jiným způsobem (například organickým procházením jiné stránky).

Stránka s podrobnostmi

Kliknutím na řádek na souhrnné stránce otevřete stránku s podrobnostmi o dané kombinaci stavu a důvodu. Kliknutím na tlačítko Další informace v horní části stránky zobrazíte podrobnosti o vybraném problému.

Graf na této stránce ukazuje počet dotčených stránek v čase.

V tabulce jsou uvedeny příklady stránek dotčených tímto stavem a důvodem. U každého řádku můžete kliknout na následující prvky:

 • Kliknutím na řádek zobrazíte další podrobnosti o dané adrese URL.
 • otevře adresu URL na nové kartě.
 • otevře kontrolu adresy URL pro danou adresu URL.
 • zkopíruje adresu URL

Hodnota Zdroj na stránce s podrobnostmi ukazuje, který typ user-agenta (Chytrý Telefon nebo Počítač) byl použit k procházení uvedených adres URL.

Až všechny výskyty chyby nebo upozornění opravíte, klikněte na Ověřit opravu. Dáte tak Googlu vědět, že jste problém vyřešili.

Je za problematickou označena adresa URL, kterou jste již opravili? Je možné, že jste ji opravili PO posledním procházení Googlem. Pokud tedy vidíte adresu URL s problémem, který jste již opravili, podívejte se, kdy byla projita. Zkontrolujte opravu a poté požádejte o opětovné indexování

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech v přehledech pokrytí či vylepšení můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet . Pomocí vygenerovaného odkazu bude moci kdokoliv získat přístup k aktuální stránce s podrobnostmi o problému a ke stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Odstraňování problémů

Stav indexování libovolné adresy URL zobrazené v tomto přehledu si můžete ověřit tak, že adresu URL zkontrolujete takto:

 1. Podle typu stavu, cíle indexování a konkrétní chyby rozhodněte, zda stav indexování skutečně představuje problém.
 2. Přečtěte si specifické informace o problému.
 3. Zkontrolujte adresu URL pomocí nástroje Kontrola adresy URL.
  1. Kliknutím na ikonu prozkoumání  vedle adresy URL v tabulce příkladů otevřete pro danou adresu URL nástroj Kontrola adresy URL.
  2. Podrobnosti o procházení a indexování adresy URL naleznete v sekcích Pokrytí > ProcházeníPokrytí > Indexování v přehledu Kontrola adresy URL.
  3. Pokud chcete otestovat živou verzi stránky, klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.

Časté problémy

Zde uvádíme několik nejčastějších problémů s indexováním, které v tomto přehledu můžete vidět:

Pokles celkového počtu indexovaných stránek bez odpovídajících chyb

Pokles celkového počtu indexovaných stránek bez odpovídajícího nárůstu počtu chyb může znamenat, že ke stávajícím stránkám blokujete přístup pomocí souboru robots.txt, metaznačky noindex nebo vyžadováním přihlášení. Hledejte náhlý nárůst počtu vyloučených adres URL, který odpovídá poklesu počtu platných stránek. Upozorňujeme, že adresy URL odeslané v souboru Sitemap nebudou označeny jako vyloučené, ale jako chyby.

Více vyloučených než platných stránek

Pokud máte více vyloučených než platných stránek, podívejte se na důvody vyloučení. Mezi běžné důvody vyloučení patří:

 • souboru robots.txt máte pravidlo, které Googlu brání v procházení velkých částí vašeho webu. Pokud blokujete nesprávné stránky, odblokujte je.
 • Váš web obsahuje velké množství duplicitních stránek, pravděpodobně proto, že používá parametry k filtrování nebo řazení společné sady položek (například: typ=saty, barva=zelena nebo razeni=cena). Pokud tyto stránky zobrazují stejný obsah, pouze jinak seřazený nebo odfiltrovaný, pravděpodobně by měly být vyloučeny.
Špičky výskytu chyb

Náhlé nárůsty počtu chyb mohou být způsobeny zanesením nové chyby při změně šablony nebo odesláním souboru Sitemap s adresami URL, jejichž procházení je blokováno souborem robots.txt, metaznačkou noindex nebo vyžadováním přihlášení.

Pokud zaznamenáte náhlý nárůst počtu chyb:

 1. Zkuste najít souvislost mezi celkovým počtem chyb indexování nebo celkovým počtem indexovaných stránek a minigrafem vedle konkrétní chyby na souhrnné stránce. Mohlo by vám to napovědět, který problém má na celkový počet chyb nebo celkový počet indexovaných stránek dopad.
 2. U chyb, které přispívají k náhlému nárůstu chyb, kliknutím otevřete stránky s podrobnostmi. V popisu konkrétního typu chyby si přečtěte, jak s ní nejlépe naložit.
 3. V případě potřeby problém kliknutím otevřete a zkontrolujte ukázkovou stránku, abyste zjistili, v čem je chyba.
 4. Opravte všechny výskyty chyby a kliknutím na Ověřit opravu na stránce s podrobnostmi požádejte o ověření. Další informace o ověření.
 5. O průběhu ověření vás budeme informovat. Za několik dnů můžete v přehledu také zkontrolovat, zda počet chyb poklesl.
Chyby serveru
Chyba serveru znamená, že se Googlebotu nepodařilo k adrese URL získat přístup, vypršel časový limit požadavku nebo byl web zaneprázdněn. V důsledku toho musel Googlebot od požadavku upustit.
Podívejte se na verdikt ohledně stavu hostitelského serveru pro váš web v přehledu Statistiky procházení, zda Google nehlásí problémy s dostupností webu, které byste mohli opravit.

Testování připojení serveru

Chybu serveru nahlášenou v přehledu Zahrnutí do indexu můžete zkusit reprodukovat pomocí nástroje Kontrola adresy URL.

Oprava chyb připojení k serveru

 • Omezte nadměrné načítání dynamických stránek.
  U webů, které zobrazují stejný obsah prostřednictvím několika adres URL, se zobrazování obsahu považuje za dynamické (např. www.example.com/boty.php?barva=cervena&velikost=7 zobrazuje stejný obsah jako www.example.com/boty.php?velikost=7&barva=cervena). Dynamickým stránkám může odezva trvat dlouho, což může vést k problémům s vypršením časového limitu. Nebo server může vracet stav přetížení a tím Googlebota žádat, aby web procházel pomaleji. Obecně doporučujeme, aby seznamy parametrů byly krátké a nebylo jich příliš mnoho. Pokud dobře víte, jakým způsobem parametry pro vaše stránky fungují, můžete Googlu sdělit, jak s nimi má zacházet.
 • Zkontrolujte, zda hostující server stránek není mimo provoz, přetížený nebo nesprávně nakonfigurovaný.
  Pokud problémy s připojením, vypršením časového limitu či odezvou přetrvávají, kontaktujte hostitele webových stránek a zkuste zlepšit schopnost stránek zvládat provoz.
 • Zkontrolujte, zda Google neúmyslně neblokujete.
  Google může být blokován z důvodu problémů na systémové úrovni, např. z důvodu problému s konfigurací DNS, nesprávně nakonfigurované brány firewall nebo ochranného systému DoS či konfigurace systému správy obsahu. Ochranné systémy jsou důležitou součástí dobrého hostingu a často jsou nastaveny tak, aby automaticky blokovaly neobvykle vysoký počet požadavků na servery. Googlebot často odesílá více požadavků než lidský uživatel. Tím může tyto ochranné systémy aktivovat, a ty jej následně mohou zablokovat a zabránit mu v procházení webu. Pokud takovéto problémy chcete opravit, zjistěte, která část vaší webové infrastruktury Googlebota blokuje a blokování odstraňte. Je možné, že nastavení firewallu nemůžete sami měnit. V takovém případě budete muset tento problém projednat se svým poskytovatelem hostingu.
 • Do procházení a indexování webových stránek vyhledávačem zasahujte s rozvahou
  Někteří webmasteři Googlebotu záměrně zabraňují v procházení webu (například prostřednictvím firewallu, jak je popsáno výše). V takovém případě obvykle nemají v úmyslu zablokovat Googlebotu přístup úplně, ale pouze kontrolovat, jakým způsobem je stránka procházena a indexována. Pokud se vás to týká, zkontrolujte následující body:
Chyby 404

Obecně doporučujeme opravit pouze stránky s kódem 404 ve stavu Chyba, nikoli ve stavu Vyloučeno. Stránky s kódem 404 ve stavu Chyba jsou stránky, o jejichž indexování jste Google výslovně požádali, ale které nebyly nalezeny, což je zjevně chyba. Stránky 404 ve stavu Vyloučeno jsou stránky, které Google objevil jiným způsobem, například prostřednictvím odkazu z jiné stránky. Pokud byla stránka přesunuta, měli byste vracet přesměrování 3XX na novou stránku. Další informace o vyhodnocení a opravě chyb 404

Chybějící stránky nebo weby

Pokud stránka v přehledu vůbec není, pravděpodobně to má některou z těchto příčin:

 • Google o stránce neví. Několik poznámek o objevitelnosti stránky:
  • Pokud se jedná o nový web, mějte na paměti, že nalezení a projití nových webů a stránek může Googlu nějakou dobu trvat.
  • Aby se Google o stránce dozvěděl, je třeba buď odeslat soubor Sitemap nebo žádost o procházení stránky, nebo Google někde na stránku musí najít odkaz.
  • Když už Google o adrese URL stránky ví, může nějakou dobu (až několik týdnů) trvat, než váš web nebo jeho část projde.
  • Indexování nikdy neproběhne okamžitě (ani v případě, že přímo odešlete žádost o procházení).
  • Google nezaručuje, že se do indexu Google dostanou všechny stránky.
 • Stránka je pro Google nedostupná (vyžaduje přihlášení nebo z jiného důvodu není k dispozici všem uživatelům internetu).
 • Stránka obsahuje značku noindex, kvůli níž ji Google nemůže indexovat.
 • Stránka byla z indexu z nějakého důvodu odstraněna.

Náprava:

Otestujte problém na stránce pomocí nástroje Kontrola adresy URL. Pokud stránka není uvedena v přehledu Zahrnutí do indexu, ale v přehledu nástroje Kontrola adresy URL je uvedena jako indexovaná, pravděpodobně byla indexována nedávno a v přehledu Zahrnutí do indexu se brzy objeví. Pokud je stránka v nástroji Kontrola adresy URL uvedena jako neindexovaná (což je to, co byste očekávali), otestujte živou stránku. Výsledky testů živých stránek by měly ukazovat, o jaký problém se jedná. Pomocí informací z testu a z dokumentace testu zjistíte, jak problém vyřešit.

Chyby a vyloučení „Odesláno
Každý důvod indexování, jehož název obsahuje slovo „Odesláno“ (například „Odeslaná adresa URL vrátila kód 403“ znamená, že je adresa URL uvedena v souboru Sitemap, který je buď uveden v souboru robots.txt, nebo byl odeslán pomocí přehledu Soubory Sitemap).
Řešení problému „Odeslané“:
 • Vyřešte problém, který brání procházení stránky.
  nebo
 • Odstraňte adresu URL ze souboru Sitemap a znovu ho v přehledu Soubory Sitemap odešlete (pro nejrychlejší zpracování).
  nebo
 • Pomocí přehledu Soubory Sitemap smažte soubory Sitemap, které danou adresu URL obsahují (a zajistěte, aby nebyla zahrnuta v žádném souboru, který je uveden v souboru robots.txt).

Časté dotazy

Proč je moje stránka v indexu? Nechci, abyste ji indexovali.

Pokud na stránku nepřidáte direktivu noindex (nebo ji dočasně nezablokujete), může Google indexovat každou adresu URL, kterou najde. Stránky přitom Google může najít mnoha různými způsoby, například pomocí odkazů na vaši stránku z jiného webu.

 • Pokud stránku z výsledků Vyhledávání Google chcete zablokovat, můžete pro ni buď požadovat nějaké přihlášení, nebo na ni přidat direktivu noindex.
 • Pokud z výsledků Vyhledávání Google chcete odstranit stránku, která již byla nalezena, budete muset postupovat podle těchto pokynů.

Proč můj web v poslední době nebyl indexován znovu?

Google stránky indexuje opakovaně na základě řady kritérií, včetně toho, jak často se podle jeho dojmu stránka mění. Pokud se váš web nemění často, můžeme jej indexovat v delších intervalech. Pokud se vaše stránky nezměnily, je to v pořádku. Pokud si myslíte, že je váš web potřeba obnovit, požádejte Google o opětovné projití.

Můžete mou stránku/web projít znovu?

Požádejte Google o opětovné projití.

Proč je tolik mých stránek vyloučeno?

Podívejte se na důvody vyloučení popsané v přehledu zahrnutí do indexu. Většina vyloučení je způsobena jedním z následujících důvodů:

 • V souboru robots.txt máte pravidlo, které nám brání v procházení velkých částí vašeho webu. Zkontrolujte tento problém pomocí nástroje Kontrola adresy URL.
 • Váš web obsahuje velké množství duplicitních stránek, obvykle proto, že používá parametry k filtrování nebo řazení společné sady položek (například: typ=saty, barva=zelena nebo razeni=cena). Tyto stránky budou v přehledu zahrnutí do indexu označeny jako duplicitní nebo alternativní.
 • Adresa URL přesměrovává na jinou adresu URL. Přesměrované adresy URL se neindexují. Indexuje se cíl přesměrování.

Google nemá přístup k mému souboru Sitemap

Zkontrolujte, zda soubor Sitemap není blokován souborem robots.txt a je platný a zda jste v souboru robots.txt nebo při odesílání pomocí přehledu souborů Sitemap použili správnou adresu URL. Otestujte adresu URL souboru Sitemap pomocí veřejně dostupného nástroje na testování souborů Sitemap.

Proč Google stále prochází stránku, která byla odstraněna?

Pro případ, že by se jednalo o dočasnou chybu, prochází Google nějakou dobu všechny známé adresy URL i poté, co vracejí chyby 4XX. Adresu URL neprocházíme jen v případě, že vrací direktivu noindex.

Abychom vám nezobrazovali věčně rostoucí seznamu chyb 404, jsou v přehledu zahrnutí do indexu uvedeny jen adresy URL, které vrátily chybu 404 během uplynulého měsíce.

Stránku vidím, tak proč ji Google nevidí?

Pomocí nástroje Kontrola adresy URL otestujte, zda Googlebot publikovanou stránku vidí. Pokud ji nevidí, mělo by být uvedeno proč. Pokud ji vidí, chyba přístupu byla pravděpodobně od posledního procházení opravena. Spusťte procházení publikované verze pomocí nástroje Kontrola adresy URL a požádejte o indexování.

Nástroj Kontrola adresy URL neukazuje žádné problémy, ale v přehledu zahrnutí do indexu je uvedena chyba. Proč?

Je možné, že jste chybu od posledního procházení adresy URL Googlem opravili. Podívejte se na datum procházení adresy URL (mělo by být uvedeno buď na stránce s podrobnostmi o adrese URL v přehledu zahrnutí do indexu, nebo v zobrazení indexované verze v nástroji Kontrola adresy URL). Ověřte si, zda jste od posledního procházení stránky neprovedli nějaké opravy.

Jak zjistím stav indexování konkrétní adresy URL?

Pokud chcete zjistit stav indexování konkrétní adresy URL, použijte nástroj Kontrola adresy URL. V přehledu zahrnutí do indexu podle adres URL vyhledávat ani filtrovat nelze.

Důvody stavů

V přehledu Zahrnutí do indexu mohou být uvedeny následující typy stavu:

Chyba

Stránky s chybami nebyly indexovány.

Chyby serveru (5xx): Server na žádost o stránku vrátil chybu 5xx. Viz Oprava chyb serveru.

Chyba přesměrování: Google zaznamenal jednu z následujících chyb přesměrování:

 • příliš dlouhý řetězec přesměrování,
 • smyčka přesměrování,
 • přesměrování, které nakonec překročilo maximální délku adresy URL,
 • chybná nebo prázdná adresa URL v řetězci přesměrování.

Pokud přesměrování chcete získat více podrobností, použijte nástroj pro ladění webu, například Lighthouse.

Odeslaná adresa URL je blokována souborem robots.txt: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale je blokována souborem robots.txt vašeho webu.

 1. Kliknutím na stránku v tabulce Příklady rozbalte boční panel nástrojů.
 2. Kliknutím na Otestovat blokování souborem robots.txt spustíte pro danou adresu URL nástroj na testování souborů robots.txt. Nástroj by měl zvýraznit pravidlo, které danou adresu URL blokuje.
 3. Aktualizujte soubor robots.txt a příslušné pravidlo odstraňte nebo upravte. Umístění tohoto souboru najdete kliknutím na Zobrazit aktivní soubor robots.txt v nástroji na testování souborů robots.txt. Pokud používáte službu pro hostování webů a nemáte oprávnění tento soubor upravovat, prohlédněte si dokumentaci této služby nebo navštivte její centrum nápovědy a informujte o tomto problému provozovatele služby.

Odeslaná adresa URL je označena značkou noindex: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale má v metaznačce nebo v záhlaví protokolu HTTP direktivu noindex. Chcete-li stránku indexovat, příslušnou značku nebo záhlaví protokolu HTTP odstraňte. Chybu zkontrolujte pomocí nástroje Kontrola adresy URL:

 1. Klikněte na ikonu kontroly vedle adresy URL v tabulce.
 2. V sekci Pokrytí> Indexování> Indexování povoleno? by v přehledu mělo být uvedeno, že indexování brání značka noindex.
 3. Zkontrolujte, zda je značka noindex v živé verzi stále přítomná:
  1. Klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.
  2. V části Dostupnost > Indexování > Je povoleno indexování? se podívejte, zda se na stránce nadále nachází direktiva noindex. Pokud se již direktiva noindex na stránce nenachází, můžete kliknout na Požádat o indexování a tím Google požádat o opětovné indexování stránky. Jestliže je direktiva noindex stále přítomná, musíte ji za účelem indexování stránky odstranit.

Odeslaná adresa URL vypadá jako falešná chyba 404: Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale server vrátil obsah, který vypadá jako falešná chyba 404. Jak to spravit

Odeslaná adresa URL vrací kód 401 (neoprávněný požadavek): Tuto stránku jste odeslali k indexování, ale Google obdržel odpověď 401 (neoprávněný požadavek). Buď pro tuto stránku autorizační požadavky odstraňte, nebo Googlebotu přístup ke stránkám povolujte na základě ověření jeho identity. Tuto chybu můžete ověřit návštěvou stránky v anonymním režimu.

Odeslaná adresa URL nebyla nalezena (404): Odeslali jste k indexování neexistující adresu URL. Viz Oprava chyb 404.

Odeslaná adresa URL vrátila kód 403​: Server rozpoznal, že je Googlebot přihlášený, ale odmítl Googlu k obsahu poskytnout přístup. Pokud tuto stránku chcete indexovat, povolte přístup anonymním návštěvníkům. V opačném případě ji neodesílejte k indexování.

Odeslaná adresa URL je blokována kvůli jinému problému 4xx​: Server pro odeslanou adresu URL vrátil kód odpovědi 4xx, který nespadá pod žádný jiný zde popsaný typ problému. Tuto chybu je potřeba buď opravit, nebo adresu URL k indexování neodesílat. Zkuste stránku ladit pomocí nástroje Kontrola adresy URL.

Upozornění

Stránky s upozorněním mohou vyžadovat vaši pozornost a v závislosti na konkrétním výsledku mohou (ale nemusejí) být indexovány.

Indexováno, ačkoli je přístup blokován souborem robots.txt: Stránka byla indexována, ačkoliv je blokována souborem robots.txt. Google soubor robots.txt vždy respektuje, ale pokud na stránku odkazuje někdo jiný, může být přesto indexována. Google blokovanou stránku nebude požadovat a procházet, ale na základě informací ze stránky, která na ni odkazuje, ji přesto může indexovat. Vzhledem k pravidlu v souboru robots.txt se pro danou stránku budou na stránce s výsledky Vyhledávání Google pravděpodobně zobrazovat jen velmi omezené úryvky.

Další kroky:

Stránka byla indexována bez obsahu: Tato stránka je v indexu Google zahrnuta, ale Google z nějakého důvodu nemohl přečíst její obsah. Může to být způsobeno tím, že je stránka před Googlem maskována nebo že je ve formátu, který Google indexovat nedokáže. V tomto případě se nejedná o blokování pomocí souboru robots.txt. Zkontrolujte stránku. Podrobnosti najdete v sekci Pokrytí.

Platné

Stránky s platným stavem byly indexovány.

Odesláno a indexováno: Adresu URL jste odeslali k indexování a byla indexována.

Indexováno, neodesláno v souboru Sitemap: Adresa URL byla objevena Googlem a indexována. Všechny důležité adresy URL doporučujeme odeslat pomocí souboru Sitemap.

Vyloučeno

Tyto stránky obvykle nejsou indexovány a domníváme se, že to je přiměřené. Tyto stránky jsou buď duplikáty indexovaných stránek, nebo je jejich indexování blokováno nějakým opatřením na vašem webu, případně nejsou indexovány z jiného důvodu, který ale podle nás není chybou.

Vyloučeno značkou noindex: Když se Google pokusil stránku indexovat, narazil na direktivu noindex, a proto ji neindexoval. Jestliže stránku nechcete indexovat, postupovali jste správně. Pokud stránku chcete indexovat, měli byste direktivu noindex odstranit. Chcete-li si ověřit přítomnost této značky nebo direktivy, požádejte o stránku v prohlížeči a v textu a záhlaví odpovědi hledejte direktivu noindex

Blokováno nástrojem na odstraňování stránek: Stránka je v současné době blokována žádostí o odstranění adresy URL. Jestliže jste ověřeným vlastníkem webu, můžete se pomocí nástroje na odstraňování adres URL podívat, kdo žádost o odstranění adresy URL odeslal. Žádosti o odstranění zůstávají platné jen přibližně 90 dní od data odstranění. Po této době se Googlebot může vrátit a stránku indexovat, i když neodešlete další žádost o indexování. Pokud stránku indexovat nechcete, použijte direktivu noindex, vyžadujte pro stránku ověření nebo stránku odstraňte.

Blokováno souborem robots.txt: Tato stránka byla pro Googlebota zablokována souborem robots.txt. Můžete si to ověřit pomocí nástroje na testování souborů robots.txt. Upozorňujeme, že toto blokování nezaručuje, že stránka nebude indexována jinými prostředky. Pokud Google může najít jiné informace o stránce, aniž by ji načetl, bude stránka přesto indexována (je to však méně časté). Chcete-li zajistit, aby Google stránku neindexoval, blokování ze souboru robots.txt odstraňte a použijte direktivu noindex.

Blokováno kvůli neoprávněnému požadavku (401): Přístup Googlebota na stránku byl zablokován žádostí o autorizaci (odpověď 401). Pokud chcete, aby Googlebot stránku mohl procházet, buď autorizační požadavky odstraňte, nebo Googlebotu přístup ke stránce povolte.

Procházeno – momentálně neindexováno: Google stránku prošel, ale neindexoval ji. V budoucnu může být indexována, ale nemusí. Adresu URL není potřeba k procházení odesílat znovu.

Objeveno – momentálně neindexováno: Google stránku našel, ale dosud ji neprošel. Obvykle k tomu dochází, pokud Google adresu URL chtěl procházet, ale kvůli riziku přetížení serveru nakonec procházení odložil. Z tohoto důvodu je datum posledního procházení v přehledu prázdné.

Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky: Stránka je duplicitní verzí stránky, kterou Google považuje za kanonickou. Stránka správně odkazuje na kanonickou stránku. Vše je tedy v pořádku.

Duplicitní stránka bez kanonické verze vybrané uživatelem: Stránka má duplicitní verze, ale žádná verze není označena za kanonickou. Domníváme se, že tato stránka není kanonickou verzí. Měli byste explicitně označit kanonickou verzi této stránky. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel: Tato adresa URL je označena za kanonickou pro sadu stránek, ale Google se domnívá, že by lepší kanonickou stránkou byla jiná adresa URL. Google místo této stránky indexoval stránku, kterou považuje za kanonickou. Doporučujeme vám explicitně tuto stránku označit jako duplikát kanonické adresy URL. Tato stránka byla objevena bez výslovné žádosti o procházení. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Nenalezeno (404): Server na žádost o tuto stránku vrátil chybu 404. Google tuto adresu URL objevil bez explicitní žádosti o procházení a bez souboru Sitemap. Google tuto adresu URL mohl objevit jako odkaz z jiného webu nebo se může jednat o adresu, která dříve existovala, ale byla smazána. Googlebot se tuto adresu URL pravděpodobně nějakou dobu bude snažit procházet. Ačkoliv Googlebotu nelze nijak sdělit, že má adresu URL trvale zapomenout, bude se ji pravděpodobně pokoušet procházet čím dál méně často. Pokud jsou odpovědi s kódem 404 úmyslné, nejedná se o problém. Jestliže stránka byla přesunuta, přesměrujte pomocí kódu 301 na nové umístění. Přečtěte si část Oprava chyb 404.

Stránka s přesměrováním: Adresa URL je přesměrování, a proto nebyla přidána do indexu.

Falešná chyba 404: Stránka vrací obsah, který je podle nás pravděpodobně falešnou odpovědí 404. To znamená, že stránka vrací uživatelsky přívětivou zprávu „Nenalezeno“ bez odpovídajícího kódu odpovědi 404. U stránek, které skutečně nebyly nalezeny, doporučujeme vracet kód odpovědi 404. Případně doporučujeme přidáním dalších informací na stránku nám sdělit, že se nejedná o falešnou chybu 404.  Další informace

Odeslaná adresa URL nebyla vybrána jako kanonická: Adresa URL je jednou ze sady duplicitních adres URL a není explicitně označena za kanonickou stránku. Explicitně jste požádali o indexování této adresy URL, ale protože se jedná o duplicitní adresu a Google se domnívá, že lepším kandidátem na kanonickou verzi je jiná adresa, tato adresa nebyla indexována. Indexovali jsme místo ní námi vybranou kanonickou verzi. (Ze sady duplicitních stránek Google indexuje jen kanonickou verzi.) Rozdíl mezi tímto stavem a stavem „Google zvolil jinou kanonickou stránku než uživatel“ je v tom, že jste explicitně požádali o indexování. Když tuto adresu URL zkontrolujete, měla by se zobrazit kanonická adresa URL vybraná Googlem.

Blokováno kvůli zákazu přístupu (403): User-agent poskytl identifikační údaje, ale nebyl mu udělen přístup. Vzhledem k tomu, že Googlebot identifikační údaje nikdy neposkytuje, server tuto chybu vrací nesprávně. Tuto chybu byste měli buď opravit, nebo byste stránku měli zablokovat pomocí souboru robots.txt nebo direktivy noindex.

Blokováno kvůli jinému problému 4xx: Na serveru došlo k chybě 4xx, která nespadá pod žádný jiný zde popsaný typ problému.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false