Přehled Indexování stránek

Podívejte se, které stránky dokáže Google na vašem webu najít a indexovat, a přečtěte si o případných problémech s indexováním.

Otevřít přehled Indexování stránek

 

Stav zahrnutí do indexu v Search Console – školení služby Google Search Console

 

Začínáme

Průvodce použitím pro laiky

Pokud s indexováním nebo SEO začínáte nebo máte jen malý web, postupujte takto:

 1. Posuďte, zda tento přehled potřebujete používat. Pokud váš web obsahuje méně než 500 stránek, tento přehled pravděpodobně nepotřebujete. Ke kontrole, zda jsou klíčové stránky vašeho webu indexovány, místo toho použijte následující vyhledávání na Googlu. Přehled Indexování stránek byste k ověření, zda je váš web indexován, měli použít pouze v případě, že tato vyhledávání pro váš web nevracejí žádné výsledky a jste ochotni věnovat čas úplnému pochopení tohoto přehledu (viz část o odstraňování problémů).
  • Prohlédněte si příklady stránek na svém webu, o kterých Google ví:
   Syntaxe: site:<<kořenová_doména_nebo_cesta_webu>>
   Příklady: site:example.com nebo site:example.com/chovatelskepotreby
  • Vyhledejte témata, která váš web pokrývá (vyhledejte výrazy z vašich nejdůležitějších stránek včetně vaší domovské stránky):
   Syntaxe: site:<<kořenová_doména_nebo_cesta_webu>> výraz1 výraz2
   Příklad: site:example.com/chovatelskepotreby leguáni zebry.
  • Vyhledáním přesné adresy URL stránky na svém webu se podívejte, zda ji Google indexoval (vyhledejte nejdůležitější stránky na svém webu, včetně domovské stránky):
   Syntaxe: site:<<přesná-adresa-url>
   Příklad: site:http://example.com/chovatelskepotreby/piskomil
 2. Přečtěte si tuto krátkou uživatelskou příručku, ve které najdete rychlé a snadné vysvětlení tohoto přehledu.
 3. Pokud se chcete dozvědět více:
  • Přečtěte si, jak funguje Vyhledávání Google. Pokud indexování nerozumíte, může vás tento přehled zmást nebo znechutit – věřte nám.
  • Tento přehled neslouží ke zkoumání stavu indexování konkrétních stránek. Ke zjištění stavu indexování konkrétní stránky použijte nástroj Kontrola adresy URL.
  • Co v tomto přehledu hledat:
   • Jsou všechny důležité adresy URL zelené (indexované)? Většina webů má alespoň několik neindexovaných stránek, ale všechny důležité stránky by měly být indexovány. Připomínáme, že duplicitní adresy URL by neměly být indexovány. Pomocí nástroje Kontrola adresy URL zkontrolujte stav indexu domovské stránky a klíčových stránek. Seznam adres URL v přehledu je omezen na 1000 položek. Ani v případě, že je adres URL v určitém stavu méně než 1000, však není zaručeno, že v něm budou uvedeny všechny.
   • Zůstaly šedé (neindexované) adresy URL neindexovány z dobrých důvodů? Pokud adresa URL není indexována ze správných důvodů, je to v pořádku – pokud je například blokována pravidlem v souboru robots.txt na webu nebo značkou noindex na stránce, jedná se o duplicitní adresu URL nebo o stránku s kódem 404, kterou jste odstranili a nemáte pro ni žádnou náhradu.
   • Pokud je celkový počet adres URL v tomto přehledu mnohem menší než počet stránek na vašem webu, Google některé stránky na vašem webu nenašel. Některé možné důvody:
    • Chybějící stránky nebo váš web jsou nové. Může trvat přibližně týden, než Google začne procházet a indexovat novou stránku nebo web. Pokud jsou stránka nebo web nové, několik dní počkejte, než je Google najde a projde. V naléhavé situaci nebo v případě, že čekání nefunguje, můžete Google výslovně požádat o projití jednotlivých stránek.
    • Google chybějící stránky nemůže najít. Aby Google stránku mohl projít, musí ji najít. To znamená, že na ni musí odkazovat známá stránka nebo soubor Sitemap. U nového webu je nejlepší nejdříve požádat o indexování domovské stránky. Google by pak web měl začít procházet. Pokud některé části webu chybí, zkontrolujte, zda jsou správně propojeny pomocí odkazů. Pokud používáte službu hostování webů, jako je například Wix nebo SquareSpace, tato služba bude Google o nově publikovaných stránkách pravděpodobně informovat. Informace o tom, jak publikovat stránky a zajistit, aby je bylo možné najít ve vyhledávačích, najdete v dokumentaci hostitele webu.
   • Přečtěte si dokumentaci konkrétního problému s indexováním, abyste problému porozuměli a v případě potřeby ho mohli odstranit. Pokud si dokumentaci nepřečtete, bude vás to v dlouhodobém horizontu stát více úsilí a času, než kdybyste si ji přečetli.
  • Co byste neměli očekávat:
   • Neočekávejte, že budou indexovány všechny adresy URL vašeho webu. Některé adresy URL mohou být duplicitní nebo nemusejí obsahovat smysluplné informace. Stačí zajistit indexování klíčových stránek webu.
   • Neindexované adresy URL mohou být v pořádku. Přečtěte si u každé neindexované adresy URL konkrétní důvod, abyste si ověřili, že skutečně nemá být indexována.
   • Neočekávejte, že celkové hodnoty zde budou přesně odpovídat odhadu počtu adres URL na webu. Celkové počty indexovaných a neindexovaných adres URL nad grafem jsou z pohledu Googlu úplné a přesné, ale z různých důvodů se mohou vyskytnout malé nesrovnalosti.
   • To, že byla stránka indexována, ještě nezaručuje, že se stránka zobrazí ve výsledcích vyhledávání. Výsledky vyhledávání jsou u každého uživatele přizpůsobeny podle historie vyhledávání, lokality a mnoha dalších proměnných. I když je stránka indexovaná, nezobrazí se tedy při každém vyhledávání, a když se zobrazí, nebude mít pokaždé stejné hodnocení. Pokud tedy Search Console tvrdí, že je adresa URL indexována, ačkoliv se ve výsledcích vyhledávání nezobrazuje, můžete předpokládat, že je indexována a může se ve výsledcích vyhledávání zobrazovat.

Časté dotazy

Co tento přehled ukazuje?

Přehled Indexování stránek ukazuje, kolik adres URL na vašem webu Google prošel a indexoval. (Pokud nevíte, co tyto výrazy znamenají, přečtěte si, jak Vyhledávání Google funguje.) Google adresy URL nachází mnoha způsoby a většinu z nich se pokouší procházet. Pokud adresa URL chybí nebo není dostupná, Google se ji ještě nějakou dobu pravděpodobně bude pokoušet procházet.

Co je to indexování?

K indexování dochází, když Google stránku najde (projde), zpracuje její obsah a vloží ji do indexu Google (indexuje ji). Stránka se tak může zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google i v dalších službách Google, například v kanálu Objevit. Další informace o indexování najdete v článku Jak funguje Vyhledávání Google.

Jak zajistím, aby moje stránka nebo web byly indexovány?

Pokud používáte službu hostování webů, jako je například Wix nebo SquareSpace, hostingová služba pravděpodobně bude Google o publikování nebo aktualizaci stránek informovat. Informace o tom, jak publikovat stránky a zajistit, aby je vyhledávače našly, naleznete v dokumentaci hostitele webu.

Pokud web nebo stránku vytváříte bez hostingové služby, můžete Google o nových webech nebo stránkách informovat pomocí souboru Sitemap nebo jinou metodou.

Důrazně doporučujeme zajistit indexování domovské stránky. Pokud na webu máte úplnou a řádně implementovanou navigaci pro návštěvníky, měl by být Google z domovské stránky schopen indexovat všechny ostatní stránky webu.

Je v pořádku, když stránka není indexována?

Naprosto. Google neindexuje stránky, které jsou blokovány pravidlem v souboru robots.txt nebo značkou noindex, stránky, které jsou duplikáty jiných stránek na vašem webu, ani stránky, které k indexování nejsou vhodné (například varianty stránky s různými filtry). Pokud chcete zjistit, proč konkrétní stránka není indexována, použijte nástroj Kontrola adresy URL. Pokud při indexování došlo k chybě nebo stránka nebyla indexována z důvodu, který nedává smysl, postupujte podle dokumentace, která vám pomůže problém pochopit a opravit.

Průvodce pro SEO specialisty, vývojáře a zkušené vlastníky webů

Pokud jste zkušený SEO specialista, vývojář nebo vlastník webových stránek, ale dosud jste přehled Indexování stránek nepoužívali:
 1. Přečtěte si, jak funguje Vyhledávání Google. Pokud nerozumíte indexování, bude pro vás tento přehled jenom matoucí nebo frustrující. Věřte nám.
 2. Postupujte podle pokynů v části Co přehled obsahuje, včetně pokynů v částech Co hledat a Co byste neměli očekávat.
 3. Přečtěte si sekci o odstraňování problémů. Najdete v ní informace o běžných problémech a jejich řešení.
 4. Mějte na paměti, že stav Neindexováno nutně nemusí být špatný. Podívejte se, z jakého důvodu konkrétní adresa URL nebyla indexována.
 5. Přečtěte si dokumentaci konkrétního problému. Najdete v ní informace a pokyny k řešení.

Co přehled obsahuje

Přehled Indexování stránek ukazuje stav indexování všech adres URL, o kterých Google ve vaší službě ví.

Souhrnná stránka

Na stránce nejvyšší úrovně v přehledu najdete graf a počet indexovaných a neindexovaných (ale nalezených) stránek a také tabulky důvodů, proč adresy URL nebylo možné indexovat, nebo tabulky možností, jak indexování vylepšit.

 • Tabulka Proč stránky nejsou indexovány ukazuje problémy, které brání indexování adres URL na vašem webu. Kliknutím na řádek zobrazíte stránku s podrobnostmi, která obsahuje adresy URL s tímto problémem a historii tohoto problému na vašem webu.
 • V tabulce Zlepšení dojmu ze stránek jsou uvedeny problémy, které nebrání indexování, ale které byste měli opravit, aby Google stránkám lépe rozuměl. Kliknutím na řádek zobrazíte stránku s podrobnostmi zaměřenou na všechny adresy URL se stejným problémem.
 • Odkaz Zobrazit data o indexovaných stránkách ukazuje historické informace o počtu indexovaných stránek a seznam až 1000 příkladů indexovaných adres URL.

Co hledat

S rozvojem vašeho webu by měl ideálně počet indexovaných stránek postupně narůstat. Pokud vidíte náhlé poklesy nebo nárůsty, prostudujte si sekci o odstraňování problémů.

Cílem je zajistit, aby byla indexována kanonická verze každé stránky. Duplicitní ani alternativní stránky by neměly být indexovány. Mít stránku označenou jako duplicitní nebo alternativní je obvykle dobrá věc. Znamená to, že jsme našli kanonickou stránku a indexovali ji. Kanonickou verzi pro libovolnou adresu URL najdete spuštěním nástroje Kontrola adresy URL.

Podívejte se na další důvody, proč stránky můžou chybět.

Co byste neměli očekávat

 • 100% pokrytí: Neočekávejte, že budou indexovány všechny adresy URL vašeho webu. Očekávejte to pouze u kanonických stránek, které jsou popsány výše.
 • Okamžité indexování: Když přidáte nový obsah, Googlu může trvat několik dní, než ho indexuje. Prodlevu indexování můžete snížit požádáním o indexování.

Stav

Adresa URL může mít jeden z těchto stavů:

 • Neindexováno: Adresa URL není indexována, buď kvůli chybě indexování, nebo z legitimního důvodu (například pokud je indexování stránky blokováno pomocí souboru robots.txt nebo se jedná o duplicitní stránku). Důvody, proč adresy URL nebyly indexovány, jsou uvedeny v tabulce Proč stránky nejsou indexovány. V dokumentaci jednotlivých důvodů se dozvíte, zda se jedná o něco, co byste měli opravit. Hodnota Zdroj udává, zda se jedná o něco, co pravděpodobně můžete opravit.
 • Indexováno: Tyto adresy URL byly úspěšně indexovány. Kliknutím na Zobrazit data o indexovaných stránkách pod grafem na souhrnné stránce přehledu zobrazíte příklad indexovaných adres URL.

Důvod

Důvod, proč adresu URL nebylo možné indexovat. Popis jednotlivých problémů a pokyny, jak je vyřešit, naleznete níže v popisu důvodů.

Zdroj

Hodnota Zdroj v tabulce ukazuje, zda je zdrojem problému Google nebo web. Obecně lze odstranit pouze problémy, u kterých je uveden zdroj Web.

Ověření

Zda jste požádali o ověření opravy tohoto problému, a pokud ano, jaký je stav pokusu o ověření. Přednostně byste měli opravit problémy, u nichž ověření selhalo nebo nebylo zahájeno a zdroj je Web.

Ověřte své opravy

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření oprav. Pokud jsou všechny známé výskyty opraveny, počet problémů v tabulce problémů klesne na nulu a propadne se na konec tabulky.

Proč ověření provádět

Jestliže Googlu sdělíte, že jste všechny problémy v konkrétním stavu nebo kategorii vyřešili, přinese vám to následující výhody:

 • Pokud Google zjistí, že oprava byla provedena na všech adresách URL, nebo pokud naopak nalezne neopravené výskyty daného problému, obdržíte e‑mail.
 • Postup Googlu při ověřování oprav můžete sledovat. Můžete si také zobrazit protokol všech stránek zařazených do fronty ke kontrole a stav opravy jednotlivých adres URL.

Některé specifické problémy na webu nemusí být potřeba opravovat a ověřovat: například adresy URL blokované souborem robots.txt jsou blokovány úmyslně. Při rozhodování o řešení problému se řiďte vlastním úsudkem.

Počet výskytů Google aktualizuje při každém procházení stránky s problémy, bez ohledu na to, zda jste výslovně požádali o ověření opravy.

Tip pro profesionály: Ověřte opravy pomocí souboru Sitemap
Pokud žádost o opravu chcete urychlit, vytvořte a odešlete soubor Sitemap obsahující pouze nejdůležitější stránky a před odesláním žádosti o opravu podle něj přehled vyfiltrujte. Zpracování žádosti o ověření podmnožiny dotčených adres URL je možné dokončit rychleji než zpracování žádosti, která zahrnuje všechny dotčené adresy URL na vašem webu.

Spuštění ověření

Jak službě Search Console sdělit, že jste problém vyřešili:

 1. Opravte všechny výskyty problému na webu. Pokud některý neopravíte, jakmile Google narazí na zbývající výskyt tohoto problému, ověřování se zastaví.
 2. Otevřete stránku s podrobnostmi o problému, který jste vyřešili. Klikněte na problém v seznamu problémů v přehledu.
  • ⚠️ Pokud přehled máte odfiltrovaný podle konkrétního souboru Sitemap, bude se ověření vztahovat pouze na položky, které jsou v okamžiku odeslání žádosti o ověření zahrnuty v daném souboru Sitemap. Je možné, že přesně to chcete. Jen vás na to chceme upozornit.
 3. Klikněte na Ověřit opravu. Na tlačítko Ověřit opravu znovu klikněte až poté, co bude ověření úspěšně dokončeno nebo selže. Přečtěte si další podrobnosti o tom, jak Google kontroluje vaše opravy.
 4. Průběh ověření můžete sledovat. Ověření obvykle trvá až dva týdny, ale v některých případech může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost. Až bude ověření dokončeno (případě se nezdaří), obdržíte oznámení.
 5. Pokud se ověření nezdaří, kliknutím na Zobrazit podrobnosti na stránce s podrobnostmi o problému se můžete podívat, která adresa URL to způsobila. Tuto stránku opravte, opravu potvrďte na všech adresách URL ve stavu Nevyřízenoověření zahajte znovu.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, že jste značku buď opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Během pokusu o ověření bude označena jako Úspěšně ověřeno.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Během pokusu o ověření je problém zařazen do stavu ověření Jiné.

Doba evidence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z tabulky problémů odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je okamžik prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na datum nového zjištění.
Proces ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Tento proces může trvat několik dní nebo i déle a o jeho průběhu vás budeme informovat prostřednictvím e‑mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověření, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Pokud je daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Až budou adresy URL ve frontě zkontrolovány a bude zjištěno, že na nich byl problém vyřešen, změní se stav na Úspěšně ověřeno. Štítek závažnosti problému (chyba nebo upozornění) se však ani po opravení všech výskytů nezmění. Pouze počet dotčených položek klesne na 0.

Google může opravené výskyty problému zjistit i v případě, že nekliknete na Spustit ověření. Pokud Google během pravidelného procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní se v přehledu počet problémů na 0.

Opětovné ověření

⚠️ O další ověření požádejte až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste během aktuálního ověřování opravili nějaké problémy.

Postup opětovného spuštění neúspěšného ověření:

 1. Najděte neúspěšné ověření v protokolu ověření: Otevřete stránku s podrobnostmi o problému, u kterého se nezdařilo ověření, a klikněte na Zobrazit podrobnosti.
 2. Klikněte na Spustit nové ověření.
 3. Ověření se znovu spustí pro všechny adresy URL označené jako Nevyřízeno nebo Nezdařilo se a pro všechny nové výskyty tohoto problému objevené při běžném procházení od posledního pokusu o ověření. Adresy URL označené jako Úspěšně ověřeno nebo Jiné se znovu nekontrolují.
 4. Ověření obvykle trvá až dva týdny, ale v některých případech může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost.

Zobrazení průběhu ověření

Postup zobrazení průběhu aktuální žádosti o ověření nebo historie poslední žádosti, pokud ověření neprobíhá:

 1. Otevřete stránku s podrobnostmi o problému. Kliknutím na řádek problému na hlavní stránce přehledu otevřete stránku s podrobnostmi o problému.
 2. Kliknutím na Zobrazit podrobnosti otevřete stránku s podrobnostmi o ověření pro danou žádost.
  • V tabulce je zobrazen stav instance pro každou adresu URL uvedenou v žádosti.
  • Stav instance se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém na stránce může být označen Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.
  • V přehledu AMP a v přehledu Indexování stránek jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adresy URL.
  • V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name).
Stav žádosti o ověření

Ověření konkrétního problému může mít následující stavy:

 • Nespuštěno: Nejméně jeden výskyt tohoto problému nikdy nebyl zahrnut v žádosti o ověření pro tento problém.
  Další kroky:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte.
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi o problému zobrazíte podrobnosti.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté kliknutím na Ověřit opravu spusťte ověřeníOvěření obvykle trvá až dva týdny, v některých případech však může trvat mnohem déle. Mějte prosím trpělivost. 
 • Spuštěno: Spustili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému.
  Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny.
  Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici).
  Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření.
  Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytuje.
  Další kroky: Odstraňte problém a znovu spusťte ověření.
Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření:

 • Čeká na vyřízení: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému výslovně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému výslovně klikli na Ověřit.
 • Jiné: [Není k dispozici ve všech přehledech] Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Čeká na vyřízení.

Filtr souborů Sitemap

Pomocí rozbalovacího filtru nad grafem můžete výsledky indexování filtrovat podle toho, zda jsou zahrnuty v souboru Sitemap. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Všechny známé stránky [výchozí] – Zobrazí všechny adresy URL, o kterých Google ví, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v souboru Sitemap.
 • Všechny odeslané stránky – Zobrazí pouze adresy URL uvedené v souborech Sitemap nebo v indexech souborů Sitemap, které byly odeslány pomocí přehledu Soubory Sitemap nebo pomocí souboru robots.txt.
 • Pouze neodeslané stránky – Zobrazí pouze adresy URL, které nejsou uvedeny v žádném souboru Sitemap odeslaném pomocí přehledu Soubory Sitemap ani pomocí souboru robots.txt na vašem webu.
 • Adresa URL konkrétního souboru Sitemap – Zobrazí pouze adresy URL uvedené v konkrétním souboru Sitemap nebo v indexu souborů Sitemap odeslaném pomocí přehledu Soubory Sitemap nebo pomocí souboru robots.txt na webu.

Adresa URL se považuje za odeslanou pomocí souboru Sitemap i v případě, že byla zároveň objevena i jiným způsobem (například organickým procházením jiné stránky).

Stránka s podrobnostmi

Kliknutím na řádek na souhrnné stránce otevřete stránku s podrobnostmi o adresách URL se stejným problémem nebo stavem. Kliknutím na tlačítko Další informace v horní části stránky zobrazíte podrobnosti o vybraném problému.

Graf na této stránce ukazuje počet dotčených stránek v čase.

Tabulka příkladů ukazuje příklady stránek dotčených tímto problémem. Seznam nemusí obsahovat všechny adresy URL s daným problémem a je omezen na 1000 řádků. U každého řádku s příkladem jsou k dispozici tyto funkce:

 • Kliknutím na řádek zobrazíte další podrobnosti o dané adrese URL.
 • otevře adresu URL na nové kartě.
 • otevře kontrolu adresy URL pro danou adresu URL.
 • zkopíruje adresu URL

Až všechny výskyty chyby nebo upozornění opravíte, klikněte na Ověřit opravu. Dáte tak Googlu vědět, že jste problém vyřešili.

Je za problematickou označena adresa URL, kterou jste již opravili? Je možné, že jste ji opravili PO posledním procházení Googlem. Pokud tedy vidíte adresu URL s problémem, který jste již opravili, podívejte se, kdy byla projita. Zkontrolujte opravu a poté požádejte o opětovné indexování

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech v přehledech pokrytí či vylepšení můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet . Pomocí vygenerovaného odkazu bude moci kdokoliv získat přístup k aktuální stránce s podrobnostmi o problému a ke stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Export dat přehledu

Mnoho přehledů umožňuje exportovat data pomocí tlačítka Exportovat . Exportují se údaje z grafu i tabulky. Hodnoty, které se v přehledu zobrazují jako ~ nebo – (není k dispozici / není číslo), budou ve stažených datech uvedeny jako nula.

Odstraňování problémů

Tabulka je seřazena podle toho, které problémy považujeme za nejdůležitější. Prozkoumání konkrétního důvodu v tabulce chyb indexování:

 1. Klikněte na řádek v tabulce Proč stránky nejsou indexovány. Podle důvodu neindexování a cíle indexování posuďte, zda se jedná o problém, a podle hodnoty zdroj posuďte, zda se jedná o něco, co byste mohli opravit.
 2. Přečtěte si specifické informace o problému.
 3. Zkontrolujte příklad adresy URL s problémem:
  1. Kliknutím na ikonu prozkoumání vedle adresy URL v tabulce příkladů otevřete pro danou adresu URL nástroj Kontrola adresy URL.
  2. Podrobnosti o procházení a indexování adresy URL naleznete v sekcích Pokrytí > Procházení a Pokrytí > Indexování v přehledu Kontrola adresy URL.
  3. Pokud chcete otestovat živou verzi stránky, klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.

Vysvětlení a řešení běžných problémů s indexováním

Zde uvádíme několik nejčastějších problémů s indexováním, které v tomto přehledu můžete vidět:

Pokles celkového počtu indexovaných stránek bez odpovídajících chyb

Pokles celkového počtu indexovaných stránek bez odpovídajícího nárůstu počtu chyb může znamenat, že ke stávajícím stránkám blokujete přístup pomocí souboru robots.txt, metaznačky noindex nebo vyžadováním přihlášení. Hledejte náhlý nárůst počtu neindexovaných adres URL, který odpovídá poklesu počtu indexovaných stránek.

Více neindexovaných stránek než indexovaných stránek

Pokud vidíte více neindexovaných stránek než indexovaných stránek, podívejte se na důvod uvedený v přehledu. Běžné důvody velkých skupin neindexovaných stránek:

 • V souboru robots.txt máte pravidlo, které Googlu brání v procházení velkých částí vašeho webu. Pokud blokujete nesprávné stránky, odblokujte je.
 • Váš web obsahuje velké množství duplicitních stránek, pravděpodobně proto, že používá parametry k filtrování nebo řazení společné sady položek (například: typ=saty, barva=zelena nebo razeni=cena). Pokud tyto stránky zobrazují stejný obsah, pouze jinak seřazený nebo odfiltrovaný, pravděpodobně by neměly být indexovány.
Špičky výskytu chyb

Náhlé nárůsty počtu chyb mohou být způsobeny zanesením nové chyby při změně šablony nebo odesláním souboru Sitemap s adresami URL, jejichž procházení je blokováno souborem robots.txt, metaznačkou noindex nebo vyžadováním přihlášení.

Pokud zaznamenáte náhlý nárůst počtu chyb:

 1. Zkuste najít souvislost mezi celkovým počtem chyb indexování nebo celkovým počtem indexovaných stránek a minigrafem vedle konkrétní chyby na souhrnné stránce. Mohlo by vám to napovědět, který problém má na celkový počet chyb nebo celkový počet indexovaných stránek dopad.
 2. U chyb, které přispívají k náhlému nárůstu chyb, kliknutím otevřete stránky s podrobnostmi. V popisu konkrétního typu chyby si přečtěte, jak s ní nejlépe naložit.
 3. V případě potřeby problém kliknutím otevřete a zkontrolujte ukázkovou stránku, abyste zjistili, v čem je chyba.
 4. Opravte všechny výskyty chyby a kliknutím na Ověřit opravu na stránce s podrobnostmi požádejte o ověření. Další informace o ověření.
 5. O průběhu ověření vás budeme informovat. Za několik dnů můžete v přehledu také zkontrolovat, zda počet chyb poklesl.
Chyby serveru
Chyba serveru znamená, že se Googlebotu nepodařilo k adrese URL získat přístup, vypršel časový limit požadavku nebo byl web zaneprázdněn. V důsledku toho musel Googlebot od požadavku upustit.
Podívejte se na verdikt ohledně stavu hostitelského serveru pro váš web v přehledu Statistiky procházení, zda Google nehlásí problémy s dostupností webu, které byste mohli opravit.

Testování připojení serveru

Chybu serveru nahlášenou v přehledu Indexování stránek můžete zkusit reprodukovat pomocí nástroje Kontrola adresy URL. Chyby serveru mohou být přechodné. Živý test proto může být úspěšný i v případě, že procházení Googlem kvůli chybě serveru nezdařilo.

Oprava chyb připojení k serveru

 • Podívejte se na aktuální dostupnost hostitelského serveru v přehledu Statistiky procházení, abyste si ověřili, zda nedochází k trvalému nebo rozsáhlému problému s webem.
 • V případě žádostí o dynamické stránky omezte nadměrné načítání stránek.
  U webů, které zobrazují stejný obsah prostřednictvím několika adres URL, se zobrazování obsahu považuje za dynamické (např. www.example.com/boty.php?barva=cervena&velikost=7 zobrazuje stejný obsah jako www.example.com/boty.php?velikost=7&barva=cervena). Dynamickým stránkám může odezva trvat dlouho, což může vést k problémům s vypršením časového limitu. Nebo server může vracet stav přetížení a tím Googlebota žádat, aby web procházel pomaleji. Obecně doporučujeme, aby seznamy parametrů byly krátké a nebylo jich příliš mnoho.
 • Zkontrolujte, zda hostující server stránek není mimo provoz, přetížený nebo nesprávně nakonfigurovaný.
  Pokud problémy s připojením, vypršením časového limitu či odezvou přetrvávají, kontaktujte hostitele webových stránek a zkuste zlepšit schopnost stránek zvládat provoz.
 • Zkontrolujte, zda Google neúmyslně neblokujete.
  Google může být blokován z důvodu problémů na systémové úrovni, např. z důvodu problému s konfigurací DNS, nesprávně nakonfigurované brány firewall nebo systému ochrany před DoS či konfigurace systému správy obsahu. Ochranné systémy jsou důležitou součástí dobrého hostingu a často jsou nastaveny tak, aby automaticky blokovaly neobvykle vysoký počet požadavků na servery. Googlebot často odesílá více požadavků než lidský uživatel. Tím může tyto ochranné systémy aktivovat, a ty jej následně mohou zablokovat a zabránit mu v procházení webu. Pokud takovéto problémy chcete opravit, zjistěte, která část vaší webové infrastruktury Googlebota blokuje a blokování odstraňte. Je možné, že nastavení firewallu nemůžete sami měnit. V takovém případě budete muset tento problém projednat se svým poskytovatelem hostingu.
 • Do procházení a indexování webových stránek vyhledávačem zasahujte s rozvahou
  Někteří webmasteři Googlebotu záměrně zabraňují v procházení webu (například prostřednictvím firewallu, jak je popsáno výše). V takovém případě obvykle nemají v úmyslu zablokovat Googlebotu přístup úplně, ale pouze kontrolovat, jakým způsobem je stránka procházena a indexována. Pokud se vás to týká, zkontrolujte následující body:
Chyby 404

Obecně doporučujeme opravit chyby 404 pouze u adres URL, na které sami odkazujete nebo které uvádíte v souboru Sitemap. Pokud byla stránka přesunuta, měli byste vracet přesměrování 3XX na novou stránku. Další informace o vyhodnocení a opravě chyb 404

Chybějící stránky nebo weby

Pokud stránka v přehledu vůbec není, pravděpodobně to má některou z těchto příčin:

 • Google o stránce neví. Několik poznámek o objevitelnosti stránky:
  • Pokud se jedná o nový web, mějte na paměti, že nalezení a projití nových webů a stránek může Googlu nějakou dobu trvat.
  • Aby se Google o stránce dozvěděl, je třeba buď odeslat soubor Sitemap nebo žádost o procházení stránky, nebo Google někde na stránku musí najít odkaz.
  • Když už Google o adrese URL stránky ví, může nějakou dobu (až několik týdnů) trvat, než váš web nebo jeho část projde.
  • Indexování nikdy neproběhne okamžitě (ani v případě, že přímo odešlete žádost o procházení).
  • Google nezaručuje, že se do indexu Google dostanou všechny stránky.
 • Stránka je pro Google nedostupná (vyžaduje přihlášení nebo z jiného důvodu není k dispozici všem uživatelům internetu).
 • Stránka obsahuje značku noindex, kvůli níž ji Google nemůže indexovat.
 • Stránka byla z indexu z nějakého důvodu odstraněna.

Náprava:

Otestujte problém na stránce pomocí nástroje Kontrola adresy URL. Pokud stránka není uvedena v přehledu Indexování stránek, ale v přehledu nástroje Kontrola adresy URL je uvedena jako indexovaná, pravděpodobně byla indexována nedávno a v přehledu Indexování stránek se brzy objeví. Pokud je stránka v nástroji Kontrola adresy URL uvedena jako neindexovaná (což je to, co byste očekávali), otestujte živou stránku. Výsledky testů živých stránek by měly ukazovat, o jaký problém se jedná. Pomocí informací z testu a z dokumentace testu zjistíte, jak problém vyřešit.

Časté dotazy

Proč je moje stránka v indexu? Nechci, abyste ji indexovali.

Pokud na stránku nepřidáte direktivu noindex (nebo ji dočasně nezablokujete), může Google indexovat každou adresu URL, kterou najde. Stránky přitom Google může najít mnoha různými způsoby, například pomocí odkazů na vaši stránku z jiného webu.

 • Pokud stránku z výsledků Vyhledávání Google chcete zablokovat, můžete pro ni buď požadovat nějaké přihlášení, nebo na ni přidat direktivu noindex. Blokování stránky pomocí pravidla v souboru robots.txt nedoporučujeme. Ve skutečnosti tím Googlu zabráníte v zobrazení značky noindex.
 • Pokud z výsledků Vyhledávání Google chcete odstranit stránku, která již byla nalezena, budete muset postupovat podle těchto pokynů.

Proč můj web v poslední době nebyl indexován znovu?

Google stránky indexuje opakovaně na základě řady kritérií, včetně toho, jak často se podle jeho dojmu stránka mění. Pokud se váš web nemění často, můžeme jej indexovat v delších intervalech. Pokud se vaše stránky nezměnily, je to v pořádku. Pokud se stránka od posledního procházení výrazně změnila, můžete Google požádat o opětovné projití. Připomínáme ale, že Google vaše stránky prochází znovu automaticky. O opětovné procházení proto požádejte pouze v případě, že došlo k významné změně a Google si jí delší dobu (týden nebo déle) nevšiml.

Můžete mou stránku/web projít znovu?

Požádejte Google o opětovné projití.

Proč tolik mých stránek není indexováno?

Podívejte se na důvody popsané v přehledu Indexování stránek. Nejčastější důvody neindexování velkého počtu adres URL na webu:

 • V souboru robots.txt máte pravidlo, které Googlu brání v procházení velkých částí vašeho webu. Tyto stránky by měly být v přehledu Indexování stránek označeny jako blokované souborem robots.txt. Vyhledejte v souboru robots.txt pravidlo blokování a odstraňte ho.
 • Váš web obsahuje velké množství duplicitních stránek, obvykle proto, že používá parametry k filtrování nebo řazení společné sady položek (například: typ=saty, barva=zelena nebo razeni=cena). Tyto stránky budou v přehledu Indexování stránek označeny jako duplicitní nebo alternativní. Google neindexuje duplicitní kopie stránky.
 • Adresa URL přesměrovává na jinou adresu URL. Přesměrované adresy URL se neindexují, indexuje se pouze cíl přesměrování.

Google nemá přístup k mému souboru Sitemap

Zkontrolujte, zda soubor Sitemap není blokován souborem robots.txt a je platný a zda jste v souboru robots.txt nebo při odesílání pomocí přehledu souborů Sitemap použili správnou adresu URL. Otestujte adresu URL souboru Sitemap pomocí veřejně dostupného nástroje na testování souborů Sitemap.

Proč Google stále prochází stránku, která byla odstraněna?

Pro případ, že by se jednalo o dočasnou chybu, prochází Google nějakou dobu všechny známé adresy URL i poté, co vracejí chyby 4XX. Adresu URL neprocházíme jen v případě, že vrací direktivu noindex.

Abychom vám nezobrazovali věčně rostoucí seznam chyb 404, jsou v přehledu Indexování stránek uvedeny jen adresy URL, které vrátily chybu 404 během uplynulého měsíce.

Stránku vidím, tak proč ji Google nevidí?

Pomocí nástroje Kontrola adresy URL otestujte, zda Googlebot publikovanou stránku vidí. Pokud ji nevidí, mělo by být uvedeno proč. Pokud ji vidí, chyba přístupu byla pravděpodobně od posledního procházení opravena. Spusťte procházení publikované verze pomocí nástroje Kontrola adresy URL a požádejte o indexování.

Nástroj Kontrola adresy URL neukazuje žádné problémy, ale v přehledu Indexování stránek je uvedena chyba. Proč?

Je možné, že jste chybu od posledního procházení adresy URL Googlem opravili. Podívejte se na datum procházení adresy URL (mělo by být uvedeno buď na stránce s podrobnostmi o adrese URL v přehledu Indexování stránek, nebo v zobrazení indexované verze v nástroji Kontrola adresy URL). Ověřte si, zda jste od posledního procházení stránky neprovedli nějaké opravy.

Při kontrole aktuální adresy URL se také netestují všechny problémy, které se testují v přehledu Indexování stránek. V živém testu se zejména netestuje, zda se nejedná o duplicitní nebo kanonickou stránku.

Jak zjistím stav indexování konkrétní adresy URL?

Pokud chcete zjistit stav indexování konkrétní adresy URL, použijte nástroj Kontrola adresy URL. V přehledu Indexování stránek nelze vyhledávat ani filtrovat podle adres URL.

Důvody indexování

V přehledu indexování stránek mohou být uvedeny následující důvody neindexování nebo problematického indexování:


Neindexováno

Tyto stránky nebyly indexovány, což ale nutně nemusí být způsobeno chybou. Přečtěte si konkrétní popis a posuďte, zda se jedná o chybu, kterou byste měli vyřešit.

Chyba serveru (5xx)

Server na žádost o stránku vrátil chybu 5xx. Viz Oprava chyb serveru.

Chyba přesměrování

Google zaznamenal jednu z následujících chyb přesměrování:

 • příliš dlouhý řetězec přesměrování,
 • smyčka přesměrování,
 • přesměrování, které nakonec překročilo maximální délku adresy URL,
 • chybná nebo prázdná adresa URL v řetězci přesměrování.

Pokud přesměrování chcete získat více podrobností, použijte nástroj pro ladění webu, například Lighthouse.

Adresa URL je blokována souborem robots.txt

Tato stránka byla blokována souborem robots.txt vašeho webu. Můžete si to ověřit pomocí nástroje na testování souborů robots.txt. Upozorňujeme, že toto blokování nezaručuje, že stránka nebude indexována jinými prostředky. Pokud Google najde další informace o stránce, aniž by ji načetl, může ji přesto indexovat. Dochází k tomu však jen velmi ojediněle. Pokud chcete zajistit, aby Google stránku neindexoval, blokování ze souboru robots.txt odstraňte a použijte direktivu noindex.

Adresa URL je označena „noindex“

Když se Google pokusil stránku indexovat, narazil na direktivu noindex, a proto ji neindexoval. Jestliže stránku nechcete indexovat, postupovali jste správně. Pokud stránku chcete indexovat, měli byste direktivu noindex odstranit.

Postup řešení problému:

 1. Klikněte na ikonu kontroly vedle adresy URL v tabulce.
 2. V sekci Pokrytí> Indexování> Indexování povoleno? by v přehledu mělo být uvedeno, že indexování brání značka noindex. Můžete ve zdroji stránky nebo v záhlaví odpovědí vyhledat výraz „noindex“.
 3. Zkontrolujte, zda je značka noindex v živé verzi stále přítomná:
  1. Klikněte na Otestovat publikovanou adresu URL.
  2. V části Dostupnost > Indexování > Je povoleno indexování? se podívejte, zda se na stránce nadále nachází direktiva noindex. Pokud se již direktiva noindex na stránce nenachází, můžete kliknout na Požádat o indexování a tím Google požádat o opětovné indexování stránky. Jestliže je direktiva noindex stále přítomná, musíte ji za účelem indexování stránky odstranit.
 4. Pokud chcete stránku indexovat, příslušnou značku nebo záhlaví protokolu HTTP odstraňte.

Falešná chyba 404

Stránka vrací obsah, který je podle nás pravděpodobně falešnou odpovědí 404. To znamená, že vrací uživatelsky přívětivou zprávu „Nenalezeno“, ale nikoliv kód odpovědi HTTP 404. U stránek, které skutečně nebyly nalezeny, doporučujeme vracet kód odpovědi 404. Případně doporučujeme přidat na stránku další informace, ze kterých poznáme, že se nejedná o falešnou chybu 404. Pokud chcete zjistit, jak Google stránku vidí, spusťte test živé adresy URL a kliknutím na Zobrazit testovanou stránku si zobrazte snímek obrazovky se stránkou tak, jak ji vykresluje Google. Jak opravit falešnou chybu 404

Blokováno kvůli neoprávněnému požadavku (401)

Přístup Googlebota na stránku byl zablokován žádostí o autorizaci (odpověď 401). Pokud chcete, aby Googlebot stránku mohl indexovat, buď pro ni odstraňte požadavky na autorizaci, nebo Googlebotu povolte přístup ke stránkám na základě ověření jeho identity. Tuto chybu můžete ověřit návštěvou stránky v anonymním režimu.

Nenalezeno (404)

Server na žádost o tuto stránku vrátil chybu 404. Google tuto adresu URL objevil bez explicitní žádosti o procházení a bez souboru Sitemap. Google tuto adresu URL mohl objevit jako odkaz z jiné stránky nebo se může jednat o adresu, která dříve existovala, ale byla smazána. Googlebot se tuto adresu URL pravděpodobně nějakou dobu bude snažit procházet. Ačkoliv Googlebotu nelze nijak sdělit, že má adresu URL trvale zapomenout, bude se ji pravděpodobně pokoušet procházet čím dál méně často. Pokud byla stránka odstraněna bez náhrady, nemusí odpovědi 404 nutně znamenat problém. Jestliže stránka byla přesunuta, přesměrujte pomocí kódu 301 na nové umístění. Viz Oprava chyb 404.

Blokováno kvůli zákazu přístupu (403)

Kód HTTP 403 znamená, že user-agent poskytl identifikační údaje, ale nebyl mu udělen přístup. Vzhledem k tomu, že Googlebot identifikační údaje nikdy neposkytuje, server tuto chybu vrací nesprávně. Stránka nebude indexována.

Pokud chcete, aby Googlebot tuto stránku indexoval, měli byste buď přijmout uživatele, kteří nejsou přihlášeni, nebo explicitně povolit požadavky Googlebota bez ověření (měli byste však ověřit jeho identitu).

Odeslaná adresa URL je blokována kvůli jinému problému 4xx

Na serveru došlo k chybě 4xx, která nespadá pod žádný jiný zde popsaný typ problému. Zkuste stránku ladit pomocí nástroje Kontrola adresy URL.

Blokováno nástrojem na odstraňování stránek

Stránka je v současné době blokována žádostí o odstranění adresy URL, buď od někoho, kdo tuto službu spravuje v Search Console, nebo prostřednictvím schválené žádosti návštěvníka webu.

Pokud chcete zjistit, kdo žádost o odstranění adresy URL odeslal, použijte nástroj pro odstraňování adres URL. Žádosti o odstranění zůstávají platné jen přibližně 90 dní od data odstranění. Po této době se Googlebot může vrátit a stránku indexovat, i když neodešlete další žádost o indexování. Pokud stránku indexovat nechcete, použijte direktivu noindex, vyžadujte pro stránku ověření nebo stránku odstraňte.

Procházeno – momentálně neindexováno

Google stránku prošel, ale neindexoval ji. V budoucnu může být indexována, ale nemusí. Adresu URL není potřeba k procházení odesílat znovu.

Objeveno – momentálně neindexováno

Google stránku našel, ale dosud ji neprošel. Obvykle k tomu dochází, pokud Google adresu URL chtěl procházet, ale kvůli riziku přetížení serveru nakonec procházení odložil. Z tohoto důvodu je datum posledního procházení v přehledu prázdné.

Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky

Tato stránka je označena jako alternativní verze jiné stránky (tj. verze AMP kanonické stránky pro počítače, mobilní verze kanonické stránky pro počítače nebo verze pro počítače kanonické stránky pro mobily). Tato stránka správně odkazuje na kanonickou stránku, která je indexována. Nemusíte tedy nic dělat. Alternativy stránek v jiných jazycích služba Search Console nerozpoznává.

Duplicitní stránka bez kanonické verze vybrané uživatelem

Tato stránka je duplikátem jiné stránky, ale není u ní uvedena preferovaná kanonická stránka. Jako kanonickou vybral Google příslušnou druhou stránku a tuto stránku tedy ve Vyhledávání zobrazovat nebude. Pokud chcete zjistit, kterou adresu URL považuje Google za kanonickou, můžete tuto adresu URL prozkoumat.

Nejedná se o chybu. Vše funguje správně, protože Google duplicitní stránky nezobrazuje. Pokud však Google podle vás jako kanonickou vybral nesprávnou adresu URL, můžete tuto stránku explicitně označit jako kanonickou. Pokud se domníváte, že tato stránka není duplikátem kanonické stránky vybrané Googlem, zajistěte, aby se obsah těchto dvou stránek výrazně lišil.

Duplicitní stránka, Google vybral jinou kanonickou stránku než uživatel

Tato stránka je označena jako kanonická pro sadu stránek, ale Google se domnívá, že by lepší kanonickou stránkou byla jiná adresa URL. Google místo této stránky indexoval stránku, kterou považuje za kanonickou.

 1. Kanonickou adresu URL vybranou Googlem zobrazíte tak, že tuto adresu URL prozkoumáte v sekci Indexování stránek > Kanonická adresa URL vybraná Googlem.
 2. Kanonickou verzi, kterou jste sami vybrali, najdete v sekci Indexování stránek > Kanonická adresa URL uvedená uživatelem.
 3. V prohlížeči se podívejte na aktuální stránku, kanonickou stránku uvedenou uživatelem a kanonickou verzi vybranou Googlem.
 4. Tato chyba znamená, že se Google domnívá, že testovaná stránka není duplikátem kanonické stránky uvedené uživatelem. Google se domnívá, že testovaná stránka je duplicitní verzí kanonické stránky vybrané Googlem.
  • Pokud je kanonickou stránkou vybranou Googlem testovaná stránka, Google se domnívá, že se testovaná stránka nepodobá žádné jiné stránce.
  • Pokud kanonická stránka uvedená uživatelem není podobná aktuální stránce, Google ji jako kanonickou nikdy nevybere. Duplicitní stránka se kanonické stránce musí podobat. (Vyplývá to už ze samotného významu slova „duplicitní“.)

Stránka s přesměrováním

Toto je nekanonická adresa URL, která přesměrovává na jinou stránku. Tato adresa URL proto nebude indexována. Cílová adresa URL přesměrování se může, ale nemusí indexovat, podle toho, co si Google o dané cílové adrese URL myslí.

Kanonická adresa URL s přesměrováním může být indexována.

Pokud tuto adresu URL zobrazíte v přehledu Kontrola adresy URL, indexované informace se vztahují k testované adrese URL (bez ohledu na případná přesměrování). Pokud chcete zobrazit stav indexování kanonické adresy URL přidružené k této adrese URL (k adrese URL, která je v indexu Google), v sekci Indexování stránek > Indexování přehledu klikněte na tlačítko PROZKOUMAT.

Při kontrole (prozkoumání) živé adresy URL jsou následována přesměrování a testuje se cílová adresa URL. To, že bylo následováno přesměrování, však není nikde uvedeno.


Upozornění

Upozornění jsou uvedena v tabulce Vylepšení dojmu ze stránek na souhrnné stránce přehledu indexování stránek. Tyto problémy nezabránily indexování stránky, ale snižují schopnost Googlu porozumět vašim stránkám a indexovat je.

Indexováno, ačkoli je přístup blokován souborem robots.txt

Stránka byla indexována, ačkoliv je blokována souborem robots.txt. Google soubor robots.txt vždy respektuje, ale pokud na stránku odkazuje někdo jiný, může být přesto indexována. Google blokovanou stránku nebude požadovat a procházet, ale na základě informací ze stránky, která na ni odkazuje, ji přesto může indexovat. Vzhledem k pravidlu v souboru robots.txt se pro danou stránku budou na stránce s výsledky Vyhledávání Google pravděpodobně zobrazovat jen velmi omezené úryvky.

Další kroky:

Stránka byla indexována bez obsahu

Tato stránka je v indexu Google zahrnuta, ale Google z nějakého důvodu nemohl přečíst její obsah. Může to být způsobeno tím, že je stránka před Googlem maskována nebo že je ve formátu, který Google indexovat nedokáže. V tomto případě se nejedná o blokování pomocí souboru robots.txt. Zkontrolujte stránku. Podrobnosti najdete v sekci Pokrytí.


Indexované

Počet indexovaných adres URL je uveden v grafu na souhrnné stránce. Pokud chcete zobrazit ukázkový seznam adres URL a další informace o nich, klikněte pod grafem na Zobrazit data o indexovaných stránkách.

Stránka je indexována

Stránka byla úspěšně indexována. Mohou se u ní však vyskytovat jiné problémy, například problémy se strukturovanými daty. Případné další problémy budou popsány v příslušné sekci v přehledu Kontrola adresy URL.

 

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
7555104289645876086
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true