ความผิดปกติของข้อมูลใน Search Console

เกิดอะไรขึ้นกับกราฟของฉัน

ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อาจมีเหตุการณ์ใน Search Console ที่ส่งผลต่อข้อมูลในรายงาน ตัวอย่างเช่น หากเราเปลี่ยนวิธีการรวมข้อมูลหรือเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึก คุณอาจเห็นการลดลงหรือเพิ่มขึ้นในแผนภูมิ หน้านี้บันทึกปัญหาที่ทราบในช่วง 3-16 เดือนที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อข้อมูล

หมายเหตุสำหรับทั้งผลิตภัณฑ์

ไม่มีประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

รายงานประสิทธิภาพ (ผลการค้นหาของ Search/Discover/Google News)

2024

15-27 พฤษภาคม (ผลการค้นหาของ Search)

ข้อผิดพลาดในการบันทึกส่งผลต่อการรายงานของ Search Console เกี่ยวกับตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2024 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2024 ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นว่าการคลิกและการแสดงผลสำหรับประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาของตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เมื่อดูรายงานประสิทธิภาพ และการเหลื่อมกันของจำนวนการแสดงผลในรายงานผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการบันทึกเท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของการคลิกหรือการแสดงผลจริง

28 มีนาคม - 2 เมษายน (ผลการค้นหาของ Search)

ข้อผิดพลาดในการบันทึกทำให้ Search Console รายงานเกี่ยวกับหน้า AMP และ Web Stories ใน Google รูปภาพไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2024 จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2024 ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นว่าการคลิกและการแสดงผลของหน้า AMP และ Web Stories ลดลงในช่วงเวลานี้เมื่อดูรายงานประสิทธิภาพของ Search Console ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการบันทึกเท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของการคลิกหรือการแสดงผลจริง

26 มีนาคม

ข้อผิดพลาดในการบันทึกทำให้ Search Console รายงานเกี่ยวกับ Web Stories ใน Google รูปภาพไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2023 จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2024 คุณจึงอาจเห็นว่าการคลิกและการแสดงผลของ Web Stories ลดลงในช่วงเวลานี้เมื่อดูรายงานประสิทธิภาพของ Search Console ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว คุณจึงอาจเริ่มสังเกตเห็นว่าการคลิกและการแสดงผลเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อมูลใน Search Console กลับคืนมา ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของการคลิกหรือการแสดงผลจริง เป็นเพียงปัญหาในการบันทึกข้อมูลเท่านั้น

4 มีนาคมเป็นต้นไป (ผลการค้นหาของ Search)

Google Search เปลี่ยนวิธีแสดงผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียของกิจกรรมในผลการค้นหาของ Search แล้ว คุณจึงอาจเห็นว่าการคลิกและการแสดงผลสำหรับเมตริกที่รายงานเกี่ยวกับลักษณะที่ปรากฏในการค้นหากิจกรรมลดลงในรายงานประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงการเข้าชมที่ลดลงจริง แต่เป็นเพียงวิธีที่เราจัดหมวดหมู่การเข้าชมใน Search Console เท่านั้น

9 มกราคม (ผลการค้นหาของ Search)

Search Console ได้เปลี่ยนวิธีประเมินและนับการแสดงผลและการคลิกสำหรับหน้าประกาศรับสมัครงานและหน้ารายละเอียด ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นว่าหน้าข้อมูลงานของคุณมีการคลิกและการแสดงผลเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้แสดงถึงการเติบโตจริง แต่เกิดขึ้นจากการที่ Search Console รายงานจำนวนการแสดงผลและการคลิกสำหรับการดูข้อมูลงานรูปแบบต่างๆ ใน Search ได้แม่นยำยิ่งขึ้น

2023

30 พฤศจิกายน

ขณะนี้ Google Search จะแสดงหน้าต่างๆ ในโหมดวิดีโอซึ่งมีวิดีโอเป็นเนื้อหาหลักของหน้าเท่านั้น คุณคาดการณ์ได้ว่าจะพบว่าหน้าที่มีวิดีโอที่จัดทำดัชนีมีจำนวนลดลง ซึ่งการลดลงนี้จะปรากฏในจำนวนการแสดงผลวิดีโอในรายงานประสิทธิภาพ รายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอ และรายงานผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับวิดีโอใน Search Console อ่านเพิ่มเติมในบล็อกโพสต์ของเรา

13 กันยายน

Google Search จะไม่แสดงผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับ "วิธีการ" ในอุปกรณ์เดสก์ท็อปอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจะเห็นจำนวนการแสดงผลที่รายงานสำหรับ "วิธีการ" ลดลง อ่านเพิ่มเติมในบล็อกโพสต์

28 สิงหาคม

ข้อผิดพลาดในการบันทึกทำให้ Search Console ไม่รายงานเกี่ยวกับ Web Stories ใน Google รูปภาพตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2023 จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2024 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของการคลิกหรือการแสดงผลจริง เป็นเพียงปัญหาในการบันทึกข้อมูลเท่านั้น

8 สิงหาคม

Google Search จะแสดงประเภทผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับ HowTo และคำถามที่พบบ่อยน้อยลง ผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับคําถามที่พบบ่อยจะแสดงในเพียงไม่กี่เว็บไซต์เท่านั้น ผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับ HowTo จะแสดงบนอุปกรณ์เดสก์ท็อปเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ คุณจึงจะเห็นจำนวนการแสดงผลที่รายงานสำหรับประเภทเหล่านี้ลดลง  อ่านเพิ่มเติมในบล็อกโพสต์ 

4-17 พฤษภาคม

ข้อบกพร่องใน Google Search ทำให้การเข้าชมจากวิดีโอลดลงตั้งแต่วันที่ 4-17 พฤษภาคม แต่ได้รับการแก้ไขแล้วนับจากนั้น

13 เมษายน

ตอนนี้ Google จะแสดงภาพปกวิดีโอข้างผลการค้นหาของ Google Search เฉพาะเมื่อวิดีโอเป็นเนื้อหาหลักของหน้านั้นๆ คุณอาจเห็นว่าเมตริกที่รายงานลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาสำหรับวิดีโอมีการเปลี่ยนแปลงในรายงานประสิทธิภาพ รายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอ และรายงานผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับวิดีโอ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในบล็อกโพสต์

5 เมษายนเป็นต้นไป

Google Search เริ่มแสดงผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับคำถามที่พบบ่อยน้อยลงใน Search ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นว่าเมตริกที่รายงานลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาสำหรับคำถามที่พบบ่อยลดลงในรายงานประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นโดยเจตนา โปรดทราบว่า Google ไม่รับประกันว่า Structured Data ของคุณจะแสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียในผลการค้นหาของ Search 

รายงานสถิติการ Crawl

ไม่มีประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

รายงานการจัดทำดัชนีหน้าเว็บ

ไม่มีประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

รายงานการจัดทำดัชนีวิดีโอ

ไม่มีประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพ AMP

ไม่มีประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

รายงานผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย

2024

4 มิถุนายน

การเหลื่อมกันของจำนวนการแสดงผลในรายงานริชมีเดียของส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย

คุณจะเห็นจำนวนการแสดงผลเพิ่มขึ้นในรายงานริชมีเดียของส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย เนื่องจาก Search Console จะนับทั้งการแสดงผลรูปภาพและเว็บสำหรับรายงานริชมีเดียของส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขายตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในการรายงานเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อจำนวนการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นจริง

15-27 พฤษภาคม (ตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์)

ข้อผิดพลาดในการบันทึกส่งผลต่อการรายงานของ Search Console เกี่ยวกับตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2024 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2024 ด้วยเหตุนี้ คุณจึงอาจเห็นว่าการคลิกและการแสดงผลสำหรับประเภทลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาของตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เมื่อดูรายงานประสิทธิภาพ และการเหลื่อมกันของจำนวนการแสดงผลในรายงานผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียสำหรับตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการบันทึกเท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของการคลิกหรือการแสดงผลจริง

Core Web Vitals

ไม่มีประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

รายงานประสบการณ์การใช้งานหน้าเว็บ

ไม่มีประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก