Move a site with URL changes

2. Chuẩn bị ánh xạ URL

Điều quan trọng là ánh xạ các URL của trang web cũ của bạn đến URL cho trang web mới. Phần này mô tả một số phương pháp chung bạn có thể thực hiện để đánh giá chính xác các URL trên hai trang web và hỗ trợ việc ánh xạ. Các chi tiết chính xác về cách bạn tạo ánh xạ sẽ khác nhau tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng của trang web hiện tại và chi tiết quá trình di chuyển trang web.

Xác định URL hiện tại của bạn

Trong quá trình di chuyển trang web đơn giản nhất, bạn có thể không cần phải tạo danh sách các URL hiện tại của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chuyển hướng phía máy chủ dùng ký tự đại diện nếu bạn chỉ thay đổi máy chủ lưu trữ của trang web (ví dụ chuyển từ example.com sang example.net).

Trong quá trình di chuyển trang web phức tạp hơn, bạn sẽ cần phải tạo danh sách các URL cũ và ánh xạ chúng đến các đích đến mới tương ứng. Cách bạn lấy danh sách URL cũ sẽ tùy thuộc vào cấu hình của trang web hiện tại, nhưng sau đây là một số mẹo hữu ích:

 • Bắt đầu với các URL quan trọng của bạn. Để tìm thấy chúng:
  • Hãy tìm trong sơ đồ trang web vì có thể các URL quan trọng của bạn đã được gửi đến Search Console theo cách đó.
  • Kiểm tra nhật ký máy chủ hoặc phần mềm phân tích để tìm các URL nhận được nhiều lưu lượng truy cập nhất
  • Kiểm tra các Liên kết đến các tính năng trang web của bạn trong Search Console để tìm các trang có liên kết nội bộ cũng như liên kết ngoài.
 • Sử dụng hệ thống quản lý nội dung của bạn, hệ thống này thường có thể cung cấp một cách dễ dàng để lấy danh sách tất cả các URL có lưu trữ nội dung.
 • Kiểm tra nhật ký máy chủ để tìm các URL được truy cập ít nhất một lần gần đây. Chọn một khoảng thời gian phù hợp với trang web của bạn, có xét đến sự thay đổi về lưu lượng truy cập theo mùa.
 • Bao gồm hình ảnh và video—Đảm bảo rằng bạn bao gồm các URL của nội dung được nhúng trong kế hoạch di chuyển trang web: video, hình ảnh, JavaScript và tệp CSS. Các URL này cần được di chuyển theo cùng cách như tất cả các nội dung khác trên trang web của bạn.

Tạo ánh xạ từ URL cũ sang URL mới

Khi bạn đã có được danh sách các URL cũ, hãy quyết định từng URL nên chuyển hướng đến địa chỉ nào. Cách bạn lưu trữ ánh xạ này tùy thuộc vào máy chủ và quá trình di chuyển trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu hoặc định cấu hình một số quy tắc ghi đè URL trên hệ thống của bạn đối với một số mô hình chuyển hướng phổ biến.

Cập nhật tất cả các chi tiết URL

Khi đã xác định ánh xạ URL, bạn sẽ muốn thực hiện ba điều để chuẩn bị ánh xạ URL cuối cùng cho việc di chuyển trang web.

 1. Cập nhật chú thích trong mục HTML hoặc sơ đồ trang web cho từng trang:
  1. Mỗi URL đích nên có thẻ LIÊN KẾT rel="canonical" tự tham chiếu.  
  2. Nếu trang web mà bạn di chuyển có các trang nhiều ngôn ngữ hoặc nhiều quốc gia được chú thích thông qua chú thích rel-alternate-hreflang, đảm bảo cập nhật chú thích để sử dụng URL mới.
  3. Nếu trang web mà bạn di chuyển có phiên bản cho thiết bị di động, hãy đảm bảo cập nhật chú thích rel-alternate-media. Tìm hiểu thêm trong nguyên tắc về trang web cho điện thoại thông minh của chúng tôi.
 2. Cập nhật liên kết nội bộ
  Thay đổi liên kết nội bộ trên trang web mới từ URL cũ sang URL mới. Bạn có thể sử dụng ánh xạ được tạo trước đó để giúp tìm và cập nhật các liên kết khi cần.
   
 3. Tạo và lưu sơ đồ trang web và danh sách liên kết
  Lưu danh sách sau đây cho việc di chuyển cuối cùng của bạn:
  1. Tệp sơ đồ trang web chứa các URL mới trong ánh xạ
  2. Tệp sơ đồ trang web chứa các URL cũ trong ánh xạ
  3. Danh sách các trang web liên kết đến nội dung hiện tại của bạn

  Tìm hiểu thêm về sơ đồ trang web:

Chuẩn bị cho chuyển hướng 301

Khi bạn đã có ánh xạ và trang web mới của bạn đã sẵn sàng, bước tiếp theo là thiết lập chuyển hướng HTTP 301 trên máy chủ của bạn từ các URL cũ sang URL mới như bạn chỉ ra trong ánh xạ.

Xin nhớ những điều sau:

 • Sử dụng chuyển hướng HTTP 301. Mặc dù Googlebot hỗ trợ một số loại chuyển hướng, chúng tôi khuyên bạn sử dụng chuyển hướng HTTP 301 nếu có thể.
 • Tránh chuyển hướng theo chuỗi. Mặc dù Googlebot và các trình duyệt có thể theo một "chuỗi" nhiều chuyển hướng (ví dụ như Trang 1 > Trang 2 > Trang 3), chúng tôi khuyên bạn nên chuyển hướng đến đích cuối cùng. Nếu điều này là không thể, hãy duy trì số chuyển hướng thấp trong chuỗi, lý tưởng là từ 3 đến 5. Chuyển hướng theo chuỗi làm tăng thời gian chờ cho người dùng và không phải tất cả trình duyệt đều hỗ trợ chuỗi chuyển hướng dài.
 • Kiểm chuyển hướng. Bạn có thể sử dụng Tìm nạp như Google để kiểm tra các URL riêng lẻ hoặc công cụ dòng lệnh hay tệp lệnh để kiểm tra số lượng lớn URL.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?