Công cụ kiểm tra URL

Giới thiệu về Công cụ kiểm tra URL

Công cụ kiểm tra URL cung cấp thông tin về phiên bản được lập chỉ mục của một trang cụ thể trên Google. Thông tin bao gồm lỗi AMP, lỗi dữ liệu có cấu trúc và các vấn đề lập chỉ mục.

Chức năng chung:

 

Mở Công cụ kiểm tra URL

 

Công cụ kiểm tra URL – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Xem trạng thái lập chỉ mục hiện tại của một URL

Xem thông tin chi tiết trong Chỉ mục Google về một URL trên sản phẩm của bạn.

Cách chạy Công cụ kiểm tra URL để xem trạng thái lập chỉ mục hiện tại của URL:

 1. Mở Công cụ kiểm tra URL.
 2. Nhập URL đầy đủ để kiểm tra. Hãy lưu ý một vài điểm sau đây:
  • URL phải nằm trong sản phẩm hiện tại. Google không thể kiểm tra các URL nằm ngoài sản phẩm hiện tại. Nếu sở hữu sản phẩm khác, bạn phải chuyển sang sản phẩm đó để kiểm tra URL.
  • URL AMP và không phải AMP: Bạn có thể kiểm tra cả URL AMP và không phải AMP. Công cụ này cung cấp thông tin về cả phiên bản AMP và không phải AMP tương ứng của trang.
  • Các phiên bản trang thay thế: Nếu trang có các phiên bản thay thế/trùng lặp, thì báo cáo cũng cung cấp thông tin về phiên bản chuẩn nếu phiên bản chuẩn này nằm trên một sản phẩm mà bạn sở hữu.
 3. Đọc cách hiểu kết quả.
 4. Chạy quy trình kiểm tra khả năng lập chỉ mục trên URL đang hoạt động nếu muốn
 5. Yêu cầu lập chỉ mục URL nếu muốn.

Có giới hạn về số lần kiểm tra mà bạn có thể yêu cầu hàng ngày đối với từng sản phẩm mà bạn sở hữu.

Hiểu kết quả: URL đã lập chỉ mục

Lưu ý quan trọng:
 • Quy trình này không kiểm tra trang đang hoạt động. Công cụ này mô tả phiên bản được lập chỉ mục gần đây nhất của trang thay vì phiên bản đang hoạt động trên web. Google sử dụng thông tin hiển thị trong công cụ để đánh giá kết quả Tìm kiếm. Trang của bạn có thể đã thay đổi hoặc ngừng hoạt động kể từ lần cuối Google nhìn thấy trang đó. Để kiểm tra phiên bản hiện tại của trang theo cách Google nhìn thấy trang, hãy chọn nút Kiểm tra phiên bản hoạt động trên trang.
 • "URL nằm trên Google" không thực sự có nghĩa là trang của bạn xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm. Để trang thực sự xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm, trang và dữ liệu có cấu trúc của trang đều phải tuân theo các nguyên tắc về chất lượng và tính bảo mật. Công cụ kiểm tra URL không xem xét các thao tác thủ công, các lượt xóa nội dung, hay URL bị chặn tạm thời. Để xem liệu URL của bạn có xuất hiện hay không, hãy tìm kiếm URL của bạn trên Google. Nếu URL của bạn không xuất hiện nhưng công cụ này cho biết URL đã được lập chỉ mục thì dưới đây là cách tìm hiểu lý do.
 • Ngày trong "Lần thu thập dữ liệu gần đây nhất" của phần Phạm vi lập chỉ mục cho biết ngày truy xuất thông tin hiển thị ở đây (nếu trang được thu thập dữ liệu thành công).

 

 1. Hãy đọc trạng thái về sự hiện diện ở đầu trang báo cáo để xem liệu URL có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google hay không: trạng thái URL nằm trên Google có nghĩa là URL có khả năng nhưng không chắc chắn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Trạng thái URL không nằm trên Google có nghĩa là URL sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 2. Hãy mở rộng phần Trạng thái lập chỉ mục để xem thêm chi tiết:
  1. Khám phá: Cách Google tìm thấy URL.
  2. Thu thập dữ liệu: Liệu Google có thể thu thập dữ liệu trang hay không, thời gian thu thập dữ liệu hoặc các trở ngại mà Google gặp phải khi thu thập dữ liệu URL đó. Nếu trạng thái không phải là URL nằm trên Google thì bạn thường sẽ thấy cả lý do cho trạng thái này ở đây.
  3. Lập chỉ mục: URL chính tắc cho trang này do Google chọn và do chính trang này chỉ định.
 3. Tính năng nâng cao: Nếu bạn có dữ liệu có cấu trúc và nếu trang này là trang AMP hoặc có trang AMP liên kết, thì bạn sẽ thấy thông tin chi tiết trong phần Tính năng nâng cao.
 4. Để xem thông tin về yêu cầu (bao gồm yêu cầu HTTP và phản hồi) và HTML được trả về, hãy nhấp vào Xem trang đã thu thập dữ liệu. Nếu đường liên kết bị vô hiệu hóa, thì đó là do có vấn đề khi tìm nạp trang; hãy di chuột qua từng nút tương ứng với các đường liên kết đã bị vô hiệu hóa đó để xem lý do.

 

Kết quả kiểm tra bao gồm các phần có thể mở rộng sau:

Sự hiện diện trên Google (thẻ kết quả đánh giá trang)

Thẻ này cho biết liệu URL có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google hay không. Có thể có các giá trị sau:

URL nằm trên Google

 • Ý nghĩa: URL đã được lập chỉ mục, có thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm và Google không tìm thấy vấn đề với tính năng nâng cao nào trên trang (dữ liệu có cấu trúc, trang AMP được liên kết, v.v.). "URL nằm trên Google" không thực sự có nghĩa là trang của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Để trang thực sự xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, trang và dữ liệu có cấu trúc của trang đều phải tuân theo các nguyên tắc về chất lượng và tính bảo mật. Công cụ kiểm tra URL không xem xét các thao tác thủ công, các lượt xóa nội dung hay URL bị chặn tạm thời. Để xem liệu URL của bạn có xuất hiện hay không, hãy tìm kiếm URL của bạn trên Google. Nếu URL của bạn không xuất hiện nhưng công cụ này cho biết trang đã được lập chỉ mục thì dưới đây là cách tìm hiểu lý do.
 • Việc cần làm tiếp theo: Thường bạn không phải làm gì, mặc dù bạn có thể khám phá những gì Google biết về trang của bạn bằng cách chuyển đến các chi tiết của mục trạng thái lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao.
Nếu một URL tạm thời bị chặn bằng công cụ Xóa URL, thì Công cụ kiểm tra URL sẽ báo cáo URL là "URL nằm trên Google", với trạng thái lập chỉ mục là "Đã thu thập dữ liệu". Điều này không có nghĩa là URL của bạn có xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Để xem liệu URL của bạn có bị chặn hay không, hãy truy cập công cụ Xóa URL hoặc tìm kiếm URL đó trên Google.

URL nằm trên Google, nhưng có một số vấn đề

 • Ý nghĩa: URL đã được lập chỉ mục và có thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm, nhưng có một số vấn đề có thể ngăn URL đó xuất hiện cùng với các tính năng nâng cao bạn đã áp dụng cho trang. Điều này có thể cho thấy có vấn đề với trang AMP được liên kết, hoặc dữ liệu có cấu trúc cho kết quả nhiều định dạng (chẳng hạn như công thức hoặc tin tuyển dụng) trên trang không đúng định dạng.

 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc các cảnh báo hoặc thông tin lỗi trong báo cáo và cố gắng khắc phục các vấn đề được mô tả.

URL không nằm trên Google: Lỗi lập chỉ mục

URL không nằm trên Google

 • Ý nghĩa: URL này sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google, nhưng chúng tôi nghĩ đó là chủ đích của bạn. Một số lý do phổ biến bao gồm: trang này được bảo vệ bằng mật khẩu, được bảo vệ bằng tệp robots.txt, hoặc bị lệnh noindex chặn.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin chi tiết trong phần Trạng thái lập chỉ mục để tìm hiểu thêm về lý do. Một vài lý do có thể là:
  • Nếu giá trị "Trang chuẩn do người dùng khai báo" và "Trang chuẩn do Google chọn" khác nhau, điều này có nghĩa là URL này thuộc tập hợp các trang tương tự nhau và Google đã chọn lập chỉ mục một phiên bản khác của trang. Trong trường hợp này bạn có thể không cần làm gì, mặc dù bạn có thể cân nhắc việc xóa thẻ chuẩn rõ ràng của mình hoặc xem xét lý do bạn cần chỉ định trang khác làm trang chuẩn.
  • Nếu có lệnh chặn noindex hoặc robots.txt mà bạn không mong muốn (xem phần chi tiết trạng thái lập chỉ mục bên dưới), bạn phải xóa lệnh chặn đó để cho phép Google truy cập trang web của bạn.
  • Để biết các lý do khác liên quan đến trạng thái lập chỉ mục, hãy đọc danh sách các giá trị và hướng dẫn khắc phục có thể có.

Google không xác định được URL: Nếu trạng thái lập chỉ mục "Google không xác định được URL" xuất hiện, điều đó có nghĩa là Google chưa lập chỉ mục URL. Nguyên nhân có thể là vì Google chưa phát hiện thấy trang, hoặc đã phát hiện trang ở dạng trang thay thế được đánh dấu hợp lệ nhưng không thể thu thập dữ liệu trang. Để khắc phục vấn đề này, hãy chạy quy trình kiểm tra URL đang hoạt động, khắc phục mọi vấn đề bạn tìm thấy và gửi trang để lập chỉ mục. (Gợi ý: nếu đây là một trang thay thế được đánh dấu hợp lệ nhưng không thể thu thập dữ liệu thì khi kiểm tra trang chuẩn, bạn sẽ thấy trang thay thế đó được liệt kê kèm theo lỗi thu thập dữ liệu.)

URL là phiên bản thay thế

 • Ý nghĩa: URL này thuộc tập hợp các phiên bản thay thế của cùng một trang. Điều này có thể có nghĩa là URL bạn đã gửi là URL dành cho máy tính của một trang web ưu tiên lập chỉ mục cho thiết bị di động, hoặc cũng có thể là bạn đã gửi URL của một trang AMP có phiên bản trang chuẩn không phải AMP. Giá trị Tác nhân thu thập dữ liệu trong báo cáo cho biết loại trình thu thập thông tin này (thiết bị di động hay máy tính) coi URL này là một phiên bản thay thế. Bạn có thể thấy URL được lập chỉ mục trong giá trị Trang chuẩn do Google chọn thuộc phần Trạng thái lập chỉ mục.
 • Việc cần làm: Nhìn chung bạn không cần làm gì. Tuy vậy, bạn có thể kiểm tra trang chuẩn do Google chọn để đảm bảo đó đúng là trang dự kiến.
Trạng thái lập chỉ mục

Phần này mô tả trạng thái lập chỉ mục của URL và chi tiết của quá trình lập chỉ mục URL này. Thông tin sau có thể được cung cấp, tùy thuộc vào trạng thái lập chỉ mục:

Khám phá

Trạng thái lập chỉ mục
Mô tả chi tiết hơn về nhãn Sự hiện diện trên Google, giải thích lý do URL đó có nằm hoặc không nằm trên Google. Giá trị này có thể là thành công, cảnh báo, lỗi hoặc bị loại trừ. Xem danh sách các giá trị và hướng dẫn khắc phục có thể có. Xem phần Google không xác định được URL.
Sơ đồ trang web
Bất kỳ sơ đồ trang web đã biết nào trỏ đến URL này. Lưu ý: Thông tin này chỉ bao gồm các sơ đồ trang web đã gửi bằng báo cáo Sơ đồ trang web hoặc các sơ đồ có trong tệp robots.txt cho trang web này. Các sơ đồ trang web mà Google tìm thấy bằng các phương tiện khác sẽ không được liệt kê. Đối với các trang web mới hoặc lớn hơn, bạn nên cung cấp sơ đồ trang web để giúp Google biết cần thu thập dữ liệu những trang nào. Bạn có thể nhấp vào đây để xem các vấn đề đã biết.
Trang giới thiệu
Trang mà Google có thể đã sử dụng để phát hiện URL này. Trang giới thiệu có thể liên kết trực tiếp đến URL này hoặc có thể là trang gốc của một trang liên kết đến URL này. Nếu không có giá trị này thì điều đó không có nghĩa là không tồn tại trang giới thiệu nào mà chỉ là Công cụ kiểm tra URL có thể không tìm được thông tin về nguồn giới thiệu vào thời điểm này. Nếu bạn thấy "Có thể xác định URL từ các nguồn khác hiện không được báo cáo", điều đó có nghĩa là Google đã tìm thấy URL này thông qua một số phương tiện khác ngoài sơ đồ trang web hoặc trang giới thiệu, nhưng công cụ hiện không có thông tin về nguồn giới thiệu.
Lần thu thập dữ liệu gần đây nhất
Lần gần đây nhất trang này được Google thu thập dữ liệu, theo giờ địa phương của bạn. Tất cả thông tin hiển thị trong công cụ này đều đến từ phiên bản ở lần thu thập dữ liệu gần đây nhất này.
Được phép thu thập dữ liệu?
Cho biết liệu trang web của bạn cho phép Google thu thập dữ liệu (truy cập) trang hay chặn thu thập dữ liệu bằng quy tắc robots.txt. Nếu không có ý định chặn Google, bạn nên xóa lệnh chặn trong robots.txt. Xin lưu ý rằng điều này không giống như việc cho phép lập chỉ mục, được chỉ định qua giá trị "Cho phép lập chỉ mục?".
Tìm nạp trang
Google có thực sự tìm nạp được trang từ máy chủ của bạn hay không. Nếu không cho phép thu thập dữ liệu, trường này sẽ luôn hiển thị lỗi. Nếu trang cho phép thu thập dữ liệu, việc tìm nạp trang có thể vẫn không thành công vì nhiều lý do khác nhau. Xem phần giải thích về lỗi tìm nạp. Mục "Được phép thu thập dữ liệu?" cho biết liệu bạn có muốn Google truy cập vào trang hay không; còn mục "Lần tìm nạp trang" cho biết liệu Google có thực sự truy cập được vào trang hay không (nếu bạn cho phép).
Được phép lập chỉ mục?
Trang của bạn có từ chối việc lập chỉ mục một cách rõ ràng hay không. Nếu trang không cho phép lập chỉ mục, sẽ có phần giải thích lý do và trang sẽ không xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. LƯU Ý QUAN TRỌNG Nếu trang của bạn bị robots.txt chặn (xem phần "Được phép thu thập dữ liệu"), thì trạng thái "Được phép lập chỉ mục" sẽ luôn là "Có" vì Google không thể nhìn thấy và tuân theo lệnh ngăn lập chỉ mục. Trong trường hợp đó, trang của bạn có thể xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm.
Trang chuẩn do người dùng khai báo
URL chính tắc do bạn khai báo, nếu trang đó có khai báo rõ ràng về URL này. Bạn có thể khai báo URL chính tắc theo nhiều cách: thẻ <link rel="canonical">, tiêu đề HTTP, sơ đồ trang web hoặc một vài phương pháp khác. Nếu trang của bạn thuộc một nhóm các trang tương tự hoặc trùng lặp với nhau, bạn nên khai báo URL chính tắc một cách rõ ràng. Chúng tôi không đảm bảo rằng Google sẽ chọn URL này, nhưng chúng tôi sẽ xem xét thông tin khai báo này. Đối với các trang AMP, đây phải là phiên bản không phải AMP (trừ khi đó là AMP độc lập).
Trang chuẩn do Google chọn

Trang Google đã chọn làm URL chính tắc khi tìm thấy các trang tương tự hoặc trùng lặp trên trang web của bạn. Google có thể chọn URL chính tắc do người dùng khai báo, nhưng đôi khi Google có thể chọn một URL khác mà chúng tôi cho là phiên bản chuẩn phù hợp hơn. Nếu trang không có phiên bản thay thế, thì trang chuẩn do Google chọn sẽ là URL được kiểm tra. Nếu bạn tìm thấy trang không mong muốn ở đây, hãy cân nhắc việc khai báo phiên bản chuẩn một cách rõ ràng.

URL chính tắc không phải lúc nào cũng hiển thị trong kết quả tìm kiếm: ví dụ: nếu trang có phiên bản chuẩn dành cho máy tính và phiên bản dành cho thiết bị di động, thì Google có thể sẽ hiển thị URL phù hợp cho thiết bị bạn đang dùng.

Xin lưu ý rằng giá trị này có thể trễ hơn một vài giờ so với giá trị trong chỉ mục của chúng tôi.

Nếu trang không phải là URL chính tắc, bạn có thể kiểm tra URL chính tắc do Google chọn bằng cách chọn Kiểm tra (nhưng chỉ khi URL nằm trong sản phẩm mà bạn quản lý).

Các tính năng nâng cao (AMP, Việc làm, v.v.)

Phần này mô tả bất kỳ tính năng nâng cao nào cho Tìm kiếm mà Google phát hiện được trên URL của bạn vào lần cuối chúng tôi lập chỉ mục URL đó. Nếu chúng tôi không thể lập chỉ mục URL hoặc không phát hiện thấy tính năng nâng cao nào thì phần này sẽ trống.

Công cụ này chưa hiển thị tất cả các tính năng nâng cao có thể có. Dưới đây là các tính năng nâng cao mà công cụ này hỗ trợ:

Khả năng sử dụng trên thiết bị di động

Tìm hiểu xem trang của bạn có dễ sử dụng trên thiết bị di động hay không. Google sẽ chỉ kiểm tra khả năng sử dụng trên thiết bị di động đối với một số trang.

Có thể có các giá trị sau:

 • Trang không thân thiện với thiết bị di động: Trang sẽ không hoạt động tốt trên thiết bị di động do một số vấn đề. Xem phần mô tả về các lỗi có thể xảy ra.
 • Trang này thân thiện với thiết bị di động: Có thể trang sẽ hoạt động tốt trên thiết bị di động. Chi tiết khác.
 • Không có dữ liệu nào: Vì lý do nào đó, chúng tôi không thể truy xuất trang hoặc kiểm tra xem trang có thân thiện với thiết bị di động hay không. Vui lòng chờ một lát và thử lại.

Bạn có thể nhấp vào hàng kết quả để biết thêm chi tiết về khả năng sử dụng trên thiết bị di động của URL này.

AMP

Nếu trang có phiên bản AMP được liên kết, bạn có thể xem thông tin về phiên bản đó bằng cách chọn hàng trong báo cáo. Hãy sử dụng thông tin này để giúp tìm và khắc phục vấn đề lập chỉ mục liên quan đến AMP và các vấn đề khác.

Thông tin chi tiết hiển thị ở đây áp dụng cho phiên bản AMP được trang hiện tại tham chiếu chứ không áp dụng cho trang hiện tại.

Ngoài các lỗi AMP thông thường, bạn có thể thấy các lỗi AMP riêng trên Google.

Để xem các trang khác trên trang web của bạn đang chịu sự ảnh hưởng của một vấn đề cụ thể, hãy chọn hàng mô tả vấn đề, sau đó chọn Mở báo cáo.

Một trang URL được kiểm tra bằng Công cụ kiểm tra URL dưới dạng trang AMP có thể có các trạng thái sau:

 • Trang AMP này hợp lệ/Web Story này hợp lệ: Trang AMP này hợp lệ và đã được lập chỉ mục.
 • Trang AMP này không hợp lệ/Web Story này không hợp lệ: Trang AMP này có một lỗi khiến Google không thể lập chỉ mục trang.
 • Trang AMP này chưa được lập chỉ mục/Web Story này chưa được lập chỉ mục (phiên bản đã lập chỉ mục) hoặc Không thể lập chỉ mục trang AMP này/Không thể lập chỉ mục Web Story này (kiểm tra phiên bản hoạt động): Google bị chặn lập chỉ mục trang, thường là do quy tắc robots.txt hoặc lệnh noindex.
 • Trang AMP này hợp lệ nhưng có một số cảnh báo/Web Story này hợp lệ nhưng có một số cảnh báo: Google có thể lập chỉ mục trang AMP này, nhưng có một số vấn đề có thể ngăn trang hiển thị kèm theo toàn bộ tính năng, hoặc trang sử dụng các thẻ hoặc thuộc tính đã ngừng hoạt động và có thể trở nên không hợp lệ trong tương lai.
 • Không phải trang AMP: Trang mà hệ thống kiểm tra không phải là trang AMP.

Các loại kết quả nhiều định dạng khác nhau

Bạn có thể xem thông tin về bất kỳ loại kết quả nhiều định dạng nào (dữ liệu có cấu trúc) mà chúng tôi tìm thấy trên trang. Thông tin này bao gồm số lượng các mục hợp lệ tìm thấy trên URL, mô tả về từng mục và thông tin chi tiết về bất kỳ cảnh báo hoặc lỗi nào mà chúng tôi tìm thấy. Hiện chúng tôi hỗ trợ các loại kết quả nhiều định dạng sau đây: 

Kết quả nhiều định dạng của tôi không hiển thị ở đây! Công cụ này chưa hỗ trợ một số loại kết quả nhiều định dạng. Các loại kết quả chưa được hỗ trợ có thể hiện diện và hợp lệ trên trang và có thể xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm nhưng sẽ không xuất hiện trong công cụ.

Kiểm tra URL đang hoạt động

Bạn có thể kiểm tra một URL đang hoạt động trong sản phẩm của mình để xem Google có thể lập chỉ mục URL đó không. Thao tác này sẽ chạy quy trình kiểm tra trên trang đang hoạt động để tìm thông tin tương tự với URL đã lập chỉ mục. Quy trình này rất hữu ích khi bạn muốn kiểm tra các thay đổi trên trang so với phiên bản đã lập chỉ mục của trang.

Để kiểm tra URL đang hoạt động nhằm tìm các lỗi lập chỉ mục có thể có, hãy làm như sau:

 1. Kiểm tra URL đã lập chỉ mụcLưu ý: sẽ không có vấn đề gì nếu Google chưa lập chỉ mục trang hoặc lập chỉ mục không thành công (nhưng trang phải có thể truy cập được trên Internet và không yêu cầu thông tin đăng nhập nào).
 2. Nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động trên trang kết quả chỉ mục.
 3. Đọc phần hiểu kết quả kiểm tra URL đang hoạt động để hiểu thông tin bạn nhìn thấy.
 4. Bạn có thể chuyển đổi giữa kết quả kiểm tra URL đang hoạt động và URL đã lập chỉ mục bằng cách chọn Chỉ mục của Google hoặc Kiểm tra URL đang hoạt động trên trang.
 5. Để chạy lại quy trình kiểm tra URL đang hoạt động, hãy chọn nút Tải lại (tải lại) trên trang.
 6. Để xem chi tiết về trang, bao gồm cả ảnh chụp màn hình và tiêu đề phản hồi HTTP, chọn Xem trang đã thu thập dữ liệu.

Có giới hạn về số lần kiểm tra URL đang hoạt động mà bạn có thể thực hiện mỗi ngày trên một sản phẩm.

Hiểu kết quả: Kiểm tra URL đang hoạt động

Lưu ý quan trọng:
 • Đây là quy trình kiểm tra URL đang hoạt động. Công cụ này tìm nạp và kiểm tra URL trong thời gian thực. Thông tin hiển thị trong quy trình kiểm tra URL đang hoạt động có thể khác với URL đã lập chỉ mục vì các lý do mô tả bên dưới.
 • Quy trình kiểm tra URL đang hoạt động không kiểm tra sự hiện diện của URL trong bất kỳ sơ đồ trang web hay trang giới thiệu nào.
 • Trạng thái Có thể lập chỉ mục trong URL đang hoạt động có thể khác với Trạng thái lập chỉ mục trên URL đã lập chỉ mục vì những lý do sau:
  • Bạn đã thay đổi hoặc sửa một lỗi nào đó trong URL đang hoạt động, chẳng hạn như xóa (hoặc thêm) thẻ noindex hoặc quy tắc chặn robots.txt và Google chưa lập chỉ mục các thay đổi này. Hãy kiểm tra sự khác biệt giữa kết quả kiểm tra URL đã lập chỉ mục và URL đang hoạt động, hoặc kiểm tra lịch sử phiên bản trang trên trang web của bạn để tìm sự khác biệt giữa phiên bản đã lập chỉ mục và phiên bản đang hoạt động.
  • Quy trình kiểm tra URL đang hoạt động không hỗ trợ một số các trạng thái lập chỉ mục trong báo cáo về phiên bản đã lập chỉ mục. Một số trạng thái trong báo cáo về phiên bản đã lập chỉ mục sẽ không được kiểm tra hoặc không thích hợp trong quy trình kiểm tra URL đang hoạt động. Các trạng thái này sẽ được báo cáo theo cách khác nhau trong quy trình kiểm tra URL đang hoạt động. Hãy xem phần chi tiết trong phần Khả năng lập chỉ mục để tìm hiểu các trạng thái không được hỗ trợ.

Có phải kết quả hợp lệ nghĩa là Google sẽ lập chỉ mục trang của tôi phải không?

Rất tiếc là không. Quy trình kiểm tra này chỉ xác nhận rằng Googlebot có thể truy cập trang của bạn để lập chỉ mục. Bất kể kết quả kiểm tra phiên bản đang hoạt động là hợp lệ hay cảnh báo, trang của bạn vẫn phải đáp ứng các điều kiện khác để được lập chỉ mục. Ví dụ:

 • Trang không được có bất kỳ thao tác thủ công hay vấn đề pháp lý nào.
 • Trang không được trùng lặp với một trang đã lập chỉ mục khác; trang phải là duy nhất hoặc được chọn làm phiên bản chuẩn trong tập hợp các trang tương tự.
 • Trang phải có chất lượng tốt để được lập chỉ mục.

 

Kết quả kiểm tra bao gồm các phần có thể mở rộng sau:

Khả năng hiển thị trên Google?
Thẻ trên cùng mô tả kết quả đánh giá chung về việc liệu Google có thể lập chỉ mục URL đang hoạt động này hay không. Kết quả khẳng định không đảm bảo rằng URL đó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Để URL thực sự xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm, trang và dữ liệu có cấu trúc trên trang đều phải tuân theo các nguyên tắc về chất lượng và tính bảo mật. Công cụ kiểm tra URL không xem xét thao tác thủ công, hành động xóa nội dung hay URL bị chặn tạm thời.

Có thể có các giá trị sau:

Google có thể lập chỉ mục URL này

 • Ý nghĩa: URL không bị chặn và Google không phát hiện thấy lỗi nào có thể ngăn Google lập chỉ mục toàn bộ URL. Nếu Google lập chỉ mục URL, URL này có thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm, miễn là URL tuân thủ các nguyên tắc về chất lượng cũng như tính bảo mật và không có vấn đề liên quan đến thao tác thủ công, hành động xóa nội dung hay URL bị chặn tạm thời.
 • Việc cần làm tiếp theo: Nếu trang khác với phiên bản đã lập chỉ mục, bạn có thể yêu cầu lập chỉ mục bằng cách chọn nút trên trang. Ngoài ra, bạn có thể gửi sơ đồ trang web hoặc chờ Google thu thập dữ liệu sơ đồ trang web một cách tự nhiên.

Google có thể lập chỉ mục URL này, nhưng URL có một số vấn đề

 • Ý nghĩa: Google có thể lập chỉ mục URL này, nhưng có một số vấn đề có thể ngăn URL đó xuất hiện cùng với các tính năng nâng cao mà bạn đã cố triển khai. Điều này có thể cho thấy có vấn đề với trang AMP được liên kết, hoặc dữ liệu có cấu trúc cho kết quả nhiều định dạng (chẳng hạn như công thức hoặc tin tuyển dụng) trên trang không đúng định dạng.

 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc các cảnh báo hoặc thông tin lỗi trong báo cáo và cố gắng khắc phục các vấn đề được mô tả.

Google không thể lập chỉ mục URL này

 • Ý nghĩa: URL này không thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm do một vấn đề nghiêm trọng.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin chi tiết trong phần Khả năng lập chỉ mục để tìm hiểu thêm về lý do.

URL là phiên bản thay thế

 • Ý nghĩa: URL không được coi là phiên bản chuẩn của trang này nên Google không lập chỉ mục URL, nhưng đây không phải là lỗi.
 • Việc cần làm tiếp theo: Có thể bạn không cần làm gì. Google đã chọn URL chính tắc nên lập chỉ mục cho trang này. Thông tin hiện tại trong chỉ mục sẽ hiển thị URL chính tắc trong mục Phạm vi lập chỉ mục > Trang chuẩn do Google chọn.
Khả năng lập chỉ mục

Phần này của báo cáo mô tả liệu Google có thể lập chỉ mục trang hay không. Tuy nhiên, kết quả khẳng định không đảm bảo rằng trang sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Để trang thực sự xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, trang và dữ liệu có cấu trúc trên trang còn phải tuân theo các nguyên tắc về chất lượng và tính bảo mật. Công cụ kiểm tra URL không xem xét thao tác thủ công, hành động xóa nội dung hay URL bị chặn tạm thời.

Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm khác nhau, hãy xem phần mô tả sản phẩm trong phiên bản đã lập chỉ mục.

 

Sự khác biệt giữa kết quả kiểm tra phiên bản đã lập chỉ mục và phiên bản đang hoạt động

Báo cáo về phiên bản đang hoạt động không hỗ trợ tất cả các giá trị trong báo cáo về phiên bản đã lập chỉ mục. Sau đây là danh sách các trạng thái không được hỗ trợ kèm theo phần giải thích.

Trạng thái trong báo cáo về URL đã lập chỉ mục Tại sao không hiển thị trong kết quả kiểm tra về phiên bản đang hoạt động
Đã gửi URL .... Bất kỳ trạng thái nào bắt đầu bằng "Đã gửi URL" đều không thể hiển thị trong kết quả kiểm tra URL đang hoạt động. Các trạng thái này chỉ hiển thị khi người dùng gửi trang bằng sơ đồ trang web, và không có thông tin về sơ đồ trang web trong kết quả kiểm tra URL đang hoạt động.
 • Đã gửi và lập chỉ mục
 • Đã lập chỉ mục, chưa được gửi trong sơ đồ trang web
Trạng thái tương đương "Google có thể lập chỉ mục URL" sẽ hiển thị.
Đã lập chỉ mục mặc dù bị tệp robots.txt chặn Cụm từ "Đã lập chỉ mục" không hiển thị trong quy trình kiểm tra URL đang hoạt động. Nếu bị chặn, lỗi tương ứng "Bị robots.txt chặn" sẽ hiển thị.
Đã tìm thấy, hiện chưa được lập chỉ mục Không hiển thị trong kết quả kiểm tra URL đang hoạt động.
Đã thu thập dữ liệu, chưa được lập chỉ mục Không hiển thị trong kết quả kiểm tra URL đang hoạt động.

Trạng thái "Trang trùng lặp":

 • Trang thay thế có thẻ chuẩn thích hợp
 • URL được lập chỉ mục dưới dạng phiên bản thay thế
 • Trang trùng lặp không có thẻ chuẩn
 • Google chọn trang chuẩn khác với người dùng
 • URL đã gửi không được chọn là chuẩn
Không có thông tin về trang chuẩn do Google chọn hay thông tin về trang trùng lặp trong kết quả kiểm tra URL đang hoạt động. Nếu người dùng khai báo một trang chuẩn thì sẽ có thông tin về trang đó.

Xem trang đã kết xuất

Bạn có thể xem ảnh chụp màn hình của trang được hiển thị với Googlebot. Ảnh chụp này sẽ giúp bạn xác nhận rằng tất cả các yếu tố của trang đều hiện diện và hiển thị đúng như dự định. Nếu bạn thấy một số điểm khác biệt thì điều đó có thể do các tài nguyên bị chặn đối với Googlebot.

Bạn chỉ có thể xem ảnh chụp màn hình của URL đang hoạt động chứ không phải URL đã lập chỉ mục. Trang phải có thể truy cập được để tạo ảnh chụp màn hình. Nếu trang của bạn bị tường lửa chặn, bạn có thể hiển thị trang cho Công cụ kiểm tra URL thông qua đường hầm.

Để xem trang đã kết xuất:

 1. Kiểm tra trang chủ của trang web.
 2. Nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động trên trang kết quả lập chỉ mục.
 3. Nhấp vào Xem trang đã kiểm tra trên thẻ kết quả để mở bảng thông tin bổ sung. Nếu tùy chọn này không có sẵn thì nguyên nhân thường là vì Google không thể truy cập trang để kiểm tra phiên bản đang hoạt động.
 4. Di chuyển đến thẻ Ảnh chụp màn hình.

Yêu cầu lập chỉ mục (lại)

Bạn có thể yêu cầu Google thu thập dữ liệu URL đã kiểm tra. Quy trình lập chỉ mục có thể mất một hoặc hai tuần và bạn có thể kiểm tra tiến trình bằng công cụ này.

Để yêu cầu lập chỉ mục một URL:

 1. Kiểm tra URL của trang.
 2. Hãy nhấp vào Yêu cầu lập chỉ mục trên trang kết quả kiểm tra cho URL. Nếu quy trình kiểm tra nhanh nhằm tìm lỗi lập chỉ mục hiện có trên trang cho thấy trang hợp lệ, thì trang này sẽ được đưa vào hàng đợi lập chỉ mục. Nếu kết quả kiểm tra URL đang hoạt động cho thấy trang không thể lập chỉ mục, thì bạn sẽ không thể yêu cầu lập chỉ mục.

Để yêu cầu lập chỉ mục nhiều trang mới hoặc cập nhật, bạn nên gửi sơ đồ trang web, trong đó các trang cập nhật được đánh dấu bằng thuộc tính <lastmod>.

 

Vấn đề đã biết
 • Trong một số trường hợp, chúng tôi không báo cáo sơ đồ trang web cho một trang đã gửi trong sơ đồ trang web. Chúng tôi đang nỗ lực để khắc phục vấn đề này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?