Công cụ kiểm tra URL

Giới thiệu về quy trình và báo cáo Kiểm tra URL

Công cụ kiểm tra URL cung cấp thông tin về phiên bản được lập chỉ mục của một trang cụ thể trên Google, đồng thời cho phép bạn kiểm tra xem một URL có thể lập chỉ mục được hay không. Thông tin bao gồm cả thông tin chi tiết về dữ liệu có cấu trúc, video, trang AMP được liên kết và khả năng lập chỉ mục/hoạt động lập chỉ mục.

Có hai cách để truy cập Công cụ kiểm tra URL:
 • Nhập URL đủ điều kiện cần kiểm tra vào thanh tìm kiếm kiểm tra ở đầu màn hình Search Console bất kỳ URL đó phải nằm trong tài sản đang được mở.
 • Nhấp vào đường liên kết Kiểm tra bên cạnh URL của một trang trong hầu hết các báo cáo. Đôi khi, bạn cần di chuột lên URL để thấy được tuỳ chọn này.

Mở Công cụ kiểm tra URL.

 

Công cụ kiểm tra URL – Chương trình đào tạo về Search Console của Google

Các thao tác phổ biến

 • Xem trạng thái của một URL trong chỉ mục của Google: Truy xuất thông tin về phiên bản trang đã được Google lập chỉ mục. Xem lý do khiến Google có thể hoặc không thể lập chỉ mục trang của bạn.
 • Kiểm tra một URL đang hoạt động: Kiểm tra xem Google có thể lập chỉ mục một trang trên trang web của bạn hay không.
 • Yêu cầu lập chỉ mục một URL: Yêu cầu Google thu thập dữ liệu trên một URL.
 • Xem phiên bản trang được kết xuất: Xem ảnh chụp màn hình thể hiện cách Googlebot nhìn thấy trang.
 • Xem tài nguyên được tải, đầu ra JavaScript và thông tin khác: Để xem danh sách tài nguyên, mã trang và thông tin khác, hãy nhấp vào Xem trang đã thu thập dữ liệu > Thông tin khác (kết quả được lập chỉ mục) hoặc Xem trang đã kiểm tra > Thông tin khác (kiểm tra phiên bản hoạt động).
 • Khắc phục vấn đề thiếu trang: Có thể có nhiều nguyên nhân khiến một trang không được lập chỉ mục. Công cụ kiểm tra URL có thể giúp khắc phục một số nguyên nhân như vậy.
 • Tìm hiểu trang chính tắc: Kiểm tra phiên bản trang được lập chỉ mục và xem trường Lập chỉ mục trang > URL chính tắc do Google chọn. Bạn chỉ có thể xác định phiên bản chính tắc trong dữ liệu đã lập chỉ mục; quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không thể dự đoán liệu phiên bản được kiểm tra có được coi là chính tắc hay không.

Những vấn đề không được kiểm tra

Công cụ kiểm tra này không kiểm tra những vấn đề sau đây (cần thiết để có thể xuất hiện trên Google):


Xem trạng thái của một URL trong Chỉ mục của Google

Bạn có thể yêu cầu thông tin chi tiết trong Chỉ mục của Google về một URL trên tài sản của mình, chẳng hạn như khả năng được lập chỉ mục, mọi kết quả nhiều định dạng hoặc video tìm thấy, v.v.

Cách xem thông tin về một URL trong Chỉ mục của Google:

 1. Mở Công cụ kiểm tra URL.
 2. Nhập URL đầy đủ để kiểm tra. Hãy lưu ý một vài điểm sau đây:
  • URL phải nằm trong tài sản hiện tại. Để kiểm tra một URL trong một tài sản mà bạn không sở hữu, hãy sử dụng quy trình kiểm tra thích hợp dành cho người không phải chủ sở hữu, chẳng hạn như Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng hoặc Công cụ kiểm tra AMP.
  • URL trang AMP và URL không phải trang AMP: Bạn có thể kiểm tra cả URL trang AMP và URL không phải trang AMP. Công cụ này cung cấp thông tin về cả phiên bản AMP và phiên bản không phải AMP tương ứng của trang.
  • Trạng thái chính tắc/thay thế: Nếu trang có các phiên bản thay thế/trùng lặp thì công cụ này cũng đưa ra thông tin về phiên bản chính tắc nếu phiên bản chính tắc này nằm trong một tài sản mà bạn sở hữu.
 3. Đọc phần Diễn giải kết quả.
 4. Nếu bạn đã khắc phục các vấn đề kể từ khi dữ liệu được thu nạp, hãy kiểm tra URL đang hoạt động để xem liệu Google có cho rằng những vấn đề này đã được khắc phục hay không. Xin lưu ý rằng không phải vấn đề nào cũng có thể được kiểm tra.
 5. Yêu cầu lập chỉ mục URL nếu muốn.

Công cụ này có áp dụng giới hạn về số yêu cầu kiểm tra mỗi ngày đối với mỗi tài sản bạn sở hữu.

Giới thiệu về trạng thái lập chỉ mục URL

Điểm chính

 • Đây không phải là quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Kết quả được đưa ra dựa trên phiên bản được lập chỉ mục gần đây nhất của trang chứ không phải phiên bản đang hoạt động trên web. Google sử dụng thông tin của chỉ mục trong kết quả tìm kiếm. Có thể trang của bạn đã thay đổi hoặc ngừng hoạt động kể từ lần gần nhất Google nhìn thấy trang đó. Để kiểm tra cách Google nhìn thấy phiên bản hiện tại của trang, hãy chọn nút Kiểm tra phiên bản hoạt động trên trang.
 • Trạng thái "URL nằm trên Google" không thực sự đảm bảo rằng trang của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm. Báo cáo này không kiểm tra một số điều kiện cho việc xuất hiện trên Google. Để kiểm tra rõ ràng xem liệu URL của bạn có đang xuất hiện hay không, hãy tìm kiếm URL trang trên Google.
 • Nếu URL đó chuyển hướng đến một URL khác, thì kết quả này là của URL được kiểm tra trong chỉ mục, chứ không phải là của URL được chuyển hướng đến trong chỉ mục. Để xem kết quả lập chỉ mục cho trang chính tắc của một trang được chuyển hướng đến, hãy nhấp vào nút KIỂM TRA trong phần Lập chỉ mục trang > Lập chỉ mục.

Diễn giải kết quả

 1. Đọc trạng thái tổng thể của trang ở phần đầu trong giao diện của công cụ để biết liệu URL có đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm hay không: Trạng thái URL nằm trên Google có nghĩa là URL đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm nhưng không chắc chắn đang xuất hiện tại đó. Trạng thái URL không nằm trên Google có nghĩa là URL không thể xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm.
 2. Mở rộng phần Lập chỉ mục trang để xem thêm thông tin chi tiết:
  • Khám phá: Cách Google tìm thấy URL đó.
  • Thu thập dữ liệu: Liệu Google có thể thu thập dữ liệu của trang này hay không, thời điểm thu thập dữ liệu hoặc mọi trở ngại mà Google gặp phải khi thu thập dữ liệu trên URL đó. Nếu trạng thái là URL không nằm trên Google, thường thì bạn sẽ thấy lý do cho trạng thái đó ở đây.
  • Lập chỉ mục: URL chính tắc mà Google chọn cho trang này.
 3. Tính năng nâng cao: Nếu bạn có dữ liệu có cấu trúc và nếu trang này là trang AMP hoặc có liên kết với một trang AMP, thì bạn sẽ thấy thông tin chi tiết trong phần Tính năng nâng cao.
 4. Để xem thông tin về yêu cầu (bao gồm yêu cầu và phản hồi HTTP) cũng như mã HTML được trả về, hãy nhấp vào Xem trang đã thu thập dữ liệu. Nếu đường liên kết bị vô hiệu hoá, thì đó là do có vấn đề khi tìm nạp trang; hãy di chuột qua từng nút tương ứng với các đường liên kết đã bị vô hiệu hoá đó để xem lý do.

 

Trạng thái lập chỉ mục bao gồm những thông tin sau đây:

Trạng thái tổng thể của trang
Trạng thái tổng thể của trang xuất hiện trong một thẻ ở đầu trang

Phần trên cùng của báo cáo đưa ra đánh giá tóm tắt về việc liệu URL có đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm hay không (kèm theo một số lưu ý). Những giá trị sau đây có thể xuất hiện:

URL nằm trên Google

 • Ý nghĩa: URL đã được lập chỉ mục, có thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm và Google không tìm thấy vấn đề với mọi tính năng nâng cao trên trang (dữ liệu có cấu trúc, trang AMP được liên kết, v.v.).
  • Lưu ý quan trọng: Trạng thái "URL nằm trên Google" không đảm bảo rằng trang của bạn đang xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm. Công cụ kiểm tra URL không xem xét một số yêu cầu cần thiết để trang được xuất hiện trên Google.
  • Để kiểm tra rõ ràng xem URL của bạn có đang nằm trên Google hay không, hãy tìm kiếm URL đó trên Google.
 • Việc nên làm tiếp theo: Thường thì bạn không cần làm gì thêm, nhưng bạn có thể tìm hiểu xem Google đã nắm được những thông tin gì về trang của bạn bằng cách chuyển đến phần nội dung chi tiết của các phần phạm vi lập chỉ mục hoặc tính năng nâng cao.

URL nằm trên Google, nhưng có một số vấn đề

 • Ý nghĩa: Tương tự như URL nằm trên Google, nhưng có một số vấn đề có thể khiến URL đó không thể xuất hiện cùng với tất cả tính năng nâng cao mà bạn đã áp dụng cho trang. Đây là dấu hiệu cho thấy trang AMP được liên kết hoặc dữ liệu có cấu trúc của kết quả nhiều định dạng (chẳng hạn như công thức nấu ăn hoặc tin tuyển dụng) trên trang có vấn đề. Hãy đọc phần "Lưu ý quan trọng" về URL nằm trên Google để xem thêm một số vấn đề cần xem xét.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin về cảnh báo hoặc lỗi trong công cụ này và cố gắng khắc phục những vấn đề được mô tả.

URL không nằm trên Google

 • Ý nghĩa: URL này sẽ không xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin chi tiết trong phần Lập chỉ mục trang để tìm hiểu lý do trang không được lập chỉ mục rồi quyết định xem liệu bạn có cần khắc phục vấn đề đó hay không. Nếu đã khắc phục mọi trường hợp của một vấn đề, bạn nên kiểm tra kết quả bằng cách chạy quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động trên một vài trang (nếu bản sửa lỗi của bạn có thể kiểm tra được), sau đó nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để cho Google biết.

URL là phiên bản thay thế

 • Ý nghĩa: URL này là một trang AMP đóng vai trò phiên bản thay thế cho một trang chính tắc không phải trang AMP. Giá trị Tác nhân thu thập dữ liệu trong công cụ này cho biết loại trình thu thập dữ liệu (thiết bị di động hay máy tính) coi URL này là một phiên bản thay thế. Bạn có thể thấy URL được lập chỉ mục với giá trị là URL chính tắc do Google chọn trong phần Khả năng lập chỉ mục trang.
 • Việc cần làm tiếp theo: Nhìn chung, bạn không cần làm gì. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra URL chính tắc do Google chọn để đảm bảo rằng URL chính tắc đó đúng là URL mà bạn mong đợi.
Lập chỉ mục trang (Google có thể tìm nạp và lập chỉ mục trang không?)

Phần này cung cấp thông tin về việc Google có thể tìm thấy và lập chỉ mục trang hay không.

Trạng thái Lập chỉ mục
Liệu URL có được lập chỉ mục hay không. Tiêu đề của phần này trình bày lý do ngắn gọn và rõ ràng về trạng thái của URL, giải thích nguyên nhân URL đó có hoặc không nằm trên Google. Những giá trị sau đây được hỗ trợ:
 • Trang đã được lập chỉ mục
 • Trang chưa được lập chỉ mục cùng với giá trị không được lập chỉ mục được liệt kê và mô tả ở đây.
 • Trang chưa lập chỉ mục: Google không xác định được URL: Có nghĩa là Google chưa từng thấy URL này.
Để khắc phục vấn đề này, hãy chạy quy trình kiểm tra phiên bản đang hoạt động để kiểm tra khả năng truy cập trang. Hãy khắc phục mọi vấn đề mà bạn có thể, sau đó gửi trang để được lập chỉ mụcxác thực bản sửa lỗi.
Sơ đồ trang web
Mọi sơ đồ trang web trỏ đến URL này mà bạn gửi qua báo cáo Sơ đồ trang web hoặc nêu trong tệp robots.txt cho trang web này. Các sơ đồ trang web mà Google tìm thấy bằng cách khác sẽ không được liệt kê. Đối với các trang web mới hoặc lớn, bạn nên cung cấp sơ đồ trang web để giúp Google biết cần thu thập dữ liệu trên những trang nào. Xem các vấn đề đã biết.
 • Trạng thái Không áp dụng xuất hiện ở đây có nghĩa là URL được kiểm tra không có trong sơ đồ trang web nào, hoặc hiện không có thông tin về sơ đồ trang web có chứa URL này.
Trang giới thiệu
Trang mà Google có thể đã sử dụng để phát hiện URL này. Trang giới thiệu có thể liên kết trực tiếp đến URL này hoặc có thể là trang gốc của một trang liên kết đến URL này. Nếu giá trị này không xuất hiện, thì điều đó không có nghĩa là không tồn tại trang giới thiệu nào mà chỉ là Công cụ kiểm tra URL có thể không tìm được thông tin về nguồn giới thiệu vào thời điểm này. Nếu bạn thấy "URL có thể đã được tìm thấy từ các nguồn hiện chưa được báo cáo", điều đó có nghĩa là Google đã tìm thấy URL này thông qua một số phương tiện khác ngoài sơ đồ trang web hoặc trang giới thiệu, nhưng công cụ này hiện không có thông tin về nguồn giới thiệu.
Lần thu thập dữ liệu gần đây nhất
Lần gần đây nhất trang này được Google thu thập dữ liệu, theo giờ địa phương của bạn. Tất cả thông tin xuất hiện trong công cụ này đều dựa trên phiên bản được thu thập dữ liệu gần đây nhất.
Tác nhân thu thập dữ liệu
Loại tác nhân người dùng được dùng để thu thập dữ liệu (máy tính hoặc thiết bị di động).
Được phép thu thập dữ liệu?
Cho biết liệu trang web của bạn cho phép Google thu thập dữ liệu trang hay chặn Google bằng quy tắc trong tệp robots.txt. Nếu Google không được phép thu thập dữ liệu, nhưng bạn muốn cho phép việc này, hãy dùng trình kiểm tra robots.txt để tìm quy tắc đang chặn Google rồi xoá quy tắc chặn đó. Hãy kiểm tra quy tắc chặn của bạn bằng cách sử dụng URL mà bạn đã kiểm tra tại đây. Bạn có thể mở tệp robots.txt trong trình duyệt tại <site_root>/robots.txt. Ví dụ: https://example.com/robots.txt.
Tìm nạp trang
Google có thực sự tìm nạp được trang qua máy chủ của bạn hay không. Quá trình tìm nạp có thể thành công ngay cả khi trang không được lập chỉ mục vì một lý do khác. Những giá trị sau đây có thể xuất hiện:
 • Thành công: Google có thể tìm nạp trang trong quá trình lập chỉ mục.
 • Không thành công kèm theo một trong những lý do này.
 • Không áp dụng: Lỗi không thuộc một trong các lý do đã biết. Đây là thông báo lỗi chung và tiếc là chúng tôi không có thông tin nào khác về lỗi này.
Được phép lập chỉ mục?
Trang của bạn có thể hiện rõ việc từ chối lập chỉ mục hay không. Nếu trang không cho phép lập chỉ mục, sẽ có phần giải thích lý do, đồng thời trang sẽ không xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. Để chặn quá trình lập chỉ mục, hãy sử dụng thẻ hoặc lệnh noindex trên URL của bạn. Nếu tiêu đề hoặc thuộc tính indexifembedded được tìm thấy trên trang cùng với lệnh noindex, thì trang chỉ được lập chỉ mục khi được nhúng.
Lưu ý quan trọng: Nếu trang của bạn bị tệp robots.txt chặn (xem phần Được phép thu thập dữ liệu?), thì giá trị Được phép lập chỉ mục? sẽ luôn là "Có" vì Google không thể nhìn thấy và tuân theo lệnh noindex (nếu có). Khi điều này xảy ra, có thể trang của bạn vẫn xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm ngay cả khi trang web của bạn đã chặn hoạt động lập chỉ mục.
URL chính tắc do người dùng khai báo
Nếu trang của bạn khai báo URL chính tắc một cách rõ ràng, URL đó sẽ hiển thị ở đây. Nếu trang của bạn không phải là một trang thay thế, thì bạn không cần lo lắng khi thấy giá trị Không có tại đây. Nếu trang của bạn thuộc một nhóm các trang thay thế, bạn nên khai báo URL chính tắc một cách rõ ràng. Bạn có thể khai báo URL chính tắc bằng nhiều cách: thẻ <link rel="canonical">, tiêu đề HTTP, sơ đồ trang web hoặc một vài phương pháp khác. Google không đảm bảo sẽ chọn trang chính tắc mà bạn muốn, nhưng chúng tôi sẽ xem xét lựa chọn của bạn. Đối với trang AMP, trang chính tắc phải là phiên bản không phải trang AMP, trừ trường hợp đó là một trang AMP tự chuẩn hoá.
URL chính tắc do Google chọn

Trang mà Google đã chọn làm URL chính tắc khi tìm thấy các trang tương tự trên trang web của bạn. Google có thể chọn URL chính tắc do người dùng khai báo, nhưng đôi khi Google có thể chọn một URL khác mà chúng tôi cho là phù hợp làm phiên bản chính tắc hơn. Nếu trang không có phiên bản thay thế, thì URL chính tắc do Google chọn sẽ là URL được kiểm tra. Nếu bạn tìm thấy trang không mong muốn ở đây, hãy cân nhắc việc khai báo rõ ràng phiên bản chính tắc.

URL chính tắc không phải lúc nào cũng xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm: chẳng hạn, nếu trang có cả phiên bản chính tắc dành cho máy tính và phiên bản dành cho thiết bị di động, thì có thể Google sẽ đưa ra URL phù hợp với thiết bị của người dùng.

Xin lưu ý rằng giá trị này có thể chậm hơn một vài giờ so với giá trị trong chỉ mục của chúng tôi.

Lập chỉ mục video (Video được tìm thấy trên trang)

Phần này chỉ xuất hiện khi Google tìm thấy video trên một trang đã được lập chỉ mục. Trạng thái lập chỉ mục cho biết: một video trên trang này đã được lập chỉ mục hoặc không thể lập chỉ mục video.

Chỉ có thể lập chỉ mục một video trên mỗi trang. Nếu trang chỉ có một video, thông tin về video đó sẽ xuất hiện. Nếu trang có nhiều video, Google sẽ cố gắng lập chỉ mục video theo thứ tự ưu tiên tốt nhất và dừng khi có thể lập chỉ mục một video. Nếu quá trình này thành công, báo cáo sẽ trình bày thông tin về video đã được lập chỉ mục. Trong trường hợp không thành công, báo cáo sẽ trình bày thông tin về video phù hợp nhất. Tìm hiểu thêm về tính năng lập chỉ mục video.

Trạng thái lập chỉ mục video

Khi hệ thống phát hiện được một video trên một trang, những trạng thái lập chỉ mục video sau đây có thể xuất hiện:

 • Đã lập chỉ mục video: Google tìm thấy ít nhất một video trên trang và có thể lập chỉ mục một trong những video đó.
 • Không lập chỉ mục video: Google tìm thấy ít nhất một video trên trang nhưng không thể lập chỉ mục video nào.

Thông tin bổ sung về video

Thông tin bổ sung về video trong báo cáo này được mô tả tại đây.

Vấn đề liên quan đến hoạt động lập chỉ mục video

Bất cứ vấn đề nào trong số những vấn đề sau đây xuất hiện trong phần Chi tiết về video đều có thể khiến Google không thể lập chỉ mục video. Nếu hệ thống phát hiện nhiều video trên trang, vấn đề được hiển thị sẽ là của video thích hợp nhất để lập chỉ mục.

Lý do Mô tả
Google không xác định được video nổi bật trên trang

Google không tìm được video nào có thể được coi là đủ nổi bật để đáp ứng điều kiện làm video cho trang này.

Không dùng nữa: Kể từ ngày 12 tháng 6, vấn đề này được thay thế bằng một số vấn đề cụ thể hơn. Có thể bạn vẫn thấy vấn đề này trong báo cáo Lập chỉ mục video, nhưng vấn đề này không ảnh hưởng đến các trang của bạn.
Video bên ngoài khung nhìn

Để được xem xét lập chỉ mục, video đó phải xuất hiện trong khung nhìn khi tải trang. Hãy di chuyển video để toàn bộ video nằm trong khu vực có thể kết xuất hình ảnh trên trang và xem được khi trang tải.

Sử dụng quy trình kiểm tra URL đang hoạt động để kiểm tra ảnh chụp màn hình và xem trang theo cách mà Google nhìn thấy trang đó.
Video quá nhỏ Video không đủ rộng để được xem xét lập chỉ mục. Tăng chiều cao của video sao cho lớn hơn 140px, hoặc tăng chiều rộng của video cho lớn hơn 140px và chiếm ít nhất một phần ba chiều rộng của trang.
Video quá cao Kích thước theo chiều dọc của video quá lớn để được xem xét lập chỉ mục. Hãy giảm chiều cao của video sao cho nhỏ hơn 1080px.
Không xác định được vị trí và kích thước của video Trình phát video không xuất hiện khi trang tải xong. Vấn đề này thường xảy ra khi trang có chứa hình ảnh (thường là ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh của trình phát) ở nơi trình phát sẽ xuất hiện mà người dùng cần nhấp vào để bắt đầu phát được nội dung. Để khắc phục vấn đề này, hãy tải trình phát video theo kích thước và vị trí thực tế khi trang được tải mà không đòi hỏi người dùng phải làm gì.
Không dùng được MRSS; hãy chuyển sang dùng schema.org Bạn đang sử dụng MRSS (RSS đa phương tiện) để mô tả video và Google gặp sự cố khi xử lý nội dung mô tả đó. Hãy thử dùng mã đánh dấu schema.org để mô tả video.
URL video không hợp lệ Định dạng của URL video không hợp lệ. Ví dụ: URL sử dụng các ký tự không hợp lệ như dấu cách hoặc giao thức không hợp lệ (chẳng hạn như "htttttp" thay vì "http").
Định dạng video không được hỗ trợ

Video ở chế độ mã hoá không được hỗ trợ, dựa vào đuôi tệp của URL video. Hãy nhớ sử dụng định dạng được hỗ trợ và chỉ định URL thể hiện chính xác định dạng video. Đuôi tệp là 3 hoặc 4 ký tự sau dấu chấm trong tên tệp.

Ví dụ hay:

 • https://example.com/videos/video1.mp4
 • https://example.com/videos/video1.mpeg

Ví dụ về URL không phù hợp: https://example.com/videos/video1.ogg

 

Định dạng video không xác định

Đuôi tệp của video không khớp với định dạng video nào được Google hỗ trợ hoặc không có đuôi tệp video. Google nhận biết định dạng tệp dựa vào URL của video. Hãy đảm bảo video của bạn sử dụng định dạng được hỗ trợ và có đuôi tệp thích hợp.

 • Ví dụ hay: https://example.com/video1.mp4
 • Ví dụ về URL không phù hợp:
  • https://example.com/videos/myvideo
  • https://example.com/videos/myvideo.324fvsf4rf
Không thể sử dụng URL dữ liệu cùng dòng làm URL cho video Google không thể lập chỉ mục video được mã hoá Base64 cùng dòng. Tức là không lập chỉ mục được video có giá trị thuộc tính src bắt đầu bằng "data:", chẳng hạn như <video src="data:video/mp4;base64,A2553IGpc29tAAA....">.
Chưa cung cấp URL hình thu nhỏ

Google không xác định được hình thu nhỏ nào cho video này và không thể tạo hình thu nhỏ cho bạn. Hãy cung cấp đường liên kết đến hình thu nhỏ cho video của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc, sơ đồ trang web hoặc tệp mRSS.

Nếu cung cấp URL của hình thu nhỏ bằng dữ liệu có cấu trúc và gặp lỗi này, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn không xác định một URL hình thu nhỏ khác cho cùng một video trong thẻ HTML. Bạn nên cung cấp cùng một tiêu đề, URL hình thu nhỏ và URL của video trong mọi nguồn (sơ đồ trang web, thẻ HTML, thẻ meta và dữ liệu có cấu trúc) mô tả cùng một video trên cùng một trang.

Định dạng hình thu nhỏ không được hỗ trợ Hình thu nhỏ được chỉ định có định dạng không được hỗ trợ, dựa vào đuôi tệp của hình thu nhỏ. Hãy đảm bảo hình thu nhỏ của bạn có định dạng hình ảnh được hỗ trợ và có đuôi tệp phù hợp.
Kích thước hình thu nhỏ không hợp lệ Hình thu nhỏ đã chỉ định có kích thước không hợp lệ nên Google không thể tạo hình thu nhỏ. Hãy cung cấp hình thu nhỏ có kích thước được hỗ trợ.
Hình thu nhỏ đã bị tệp robots.txt chặn Hình thu nhỏ bạn cung cấp bị chặn bởi một quy tắc trong tệp robots.txt. Nếu hình ảnh được lưu trữ trên một trang web khác, hãy liên hệ với trang web đó để nắm được cách bỏ chặn hình ảnh. Bạn cũng có thể cung cấp đường liên kết đến hình thu nhỏ mà Google có thể truy cập (không yêu cầu đăng nhập và không bị chặn do quy tắc trong tệp robots.txt).
Hình thu nhỏ ở chế độ trong suốt Hình thu nhỏ bạn cung cấp có mức độ trong suốt vượt quá ngưỡng cho phép: ít nhất 80% hình ảnh phải có mức alpha trên 250. Google không hỗ trợ lập chỉ mục video bằng hình thu nhỏ trong suốt.
Không thu thập được thông tin của hình thu nhỏ do tải của máy chủ lưu trữ Có vẻ như trang web của bạn đang hoạt động ở công suất tối đa và không xử lý được các yêu cầu thu thập dữ liệu của Google. Google không truy cập được hình thu nhỏ video cần thiết để lập chỉ mục, cho đến khi lưu lượng truy cập của bạn (theo ước tính của Google) giảm tải. Để biết thêm thông tin, hãy đọc tài liệu về hạn mức thu thập dữ liệu.
Không truy cập được hình thu nhỏ Google không thể truy cập URL được cung cấp để xem hình thu nhỏ. (Đây không phải là vấn đề về tệp robots.txt.) Có thể hình ảnh đó được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc không còn tồn tại ở URL được cung cấp.
Video chưa được xử lý Google phát hiện rằng trang đó có ít nhất một video, nhưng quyết định không lập chỉ mục video.
Chưa xử lý video nào Video đang được xử lý. Hãy kiểm tra lại sau vài ngày để xem liệu quá trình xử lý đã hoàn tất hay chưa.
Không tìm thấy video trên dịch vụ lưu trữ Không tìm thấy video được chỉ định trong dịch vụ lưu trữ hoặc video đó được lưu trữ trên một dịch vụ lưu trữ riêng tư, nhưng trình thu thập dữ liệu của Google không truy cập được. Hãy truy cập vào dịch vụ lưu trữ bằng mã video để xác nhận, sau đó cập nhật trang bằng mã hoặc URL phù hợp với dịch vụ lưu trữ video.
Thiếu hình thu nhỏ hoặc hình thu nhỏ không hợp lệ Hình thu nhỏ chưa được cung cấp, không có sẵn hoặc không hợp lệ. Vì lý do kỹ thuật, hệ thống không phân biệt được giữa các vấn đề này. Hãy kiểm tra để đảm bảo URL của hình thu nhỏ hợp lệ đã được cung cấp ở định dạng được hỗ trợ, có đuôi tệp chính xác và Google có thể truy cập được.
Hình thu nhỏ không hợp lệ Hình thu nhỏ không hợp lệ vì một lý do nào đó không nằm trong danh sách lỗi về hình thu nhỏ nêu ở đây. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chỉ định một hình thu nhỏ sao cho hình ảnh đó tuân thủ tất cả nguyên tắc đối với hình thu nhỏ và Google có thể truy cập hình thu nhỏ đó.
Các tính năng nâng cao (AMP, kết quả nhiều định dạng)

Phần này mô tả mọi tính năng nâng cao cho Tìm kiếm mà Google phát hiện được trên URL của bạn vào lần gần đây nhất chúng tôi lập chỉ mục URL này. Nếu Google không thể lập chỉ mục URL này hoặc không phát hiện thấy tính năng nâng cao nào thì phần này sẽ trống.

Khi nhấp vào một phần tương ứng với một tính năng nâng cao, một trang con cho tính năng nâng cao đó sẽ mở ra. Để quay lại trang kiểm tra chính, hãy nhấp vào Kiểm tra URL ở đầu trang.

Công cụ này chưa cho thấy mọi tính năng nâng cao có thể có. Dưới đây là các tính năng nâng cao được công cụ này hỗ trợ:

AMP

Nếu bạn kiểm tra một trang không phải AMP có liên kết với một phiên bản AMP, hoặc đang kiểm tra trực tiếp một trang AMP, thì bạn có thể xem thông tin về trang đó bằng cách chọn kết quả AMP. Hãy sử dụng thông tin này để hỗ trợ việc tìm và khắc phục vấn đề về việc lập chỉ mục liên quan đến trang AMP và các vấn đề khác.

Thông tin chi tiết xuất hiện ở đây là của phiên bản AMP được trang hiện tại tham chiếu đến chứ không phải là của trang hiện tại, trừ phi trang AMP đó là trang chính tắc.

Ngoài các lỗi AMP thông thường, bạn còn có thể thấy các lỗi AMP chỉ có trên Google.

Để xem những trang khác trên trang web của bạn đang bị ảnh hưởng bởi một vấn đề cụ thể, hãy chọn dòng mô tả vấn đề đó, sau đó chọn Mở báo cáo.

Trang AMP hoặc Web Story được kiểm tra bằng Công cụ kiểm tra URL có thể có các trạng thái sau đây:

 • Trang AMP này hợp lệ/Web Story này hợp lệ: Trang AMP này hợp lệ và đã được lập chỉ mục.
 • Trang AMP này không hợp lệ/Web Story này không hợp lệ: Trang AMP này có một lỗi khiến Google không thể lập chỉ mục trang.
 • Trang AMP này chưa được lập chỉ mục/Web Story này chưa được lập chỉ mục (phiên bản đã lập chỉ mục) hoặc Không thể lập chỉ mục trang AMP này/Không thể lập chỉ mục Web Story này (kiểm tra phiên bản hoạt động): Google bị chặn lập chỉ mục trang, thường là do quy tắc trong tệp robots.txt hoặc lệnh noindex.
 • Trang AMP này hợp lệ nhưng có một số cảnh báo/Web Stories này hợp lệ nhưng có một số cảnh báo: Google có thể lập chỉ mục trang AMP này, nhưng có một số vấn đề có thể ngăn người dùng thấy trang này kèm theo toàn bộ tính năng, hoặc trang này sử dụng các thẻ hoặc thuộc tính đã ngừng hoạt động và có thể trở nên không hợp lệ trong tương lai.
 • Không phải trang AMP: Trang được kiểm tra không phải là trang AMP.

Bạn có thể dùng Công cụ kiểm tra AMP, đây là một trình gỡ lỗi mã AMP giàu tính tương tác.

Phát hiện được kết quả nhiều định dạng trên trang

Bạn có thể xem thông tin về mọi loại kết quả nhiều định dạng (dữ liệu có cấu trúc) tìm thấy trên trang. Thông tin này bao gồm cả số lượng mục hợp lệ tìm thấy trên URL, thông tin mô tả từng mục và thông tin chi tiết về mọi cảnh báo hoặc lỗi mà chúng tôi tìm thấy. Hãy mở rộng phần Các mục phát hiện được để xem chi tiết về dữ liệu có cấu trúc bất kỳ trên trang cùng với những vấn đề được đánh dấu. Bạn có thể nhấp vào một vấn đề được làm nổi bật trong báo cáo để xem phần mã gặp sự cố (nếu có).

Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng là một trình gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc giàu tính tương tác nhằm giúp bạn sửa đổi và kiểm tra dữ liệu có cấu trúc. Công cụ này cũng cho thấy bản xem trước một số loại dữ liệu có cấu trúc.

Hiện chúng tôi hỗ trợ những loại kết quả nhiều định dạng sau đây:

Kết quả nhiều định dạng của tôi không xuất hiện ở đây!
Công cụ này chưa hỗ trợ một số loại kết quả nhiều định dạng. Các loại kết quả chưa được hỗ trợ có thể xuất hiện và mang trạng thái hợp lệ trên trang cũng như trong kết quả trên Tìm kiếm, nhưng sẽ không xuất hiện trong công cụ này.

Dữ liệu bổ sung về phản hồi

Để xem những dữ liệu bổ sung về phản hồi như HTML thô được trả về, tiêu đề HTTP, dữ liệu đầu ra của Bảng điều khiển JavaScript và mọi tài nguyên trang đã tải, hãy nhấp vào Xem trang đã thu thập dữ liệu.
Thông tin bổ sung về phản hồi chỉ có sẵn cho những URL có trạng thái URL nằm trên Google hoặc URL nằm trên Google, nhưng có một số vấn đề.
Trình thu thập dữ liệu dùng để tạo dữ liệu còn phụ thuộc vào vị trí của bạn khi bạn mở bảng điều khiển bên:
 • Khi được mở ở cấp cao nhất của báo cáo, báo cáo con về HTTPS và mọi báo cáo con về dữ liệu có cấu trúc trong phần Trải nghiệm và các tính năng nâng cao, loại trình thu thập dữ liệu sẽ xuất hiện trong phần Khả năng lập chỉ mục trang > Đã thu thập dữ liệu > Tác nhân thu thập dữ liệu
 • Khi được mở từ báo cáo con về AMP, loại trình thu thập dữ liệu sẽ là điện thoại thông minh Googlebot (Googlebot smartphone).
Ảnh chụp màn hình của trang đã kết xuất chỉ xuất hiện trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động.

 

Kiểm tra URL đang hoạt động

Hãy chạy quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động của một URL trong tài sản của bạn để xem các vấn đề về việc lập chỉ mục, dữ liệu có cấu trúc và nhiều vấn đề khác. Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động sẽ giúp ích khi bạn sửa trang, để kiểm tra xem vấn đề đã được khắc phục hay chưa.

Cách chạy quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động để tìm ra các lỗi có thể xảy ra liên quan đến việc lập chỉ mục:

 1. Kiểm tra URL. Lưu ý: sẽ không có vấn đề gì nếu Google chưa lập chỉ mục trang hoặc lập chỉ mục không thành công, nhưng trang đó phải truy cập được trên Internet và không yêu cầu đăng nhập.
 2. Nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động.
 3. Đọc phần diễn giải kết quả kiểm tra URL đang hoạt động để nắm rõ thông tin bạn đang xem.
 4. Bạn có thể chuyển đổi giữa kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động và kết quả được lập chỉ mục bằng cách nhấp vào Chỉ mục của Google hoặc Kiểm tra phiên bản hoạt động trên trang.
 5. Để chạy lại quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động, hãy nhấp vào nút chạy lại quy trình kiểm tra Tải lại trên trang kiểm tra.
 6. Để xem thông tin chi tiết về trang, bao gồm cả ảnh chụp màn hình và tiêu đề phản hồi HTTP, hãy nhấp vào Xem trang đã thu thập dữ liệu.

Có giới hạn về số lần kiểm tra URL đang hoạt động mà bạn có thể thực hiện mỗi ngày trên mỗi tài sản.

Giới thiệu về kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động

Các điểm chính:

 • Đây là một quy trình kiểm tra URL đang hoạt động: Công cụ này tìm nạp và kiểm tra URL theo thời gian thực. Thông tin xuất hiện trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động có thể khác với URL được lập chỉ mục vì những lý do dưới đây.
 • Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không kiểm tra sự hiện diện của URL trong bất kỳ sơ đồ trang web hay trang giới thiệu nào.
 • Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không kiểm tra một số vấn đề có thể xảy ra liên quan đến việc lập chỉ mục, bao gồm cả việc đây có phải là trang trùng lặp hay trang thay thế hay không. Các trang trùng lặp sẽ không được lập chỉ mục.
 • Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không kiểm tra việc trang tuân thủ nguyên tắc về chất lượng và tính bảo mật, hình phạt thủ công, hành động xoá nội dung hay URL bị chặn tạm thời.
 • Trạng thái Có thể lập chỉ mục trên URL đang hoạt động có thể khác với trạng thái Khả năng lập chỉ mục trang trên URL đã lập chỉ mục vì những lý do sau:
  • Bạn đã thay đổi hoặc sửa một lỗi nào đó trong URL đang hoạt động (chẳng hạn như xoá (hoặc thêm) thẻ noindex hoặc quy tắc chặn trong tệp robots.txt) và Google chưa lập chỉ mục những thay đổi này. Hãy kiểm tra sự khác biệt giữa kết quả lập chỉ mục và kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động, hoặc kiểm tra nhật ký phiên bản trang trên trang web của bạn để tìm ra sự khác biệt giữa phiên bản đã được lập chỉ mục và phiên bản đang hoạt động.
  • Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không hỗ trợ một số trạng thái lập chỉ mục trong phiên bản đã lập chỉ mục. Một số trạng thái trong phiên bản đã lập chỉ mục sẽ không được kiểm tra hoặc không phù hợp với quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Những trạng thái này sẽ được báo cáo theo nhiều cách trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Hãy xem thông tin chi tiết trong phần về khả năng được lập chỉ mục để tìm hiểu những trạng thái không được hỗ trợ.
 • Đầu tiên, công cụ kiểm tra sẽ tuân theo mọi lệnh chuyển hướng do trang triển khai, rồi kiểm tra trang đó. Tuy nhiên, công cụ kiểm tra không cho biết việc tuân theo lệnh chuyển hướng cũng như không hiển thị URL cuối cùng được kiểm tra.

Có phải kết quả hợp lệ có nghĩa là trang của tôi sẽ được lập chỉ mục không?

Không. Quy trình kiểm tra URL đang hoạt động chỉ xác nhận xem Googlebot có thể truy cập trang của bạn để lập chỉ mục hay không. Không có quy trình thử nghiệm rõ ràng nào có thể đảm bảo rằng trang của bạn sẽ được đưa vào chỉ mục của Google. Bất kể kết quả kiểm tra phiên bản đang hoạt động là hợp lệ hay cảnh báo, trang của bạn vẫn phải đáp ứng các điều kiện khác để được lập chỉ mục. Ví dụ:

 • Trang không được có bất kỳ vấn đề nào về pháp lý hay hình phạt thủ công.
 • Trang không được trùng lặp với một trang khác đã được lập chỉ mục; trang đó phải là duy nhất hoặc được chọn làm phiên bản chính tắc trong tập hợp trang tương tự.
 • Trang phải có chất lượng tốt để được lập chỉ mục.

 

Kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động bao gồm những thông tin sau đây:

Trạng thái chung của trang (kiểm tra phiên bản hoạt động)
Phần trên cùng của báo cáo đưa ra đánh giá chung về việc liệu Google có thể lập chỉ mục URL đang hoạt động hay không. Nếu kết quả là có thì việc này cũng không đảm bảo rằng URL đó sẽ xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm mà chỉ có nghĩa là Google có thể thu thập dữ liệu và phân tích cú pháp URL đó. Công cụ kiểm tra URL không xem xét hình phạt thủ công, hành động xoá nội dung, vấn đề về chất lượng và tính bảo mật hay URL bị chặn tạm thời.
Lưu ý quan trọng: Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không kiểm tra mọi điều kiện lập chỉ mục có thể có. Các vấn đề được đánh dấu là "không" trong bảng này sẽ không được xem xét trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động và có thể xảy ra khi trang được lập chỉ mục, bất kể URL đang hoạt động có trạng thái gì.
Nếu trang có lệnh chuyển hướng, Google sẽ kiểm tra mục tiêu chuyển hướng mà không cho biết việc có lệnh chuyển hướng hoặc URL nào cuối cùng đã được kiểm tra trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Báo cáo về trang đã được lập chỉ mục sẽ cho thấy các lệnh chuyển hướng.

Những giá trị sau đây có thể xuất hiện:

Google có thể lập chỉ mục URL này

 • Ý nghĩa: URL không bị chặn và hệ thống không phát hiện lỗi nào có thể ngăn quy trình lập chỉ mục toàn bộ URL. Nếu Google lập chỉ mục URL này thì URL này có thể xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm, miễn là URL này tuân thủ các nguyên tắc về chất lượng và tính bảo mật, đồng thời không có vấn đề liên quan đến hình phạt thủ công, hành động xoá nội dung hay URL bị chặn tạm thời. Tìm hiểu những vấn đề không được kiểm tra.
 • Việc cần làm tiếp theo: Nếu trang này khác với phiên bản được lập chỉ mục, bạn có thể yêu cầu lập chỉ mục bằng cách nhấp vào Yêu cầu lập chỉ mục trong báo cáo. Ngoài ra, bạn có thể gửi sơ đồ trang web hoặc chờ Google thu thập dữ liệu sơ đồ trang web một cách tự nhiên.

Google có thể lập chỉ mục URL này, nhưng URL có một số vấn đề

 • Ý nghĩa: Google có thể lập chỉ mục URL này, nhưng có một số vấn đề có thể ngăn URL này xuất hiện cùng với những tính năng nâng cao mà bạn đã cố gắng triển khai. Đây là dấu hiệu cho thấy trang AMP được liên kết hoặc dữ liệu có cấu trúc của kết quả nhiều định dạng (chẳng hạn như công thức nấu ăn hoặc tin tuyển dụng) trên trang có vấn đề. Tìm hiểu những vấn đề không được kiểm tra.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin về cảnh báo hoặc lỗi trong công cụ này và cố gắng khắc phục những vấn đề được mô tả.

Google không thể lập chỉ mục URL này

 • Ý nghĩa: URL này không thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm do một vấn đề nghiêm trọng.
 • Việc cần làm tiếp theo: Đọc thông tin chi tiết trong phần Khả năng lập chỉ mục để tìm hiểu thêm về lý do.
Khả năng lập chỉ mục (kiểm tra phiên bản hoạt động)

Phần này của công cụ sẽ mô tả liệu Google có thể lập chỉ mục trang này hay không. Tuy nhiên, nếu kết quả là có thì cũng không đảm bảo rằng trang sẽ xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm.

Công cụ kiểm tra không kiểm tra xem trang có tuân thủ nguyên tắc về chất lượng và bảo mật của Google hay không, không kiểm tra bất kỳ hình phạt thủ công, vấn đề về bảo mật hoặc hành động xoá nội dung nào cũng như không kiểm tra URL bị chặn tạm thời. Trang của bạn phải vượt qua tất cả các bước kiểm tra này trong quá trình lập chỉ mục thì mới có thể xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm.

Trạng thái về khả năng lập chỉ mục
Trạng thái hiện tại của URL đang hoạt động. Có thể có những giá trị sau:
Thời gian
Thời gian kiểm tra phiên bản hoạt động.
Tác nhân thu thập dữ liệu
Loại tác nhân người dùng được sử dụng cho quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động.
Được phép thu thập dữ liệu?
Cho biết liệu trang web của bạn cho phép Google thu thập dữ liệu (truy cập) trang hay chặn Google bằng quy tắc trong tệp robots.txt. Nếu bạn không muốn chặn Google, bạn nên xoá lệnh chặn trong tệp robots.txt. Hãy lưu ý rằng giá trị này không đồng nghĩa với việc cho phép lập chỉ mục. Việc cho phép lập chỉ mục được chỉ định bằng giá trị "Được phép lập chỉ mục?". Đọc cách khắc phục trang bị chặn.
Tìm nạp trang
Google có thực sự tìm nạp được trang qua máy chủ của bạn hay không. Nếu trang không cho phép thu thập dữ liệu, trường này sẽ luôn hiển thị lỗi. Nếu trang cho phép thu thập dữ liệu, việc tìm nạp trang có thể vẫn không thành công vì nhiều lý do. Xem nội dung giải thích về lỗi tìm nạp.
 • Thành công: Google có thể tìm nạp trang trong quá trình lập chỉ mục.
 • Không thành công kèm theo một trong các trạng thái không được lập chỉ mục hoặc lỗi trên toàn trang web.
 • Lỗi nội bộ: Đã xảy ra lỗi thu thập dữ liệu của Google không thuộc bất cứ vấn đề nào khác trong số này. Hãy đợi một chút rồi thử lại.
 • Không áp dụng: Lỗi không thuộc một trong các lý do đã biết. Đây là thông báo lỗi chung và tiếc là chúng tôi không có thông tin nào khác về lỗi này.
Được phép lập chỉ mục?
Trang của bạn có thể hiện rõ việc từ chối lập chỉ mục hay không. Nếu trang không cho phép lập chỉ mục, sẽ có phần giải thích lý do. Đồng thời, trang sẽ không xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. LƯU Ý QUAN TRỌNG Nếu trang của bạn bị tệp robots.txt chặn (xem phần "Được phép thu thập dữ liệu"), thì trạng thái "Được phép lập chỉ mục" sẽ luôn là "Có" vì Google không thể nhìn thấy và tuân theo lệnh noindex. Do đó, trang của bạn có thể xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm.  Nếu tiêu đề hoặc thuộc tính indexifembedded được tìm thấy trên trang cùng với lệnh noindex, thì trang chỉ được lập chỉ mục khi được nhúng.
URL chính tắc do người dùng khai báo
Nếu trang của bạn khai báo URL chính tắc một cách rõ ràng, URL đó sẽ hiển thị ở đây. Nếu trang của bạn không phải là một trang trùng lặp, thì bạn không cần lo lắng khi thấy giá trị Không có tại đây. Nếu trang của bạn thuộc một nhóm trang tương tự hoặc trùng lặp với nhau, bạn nên khai báo rõ ràng đâu là URL chính tắc. Bạn có thể khai báo URL chính tắc bằng nhiều cách: thẻ <link rel="canonical">, tiêu đề HTTP, sơ đồ trang web hoặc một vài phương pháp khác. Google không đảm bảo sẽ chọn trang chính tắc mà bạn muốn, nhưng chúng tôi sẽ xem xét lựa chọn của bạn. Đối với trang AMP, trang chính tắc phải là phiên bản không phải AMP (trừ trường hợp đó là một trang AMP tự chuẩn hoá).

 

Các vấn đề về phạm vi lập chỉ mục không được kiểm tra trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động
Quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không thể phát hiện mọi điều kiện về trang hoặc dự đoán đúng 100% về khả năng lập chỉ mục thành công. Lý do là có một số loại vấn đề không được hoặc không kiểm tra được theo thời gian thực, chẳng hạn như việc chọn trang nào làm trang chính tắc hay URL có được gửi trong sơ đồ trang web hay không. Nếu một điều kiện không được kiểm tra thì kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động có thể là Google có thể lập chỉ mục URL này, trong khi trên thực tế, hoạt động lập chỉ mục sẽ không thành công do điều kiện đó chưa được kiểm tra trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động.
Sau đây là những vấn đề về việc lập chỉ mục trong báo cáo Lập chỉ mục trang mà quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động không thể kiểm tra:
Các tính năng nâng cao khác: AMP, dữ liệu có cấu trúc (kiểm tra phiên bản hoạt động)

AMP

Hãy xem phần về trang AMP được lập chỉ mục để biết thêm thông tin.

URL nào được kiểm tra?
Để xác định URL AMP cần kiểm tra, quy trình kiểm tra sẽ tìm nạp URL đã gửi bằng cách sử dụng tác nhân người dùng máy tính và đi theo mọi lệnh chuyển hướng. Sau đó:
 • Nếu URL cuối cùng là AMP, thì URL đó sẽ được kiểm tra.
 • Nếu URL cuối cùng liên kết đến một trang AMP, thì trang AMP được liên kết sẽ được kiểm tra.
 • Nếu URL cuối cùng không phải là trang AMP hoặc không liên kết đến trang AMP, thì lượt kiểm tra không có kết quả AMP nào.

Dữ liệu có cấu trúc

Hãy xem phần về trang AMP được lập chỉ mục để biết thêm thông tin.

Dữ liệu bổ sung về phản hồi (kiểm tra phiên bản hoạt động)

Nhấp vào Xem trang đã kiểm tra để xem dữ liệu bổ sung về phản hồi, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình của trang đã kết xuất, HTML thô được trả về, tiêu đề HTTP, dữ liệu đầu ra của Bảng điều khiển JavaScript và mọi tài nguyên trang đã tải.
Dữ liệu bổ sung về phản hồi chỉ có trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động khi trạng thái kiểm tra là Google có thể lập chỉ mục URL này hoặc Google có thể lập chỉ mục URL này, nhưng URL có một số vấn đề
Trình thu thập dữ liệu dùng để tạo dữ liệu còn phụ thuộc vào vị trí của bạn khi bạn mở bảng điều khiển bên:
 • Khi được mở ở cấp cao nhất của báo cáo, báo cáo con về HTTPS và mọi báo cáo con về dữ liệu có cấu trúc trong phần Trải nghiệm và các tính năng nâng cao, loại trình thu thập dữ liệu sẽ xuất hiện trong phần Khả năng lập chỉ mục trang > Đã thu thập dữ liệu > Tác nhân thu thập dữ liệu
 • Khi được mở từ báo cáo con về AMP, loại trình thu thập dữ liệu sẽ là điện thoại thông minh Googlebot (Googlebot smartphone).
Vấn đề về khả năng lập chỉ mục trên toàn trang web

Nếu trạng thái Khả năng lập chỉ mục của phiên bản đang hoạt động cho thấy có vấn đề trên toàn trang web, thì bạn có thể thấy các giá trị Tìm nạp trang sau đây:

 • Máy chủ DNS không phản hồi: Thường thì vấn đề này là tạm thời và sẽ tự khắc phục trong vòng vài phút.
 • Lỗi DNS: Máy chủ lưu trữ không xác định: Máy chủ DNS không phân giải được URL của bạn. Đây có thể là một vấn đề mang tính tạm thời và sẽ tự khắc phục trong vòng vài phút.
 • Lỗi DNS: Đã cung cấp IP riêng tư: DNS của bạn trả về một địa chỉ IP nằm trong khoảng giá trị bị loại trừ vì là địa chỉ IP đặc biệt/riêng tư, chẳng hạn như địa chỉ IP riêng tư RFC 1918 (ví dụ: 10.0.0.1)
 • Lỗi kết nối với máy chủ: Không truy cập được máy chủ, kết nối bị từ chối hoặc không kết nối được. Đọc thêm.
 • Phản hồi của máy chủ không hợp lệ: Máy chủ không hỗ trợ giao thức được yêu cầu, phản hồi hoặc tiêu đề bị cắt bớt; hoặc không phân tích được cú pháp của phản hồi (ví dụ: dữ liệu phản hồi được nén không đúng cách). Đọc thêm.
 • Chứng chỉ SSL của máy chủ không hợp lệ: Chứng chỉ SSL của trang web không hợp lệ. Google sẽ không thử nghiệm URL loại HTTPS trên trang web, trừ trường hợp chứng chỉ này hợp lệ.
 • Không thể truy cập được Robots.txt: Google sẽ không thu thập dữ liệu trên một trang web nếu tệp robots.txt hiện diện nhưng không truy cập được. Bạn có thể kiểm tra xem trang web có hay không có tệp robots.txt trong Báo cáo số liệu thống kê về hoạt động thu thập dữ liệu.
 • Quá giới hạn tải máy chủ: Có vẻ như trang web của bạn đang hoạt động ở công suất tối đa và không xử lý được các yêu cầu kiểm tra hoặc thu thập dữ liệu của Google. Google không chạy được thử nghiệm cho đến khi lưu lượng truy cập của bạn (theo ước tính của Google) giảm xuống.

Xin lưu ý rằng lỗi máy chủ có thể là tạm thời. Vì vậy, có thể bạn gặp lỗi máy chủ trong quá trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Lỗi này sẽ không xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu, hoặc ngược lại, quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động có thể thành công khi có thể đã xảy ra lỗi máy chủ trong quá trình thu thập dữ liệu.

Xem trang đã kết xuất

Bạn có thể xem ảnh chụp màn hình của trang được hiển thị với Googlebot. Ảnh này sẽ giúp bạn xác nhận rằng tất cả yếu tố của trang đều hiện diện và xuất hiện đúng như dự kiến. Nếu bạn thấy một số điểm khác biệt thì điều đó có thể do các tài nguyên bị chặn đối với Googlebot.

Ảnh chụp màn hình chỉ xuất hiện trong trường hợp kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động là một kết quả thành công. Bạn sẽ không thấy ảnh chụp màn hình cho những URL đã được lập chỉ mục hoặc những lần tìm nạp không thành công trong quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động. Trang phải truy cập được để có thể tạo ảnh chụp màn hình. Nếu trang của bạn bị tường lửa chặn thì bạn có thể cho Công cụ kiểm tra URL thấy trang đó thông qua đường hầm.

Để xem trang đã kết xuất:

 1. Kiểm tra trang chủ của trang web.
 2. Nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động trên trang kết quả lập chỉ mục.
 3. Nhấp vào Xem trang đã kiểm tra trên thẻ kết quả để mở bảng thông tin bổ sung. Nếu bạn không thấy tuỳ chọn này thì nguyên nhân thường là do Google không thể truy cập trang để kiểm tra phiên bản hoạt động.
 4. Nhấp vào thẻ Ảnh chụp màn hình.

Yêu cầu lập chỉ mục (lại)

Bạn có thể yêu cầu Google thu thập dữ liệu URL đã kiểm tra. Quá trình lập chỉ mục có thể mất một hoặc hai tuần và bạn có thể kiểm tra tiến độ bằng công cụ này.

Một số lưu ý khi yêu cầu lập chỉ mục:
 • Quá trình lập chỉ mục thường chỉ mất khoảng một ngày, nhưng trong một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn.
 • Việc gửi yêu cầu không đảm bảo rằng trang sẽ xuất hiện trong Chỉ mục của Google.
 • Có giới hạn về số lượng yêu cầu lập chỉ mục mà bạn có thể gửi mỗi ngày. Nếu bạn muốn nhiều trang được lập chỉ mục, hãy thử gửi sơ đồ trang web cho Google.

Cách yêu cầu lập chỉ mục URL:

 1. Kiểm tra URL của trang.
 2. Nhấp vào Yêu cầu lập chỉ mục trên trang kết quả kiểm tra cho URL đó. Nếu quy trình kiểm tra nhanh nhằm tìm lỗi lập chỉ mục hiện có trên trang cho thấy trang hợp lệ, thì trang đó sẽ được đưa vào danh sách đợi lập chỉ mục. Nếu kết quả kiểm tra URL đang hoạt động cho thấy trang không thể lập chỉ mục, thì bạn sẽ không thể yêu cầu lập chỉ mục.

Để yêu cầu lập chỉ mục nhiều trang mới hoặc trang cập nhật, tốt nhất là bạn nên gửi sơ đồ trang web, trong đó các trang cập nhật được đánh dấu bằng thuộc tính <lastmod>.

Khắc phục vấn đề thiếu trang

Nếu bạn cho rằng trang của mình chưa được lập chỉ mục, hãy tham khảo cách xác minh và khắc phục sự cố sau đây.

 1. Kiểm tra trạng thái lập chỉ mục của trang. Kiểm tra URL bằng cách nhập URL đó vào hộp văn bản kiểm tra URL hoặc nhấp vào nút kiểm tra xuất hiện bên cạnh URL ở một trong các báo cáo của Search Console (bạn có thể phải di chuột qua URL để thấy nút này).
 2. Kết quả kiểm tra ban đầu hiển thị thông tin của Google về trạng thái của URL trong Chỉ mục của Google. Kết quả trong Chỉ mục của Google được dùng để tạo kết quả tìm kiếm. Lưu ý: Trang ban đầu này không phải là kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động của URL. Kết quả kiểm tra phiên bản hoạt động sẽ có sau.
  • Nếu trạng thái của URL bắt đầu bằng "URL nằm trên Google", thì có thể trang đã có mặt trong Google Tìm kiếm. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm URL đó trên Google. Nếu trang không có trong kết quả tìm kiếm:
  • Nếu trạng thái của URL là "Google không thể lập chỉ mục URL này" hoặc "URL không nằm trên Google", thì bạn hãy mở rộng phần Khả năng lập chỉ mục.
 3. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi trên trang kể từ lần thu thập dữ liệu được nêu, bạn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của trang bằng cách nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động. Nếu trạng thái xuất hiện ở đầu trang là hợp lệ thì có thể Google đã lập chỉ mục trang (hãy lưu ý rằng không phải mọi vấn đề lập chỉ mục đều có thể được phát hiện bằng quy trình kiểm tra phiên bản hoạt động).
Vấn đề đã biết
 • Trong một số trường hợp, chúng tôi không báo cáo sơ đồ trang web cho một trang đã gửi trong sơ đồ trang web. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục vấn đề này.
 • Thông tin chi tiết, bao gồm cả ảnh chụp màn hình, được chụp ở phiên bản trang dành cho thiết bị di động, ngay cả khi trang được kiểm tra có trang AMP được liên kết hợp lệ.
   

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính