Yêu cầu xem xét lại

Yêu cầu xem xét lại là gì?

Yêu cầu xem xét lại là yêu cầu Google xem xét lại trang web của bạn sau khi bạn khắc phục các vấn đề được xác định trong thông báo thao tác thủ công hoặc vấn đề bảo mật. Để tìm hiểu thêm về các thao tác thủ công và vấn đề bảo mật, hãy truy cập báo cáo Thao tác thủ công hoặc báo cáo Vấn đề bảo mật.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Bạn mới sử dụng Search Console?

Bạn chưa từng sử dụng Search Console trước đây? Hãy bắt đầu ở đây, cho dù bạn là một người mới sử dụng, chuyên gia SEO hay nhà phát triển trang web.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
83844
false
false