Yêu cầu xem xét lại

Yêu cầu xem xét lại là gì?

Yêu cầu xem xét lại là yêu cầu Google xem xét lại trang web của bạn sau khi bạn khắc phục các vấn đề được xác định trong thông báo thao tác thủ công hoặc vấn đề bảo mật. Để tìm hiểu thêm về các thao tác thủ công và vấn đề bảo mật, hãy truy cập báo cáo Thao tác thủ công hoặc báo cáo Vấn đề bảo mật.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?