Báo cáo Thao tác thủ công

Xem liệu trang web của bạn có bất kỳ thao tác thủ công nào hay không và xem lịch sử thao tác thủ công trên trang web.

Nếu một trang web có thao tác thủ công, một số trang hoặc toàn bộ trang thuộc trang web đó sẽ không được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google.

MỞ BÁO CÁO THAO TÁC THỦ CÔNG

 

Thao tác thủ công là gì?

Google áp dụng thao tác thủ công với một trang web khi người đánh giá của Google đã xác định rằng trên trang web này có các trang không tuân thủ nguyên tắc chất lượng quản trị trang web của Google. Hầu hết các thao tác thủ công đều xử lý những hành vi nhằm mục đích thao túng chỉ mục tìm kiếm của chúng tôi. Hầu hết các vấn đề được báo cáo ở đây sẽ dẫn đến việc trang hoặc trang web bị giảm hạng hoặc xóa khỏi kết quả tìm kiếm mà không có bất kỳ dấu hiệu trực quan nào cho người dùng.

Nếu trang web của bạn bị ảnh hưởng bởi thao tác thủ công, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong báo cáo Thao tác thủ công và trung tâm thông báo của Search Console.

Tại sao chúng tôi áp dụng thao tác thủ công?

Kể từ khi công cụ tìm kiếm ra đời, vẫn luôn có những người chuyên tìm cách để có được vị trí đầu tiên trên trang kết quả. Điều này có hại cho người tìm kiếm vì các trang web phù hợp hơn sẽ xếp dưới những kết quả không phù hợp. Điều này cũng có hại cho những chủ sở hữu trang web tuân thủ chính sách vì trang web của họ trở nên khó tìm kiếm hơn. Vì những lý do này, ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để chống lại những kẻ dùng mánh khóe để tăng thứ hạng tìm kiếm nhằm giúp mọi người tìm được câu trả lời họ đang tìm kiếm và giúp các trang web tuân thủ chính sách nhận được lưu lượng truy cập từ tìm kiếm.

Google đang liên tục nỗ lực để cải thiện tìm kiếm. Chúng tôi tiếp cận theo hướng dữ liệu và tuyển dụng các nhà phân tích, nhà nghiên cứu và nhà thống kê để đánh giá chất lượng tìm kiếm trên cơ sở toàn thời gian. Các thay đổi đối với thuật toán của chúng tôi sẽ được đánh giá chất lượng kỹ lưỡng trước khi phát hành. Thêm thông tin về thuật toán của chúng tôi.

Các thuật toán của chúng tôi cực kỳ hiệu quả trong việc phát hiện spam và trong phần lớn trường hợp, chúng tôi tự động phát hiện spam và xóa nó khỏi kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, để bảo vệ chất lượng của chỉ mục, chúng tôi cũng sẵn sàng thực hiện các thao tác thủ công để xóa nội dung spam khỏi kết quả tìm kiếm.

Có thao tác thủ công nào trên trang web của tôi không?

Bạn sẽ thấy một số thao tác thủ công đối với trang web của mình ở đầu báo cáo. Nếu không có thao tác thủ công nào với trang web của bạn, bạn sẽ thấy một dấu kiểm màu xanh lục và thông báo tương ứng.

Nhưng tôi vừa mới mua trang web này mà!

Nếu gần đây, bạn đã mua một trang web vi phạm nguyên tắc của chúng tôi từ trước khi bạn sở hữu, hãy khắc phục các vấn đề trong báo cáo này và gửi yêu cầu cứu xét để cho chúng tôi biết rằng bạn chỉ mới mua trang web gần đây và hiện trang web đã tuân thủ nguyên tắc.

Những trang nào bị ảnh hưởng?

Mở rộng phần mô tả thao tác thủ công để xem danh sách các trang mẫu bị ảnh hưởng. Đây có thể là các trang mẫu trong một phần của trang web hoặc toàn bộ trang web. Không phải tất cả các trang giống với trang mẫu đều bị ảnh hưởng.

Ví dụ:

 • https://example.com/real-estate/* – một số hoặc tất cả các trang trong thư mục real-estate/ bị ảnh hưởng.
 • Ảnh hưởng đến tất cả các trang – Các thao tác thủ công có nội dung mô tả này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trang web.

Làm cách nào để khắc phục vấn đề?

Để khắc phục thao tác thủ công trên trang web của bạn, hãy làm như sau:

 1. Mở rộng bảng mô tả thao tác thủ công trên báo cáo để biết thêm thông tin.
 2. Xem những trang bị ảnh hưởng.
 3. Xem loại và nội dung mô tả ngắn về vấn đề và truy cập liên kết "Tìm hiểu thêm" để xem thông tin chi tiết và các bước để khắc phục vấn đề đó. (Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về từng thao tác ở phần dưới trên trang này).
 4. Khắc phục vấn đề trên tất cả các trang bị ảnh hưởng. Việc khắc phục vấn đề trên một số trang sẽ không giúp các trang này xuất hiện lại trong kết quả tìm kiếm. Nếu có nhiều thao tác thủ công trên trang web của bạn, hãy đọc chi tiết và khắc phục tất cả các thao tác đó.
 5. Đảm bảo rằng Google có thể truy cập các trang của bạn. Các trang bị ảnh hưởng không được yêu cầu đăng nhập, có tường phí hay bị chặn bởi robots.txt hoặc lệnh noindex. Bạn có thể kiểm tra khả năng truy cập bằng cách sử dụng công cụ Kiểm tra URL.
 6. Khi bạn đã khắc phục tất cả các vấn đề liệt kê trong báo cáo trên tất cả các trang, hãy chọn Yêu cầu xem xét lại trong báo cáo này. Mô tả cách khắc phục của bạn trong yêu cầu xem xét lại. Một yêu cầu xem xét lại thích hợp bao gồm ba nội dung:
  • Giải thích chính xác vấn đề chất lượng trên trang web của bạn.
  • Mô tả các bước bạn đã thực hiện để khắc phục vấn đề.
  • Ghi lại kết quả của các nỗ lực của bạn.
 7. Quy trình xem xét lại có thể mất vài ngày hoặc một tuần. Bạn sẽ được thông báo về tiến độ qua email. Sau khi gửi yêu cầu, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận để bạn biết rằng chúng tôi đang tiến hành xem xét lại. Không gửi lại yêu cầu trước khi bạn nhận được quyết định cuối cùng về yêu cầu đang chờ xử lý của mình.

Quy trình xem xét lại sẽ mất bao lâu?

Quy trình này có thể mất vài ngày đến vài tuần. Bạn sẽ được thông báo qua email khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn để bạn biết rằng chúng tôi đang xử lý yêu cầu. Bạn cũng sẽ nhận được email khi quá trình xem xét lại hoàn tất. Vui lòng không gửi lại yêu cầu trước khi bạn nhận được quyết định về bất kỳ yêu cầu đang xử lý nào.

Danh sách các thao tác thủ công

Dưới đây là các thao tác thủ công mà Google có thể áp dụng và cách khắc phục chúng.

Nội dung rác do người dùng tạo

Google đã phát hiện thấy nội dung spam do khách truy cập gửi trên các trang của bạn. Thông thường, chúng tôi tìm thấy loại spam này trên các trang diễn đàn, các trang sổ lưu bút hoặc tiểu sử của người dùng.

Matt Cutts explains the "User-Generated Spam" manual action

Hành động đề xuất

Xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về nội dung rác do người dùng tạo và thực hiện các bước sau để xác định và khắc phục (các) lỗi vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Người dùng thường thêm nội dung vào trang web trong diễn đàn, nhận xét blog và hồ sơ người dùng. Xác định các trang trên trang web của bạn mà người dùng có thể đã thêm nội dung.
 2. Hãy tìm các hồ sơ có tên người dùng mang tính thương mại như “Giảm giá bảo hiểm” hoặc các bài đăng có chứa quảng cáo, liên kết không liên quan đến chủ đề hoặc văn bản vô nghĩa. Kiểm tra các khu vực sau:
  • Bài đăng hay hồ sơ giống như quảng cáo
  • Bài đăng hay hồ sơ có các liên kết không phù hợp với ngữ cảnh hay chủ đề
  • Bài đăng hay hồ sơ có tên người dùng mang tính thương mại — những tên như "Giảm giá bảo hiểm", vốn không giống tên người thật — liên kết đến các trang web không liên quan
  • Bài đăng hay hồ sơ có vẻ như được tạo tự động (không do người dùng thực viết ra)
 3. Tìm kiếm nội dung không mong muốn hay nội dung rác trên trang web của bạn bằng toán tử site: trong Google Tìm kiếm cùng với các từ khóa thương mại hay mang tính người lớn không liên quan đến chủ đề trang web của bạn. Ví dụ: sử dụng phép tìm kiếm [site: example.com viagra] để tìm kiếm cụm từ "viagra" trên trang web của bạn.
 4. Xóa mọi nội dung không phù hợp.
 5. Cân nhắc việc triển khai các biện pháp để chặn nội dung rác do người dùng tạo.
 6. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công.
 7. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Máy chủ lưu trữ miễn phí gửi nội dung rác

Một phần lớn các trang web được lưu trữ trên dịch vụ lưu trữ web miễn phí của bạn có nội dung rác.

Google cố gắng thực hiện thao tác thủ công liên quan đến nội dung rác một cách hợp lý. Tuy nhiên, nếu phần lớn các trang trên một dịch vụ lưu trữ web miễn phí có nội dung spam, chúng tôi có thể thực hiện thao tác thủ công với toàn bộ dịch vụ.

Hành động đề xuất

 1. Nhận các mẹo để ngăn chặn và xác định vấn đề lạm dụng dịch vụ của bạn.
 2. Xóa tất cả các tài khoản spam hiện có khỏi dịch vụ của bạn.
 3. Liên hệ với nhóm kỹ thuật của dịch vụ lưu trữ của bạn và cho họ biết về thao tác thủ công.
 4. Khi bạn đã chắc chắn rằng trang web của mình tuân thủ Nguyên tắc quản trị trang web của Google, hãy chọn Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công.
 5. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Vấn đề về dữ liệu có cấu trúc

Google đã phát hiện thấy một số thẻ đánh dấu trên các trang của bạn có thể đang sử dụng các kỹ thuật nằm ngoài nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi, ví dụ: đánh dấu nội dung không hiển thị với người dùng, đánh dấu nội dung không liên quan hay gây hiểu lầm hoặc hành vi thao túng khác.

Dưới đây là một số vấn đề về dữ liệu có cấu trúc có thể có trên trang web của bạn:

Tiêu đề Mô tả
Nội dung trên trang khác với dữ liệu có cấu trúc Tìm thấy dữ liệu có cấu trúc JobPosting trên các trang không có nội dung tuyển dụng. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Không thể gửi hồ sơ ứng tuyển trên trang tuyển dụng Nội dung tìm thấy trên trang khác với dữ liệu có cấu trúc trên trang. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Dữ liệu có cấu trúc không khớp với nội dung trên trang Nội dung tìm thấy trên trang khác với dữ liệu có cấu trúc trên trang. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Phải thanh toán để ứng tuyển công việc Các trang có dữ liệu có cấu trúc JobPosting tính phí ứng tuyển công việc. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Tìm thấy yêu cầu tìm việc trên trang tuyển dụng Các trang chứa dữ liệu có cấu trúc JobPosting đang tìm việc chứ không phải tuyển người cho một công việc. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Địa điểm làm việc không chính xác Các trang chứa dữ liệu có cấu trúc JobPosting có một trường địa điểm làm việc không chính xác. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Người đăng công việc không tuyển dụng Các trang chứa dữ liệu có cấu trúc Joblisting đang thu thập hồ sơ ứng tuyển nhưng không tuyển dụng. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Vấn đề về dữ liệu có cấu trúc trên trang danh sách Những trang có danh sách các mục cần phải đánh dấu riêng từng mục. Việc tổng hợp dữ liệu trong nhiều mục thành một thành phần dữ liệu có cấu trúc là trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Dữ liệu có cấu trúc JobPosting trên trang danh sách Trang danh sách không được bao gồm dữ liệu có cấu trúc về từng công việc riêng lẻ. Tìm hiểu thêm
Dữ liệu có cấu trúc JobPosting về công việc đã hết hạn Đánh dấu JobPosting được sử dụng trong một công việc đã hết hạn trong đó thuộc tính validThrough được đặt trong quá khứ. Tìm hiểu thêm
Nội dung trên trang khác với dữ liệu có cấu trúc Tìm thấy dữ liệu có cấu trúc ClaimReview trên các trang không có mục đánh giá tuyên bố. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Mục ClaimReview không có nguồn tham khảo, hoặc nguồn tham khảo không phù hợp với kết luận Các trang có dữ liệu có cấu trúc ClaimReview không bao gồm nguồn hỗ trợ hay nguồn tham khảo. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Tìm thấy dữ liệu có cấu trúc trong nội dung bị ẩn Tìm thấy dữ liệu có cấu trúc trên các phần tử không hiển thị với người dùng. Điều này trái với nguyên tắc của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Không có cơ chế để gửi bài đánh giá mới Nếu một trang có đánh giá thì trang cũng phải cung cấp phương thức viết bài đánh giá hoặc hiển thị rõ nguồn của đánh giá. Tìm hiểu thêm
Công ty được đánh dấu là sản phẩm Một công ty đã được gắn nhãn là sản phẩm trong dữ liệu có cấu trúc. Tìm hiểu thêm
Một mục không phải sản phẩm được gắn nhãn là sản phẩm Một mục không phải sản phẩm, hoặc một mục chung, đã được đánh dấu là sản phẩm. Tìm hiểu thêm
Bài đánh giá do chính trang web hay người cung cấp dịch vụ viết Người viết hoặc đưa ra đánh giá không được là doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp nội dung trừ khi họ là khách hàng, ban đánh giá biên tập độc lập và miễn phí. Tìm hiểu thêm
Dữ liệu có cấu trúc sự kiện nhưng thực ra là khuyến mại Văn bản hiển thị hoặc phần mô tả dữ liệu có cấu trúc nhằm mục đích tuyên truyền hoặc quảng bá về sự kiện hơn là mô tả sự kiện. Tìm hiểu thêm
Mục không phải sự kiện được gắn nhãn là sự kiện Một mục không phải sự kiện đã được đánh dấu là sự kiện. Ví dụ: kỳ nghỉ hoặc phiếu giảm giá. Tìm hiểu thêm
Mục không phải công thức được đánh dấu là công thức Một mục không phải công thức đã được đánh dấu là công thức. Công thức phải có nội dung về món ăn và bao gồm cả thành phần và bước chế biến. Tìm hiểu thêm
Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc Bạn có lỗi vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc trên một hoặc nhiều trang. Tìm hiểu thêm
Nhà tuyển dụng không chính xác Nhà tuyển dụng trong trường hiringOrganization phải trùng với nhà tuyển dụng trong tin tuyển dụng. Tìm hiểu thêm
Mô tả công việc không hoàn chỉnh Trường mô tả công việc không hoàn chỉnh hoặc không rõ. Tìm hiểu thêm

Hành động đề xuất

 1. Đảm bảo thẻ đánh dấu trên trang web của bạn tuân thủ nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của Google nếu bạn muốn thẻ đánh dấu đó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi. Bạn có thể phải cập nhật thẻ đánh dấu hiện tại hoặc xóa bất kỳ thẻ đánh dấu nào vi phạm nguyên tắc của chúng tôi.
 2. Khi bạn đã thực hiện các thay đổi này, hãy chọn Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công.
 3. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Đường liên kết bất thường đến trang web của bạn

Google đã phát hiện thấy một mẫu các liên kết bất thường, nhân tạo, giả mạo hoặc nhằm mục đích thao túng trỏ đến trang web của bạn. Việc mua các đường liên kết hoặc tham gia vào mưu đồ liên kết nhằm thao túng PageRank là hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google. Điều này có thể khiến chúng tôi phải thực hiện thao tác thủ công với một phần hoặc toàn bộ trang web của bạn.

Matt Cutts and Alex explain the "Unnatural links to your site" manual action

Hành động đề xuất

Trước tiên, hãy xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về liên kết.

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) vi phạm:

 1. Tải xuống danh sách các liên kết đến trang web của bạn từ Search Console. Bạn có thể tải xuống các liên kết được sắp xếp theo tên máy chủ (Liên kết đến trang web của bạn > Trang nào liên kết nhiều nhất > Tải các liên kết mẫu khác xuống) hoặc theo thứ tự (Liên kết đến trang web của bạn > Trang nào liên kết nhiều nhất > Tải liên kết mới nhất xuống).
 2. Kiểm tra danh sách này để biết bất kỳ liên kết nào vi phạm nguyên tắc về liên kết của chúng tôi. Nếu danh sách quá lớn, hãy bắt đầu bằng cách xem các trang web có nhiều đường liên kết đến trang của bạn nhất hoặc các đường liên kết mới tạo gần đây (trong vòng vài tháng gần nhất).
 3. Đối với bất kỳ đường liên kết nào vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, hãy liên hệ với quản trị viên web của trang web đó và yêu cầu họ xóa các đường liên kết đó hoặc ngăn chúng vượt qua PageRank, chẳng hạn bằng cách thêm thuộc tính rel="nofollow" hay một thuộc tính cụ thể hơn.
 4. Sử dụng công cụ Từ chối liên kết trong Search Console để từ chối bất kỳ đường liên kết nào bạn không thể xóa. Chúng tôi thường thấy người dùng sử dụng công cụ từ chối không đúng cách, vì thế hãy lưu ý các điều sau khi sử dụng công cụ này:
  • Nếu bạn có thể xóa một liên kết ngược, trước tiên hãy cố xóa nó. Việc thêm tất cả các đường liên kết ngược vào công cụ từ chối mà không có lý do không được xem là hành vi chính đáng và sẽ không đủ để chúng tôi chấp nhận yêu cầu xem xét lại của bạn.
  • Đối với nhiều đường liên kết từ cùng một miền đến trang web của bạn, hãy sử dụng toán tử "domain:" trong tệp từ chối để thuận tiện cho bạn.
  • Đảm bảo rằng bạn không từ chối liên kết không phải trả tiền đến trang web của mình.
  • Nếu bạn chỉ từ chối tất cả các đường liên kết ngược mà không cố gắng xóa chúng, thì yêu cầu của bạn có thể bị từ chối.
 5. Khi bạn đã xóa hoặc từ chối các đường liên kết nhân tạo, hãy chọn Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công. Hãy gửi kèm tài liệu về các đường liên kết bạn đã xóa và phần giải thích về bất kỳ đường liên kết nào bạn không thể xóa để giúp chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.
 6. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Đường liên kết bất thường từ trang web của bạn

Google đã phát hiện thấy một mẫu các liên kết bất thường, nhân tạo, giả mạo hoặc nhằm mục đích thao túng xuất phát từ trang web của bạn. Việc mua các đường liên kết hoặc tham gia vào mưu đồ liên kết nhằm thao túng PageRank là hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google.

Matt Cutts and Sandy discuss the "Unnatural links from your site" manual action.

Hành động đề xuất

Trước tiên, hãy xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về liên kết.

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) lỗi vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Xác định bất kỳ đường liên kết nào được trả tiền hoặc có vẻ vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi về việc liên kết trên trang web, chẳng hạn như trao đổi quá nhiều đường liên kết.
 2. Ví dụ: hãy xóa hoặc thay đổi các đường liên kết này để chúng không còn vượt qua PageRank, chẳng hạn bằng cách thêm thuộc tính rel=”nofollow” hay một thuộc tính cụ thể hơn, hoặc chuyển hướng chúng qua một trang bị chặn trong tệp robots.txt.
 3. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công. Cung cấp ví dụ về nội dung không hợp lệ mà bạn đã xóa và nội dung hợp lệ mà bạn đã thêm.
 4. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Nội dung nghèo nàn có ít hoặc không có giá trị bổ sung

Google đã phát hiện thấy các trang chất lượng thấp hoặc nội dung nghèo nàn trên trang web của bạn. Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về những trang thường có nội dung nghèo nàn cung cấp ít hoặc không cung cấp giá trị bổ sung:

 • Nội dung được tạo tự động
 • Trang liên kết sao chép
 • Nội dung từ các nguồn khác. Ví dụ: nội dung cóp nhặt hoặc bài đăng trên blog của khách có chất lượng thấp
 • Các trang ngõ

Những kỹ thuật này thực chất không cung cấp cho người dùng nội dung độc đáo hoặc có giá trị và chúng vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi.

Matt Cutts explains the "Thin Content with little or no added value" manual action.

Hành động đề xuất

Đầu tiên, hãy xem các phần sau trong Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi:

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) lỗi vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Kiểm tra nội dung trên trang web của bạn mà đã được sao chép từ nội dung ở một nơi khác.
 2. Kiềm tra các trang có nội dung nghèo nàn với liên kết trên trang web của bạn.
 3. Kiểm tra các trang cửa ngõ hoặc nội dung được tạo tự động trên trang web của bạn.
 4. Nếu trang web của bạn chứa bất kỳ loại nội dung nào trong số này, hãy suy nghĩ xem trang web của bạn có cung cấp giá trị bổ sung đáng kể cho người dùng hay không. Bài viết này về việc xây dựng các trang web chất lượng cao có thể cung cấp cho bạn thêm hướng dẫn.
  Mẹo: Hãy cân nhắc việc yêu cầu bạn bè hoặc gia đình — những người thực sự không liên kết với trang web của bạn — sử dụng hoặc phê bình trang web của bạn nhằm nhận được ý tưởng về cách cải thiện trang web.
 5. Cải thiện trang web của bạn để trang web cung cấp giá trị đáng kể cho người dùng.
 6. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công. Cung cấp ví dụ về nội dung không hợp lệ mà bạn đã xóa và nội dung hợp lệ mà bạn đã thêm.
 7. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Kỹ thuật che giấu và/hoặc chuyển hướng lén lút

Trang web của bạn có thể đang hiển thị cho người dùng các trang khác với những trang được hiển thị cho Google hoặc đang chuyển hướng người dùng đến một trang khác so với trang mà Google nhìn thấy. Kỹ thuật che giấu và chuyển hướng lén lút là các hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google.

Matt Cutts explains cloaking

Nội dung đăng ký và nội dung có tường phí: Nhà xuất bản phải đính kèm nội dung có tường phí với dữ liệu có cấu trúc để giúp Google phân biệt nội dung có tường phí với kỹ thuật che giấu, trong đó nội dung được phân phối cho Googlebot khác với nội dung được phân phối cho người dùng.

Hành động đề xuất

Trước tiên, hãy xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về kỹ thuật che giấuchuyển hướng lén lút.

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) lỗi vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Sử dụng Công cụ kiểm tra URL trong Search Console để tìm nạp các trang ở phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn.
 2. So sánh nội dung Google tìm nạp được với nội dung mà người dùng (chính là bạn!) nhìn thấy khi truy cập trang web.
 3. Nếu nội dung khác nhau, hãy xác định và xóa phần trên trang web đang phân phối nội dung khác nhau cho Google và người dùng. Bạn phải tìm kiếm bằng mã trang web của bạn trên máy chủ.
 4. Kiểm tra những URL trên trang web của bạn đang chuyển hướng người dùng đến một trang khác với mong đợi của họ.
 5. Kiểm tra những URL trên trang web của bạn đang chuyển hướng theo điều kiện, chẳng hạn như chỉ chuyển hướng người dùng từ Google Tìm kiếm hoặc chỉ người dùng từ một phạm vi địa chỉ IP cụ thể.
 6. Nếu trang web của bạn chuyển hướng người dùng theo bất kỳ cách nào trong số này, hãy xác định và xóa phần đang tạo ra các lệnh chuyển hướng này. Bạn phải tìm kiếm bằng mã trang web của bạn trên máy chủ.
  Mẹo: Những loại chuyển hướng này thường được viết bằng JavaScript hoặc trong tệp .htaccess của bạn. Bạn cũng nên kiểm tra hệ thống quản lý nội dung và bất kỳ plugin nào.
 7. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công.
 8. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Hoàn toàn là spam

Một số trang của bạn có thể đang sử dụng các kỹ thuật nằm ngoài Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi. Trang web có vẻ đang sử dụng các kỹ thuật cố tình tạo nội dung rác như văn bản vô nghĩa được tạo tự động, kỹ thuật che giấu, nội dung cóp nhặt từ các trang web khác và/hoặc các trường hợp vi phạm lặp lại hay nghiêm trọng khác đối với nguyên tắc chất lượng của Google.

Matt Cutts explains what it means if your site has a manual action labeled as "Pure spam" and what you can do to fix it.

Hành động đề xuất

 1. Cập nhật trang web của bạn để đáp ứng Nguyên tắc quản trị trang web của Google.
 2. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công. Cung cấp ví dụ về nội dung không hợp lệ mà bạn đã xóa và nội dung hợp lệ mà bạn đã thêm.
 3. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Hình ảnh bị che giấu

Một số hình ảnh trên trang web của bạn có thể hiển thị khác trong kết quả tìm kiếm của Google so với cách chúng hiển thị trên trang web của bạn. Kỹ thuật che giấu là hành động hiển thị nội dung khác nhau cho người dùng và công cụ tìm kiếm. Kỹ thuật che giấu bị xem là vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google vì nó cung cấp cho người dùng của chúng tôi kết quả khác so với những gì họ mong đợi. Việc che giấu hình ảnh có thể cung cấp trải nghiệm người dùng kém đối với kết quả tìm kiếm hình ảnh Google, vì hình ảnh bị che khuất và hình thu nhỏ không phù hợp không cung cấp cho người dùng hình ảnh mà họ đang tìm kiếm.

Ví dụ về hình ảnh bị che giấu

Dưới đây là một số ví dụ về hành vi che giấu hình ảnh:

 • Cung cấp cho Google các hình ảnh bị che khuất bởi một hình ảnh khác, ví dụ: một đoạn văn bản che khuất hình ảnh.
 • Cung cấp cho Google hình ảnh khác với hình ảnh hiển thị cho khách truy cập trang.

Nếu bạn cần chặn hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm của Google, hãy sử dụng phương pháp mô tả bên dưới .

Hành động đề xuất

 1. Đảm bảo rằng trang web của bạn hiển thị hình ảnh giống hệt nhau trên trang web và trong kết quả tìm kiếm của Google. Kỹ thuật che giấu chỉ được chấp nhận khi bạn chọn không liên kết nội tuyến chức năng tìm kiếm hình ảnh như trình bày chi tiết bên dưới.
 2. Khi bạn đã chắc chắn rằng hình ảnh trên trang web giống hệt nhau cho dù xem trực tiếp trên trang web hay xem từ kết quả tìm kiếm của Google, hãy chọn Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công.
 3. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.

 

Thu nhỏ hoặc chặn hình ảnh trong kết quả tìm kiếm

 • Để ngăn hình ảnh có kích thước đầy đủ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google, hãy chọn không liên kết nội tuyến.
 • Để ngăn hoàn toàn hình ảnh trong kết quả tìm kiếm, hãy làm theo các bước này.

 

Để chọn không liên kết nội tuyến:

 1. Khi có yêu cầu đối với hình ảnh của bạn, hãy kiểm tra tiêu đề liên kết giới thiệu HTTP trong yêu cầu.
 2. Nếu yêu cầu đến từ một tên miền của Google, hãy phản hồi bằng HTTP 200 hoặc 204 không kèm theo nội dung.

Google sẽ vẫn thu thập dữ liệu trang của bạn và thấy hình ảnh, nhưng sẽ hiển thị một hình thu nhỏ được tạo vào thời điểm thu thập dữ liệu trong kết quả tìm kiếm. Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào và không cần phải xử lý lại hình ảnh của trang web. Hành vi này không bị xem là che giấu hình ảnh và sẽ không dẫn đến thao tác thủ công.

Văn bản ẩn và/hoặc nhồi nhét từ khóa

Một số trang của bạn có thể chứa văn bản ẩn hoặc nội dung nhồi nhét từ khóa, những kỹ thuật không được phép theo Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi.

Matt Cutts and Nelson explain what it means if your site has a manual action labeled as "Hidden text and/or keyword stuffing" and what you can do to fix it.

Hành động đề xuất

Trước tiên, hãy xem lại Nguyên tắc quản trị trang web của Google về văn bản ẩnnhồi nhét từ khóa.

Tiếp theo, hãy làm theo các bước bên dưới để xác định và sửa (các) lỗi vi phạm trên trang web của bạn:

 1. Sử dụng công cụ Kiểm tra URL trong Search Console để kiểm tra nội dung hiển thị đối với trình thu thập dữ liệu của chúng tôi nhưng không hiển thị đối với người dùng là người thực (bạn!) khi truy cập trang web.
 2. Kiểm tra văn bản có màu sắc giống nhau, hoặc tương tự, làm hình nền của trang web.
  Mẹo: Bạn thường có thể hiển thị văn bản đó bằng cách chọn tất cả văn bản trên trang, chẳng hạn bằng cách nhấn Ctrl + A hoặc Command-A.
 3. Kiểm tra mọi văn bản ẩn bằng cách sử dụng định vị hoặc định kiểu CSS.
 4. Xóa hoặc định kiểu lại mọi văn bản ẩn để các trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm và người dùng đều có thể dễ dàng phát hiện văn bản đó.
 5. Kiểm tra các danh sách hoặc đoạn từ lặp lại không có bất kỳ ngữ cảnh nào.
 6. Kiểm tra thẻ <title> và văn bản thay thế cho các chuỗi từ lặp lại.
 7. Xóa bất kỳ từ nào như vậy hoặc các trường hợp nhồi nhét từ khóa khác.
 8. Khi bạn chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy chọn Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công.
 9. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Nội dung AMP không trùng khớp

Có sự khác biệt về nội dung giữa phiên bản AMP và trang web chuẩn.

Nội dung của phiên bản AMP phải giống với nội dung của trang web chuẩn về cơ bản. Văn bản không cần giống nhau nhưng chủ đề phải giống nhau và người dùng phải có thể thực hiện cùng một thao tác trên cả trang AMP và trang chuẩn.

Các trang AMP bị ảnh hưởng bởi thao tác thủ công này sẽ không hiển thị trong Google Tìm kiếm: chúng tôi sẽ chỉ hiển thị trang chuẩn.

Hành động đề xuất

 1. Đảm bảo rằng AMP đang tham chiếu đúng trang web chuẩn.
 2. Đảm bảo rằng nội dung tổng quát của trang AMP và trang chuẩn giống nhau.
 3. Kiểm tra để đảm bảo chế độ xem trang của Google không khác với chế độ xem trang của người dùng, bằng cách sử dụng công cụ Tìm nạp như Google với cả trang AMP và trang chuẩn. Lỗi nội dung không trùng khớp cũng có thể xảy ra khi tệp robots.txt chặn tài nguyên quan trọng trên một trong hai trang này. Tài nguyên bị chặn cũng sẽ hiển thị trong Công cụ kiểm tra URL.
 4. Khi các trang AMP và trang chuẩn của bạn về cơ bản đã giống nhau, hãy chọn Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Hành động thủ công.
 5. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.
Chuyển hướng lén lút trên thiết bị di động

Một số trang trên trang web này có vẻ như đang chuyển hướng người dùng trên một thiết bị di động đến nội dung khác mà trình thu thập dữ liệu của công cụ tìm kiếm không thể truy cập. Chuyển hướng lén lút là hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google . Để đảm bảo kết quả tìm kiếm chất lượng cho người dùng, nhóm Chất lượng tìm kiếm của Google có thể thực hiện hành động với các trang web đó, bao gồm cả việc xóa URL khỏi chỉ mục của chúng tôi.

Tổng quan

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể hiển thị nội dung hơi khác nhau trên các thiết bị khác nhau. Ví dụ, nếu muốn tối ưu hóa cho không gian nhỏ hơn của màn hình điện thoại thông minh, bạn có thể cần phải sửa đổi một số nội dung, như hình ảnh. Tương tự, đối với chuyển hướng chỉ dành cho thiết bị di động, việc chuyển hướng người dùng thiết bị di động để cải thiện trải nghiệm trên thiết bị di động của họ (như chuyển hướng người dùng thiết bị di động từ example.com/url1 sang m.example.com/url1) thường sẽ có lợi cho họ. Tuy nhiên, việc lén chuyển hướng người dùng thiết bị di động đến nội dung khác sẽ dẫn đến trải nghiệm người dùng kém.

Sneaky Mobile Redirect

Trải nghiệm khó chịu: Một URL hiển thị trong các trang kết quả tìm kiếm trên cả máy tính và thiết bị di động. Tuy nhiên, khi người dùng nhấp vào kết quả này trên máy tính, họ được truy cập URL A, nhưng những người dùng nhấp vào cùng một kết quả trên điện thoại thông minh lại bị chuyển hướng đến URL B không liên quan.

Hiện tượng chuyển hướng lén lút trên thiết bị di động có thể do chủ sở hữu trang web tạo một cách có chủ đích, nhưng chúng tôi cũng đã thấy các trường hợp trong đó hiện tượng chuyển hướng lén lút xảy ra trên thiết di động mà chủ sở hữu trang web không hề hay biết. Sau đây là ví dụ về các cấu hình có thể gây ra chuyển hướng lén lút trên thiết bị di động:

 • Thêm mã tạo quy tắc chuyển hướng đối với người dùng thiết bị di động
 • Sử dụng tập lệnh hoặc phần tử để hiển thị quảng cáo và kiếm tiền từ những nội dung chuyển hướng người dùng thiết bị di động
 • Tập lệnh hoặc phần tử do tin tặc thêm vào để chuyển hướng người dùng thiết bị di động của bạn đến các trang web độc hại

Hành động đề xuất

 1. Nếu bạn không cố tình tham gia vào hành vi này, hãy thực hiện các bước sau:
  1. Đảm bảo rằng trang web của bạn không bị tấn công

   Kiểm tra báo cáo Vấn đề bảo mật để xem liệu Google có cho rằng bạn đã bị tấn công hay không.

  2. Kiểm tra các tập lệnh/phần tử của bên thứ ba trên trang web của bạn

   Nếu trang web của bạn không bị tấn công, bạn nên dành thời gian để điều tra xem tập lệnh hoặc phần tử của bên thứ ba có đang gây ra chuyển hướng hay không. Bạn có thể làm theo các bước sau:

   1. Xóa từng tập lệnh hoặc phần tử của bên thứ ba mà bạn không nắm quyền kiểm soát trên từng trang có hiện tượng chuyển hướng.
   2. Sau khi xóa từng tập lệnh hoặc phần tử, hãy kiểm tra hành vi của trang web của bạn trên một thiết bị di động hoặc trong trình mô phỏng thiết bị di động của Chrome (hoặc bất kỳ trình mô phỏng nào khác) để xem đã hết hiện tượng chuyển hướng chưa.
   3. Nếu bạn nghĩ rằng một tập lệnh hoặc phần tử cụ thể đang gây ra hiện tượng chuyển hướng lén lút, hãy xem xét việc xóa tập lệnh/phần tử đó khỏi trang web của bạn và khắc phục vấn đề với nhà cung cấp tập lệnh hoặc phần tử.
 2. Nếu bạn đang cố tình tham gia vào hành vi này:
  Hãy sửa lỗi trên các trang của bạn.
 3. Xác nhận kết quả sửa lỗi bằng cách truy cập vào các trang của bạn từ kết quả tìm kiếm của Google trên một điện thoại thông minh hoặc trong trình mô phỏng thiết bị di động.
 4. Khi đã khắc phục vấn đề trên tất cả các trang thuộc trang web của bạn, hãy chọn Yêu cầu xem xét lại trên báo cáo Thao tác thủ công.
 5. Sau khi bạn đã gửi yêu cầu xem xét lại, hãy kiên nhẫn và chú ý xem thông báo về trạng thái xem xét trong tài khoản Search Console – chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã xem xét xong trang web của bạn. Nếu xác định thấy trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ thao tác thủ công.

Tránh chuyển hướng lén lút trên thiết bị di động trong tương lai

Để giảm nguy cơ vô tình chuyển hướng người dùng của bạn, hãy chọn những nhà quảng cáo minh bạch về cách họ xử lý lưu lượng truy cập của người dùng. Nếu quan tâm đến việc xây dựng niềm tin vào không gian quảng cáo trực tuyến, bạn nên nghiên cứu các phương pháp hay nhất trong toàn ngành khi tham gia vào mạng quảng cáo. Ví dụ: Bạn nên bắt đầu bằng cách xem Nguyên tắc về chất lượng khoảng không quảng cáo của Trustworthy Accountability Group (Phòng quảng cáo tương tác). Có nhiều cách để kiếm tiền từ nội dung của bạn bằng các giải pháp di động cung cấp trải nghiệm người dùng chất lượng cao. Hãy sử dụng chúng.

Để kiểm tra hiện tượng chuyển hướng lén lút trên thiết bị di động trên trang web của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm tra xem bạn có bị chuyển hướng khi truy cập vào trang web của mình trên điện thoại thông minh hay không

  Bạn nên kiểm tra trải nghiệm của những người dùng truy cập trang web của bạn trên thiết bị di động bằng cách truy cập các trang từ kết quả tìm kiếm của Google trên một điện thoại thông minh. Khi gỡ lỗi, việc mô phỏng thiết bị di động trong trình duyệt cho máy tính rất tiện lợi vì bạn có thể thử nghiệm cho nhiều thiết bị khác nhau. Ví dụ: bạn có thể xem các trang dưới dạng thiết bị di động ngay từ trình duyệt của mình trong Chrome, Firefox hoặc Safari (đối với Safari, bạn phải bật tính năng "Hiển thị menu Phát triển trong thanh menu").

 2. Chú ý phản hồi của người dùng

  Người dùng có thể xem trang web của bạn theo những cách khác với bạn. Điều quan trọng là phải chú ý đến khiếu nại của người dùng, để bạn biết được bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trải nghiệm của người dùng trên thiết bị di động.

 3. Theo dõi người dùng thiết bị di động trong dữ liệu phân tích trang web của bạn

  Bạn có thể phát hiện hoạt động bất thường của người dùng thiết bị di động bằng cách xem một số dữ liệu phân tích về trang web của bạn. Ví dụ: theo dõi thời gian trung bình của người dùng thiết bị di động trên trang web của bạn: nếu đột nhiên người dùng thiết bị di động bắt đầu dành ít thời gian hơn trên trang web của bạn so với trước đây, thì có thể có vấn đề liên quan đến chuyển hướng trên thiết bị di động.

  Việc theo dõi bất kỳ thay đổi lớn nào trong hoạt động của người dùng thiết bị di động có thể giúp bạn chủ động xác định chuyển hướng lén lút trên thiết bị di động. Bạn có thể thiết lập cảnh báo trong Google Analytics để cảnh báo cho bạn biết mức giảm mạnh về thời gian trung bình mà người dùng thiết bị di động dành để duyệt trang web hoặc mức giảm mạnh về số lượng người dùng thiết bị di động. Mặc dù các cảnh báo này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu cho thấy bạn có đường dẫn chuyển hướng lén lút trên thiết bị di động, nhưng bạn nên điều tra những cảnh báo đó.

Sự khác biệt giữa báo cáo Thao tác thủ công và báo cáo Vấn đề bảo mật là gì?

Có một số điểm trùng lặp về khái niệm giữa báo cáo Thao tác thủ công và báo cáo Vấn đề bảo mật, vì thế sẽ hữu ích nếu bạn biết sự khác biệt giữa chúng:

Báo cáo Thao tác thủ công liệt kê các vấn đề được phát hiện theo cách thủ công trên một trang hay trang web, và thường là các nỗ lực thao túng chỉ mục tìm kiếm của chúng tôi nhưng không hẳn nguy hiểm với người dùng. Hầu hết các vấn đề được báo cáo ở đây sẽ dẫn đến việc trang hoặc trang web bị giảm hạng hoặc xóa khỏi kết quả tìm kiếm mà không có bất kỳ dấu hiệu trực quan nào cho người dùng.

Báo cáo Vấn đề bảo mật liệt kê các dấu hiệu cho thấy trang web của bạn đã bị tấn công hoặc hành vi trên trang web của bạn có thể gây hại cho khách truy cập hoặc máy tính của họ: ví dụ: tấn công lừa đảo hoặc cài đặt phần mềm có hại hoặc phần mềm không mong muốn vào máy tính của người dùng. Những trang này có thể xuất hiện kèm theo nhãn cảnh báo trong kết quả tìm kiếm hoặc trình duyệt có thể hiển thị trang cảnh báo trung gian khi người dùng cố gắng truy cập chúng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?