ย้ายไซต์โดยมีการเปลี่ยนแปลง URL

1. จัดเตรียมเว็บไซต์ใหม่

รายละเอียดของการจัดเตรียมเว็บไซต์จะแตกต่างกันไปสำหรับการย้ายเว็บไซต์แต่ละครั้ง แต่โดยทั่วไปคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ตั้งค่าระบบจัดการเนื้อหาใหม่ (CMS) และเพิ่มเนื้อหาเข้าไป
  • โอนรูปภาพและดาวน์โหลดต่างๆ (เช่น เอกสาร PDF) ที่คุณกำลังโฮสต์
    สิ่งเหล่านี้อาจจะได้รับการเข้าชมอยู่แล้วจากผลการค้นหาหรือลิงก์ต่างๆ และการแจ้งผู้ใช้และ Googlebot เกี่ยวกับตำแหน่งใหม่ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์
  • สำหรับการย้ายไปยัง HTTPS ให้ขอรับและกำหนดค่าใบรับรอง TLS ที่จำเป็นบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ส่วนที่เหลือของบทความนี้ครอบคลุมงานโดยเฉพาะที่เราแนะนำ สำหรับการเตรียมเว็บไซต์ใหม่ของคุณ

ตั้งค่า robots.txt สำหรับเว็บไซต์ใหม่

ไฟล์ robots.txt สำหรับเว็บไซต์จะควบคุมว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ Googlebot สามารถรวบรวมข้อมูลได้ ตรวจดูว่าคำสั่งในไฟล์ robots.txt ของเว็บไซต์ใหม่แสดงส่วนที่คุณต้องการให้ถูกบล็อกจากการรวบรวมข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง

โปรดทราบว่าเจ้าของเว็บไซต์บางรายบล็อกการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดขณะที่กำลังพัฒนาเว็บไซต์ หากคุณปฏิบัติตามกลยุทธ์นี้ คุณต้องเตรียมลักษณะที่ไฟล์ robots.txt ควรจะเป็นเมื่อเริ่มย้ายเว็บไซต์ ในทำนองเดียวกัน หากคุณใช้คำสั่ง noindex ระหว่างการพัฒนา ให้จัดเตรียมรายชื่อของ URL ที่จะนำคำสั่ง noindex ออกเมื่อเริ่มย้ายเว็บไซต์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำดัชนี

ระบุข้อผิดพลาดสำหรับเนื้อหาที่ถูกลบหรือผสมรวม

สำหรับเนื้อหาในเว็บไซต์เก่าที่จะไม่โอนไปยังเว็บไซต์ใหม่ ตรวจดูว่า URL ที่ถูกทิ้งเหล่านั้นแสดงรหัสการตอบสนองข้อผิดพลาด HTTP 404 หรือ 410 อย่างถูกต้อง คุณสามารถแสดงรหัสการตอบสนองข้อผิดพลาดที่ URL ต้นทางในแผงการกำหนดค่าสำหรับเว็บไซต์ใหม่ หรือสร้างการเปลี่ยนเส้นทางสำหรับ URL ปลายทางใหม่และให้การเปลี่ยนเส้นทางนั้นแสดงรหัสข้อผิดพลาด HTTP ก็ได้

หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเส้นทางที่ไม่เกี่ยวข้อง

อย่าเปลี่ยนเส้นทาง URL เก่าจำนวนมากไปยังปลายทางเดียวที่ไม่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นหน้าแรกของเว็บไซต์ใหม่ เพราะอาจทำให้ผู้ใช้สับสน และอาจจัดว่าเป็นข้อผิดพลาด soft 404 แต่ถ้าคุณได้รวมเนื้อหาที่โฮสต์ไว้ก่อนหน้านี้ในหลายๆ หน้าเข้าด้วยกันเป็นหน้าเดียวหน้าใหม่ไว้แล้ว ก็สามารถเปลี่ยนเส้นทาง URL เก่าไปยังหน้ารวมหน้าใหม่นั้นได้

ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Search Console ถูกต้องแล้ว

การย้ายเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Search Console ที่ถูกต้องและทันสมัย

หากคุณยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของทั้งเว็บไซต์เก่าและเว็บไซต์ปลายทางใน Search Console ตรวจสอบว่าได้ยืนยันทุกตัวแปรของทั้งเว็บไซต์ต้นทางและเว็บไซต์ปลายทาง ตัวอย่างเช่น คุณควรยืนยัน www.example.com และ example.com และรวมตัวแปรทั้งเว็บไซต์ HTTPS และ HTTP หากคุณใช้ HTTPS URL ให้คุณทำแบบนี้สำหรับทั้งเว็บไซต์ต้นทางและเว็บไซต์ปลายทาง

ตรวจสอบการยืนยันใน Search Console

ตรวจดูว่าการยืนยันใน Search Console จะยังคงทำงานต่อไปหลังจากที่ย้ายเว็บไซต์แล้ว หากคุณใช้วิธีการยืนยันที่แตกต่างจากนี้ ให้จำไว้ว่าโทเค็นของการยืนยันอาจจะแตกต่างออกไปเมื่อ URL เปลี่ยนแปลง

หากคุณใช้วิธีการของไฟล์ HTML ในการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ใน Search Console จะต้องไม่ลืมรวมไฟล์การยืนยันปัจจุบันไว้ในสำเนาเว็บไซต์ใหม่ของคุณด้วย

ในทำนองเดียวกัน หากคุณยืนยันการเป็นเจ้าของด้วยไฟล์ที่รวมอยู่ที่อ้างถึงเมตาแท็ก หรือใช้ Google Analytics เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ ให้ตรวจสอบว่าสำเนา CMS ใหม่มีสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ตรวจสอบการตั้งค่าที่กำหนดไว้ใน Search Console

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางส่วนใน Search Console สำหรับเว็บไซต์เก่า อย่าลืมตรวจสอบว่าการตั้งค่าของเว็บไซต์ใหม่ได้รับการอัปเดตเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

  • พารามิเตอร์ URL: หากคุณกำหนดค่าพารามิเตอร์ URL ไว้เพื่อควบคุมการรวบรวมข้อมูลหรือการจัดทำดัชนีของ URL เก่า โปรดตรวจสอบว่าการตั้งค่าดังกล่าวใช้กับเว็บไซต์ใหม่ด้วยเช่นกันหากจำเป็น
  • การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์: เว็บไซต์เก่าของคุณอาจมีการกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน เช่น โดเมนที่สามารถกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ได้ หรือโดเมนระดับบนสุดที่เป็นรหัสประเทศ (เช่น .co.th) ใช้การตั้งค่าเดียวกันกับเว็บไซต์ใหม่หากต้องการดำเนินการกำหนดเป้าหมายสำหรับภูมิภาคเดียวกันต่อไป อย่างไรก็ตาม หากการย้ายเว็บไซต์ของคุณมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายธุรกิจของคุณไปทั่วโลกและคุณไม่ต้องการให้เว็บไซต์ของคุณเชื่อมโยงกับประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ให้เลือกไม่แสดงในรายการแบบเลื่อนลงของหน้าการตั้งค่าเว็บไซต์
  • อัตราการรวบรวมข้อมูล: ขอแนะนำให้ไม่จำกัดอัตราการรวบรวมข้อมูลของ Googlebot ใน Search Console สำหรับ URL ต้นทางและปลายทาง  เราขอแนะนำให้คุณไม่กำหนดการตั้งค่าอัตราการรวบรวมข้อมูลด้วยเช่นกัน ให้ทำเช่นนี้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่สามารถจัดการกับปริมาณการรวบรวมข้อมูลของ Googlebot ได้ หากคุณจำกัดอัตราการรวบรวมข้อมูลของ Googlebot สำหรับเว็บไซต์เก่าไว้ ขอแนะนำให้นำอัตรานั้นออก  Google มีอัลกอริทึมที่จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าการย้ายเว็บไซต์ได้รับการดำเนินการไปแล้วและเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรวบรวมข้อมูลของ Googlebot เพื่อให้การจัดทำดัชนีแสดงให้เห็นการย้ายเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • ลิงก์ย้อนกลับที่ถูกปฏิเสธ: หากคุณเคยอัปโหลดไฟล์เพื่อปฏิเสธลิงก์ต่างๆ ในเว็บไซต์เก่า ขอแนะนำให้คุณอัปโหลดใหม่อีกครั้งโดยใช้บัญชี Search Console ของเว็บไซต์ใหม่

ทำความสะอาดโดเมนที่คุณซื้อเมื่อเร็วๆ นี้

หากไซต์ใหม่ของคุณมีไว้สำหรับโดเมนที่เพิ่งซื้อมาเมื่อเร็วๆ นี้ คุณจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าปราศจากปัญหาที่คั่งค้างจากเจ้าของรายก่อนหน้า โดยตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้

ใช้การวิเคราะห์เว็บ

ระหว่างการย้ายเว็บไซต์ สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์การใช้งานทั้งในเว็บไซต์เก่าและเว็บไซต์ใหม่ ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เว็บสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ โดยทั่วไป การกำหนดค่าการวิเคราะห์เว็บจะประกอบด้วยชิ้นส่วนของ JavaScript ที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บของคุณ รายละเอียดสำหรับการติดตามเว็บไซต์ที่ต่างกันจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ของคุณและการตั้งค่าบันทึก การดำเนินการ หรือการกรอง ตรวจสอบกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ หากคุณวางแผนไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ เวลานี้ก็เป็นเวลาที่ดี หากคุณใช้ Google Analytics ก็อาจสร้างโปรไฟล์ใหม่สำหรับเว็บไซต์ใหม่ถ้าต้องการแยกรายงานเนื้อหาออกจากกันอย่างชัดเจน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร