รายงานลิงก์

ดูคนที่ลิงก์มาหาคุณมากที่สุด หน้าเว็บที่เชื่อมโยงมากที่สุด และอื่นๆ

เปิดรายงานลิงก์

 

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูล

 • หน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดกลุ่มโดย Canonical URL ซึ่งหมายความว่าระบบจะละเว้นแท็ก Anchor และอาจละเว้นพารามิเตอร์บางรายการก่อนการจัดกลุ่ม
 • ระบบจะนำลิงก์ที่ซ้ำกันมารวมกัน ลิงก์ที่ซ้ำกันคือลิงก์จาก URL แหล่งที่มาเดียวกันที่ไปยัง URL เป้าหมายเดียวกัน หลังจากที่นำพารามิเตอร์ทั้งหมดและการทำให้เป็นมาตรฐานอื่นๆ ออกไปแล้ว ในรายงานข้อความลิงก์ ลิงก์ที่ซ้ำกันจะอิงตามข้อความลิงก์ ไม่ได้ตาม URL
 • ตารางจะมีแถวได้ไม่เกิน 1,000 แถว ดังนั้นข้อมูลอาจถูกตัดออกไปในเว็บไซต์ใหญ่ๆ หรือเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปหามาก
 • แม้ว่ารายงานจะใช้คำว่า "เว็บไซต์" แต่จริงๆ แล้วข้อมูลจะจัดกลุ่มตามโดเมนรากในรายงานลิงก์ โดยระบบจะตัดโปรโตคอล (http/https) โดเมนย่อย (m., www) และไดเรกทอรีย่อยทั้งหมดออกและรวมไว้ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นตัวอย่างทั้งหมดต่อไปนี้จะจัดกลุ่มเป็น example.com
  • example.com
  • m.example.com
  • example.com/pet_store/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • ระบบจะไม่ละเว้น TLD (โดเมนระดับบนสุด) เมื่อจับกลุ่มและแสดง ดังนั้นตัวอย่างต่อไปนี้จึงถือว่าไม่เหมือนกัน
  • example.com
  • example.com.de
 • "เว็บไซต์ภายนอก" หรือลิงก์คือทุกอย่างที่อยู่ภายนอกพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบันของคุณ

 • มีความต่างของข้อมูลบางอย่างระหว่างรายงานนี้และรายงานลิงก์ใน Search Console เวอร์ชันเก่า

รายงานนี้มีข้อมูลต่อไปนี้

โดเมนที่มีการลิงก์สูงสุด (เว็บไซต์ใดลิงก์มาหาฉันมากที่สุด)

ดูเว็บไซต์ที่ลิงก์มาหาคุณมากที่สุด 

รายงานนี้แสดงโดเมนรากของเว็บไซต์ที่มีลิงก์มายังเว็บไซต์ของคุณมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนลิงก์ เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

หากคุณเห็นโดเมนในรายการที่ตรงกับพร็อพเพอร์ตี้ของคุณทุกประการ นั่นเป็นเพราะโดเมนดังกล่าวเป็นตัวแทนของโดเมนย่อยที่ไม่แสดงในตาราง เช่น หากลิงก์มาจาก m.example.com รายการในตารางจะเป็น example.com

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ตารางเว็บไซต์ที่มีการลิงก์สูงสุด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกลิงก์เพิ่มเติมที่ด้านล่างของตารางเพื่อดูรายการทั้งหมด คลิกเว็บไซต์ในรายการเพื่อดูหน้าเว็บที่เชื่อมโยงมากที่สุดจากเว็บไซต์ดังกล่าว

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ยืนยันว่าคุณรู้จักเว็บไซต์ที่ระบุไว้ที่นี่ หากคุณเห็นเว็บไซต์ใดที่ไม่รู้จักและอาจเป็นสแปม คุณต้องขอให้นำลิงก์ออกจากเว็บไซต์นั้นๆ หากไม่มีวิธีใดได้ผล ให้ปฏิเสธลิงก์เหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันดับของเว็บลดลงจากเว็บไซต์ที่ทราบว่าเป็นสแปม
 • ดูว่าเว็บไซต์ที่สำคัญต่อคุณชี้มายังเว็บไซต์ของคุณไหม เช่น หากคุณมีเว็บไซต์ร้านอาหาร คุณได้รับการกล่าวถึงในบล็อกอาหารหรือเว็บไซต์รีวิวบ้างไหม
หน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด (หน้าเว็บใดได้รับการลิงก์มาจากเว็บไซต์อื่นๆ มากที่สุด)

ดูว่าเว็บไซต์อื่นๆ ลิงก์มายังหน้าเว็บใดมากที่สุด ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูว่าคุณได้รับการกล่าวถึงตามที่คาดหวังไว้ไหม

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ตารางหน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกลิงก์เพิ่มเติมที่ด้านล่างของตารางเพื่อดูรายการทั้งหมด เลือก URL ในรายการเพื่อดูเว็บไซต์ต่างๆ ที่ลิงก์ไปยังหน้านั้นบ่อยที่สุด เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ยืนยันว่าหน้าเว็บที่มีการลิงก์มากที่สุดเป็นหน้าที่คุณคาดหวังไว้
ดูเว็บไซต์ที่เจาะจงที่ลิงก์มายังหน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด

ดูเว็บไซต์ที่ลิงก์มายังหน้าเว็บของคุณแบบทีละเว็บ โดยจัดเรียงตามจำนวนลิงก์

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ลิงก์ภายนอก > ตารางหน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกลิงก์เพิ่มเติมที่ด้านล่างของตารางเพื่อดูรายการทั้งหมด เลือก URL ในรายการเพื่อดูลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังหน้าดังกล่าวจากเว็บไซต์ที่เลือกดู เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • หากเว็บไซต์ที่ลิงก์มาหาหน้าของคุณเป็นเว็บที่ดี ลองดูว่าหน้าใดบ้างได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นั้นๆ
 • หากเว็บไซต์ที่ลิงก์มาหาหน้าของคุณเป็นเว็บไซต์สแปม ให้พยายามยกเลิกการลิงก์หน้าจากเว็บไซต์นั้น สำหรับเว็บไซต์สแปมที่ทราบ Google มักเพิกเฉยลิงก์เหล่านี้อยู่แล้ว แต่คุณอาจต้องการปฏิเสธหรือนำลิงก์เหล่านี้ออกไป
ข้อความที่มีการลิงก์สูงสุด (ข้อความลิงก์ใดที่ชี้มายังเว็บไซต์ของฉัน)

ดูว่ามีการใช้ข้อความลิงก์ใดในเว็บไซต์ที่ชี้มายังเว็บไซต์ของคุณ โดยจะนับเฉพาะลิงก์ที่มาจากภายนอกพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ

ระบบจะรวมข้อความที่ซ้ำกันไว้ด้วยกัน โดยข้อความซ้ำต้องเป็นคู่ข้อความที่เหมือนกันทุกประการแบบไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ ดังนั้น Hello world และ HELLO WORLD จะถือเป็นข้อความซ้ำ แต่ Hello world และ Hello worlds จะไม่ใช่

ลิงก์ที่ไม่มีข้อความ (เช่น ลิงก์รูปภาพ) จะแสดงเป็น "(ว่าง)" ในคอลัมน์ข้อความลิงก์ในรายงาน และแสดงเป็นแถวว่างในข้อมูลที่ส่งออก

ข้อความลิงก์จะจัดกลุ่มตามคู่ข้อความที่เหมือนกันทุกประการและจัดเรียงตามจำนวน เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ตารางข้อความที่มีการลิงก์สูงสุด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกลิงก์เพิ่มเติมที่ด้านล่างของตารางเพื่อดูรายการทั้งหมด

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ยืนยันว่าข้อความลิงก์เป็นข้อความที่คุณคาดหวังไว้และไม่ใช่ข้อความสแปม
 • ยืนยันว่าเว็บไซต์อื่นๆ อธิบายเว็บไซต์ของคุณได้ถูกต้อง หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องอธิบายเนื้อหาเว็บไซต์ให้ชัดเจน
เว็บไซต์ที่เจาะจงมีลิงก์ใดบ้างมายังหน้าของฉัน

ดูลิงก์ทั้งหมดจากเว็บไซต์ที่เจาะจงมายังหน้าเว็บที่เจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > [เว็บไซต์ที่มีการลิงก์สูงสุด] > [URL]

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือก URL ในรายการเพื่อดูลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังหน้าดังกล่าวจากเว็บไซต์ที่เลือกดู เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

ตารางหน้าเว็บที่มีลิงก์สูงสุด

ตารางจะมีคอลัมน์ต่อไปนี้

 • หน้าเว็บที่มีลิงก์: หน้าเว็บที่มีลิงก์ไปยังหน้าเป้าหมายในเว็บไซต์ของคุณ
 • URL เป้าหมาย (หากไม่เหมือนกัน): หากไม่มีการแสดงค่า แสดงว่า URL ของลิงก์ในหน้าที่มีลิงก์นั้นเหมือนกับ URL ของหน้าเป้าหมาย หากค่าแสดงอยู่ แสดงว่า URL ของลิงก์ในหน้าเว็บที่มีลิงก์นั้นแตกต่างจาก URL ของหน้าเป้าหมาย ต่อไปนี้เป็นสาเหตุ 2 ประการว่าเหตุใด URL ของลิงก์อาจไม่ได้เป็น URL ของหน้าเป้าหมาย
  • เว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชมจาก URL ของลิงก์ไปเป็น URL เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของคุณอาจเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้จาก example.com/old_page เป็น example.com/replacement_page ซึ่งคุณทดสอบได้โดยไปที่หน้าเว็บที่มีลิงก์ คลิกลิงก์ดังกล่าว แล้วติดตามการเปลี่ยนเส้นทาง
  • Google ตัดสินใจว่า Canonical URL สำหรับ URL ในหน้าเว็บที่มีลิงก์จะเป็น URL เป้าหมาย ในกรณีนี้ หากคุณเข้าชมหน้าเว็บที่มีลิงก์และคลิกลิงก์นั้น คุณ (อาจ) ไปที่ URL ของลิงก์นั้นจริงๆ แต่ถ้าใช้ Google ค้นหา URL ในหน้าเว็บที่มีลิงก์และคลิกผลการค้นหา ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยัง URL เป้าหมาย (Canonical)

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ติดตามว่าผู้ใช้มาจากเว็บไซต์หนึ่งไปยังหน้าเว็บหนึ่งได้อย่างไร
ดูเว็บไซต์ที่มีลิงก์มายังหน้าเว็บของฉันมากที่สุด

ดูว่าเว็บไซต์ใดบ้างมีลิงก์มายังหน้าเว็บที่เจาะจงในเว็บไซต์ของคุณมากที่สุด

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > หน้าเป้าหมายสูงสุด > [URL]

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือก URL ในรายการเพื่อดูลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังหน้าดังกล่าวจากเว็บไซต์ที่เลือกดู เว็บไซต์จะแสดงตามโดเมนรากโดยไม่รวมโดเมนย่อย (www.example.com จึงจะแสดงเป็น example.com)

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ดูว่าเว็บไซต์ใดหรือเว็บไซต์ประเภทใดที่สนใจหน้าที่เจาะจงมากที่สุด หากเว็บไซต์เหล่านี้สำคัญต่อคุณ ให้พิจารณาการขยายการครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้ในเว็บไซต์ของคุณ
หน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด (หน้าเว็บใดได้รับการลิงก์มาจากภายในเว็บไซต์ของฉันเองมากที่สุด)

ดูว่าหน้าใดบ้างที่มีการลิงก์มากที่สุดภายในเว็บไซต์ของคุณเอง

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ตารางหน้าเว็บที่เชื่อมโยงภายในมากที่สุด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือก URL ในรายการเพื่อดูหน้าเว็บอื่นๆ ของคุณที่ลิงก์ไปยังหน้าดังกล่าว

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • ยืนยันว่าหน้าหลักของเว็บไซต์ (หน้าแรก หน้าข้อมูลการติดต่อ) ได้รับการลิงก์อย่างถูกต้องภายในเว็บไซต์
หน้าใดบ้างที่ลิงก์ไปยังหน้าที่เจาะจง

ดูหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปยังหน้าที่เจาะจง

วิธีดูข้อมูลนี้

รายงานลิงก์ > ลิงก์ภายใน > ตารางหน้าเว็บที่เชื่อมโยงสูงสุด > เพิ่มเติม...

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เลือก URL ในรายการเพื่อดูหน้าเว็บอื่นๆ ของคุณที่ลิงก์ไปยังหน้าดังกล่าว

ประโยชน์ของรายงานนี้

 • จัดระเบียบโฟลวการเข้าชมภายในเว็บไซต์ด้วยการยืนยันว่าผู้ใช้เข้าชมจากหน้า ก ไปยังหน้า ข ได้ด้วยจำนวนคลิกที่น้อยที่สุด

การส่งออกข้อมูลรายงาน

รายงานหลายรายการมีปุ่มส่งออก เพื่อส่งออกข้อมูลรายงาน ระบบจะส่งออกทั้งข้อมูลแผนภูมิและตาราง

คุณส่งออกข้อมูลลิงก์เป็นไฟล์ CSV หรือ Google ชีตได้

หน้า Landing Page

คุณใช้ปุ่มส่งออกเพื่อส่งออกข้อมูลได้สูงสุดถึง 100,000 แถว โดยจะใช้ข้อมูลต่อไปนี้ได้

 • ลิงก์ล่าสุด
  ลิงก์ที่ค้นพบล่าสุดในเว็บไซต์ของคุณ (ไม่เกิน 100,000 แถว) เรียงตามวันที่ค้นพบ
 • ลิงก์ตัวอย่างเพิ่มเติม
  ตัวอย่างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ (ไม่เกิน 100,000 แถว) โดยดึงข้อมูลจากชุดลิงก์ทั้งหมดที่ Google ทราบ ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หากคุณมีหน้าเว็บที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณเกิน 100,000 หน้าไปมาก เพราะระบบจะแสดงข้อมูลที่การส่งออกลิงก์ล่าสุดตัดให้สั้นลงเนื่องจากมีการจำกัดความยาว

หน้าที่มีตารางเดียว

หน้าเว็บที่มีตารางเดียวมีปุ่มดาวน์โหลด เพื่อส่งออกข้อมูลทั้งตาราง (ไม่เกิน 1,000 แถว) การจัดเรียงตารางในหน้าจะไม่ส่งผลต่อข้อมูลที่ส่งออก

 

ปัญหาที่ทราบและความแตกต่างกับรายงานเก่า
ข้อมูลในรายงานนี้มีความแม่นยำกว่ารายงานลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณฉบับเดิม ด้วยเหตุนี้เอง ค่าในรายงานใหม่จึงอาจต่ำกว่าค่าในรายงานเก่า แต่ไม่ได้หมายความว่าจำนวนลิงก์น้อยลง เพียงแต่เป็นการสะท้อนถึงวิธีรายงานข้อมูลที่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร