ยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์

การยืนยันคืออะไร

การยืนยันเป็นขั้นตอนการพิสูจน์ว่าคุณเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณอ้างว่าเป็นเจ้าของ เราจำเป็นต้องยืนยันการเป็นเจ้าของเนื่องจากเมื่อคุณได้รับการยืนยันสำหรับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ แล้ว คุณจะเข้าถึงข้อมูลใน Google Search ของพร็อพเพอร์ตี้นั้นได้ และอาจส่งผลต่อการปรากฏของพร็อพเพอร์ตี้นั้นๆ ใน Google Search พร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console ทุกรายการต้องมีเจ้าของที่ผ่านการยืนยันอย่างน้อย 1 ราย

 

ยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ

ยืนยันเว็บไซต์

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ใหม่หรือเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่ยังไม่ได้ยืนยันจากแถบตัวเลือกพร็อพเพอร์ตี้
 2. เลือกวิธีการยืนยันที่แสดงด้านล่างและทำตามวิธีการ พร็อพเพอร์ตี้บางประเภทอาจใช้วิธีการยืนยันบางวิธีไม่ได้ หน้าการยืนยันจะแสดงวิธีการที่ใช้ได้และแนะนำสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

บุคคลหลายคนเพิ่มและยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์หนึ่งๆ แยกกันได้ โดยใช้วิธีการยืนยันเดียวกันหรือแตกต่างกัน หากคุณใช้วิธีการยืนยันเดียวกัน โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้เขียนทับโทเค็นการยืนยันของเจ้าของรายอื่นๆ

ใช้วิธีการยืนยันหลายวิธี

คุณเพิ่มวิธีการยืนยันอื่นๆ ได้ในหน้าการตั้งค่าการยืนยันของพร็อพเพอร์ตี้ คุณอาจต้องการเพิ่มวิธีการยืนยันมากกว่า 1 วิธีเผื่อในกรณีที่วิธีการยืนยันแบบใดแบบหนึ่งที่มีอยู่ไม่ผ่าน (เช่น หากคุณยืนยันโดยใช้โค้ดติดตามของ Google Analytics และมีคนเปลี่ยนแปลงเทมเพลตในเว็บไซต์ที่ไม่ใช้แท็ก)

หากต้องการเพิ่มวิธีการยืนยันเพิ่มเติม ให้ไปที่หน้าการตั้งค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ แล้วคลิก "การยืนยันการเป็นเจ้าของ"

การยืนยันใช้เวลานานเท่าใด

Google จะตรวจสอบว่าการยืนยันของคุณถูกต้องหรือไม่เป็นระยะๆ (เช่น ตรวจสอบว่าแท็กการยืนยัน HTML ยังปรากฏอยู่) หากการยืนยันนั้นตรวจสอบความถูกต้องไม่ได้อีกต่อไป สิทธิ์ของคุณในพร็อพเพอร์ตี้นั้นจะหมดอายุเมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผันที่กำหนด

หากเจ้าของที่ผ่านการยืนยันทุกรายเสียสิทธิ์เข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ เจ้าของทุกรายที่ได้รับสิทธิ์ (บุคคลที่เจ้าของที่ผ่านการยืนยันได้เพิ่มให้เป็นเจ้าของ) ผู้ใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้องของพร็อพเพอร์ตี้นั้นจะเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้นั้นใน Search Console

ฉันจะเริ่มเห็นข้อมูลเมื่อใด

จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับพร็อพเพอร์ตี้นับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าวเป็นพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console โดยปกติแล้ว ช่องว่างใดๆ ก็ตามในการยืนยันจะไม่ทำให้เกิดช่องว่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เจ้าของเว็บไซต์ไม่อยู่แล้ว!

หากเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยันของคุณออกจากตำแหน่งแล้ว หรือคุณไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของที่ยืนยันแล้ว ให้ยืนยันเจ้าของเว็บไซต์อีกคนหนึ่ง เจ้าของคนใหม่นี้จะเห็นรายชื่อเจ้าของและผู้ใช้ทุกรายที่มีการยืนยันกับเว็บไซต์นั้น รวมถึงวิธีที่ใช้ยืนยันเจ้าของแต่ละคนด้วย จากนั้นคุณจะเลือกยกเลิกการยืนยันเจ้าของคนก่อนได้โดยนำโทเค็นการยืนยันของบุคคลนั้นออก (เช่น นำแท็ก HTML ออกจากเว็บไซต์ สำหรับเจ้าของที่ยืนยันด้วยแท็ก HTML) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพิ่มหรือนำเจ้าของออก

 

รายละเอียดวิธีการยืนยัน

การอัปโหลดไฟล์ HTML

การอัปโหลดไฟล์ HTML สำหรับการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ - การฝึกอบรม Google Search Console

คุณยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้โดยการอัปโหลดไฟล์ HTML พิเศษไปยังเว็บไซต์นั้น ไฟล์นี้จะเชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง ทำตามวิธีการในหน้ารายละเอียดการยืนยัน การนำไฟล์การยืนยันออกจากเว็บไซต์จะทำให้คุณเสียการยืนยันเว็บไซต์ดังกล่าว

หากต้องการยืนยันการเป็นเจ้าของโดยใช้ไฟล์ HTML ให้เลือกวิธีการอัปโหลดไฟล์ HTML ในหน้ารายละเอียดการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วทำตามวิธีการที่ปรากฏ

User Agent ที่ดำเนินการยืนยันการอัปโหลดไฟล์มีโทเค็นของ User Agent Google-Site-Verification และสตริงแบบเต็มของ User Agent Mozilla/5.0 (เข้ากันได้กับ Google-Site-Verification/1.0)

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การยืนยันด้วยการอัปโหลดไฟล์ HTML อาจมีข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • ไม่พบไฟล์การยืนยันของคุณ
  โปรดดาวน์โหลดไฟล์การยืนยันที่มีอยู่ในหน้า "การยืนยัน" ของ Search Console และอัปโหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยไม่ต้องแก้ไขอะไร หากชื่อไฟล์หรือเนื้อหาไม่ตรงกับไฟล์ HTML ที่ให้ไว้ เราจะยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ไม่ได้
 • ไฟล์การยืนยันมีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
  Search Console จะตรวจสอบว่าไฟล์การยืนยันมีชื่อไฟล์และเนื้อหาเหมือนกันกับไฟล์ที่ให้ไว้ในหน้า "การยืนยัน" ไหม หากชื่อไฟล์หรือเนื้อหาไม่ตรงกับไฟล์ HTML ที่ให้ไว้ เราจะยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ไม่ได้ โปรดดาวน์โหลดไฟล์การยืนยันที่มีอยู่ในหน้า "การยืนยัน" ของ Search Console และอัปโหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยไม่ต้องแก้ไขอะไร
 • ไฟล์การยืนยันถูกแฮ็ก
  ทำการยืนยันไม่สำเร็จในลักษณะที่บ่งชี้ว่าเว็บไซต์อาจถูกแฮ็ก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาและแก้ไขเว็บไซต์ที่ถูกแฮ็ก
 • ไฟล์การยืนยันของคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ไม่ได้รับอนุญาต
  Googlebot จะไม่ไปตามการเปลี่ยนเส้นทางของไฟล์การยืนยัน หากเว็บไซต์ของคุณเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมทั้งหมดไปยังเว็บไซต์อื่น เราขอแนะนำให้ใช้การยืนยันเมตาแท็กแทน คุณเปลี่ยนเส้นทางภายในเว็บไซต์เดียวได้ เช่น จาก http://example.com/ ไปที่ http://www.example.com/
 • ปัญหาในการยืนยันที่พบบ่อยรายการอื่นๆ แสดงอยู่ด้านล่าง
แท็ก HTML

แท็ก HTML สำหรับการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ - การฝึกอบรม Google Search Console

คุณยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้โดยเพิ่มแท็ก <meta> ลงใน HTML ของหน้าที่ระบุ เราจะยืนยันว่าเมตาแท็กอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากไม่พบแท็ก เราจะแจ้งให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เราพบ แท็กนี้จะเชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง

หากต้องการยืนยันการเป็นเจ้าของด้วยแท็ก HTML ให้เลือกวิธีแท็ก HTML ในหน้ารายละเอียดการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วทำตามวิธีการที่ปรากฏ

User Agent ที่ดำเนินการยืนยันแท็ก HTML มีโทเค็นของ User Agent Google-Site-Verification และสตริงแบบเต็มของ User Agent Mozilla/5.0 (เข้ากันได้กับ Google-Site-Verification/1.0)

 

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การยืนยันด้วยแท็ก HTML อาจมีข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • ไม่พบเมตาแท็ก/เมตาแท็กอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง เมตาแท็กการยืนยันต้องอยู่ในส่วน <head> ของหน้าเว็บ หากคุณพบข้อผิดพลาดเหล่านี้ โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้
  • เมตาแท็กอยู่ในหน้าเว็บที่ถูกต้องไหม เราจะหาแท็กนี้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ นี่คือหน้าเว็บที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณแสดงผลเมื่อมีคนขอเว็บไซต์ (เช่น http://www.example.com/) หน้านี้มักจะใช้ชื่อเป็น index.html หรือ index.htm แต่อาจใช้ชื่อต่างกันออกไปได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์

  • เมตาแท็กอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในหน้าเว็บไหม เราจะหาแท็กนี้ในส่วน <head> ของหน้าเว็บ โปรดดูตำแหน่งที่ถูกต้องในตัวอย่างด้านล่าง
   <html>
    <head>
     <title>ชื่อหน้าเว็บของคุณ</title>
     <meta name="google-site-verification" content="your verification string">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • หากคุณใช้ตัวแก้ไขเว็บหรือตัวแก้ไข WYSIWYG เพื่อแก้ไขหน้าเว็บ โปรดเลือกตัวเลือก "แก้ไข HTML" หรือแก้ไขซอร์สโค้ดของหน้า
 • เมตาแท็กของคุณไม่ถูกต้อง
  เราพบเมตาแท็กการยืนยัน แต่เนื้อหาไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ให้คัดลอกเมตาแท็กที่ให้ไว้และวางไว้ในหน้า "การยืนยัน" ของ Search Console
 • ปัญหาในการยืนยันที่พบบ่อยรายการอื่นๆ แสดงอยู่ด้านล่าง
ผู้ให้บริการชื่อโดเมน

ระเบียน DNS สำหรับการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ - การฝึกอบรม Google Search Console

คุณยืนยันการเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ในระดับโดเมนได้โดยการเพิ่มระเบียน DNS ในผู้ให้บริการชื่อโดเมน Search Console รองรับทั้งรูปแบบ TXT DNS และรูปแบบ CNAME สำหรับการยืนยัน DNS

หากต้องการใช้วิธีนี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการชื่อโดเมน (เช่น GoDaddy.com หรือ networksolutions.com) และต้องเพิ่มระเบียน DNS ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง Google จะยืนยันว่ามีระเบียนส่วนตัวของคุณอยู่และกำหนดให้แก่โดเมนของคุณ ระเบียน DNS แต่ละรายการจะเชื่อมโยงผู้ใช้รายหนึ่งๆ กับโดเมนเฉพาะ

จะใช้ระเบียนประเภทใด

 • ใช้ระเบียน CNAME หากคุณยืนยันโดเมนหรือพร็อพเพอร์ตี้ระดับโดเมนย่อยที่กำหนดโดยใช้ระเบียน CNAME (เช่น example.com หรือ en.example.com)
 • ใช้ระเบียน TXT สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด

วิธีการสําหรับระเบียน CNAME

ใช้ระเบียน CNAME หากคุณยืนยันโดเมนหรือพร็อพเพอร์ตี้ระดับโดเมนย่อยที่กำหนดโดยใช้ระเบียน CNAME (เช่น example.com หรือ en.example.com)

 1. รับระเบียน DNS ที่ Google สร้าง
  เมื่อระบบขอให้ยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ ให้เลือกวิธีการผู้ให้บริการชื่อโดเมน (หรือสร้างพร็อพเพอร์ตี้โดเมน) แล้วคุณจะได้รับค่าสตริงเพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป
 2. สร้างระเบียน DNS
  1. เปิด Webmaster Central
  2. ป้อน URL เปล่าของพร็อพเพอร์ตี้ (กล่าวคือ example.com ไม่ใช่ http://example.com) แล้วคลิกต่อไป
  3. เลือกวิธีการอื่น > ผู้ให้บริการชื่อโดเมน
  4. เลือกผู้ให้บริการจากรายการ หรือเลือกอื่นๆ
  5. คลิกเพิ่มระเบียน CNAME เพื่อสร้างระเบียน CNAME ที่จะใช้
 3. เพิ่มระเบียน DNS ในผู้ให้บริการโดเมน
  1. ค้นหาเอกสารประกอบ G Suite สำหรับผู้ให้บริการ
  2. ข้ามขั้นตอนที่ 1 ของ G Suite (รับระเบียนสำหรับการยืนยันที่ไม่ซ้ำกัน) เนื่องจากคุณได้สร้างระเบียน CNAME แล้วในขั้นตอนที่ 2 ด้านบน
  3. ทำตามขั้นตอนที่ 2 ของ G Suite (ลงชื่อเข้าใช้โฮสต์ของโดเมน)
  4. ทำตามขั้นตอนที่ 3 ของ G Suite (เพิ่มระเบียนสำหรับการยืนยันในระเบียน DNS ของผู้ให้บริการ)
  5. ข้ามขั้นตอนที่ 4 ของ G Suite (ขั้นตอนการยืนยัน): การยืนยันจะอยู่ในขั้นตอนถัดไป
 4. ยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console: เปิดพร็อพเพอร์ตี้ที่ยังไม่ได้ยืนยันใน Search Console (หรือเปลี่ยนเป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่ยังไม่ได้ยืนยันโดยใช้เครื่องมือเลือกพร็อพเพอร์ตี้) เมื่อเห็นข้อความแจ้ง ให้คลิกยืนยัน คุณควรได้รับการยืนยันทันทีหากความพยายามดังกล่าวสำเร็จ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด โปรดดูรายการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง หมายเหตุ: การยืนยันการเปลี่ยนแปลง DNS อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง หากเราไม่พบระเบียนดังกล่าวทันที โปรดรอ 1 วันแล้วลองทำขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง

วิธีการสำหรับระเบียน TXT

 1. รับระเบียน DNS ที่ Google สร้าง
  เมื่อระบบขอให้ยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ ให้เลือกวิธีการผู้ให้บริการชื่อโดเมน (หรือสร้างพร็อพเพอร์ตี้โดเมน) แล้วคุณจะได้รับระเบียน TXT เป็นค่าสตริงเพื่อใช้ในขั้นตอนถัดไป
 2. เพิ่มระเบียน DNS ในผู้ให้บริการโดเมน
  เพิ่มระเบียน TXT จากขั้นตอนที่ 1 ในระเบียนของผู้ให้บริการโดเมนโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาเอกสารประกอบ G Suite สำหรับผู้ให้บริการ
  2. ข้ามขั้นตอนที่ 1 ของ G Suite (รับระเบียนสำหรับการยืนยันที่ไม่ซ้ำกัน) เนื่องจากคุณได้สร้างระเบียน TXT แล้วในขั้นตอนที่ 1 ด้านบน
  3. ทำตามขั้นตอนที่ 2 ของ G Suite (ลงชื่อเข้าใช้โฮสต์ของโดเมน)
  4. ทำตามขั้นตอนที่ 3 ของ G Suite (เพิ่มระเบียนสำหรับการยืนยันในระเบียน DNS ของผู้ให้บริการ)
  5. ข้ามขั้นตอนที่ 4 ของ G Suite (ขั้นตอนการยืนยัน): Search Console มีขั้นตอนการยืนยันของตัวเองซึ่งอธิบายอยู่ในส่วนถัดไป
 3. ยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console: เปิดพร็อพเพอร์ตี้ที่ยังไม่ได้ยืนยันใน Search Console (หรือเปลี่ยนเป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่ยังไม่ได้ยืนยันโดยใช้เครื่องมือเลือกพร็อพเพอร์ตี้) เมื่อเห็นข้อความแจ้ง ให้คลิกยืนยัน คุณควรได้รับการยืนยันทันทีหากความพยายามดังกล่าวสำเร็จ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด โปรดดูรายการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง หมายเหตุ: การยืนยันการเปลี่ยนแปลง DNS อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง หากเราไม่พบระเบียนดังกล่าวทันที โปรดรอ 1 วันแล้วลองทำขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง

 

สำคัญ: หากต้องการคงการยืนยันไว้ อย่านำระเบียน DNS ออกจากผู้ให้บริการ แม้ว่าจะยืนยันเรียบร้อยแล้วก็ตาม

 

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การยืนยันด้วยระเบียน DNS อาจมีข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • ไม่พบระเบียน DNS TXT การยืนยัน
  ระบบไม่พบระเบียน TXT สำหรับการยืนยัน หลังจากที่โพสต์ระเบียน อาจใช้เวลาสักครู่กว่าที่ Google จะเห็นระเบียนดังกล่าว โปรดรอสักครู่แล้วลองใหม่
 • ระเบียนการยืนยันไม่ตรงกัน
  ระเบียนการยืนยันในผู้ให้บริการ DNS ไม่ตรงกับค่าที่คุณได้รับจาก Search Console ตรวจสอบว่าได้ใช้ระเบียนที่ได้มาจากหน้าการยืนยัน
 • ปัญหาในการยืนยันที่พบบ่อยรายการอื่นๆ แสดงอยู่ด้านล่าง
โค้ดติดตาม Google Analytics

Google Analytics สำหรับการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ - การฝึกอบรม Google Search Console

หากใช้ Google Analytics ในการติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ คุณยืนยันเว็บไซต์ได้โดยใช้โค้ดติดตามของ Google Analytics ที่เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้นั้น โดยคุณต้องมีสิทธิ์ในการ "แก้ไข" สำหรับรายการที่มีโค้ดติดตามที่หน้านั้นใช้อยู่ นอกจากนี้โค้ดติดตามยังต้องใช้ข้อมูลโค้ด analytics.js หรือ gtag.js ด้วย

ใน Google Analytics 4 รหัสยืนยันจะเชื่อมโยงกับสตรีม และคุณต้องมีสิทธิ์แก้ไขในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ดังกล่าว สำหรับ Google Analytics เวอร์ชันก่อนหน้า รหัสยืนยันจะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตของ Google Analytics และคุณต้องมีสิทธิ์แก้ไขในผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตนั้น

วิธียืนยันการเป็นเจ้าของโดยใช้ Google Analytics

 • เลือก Google Analytics ในหน้ารายละเอียดการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ และทำตามวิธีการที่ปรากฏ
 • วางโค้ดติดตามในส่วน <head> ไม่ใช่ส่วน <body> ของหน้า หากไม่ทำจะยืนยันไม่สำเร็จ
 • ใช้โค้ดตรงตามที่ให้มา อย่าแก้ไขโค้ด หากแก้ไขโค้ด คุณจะยืนยันไม่สำเร็จ
 • ผู้ดูแลระบบรายอื่นๆ ของบัญชี Google Analytics จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ใน Search Console

โค้ดติดตาม Google Analytics จะใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น โดยจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลของ Google Analytics

User Agent ที่ดำเนินการยืนยัน Google Analytics มีโทเค็นของ User Agent Google-Site-Verification และสตริงแบบเต็มของ User Agent Mozilla/5.0 (เข้ากันได้กับ Google-Site-Verification/1.0)

 

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การยืนยันด้วยโค้ดติดตาม Google Analytics อาจมีข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • ไม่พบข้อมูลโค้ด
  คุณวางข้อมูลโค้ดในตำแหน่งที่ถูกต้องของหน้าแรกไหม
 • ข้อมูลโค้ดมีรูปแบบไม่ถูกต้อง
  อย่าลืมใช้ข้อมูลโค้ดให้ตรงตามที่ให้มา
 • พบข้อมูลโค้ดที่ไม่ถูกต้อง (ข้อมูลโค้ดของ Google Analytics เก่า)
  Search Console รองรับเฉพาะข้อมูลโค้ดของ Google Analytics เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น
 • ประเภทข้อมูลโค้ดไม่ถูกต้อง (Tag Manager/เครื่องจัดการแท็กจากบุคคลที่สาม)
  ตรวจสอบว่าคุณใช้ข้อมูลโค้ดของ Google Analytics
 • ข้อมูลโค้ดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
  ข้อมูลโค้ดต้องอยู่ในส่วน <head> ของหน้าแรก
 • คุณไม่มีบัญชี Google Analytics/บัญชีมีสิทธิ์ไม่เพียงพอ
  คุณต้องมีบัญชี Google Analytics ที่ถูกต้องและต้องมีสิทธิ์แก้ไขในบัญชีดังกล่าว
 • ปัญหาในการยืนยันที่พบบ่อยรายการอื่นๆ แสดงอยู่ด้านล่าง
ข้อมูลโค้ดคอนเทนเนอร์ใน Google Tag Manager

Google Tag Manager สำหรับการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ - การฝึกอบรม Google Search Console

หากมีบัญชี Google Tag Manager คุณจะยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้โดยใช้โค้ดจากข้อมูลโค้ดคอนเทนเนอร์ใน Google Tag Manager

วิธียืนยันการเป็นเจ้าของโดยใช้ Google Tag Manager

 • เลือก Google Tag Manager ในหน้ารายละเอียดการยืนยันสำหรับเว็บไซต์ของคุณ และทำตามวิธีการที่ปรากฏ
 • คุณต้องมีสิทธิ์ในการเผยแพร่สำหรับคอนเทนเนอร์ Google Tag Manager ในหน้านี้
 • วางส่วน <noscript> ของโค้ด Tag Manager ต่อจากแท็กเปิด <body> ของหน้า หากไม่ทำจะยืนยันไม่สำเร็จ
 • คุณแทรกชั้นข้อมูล (หรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ความคิดเห็น HTML) ไว้ระหว่างแท็ก <body> และโค้ด Tag Manager ไม่ได้ หากทำจะยืนยันไม่สำเร็จ
 • ใช้โค้ดตรงตามที่ให้มา อย่าแก้ไขโค้ด หากแก้ไขโค้ด คุณจะยืนยันไม่สำเร็จ
User Agent ที่ดำเนินการยืนยัน Google Tag Manager มีโทเค็นของ User Agent Google-Site-Verification และสตริงแบบเต็มของ User Agent Mozilla/5.0 (เข้ากันได้กับ Google-Site-Verification/1.0)

 

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ในการยืนยันด้วย Google Tag Manager อาจมีข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • สิทธิ์ไม่เพียงพอ
  คุณต้องมีสิทธิ์การเผยแพร่ในคอนเทนเนอร์ Google Tag Manager
 • แท็กไม่ถูกต้อง
  ตรวจสอบว่าคุณใช้แท็กที่ถูกต้องซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Search Console
 • ไม่มีคอนเทนเนอร์ของ Tag Manager
  คุณยังไม่ได้สร้างคอนเทนเนอร์ในบัญชี Tag Manager เลย
 • ไม่พบแท็ก/แท็กอยู่ผิดตำแหน่ง
  ตรวจสอบว่าได้วางแท็กในหน้าและตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่อธิบายไว้ด้านบน
 • ปัญหาในการยืนยันที่พบบ่อยรายการอื่นๆ แสดงอยู่ด้านล่าง
Google Sites

การยืนยันการเป็นเจ้าของ Google Site - การฝึกอบรม Google Search Console

ในการยืนยันเว็บไซต์รูปแบบใหม่ใน Google Sites คุณต้องใช้วิธีโค้ดติดตามของ Google Analytics ในการยืนยัน

หากคุณใช้ Google Sites แบบคลาสสิกหรือเว็บไซต์ที่มี URL ของโดเมนที่กำหนดเอง ให้ใช้วิธีแท็ก HTML

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ต้องสร้างโดยใช้บัญชี Google เดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับ Search Console

ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบ Search Console ด้วยบัญชีเดียวกับที่ใช้จัดการเว็บไซต์ใน Google Sites

Blogger

Blogger สำหรับการยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ - การฝึกอบรม Google Search Console

ระบบจะเพิ่มและยืนยันบล็อกใหม่ที่คุณสร้างใน Blogger โดยอัตโนมัติในบัญชี Search Console หากบล็อกดังกล่าวไม่ปรากฏในหน้าแรกของ Search Console โดยอัตโนมัติ ให้เพิ่มบล็อกนั้น ซึ่งจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ

บล็อกเก่าๆ จะไม่ได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ และควรยืนยันด้วยวิธีแท็ก HTML

ตรวจสอบว่าคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบ Search Console ด้วยบัญชีเดียวกับที่ใช้จัดการบล็อก

Google Domains
หากคุณจดทะเบียนโดเมนกับ Google Domains พร็อพเพอร์ตี้ที่จดทะเบียนในโดเมนนั้นจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติเมื่อเพิ่มใน Search Console

ข้อผิดพลาดในการยืนยันที่พบบ่อย

นอกเหนือจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเฉพาะกับการยืนยันแต่ละวิธีแล้ว ข้อผิดพลาดในการยืนยันต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้กับวิธีการยืนยันส่วนใหญ่

 • ข้อผิดพลาดแท็ก/ข้อมูลโค้ด/ไฟล์ไม่ถูกต้อง
  ใช้แท็ก ข้อมูลโค้ด หรือไฟล์ตามที่คุณได้รับมาทั้งหมดเมื่อเริ่มการยืนยัน
 • การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หมดเวลาไปแล้ว
  เรายืนยันไฟล์ไม่ได้เนื่องจากได้รับสัญญาณว่าเซิร์ฟเวอร์หมดเวลา ปัญหานี้อาจเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณหยุดทำงาน หรือไม่ว่างและตอบสนองช้า ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีการตอบสนอง แล้วลองใหม่อีกครั้ง
 • เราพบข้อผิดพลาดขณะค้นหาชื่อโดเมนของเว็บไซต์
  เราพยายามเข้าถึงไฟล์การยืนยัน แต่เข้าถึงโดเมนของคุณไม่ได้เนื่องจาก DNS มีข้อผิดพลาด ปัญหานี้อาจเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่ทำงาน หรือมีปัญหากับการกำหนดเส้นทาง DNS ไปยังโดเมนของคุณ ตรวจสอบว่าโดเมนของคุณมีการแปลค่าอย่างถูกต้อง และลองใหม่อีกครั้ง
 • มีการเปลี่ยนเส้นทางคำขอดาวน์โหลดบ่อยเกินไป
  ตรวจสอบ URL เพื่อดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การวนซ้ำที่ไม่มีสิ้นสุด
 • เซิร์ฟเวอร์ของคุณตอบสนองไม่ถูกต้อง
  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเว็บไซต์ต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสผ่าน หรือเราเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้เนื่องจากสาเหตุอื่น
 • เราเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่ได้
  ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ล่มและมีการแปลงค่าโดเมนอย่างถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง
 • เกิดข้อผิดพลาดภายใน
  หากปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่ ให้ไปที่ฟอรัมความช่วยเหลือของ Webmaster Central เพื่อดูข้อมูลอัปเดต
 • หมดเวลา
  เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์โดเมนหยุดตอบสนองคำขอของเรา (ขึ้นอยู่กับวิธีการยืนยันที่ใช้) ให้ยืนยันว่าเว็บไซต์มีการตอบสนอง แล้วลองอีกครั้ง
 • ไม่พบโดเมนของคุณ
  เราพยายามแก้ไข URL ของเว็บไซต์ที่คุณระบุแต่บริการ DNS ไม่รู้จัก URL ดังกล่าว ตรวจสอบว่าคุณระบุ URL ที่ถูกต้องของพร็อพเพอร์ตี้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร