จัดการ Sitemap โดยใช้รายงาน Sitemap

ใช้รายงาน Sitemap เพื่อแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับ Sitemap ใหม่ของพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ ดูประวัติการส่ง Sitemap และดูข้อผิดพลาดที่ Google พบเมื่อแยกวิเคราะห์ Sitemap ที่คุณส่งมา

เปิดรายงาน Sitemap

 

Sitemap คืออะไร ฉันต้องใช้รายงานนี้ไหม

Sitemap คือไฟล์ในเว็บไซต์ที่บอก Google ว่าควรทราบเกี่ยวกับหน้าใดบ้างในเว็บไซต์

 • หากคุณใช้บริการเว็บโฮสติ้ง เช่น Squarespace หรือ Wix ระบบอาจจัดการ Sitemap ให้คุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง Sitemap ของตนเองหรือใช้รายงานนี้ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Sitemap จากผู้ให้บริการโฮสติ้ง
 • หากมีเว็บไซต์ขนาดเล็ก (มีไม่ถึง 100 หน้า) และเข้าถึงหน้าใดก็ได้ในเว็บไซต์โดยติดตามลิงก์อย่างน้อย 1 ลิงก์จากหน้าแรก คุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ Sitemap หรือรายงานนี้ ในกรณีดังกล่าว เพียงขอให้จัดทำดัชนีหน้าแรก (เว้นแต่ว่าคุณจะใช้บริการเว็บโฮสติ้งตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลย)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sitemap

จัดการ Sitemap

Sitemaps API
นอกจากนี้คุณยังใช้ Search Console Sitemaps API เพื่อจัดการ Sitemap ได้อีกด้วย API ดังกล่าวมีฟังก์ชันการทำงานและข้อมูลทั้งหมดเหมือนกับรายงานนี้
ส่ง Sitemap
"การส่ง" Sitemap หมายถึงการบอกให้ Google ทราบว่าจะหาไฟล์ได้จากตำแหน่งใดในเว็บไซต์ คุณอัปโหลด Sitemap ไปยัง Google เลยไม่ได้

วิธีส่ง Sitemap ใหม่สำหรับการ Crawl

 1. คุณต้องมีสิทธิ์ระดับเจ้าของในพร็อพเพอร์ตี้เพื่อส่ง Sitemap โดยใช้รายงาน Sitemap หากไม่มีสิทธิ์นี้ คุณสามารถแสดงรายการ Sitemap ในไฟล์ robots.txt แทนการส่งด้วยรายงานนี้ได้
 2. โพสต์ Sitemap ในเว็บไซต์
  • Sitemap ต้องใช้รูปแบบ Sitemap ที่ยอมรับได้ ทำตามหลักเกณฑ์ Sitemap ในเรื่องไวยากรณ์ ตำแหน่งไฟล์ และอื่นๆ
  • เราขอแนะนำให้ใส่ Sitemap ไว้ที่รูทของเว็บไซต์ แต่หากใช้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ (เช่น Blogger, Wix หรือ GoDaddy) คุณควรอ่านเอกสารประกอบของบริการดังกล่าวเพื่อดูตำแหน่งและวิธีโพสต์ Sitemap (หรือในกรณีที่จำเป็น)
  • ใช้เครื่องมือสร้าง Sitemap แบบ XML ในการสร้างและทดสอบ Sitemap เพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
 3. ทดสอบว่า Sitemap พร้อมใช้งานสำหรับ Google Sitemap ต้องเข้าถึงได้ผ่าน Googlebot และต้องไม่ถูกบล็อกโดยข้อกำหนดการเข้าสู่ระบบ คุณทดสอบได้ว่า Googlebot เข้าถึง Sitemap ได้หรือไม่โดยเรียกใช้การตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่อยู่ และดูว่าการดึงข้อมูลหน้าเว็บ "สำเร็จ" ไหม
 4. เปิดรายงาน Sitemap คัดลอก URL ที่ทดสอบในขั้นตอนที่ 3 แล้ววางลงในช่องเพิ่ม Sitemap ใหม่ในรายงาน Sitemap แล้วคลิกส่ง
 5. ระบบจะดึงข้อมูล Sitemap ทันที แต่อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อทำการ Crawl URL ที่แสดงใน Sitemap และระบบอาจไม่ได้ Crawl URL บางรายการใน Sitemap ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บไซต์ กิจกรรม การเข้าชม และอื่นๆ
 6. หากสถานะ Sitemap ไม่ได้แสดงเป็นสำเร็จ ให้คลิกแถวในรายงานเพื่อดูรายละเอียดของปัญหานี้ และอ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดด้านล่าง

โปรดกลับมาตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อยืนยันว่า Google ดึงข้อมูลและประมวลผล Sitemap ได้

ส่ง Sitemap อีกครั้ง

หากมีการ Crawl Sitemap สำเร็จแล้ว Google จะทำการ Crawl Sitemap ใหม่เป็นระยะๆ ในความถี่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ Crawl Sitemap ตามปกติ
หากคุณทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกับ Sitemap คุณอาจต้องส่ง Sitemap อีกครั้งโดยใช้คําขอใหม่ หรือหาก Sitemap ไม่มีข้อมูลอัปเดตสําคัญที่ต้องประมวลผลทันที โปรดปล่อยให้ Google ทําตามกำหนดการ Crawl ปกติ
หากดึงข้อมูล Sitemap ไม่สําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นคําขอแรกหรือหลังจากการ Crawl ครั้งใหม่ตามกำหนด Google จะลองใหม่เป็นเวลา 2-3 วัน จากนั้นจะหยุดหาก Sitemap ยังคงไม่พร้อมใช้งานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง ในกรณีดังกล่าว คุณควรแก้ไขปัญหาและส่ง Sitemap อีกครั้งด้วยคําขอใหม่ สถานะการ Crawl ล่าสุดสําหรับคําขอแต่ละรายการจะแสดงในรายงาน

ลบ Sitemap

การลบ Sitemap จะเป็นการนำ Sitemap ออกจากรายงานนี้ แต่ Google จะไม่ลืม Sitemap หรือ URL ที่ระบุไว้ใน Sitemap หากคุณต้องการให้ Google หยุดไปที่ URL ที่ระบุใน Sitemap ก็จะต้องใช้กฎ robots.txt

วิธีลบ Sitemap ออกจากรายงาน

 1. ในรายงาน Sitemap หลัก ให้ค้นหาและคลิก Sitemap ในตารางที่ต้องการลบ
 2. ในหน้ารายละเอียดของ Sitemap ให้คลิกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. คลิกนำ Sitemap ออก
 4. หากต้องการป้องกันไม่ให้ Google ไปที่ Sitemap หรือ URL ที่ระบุไว้ใน Sitemap ต่อไป ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้สําหรับ Sitemap หรือ URL ของหน้าเว็บ

กำหนดการ Crawl Sitemap

Google จะพยายามทำการ Crawl Sitemap ทันทีที่คุณส่ง หากคําขอประสบความสําเร็จ Google จะทำการ Crawl Sitemap อีกครั้งในอัตราความเร็วที่ไม่ได้ตามกำหนดการ Crawl เว็บไซต์

หากการดึงข้อมูลหรือการแยกวิเคราะห์ Sitemap ไม่สำเร็จ Google จะพยายามดึงข้อมูลและประมวลผล Sitemap ต่อไปอีก 2-3 วัน หากยังคงดำเนินการไม่สำเร็จ Google จะหยุดพยายามทำการ Crawl URL นั้น ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ URL แต่ละรายการภายใน Sitemap จะไม่มีผลต่อความสามารถในการอ่าน Sitemap ของ Google ตราบใดที่ยังดึงข้อมูลและอ่าน Sitemap โดยทั่วไปได้

การอ่านรายงาน

 1. ในหน้ารายงาน Sitemap ระดับบนสุด ให้ดูสถานะคำขอของ Google สำหรับ Sitemap ทั้งหมดที่ส่งโดยใช้รายงานนี้หรือ API รายงานจะแสดงสถานะคำขอล่าสุดสำหรับ Sitemap แต่ละรายการ โดย Sitemap แต่ละรายการจะแสดงสถานะคำขอล่าสุดเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
  1. สำเร็จ: ดึงข้อมูล Sitemap และอ่านได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด
  2. ดึงข้อมูลไม่ได้: Google ดึงข้อมูล Sitemap ไม่ได้
  3. Sitemap มีข้อผิดพลาด X รายการ: ดึงข้อมูล Sitemap และอ่านได้บางส่วน แต่พบข้อผิดพลาดบางประการ
 2. คลิก Sitemap ที่ต้องการเพื่อดูหน้ารายละเอียดซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Sitemap และคำขอ
  • หากหน้ารายละเอียดระบุว่าอ่าน Sitemap ไม่ได้ หมายความว่าระบบดึงข้อมูลไม่สำเร็จเนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ดังที่แสดงในหน้ารายละเอียด ขยายส่วนที่อยู่ด้านล่างข้อผิดพลาดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม พยายามแก้ปัญหาและส่ง Sitemap ไปยังรายงานอีกครั้ง หากดึงข้อมูล Sitemap ไม่สำเร็จ Google จะพยายามอีก 2-3 ครั้ง แต่หากยังคงดำเนินการไม่สำเร็จ ก็จะหยุดพยายามอ่าน Sitemap นั้นในท้ายที่สุด
  • หากหน้ารายละเอียดระบุว่าอ่าน Sitemap ได้แต่มีข้อผิดพลาด คุณจะเห็นรายการข้อผิดพลาดในหน้ารายละเอียดของ Sitemap นั้น ขยายส่วนที่อยู่ด้านล่างข้อผิดพลาดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด อ่านที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเหล่านี้และวิธีแก้ไข

สำคัญ:

 • รายงานนี้แสดงเฉพาะ Sitemap ที่ส่งมาโดยใช้รายงานนี้หรือ API และไม่แสดง Sitemap ที่ค้นพบผ่านการอ้างอิง robots.txt หรือวิธีการค้นหาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราได้ค้นพบ Sitemap ด้วยวิธีอื่นแล้ว คุณก็ยังส่ง Sitemap โดยใช้รายงานนี้เพื่อติดตามอัตราความสำเร็จและความผิดพลาดของเราได้
 • รายงานแสดงเฉพาะ Sitemap ที่อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ปัจจุบัน หากไม่เห็น Sitemap ตามที่คาดหวังไว้ ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้สับสนระหว่างพร็อพเพอร์ตี้ http กับ https หรือพร็อพเพอร์ตี้ www กับเวอร์ชันที่ไม่ใช่ www
 • หากดึงข้อมูล Sitemap ไม่ได้หลังจากพยายามแล้วหลายครั้ง Google จะหยุดพยายามอ่าน Sitemap นั้นในท้ายที่สุด คุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดและส่ง Sitemap อีกครั้ง
 • หาก Google อ่าน Sitemap ได้ ระบบจะจำข้อมูลดังกล่าว การอ่าน Sitemap สำเร็จหรือไม่สำเร็จในภายหลังนั้นจะไม่ทำให้ Google "ลืม" ข้อมูลจากการอ่านก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ URL หนึ่งๆ จะเขียนทับข้อมูลเก่าเกี่ยวกับ URL เดียวกันนั้น
 • คุณส่ง URL ของรูปภาพ วิดีโอ หรือข่าวมาใน Sitemap ได้ แต่ขณะนี้รายงานยังไม่แสดงข้อมูลใดๆ ของ URL ประเภทเหล่านี้
 • รายงานจะแสดงคําขอที่ส่งเข้ามาได้สูงสุด 1,000 รายการ คุณอาจส่งมากกว่านี้ก็ได้ แต่รายงานจะแสดงเพียง 1,000 รายการ (ซึ่งจะไม่แสดงตามลำดับที่ส่งเข้ามา) ขณะนี้ยังไม่มีวิธีดูคําขอที่มากกว่านั้นใน Search Console

 

รายงานจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ของ Sitemap แต่ละรายการ

URL ของ Sitemap
URL ตรงตามที่ระบุเมื่อส่ง Sitemap ไม่ได้ติดตามการเปลี่ยนเส้นทาง เฉพาะ Sitemap ที่ส่งโดยใช้รายงานนี้หรือ API เท่านั้นที่จะแสดงที่นี่
ประเภท
ประเภทของ Sitemap ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
ส่งเมื่อ
วันที่ส่ง Sitemap ไปยัง Google ครั้งสุดท้ายโดยใช้รายงานนี้
อ่านล่าสุด
ครั้งล่าสุดที่ Google ประมวลผล Sitemap แสดงเมื่อ Google ดึงข้อมูล Sitemap ได้เท่านั้น
สถานะ
สถานะการ Crawl ล่าสุด ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
หน้าที่ค้นพบ
จำนวน URL หน้าเว็บที่แยกวิเคราะห์จาก Sitemap หากเป็นดัชนี Sitemap ตัวเลขนั้นจะเป็นจำนวน URL ทั้งหมดในทุก Sitemap ย่อย URL ซ้ำจะนับเพียงครั้งเดียว ไม่มีการรับประกันว่า URL ของหน้าเว็บที่ค้นพบใน Sitemap ได้รับหรือจะได้รับการ Crawl หรือจัดทำดัชนีโดย Google คุณสามารถกรองรายงานการจัดทำดัชนีหน้าเว็บตาม Sitemap ได้เพื่อดูจำนวน URL หน้าเว็บใน Sitemap นี้ที่ได้รับการจัดทำดัชนี
วิดีโอที่ค้นพบ
จำนวน URL วิดีโอที่แยกวิเคราะห์จาก Sitemap ไม่มีการรับประกันว่า URL เหล่านี้ได้รับหรือจะได้รับการ Crawl หรือจัดทำดัชนีโดย Google คุณสามารถกรองรายงานการจัดทำดัชนีหน้าวิดีโอตาม Sitemap ได้เพื่อดูจำนวน URL หน้าเว็บใน Sitemap นี้ที่มีวิดีโอซึ่งได้รับการจัดทำดัชนี โปรดทราบว่า Search Console จะระบุว่ามีการจัดทำดัชนี URL ของวิดีโอบนหน้าเว็บซึ่งแตกต่างจาก URL ของวิดีโอที่ระบุใน Sitemap หรือไม่ Sitemap ที่แสดงที่นี่จะลิงก์ไปยังรายงานการจัดทำดัชนีหน้าวิดีโอ หากมีหน้าเว็บที่จัดทำดัชนีซึ่งมีวิดีโออยู่เมื่อ Google ทำการ Crawl
ดูการครอบคลุมของดัชนี
คลิกเพื่อเปิดรายงานที่แสดงความครอบคลุมของดัชนี URL ทั้งหมดใน Sitemap นี้ สำหรับดัชนี Sitemap จะรวม URL ทั้งหมดที่แสดงใน Sitemap ย่อยที่มีการ Crawl ไปแล้ว

 

Sitemap ของฉันไม่ได้แสดงอยู่

ต่อไปนี้คือสาเหตุที่ Sitemap อาจไม่แสดงอยู่ในรายงาน

 • Sitemap อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้อื่น Sitemap ที่เชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ จะไม่ปรากฏในพร็อพเพอร์ตี้อื่น ดังนั้น Sitemap ที่ส่งมาสำหรับเว็บไซต์ http://example.com จะไม่ปรากฏในรายงาน Sitemap ของ http://m.example.com หรือ https://example.com วิธีแก้ปัญหานี้คือตรวจสอบว่าได้เพิ่มเว็บไซต์ครบทุกแบบแล้ว
 • ไม่ได้ส่ง Sitemap โดยใช้รายงานนี้หรือ API ระบบจะแสดงเฉพาะ Sitemap ที่ส่งโดยใช้รายงานนี้หรือ Search Console API เท่านั้น Sitemap ที่พบหรือส่งโดยใช้วิธีการอื่นๆ จะไม่แสดง แม้ว่า Google จะค้นพบและใช้งานได้ก็ตาม

ข้อผิดพลาดของ Sitemap

รายงาน Sitemap จะรายงานข้อผิดพลาดต่อไปนี้ รายการนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น แต่ก็มีรายละเอียดมากพอและครอบคลุมข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่คุณอาจพบ

ข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล Sitemap
หากสถานะ Sitemap เป็นดึงข้อมูลไม่ได้ในหน้า Sitemap ระดับบนสุด แสดงว่า Google ดึงข้อมูลไฟล์ Sitemap ไม่ได้ มีเหตุผลที่เป็นไปได้หลายประการ อาทิเช่น
 • ไฟล์ robots.txt บล็อก Sitemap Google ดำเนินการตาม robots.txt เมื่อดึงข้อมูล Sitemap คุณต้องนำกฎที่ป้องกันไม่ให้ Google ดึงข้อมูล Sitemap ออก
 • เว็บไซต์มีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ จะไม่มีการอ่าน Sitemap เมื่อเว็บไซต์มีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข ดูรายงานการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ แก้ปัญหาแล้วส่ง Sitemap ของคุณอีกครั้ง
 • URL ที่ระบุสำหรับ Sitemap ไม่ถูกต้อง (ข้อผิดพลาด HTTP 404: ไม่พบ Sitemap ในที่อยู่ที่ให้ไว้) ลองไปที่ URL ในเบราว์เซอร์เพื่อดูว่ามี URL นั้นหรือไม่
 • ตัวอย่างข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่พบโดยทั่วไป: บางครั้งข้อผิดพลาดอื่นๆ อาจทำให้ Google ดึงข้อมูล Sitemap จากเว็บไซต์ไม่ได้ เช่น เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว: โปรดรอสักครู่แล้วตรวจสอบว่า Google ยังคงพบข้อผิดพลาดนี้อยู่หรือไม่เมื่อพยายามทำการ Crawl ในภายหลัง
 • Sitemap มีความต้องการการ Crawl ต่ำ ยิ่งเนื้อหาของเว็บไซต์มีคุณภาพเท่าใด ความต้องการการ Crawl ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง

การแก้ไขข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล

 1. คลิก Sitemap ในรายการเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอดึงข้อมูลครั้งล่าสุด
 2. คลิกชื่อข้อผิดพลาดในหน้ารายละเอียดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด
 3. ตรวจสอบข้อผิดพลาดในเครื่องมือตรวจสอบ URL โดยทำดังนี้
  1. คัดลอก URL ของ Sitemap จากหน้ารายละเอียดรายงาน Sitemap
  2. วาง URL ลงในเครื่องมือตรวจสอบ URL แล้วกด Enter
  3. คลิกการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงในเครื่องมือตรวจสอบ URL
  4. ขยายส่วนความพร้อมใช้งานของหน้าเพื่อดูสาเหตุที่ Google ดึงข้อมูล Sitemap ไม่ได้ คุณดูข้อมูลเกี่ยวกับทุกช่องได้ที่นี่ แต่โดยพื้นฐานแล้ว ให้ดูช่องอนุญาตให้ทำการ Crawl ไหม = "ใช่", การดึงข้อมูลหน้าเว็บ = "สำเร็จ"
ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์ Sitemap

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อประมวลผล Sitemap ที่ดึงข้อมูลมา

เข้าถึง URL ไม่ได้

Google พบข้อผิดพลาดเมื่อพยายามรวบรวมข้อมูล URL ใน Sitemap ตรวจสอบ URL ใน Sitemap โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูว่า URL นั้นพร้อมใช้งานสำหรับ Google ไหม

URL ที่ไม่ติดตาม

Google รวบรวมข้อมูล URL ทั้งหมดที่แสดงใน Sitemap ไม่ได้ สาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้

 • URL มีการเปลี่ยนเส้นทางมากเกินกว่าที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google จะติดตามได้ เราขอแนะนำให้คุณระบุ URL ที่ควรได้รับการ Crawl จริงๆ แทน URL เปลี่ยนเส้นทางใน Sitemap
  • หากคุณเปลี่ยนเส้นทางจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งเป็นการถาวร ให้ใช้การเปลี่ยนเส้นทางแบบถาวร
  • หลีกเลี่ยงการใช้การเปลี่ยนเส้นทาง JavaScript หรือแบบ Meta-refresh
 • Google พบปัญหากับ URL สัมพัทธ์ใน Sitemap ใช้ลิงก์แบบสมบูรณ์หรือเต็มแทนที่จะใช้ลิงก์แบบสัมพัทธ์ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อลิงก์ไปยังหน้าเว็บอื่นในเว็บไซต์ของคุณ ให้ลิงก์ไปที่ https://www.example.com/mypage.html แทนที่จะลิงก์ไปที่ mypage.html

URL ไม่ได้รับอนุญาต

Sitemap ของคุณมี URL บางส่วนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าหรืออยู่คนละโดเมนกับไฟล์ Sitemap

ระดับที่สูงกว่า: หาก Sitemap อยู่ที่ http://www.example.com/mysite/sitemap.xml URL ต่อไปนี้จะใช้กับ Sitemap นั้นไม่ได้

 • http://www.example.com/ - อยู่ในระดับที่สูงกว่า Sitemap
 • http://www.example.com/yoursite/ - อยู่ในไดเรกทอรีข้างเคียงของ Sitemap (คุณต้องขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงมาจึงจะถึง URL)

โดเมนที่ต่างกัน: ตรวจสอบว่า URL ทั้งหมดขึ้นต้นด้วยโดเมนเดียวกับตำแหน่งของ Sitemap ตัวอย่างเช่น หาก Sitemap อยู่ที่ http://www.example.com/sitemap.xml URL ต่อไปนี้จะใช้กับ Sitemap นั้นไม่ได้

 • http://example.com/ - ไม่มี "www"
 • www.example.com/ - ไม่มี "http"
 • https://www.example.com/ - ใช้ https แทนที่จะเป็น http

ข้อผิดพลาดในการบีบอัด

Google พบข้อผิดพลาดขณะพยายามยกเลิกการบีบอัดไฟล์ Sitemap ที่คุณบีบอัดไว้ โปรดบีบอัด Sitemap อีกครั้ง (โดยใช้เครื่องมือ เช่น gzip) อัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของคุณ และส่งอีกครั้ง

Sitemap ว่างเปล่า

Sitemap ไม่มี URL โปรดตรวจสอบว่า Sitemap ไม่ว่างเปล่า

ข้อผิดพลาดของขนาดไฟล์ Sitemap: Sitemap มีขนาดใหญ่เกินขนาดไฟล์สูงสุด

Sitemap มีขนาดใหญ่กว่า 50 MB เมื่อขยายการบีบอัด หาก Sitemap มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัด ให้แยกไฟล์เป็น Sitemap ขนาดเล็กหลายๆ ไฟล์และแสดงรายการไฟล์ในไฟล์ดัชนี Sitemap และส่งไฟล์ดัชนี Sitemap

ค่าแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง

คุณกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องให้กับแอตทริบิวต์แท็ก XML โปรดตรวจสอบ Sitemap เพื่อให้แน่ใจว่ามีแอตทริบิวต์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและคุณได้กำหนดค่าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตามข้อกำหนดของ Sitemap และตรวจหาการพิมพ์ผิดในแอตทริบิวต์และค่าต่างๆ

วันที่ไม่ถูกต้อง

Sitemap มีวันที่ที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งอาจเป็นเพราะวันที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง หรือตัววันที่เองไม่ถูกต้อง วันที่ต้องใช้การเข้ารหัสวันที่และเวลาแบบ W3C แม้ว่าคุณจะละเว้นส่วนที่เป็นเวลาได้ก็ตาม โปรดตรวจสอบว่าวันที่ตรงกับรูปแบบวันที่และเวลาแบบ W3C ต่อไปนี้รายการใดรายการหนึ่ง

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

คุณจะระบุเวลาหรือไม่ก็ได้ (ค่าเริ่มต้นของเวลาเป็น 00:00:00Z) แต่หากระบุเวลา ก็จะต้องระบุเขตเวลาด้วย

ค่าแท็กไม่ถูกต้อง

Sitemap มีแท็กอย่างน้อย 1 แท็กที่มีค่าไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเภทของ Sitemap (ดัชนี มาตรฐาน วิดีโอ และอื่นๆ)

URL ไม่ถูกต้อง

URL ใน Sitemap ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีอักขระ ช่องว่าง หรืออักขระอื่นๆ ที่ไม่สนับสนุน เช่น เครื่องหมายคำพูด หรืออาจมีการจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง (เช่น htp:// แทนที่จะเป็น http://)

โปรดตรวจสอบว่า URL ที่แสดงใน Sitemap มีการเข้ารหัสเพื่อให้อ่านได้และมีการกำหนดอักขระหลีกอย่างเหมาะสม ตรวจหาอักขระที่ไม่ถูกต้อง เช่น ช่องว่างหรือเครื่องหมายคำพูด นอกจากนี้ คุณลองคัดลอก URL ลงในเบราว์เซอร์ได้เพื่อดูว่าเบราว์เซอร์เข้าใจ URL นั้นและโหลดหน้านั้นได้ไหม

URL ที่ไม่ถูกต้องในไฟล์ดัชนี Sitemap: URL ไม่สมบูรณ์

ไฟล์ดัชนี Sitemap ไม่มี URL ที่สมบูรณ์สำหรับไฟล์ Sitemap แต่ละไฟล์ที่อยู่ในรายการ เมื่อเราดูไฟล์ดัชนี Sitemap เราจะหาไฟล์ต่างๆ ที่ไฟล์ดัชนีนั้นอ้างอิงจากไดเรกทอรีเดียวกันนั้น ตัวอย่างเช่น หากไฟล์ดัชนี Sitemap คือ http://www.example.com/folder1/sitemap_index.xml และแสดง Sitemap เป็น sitemap.xml (ไม่มี / ที่ตอนต้น) เราจะมองหา Sitemap นั้นที่ http://www.example.com/folder1/sitemap.xml หากไม่พบ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้

อัปเดตไฟล์ดัชนี Sitemap เพื่อรวมเส้นทางที่สมบูรณ์ไปยังไฟล์ Sitemap แต่ละไฟล์ที่อยู่ในรายการ แล้วส่งใหม่อีกครั้ง

XML ไม่ถูกต้อง: มีแท็กมากเกินไป

Sitemap มีแท็กที่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น รายการต่อไปนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวเนื่องจากแท็ก <loc> แสดง 2 ครั้ง

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงแท็กที่เป็นปัญหาและหมายเลขบรรทัด โปรดนำแท็กที่ซ้ำกันออกและส่ง Sitemap ของคุณอีกครั้ง

ไม่มีแอตทริบิวต์ XML

แท็กใน Sitemap ไม่มีแอตทริบิวต์ที่จำเป็น ตรวจสอบ Sitemap ว่ามีแอตทริบิวต์ที่จำเป็นอยู่ครบ เมื่อแก้ไขค่าแอตทริบิวต์แล้ว ให้ส่ง Sitemap อีกครั้ง

ไม่มีแท็ก XML

ข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการใน Sitemap ไม่มีแท็กที่จำเป็น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงหมายเลขบรรทัด ดูข้อมูลเกี่ยวกับแท็กที่จำเป็นในหน้าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Sitemap

ไม่มี URL ภาพขนาดย่อ

รายการวิดีโออย่างน้อย 1 รายการไม่มี URL ของภาพขนาดย่อ ตรวจสอบว่าตำแหน่งของ URL ภาพขนาดย่อได้รับการระบุโดยใช้แท็ก <video:thumbnail_loc>

ไม่มีชื่อวิดีโอ

รายการวิดีโออย่างน้อย 1 รายการไม่มีชื่อ โปรดตรวจสอบว่าวิดีโอแต่ละรายการใน Sitemap มีชื่อ โดยระบุไว้ในแท็ก <video:title>

รูปแบบดัชนี Sitemap ที่ไม่ถูกต้อง: ดัชนี Sitemap ซ้อนกัน

ข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการในไฟล์ดัชนี Sitemap ใช้ URL ของตนเองหรือ URL ของไฟล์ดัชนี Sitemap อื่น ไฟล์ดัชนี Sitemap แสดงรายชื่อไฟล์ดัชนี Sitemap อื่นๆ ไม่ได้ แสดงได้แต่ไฟล์ Sitemap เท่านั้น

ลบรายการข้อมูลใดก็ตามที่ชี้ไปยังไฟล์ดัชนี Sitemap แล้วส่ง Sitemap อีกครั้ง

ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์

Google แยกวิเคราะห์ XML ของ Sitemap ไม่ได้

ปัญหานี้มักเกิดขึ้นจากอักขระที่ไม่ได้กำหนดเป็นอักขระหลีกใน URL และเช่นเดียวกับไฟล์ XML ทั้งหมด ค่าของข้อมูลทุกค่า (รวมทั้ง URL) ต้องใช้รหัสอักขระหลีกเอนทิตีสำหรับอักขระบางตัว เช่น สัญลักษณ์ & ' " < > โปรดตรวจสอบว่า URL ของคุณมีการกำหนดอักขระหลีกอย่างเหมาะสม

ข้อผิดพลาดชั่วคราว

ระบบของเราประสบปัญหาชั่วคราวที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับ Sitemap ของคุณ โดยทั่วไป เมื่อคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องส่ง Sitemap อีกครั้ง Google จะพยายามเรียก Sitemap อีกครั้งในภายหลัง หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่หลังจากนี้หลายชั่วโมง โปรดลองส่ง Sitemap อีกครั้ง

มี Sitemap มากเกินไป

ไฟล์ดัชนี Sitemap แสดง Sitemap มากกว่า 50,000 รายการ แยกดัชนี Sitemap ออกเป็นไฟล์ดัชนี Sitemap หลายๆ ไฟล์ และตรวจสอบว่าแต่ละไฟล์มี Sitemap ไม่เกิน 50,000 รายการ

URL มากเกินไป

Sitemap มี URL มากกว่า 50,000 รายการ โปรดแยก Sitemap ออกเป็นหลายรายการ และตรวจสอบว่าแต่ละ Sitemap มี URL ไม่เกิน 50,000 รายการ นอกจากนี้คุณยังใช้ไฟล์ดัชนี Sitemap เพื่อจัดการ Sitemap ได้ด้วย

รูปแบบที่ไม่รองรับ

Sitemap ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่สนับสนุน

ตัวอย่างข้อผิดพลาดทั่วไปของ XML ได้แก่

 • Sitemap จะต้องใช้ส่วนหัวที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หาก Sitemap มีข้อมูลวิดีโอ ก็จะมีส่วนหัวดังต่อไปนี้
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • เนมสเปซในส่วนหัวต้องเป็น "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (ไม่ใช่ .9)
 • แอตทริบิวต์ XML ทั้งหมดจะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเดี่ยว (') หรือเครื่องหมายคำพูดคู่ (") และเครื่องหมายคำพูดดังกล่าวจะต้องเป็นแบบตรง ไม่ใช่แบบโค้ง โปรแกรมประมวลผลคำอย่าง Microsoft Word อาจแทรกเครื่องหมายคำพูดแบบโค้งได้

เส้นทางไม่ตรงกัน: ไม่มี www

เส้นทางไปยัง Sitemap ไม่มี www นำหน้า (ตัวอย่างเช่น http://example.com/sitemap.xml) แต่ URL ใน Sitemap นั้นมี www (ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/myfile.html)

แก้ไข Sitemap เพื่อนำ "www" ออกจาก URL ทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับตำแหน่งของ Sitemap

เส้นทางไม่ตรงกัน: มี www

เส้นทางไปยัง Sitemap มี www นำหน้า (ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/sitemap.xml) แต่ URL ใน Sitemap นั้นไม่มี www (ตัวอย่างเช่น http://example.com/myfile.xml

แก้ไข Sitemap เพื่อเพิ่ม "www" ลงใน URL ทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับตำแหน่งของ Sitemap

เนมสเปซไม่ถูกต้อง

องค์ประกอบรากของ Sitemap ไม่มีเนมสเปซที่ถูกต้อง หรือมีการประกาศเนมสเปซอย่างไม่ถูกต้อง หรือพิมพ์ผิด หรือมี URL ที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้เนมสเปซที่ถูกต้องสำหรับประเภทไฟล์ของคุณ เช่น

 • ไฟล์ Sitemap: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • ไฟล์ Sitemap วิดีโอ: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • ไฟล์ดัชนี Sitemap: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Sitemap ประเภทอื่นๆ...

ช่องว่างต้นไฟล์

Sitemap เริ่มต้นด้วยช่องว่างต้นไฟล์ แทนที่จะเป็นการประกาศเนมสเปซ ไฟล์ XML ควรเริ่มต้นด้วยการประกาศ XML ซึ่งระบุเวอร์ชันของ XML ที่ใช้อยู่

ข้อผิดพลาดนี้ไม่ได้ทำให้ Google ประมวลผล Sitemap ไม่ได้ แต่คุณอาจต้องนำช่องว่างดังกล่าวออกเพื่อให้ไฟล์เป็นไปตามมาตรฐาน XML และคุณจะไม่เห็นข้อผิดพลาดนี้อีก

ข้อผิดพลาด HTTP [รหัสเฉพาะ]

Google พบข้อผิดพลาดของ HTTP ระดับ 400 เมื่อพยายามดาวน์โหลด Sitemap ข้อความนี้จะแสดงรหัสสถานะที่เราได้รับ (เช่น 404) ตรวจสอบว่า URL ของ Sitemap ที่คุณระบุนั้นถูกต้องและมี Sitemap อยู่ที่ตำแหน่งนั้น จากนั้นส่ง Sitemap ใหม่

ข้อผิดพลาดทั่วไปของ HTTP

Google พบข้อผิดพลาดอื่นของ HTTP ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าซึ่งแสดงไว้ที่นี่ ขยายรายละเอียดเพื่อดูประเภทข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากข้อผิดพลาด 404 (หน้าเว็บไม่แสดง) ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล

ภาพขนาดย่อมีขนาดใหญ่เกินไป

ภาพขนาดย่อของวิดีโอที่ระบุไว้ใน Sitemap มีขนาดใหญ่เกินไป ปรับขนาดภาพขนาดย่อของวิดีโอเป็น 160x120px อัปเดต Sitemap ด้วยข้อมูลใหม่ แล้วส่งอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอใน Sitemap

ภาพขนาดย่อมีขนาดเล็กเกินไป

ภาพขนาดย่อของวิดีโอที่ระบุไว้ใน Sitemap มีขนาดเล็กเกินไป ปรับขนาดภาพขนาดย่อของวิดีโอเป็น 160x120px โปรดอัปเดต Sitemap หากจำเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอใน Sitemap

ตำแหน่งวิดีโอและตำแหน่งหน้าสำหรับเล่นเหมือนกัน

ใน Sitemap สำหรับวิดีโอ URL ของเนื้อหาวิดีโอและ URL ของโปรแกรมเล่นจะเหมือนกันไม่ได้ หากคุณให้ทั้ง <video:player_loc> และ <video:content_loc> URL จะต้องแตกต่างกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอใน Sitemap

URL ของตำแหน่งวิดีโอปรากฏเป็น URL ของหน้าสำหรับเล่น

ใน Sitemap สำหรับวิดีโอ URL <video:content_loc> จะชี้ไปที่หน้าเว็บที่โฮสต์โปรแกรมเล่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลวิดีโอใน Sitemap

มี URL ของ News มากเกินไป

URL ที่เปิดในไฟล์ Sitemap เกินจำนวนสูงสุดที่เราระบุ (1,000 รายการ) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลข่าวใน Sitemap

ไม่มีแท็ก <publication>

URL แต่ละรายการใน Sitemap สำหรับ News จะต้องมีแท็ก <publication> ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลข่าวใน Sitemap

Sitemap มี URL ที่ robots.txt บล็อกไว้

Google เข้าถึง Sitemap หรือเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงใน Sitemap ไม่ได้เนื่องจาก robots.txt บล็อกอยู่ ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ใดถูกบล็อกอยู่ และแก้ไขไฟล์ robots.txt เพื่ออนุญาตให้ Googlebot เข้าถึงได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก